ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 24€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 60,00 € Ειδική Τιμή 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17416
Αλεξάκης Π., Καλφάογλου Φ.
Στουρνάρας Γ.

Το έργο «Κανονιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Τραπεζών»δεν αποτελεί μια απλή ενοποιημένη καταγραφή του κανονιστικού πλαισίου, αλλά έχει μια θεμελιωμένη οικονομική διάσταση: επιχειρεί να προσδιορίσει τη σημασία του θέματος στην τραπεζική λειτουργία και, ακολούθως, να καταγράψει τα βασικά στοιχεία του πλαισίου.

Το βιβλίο παρουσιάζει πλούσια ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, χρήσιμη για κάθε ερευνητή και για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής. Συμβάλλει στην απεμπλοκή των διδασκόντων και των ερευνητών από την αποκωδικοποίηση και την ερμηνεία των νομικών κειμένων, γεγονός που διευκολύνει τόσο στη μεταφορά της γνώσης στους φοιτητές τους, όσο και στην ερευνητική τους δραστηριότητα στην τραπεζική, προς όφελος της δημιουργίας περαιτέρω γνώσης αλλά και της πράξης στη συνέχεια. Για τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη, στο τέλος κάθε κεφαλαίου παρατίθεται πρόσθετη βιβλιογραφία.

Ο στόχος είναι η βασική κατανόηση των επιμέρους θεμάτων του κανονιστικού πλαισίου των τραπεζών. Ο αναγνώστης μπορεί να συνδυάσει την οικονομική θεωρία με τις προβλέψεις του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των τραπεζών,

Υπό αυτό το πρίσμα το βιβλίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα και απευθύνεται:

  • σε οικονομολόγους, στο χώρο των επιχειρήσεων και αγορών, οι οποίοι δεν έχουν μεγάλη οικειότητα με νομικά θέματα,
  • σε τραπεζικά στελέχη, τα οποία αναζητούν συνεκτική γνώση για ουσιώδη τραπεζικά θέματα αλλά και μια σφαιρική γνώση του πλαισίου λειτουργίας των τραπεζών,
  • σε voμικoύς, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την οικονομική λογική των εκάστοτε ρυθμίσεων, ώστε να διευκολύνεται το έργο τους μέσα από την σε αδρές γραμμές ενιαία παρουσίαση του κανονιστικού πλαισίου, και
  • στον ακαδημαϊκό χώρο, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, ώστε η κατανόηση βασικών τραπεζικών θεμάτων να διευκολύνει την απόκτηση γνώσης από τους σπουδαστές, αλλά και την παραγωγή νέας γνώσης μέσα από την ερευνητική δραστηριότητα.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος, Καθηγητή Γιάννη Στουρνάρα Σελ. VII
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Σελ. XI
ΜΕΡΟΣ Α
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
1.1. Η ιδιαίτερη φύση των τραπεζικών λειτουργιών Σελ. 4
1.2. Τραπεζικοί κίνδυνοι και διαχείριση κινδύνων Σελ. 7
1.2.1. Πιστωτικός κίνδυνος Σελ. 7
1.2.2. Κίνδυνος αγοράς Σελ. 9
1.2.3. Λειτουργικός κίνδυνος Σελ. 10
1.2.4. Κίνδυνος ρευστότητας Σελ. 11
1.2.5. Κίνδυνος επιτοκίου του τραπεζικού χαρτοφυλακίου Σελ. 12
1.2.6. Διαχείριση κινδύνων Σελ. 12
