ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  • Εισαγωγή
  • Ν 3852/2010, όπως ισχύει
  • Παράρτημα νομοθεσίας

Ενημέρωση έως το ΠΔ 2/2015 (ΦΕΚ Α΄ 2/9.1.2015)

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 22€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 58,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14972
Χρυσανθάκη Χ.
Παπαθωμάς Α.
Μαυρίκας Ν.

Έχουν ήδη παρέλθει τέσσερα έτη από την ψήφιση του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) «Πρόγραμμα Καλλικράτης» που εγκαινίασε τη νέα αρχιτεκτονική δομή της αυτοδιοίκησης επιφέροντας την ριζική αναμόρφωση του δικαίου της τοπικής αυτοδιοίκησης και την αλλαγή της διοικητικής διαίρεσης της χώρας. Ο νομοθέτης έκτοτε, με συνεχείς παρεμβάσεις του, όχι μόνο τροποποίησε εκτεταμένα τον βασικό αυτό νόμο και προϊσχύσαντα αυτού νομοθετήματα αλλά εισήγαγε και πολλές νέες ρυθμίσεις με σειρά άλλων νομοθετικών επιλογών.

Η παρούσα συλλογή «Τοπική Αυτοδιοίκηση – Αποκεντρωμένη Διοίκηση», που αποτελεί μετεξέλιξη και εμπλουτισμένη εκδοχή της αρχικής έκδοσης «Καλλικράτης – Ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση & την αποκεντρωμένη διοίκηση» έρχεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο των συνεχών μεταβολών του Ν 3852/2010, της πανσπερμίας διατάξεων σε επιμέρους νόμους και όχι σπάνια της αλληλοεπικάλυψης ρυθμίσεων και των νομοθετικών ασαφειών, φιλοδοξώντας στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό να συστηματοποιήσει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο παρουσιάζοντας, πέραν του Ν 3852/2010, τα βασικότερα εκείνα νομοθετήματα που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Η προσπάθεια συγκέντρωσης, καταγραφής και παρουσίασης κατέστη ιδιαζόντως απαιτητική εξαιτίας των ως άνω δεδομένων. Επισημαίνεται ότι η συλλογή είναι ενημερωμένη έως και το ΠΔ 2/2015 (ΦΕΚ Α΄ 2/9.1.2015).

Όσον αφορά στην διάρθρωση της ύλης το έργο συστηματικά χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη περιλαμβάνεται ένα εκτενές εισαγωγικό σημείωμα, στο οποίο γίνεται λεπτομερής καταγραφή, αφού ελήφθησαν υπόψη οι εν τω μεταξύ διατρέξασες μεταβολές, όλων των παραμέτρων του Προγράμματος «Καλλικράτης» που αναμόρφωσε το δίκαιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καταγράφεται το συνταγματικό καθεστώς της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης, στη συνέχεια γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή και τέλος παρουσιάζονται οι δομικές και ειδικές ρυθμίσεις του Προγράμματος «Καλλικράτης» σε θέματα όπως η αναδιάρθρωση των δήμων στο πλαίσιο συνενώσεων, η θεμελίωση της Περιφέρειας ως β΄ βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ως μοναδικός βαθμός αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης. Επίσης, αναλύονται ζητήματα που αφορούν στο εκλογικό σύστημα, το σύστημα διακυβέρνησης των νέων ΟΤΑ, στις αρμοδιότητες, την εποπτεία, τον έλεγχο, τη διαφάνεια, τα οικονομικά κ.α.

Στη δεύτερη ενότητα παρατίθεται ο Ν 3852/2010, κωδικοποιημένος και ενημερωμένος, ενώ για την καλύτερη δυνατή κατανόηση και τη διευκόλυνση της έρευνας κάτω από κάθε παράγραφο και άρθρο παρατίθενται σημειώσεις με τις οποίες παρέχονται επιπλέον πληροφορίες που αφορούν επιμέρους νομοθετικές ρυθμίσεις, σχετικές διατάξεις (π.χ. διατάξεις νόμων, υπουργικές αποφάσεις κ.λπ.) και αποσαφηνίζονται κρίσιμα ζητήματα.

Στην τρίτη ενότητα υπό την μορφή παραρτήματος παρουσιάζονται είκοσι τρία (23) νομοθετήματα (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις) παλαιότερα και νεώτερα (συμπεριλαμβανομένων και συγκεκριμένων διατάξεων του προηγούμενου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων – Ν 3463/2006), με ρυθμίσεις που αφορούν σε διάφορα αντικείμενα του δικαίου της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε στο πλήρες εύρος τους είτε με την παράθεση συγκεκριμένων άρθρων.

Τέλος, η συλλογή πλαισιώνεται από ένα κατατοπιστικό αλφαβητικό ευρετήριο που διευκολύνει τον αναγνώστη στην ανεύρεση των βασικότερων όρων.

