Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Ποινικές & Συνταγματικές Διαστάσεις

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14.7€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 42,00 € Ειδική Τιμή 35,70 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14559
Κουτσούκου Η.

Η νομική προστασία του παιδιού στην Ελλάδα ακολουθεί μία εξελικτική πορεία: από το 1975, όταν κατοχυρώθηκε αυτοτελώς η προστασία της παιδικής ηλικίας στο Ελληνικό Σύνταγμα, μέχρι σήμερα, έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Η επίδραση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού υπήρξε καταλυτική. Στο βιβλίο αναλύεται η νομική μεταχείριση του παιδιού στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνεται μία συγκριτική επισκόπηση με τη νομική προστασία του παιδιού σε ξένα Συντάγματα και μία κριτική αποτίμηση της ένταξης των άρθρων 2, 3 και 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην ελληνική νομική πραγματικότητα. Ερευνάται η ποινική αντιμετώπιση του ανηλίκου, μετά και από την ψήφιση των Ν 3189/2003 και Ν 3860/2010. Τέλος, μέσα από το όλο πλέγμα των νόμων και των κατευθυντήριων αρχών (όπως αναλυτικά περιγράφεται στο βιβλίο) αναδεικνύεται η μετάβαση από το παραδοσιακό δίκαιο των ανηλίκων στο σύγχρονο δίκαιο του παιδιού.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. V
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XV
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι  
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: ΜΙΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ  
A. Η ιστορική και φιλοσοφική εξέλιξη της έννοιας του παιδιού: από το «υπεξούσιο» στην αυτοτελή προστασίαΣελ. 9
B. Η κοινωνιολογική προσέγγιση της παιδικής ηλικίαςΣελ. 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II  
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
Α. Η νομική αντιμετώπιση του παιδιού ως αντικειμένου προστασίας και η αναγνώρισή του ως υποκειμένου δικαιωμάτων στο πλαίσιο της διεθνούς κοινότητας: μια εξελικτική πορείαΣελ. 21
1. Από τoν Grundnorm των Διακηρυκτικών κειμένων στo δικαίωμα αυτοκαθορισμού της ΔΣΔΠ: η νομική αντιμετώπιση του παιδιού πριν και μετά την υπογραφή της ΣύμβασηςΣελ. 21
1α. Η συμπερίληψη της προστασίας του παιδιού εντός της λειτουργικής δομής της Κοινωνίας των ΕθνώνΣελ. 21
1β. Οι Διακηρύξεις του 1924 και του 1959: Μια κατʼ επίφασην αναγνώριση των δικαιωμάτων των παιδιώνΣελ. 22
2. Από τα Διακηρυκτικά Κείμενα στο συμβατικό κείμενο: Η ανάγκη για την υπογραφή μιας ειδικής σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού-υποκειμένου δικαιωμάτωνΣελ. 25
2α. Η πορεία προς την καθιέρωση ειδικών συμβατικών κειμένων για τα δικαιώματα του παιδιούΣελ. 25
2β. Η υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού: ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκωνΣελ. 27
i) H ιδέα για τη δημιουργία μιας Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού-μια πρόταση της πολωνικής κυβέρνησηςΣελ. 27
ii) Τα Three Pʼs: το τρίπτυχο της προστασίας (protection), της πρόληψης (prevention) και της συμμετοχής (participation) ως καινοτομία στη ΔΣΔΠΣελ. 29
iii) Η μετάβαση από την ειδική προστασία του παιδιού στον αυτοκαθορισμό του: μια καινοτομία της ΔΣΔΠΣελ. 30
iv) Το παιδί ως φορέας αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων με ικανότητα αυτοπρόσωπης άσκησης στο πλαίσιο της ΔΣΔΠΣελ. 40