1.3. Θεωρητικό πλαίσιο των ρυθμιστικών κανόνων Σελ. 14
1.3.1. Ασύμμετρη πληροφόρηση Σελ. 14
1.3.2. Εξωτερικές οικονομίες Σελ. 15
1.3.3. Μεροληψίες των καταναλωτών Σελ. 16
1.3.4. Ρυθμιστική παρέμβαση Σελ. 17
1.4. Μικρή ιστορική αναδρομή στο κανονιστικό πλαίσιο των τραπεζών Σελ. 19
1.5. Χρηματοπιστωτικό Πλέγμα Ασφαλείας Σελ. 22
1.5.1. Προληπτική ρυθμιστική παρέμβαση και εποπτεία των τραπεζών Σελ. 24
1.5.2. Ρυθμιστική παρέμβαση για τη διαχείρισης κρίσεων Σελ. 24
1.5.3. Ρυθμιστική παρέμβαση και εποπτεία της συμπεριφοράς των τραπεζών Σελ. 25
1.6. Πρόσθετη βιβλιογραφία Σελ. 27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
2.1. Εναλλακτικές μορφές θεσμικής οργάνωσης Σελ. 30
2.2. Ευρωπαϊκή Ένωση: από τον Lamfalussy στον de Larosière Σελ. 33
2.3. Τραπεζική Ένωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 39
2.3.1. Θεωρητική προσέγγιση Σελ. 40
2.3.2. Εμπειρική προσέγγιση Σελ. 41
2.3.3. Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός Σελ. 43
2.3.4. Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης Σελ. 45
2.3.5. Εναρμονισμένος Μηχανισμός Εγγύησης των Καταθέσεων Σελ. 49
2.4. Ένωση Κεφαλαιαγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 51
2.4.1. Η ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών Σελ. 52
2.4.2. Νομοθετικές πρωτοβουλίες Σελ. 54
2.5. Πρόσθετη βιβλιογραφία Σελ. 58
ΜΕΡΟΣ Β
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ
3.1. Η επάρκεια των κεφαλαίων ως βασική πολιτική εποπτείας των τραπεζών Σελ. 62
3.2. Το πλαίσιο της Βασιλείας: Από τη Βασιλεία Ι στη Βασιλεία ΙΙΙ (ή IV) Σελ. 63
3.3. Η έννοια των τραπεζικών ιδίων κεφαλαίων Σελ. 66
3.3.1. Λογιστικά κεφάλαια Σελ. 67
3.3.2. Εποπτικά κεφάλαια Σελ. 67
3.3.3. Κεφάλαια σε κίνδυνο ή οικονομικά κεφάλαια Σελ. 68
3.4. Πυλώνας 1: Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Σελ. 69
3.5. Εποπτικά κεφάλαια Σελ. 72
3.5.1. Βασικά Ίδια Κεφάλαια Σελ. 72
3.5.2. Συμπληρωματικά Ίδια Κεφάλαια Σελ. 72
3.5.3. Αφαιρετικά στοιχεία Σελ. 73
3.5.4. Εποπτικά φίλτρα Σελ. 73
3.5.5. Κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας Σελ. 73
3.5.6. Δείκτες επάρκειας κεφαλαίων Σελ. 75
3.6. Πιστωτικός κίνδυνος Σελ. 76
3.6.1. Χρηματοδοτικό άνοιγμα Σελ. 77
3.6.2. Συντελεστής Στάθμισης Σελ. 77
3.6.3. Υλοποίηση της Προσέγγισης Εσωτερικών Διαβαθμίσεων Σελ. 81
3.6.4. Επιστροφή στο μέλλον (Βασιλεία IV) Σελ. 86
3.7. Κίνδυνος αγοράς Σελ. 89
3.7.1. Κίνδυνος θέσης Σελ. 89
3.7.2. Συναλλαγματικός κίνδυνος Σελ. 91
3.7.3. Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου Σελ. 92
3.7.4. Κίνδυνος διακανονισμού Σελ. 92
3.7.5. Κίνδυνος υπέρβασης μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων Σελ. 93
3.7.6. Κίνδυνος εμπορευμάτων Σελ. 93
3.7.7. Αναθεώρηση του πλαισίου Σελ. 93
3.8. Λειτουργικός κίνδυνος Σελ. 94
3.9. Δείκτης μόχλευσης Σελ. 95
3.10. Πυλώνας 2: Εποπτικές διαδικασίες ανασκόπησης και αξιολόγησης κεφαλαιακής επάρκειας Σελ. 97