Εν κατακλείδι, σκοπός και φιλοδοξία της παρούσας έκδοσης είναι να αποτελέσει έναν χρήσιμο οδηγό, έναν «οδικό χάρτη», εν μέσω όλων των παραπάνω αναφερθεισών δυσχερειών και δύσληπτων αρκετές φορές μεταβολών του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση, που θα διευκολύνει την εργασία και την έρευνα νομικών και μη, στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητών και φοιτητών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Ι. ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Α. Η Τοπική ΑυτοδιοίκησηΣελ. 1
Β. Η Αποκεντρωμένη Κρατική ΔιοίκησηΣελ. 4
ΙΙ. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 
Α. Η Πρωτοβάθμια ΑυτοδιοίκησηΣελ. 6
Β. Η Δευτεροβάθμια ΑυτοδιοίκησηΣελ. 15
Γ. Η Αποκεντρωμένη Κρατική ΔιοίκησηΣελ. 22
III. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 
Α. ΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣΣελ. 25
1. Αναδιάρθρωση των Δήμων στο πλαίσιο συνενώσεωνΣελ. 25
2. Η θεμελίωση της Περιφέρειας ως δεύτερου βαθμού ΑυτοδιοίκησηςΣελ. 26
3. Η θεμελίωση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Σελ. 28
Β. ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»Σελ. 28
1. Εκλογικό ΣύστημαΣελ. 28
2. Σύστημα Διακυβέρνησης νέων ΟΤΑΣελ. 30
3. Καταστατική θέση αιρετώνΣελ. 33
4. Οι ενισχυμένες αρμοδιότητες των νέων ΟΤΑΣελ. 34
5. Εξορθολογισμός, διαφάνεια, συγχώνευση και περιορισμός ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων Δήμων και ΠεριφερειώνΣελ. 36
6. Νησιωτικοί και ορεινοί ΔήμοιΣελ. 38
7. Λειτουργίες Μητροπολιτικού χαρακτήρα σε Αττική και Θεσσαλονίκη Σελ. 40
8. Μηχανισμοί εποπτείας, ελέγχου και διαφάνειαςΣελ. 42
9. Στελέχωση των Υπηρεσιών της ΑυτοδιοίκησηςΣελ. 46
10. Ρυθμίσεις για τα οικονομικάΣελ. 46
11. Ενδοδημοτική ΑποκέντρωσηΣελ. 50
12. Παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτηΣελ. 52
13. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότηταςΣελ. 53
[1] Ν 3852/2010  
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης 
ΜΕΡΟΣ A΄ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡOhmΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄ - ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜOhmΝ 
Άρθρο 1 - Σύσταση δήμωνΣελ. 55
Άρθρο 2 - Συγκρότηση δήμωνΣελ. 82
ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙOhmΝ 
Άρθρο 3 - Σύσταση και συγκρότηση περιφερειώνΣελ. 83
Άρθρο 4 - Σχέσεις δήμων και περιφερειώνΣελ. 86
Άρθρο 5 - Σφραγίδα και σήμαΣελ. 87
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡOhmΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Άρθρο 6 - ΣύστασηΣελ. 87
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΠΡOhmΤΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΙ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Άρθρο 7 - Δημοτικές αρχέςΣελ. 89
Άρθρο 8 - Δημοτικές κοινότητες - Τοπικές κοινότητες - ΌργαναΣελ. 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Άρθρο 9 - Διάρκεια δημοτικής περιόδουΣελ. 90
Άρθρο 10 - Εκλογικό δικαίωμαΣελ. 92
Άρθρο 11 - Άσκηση του εκλογικού δικαιώματοςΣελ. 93
Άρθρο 12 - Εκλογικοί κατάλογοιΣελ. 94
Άρθρο 13 - Προσόντα εκλογιμότηταςΣελ. 94
Άρθρο 14 - Κωλύματα και ασυμβίβασταΣελ. 95
Άρθρο 15 - Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλώνΣελ. 98
Άρθρο 16 - Επαγγελματική δραστηριότητα του δημάρχου Σελ. 99
Άρθρο 17 - Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και έφοροι των αντιπροσώπωνΣελ. 99
Άρθρο 18 - ΥποψηφιότητεςΣελ. 100
Άρθρο 19 - Κατάρτιση συνδυασμώνΣελ. 102
Άρθρο 20 - Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμώνΣελ. 105
Άρθρο 21 - Αντικατάσταση υποψηφίων που παραιτήθηκαν ή απεβίωσανΣελ. 105
