ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11426
Πέτσα Α.
  • Έκδοση: 2005
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 308
  • ISBN: 960-272-325-4
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο το νομοθετικό και συμβατικό πλαίσιο των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται τα αντικείμενα (αγορά κινητών αξιών, αγορά παραγώγων, αποϋλοποίηση χρηματιστηριακών πραγμάτων) και τα υποκείμενα των χρηματιστηριακών συναλλαγών (ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία, πιστωτικά ιδρύματα, ΕΤΕΣΕΠ). Στο δεύτερο μέρος αναλύονται τα χαρακτηριστικά των χρηματιστηριακών συναλλαγών, η χρηματιστηριακή διαμεσολάβηση υπό στενή και ευρεία έννοια (ατομική και συλλογική), οι κύριες χρηματιστηριακές συναλλαγές στην αγορά αξιών και παραγώγων (options, ΣΜΕ, swaps), καθώς και οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατάρτιση των κύριων χρηματιστηριακών συναλλαγών (χώρος κατάρτισης, συστήματα τιμών και συναλλαγών, μέθοδοι και μοντέλα διαπραγμάτευσης), στη σύνταξη του αρχείου συναλλαγών από το χρηματιστήριο και στα ζητήματα κύρους των χρηματιστηριακών δικαιοπραξιών. Το έργο περιλαμβάνει ιδιαίτερα αναλυτική βιβλιογραφία (ελληνική και ξένη), πρόσφατη νομολογία και χρήσιμο αλφαβητικό ευρετήριο. Η χρηματιστηριακή νομοθεσία είναι ενημερωμένη μέχρι το Ν 3371/2005 και τις ΑποφΕπΚεφ 5/336, 6/336 και 7/336 της 21.4.2005. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για το νομικό, αλλά και για κάθε ενασχολούμενο με το Χρηματιστήριο.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΡΩΝ 
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σελ. 3
1.1. Αντικείμενα διαπραγμάτευσης στην αγορά κινητών αξιών Σελ. 3
1.1.1. Χαρακτηριστικά Σελ. 3
1.1.2. Διευκρινίσεις ως προς τους χρησιμοποιούμενους όρους Σελ. 6
1.1.3. Τα αντικείμενα διαπραγμάτευσης Σελ. 11
1.1.4. Η ειδικότητα των αγορών Σελ. 17
1.1.5. Εισαγωγή των αντικειμένων διαπραγμάτευσης στην αγορά αξιών Σελ. 19
1.2. Δικαιώματα διαπραγμάτευσης στην αγορά παραγώγων Σελ. 22
1.2.1. Χαρακτηριστικά Σελ. 22
1.2.2. Οι υποκείμενες αξίες Σελ. 25
1.2.3. Εισαγωγή στην αγορά παραγώγων Σελ. 26
1.3. Η Αποϋλοποίηση των χρηματιστηριακών πραγμάτων Σελ. 27
1.3.1. Ηλεκτρονικά αξιόγραφα Σελ. 28
1.3.2. Ακινητοποίηση Σελ. 30
1.3.3. Αποϋλοποίηση Σελ. 31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σελ. 39
2.1. H Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρία Σελ. 39
2.1.1. Οργανωτικές απαιτήσεις Σελ. 40
2.1.2. Δίκτυο ΑΧΕ Σελ. 41
2.1.3. Όργανα της ΑΧΕ κατά την κατάρτιση των χρηματιστηριακών συναλλαγών Σελ. 41
2.1.4. Κατηγορίες ΑΧΕ. Παραγγελιοδοχικό εμπόριο, Εμπόριο τίτλων Σελ. 44
2.1.4.1. Στην αγορά τοις μετρητοίς (εντός και εκτός κύκλου συμβάσεις) Σελ. 44
2.1.4.2. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής στις συναλλαγές εντός κύκλου Σελ. 45
2.1.4.3. Στην αγορά παραγώγων Σελ. 47