v) Η επιστροφή στην αλληλεξάρτηση μεταξύ ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων: τα κοινωνικά δικαιώματα του παιδιούΣελ. 44
vi) Μια εξελιγμένη μορφή προστασίας του παιδιού στο πλαίσιο της οικογένειας: το παιδί ως αυθύπαρκτο μέλος τηςΣελ. 47
vii) H ποινική μεταχείριση του ανηλίκου στο πλαίσιο της Σύμβασης: μια παιδοκεντρική προσέγγισηΣελ. 51
viii) Η προστατευτική διάσταση της Σύμβασης για κάποιες ειδικές κατηγορίες παιδιών: μια εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισηςΣελ. 54
ix) Τελικές διατάξεις - o μηχανισμός ελέγχου και εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του ΠαιδιούΣελ. 57
3. Από το δίπτυχο προστασία - ευημερία στο δίπτυχο δικαίωμα - αυτοκαθορισμός: η επίδραση της ΔΣΔΠ στη νομική αντιμετώπιση του παιδιού στα διεθνή συμβατικά κείμεναΣελ. 58
Β. Η νομική μεταχείριση του παιδιού στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μια αξιολογική προσέγγιση της εννοιολόγησής τουΣελ. 68
1. Η ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης πολιτικής για το παιδί στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης: τα ερείσματα για την ανάδειξή του ως υποκειμένου δικαιωμάτωνΣελ. 68
1α. Μια τομή στο status των δικαιωμάτων του παιδιού: η αυτοκαθοριστική διάσταση στα συμβατικά κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΕΔΔΑΣελ. 68
1β. Το παιδί ως αντικείμενο προστασίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης: η κατοχύρωση των κοινωνικών του δικαιωμάτων και η προστασία του από τη βίαΣελ. 74
1γ. Η συμμετοχική διάσταση των δικαιωμάτων του παιδιού στα μη δεσμευτικά κείμενα του Συμβουλίου της ΕυρώπηςΣελ. 76
2. Η νομική αντιμετώπιση του παιδιού: από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ ως τη Συνθήκη της Λισσαβόνας: μια εξελικτική πορείαΣελ. 81
2α. Το κοινωνικό έλλειμμα της Ένωσης και η ελλειμματική προστασία του παιδιού στο πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης: Η τομή της Συνθήκης της Λισσαβόνας.Σελ. 81
2β. Οι αναφορές στην παιδική ηλικία στο δευτερογενές δίκαιο της Ένωσης: από την προστασία στη συμμετοχή.Σελ. 86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ  
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΣΔΠ  
Α. Η προβληματική της ρητής συνταγματικής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των παιδιών σε ξένα συντάγματα: μια συγκριτική προσέγγιση με την ΕλλάδαΣελ. 95
1. Οι διαφοροποιήσεις στις αλλοδαπές έννομες τάξεις ως προς την συνταγματική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των παιδιώνΣελ. 95
2. Η αυτοτελής προστασία της παιδικής ηλικίας στο άρθρο 21 Συντ.: μια καινοτομία του συνταγματικού νομοθέτηΣελ. 98
3. Η κατοχύρωση της συνταγματικής προστασίας της παιδικής ηλικίας στο ελληνικό Σύνταγμα: μια συγκριτική προσέγγισηΣελ. 102
Β. Η θέση των κατευθυντήριων αρχών της Σύμβασης στην ελληνική νομοθετική και νομολογιακή πραγματικότηταΣελ. 104
1. Η θέση των κατευθυντήριων αρχών της Σύμβασης στο ελληνικό ΣύνταγμαΣελ. 104
2. Η αρχή του συμφέροντος του παιδιού (άρθρο 3 ΔΣΔΠ): μια κριτική προσέγγιση της ένταξής της στην ελληνική νομοθεσία και νομολογίαΣελ. 106
2α. Η συνταγματική «αφορμή» για τη νομοθετική αναγνώριση της αυτοκαθοριστικής διάστασης του συμφέροντος του παιδιούΣελ. 106
2β. Ο «αυτοκαθοριστικός», «αυτοπεριοριστικός» και «εν δυνάμει» χαρακτήρας της έννοιας του συμφέροντος του παιδιού στην ελληνική νομολογίαΣελ. 110
i) Η αυτοκαθοριστική διάσταση του συμφέροντος του παιδιού στην ελληνική νομολογία: μια εξελικτική πορείαΣελ. 111