3.11. Πυλώνας 3: Πειθαρχία της αγοράς Σελ. 100
3.12. Πρόσθετη βιβλιογραφία Σελ. 101
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
4.1. Εννοιολογική προσέγγιση Σελ. 103
4.2. Διεθνείς πρωτοβουλίες Σελ. 107
4.3. Η εταιρική διακυβέρνηση στις τράπεζες Σελ. 110
4.3.1. Πρώτη γραμμή άμυνας: Διοικητικό Συμβούλιο και Ανώτατη Διοίκηση Σελ. 111
4.3.2. Δεύτερη γραμμή άμυνας: Οι βασικές υποστηρικτικές λειτουργίες Σελ. 112
4.3.3. Τρίτη γραμμή άμυνας: Ανεξάρτητη διαβεβαίωση Σελ. 113
4.3.4. Λοιπά θέματα Σελ. 113
4.4. Ο ρόλος και η λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων Σελ. 113
4.5. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Σελ. 117
4.6. Κανονιστικό πλαίσιο αμοιβών - αποδοχών Σελ. 120
4.7. Πρόσθετη βιβλιογραφία Σελ. 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
5.1. Η έννοια της ρευστότητας Σελ. 125
5.2. Ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Σελ. 126
5.2.1. Κατεύθυνση νομισματικής πολιτικής Σελ. 127
5.2.2. Συμβατικά μέσα Σελ. 128
5.2.3. Μη συμβατικά μέσα Σελ. 130
5.3. Ρευστότητα από την αγορά Σελ. 131
5.3.1. Παραδοσιακές πηγές άντλησης ρευστότητας Σελ. 132
5.3.2. Καινοτόμες πηγές άντλησης ρευστότητας Σελ. 134
5.4. Δανειστής έσχατης ανάγκης Σελ. 136
5.5. Κίνδυνος ρευστότητας Σελ. 139
5.6. Όρια ρευστότητας Σελ. 141
5.6.1. Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας Σελ. 142
5.6.2. Δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης Σελ. 143
5.7. Διαχείριση κινδύνου ρευστότητας Σελ. 144
5.8. Πρόσθετη βιβλιογραφία Σελ. 147
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
6.1. Άδεια λειτουργίας τράπεζας Σελ. 150
6.2. Αξιολόγηση της καταλληλότητας των μετόχων και των μελών των διοικητικών οργάνων Σελ. 152
6.2.1. Αξιολόγηση μετόχων Σελ. 152
6.2.2. Αξιολόγηση καταλληλότητας των μελών διοικητικών οργάνων Σελ. 153
6.3. Πρόσθετες απαιτήσεις από τη συμμετοχή τραπεζών σε ομίλους επιχειρήσεων Σελ. 155
6.3.1. Μικτός ή Τραπεζικός όμιλος Σελ. 157
6.3.2. Διασυνοριακοί όμιλοι Σελ. 158
6.3.3. Χρηματοοικονομικοί Όμιλοι Ετερογενών Δραστηριοτήτων Σελ. 159
6.4. Άμεσοι περιορισμοί στον βαθμό αποδοχής κινδύνων – Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα Σελ. 163
6.5. Πρόσθετη βιβλιογραφία Σελ. 166
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΜΑΚΡΟΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
7.1. Μακροπροληπτική ρυθμιστική παρέμβαση και εποπτεία Σελ. 167
7.1.1. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα Σελ. 169
7.1.2. Συστημικός κίνδυνος Σελ. 170
7.2. Η οργάνωση της μακροπροληπτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 172
7.3. Το λειτουργικό πλαίσιο μακροπροληπτικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 175
7.3.1. Ο κύκλος της μακροπροληπτικής πολιτικής Σελ. 176
7.3.2. Αλληλεπίδραση με άλλες πολιτικές Σελ. 178
7.4. Εργαλεία μακροπροληπτικής πολιτικής Σελ. 179