Άρθρο 22 - Δικαιώματα συνδυασμώνΣελ. 106
Άρθρο 23 - Πρόγραμμα της εκλογήςΣελ. 107
Άρθρο 24 - Μορφή των ψηφοδελτίωνΣελ. 107
Άρθρο 25 - Εκλογικές περιφέρειεςΣελ. 108
Άρθρο 26 - Περιεχόμενο των ψηφοδελτίωνΣελ. 108
Άρθρο 27 - Σταυροί προτίμησηςΣελ. 109
Άρθρο 28 - Άκυρα ψηφοδέλτιαΣελ. 110
Άρθρο 29 - Εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτώνΣελ. 110
Άρθρο 30 - Αριθμός συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειαςΣελ. 111
Άρθρο 31 - Επιτυχών - Επιλαχόντες συνδυασμοί Εκλογή δημάρχουΣελ. 112
Άρθρο 32 - Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίουΣελ. 112
Άρθρο 33 - Επανάληψη της ψηφοφορίαςΣελ. 114
Άρθρο 34 - Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρειαΣελ. 117
Άρθρο 35 - Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου δημάρχου σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίαςΣελ. 118
Άρθρο 36 - Κατανομή εδρών των συμβούλων της δημοτικής κοινότηταςΣελ. 119
Άρθρο 37 - Εκλογή συμβούλων τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπου τοπικής κοινότηταςΣελ. 120
Άρθρο 38 - Τακτικοί και αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι - ΙσοψηφίαΣελ. 121
Άρθρο 39 - Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της δημοτικής κοινότητας - ΙσοψηφίαΣελ. 122
Άρθρο 40 - Τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι του συμβουλίου των τοπικών κοινοτήτων και εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων - ΙσοψηφίαΣελ. 122
Άρθρο 41 - Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμώνΣελ. 123
Άρθρο 42 - Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογήςΣελ. 123
Άρθρο 43 - Έκθεση πρακτικώνΣελ. 124
Άρθρο 44 - Επικύρωση της εκλογήςΣελ. 124
Άρθρο 45 - Δικαίωμα ένστασηςΣελ. 125
Άρθρο 46 - Άσκηση ένστασης - Αρμόδιο δικαστήριοΣελ. 125
Άρθρο 47 - Περιεχόμενο της ένστασηςΣελ. 126
Άρθρο 48 - Προθεσμία για την άσκηση ένστασηςΣελ. 126
Άρθρο 49 - Διαδικασία εκδίκασης της ένστασηςΣελ. 126
Άρθρο 50 - Αίτηση αναίρεσηςΣελ. 127
Άρθρο 51 - Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσηςΣελ. 127
Άρθρο 52 - Ορκωμοσία των δημοτικών αρχώνΣελ. 128
Άρθρο 53 - Αποποίηση εκλογήςΣελ. 129
Άρθρο 54 - Παραίτηση αιρετώνΣελ. 129
Άρθρο 55 - Αναπλήρωση μελώνΣελ. 130
Άρθρο 56 - Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίωνΣελ. 132
Άρθρο 57 - Μεταβατικές διατάξειςΣελ. 132
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Άρθρο 58 - Αρμοδιότητες του δημάρχουΣελ. 132
Άρθρο 59 - ΑντιδήμαρχοιΣελ. 134
Άρθρο 60 - Εκλογή νέου δήμαρχουΣελ. 136
Άρθρο 61 - Υποχρεώσεις δημάρχου, αντιδημάρχου και μελών επιτροπώνΣελ. 137
Άρθρο 62 - Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής ΕπιτροπήςΣελ. 139
Άρθρο 63 - ΑρμοδιότητεςΣελ. 139
Άρθρο 64 - Εκλογή προεδρείου δημοτικού συμβουλίουΣελ. 140
Άρθρο 65 - Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίουΣελ. 143
Άρθρο 66 - Δημοτικές ΠαρατάξειςΣελ. 144
Άρθρο 67 - Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίουΣελ. 144
Άρθρο 68 - Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλωνΣελ. 147
Άρθρο 69 - Λειτουργία του δημοτικού συμβουλίουΣελ. 148
Άρθρο 70 - Επιτροπές του δημοτικού συμβουλίουΣελ. 149
Άρθρο 71 - Δημοτικό κατάστημα, βιβλία, αρχεία και ιστοσελίδαΣελ. 149
Άρθρο 72 - Οικονομική επιτροπή - ΑρμοδιότητεςΣελ. 150
Άρθρο 73 - Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - ΑρμοδιότητεςΣελ. 152
Άρθρο 74 - Συγκρότηση και Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΣελ. 154
Άρθρο 75 - Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΣελ. 156
Άρθρο 76 - Δημοτική Επιτροπή ΔιαβούλευσηςΣελ. 158
Άρθρο 77 - Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησηςΣελ. 160