2.1.4.4. Μέλη κατάρτισης και μέλη εκκαθάρισης Σελ. 48
2.1.4.5. Σώρευση δραστηριοτήτων Σελ. 49
2.2. Τα πιστωτικά Ιδρύματα Σελ. 50
2.3. Η Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων (ΕΤΕΣΕΠ) Σελ. 51
2.4. Υποκείμενα χρηματιστηριακών συναλλαγών υπό στενή και ευρεία έννοια Σελ. 52
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σελ. 57
3.1. Κύριες και παρεπόμενες χρηματιστηριακές συναλλαγές Σελ. 57
3.2. Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές ως δικαιοπραξίες, εμπορικές πράξεις και συμβάσεις Σελ. 60
3.3. Σχέση Αστικού, Εμπορικού και Χρηματιστηριακού Δικαίου Σελ. 65
3.4. Τυποποίηση και συμβατική ελευθερία Σελ. 67
3.4.1. Η αποκλειστικότητα των χρηματιστηριακών συναλλαγών Σελ. 68
3.4.2. Προστασία της αγοράς Σελ. 71
3.4.3. Προστασία ευρύτερων συμφερόντων Σελ. 75
3.4.4. Χαρακτηριστικά της τυποποίησης Σελ. 76
3.4.5. Η αυτορρύθμιση της χρηματιστηριακής αγοράς Σελ. 85
3.5. Η μεθοδολογία του χρηματιστηριακού δικαίου και η ερμηνεία των συμβάσεων Σελ. 88
3.6. Η νομολογιακή διάπλαση, η υπαγωγή σε διαιτησία και οι εναλλακτικές μορφές επίλυσης των διαφορών που ανακύπτουν εντός της χρηματιστηριακής αγοράς Σελ. 89
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Η ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Σελ. 95
4.1. Το δίκαιο των ατομικών και συλλογικών -διαμεσολαβητικών- επενδυτικών υπηρεσιών της χρηματιστηριακής αγοράς Σελ. 95
4.2. Χρηματιστηριακή ατομική διαμεσολάβηση υπό στενή έννοια. Η χρηματιστηριακή παραγγελία Σελ. 95
4.2.1. Βασικά χαρακτηριστικά Σελ. 95
4.2.2. Διατυπώσεις καταγραφής και τύπος της χρηματιστηριακής παραγγελίας Σελ. 105
4.2.3. Περιεχόμενο της χρηματιστηριακής παραγγελίας Σελ. 115
4.2.3.1. Όροι που αφορούν στην υποκείμενη σχέση Σελ. 117
4.2.3.1.1. Προθεσμία καταβολής του τιμήματος και σύμβαση παροχής πίστωσης Σελ. 121
4.2.3.2. Όροι που αφορούν στην χρηματιστηριακή συναλλαγή Σελ. 135
4.2.3.2.1. Ο δανεισμός μετοχών Σελ. 135
4.2.3.2.2. Η ανοικτή πώληση Σελ. 137
4.3. Χρηματιστηριακή ατομική διαμεσολάβηση υπό ευρεία έννοια Σελ. 139
4.3.1. Ατομική διαχείριση χαρτοφυλακίου Σελ. 139
4.3.2. Λήψη και διαβίβαση εντολών Σελ. 142
4.3.3. Το δίκτυο του επενδυτή Σελ. 145
4.4. Χρηματιστηριακή συλλογική διαμεσολάβηση (Αμοιβαία Κεφάλαια/Εταιρίες Επενδύσεων) Σελ. 146
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΟΙ (ΚΥΡΙΕΣ) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Σελ. 151
5.1. Οι (κύριες) χρηματιστηριακές συναλλαγές Σελ. 151
5.2. Χρηματιστηριακές συναλλαγές στην αγορά αξιών (μετρητοίς) Σελ. 152
5.2.1. Πώληση τοις μετρητοίς Σελ. 154
5.2.2. Πώληση με ειδικές συμφωνίες Σελ. 155
5.3. Οι χρηματιστηριακές συμβάσεις επί παραγώγων Σελ. 158
5.3.1. Βασικά χαρακτηριστικά Σελ. 160
5.3.2. Συμβάσεις προαίρεσης (Options) Σελ. 162
5.3.3. Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ) Σελ. 166
5.3.4. Συμβάσεις Repos Σελ. 170
