ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Η Ευρωπαϊκή εμπειρία

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13.45€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 37,00 € Ειδική Τιμή 31,45 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15346
Πικραμένος Μ.
Αλικάκος Π., Ανδρουλάκης Β., Κακαβακίδου Α., Λαμπίρη Ι., Παπαδόπουλος Γ., Παπαδοπούλου Ε., Τσεκούρας Χ., Τσόγκας Λ.
Κουτρομάνος Α.

Με το παρόν έργο επιδιώκεται η παρουσίαση στη χώρα μας κειμένων που έχουν συνταχθεί από τη Commission Européenne pour lʼ efficacité de la Justice (CEPEJ) καθώς και από τον οργανισμό Consultative Council of European Judges (CCJE) που εντάσσεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

Τα κείμενα αυτά, τα οποία έχουν μεταφραστεί από δικαστές και εισαγγελείς οι οποίοι είναι εμπειρογνώμονες της CEPEJ, αφορούν στην ευρωπαϊκή πρόταση για την αναδιοργάνωση και την αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης. Εξετάζονται τα αποτελέσματα που παράγουν τα δικαστικά συστήματα των κρατών μελών, χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία και μέσα αξιολόγησης και προσδιορίζονται τα προβλήματα και οι περιοχές που επιδέχονται βελτίωσης προκειμένου να προωθηθεί η ανταλλαγή απόψεων για τις λειτουργίες των δικαστικών συστημάτων. Επιπροσθέτως με την παρούσα έκδοση καθίσταται γνωστό το μέχρι σήμερα άγνωστο έργο των οργανισμών του Συμβουλίου της Ευρώπης European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) και Consultative Council of European Judges (CCJE), οι οποίοι έχουν ως κύρια αποστολή την επεξεργασία και τη μελέτη προτάσεων για τη βελτίωση των δικαστικών συστημάτων των κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται κείμενα με στατιστικά στοιχεία για την απόδοση της δικαιοσύνης από τα κράτη μέλη, τα οποία καταρτίζονται από ομάδες εργασίας δικαστών. Τα κείμενα αυτά αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση δημοσίων πολιτικών και βέλτιστων πρακτικών από τα κράτη μέλη. Επιπλέον παρατίθενται κατευθυντήριες οδηγίες για την δημιουργία Δικαστικών Χαρτών με σκοπό την υποστήριξη της πρόσβασης σε ένα ποιοτικό Δικαστικό Σύστημα, καθώς επίσης και για τη διαχείριση του δικαστικού χρόνου. Περιλαμβάνονται επίσης κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση και προσβασιμότητα των δικαστικών εγκαταστάσεων και παράλληλα παρουσιάζεται μία έρευνα ικανοποίησης για την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του δικαστικού συστήματος. Με τα παραπάνω κείμενα εισάγονται καινοτόμες προτάσεις για ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη, οι οποίες επιδιώκεται να αποτελέσουν την αφορμή για την έναρξη μιας δημόσιας συζήτησης στην Ελλάδα, με αντικείμενο την υιοθέτηση πράγματι ριζικών μέτρων για τη βελτίωση του δικαστικού συστήματος τόσο σε επίπεδο θεσμικό όσο και σε επίπεδο καθιέρωσης βέλτιστων πρακτικών.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VΙΙ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣελ. XI
EDITOR NOTEΣελ. XIII
NOTE DE L’ éDITEURΣελ. XV
I. Η ευρωπαϊκή πρόταση για την αναδιοργάνωση της Δικαιοσύνης - Κείμενα των οργανισμών του  
 
Συμβουλίου της Ευρώπης Européenne pour l' Efficacité de la Justice (CEPEJ) και Consultative  
 
Council of European Judges (CCJE)Σελ. 1
Mιχάλης Ν. Πικραμένος 
Εκπρόσωπος της Ελλάδος στη CEPEJ 
II. Κείμενα  
Α. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη δημιουργία Δικαστικών Χαρτών με σκοπό την υποστήριξη της  
 
πρόσβασης σε ένα ποιοτικό Δικαστικό ΣύστημαΣελ. 37
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) 
Απόδοση: Πέτρος Αλικάκος 
Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. 
Β. Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες οδηγίες του ερευνητικού κέντρου SATURN του Συμβουλίου της  
 
Ευρώπης, σχετικά με τη διαχείριση του δικαστικού χρόνουΣελ. 63
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) 
Απόδοση: Πέτρος Αλικάκος 
Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. 
Αναστασία Κακαβακίδου 
Πρωτοδίκης Δ.Δ. 
Γ. Κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση και προσβασιμότητα των Δικαστικών Εγκαταστάσεων 
 
91  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) 
Απόδοση: Λάμπρος Τσόγκας 
Εισαγγελέας Πρωτοδικών 
Δ. Διεξαγωγή ερευνών ικανοποίησης χρηστών του δικαστηρίου στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της  
 
ΕυρώπηςΣελ. 119
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) 
Απόδοση: Γεώργιος Παπαδόπουλος 
Δικηγόρος 
Χριστόφορος Τσεκούρας 
Δικηγόρος 
Ε. Ευρωπαϊκά δικαστικά συστήματα: αποτελεσματικότητα και ποιότητα της δικαιοσύνηςΣελ. 171
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ) 
Απόδοση: Βασίλειος Π. Ανδρουλάκης 
Πάρεδρος Σ.τ.Ε. 
ΣΤ. Γνώμη Νο. 17 (2014) Για την αξιολόγηση του έργου των δικαστών, την ποιότητα της δικαιοσύνης  
 
και το σεβασμό της δικαστικής ανεξαρτησίαςΣελ. 211
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο των Ευρωπαίων Δικαστών (CCJE) 
Απόδοση: Ιωάννα Λαμπίρη 
Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. 
 
 
Back to Top