Άρθρο 78 - Συμβούλιο Ένταξης ΜεταναστώνΣελ. 162
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚOhmΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚOhmΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤOhmΝ 
Άρθρο 79 - Πρόεδρος συμβουλίου δημοτικής κοινότηταςΣελ. 163
Άρθρο 80 - Πρόεδρος συμβουλίου και εκπρόσωπος τοπικής κοινότηταςΣελ. 164
Άρθρο 81 - Αρμοδιότητες προέδρου δημοτικής κοινότηταςΣελ. 165
Άρθρο 82 - Αρμοδιότητες προέδρου τοπικής κοινότητας - εκπροσώπου τοπικής κοινότηταςΣελ. 166
Άρθρο 83 - Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότηταςΣελ. 168
Άρθρο 84 - Αρμοδιότητες συμβουλίου τοπικής κοινότηταςΣελ. 170
Άρθρο 85 - Συνέλευση κατοίκων τοπικής κοινότηταςΣελ. 173
Άρθρο 86 - Προϋπολογισμός της δημοτικής ή τοπικής κοινότηταςΣυμμετοχή του συμβουλίου στην κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμουΣελ. 173
Άρθρο 87 - Διαδικασία υλοποίησης αποφάσεων συμβουλίου δημοτικής και τοπικής κοινότηταςΣελ. 175
Άρθρο 88 - Σύγκληση του συμβουλίου τοπικής και δημοτικής κοινότηταςΣελ. 176
Άρθρο 89 - Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του συμβουλίου της τοπικής και δημοτικής κοινότηταςΣελ. 176
Άρθρο 90 - Υποχρεώσεις συμβούλων τοπικών και δημοτικών κοινοτήτωνΣελ. 177
Άρθρο 91 - Γραφείο τοπικής ή δημοτικής κοινότηταςΣελ. 178
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤOhmΝ 
Άρθρο 92 - Αντιμισθία αιρετώνΣελ. 178
Άρθρο 93 - Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών του δήμου που έχουν την υπαλληλική ιδιότηταΣελ. 180
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 
Άρθρο 94 - Πρόσθετες αρμοδιότητες δήμωνΣελ. 184
Άρθρο 95 - Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμουςΣελ. 202
Άρθρο 96 - Συμμετοχή δήμων σε προγράμματαΣελ. 204
Άρθρο 97 - Υπηρεσιακές μονάδες δήμωνΣελ. 205
Άρθρο 98 - Διοικητική βοήθειαΣελ. 205
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣOhmΠΑ 
Άρθρο 99 - Συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίαςΣελ. 206
Άρθρο 100 - Προγραμματικές ΣυμβάσειςΣελ. 207
Άρθρο 101 - Δίκτυα δήμων και περιφερειώνΣελ. 211
Άρθρο 102 - Ιδρύματα- νομικά πρόσωπα δήμων και κοινοτήτων που συνενώνονταιΣελ. 211
Άρθρο 103 - Σύσταση - Συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Σελ. 212
Άρθρο 104 - Σύνδεσμοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνενώνονταιΣελ. 215
Άρθρο 105 - Σύσταση διαβαθμιδικού συνδέσμου δήμων και περιφερειώνΣελ. 216
Άρθρο 106 - ΔιοίκησηΣελ. 217
Άρθρο 107 - Επιχειρήσεις δήμωνΣελ. 218
Άρθρο 108 - Επιχειρήσεις των ΟΤΑ α΄ βαθμού που συνενώνονταιΣελ. 219
Άρθρο 109 - Συγχώνευση κοινωφελών επιχειρήσεων των νέων δήμωνΣελ. 219
Άρθρο 110 - Συγχώνευση ανωνύμων εταιριών των νέων δήμωνΣελ. 223
Άρθρο 111 - Προσαρμογή λοιπών επιχειρήσεωνΣελ. 223
Άρθρο 112 - Ειδικές ρυθμίσειςΣελ. 225
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΑΡΧΕΣ - ΟΡΓΑΝΑ 
Άρθρο 113 - Περιφερειακές αρχέςΣελ. 226
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Άρθρο 114 - Διάρκεια περιφερειακής περιόδουΣελ. 227
Άρθρο 115 - Κανόνες διεξαγωγής των εκλογώνΣελ. 228
Άρθρο 116 - Εκλογικό δικαίωμα - Εκλογείς - ΕκλόγιμοιΣελ. 228
Άρθρο 117 - Κωλύματα και ασυμβίβασταΣελ. 229
Άρθρο 118 - Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλώνΣελ. 232
Άρθρο 119 - Επαγγελματική δραστηριότητα του ΠεριφερειάρχηΣελ. 233
Άρθρο 120 - ΥποψηφιότητεςΣελ. 234
Άρθρο 121 - Κατάρτιση συνδυασμώνΣελ. 234
Άρθρο 122 - Ανακήρυξη και κοινοποίηση συνδυασμώνΣελ. 237
Άρθρο 123 - Αντικατάσταση υποψηφίων πριν από την εκλογήΣελ. 238
Άρθρο 124 - Δικαιώματα συνδυασμών και υποψηφίωνΣελ. 238
Άρθρο 125 - Πρόγραμμα της εκλογήςΣελ. 239
