ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ


Σε απόθεμα

Τιμή: 40,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 40,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
Κωδικός Προϊόντος: 15300
Μαρίνου Κ.
Μαρίνος Αν.
Κοντόγιωργα Θεοχαροπούλου Δ.

Η ανά χείρας έκδοση της Νομικής Βιβλιοθήκης με τον τίτλο «Σύμμεικτα» περιέχει Μελέτες του επί τιμή Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Αναστασίου Μαρίνου, Διδάκτορος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Προέδρου της Εταιρείας Διοικητικών Μελετών πλέον της εικοσαετίας (1992-2014), οπότε και έγινε η Πρόταση ανακηρύξεώς του σε Επίτιμο Πρόεδρο της εν λόγω Εταιρείας.

Τα «Σύμμεικτα», ιδέα, επιλογή και φροντίδα της κ. Κασ. Α. Μαρίνου, περιέχουν Μελέτες με διαφορετικές θεματικές, οι οποίες απασχόλησαν στην εποχή τους, την κοινωνία και την νομολογία του ΣτΕ, καθώς και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Θεματικές τις οποίες ανέπτυξε ο συγγραφέας από το 1966 έως το 2014, καλύπτοντας σχεδόν μία 50ετία και διατυπώνοντας γόνιμο προβληματισμό ισχύοντα μέχρι σήμερα, γεγονός που σηματοδοτεί την επικαιρότητα των ζητημάτων και αιτιολογεί και την παρούσα Έκδοση.

Οι επί μέρους Μελέτες, των «Συμμείκτων», εκ των οποίων ορισμένες συμπληρώνουν ήδη δημοσιευμένα εκτενέστερα έργα του ιδίου συγγραφέα, κρίθηκε σκόπιμο να αποτελέσουν ιδιαίτερη ενότητα, διότι είναι πιο προσιτές και εύχρηστες στον νεώτερο ερευνητή, ο οποίος μπορεί να παρακολουθήσει ζητήματα Δημοσίου Δικαίου μέσα στην τελευταία 50ετία. Δόθηκε επίσης η ευκαιρία να συμπεριληφθούν στην παρούσα Έκδοση και Μελέτες που δεν είχαν δημοσιευθεί, παρόλη την επιστημονική τους πληρότητα και οι οποίες είναι και πάλι επίκαιρες. Τέλος, με το παρόν έργο γίνεται τριπλή επιστημονική ταξινόμηση των επί μέρους αυτών Μελετών του συγγραφέα. Ταξινόμηση από την οποία αναδεικνύεται η απίστευτη επικαιρότητα των πραγματευομένων ζητημάτων και οι αντίστοιχες επιστημονικές ευαισθησίες του συγγραφέα.

Ειδικότερα η πρώτη θεματική διαλαμβάνει Μελέτες αφιερωμένες στις «Σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας», όπου η συμβολή του συγγραφέα με την νομική του σκέψη και την πλήρη γνώση των εκκλησιαστικών πραγμάτων, υπήρξε σημαντική μέχρι σήμερα. Η δεύτερη θεματική διαλαμβάνει Μελέτες αφιερωμένες στα Ανθρώπινα. Δικαιώματα και την Πληροφορική. Στην τρίτη θεματική ενότητα περιελήφθησαν Μελέτες αφιερωμένες σε ειδικότερα ζητήματα Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου που είναι επίσης εξαιρετικά επίκαιρα.

Τα «Σύμμεικτα» αποδεικνύουν – πέραν της μαρτυρίας του δικαστικού λόγου του τιμωμένου, ως Ανωτάτου Δικαστού και Αντιπροέδρου του ΣτΕ – την διαχρονική αξία του επιστημονικού του λόγου, που συνδυάζει τέλεια θεωρία και πράξη, δικαιώνοντας και τους ακαδημαϊκούς του τίτλους.

