ΔΙΚΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Τριμηνιαία έκδοση

'Eτος 1ης έκδοσης 2004

Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Cybersecurity – Cybercrime
Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα
Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών
Νέες τεχνολογίες και Legal Tech
Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)
Ραδιοτηλεόραση – Τύπος
Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

Σε απόθεμα

Ετήσια Συνδρομή 105,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17762
Αλεξανδροπούλου Αιγυπτιάδου Ε., Αλιβιζάτος Ν., Βλαχόπουλος Σπ., Γιαννόπουλος Γ., Γκρίτζαλης Στ., Ιγγλεζάκης Ι., Καβάσαλης Π., Καλλινίκου Δ., Καµτσίδου Ιφ., Κανελλοπούλου-Μπότη Μ., Καραβοκύρης Γ., Καράκωστας Ι., Κάτσικας Σωκρ., Κική Ι., Κόµνιος Κομν., Κονδύλης Β., Κοτσαλής Λ., Κουµπλή Χρ., Κώστα Ε., Λαµπρινουδάκης Κ., Μαρίνος Μ.-Θ., Μενουδάκος Κ., Παναγοπούλου-Κουτνατζή Φ., Παπακωνσταντίνου Ε., Πελλένη - Παπαγεωργίου Α., Περάκης Ε., Σπινέλλης Δ., Σταµατούδη Ε., Συνοδινού Τ.-Ε., Τασόπουλος Γ.-Α., Τζουγανάτος Δ., Τσεβάς Α., Χιωτέλλης Α., Χριστοδούλου Κ., Jougleux P.
Μήτρου Λ.
Βρεττού Χ., Δρογκάρης Πρ., Κουσουνή Αφρ., Μαργαρίτης Ευάγ., Μίτλεττον Φ., Οικονόμου Αλ., Σταματούδη Ειρ., Τάσσης Σ.

Το «Δίκαιο Τεχνολογίας & Επικοινωνίας» (ΔΙTE) αποτελεί τη μετεξέλιξη του περιοδικού «Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας» (ΔiMEE).

Είναι το πλέον αξιόπιστο και έγκυρο επιστημονικό περιοδικό στον εξαιρετικά ευρύ και συνεχώς εξελισσόμενο δικαιικό χώρο της Τεχνολογίας και της Επικοινωνίας, που καλύπτει με συνέπεια από το 2004.

Θεματικές Ενότητες:

 • ιδιωτικότητα και προστασία προσωπικά δεδομένων
 • κυβερνοσφάλεια και κυβερνοέγκλημα
 • διανοητική Ιδιοκτησία και ονόματα τομέα
 • ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών
 • νέες τεχνολογίες και Legal Tech
 • ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία και δίκτυα)
 • Ραδιοτηλεόραση και Τύπος
 • προσβολή της προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και διαδικτύου

Δομή περιεχομένου:

 • Nομικές Συμβολές (μελέτες και ιδιωτικές γνωμοδοτήσεις)
 • Διάλογος με τη Νομολογία (σχόλια, παρατηρήσεις και σημειώματα επί δημοσιευόμενων δικαστικών αποφάσεων
 • Forum (βήμα ανταλλαγής επιστημονικών απόψεων και προβληματισμού)
 • Νομοθεσία
 • Επικαιρότητα
 • Βιβλιοπαρουσιάσεις.