Άρθρο 126 - Υπολογισμός προθεσμιώνΣελ. 240
Άρθρο 127 - Μορφή των ψηφοδελτίωνΣελ. 240
Άρθρο 128 - Εκτύπωση και διανομή ψηφοδελτίωνΣελ. 240
Άρθρο 129 - Περιεχόμενο ψηφοδελτίωνΣελ. 240
Άρθρο 130 - Άκυρα ψηφοδέλτιαΣελ. 241
Άρθρο 131 - Εκλογικοί φάκελοιΣελ. 242
Άρθρο 132 - Έναρξη και λήξη της ψηφοφορίαςΣελ. 243
Άρθρο 133 - Ματαίωση της ψηφοφορίαςΣελ. 243
Άρθρο 134 - Εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτώνΣελ. 243
Άρθρο 135 - Εκλογικές περιφέρειεςΣελ. 244
Άρθρο 136 - Αριθμός συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειαςΣελ. 244
Άρθρο 137 - Επιτυχών συνδυασμός - Επιλαχόντες συνδυασμοί Εκλογή περιφερειάρχηΣελ. 245
Άρθρο 138 - Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίουΣελ. 245
Άρθρο 139 - Επανάληψη της ψηφοφορίαςΣελ. 247
Άρθρο 140 - Κατανομή των εδρών του περιφερειακού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρειαΣελ. 250
Άρθρο 141 - Παραίτηση ή θάνατος υποψήφιου περιφερειάρχη σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίαςΣελ. 251
Άρθρο 142 - Τακτικοί και αναπληρωματικοί περιφερειακοί σύμβουλοι - ΙσοψηφίαΣελ. 252
Άρθρο 143 - Περιπτώσεις ισοψηφίας συνδυασμώνΣελ. 253
Άρθρο 144 - Εξαγωγή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εκλογήςΣελ. 253
Άρθρο 145 - Έκθεση πρακτικώνΣελ. 254
Άρθρο 146 - Επικύρωση εκλογήςΣελ. 254
Άρθρο 147 - Δικαίωμα ένστασηςΣελ. 255
Άρθρο 148 - Άσκηση - Αρμόδιο δικαστήριοΣελ. 255
Άρθρο 149 - Περιεχόμενο της ένστασηςΣελ. 255
Άρθρο 150 - Προθεσμία για την άσκηση ένστασηςΣελ. 256
Άρθρο 151 - Διαδικασία εκδίκασης της ένστασηςΣελ. 256
Άρθρο 152 - Αίτηση αναιρέσεωςΣελ. 257
Άρθρο 153 - Επανάληψη της εκλογής σε περίπτωση ακύρωσηςΣελ. 257
Άρθρο 154 - Ορκωμοσία των περιφερειακών αρχώνΣελ. 258
Άρθρο 155 - Αποποίηση εκλογήςΣελ. 258
Άρθρο 156 - Παραίτηση αιρετώνΣελ. 259
Άρθρο 157 - Αντικατάσταση και αναπλήρωση συμβούλωνΣελ. 259
Άρθρο 158 - Εκλογή εξαιτίας διάλυσης συμβουλίωνΣελ. 261
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
Άρθρο 159 - Αρμοδιότητες του ΠεριφερειάρχηΣελ. 261
Άρθρο 160 - ΑντιπεριφερειάρχεςΣελ. 264
Άρθρο 161 - Αναπλήρωση και αντικατάσταση Περιφερειάρχη ή αιρετού ΑντιπεριφερειάρχηΣελ. 265
Άρθρο 162 - Εκλογή νέου ΠεριφερειάρχηΣελ. 266
Άρθρο 163 - Αρμοδιότητες του Περιφερειακού ΣυμβουλίουΣελ. 267
Άρθρο 164 - Επιτροπές Περιφερειακού ΣυμβουλίουΣελ. 268
Άρθρο 165 - Συγκρότηση - Εκλογή προεδρείου του Περιφερειακού ΣυμβουλίουΣελ. 269
Άρθρο 166 - ΠαραίτησηΣελ. 272
Άρθρο 167 - Σύγκληση Περιφερειακού ΣυμβουλίουΣελ. 272
Άρθρο 168 - Λειτουργία Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφερειακές παρατάξειςΣελ. 274
Άρθρο 169 - Απαρτία και λήψη αποφάσεωνΣελ. 275
Άρθρο 170 - Πρακτικά συνεδριάσεωςΣελ. 276
Άρθρο 171 - Υποχρεώσεις συμβούλωνΣελ. 277
Άρθρο 172 - Κώλυμα συμμετοχής σε συνεδρίασηΣελ. 278
Άρθρο 173 - Συγκρότηση Εκτελεστικής ΕπιτροπήςΣελ. 279
Άρθρο 174 - Αρμοδιότητες της Εκτελεστικής ΕπιτροπήςΣελ. 279
Άρθρο 175 - Οικονομική ΕπιτροπήΣελ. 280
Άρθρο 176 - Αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπήςΣελ. 282
Άρθρο 177 - Λειτουργία της Οικονομικής ΕπιτροπήςΣελ. 284
Άρθρο 178 - Περιφερειακή Επιτροπή ΔιαβούλευσηςΣελ. 284
Άρθρο 179 - Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της ΕπιχείρησηςΣελ. 286
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ 
Άρθρο 180 - Καταστατική θέση αιρετών της ΠεριφέρειαςΣελ. 287
Άρθρο 181 - ΑντιμισθίαΣελ. 288
Άρθρο 182 - Ειδική άδεια κατά τη διάρκεια της θητείας των αιρετών της ΠεριφέρειαςΣελ. 289
Άρθρο 183 - Ειδική άδεια απουσίας για την άσκηση των καθηκόντων του περιφερειακού συμβούλουΣελ. 291
Άρθρο 184 - Αποζημιώσεις - Δαπάνες μετακίνησης - Λοιπά έξοδαΣελ. 292