7.4.1. Εργαλεία κεφαλαιακής διάρθρωσης Σελ. 180
7.4.2. Εργαλεία ρευστότητας Σελ. 181
7.4.3. Διαρθρωτικά εργαλεία Σελ. 182
7.4.4. Εξειδίκευση των εργαλείων Σελ. 182
7.5. Πρόσθετη βιβλιογραφία Σελ. 183
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
8.1. Άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων Σελ. 186
8.1.1. Αναλυτική προσέγγιση – micro stress testing Σελ. 187
8.1.2. Συγκεντρωτική προσέγγιση - macro stress testing Σελ. 190
8.1.3. Εποπτικές ασκήσεις Σελ. 191
8.2. Προβλέψεις για επισφαλή δάνεια Σελ. 192
8.2.1. Πολιτική προβλέψεων Σελ. 193
8.2.2. Το πλαίσιο των προβλέψεων με βάση το πρότυπο IFRS 9 Σελ. 194
8.2.3. Εκτίμηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECL) Σελ. 196
8.2.4. Οι προβλέψεις σύμφωνα με το πρότυπο IFRS 9 και το πλαίσιο της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια Σελ. 198
8.3. Τράπεζες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας Σελ. 199
8.3.1. Η έννοια της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας Σελ. 199
8.3.2. Χρηματοοικονομική τεχνολογία στις τράπεζες Σελ. 203
8.3.3. Άδεια λειτουργίας τραπεζών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας Σελ. 205
8.3.4. Το κανονιστικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Σελ. 206
8.4. Κρυπτοστοιχεία και κρυπτονομίσματα Σελ. 207
8.4.1. Η τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού - blockchain Σελ. 208
8.4.2. Κρυπτοστοιχεία Σελ. 212
8.4.3. Κρυπτονομίσματα Σελ. 216
8.5. Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας Σελ. 220
8.5.1. Ο ρόλος των Οργανισμών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας Σελ. 221
8.5.2. Το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας Σελ. 223
8.6. Πρόσθετη βιβλιογραφία Σελ. 225
ΜΕΡΟΣ Γ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ
9.1. Τραπεζικές κρίσεις ρευστότητας Σελ. 229
9.2. Συστήματα Εγγύησης των Καταθέσεων Σελ. 233
9.2.1. Μορφές προστασίας καταθετών Σελ. 233
9.2.2. Σχεδιασμός ενός Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων Σελ. 235
9.3. Το πλαίσιο εγγύησης των καταθέσεων σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα Σελ. 237
9.3.1. Φορέας για την εγγύηση των καταθέσεων Σελ. 237
9.3.2. Όριο κάλυψης Σελ. 238
9.3.3. Χρηματοδότηση Σελ. 239
9.3.4. Επιλέξιμες καταθέσεις και χρόνος αποζημίωσης Σελ. 240
9.4. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασφάλισης Καταθέσεων Σελ. 241
9.5. Πρόσθετη βιβλιογραφία Σελ. 243
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
10.1. Από την εξυγίανση με δημόσια μέσα (bail-out) στην εξυγίανση με ίδια μέσα (bail-in) Σελ. 246
10.2. Προληπτικά μέτρα - Σχέδια αναδιάταξης Σελ. 250
10.2.1. Σχέδια ανάκαμψης Σελ. 251
10.2.2. Σχέδια εξυγίανσης Σελ. 253
10.3. Μηχανισμοί και μέτρα εξυγίανσης Σελ. 255
10.3.1. Μηχανισμός μεταβίβασης Σελ. 256
10.3.2. Αναδιάρθρωση παθητικού Σελ. 258