ii) H αυτοπεριοριστική διάσταση του συμφέροντος του παιδιού: η συνταγματική της θεμελίωσηΣελ. 117
iii) Το εν δυνάμει συμφέρον του παιδιού contra στα δικαιώματα των γονιών: η θέση της ελληνικής και ξένης νομολογίαςΣελ. 122
2γ. Η σχέση της ελληνικής νομολογίας με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του ΠαιδιούΣελ. 126
3. Η καταστρατήγηση του συμφέροντος του παιδιού υπό το πρίσμα των αποφάσεων των ανεξάρτητων αρχώνΣελ. 130
3α. Η παραβίαση του συμφέροντος του παιδιού από τα ΜΜΕ: η θέση του ΕΣΡΣελ. 130
3β. Οι αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιώνΣελ. 136
4. Η εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης (άρθρο 2 ΔΣΔΠ) στο χώρο των συνταγματικών δικαιωμάτων του ανηλίκουΣελ. 140
4α. Οι διακρίσεις στην άσκηση του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας: η θέση της νομολογίας και των ανεξάρτητων αρχώνΣελ. 141
4β. Η άσκηση του δικαιώματος στην υποχρεωτική εκπαίδευση: Η διάκριση σε βάρος των παιδιών ΑΜΕΑ και των αλλοδαπών παιδιώνΣελ. 145
4γ. Η άσκηση και η εφαρμογή των πολιτικών δικαιωμάτων από τον ανήλικο: μια ακόμη παραβίαση της αρχής της μη διάκρισης (άρθρο 2 ΔΣΔΠ)Σελ. 149
5. Η εφαρμογή του άρθρου 12 της ΔΣΔΠ: η ένταξή του στην ελληνική νομοθεσία και η θέση της νομολογίαςΣελ. 153
Γ. Μια κριτική αποτίμηση της ένταξης των άρθρων 2, 3 και 12 της ΔΣΔΠ στη ελληνική νομική πραγματικότητα: το παράδειγμα της ΣουηδίαςΣελ. 158
1. Η ένταξη των κατευθυντήριων αρχών της ΔΣΔΠ στη σουηδική νομοθεσίαΣελ. 158
2. Κριτικές παρατηρήσεις και διαπιστώσειςΣελ. 161
Δ. Τελική πρόταση: Η ρητή συνταγματική κατοχύρωση των κατευθυντήριων αρχών της Σύμβασης στο ελληνικό ΣύνταγμαΣελ. 165
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV  
Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ  
Α. Η αντιμετώπιση του ανήλικου δράστη στο σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης σε διεθνές και εθνικό επίπεδο: από το προνοιακό πρότυπο στην επανορθωτική δικαιοσύνη και στο νεοφιλελεύθερο μοντέλοΣελ. 169
1. Η εξέλιξη των προτύπων της ποινικής δικαιοσύνης διεθνώςΣελ. 169
1α. Η μετάβαση από το τιμωρητικό μοντέλο στο προνοιακό πρότυποΣελ. 169
1β. Η αντιμετώπιση του ανήλικου δράστη στο πλαίσιο της επανορθωτικής δικαιοσύνης και η εφαρμογή της στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρεςΣελ. 176
i) Oι νέοι ρόλοι του δράστη, του θύματος, της κοινωνίας και των παραγόντων και φορέων της ποινικής δικαιοσύνης στο σύστημα της επανορθωτικής δικαιοσύνηςΣελ. 176
ii) Η εφαρμογή της επανορθωτικής δικαιοσύνης στο σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης ανηλίκων στις έννομες τάξεις των χωρών της ΕΕΣελ. 184
1γ. Από το προνοιακό στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο; Η θέση των ατομικών δικαιωμάτων του ανηλίκουΣελ. 197
2. Η σχέση του ελληνικού συστήματος με τα διεθνή πρότυπα και τις νέες τάσεις της ποινικής δικαιοσύνης ανηλίκωνΣελ. 207
2α. Η διαμόρφωση του ελληνικού συστήματος ποινικής δικαιοσύνης ανηλίκων: από τον Ελληνικό Ποινικό Νόμο του 1834 στην ψήφιση των Ν 3189/2003 και Ν 3860/2010Σελ. 207
2β. Οι σκληρύνσεις της εφαρμογής της επανορθωτικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα: η κυριαρχία του προνοιακού προτύπουΣελ. 215
3. Η θέση του προτύπου της επανορθωτικής δικαιοσύνης στο ελληνικό σύστημα ποινικής δικαιοσύνης ανηλίκων: μερικές κριτικές παρατηρήσειςΣελ. 221