Άρθρο 185 - Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής ΕπιτροπήςΣελ. 293
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Άρθρο 186 - Αρμοδιότητες ΠεριφερειώνΣελ. 294
Άρθρο 187 - Μεταβίβαση άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτήτων στις περιφέρειεςΣελ. 333
Άρθρο 188 - Παροχή γνώμης της Περιφέρειας για ειδικά θέματαΣελ. 333
Άρθρο 189 - Προθεσμία για την έκδοση απόφασης ή παροχή γνώμης από άλλες αρχές προς την περιφέρειαΣελ. 334
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Άρθρο 190 - Σύσταση - Σκοπός - ΑρμοδιότητεςΣελ. 334
Άρθρο 191 - Διοίκηση - Όργανα - Αρμοδιότητες αυτώνΣελ. 336
Άρθρο 192 - Πόροι - Οικονομική διαχείρισηΣελ. 337
Άρθρο 193 - Οργάνωση - Κανονισμοί - ΠροσωπικόΣελ. 338
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣOhmΠΑ 
Άρθρο 194 - Επιχειρήσεις περιφερειώνΣελ. 340
Άρθρο 195 - Κανόνες σύστασηςΣελ. 343
Άρθρο 196 - Κανόνες λειτουργίας αστικών εταιριών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περιφέρειαςΣελ. 343
Άρθρο 197 - Ειδικές ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις των περιφερειώνΣελ. 345
Άρθρο 198 - Επιχειρήσεις των καταργούμενων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νομαρχιακών διαμερισμάτωνΣελ. 346
Άρθρο 199 - Μεταβατικές ρυθμίσεις για τις περιφερειακές επιχειρήσεις - Μετατροπή - Λύση επιχειρήσεωνΣελ. 346
Άρθρο 200 - ΙδρύματαΣελ. 348
Άρθρο 201 - Νομικά πρόσωπα καταργούμενων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και νομαρχιακών διαμερισμάτωνΣελ. 348
Άρθρο 202 - Δίκτυα περιφερειώνΣελ. 350
Άρθρο 203 - Διεθνείς συνεργασίες περιφερειώνΣελ. 350
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΝΗΣΙOhmΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΔΗΜΟΙ 
ΝΗΣΙOhmΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
Άρθρο 204 - Αρμοδιότητες νησιωτικών δήμωνΣελ. 351
Άρθρο 205 - Αρμοδιότητες νησιωτικών περιφερειών Σελ. 356
Άρθρο 206 - Τρόπος άσκησης αρμοδιοτήτωνΣελ. 357
Άρθρο 207 - Νησιωτικές Δημοτικές ΚοινότητεςΣελ. 358
Άρθρο 208 - Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής ΠολιτικήςΣελ. 360
Άρθρο 209 - Αρμοδιότητες ορεινών δήμωνΣελ. 360
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
Άρθρο 210 - Μητροπολιτικές λειτουργίεςΣελ. 362
Άρθρο 211 - Διαχείριση στερεών αποβλήτων της Μητροπολιτικής ΠεριφέρειαςΣελ. 365
Άρθρο 212 - Οργάνωση Μητροπολιτικής Περιφέρειας ΑττικήςΣελ. 367
Άρθρο 213 - Οργάνωση Μητροπολιτικής Ενότητας ΘεσσαλονίκηςΣελ. 368
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
Άρθρο 214 - ΑρχέςΣελ. 369
Άρθρο 215 - Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ - ΑρμοδιότητεςΣελ. 369
Άρθρο 216 - Ελεγκτής ΝομιμότηταςΣελ. 370
Άρθρο 217 - Προσωπικό Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑΣελ. 371
Άρθρο 218 - Διάρθρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑΣελ. 372
Άρθρο 219 - Υπηρεσιακό ΣυμβούλιοΣελ. 373
Άρθρο 220 - Υπηρεσιακές μεταβολές- βαθμολογική εξέλιξηΣελ. 373
Άρθρο 221 - Πειθαρχικά όργανα και αρμοδιότητεςΣελ. 374
Άρθρο 222 - Οργάνωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑΣελ. 375
Άρθρο 223 - Συμβούλιο Ελεγκτών ΝομιμότηταςΣελ. 375
Άρθρο 224 - Εκτελεστότητα των πράξεωνΣελ. 376
Άρθρο 225 - Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότηταςΣελ. 376
Άρθρο 226 - Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότηταςΣελ. 377
Άρθρο 227 - Ειδική διοικητική προσφυγή - Αιτήσεις θεραπείαςΣελ. 378
Άρθρο 228 - Αναστολή εκτέλεσηςΣελ. 378
Άρθρο 229 - Επιτόπιοι Έλεγχοι - Ετήσια έκθεσηΣελ. 379
Άρθρο 230 - Δημοσίευση αποφάσεων του Ελεγκτή ΝομιμότηταςΣελ. 380
Άρθρο 231 - Υποχρέωση συμμόρφωσηςΣελ. 381