10.4. Ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις Σελ. 260
10.5. Πρόσθετη βιβλιογραφία Σελ. 262
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡEΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ
11.1. Εννοιολογική προσέγγιση Σελ. 264
11.1.1. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) και μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) Σελ. 264
11.1.2. Ανοίγματα υπό ρύθμιση (FBE) Σελ. 265
11.1.3. Κριτήρια εξόδου Σελ. 266
11.2. Προσδιοριστικοί παράγοντες των μη εξυπηρετούμενων δανείων Σελ. 267
11.2.1. Μακροοικονομικοί προσδιοριστικοί παράγοντες Σελ. 269
11.2.2. Θεσμικοί προσδιοριστικοί παράγοντες Σελ. 270
11.2.3. Ειδικοί ανά τράπεζα προσδιοριστικοί παράγοντες Σελ. 271
11.3. Οι επιπτώσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων Σελ. 271
11.3.1. Μικροπροληπτική ανάλυση Σελ. 272
11.3.2. Μακροπροληπτική ανάλυση Σελ. 273
11.4. Εναλλακτικές πολιτικές διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων Σελ. 274
11.4.1. Ειδικές μονάδες διευθέτησης Σελ. 276
11.4.2. Προγράμματα προστασίας προβληματικών περιουσιακών στοιχείων Σελ. 277
11.4.3. Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Σελ. 278
11.4.4. Τιτλοποίηση προβληματικών στοιχείων Σελ. 280
11.4.5. Πώληση προβληματικών στοιχείων Σελ. 281
11.5. Συνεργάσιμος δανειολήπτης και «κατάλληλη λύση» Σελ. 281
11.5.1. Συνεργάσιμος δανειολήπτης Σελ. 282
11.5.2. Κατάλληλες λύσεις Σελ. 284
11.6. Πρόσθετη βιβλιογραφία Σελ. 287
ΜΕΡΟΣ Δ
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
12.1. Κίνδυνος αθέμιτων πρακτικών και αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς Σελ. 292
12.1.1. Βελτίωση ικανότητας των καταναλωτών Σελ. 294
12.1.2. Ρύθμιση συμπεριφοράς τραπεζών Σελ. 296
12.1.3. Εταιρική κουλτούρα Σελ. 298
12.1.4. Πεδία ανάλυσης Σελ. 300
12.2. Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Σελ. 300
12.3. Πολιτική «Γνώρισε τον πελάτη σου» Σελ. 304
12.3.1. Κατηγοριοποίηση πελατών Σελ. 304
12.3.2. Έλεγχος καταλληλότητας Σελ. 306
12.3.3. Έλεγχος συμβατότητας Σελ. 307
12.4. Κανονισμοί για την προστασία των πελατών Σελ. 308
12.4.1. Ενημέρωση των πελατών Σελ. 308
12.4.2. Αντιπαροχές Σελ. 309
12.4.3. Βέλτιστη εκτέλεση εντολών Σελ. 310
12.4.4. Σύγκρουση συμφερόντων Σελ. 311
12.5. Εναλλακτικοί τόποι διαπραγμάτευσης Σελ. 312
12.5.1. Οργανωμένες Αγορές Σελ. 313
12.5.2. Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης - ΠΜΔ Σελ. 314
12.5.3. Μηχανισμοί Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης – ΜΟΔ Σελ. 314
12.5.4. Συστηματικοί Εσωτερικοποιητές – ΣΕ Σελ. 314
12.6. Πρόσθετη βιβλιογραφία Σελ. 315
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
13.1. Υποχρεώσεις διαφάνειας στην πρωτογενή αγορά Σελ. 317
13.2. Υποχρεώσεις διαφάνειας στη δευτερογενή αγορά Σελ. 320
13.2.1. Υποχρεώσεις περιοδικής πληροφόρησης Σελ. 320
13.2.2. Υποχρεώσεις διαρκούς ενημέρωσης Σελ. 320
13.2.3. Υποχρεώσεις ευαίσθητης πληροφόρησης Σελ. 321
