ΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ


Εξάλειψη του φαύλου κύκλου στη σχέση μεταξύ κράτους και τραπεζών

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 17€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 35,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16804
Αθανασίου Φ.

Ο σκοπός της μελέτης  είναι διττός και συνίσταται:
α) στην επισκόπηση των μέτρων που έχουν ληφθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα σε επίπεδο ζώνης του ευρώ, για την περιστολή του κινδύνου έκθεσης των κρατών σε τραπεζικές κρίσεις και στην αξιολόγηση του αντίκτυπου των νομικών αδυναμιών τους στην επίτευξη των αντικειμενικών τους στόχων, και
β) στην εξέταση τρόπων αναχαίτισης του αντίστροφου διαύλου μετάδοσης κρίσεων (εκείνων δηλαδή που έχουν ως αφετηρία το κράτος), ώστε να αποσοβηθεί η εκδήλωση μελλοντικών κρίσεων αντιστοίχων εκείνης που έπληξε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αρχής γενομένης από το 2010.

Το έργο ολοκληρώνεται με παράρτημα νομοθεσίας που αφορά σε κείμενα της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, της  Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης των τραπεζών στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης κ.λπ.

Το έργο έλαβε το Βραβείο Ακαδημίας, κατά την Πανηγυρική Συνεδρία της 19ης Δεκεμβρίου 2019 της Ακαδημίας Αθηνών.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XIII
Εισαγωγή Σελ. 1
A. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ
1. Επισκόπηση βιβλιογραφίας Σελ. 7
2. Περιπτωσιολογικές μελέτες Σελ. 9
2.1 Η περίπτωση της Ιρλανδίας Σελ. 9
2.2 Η περίπτωση της Κύπρου Σελ. 11
B. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
1. Επισκόπηση βιβλιογραφίας Σελ. 15
2. Περιπτωσιολογικές μελέτες Σελ. 18
2.1 Η περίπτωση της Ελλάδας Σελ. 18
2.2 Η περίπτωση της Κύπρου Σελ. 20
Γ. ΑΝΑΧΑΙΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΩΦΕΡΗ ΔΙΑΥΛΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 25
2. ΕΕΜ: επισκόπηση νομικών και επιχειρησιακών αδυναμιών Σελ. 26
3. ΟΑΕΤ και ΕΜΕ: επισκόπηση και νομικές αδυναμίες Σελ. 31
4. ΕΣΑΚ: επισκόπηση και νομικές αδυναμίες Σελ. 37
5. Λοιποί θεσμικοί και νομικοί προβληματισμοί γύρω  από την Τραπεζική Ένωση Σελ. 39
6. Η κεντρική διαχείριση της έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) ως μέσο αναχαίτισης του ανωφερούς διαύλου μετάδοσης Σελ. 41
7. Ενδιάμεση αξιολόγηση: μπορεί η Τραπεζική Ένωση να αναχαιτίσει τον ανωφερή δίαυλο μετάδοσης; Σελ. 44
Δ. ΑΝΑΧΑΙΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΤΩΦΕΡΗ ΔΙΑΥΛΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1.Διακύβευμα και αξιολόγηση της έως σήμερα ευρωπαϊκής δράσης Σελ. 49
1.1 Προληπτικά μέτρα: θέσπιση ορίων όσον αφορά τη διακράτηση κρατικών ομολόγων και/ή προσαρμογή της κανονιστικής τους μεταχείρισης Σελ. 50
1.2 Λοιπές επιλογές πολιτικής Σελ. 55
Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σελ. 83
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ι. Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας Σελ. 95
ΙΙ. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή, μετά την 1η Αυγούστου 2013, των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης των τραπεζών στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης («Τραπεζική ανακοίνωση») Σελ. 127
ΙΙΙ. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου Σελ. 153
IV. Guideline on Financial Assistance for the Direct Recapitalisation of Institutions Σελ. 207
V. European Stability Mechanism Guideline on Precautionary Financial Assistance Σελ. 219
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 225
Back to Top