Άρθρο 232 - Αστική ευθύνηΣελ. 381
Άρθρο 233 - Πειθαρχική ευθύνηΣελ. 383
Άρθρο 234 - Πειθαρχική διαδικασίαΣελ. 383
Άρθρο 235 - Ιδιάζουσα δωσιδικία - Εξαίρεση από τη συνοπτική διαδικασίαΣελ. 385
Άρθρο 236 - Έκπτωση εξαιτίας καταδίκηςΣελ. 385
Άρθρο 237 - ΠαύσηΣελ. 386
Άρθρο 238 - Έλεγχος νομιμότητας πράξεων ΟΤΑ, αστική και πειθαρχική ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑΣελ. 387
Άρθρο 239 - Στελέχωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑΣελ. 388
Άρθρο 240 - Τοποθέτηση αποφοίτων Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης σε Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας ΟΤΑΣελ. 390
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΠΡΟΣOhmΠΙΚΟ 
ΟΡΓΑΝOhmΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙOhmΝ - ΠΡΟΣOhmΠΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Άρθρο 241 - ΟργανισμόςΣελ. 391
Άρθρο 242 - Εκτελεστικός ΓραμματέαςΣελ. 394
Άρθρο 243 - Ειδικοί Σύμβουλοι και συνεργάτεςΣελ. 396
Άρθρο 244 - Πρόσληψη προσωπικού - Διαδικασία πρόσληψηςΣελ. 397
Άρθρο 245 - Προϊστάμενοι - Τοποθετήσεις - ΜετακινήσειςΣελ. 399
Άρθρο 246 - ΜετατάξειςΣελ. 401
Άρθρο 247 - ΑποσπάσειςΣελ. 402
Άρθρο 248 - Συμβούλιο Επιλογής ΠροϊσταμένωνΣελ. 404
Άρθρο 249 - Υπηρεσιακό ΣυμβούλιοΣελ. 405
Άρθρο 250 - ΘητείαΣελ. 407
Άρθρο 251 - Εκπροσώπηση των φύλωνΣελ. 407
Άρθρο 252 - Πειθαρχικό Δίκαιο - ΔικαιοδοσίαΣελ. 407
Άρθρο 253 - Ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού ΚώδικαΣελ. 408
Άρθρο 254 - Κατάταξη προσωπικού συνενούμενων Δήμων και Κοινοτήτων σε νεοσύστατους ΔήμουςΣελ. 408
Άρθρο 255 - Μεταφορά προσωπικού Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων στις ΠεριφέρειεςΣελ. 409
Άρθρο 256 - Μετάταξη προσωπικού σε ΠεριφέρειεςΣελ. 411
Άρθρο 257 - Μετάταξη προσωπικού σε ΔήμουςΣελ. 413
Άρθρο 258 - Μετάταξη προσωπικού Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων των Περιφερειών στο Δήμο της έδρας του ΝομούΣελ. 415
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
Άρθρο 259 - Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι ΔήμωνΣελ. 416
Άρθρο 260 - Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι ΠεριφερειώνΣελ. 419
Άρθρο 261 - Φορολογική Δημοσιονομική ΑποκέντρωσηΣελ. 421
Άρθρο 262 - Ειδικό Πρόγραμμα ΕξυγίανσηςΣελ. 422
Άρθρο 263 - Λογαριασμός Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησηςΣελ. 426
Άρθρο 264 - Πιστοληπτική Πολιτική Διαδικασία συνομολόγησης δανείου από Δήμους και ΠεριφέρειεςΣελ. 426
Άρθρο 265 - Προϋποθέσεις και όροι δανεισμούΣελ. 427
Άρθρο 266 - Προγραμματισμός, προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων δήμωνΣελ. 428
Άρθρο 267 - Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής διαχείρισης δήμωνΣελ. 431
Άρθρο 268 - Προγραμματισμός, προϋπολογισμός -λογιστικό σύστημα περιφερειώνΣελ. 433
Άρθρο 269 - Μεταβατικές Διατάξεις Οικονομικής Διαχείρισης ΠεριφερειώνΣελ. 437
Άρθρο 270 - Κόστος Μεταφοράς αρμοδιοτήτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια ΑυτοδιοίκησηΣελ. 439
Άρθρο 271 - Περιουσία των δήμωνΣελ. 439
Άρθρο 272 - Μεταβατική ΔιάταξηΣελ. 439
Άρθρο 273 - Περιουσία περιφερειώνΣελ. 440
Άρθρο 274 - Μεταβατική διάταξηΣελ. 440
Άρθρο 275 - Προληπτικός Έλεγχος Ελεγκτικού ΣυνεδρίουΣελ. 440
Άρθρο 276 - Κατασταλτικός Έλεγχος Ελεγκτικού ΣυνεδρίουΣελ. 441
Άρθρο 277 - Έλεγχος Είσπραξης ΕσόδωνΣελ. 442
Άρθρο 278 - Προληπτικός Έλεγχος ΣυμβάσεωνΣελ. 443
Άρθρο 279 - Αίτηση ΑνάκλησηςΣελ. 444
ΜΕΡΟΣ Θ΄ ΑΠΟΚΕΝΤΡOhmΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Άρθρο 280 - Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΣελ. 444
ΜΕΡΟΣ Ι΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.» 