13.3. Η έννοια της κατάχρησης αγοράς Σελ. 321
13.4. Απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών Σελ. 323
13.4.1. Κάτοχοι προνομιακής πληροφόρησης Σελ. 325
13.4.2. Κανόνες για τους κατόχους προνομιακής πληροφόρησης Σελ. 326
13.5. Απαγόρευση χειραγώγησης αγοράς Σελ. 328
13.5.1. Ενδεικτικά παραδείγματα χειραγώγησης Σελ. 330
13.6. Η έννοια της ακεραιότητας των συναλλαγών Σελ. 332
13.6.1. Αλγοριθμικές συναλλαγές Σελ. 332
13.6.2. Ανοικτές πωλήσεις Σελ. 334
13.7. Πρόσθετη βιβλιογραφία Σελ. 336
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΥΠΟΘΗΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
14.1. Υπερχρέωση καταναλωτών Σελ. 337
14.2. Υπεύθυνος δανεισμός και υπεύθυνη δανειοληψία Σελ. 340
14.3. Συνιστώσες της πολιτικής του υπεύθυνου δανεισμού Σελ. 341
14.3.1. Υποχρεώσεις Ενημέρωσης Σελ. 342
14.3.2. Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας Σελ. 343
14.3.3. Δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου ή με ρήτρα ξένου συναλλάγματος Σελ. 344
14.3.4. Το δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής Σελ. 344
14.4. Πρόσθετη βιβλιογραφία Σελ. 345
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ)
15.1. Εγκληματικές δραστηριότητες και ξέπλυμα χρήματος Σελ. 348
15.2. Φάσεις ξεπλύματος χρήματος Σελ. 351
15.2.1. Φάση τοποθέτησης Σελ. 351
15.2.2. Φάση διαστρωμάτωσης Σελ. 351
15.2.3. Φάση ολοκλήρωσης Σελ. 352
15.3. Διεθνής στρατηγική Σελ. 352
15.4. Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 355
15.5. Δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη Σελ. 357
15.5.1. Μέτρα συνήθους δέουσας επιμέλειας Σελ. 358
15.5.2. Μέτρα απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας Σελ. 358
15.5.3. Μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας Σελ. 358
15.6. Προσέγγιση του Ξεπλύματος Χρήματος με βάση τον κίνδυνο Σελ. 360
15.7. Συνεργασία με τις αρχές Σελ. 362
15.8. Δραστηριότητες που ενδεχομένως υποδηλώνουν ξέπλυμα χρήματος Σελ. 363
15.8.1. Παροχή ανεπαρκών ή ύποπτων πληροφοριών και στοιχείων για την πιστοποίηση της ταυτότητας του πελάτη Σελ. 363
15.8.2. Μεταφορά κεφαλαίων Σελ. 364
15.8.3. Δραστηριότητες ασύμβατες με την επιχειρηματική/επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη και το εν γένει συναλλακτικό/οικονομικό του προφίλ Σελ. 365
15.8.4. Συναλλαγές σε μετρητά Σελ. 366
15.8.5. Άλλες ύποπτες δραστηριότητες ή κινήσεις του πελάτη Σελ. 367
15.8.6. Αναφορικά με μη κερδοσκοπικές ή φιλανθρωπικές οργανώσεις Σελ. 368
15.8.7. Χρήση θυρίδων Σελ. 369
15.8.8. Δάνεια Σελ. 369
15.8.9. Ύποπτη συμπεριφορά υπαλλήλου Σελ. 369
15.8.10. Ξέπλυμα χρήματος μέσω του Διεθνούς Εμπορίου Σελ. 370
15.8.11. Ξέπλυμα χρήματος μέσω των Νέων Μεθόδων Πληρωμής Σελ. 370
15.8.12. Ύποπτες συναλλαγές/δραστηριότητες που ενδεχομένως συνδέονται ή σχετίζονται με φοροδιαφυγή Σελ. 371
15.9. Πρόσθετη βιβλιογραφία Σελ. 371
Back to Top