ΠρόλογοςΣελ. VII
Ι. Σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας 
1. Ο θρησκευτικός πλουραλισμός και τα όρια αυτού εις το σύγχρονο κράτος (1989)Σελ. 3
2. Η συνταγματική κατοχύρωση της λατρευτικής χρήσεως των Ιερών Ναών (1997)Σελ. 13
3. Η προστασία του θρησκευτικού περιβάλλοντος κατά το Σύνταγμα και την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (1997)Σελ. 19
4. Η πορεία της Ελλαδικής Εκκλησίας από την Μικρασιατική καταστροφή μέχρι σήμερα - Εμπειρίες και προοπτικές (1998)Σελ. 23
5. Χριστός: Η δικαιοσύνη ημών (2000)Σελ. 37
6. Το θρήσκευμα και οι ταυτότητες (2000)Σελ. 43
7. Ο μοναχισμός και η σύγχρονη δημοκρατική πολιτεία (2004)Σελ. 47
8. Σύντομες σκέψεις για την Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη του 1928 (2004)Σελ. 55
9. Οι διακριτοί ρόλοι Εκκλησίας και Πολιτείας (2008)Σελ. 67
10. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και η Πατριαρχική και Συνοδική Πράξις του 1928 (σχόλιο επί της υπʼ αρ. 410/2008 αποφάσεως) (2008)Σελ. 75
11. Η Εκκλησία της Δωδεκανήσου και τα σενάρια περί Αυτοκεφάλου (2010)Σελ. 81
12. Το νομικό καθεστώς του Προσκυνήματος «Παναγία Σουμελά» (2010)Σελ. 85
13. Το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία, το Σύνταγμα και η στάσις των ελληνικών κυβερνήσεων των τριάντα τελευταίων ετών (2012)Σελ. 93
14. Ορθοδοξία και εθνική ενότητα - επιβίωση (2014)Σελ. 97
ΙΙ. Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πληροφορική 
15. Πληροφορική, εξουσία και ανθρώπινα δικαιώματα (1994)Σελ. 111
16. Το internet και οι συνέπειές του κυρίως στον χώρο του δικαίου (1998)Σελ. 119
17. Η προστασία του γήρατος και πώς την καταργεί ο Έλληνας νομοθέτης (2004)Σελ. 143
18. Οι κωδωνοκρουσίες και η ηχητική ρύπανση του περιβάλλοντος (2005)Σελ. 147
19. Η καύση των νεκρών και το Σύνταγμα (2006)Σελ. 153
20. Η έκταση προστασίας της ιδιωτικής ζωής (2008)Σελ. 157
21. Το Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας (2008)Σελ. 169
22. Τα θρησκευτικά σύμβολα στα σχολεία (2009)Σελ. 173
23. Η ασυλία των βουλευτών κατά το Ελληνικό Σύνταγμα και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) (2010)Σελ. 177
24. Η προστασία της θρησκευτικής συνειδήσεως και η «Κάρτα του Πολίτη» (2011)Σελ. 185
25. Γάμος θρησκευτικός, γάμος πολιτικός, «γάμος» ομοφυλοφίλων (2011)Σελ. 189
26. Η θρησκευτική ελευθερία και η δημιουργία χώρων λατρείας (2011)Σελ. 193
27. Τα νέα στρατόπεδα συγκεντρώσεως (2012)Σελ. 197
28. Περί του όρκου (2013)Σελ. 199
III. Άλλα Ζητήματα Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου 
29. Παρεμβολή ασχέτων διατάξεων εις τον νόμον (1965)Σελ. 205
30. H reformatio in pejus εν τω Διοικητικώ Δικαίω (1966)Σελ. 215
31. Τα όρια της υπακοής των διοικητικών οργάνων εις τας πράξεις της νομοθετικής εξουσίας (1967)Σελ. 223
32. Η κατάργησις μονίμου οργανικής θέσεως δημοσίας τινός υπηρεσίας και αι συνέπειαι αυτής κατά το Σύνταγμα και την νομολογίαν του Συμβουλίου της Επικρατείας (1972)Σελ. 235
33. Το νομοθετικό παρακράτος και η νόθευση του δημοκρατικού πολιτεύματος (1981)Σελ. 247
34. Η ανεξαρτησία του δικαστή και η σύγχρονη τεχνολογία (1986)Σελ. 255
35. Η έκρηξη των σύγχρονων πόλεων και η επίδρασή της στο δημοκρατικό πολίτευμα (1991)Σελ. 263
36. Πίστις και φιλία (1993) (προς τιμήν του Καθηγητού Ιάσωνα Χατζηδίνα)Σελ. 273
37. Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές στην ελληνική έννομη τάξη (2008)Σελ. 279
38. Επιτρέπεται στον πολίτη να αγνοεί τον Νόμο; (2009)Σελ. 289
39. Το πανεπιστημιακό άσυλο (2009)Σελ. 295
40. Περί της εφαρμογής του άρθρου 160 ν. 5383/1932 (2009) (Γνωμοδότηση)Σελ. 301
41. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εις το Πολίτευμα της Ελλάδος (2009)Σελ. 305
42. Η Δημοκρατία σε κρίση; (2009)Σελ. 315
43. Ο «Καλλικράτης» και το Σύνταγμα (2010)Σελ. 327
44. Οι εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 διεξήχθησαν σύμφωνα με το ισχύον Σύνταγμα ή όχι; (2012)Σελ. 335
45. Οι αθλητικές διαφορές και η διά νόμου απαγόρευση επιλύσεώς τους από τα πολιτειακά δικαστήρια (2012)Σελ. 341
 
Back to Top