ΒΑΣΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12414
Παπαγεωργίου Κ., Τρωιάνος Σ.

Το έργο «βασική θρησκευτική νομοθεσία & νομολογία» φιλοξενεί -με βιβλιογραφική και νομολογιακή ενημέρωση, όπου αυτό απαιτείται- τα σημαντικότερα νομοθετικά κείμενα για τα μεγαλύτερα θρησκεύματα της χώρας μας. Μεταξύ αυτών των νομοθετικών κειμένων είναι ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, ο Χάρτης θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, το Σύνταγμα, ο Ν 3448/2006 για την αποτέφρωση των νεκρών, Καταστατικές διατάξεις της Εκκλησίας της Ελλάδος, νόμοι που αφορούν την ρωμαιοκαθολική εκκλησία στην Ελλάδα, τις ισραηλιτικές κοινότητες, τους μουσουλμάνους κ.ά.

Όπως υποδηλώνει και ο τίτλος, η «βασική θρησκευτική νομοθεσία & νομολογία» αποτελεί μία σημαντική συλλογή θρησκευτικών νομοθετημάτων και σχετικών αποφάσεων και συνεπώς μία αξιόπιστη πηγή γνώσεων όχι μόνο για κάθε νομικό, αλλά και για κάθε πολίτη.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΣελ. 1
[1] Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών (1945)Σελ. 3
[2] Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948)Σελ. 3
[3] Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (1950)Σελ. 5
[4] Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα (1966)Σελ. 10
[5] Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (1966)Σελ. 10
[6] Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/C 364/01, EE C 364/1 της 18.12.2000)Σελ. 12
[7] Συνθήκη του Άμστερνταμ (1999)Σελ. 14
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΣελ. 15
Ι. ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1975 (1986/2001/2006)Σελ. 17
ΙΙ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
1. Ποινικός ΚώδικαςΣελ. 36
2. Κώδικας Ποινικής ΔικονομίαςΣελ. 45
3. Σωφρονιστικός ΚώδικαςΣελ. 49
4. Στρατιωτικός Ποινικός ΚώδικαςΣελ. 50
5. Κώδικας Φορολογικής ΔικονομίαςΣελ. 51
6. Άδεια ιδρύσεως ναού αλλοδόξων και αλλοθρήσκων - ΠροσηλυτισμόςΣελ. 51
7. Απαλλαγή από τη στράτευση - Αντιρρησίες συνείδησηςΣελ. 59
8. Αποτέφρωση νεκρώνΣελ. 68
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣελ. 71
Ι. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Καταστατικές Διατάξεις 
Πατριαρχικός και Συνοδικός Τόμος του 1850Σελ. 73
Πατριαρχική και Συνοδική Πράξις του 1866Σελ. 78
Πατριαρχική και Συνοδική Πράξις του 1882Σελ. 81
Ν 3615/1928 «Περί εκκλησιαστικής διοικήσεως των εν ταις Νέαις Χώραις της Ελλάδος Μητροπόλεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου»Σελ. 83
Πατριαρχικ? κα? Συνοδικ? Πρ?ξις περ? τ?ς διοικήσεως τ?ν ?ερ?ν Μητροπόλεων τ?ν Νέων Χωρ?ν (1928)Σελ. 84
Ν 590/1977, «Περ? το? Καταστατικο? Χάρτου τ?ς ?κκλησίας τ?ς ?λλάδος»Σελ. 89
ΙΙ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
N 4149/1961, «Περ? Καταστατικο? Νόμου τ?ς ?ν Κρήτ? ?ρθοδό­ξου ?κκλησίας κα? ?λλων τιν?ν διατάξεων»Σελ. 147
IΙΙ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΑΡΧΙΕΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1975 (1986/2001)Σελ. 200
Ν 590/1977, «Περ? το? Καταστατικο? Χάρτου τ?ς ?κκλησίας τ?ς ?λλάδος»Σελ. 200
ΒΔ τ?ς 14/16-2-1950, «Περ? ?πεκτάσεως ε?ς Δωδεκάνησον τ?ς ?σχύος τ?ν διατάξεων το? ΑΝ 536/1945 ʽʼπερί ρυθμίσεως τ?ν ?ποδοχ?ν το? ?ρθοδόξου ?φημεριακο? Κλήρου τ?ς ?λλάδος, το? τρόπου πληρωμ?ς α?τ?ν κα? περί καλύψεως τ?ς σχετικ?ς δαπάνηςʼʼ»Σελ. 201
Ν 1155/1981, «Περ? ?ναγνωρίσεως τ?ς Πάτμου ?ς ?ερ?ς Νήσου κα? ρυθμίσεως ?κκλησιαστικ?ν τινων θεμάτων»Σελ. 202
ΥΑ (Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) 115730/Α1/2004, «Ίδρυση Ιεράς Μητροπόλεως Σύμης»Σελ. 205
ΙV. ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1975 (1986/2001)Σελ. 206
ΝΔ 29-9/30.10.1923 «Περ? κυρώσεως τ?ς ?ν Σέβραις Συνθήκης περ? προστασίας τ?ν ?ν ?λλάδι μειονοτήτων»Σελ. 208
Κοινή Δήλωση 4, τμήμα της Τελικής Πράξης Προσχωρήσεως της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (κυρώθηκε με το Ν 945/1979)Σελ. 209
Ν 2691/1999, «Κύρωση της Συνθήκης του Άμστερνταμ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ενωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις, καθώς και των σχετικών πρωτοκόλλων και των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική ΠράξηΣελ. 209
ΝΔ τ?ς 10/16.9.1926 «Περ? κυρώσεως το? Καταστατικο? Χάρτου το? ?γ?ου ?ρους»Σελ. 209
ΠΔ 227/1998, «Περί του Οργανισμού της Διοικήσεως του Αγίου Όρους»Σελ. 261
V. ΓΝΗΣΙΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ (ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ)Σελ. 265
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΣελ. 267
Ν 5383/1932, «Περ? τ?ν ?κκλησιαστικ?ν Δικαστηρίων κα? τ?ς πρ? α?τ?ν διαδικασίας»Σελ. 269
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ  
ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΙ - ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΙΣελ. 313
Ι. ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Ν 2731/1999, «Ρύθμιση θεμάτων διμερούς κρατικής αναπτυξιακής συνεργασίας και βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις»Σελ. 315
ΙΙ. ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
Ν 2456/1920, «Περ? ?σραηλιτικ?ν Κοινοτήτων»Σελ. 317
ΙΙΙ. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ 
Οικογενειακό Δίκαιο - Θρησκευτικοί Λειτουργοί 
Ν 147/1914, «Περ? τ?ς ?ν τα?ς προσαρτωμέναις χώραις ?φαρμο­στέας νομοθεσίας κα? τ?ς δικαστικ?ς α?τ?ν ?ργανώ­σεως»Σελ. 327
Ν 1920/1991, «Κύρωση της από 24 Δεκεμβρίου 1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών" (ΦΕΚ Α? 182)»Σελ. 328
 
Back to Top