ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Συμβολή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 16,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 16,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15716
Εταιρία Δικαστικών Μελετών

Η έκδοση «ΣΥΝΟΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: Συμβολή για την Αποτελεσματικότητα της Δικαιοσύνης» επιχειρείται με κωδικοποιημένο και εύληπτο τρόπο η συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων πορισμάτων και προτάσεων της ομώνυμης επιστημονικής μελέτης την υλοποίηση της οποίας ανέλαβε τον Μάιο του 2013 η Ένωση Δικαστικών Μελετών. Σκοπός της μελέτης ήταν να προσεγγίσει τα χρόνια προβλήματα του ελληνικού δικαστικού συστήματος, προκειμένου να καταγράψει και να αναδείξει τις δυσλειτουργίες του, ώστε με τεκμηριωμένες επιστημονικά απόψεις να προτείνει άμεσα εφαρμόσιμες βελτιώσεις και καίριες λύσεις. Η ολοκληρωμένη Μελέτη συγκαταλέγεται ήδη από το 2015 στις εκδόσεις της Νομικής Βιβλιοθήκης.

Στην παρούσα έκδοση παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικότερα στοιχεία της Μελέτης, η οποία διαρθρώνεται σε τρεις κυρίως άξονες: την Οργάνωση του Δικαστικού Συστήματος, την Πολιτική Δίκη, και την Ποινική Δίκη και Σωφρονιστικό Σύστημα, για να καταλήξει στην πρωτοποριακή πρόταση δημιουργίας ειδικού φορέα, του Παρατηρητηρίου Δικαιοσύνης, ως κεντρικού κόμβου ενημέρωσης, πρόβλεψης, έρευνας και διαλόγου. Η Ένωση Δικαστικών Μελετών παρουσιάζει –χωρίς απαραίτητα να υιοθετεί– τις απόψεις των συνεργατών και κριτικών αναγνωστών της Μελέτης, δίνοντας έτσι στο νομικό κόσμο ένα έναυσμα διαλόγου, περίσκεψης ή/και κριτικής, το οποίο ενισχύεται από τη χρήση των πρωτοτύπων πινάκων και γραφημάτων μέσω των οποίων παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα στα οποία βασίστηκε η Μελέτη.

Συνολικά, η παρούσα έκδοση παρέχει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να πληροφορηθεί με τρόπο σύντομο, αλλά περιεκτικό, για το περιεχόμενο μιας μελέτης η οποία αποτέλεσε καθόλα νέο και πρωτότυπο εγχείρημα, για ένα θέμα τόσο κομβικής σημασίας για την απονομή της δικαιοσύνης στη χώρα μας.

Η μεταφορά των κειμένων στην αγγλική γλώσσα στο α’ μέρος της έκδοσης, με παράθεση του αντίστοιχου ελληνικού κειμένου στο β’ μέρος της, εξασφαλίζει στο εγχείρημα μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα, αυξάνοντας έτσι και την πρακτική του χρησιμότητα.

Έτσι, η παρούσα έκδοση δίγλωσση έκδοση ενδιαφέρει τους νομικούς που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια ποσοτικοποιημένη απεικόνιση του πεδίου εργασίας τους, τους ερευνητές που χρειάζονται δεδομένα που θα ενισχύσουν το ερευνητικό τους έργο, όσους βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης με εξουσία λήψης αποφάσεων για τη διαμόρφωση του ελληνικού δικαστικού συστήματος, καθώς επίσης και γενικότερα τους πολίτες που επιθυμούν να πληροφορηθούν σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης στη χώρα μας σήμερα και για πιθανούς τρόπους βελτίωσης του εν λόγω συστήματος.

Προλογος

  Σελ. 67
Ι. ΠροσΕγγιση του προβλΗματος  
Α. Δυσλειτουργίες του συστήματος Σελ. 69
Β. Ο εύλογος χρόνος διάρκειας των δικών Σελ. 70
Γ. Ποιότητα νομοθετημάτων Σελ. 71
ΙΙ. ΑνΑλυση και σχολιασμΟς δεδομΕνων  
Α. Συλλογή στατιστικών δεδομένων Σελ. 73
Β. Ανάλυση στατιστικών δεδομένων Σελ. 75
1. Μεταβλητές Σελ. 75
2. Υπολογισμοί Σελ. 76
Γ. Σχολιασμός στατιστικών δεδομένων Σελ. 78
1. Πίνακας ρυθμών περαίωσης Πρωτοδικείων και Ειρηνοδικείων Σελ. 78
2. Γραφήματα Α1 & Α2: Όγκος ανά Δικαστή & Ρυθμός περαίωσης στα πολιτικά Εφετεία Σελ. 79
3. Γραφήματα Δ1, Δ2, Δ3, Δ4, Δ5 & Δ6: Χρόνοι αναμονής ανά στάδιο διαδικασίας στα πολιτικά δικαστήρια Σελ. 81
4. Γραφήματα Ζ1, Ζ2, Ζ3, Ζ4, Ζ5 & Ζ6: Ποσοστά απορριπτικών αποφάσεων στα πολιτικά δικαστήρια Σελ. 85
5. Δεδομένα Αρείου Πάγου Σελ. 87
5.1. Ποσοστά απορριπτικών αναιρέσεων Σελ. 87
5.2. Ποσοστό αιτήσεων αναιρέσεως ανά δικαιικό κλάδο Σελ. 88
6. Δεδομένα ποινικών υποθέσεων Εφετείου Αθηνών Σελ. 89
Δ. Οικονομικά δεδομένα Ελληνικής Δικαιοσύνης Σελ. 90
ΙΙΙ. ΟργΑνωση ΔικαστικοΥ ΣυστΗματος  
Α. Οργάνωση δικαστικών υπηρεσιών Σελ. 93
Β. Επιλογή και εκπαίδευση δικαστικών λειτουργών Σελ. 95
Γ. Επιθεώρηση των δικαστικών λειτουργών Σελ. 96
Δ. Υπηρεσιακή εξέλιξη και την κατάσταση δικαστικών λειτουργών Σελ. 97
Ε. Κατάσταση δικαστικών υπαλλήλων Σελ. 98
Στ. Συνεργάτες της Δικαιοσύνης Σελ. 99
Ζ. Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη Σελ. 100
Iv. ΠολιτικΗ ΔΙκη  
Πολιτική Δίκη Σελ. 101
V. ΠοινικΗ ΔΙκη  
Α. Ποινικός Κώδικας Σελ. 105
1. Γενικό Μέρος Σελ. 105
2. Ειδικό Μέρος Σελ. 106
Β. Ποινική Δικονομία Σελ. 106
1. Για το στάδιο της Ποινικής δίωξης Σελ. 107
2. Για το στάδιο της Κυρίας Ανάκρισης Σελ. 107
3. Για το στάδιο της ενδιάμεσης διαδικασίας Σελ. 108
4. Για τη διαδικασία της ποινικής συνδιαλλαγής Σελ. 108
5. Για το στάδιο της Κύριας Διαδικασίας Σελ. 109
6. Για τα Ένδικα μέσα Σελ. 109
Γ. Σωφρονιστικό σύστημα Σελ. 109
Vi. Παρατηρητηριο  
Παρατηρητήριο Σελ. 113
ViΙ. ΣυμπΕρασμα  
Συμπέρασμα Σελ. 115
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελ. 117
Back to Top