Άρθρο 281 - Πρόγραμμα Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.»Σελ. 454
Άρθρο 281Α - Πρόγραμμα «Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)»Σελ. 456
ΜΕΡΟΣ ΙΑ΄ Μεταβατικές - Τελικές - Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτων - Καταργητικές Διατάξεις - Έναρξη ισχύος 
Άρθρο 282 - Γενικές Μεταβατικές διατάξειςΣελ. 458
Άρθρο 283 - Τελικές ΡυθμίσειςΣελ. 463
Άρθρο 284 - Ρυθμίσεις ειδικών θεμάτωνΣελ. 470
Άρθρο 285 - Καταργούμενες διατάξειςΣελ. 475
Άρθρο 286 - Έναρξη ισχύοςΣελ. 475
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  
Α. ΝΟΜΟΙ  
[2] Ν 3463/2006  
Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
[άρθρα 8, 11-13, 14-18, 75, 79 παρ. 4, 80, 97, 157-158, 169-170, 175, 184-187, 190-194, 199-200, 202, 211, 224, 243-244, 259, 265, 268, 274, 276, 279, 285]Σελ. 479
[3] Ν 4270/2014  
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις 
[άρθρα 64, 67 παρ. 1, 149, 156 παρ. 3 περ. ε΄, 174, 183]Σελ. 534
[4] Ν 4257/2014  
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
[άρθρα 15, 17, 25-26, 30, 33-35, 41, 54, 80]Σελ. 546
[5] Ν 4255/2014  
Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις 
[άρθρο 29]Σελ. 552
[6] Ν 4172/2013  
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν 4046/2012, του Ν 4093/2012 και του Ν 4127/2013 και άλλες διατάξεις 
[άρθρα 77-78, 81]Σελ. 553
[7] Ν 4147/2013  
Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις 
[άρθρο 1]Σελ. 565
[8] Ν 4111/2013  
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις 
[άρθρο 4 παρ. 1-3, 7-8]Σελ. 568
[9] Ν 4071/2012  
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ 
[άρθρα 9 παρ. 4-6, 9, 11, 14-15, 10 παρ. 1-2, 9, 11-13, 16, 11, 13-17 παρ. 1, 3-4, 7-12]Σελ. 571
[10] Ν 4038/2012  
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 
[άρθρο 2 παρ. 1-5, 7-8, 10]Σελ. 588
[11] Ν 3870/2010  
Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές 
[άρθρα 1-18 παρ. 1-2, 4-5, 8, 11, 19, 21]Σελ. 591
[12] Ν 3861/2010  
Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις 
[άρθρο 2]Σελ. 617
[13] N 3469/2006  
Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις 
[άρθρο 8 παρ. 1 περ. β΄]Σελ. 622
[14] N 3274/2004  
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού 
[άρθρα 13-18]Σελ. 623
[15] Ν 3213/2003  
Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων 
[άρθρο 1 παρ. 1 περ. η΄-θ΄]Σελ. 627
[16] N 1850/1989  
Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής ΑυτονομίαςΣελ. 628
Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ  
[17] ΠΔ 169/2013  
Ρύθμιση θεμάτων χορήγησης δανείων σε ΟΤΑ και σε άλλους φορείς από το Ταμείο Παρακαταθηκών και ΔανείωνΣελ. 638
[18] ΠΔ 75/2011  
Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων ΕλλάδοςΣελ. 650
[19] ΠΔ 74/2011  
Ένωση Περιφερειών ΕλλάδαςΣελ. 690
[20] ΠΔ 134/2010  
Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ 
[άρθρα 1-4, 11]Σελ. 711
[21] ΠΔ 185/2007  
Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθμούΣελ. 718
[22] ΠΔ 171/1987  
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις 
[άρθρα 11-12, 16]Σελ. 724
[23] ΒΔ της 24.9/20.10.1958  
Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων 
[άρθρα 62-64]Σελ. 729
Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  
[24] YA 74529/27.12.2010  
Διαδικασία ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας για την αναστολή εκτέλεσης αποφάσεων των ΟΤΑΣελ. 731
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 735
 
Back to Top