ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (VENTURE CAPITAL)


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 27,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 27,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 10039
Μούζουλας Σ.
  • Έκδοση: 1997
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 243
  • ISBN: 100-000-060-00
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται τον θεσμό του κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών. Περιλαμβάνει τρεις χωριστές ενότητες που λειτουργούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Η πρώτη αναφέρεται στις εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών και στη νομοθετική ρύθμισή τους στην Ελλάδα, με παράθεση νομοθετικών κειμένων και εισηγητικών εκθέσεων. Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στην παροχή κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών ως μέσο διαμόρφωσης σχέσεων μεταξύ της χρηματοδοτούσας και της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης. Επιτρέπει την ανάδειξη του κριτηρίου επιλογής μεταξύ ρήτρας στο καταστατικό της χρηματοδοτούμενης εταιρίας και εξωεταιρικής συμφωνίας και εξετάζει τις ειδικότερες συμφωνίες που συνάπτονται κατά την παροχή του κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών. Τέλος, η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει υποδείγματα εξωεταιρικών συμφωνιών για την κατάρτιση ειδικών συμβάσεων μεταξύ των μερών. Το έργο ολοκληρώνεται με το αλφαβητικό ευρετήριο και βιβλιογραφικές αναφορές.
ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (VENTURE CAPITAL)Σελ. 9
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 9
Ι. ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝΣελ. 11
Α. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Σελ. 11
Β. Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ 5-9 ν. 2367/95 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΑΡΘΡΑ 1-6 ν. 1775/88Σελ. 23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΣελ. 67
1. Εισηγητική έκθεση άρθρων 5-9 ν. 2367/95Σελ. 67
2. Εισηγητική έκθεση ν. 1775/88Σελ. 72
3. Απόφ. ΥπΕθΟ/ΥΠΒΕΤ αριθ. Γ 3923/1.3.1989Σελ. 75
ΙΙ. Η ΠΑΡΟΧΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝΣελ. 83
Α. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΡΗΤΡΑΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣΣελ. 83
1. Νομική φύση και ισχύς του καταστατικού και των εξωεταιρικών συμφωνιώνΣελ. 83
2. Τα πλεονεκτήματα των καταστατικών ρυθμίσεων και των εξωεταιρικών συμφωνιώνΣελ. 87
3. Η σύνταξη των εξωεταιρικών συμφωνιώνΣελ. 92
4. Η ακυρότητα των εξωεταιρικών συμφωνιώνΣελ. 97
Β. ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝΣελ. 103
1. Συμφωνίες που ρυθμίζουν τη διενέργεια της χρηματοδότησηςΣελ. 106
α) Η παροχή προνομίουΣελ. 106
β) Η παροχή εγγυήσεωνΣελ. 119
γ) Η συμφωνία περαιτέρω χρηματοδότησηςΣελ. 128
2. Συμφωνίες που διαμορφώνουν τις σχέσεις χρηματοδοτούσας και χρηματοδοτούμενης επιχείρησης κατά τη διάρκεια της επένδυσηςΣελ. 134
α) Ο έλεγχος της κατανομής του εταιρικού κεφαλαίουΣελ. 134
β) Ο έλεγχος της πορείας των εταιρικών υποθέσεωνΣελ. 152
γ) Η επέμβαση στη λειτουργία των εταιρικών οργάνωνΣελ. 157
3. Συμφωνίες που καθορίζουν την «έξοδο» της χρηματοδοτούσας από τη χρηματοδοτούμενη εταιρίαΣελ. 175
α) Η διασφάλιση της εταιρίας κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών από τη μείωση της αξίας της επένδυσής τηςΣελ. 175
β) Η επιλογή της τεχνικής εξόδου της εταιρίας κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχώνΣελ. 176
γ) Η επιβολή υποχρέωσης εχεμύθειας της εταιρίας κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών μετά την έξοδοΣελ. 180
ΙΙΙ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝΣελ. 183
1. ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣΣελ. 183
2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣΣελ. 186
3. ΡΗΤΡΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝΣελ. 195
4. ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (STANDSTILL AGREEMENT)Σελ. 196
5. ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΑΝΤΙΣελ. 197
DILUTION AGREEMENT)Σελ. 197
6. ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΑΝΤΙΣελ. 198
7. ΡΗΤΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝΣελ. 199
8. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣΣελ. 200
8α. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ» ΤΙΘΕΤΑΙ «ΙΔΡΥΤΗΣ», ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣελ. 209
9. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝΣελ. 210
10. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ (AMERICAN CLAUSE)Σελ. 212
11. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ (AMERICAN CLAUSE)Σελ. 213
12. BUY OR SELL CLAUSEΣελ. 215
13. ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣελ. 216
14. ΡΗΤΡΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥΣελ. 217
15. ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝΣελ. 219
16. ΡΗΤΡΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣΣελ. 220
17. ΡΗΤΡΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣελ. 221
18. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ (ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝΣελ. 222
19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΣελ. 223
20. ΡΗΤΡΑ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣΣελ. 224
21. ΡΗΤΡΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣΣελ. 225
ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (VENTURE CAPITAL)Σελ. 227
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΣελ. 227
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 231
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 237
Back to Top