4. Κριτική αποτίμηση της αντιμετώπισης του ανήλικου δράστη στο σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης ανηλίκων στην Ελλάδα: η κυριαρχία του προνοιακού προτύπουΣελ. 223
5. Η τελική πρόταση: προς μια ευρωπαϊκή πολιτική δικαιοσύνης ανηλίκων υπό το πρίσμα της ΔΣΔΠΣελ. 226
Β. Η επίδραση της ΔΣΔΠ στη διαμόρφωση της προστασίας του ανήλικου θύματος στο πλαίσιο της ελληνικής ποινικής νομοθεσίας.Σελ. 229
1. Η ανάδειξη των δικαιωμάτων του παιδιού θύματος στο πλαίσιο της ΔΣΔΠ: η διαμόρφωση ενός νέου statusΣελ. 229
1α. To παιδί θύμα στο κείμενο και στα Προαιρετικά Πρωτόκολλα της ΔΣΔΠ: μια εννοιολογική προσέγγισηΣελ. 229
1β. Η θέση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού για το παιδί-θύμα σωματικής τιμωρίαςΣελ. 230
1γ. Η θέση του Έλληνα νομοθέτη απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις σχετικά με τη θυματοποίηση του παιδιού: μια νέα προσέγγισηΣελ. 232
2. Ο «εκσυγχρονισμός» της προστασίας του παιδιού θύματος στην Ελλάδα: η ψήφιση του Ν 3500/2006 για την ποινικοποίηση της ενδοοικογενειακής βίαςΣελ. 233
2α. O ορισμός της ενδοοικογενειακής βίας και η έννοια της οικογένειας στο Ν 3500/2006Σελ. 233
i) Η έννοια και οι μορφές της ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του ανηλίκουΣελ. 233
ii) Η ενισχυμένη προστασία της παιδικής ηλικίας: η εννοιολογική διεύρυνση της οικογένειας στο Ν 3500/2006Σελ. 236
2β. Η προστασία του ανήλικου μάρτυρα πράξεων ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης: μια διευρυμένη προστασία για το παιδί θύμαΣελ. 237
2γ. Η εφαρμογή του θεσμού της ποινικής διαμεσολάβησης στην περίπτωση του ανήλικου θύματος: η θέση του άρθρου 12 ΔΣΔΠΣελ. 238
i) Η εφαρμογή του θεσμού της ποινικής διαμεσολάβησης στην ελληνική νομοθεσίαΣελ. 238
2δ. Η έννοια της σωματικής βίας ως μέσου σωφρονισμού του ανηλίκου στο Ν 3500/2006: μια ερμηνευτική προσέγγισηΣελ. 242
2ε. Μια κριτική προσέγγιση του αδικήματος της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια στο Ν 3500/2006Σελ. 244
2στ. Η ενισχυμένη προστασία του ανήλικου θύματος στο Ν 3500/2006: Ζητήματα παραγραφής και παρουσίας του ανήλικου θύματος στο ακροατήριοΣελ. 246
3. Το νέο status της προστασίας των ανήλικων θυμάτων εμπορίας παιδιών, παιδικής πορνείας και παιδικής πορνογραφίας στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας: η επίδραση της ΔΣΔΠΣελ. 249
3α. Η ψήφιση του Ν 3625/2007 για την κύρωση και εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξειςΣελ. 249
i) Μια τομή στην προστασία των δικαιωμάτων ανήλικου θύματος: η κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφίαΣελ. 251
ii) Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τα διεθνή νομοθετήματα για την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία, την παιδική πορνογραφία και τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών: μια αξιολογική προσέγγισηΣελ. 253
iii) H προστασία της ανηλικότητας στην κοινωνία της διακινδύνευσης contra στην προστασία της επεξεργασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων; Σελ. 261
3β. Κριτική αποτίμηση της προστασίας του παιδιού θύματος στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας: γενικές παρατηρήσεις και προτάσειςΣελ. 265
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣΣελ. 275
BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 283
ΕλληνικήΣελ. 283
ΞενόγλωσσηΣελ. 294
IστοσελίδεςΣελ. 305
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 309
 
Back to Top