5.3.5. Συμβάσεις ανταλλαγής δικαιωμάτων (Swaps) Σελ. 172
5.4. Οι εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές Σελ. 173
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΝ) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σελ. 185
6.1. Ο χώρος κατάρτισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών Σελ. 185
6.1.1. Το χρηματιστηριακό περιβάλλον Σελ. 185
6.1.1.1. Προ του ν. 3152/2003 Σελ. 185
6.1.1.2. Μετά το ν. 3152/2003 Σελ. 188
6.1.2. Κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών εντός και εκτός του Χρηματιστηρίου Σελ. 193
6.1.2.1. Εντός του Χρηματιστηρίου Σελ. 193
6.1.2.2. Εκτός του Χρηματιστηρίου Σελ. 194
6.2. Συστήματα τιμών, συστήματα συναλλαγών, εντός και εκτός κύκλου συναλλαγές Σελ. 197
6.2.1. Συστήματα τιμών Σελ. 198
6.2.2. Συστήματα συναλλαγών Σελ. 199
6.2.3. Εντός και εκτός κύκλου συναλλαγές Σελ. 203
6.3. Μέθοδοι και μοντέλα διαπραγμάτευσης ανά τίτλο στο ΧΑ Σελ. 209
6.3.1. Μέθοδοι διαπραγμάτευσης Σελ. 209
6.3.1.1. Μέθοδος Αυτόματης Συνεχούς Κατάρτισης («Συνεχής») Σελ. 210
6.3.1.2. Μέθοδος Αυτόματης Στιγμιαίας Κατάρτισης («Στιγμιαία ή Δημοπρασία») Σελ. 210
6.3.1.3. Μέθοδος Επιλεκτικής Κατάρτισης («Επιλεκτική») Σελ. 211
6.3.1.4. Προσυμφωνημένες συναλλαγές πακέτων, συμψηφιστικών πακέτων και πακέτων με επαναγορά την ίδια ημέρα («Πακέτα») Σελ. 211
6.3.1.5. Μέθοδος Αυτόματης Συνεχούς Κατάρτισης με τιμή στο κλείσιμο («Συνεχής στο Κλείσιμο») Σελ. 212
6.3.1.6. Μέθοδος Εκποιήσεων («Εκποιήσεις») Σελ. 213
6.3.1.7. Πακέτο Διακανονισμού Σελ. 214
6.3.1.8. Πακέτο Αποκατάστασης Σελ. 214
6.3.1.9. Λοιπές συναλλαγές Σελ. 215
6.3.1.10. Οι συναλλαγές του ΕιδΔ εντός κύκλου Σελ. 215
6.3.2. Τύποι (μοντέλα) διαπραγμάτευσης Σελ. 216
6.4. Κατηγοριοποίηση των χρηματιστηριακών συναλλαγών του ΧΑ Σελ. 217
6.4.1. Συναλλαγές που καταρτίζονται με αυτόματη ταύτιση εντολών Σελ. 217
6.4.2. Συναλλαγές που καταρτίζονται χωρίς αυτόματη ταύτιση εντολών Σελ. 225
6.5. Το περιεχόμενο των εντολών των ΑΧΕ και οι έννομες συνέπειες της εισαγωγής τους στο σύστημα συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ) Σελ. 229
6.6. Ο τύπος της δήλωσης βούλησης Σελ. 234
6.7. Η ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής συναλλαγής Σελ. 239
6.7.1. Το άρθρο 22 § 2 ν. 1806/88 Σελ. 239
6.7.2. Η λειτουργία των ειδικών εμπορικών βιβλίων και στοιχείων στις σχέσεις μεταξύ των μελών και του χρηματιστηρίου. Το αρχείο συναλλαγών Σελ. 243
6.8. Ο ρόλος τρίτων προσώπων στην κατάρτιση των χρηματιστηριακών συναλλαγών Σελ. 245
6.8.1. Ο ρόλος του Χρηματιστηρίου Σελ. 245
6.8.2. Ο ρόλος του Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου Σελ. 252
6.9. Η κατάρτιση συναλλαγών επί παραγώγων στο ΧΑ Σελ. 253
6.10. Ακυρότητα και ακυρωσία των χρηματιστηριακών δικαιοπραξιών Σελ. 258
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 263
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 303
Back to Top