 

 • 36 Πανεπιστημιακοί, ελληνικών και αλλοδαπών Πανεπιστημίων μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής
 • 9 διακεκριμένοι επιστήμονες μέλη της Συντακτικής Επιτροπής
 • 25 Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Καθηγήτρια Δικαίου Πληροφορικής, Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ Ερευνητική Οµάδα Δικαίου Πληροφορικής, Διευθύντρια Διιδρυµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Δίκαιο & Πληροφορική
Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Οµ. Καθηγητής Συνταγµατικού Δικαίου Παν/µίου Αθηνών
Σπύρος Βλαχόπουλος,Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ
Γεώργιος Γιαννόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Παν/µίου Αθηνών
Στέφανος Γκρίτζαλης, Καθηγητής, Διευθυντής Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών», Εργαστήριο Ασφάλειας Συστηµάτων, Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Παν/µιο Πειραιώς
Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ
Πέτρος Καβάσαλης, Αναπλ. Καθηγητής, Παν/µιο Αιγαίου, Πολυτεχνική Σχολή
Διονυσία Καλλινίκου, Οµ. Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ
Ιφιγένεια Καµτσίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ
Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιονίου Παν/µίου, Δικηγόρος
Γιώργος Καραβοκύρης, Επίκ. Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ
Ιωάννης Καράκωστας, Οµ. Καθηγητής Αστικού Δικαίου Παν/µίου Αθηνών
Σωκράτης Κάτσικας, Καθηγητής, Πρύτανης Ανοιχτού Παν/µίου Κύπρου
Ιωάννα Κική, Αναπλ. Καθηγήτρια Παντείου Παν/µίου
Κοµνηνός Γ. Κόµνιος, Επίκ. Καθηγητής ΔΙΠΑΕ, Δικηγόρος
Βασίλειος Κονδύλης, Δικηγόρος, Αναπλ. Καθηγητής Παν/µίου Αθηνών, Νοµικός Σύµβουλος ΕΕΤΤ
Λεωνίδας Κοτσαλής, Οµ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Καθηγητής ΕΠΚ, τέως Τακτικό Μέλος ΑΠΔΠΧ
Χριστίνα Κουµπλή, Επίκ. Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου Νέων Τεχνολογιών (Université d΄ Avignon - France)
Ελένη Κώστα, Καθηγήτρια, Technology Law and Human Rights Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT) - Tilburg Law School
Κωνσταντίνος Λαµπρινουδάκης, Καθηγητής, Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων - Παν/µιο Πειραιώς, Τακτικό µέλος ΑΠΔΠΧ
Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος
Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος ΑΠΔΠΧ, Πρόεδρος ΣτΕ ε.τ.
Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Επίκ. Καθηγήτρια Παντείου Παν/µίου
Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Παν/µίου Βρυξελλών, Δικηγόρος
Ανθή Πελλένη - Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νοµικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών
Ευάγγελος Περάκης, Οµ. Καθηγητής Εµπορικού Δικαίου Παν/µίου Αθηνών
Διοµήδης Σπινέλλης, Καθηγητής Τεχνολογίας Λογισµικού, Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ
Ειρήνη Σταµατούδη, Δικηγόρος, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής, Παν/µίου Λευκωσίας
Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού, Αναπλ. Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής, Παν/µίου Κύπρου
Απόστολος Τασίκας, Λέκτορας Νοµικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος
Γιάννης Α. Τασόπουλος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος
Δηµήτρης Τζουγανάτος, Καθηγητής Παν/µίου Αθηνών, Δικηγόρος
Αθανάσιος Τσεβάς, Αναπλ. Καθηγητής Τµ. Επικοινωνίας και ΜΜΕ Παν/µίου Αθηνών, Δικηγόρος
Αριστείδης Χιωτέλλης, Επίκ. Καθηγητής Παν/µίου Αθηνών, Δικηγόρος
Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Καθηγητής Παν/µίου Αθηνών, Δικηγόρος
Philippe Jougleux, Αναπ. Κοσµήτορας, Aναπλ. Kαθηγητής Νοµικής Σχολής, Ευρωπαϊκού Παν/µίου Κύπρου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια Πολυτεχνικής Σχολής Παν/µίου Αιγαίου, Δικηγόρος


ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ

Χριστίνα Βρεττού, Δικηγόρος, ΔΝ
Προκόπιος Δρογκάρης, Διδάκτωρ Ασφάλειας ΠΣ, Υπάλληλος Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA)
Αφροδίτη Κουσουνή, ΔΝ, Δικηγόρος, LLM
Ευάγγελος Μαργαρίτης, Δικηγόρος, ΔΝ
Φίλιππος Μίτλεττον, DEA, Δικηγόρος, τέως Προϊστ. Ειδ. Επιστηµόνων ΑΠΔΠΧ
Αλέξανδρος Οικονόµου, Δικηγόρος, ΔΝ, Ειδ. Επιστήµων ΕΣΡ
Ειρήνη Σταµατούδη, Δικηγόρος, Καθηγήτρια, Νοµική Σχολή, Παν/µιο Λευκωσίας
Σπύρος Τάσσης, Δικηγόρος, LLM, Πρόεδρος Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων και Ιδιωτικότητας, συνιδρυτής Athens Legal Tech
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Χριστίνα Ακριβοπούλου, Δικηγόρος, ΔΝ
Ελισώ Αναστασιάδου, Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του ΑΣΕΠ, ΔΝ, ΣΕΠ του ΕΑΠ
Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Διευθυντής Νοµικών Υπηρεσιών SPACE HELLAS
Κωνσταντίνος Βαβούσης, Information Security Consultant, MSc, PhDc
Αντώνης Βενέρης, ΔΝ ΑΠΘ, Ειδ. Επιστήµων Εθνικής Επιτροπής Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
Παναγιώτης Βογιατζής, Phd, Référendaire, General Court of the European Union
Απόστολος Βόρρας, LLM mult, PhD(c), CIPP/E
Κωνσταντίνος Βόσσος, Δικηγόρος, DEA Propriété Intellectuelle
Γιώργος Γιαννακόπουλος, PhD, Συνεργαζόµενος ερευνητής τεχνητής νοηµοσύνης ΕΚΕΦΕ «Δηµόκριτος», Συνιδρυτής και διευθύνων σύµβουλος SciFY ΑΜΚΕ
Παναγιώτης Δηµητρόπουλος, Δικηγόρος, ΔΜΣ Δηµοσίου Δικαίου και Φιλοσοφίας Δικαίου
Μίνα Ζούλοβιτς, Δικηγόρος, LLM
Δηµήτρης Ζωγραφόπουλος, ΔN, Δικηγόρος, Ειδ. Επιστήµων ΑΠΔΠΧ, DPO Υπουργείο Υγείας
Πέπη Καλογήρου, Δικηγόρος, Σύµβουλος ΜΜΕ, Υπεύθυνη Νοµικών θεµάτων του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων
Γεώργιος Κανέλλος, Δικηγόρος, LLM, Master 2
Λεωνίδας Κανέλλος, Δικηγόρος, ΔΝ, Πιστοποιηµένος DPO
Βασίλης Kαρκατζούνης, Δικηγόρος, LLM, PhD (c)
Dr. Ειρήνη Κατσιρέα, LLM (Leicester), PhD (Cambridge), Department of Journalism Studies, Reader in International Media Law
Πέννυ Κοντογεώργου, Δικηγόρος, LLM
Νίκος Λουκάς, MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
Ζωή Μαυροσκότη, ΔΝ, Δικηγόρος
Έρση Μιχαηλίδου, Δικηγόρος, LLM, Υπ. ΔΝ
Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δικηγόρος, ΔΝ Πανεπιστηµίου Χαϊδελβέργης
Ιωάννης Μοροζίνης, ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδ. Επιστήµων Νοµικής Σχολής ΔΠΘ
Ευφηµία Παναγιωτίδου, ΔΝ, Δικηγόρος
Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου, ΔN, Δικηγόρος
Αικατερίνα Παπανικολάου, ΔΝ Δηµοσίου Δικαίου (Paris II), Μέλος ΑΔΑΕ
Γιάννος Παραµυθιώτης, ΔΝ, LLM, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νοµικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος
Κοσµάς Πιπύρος, Διδάκτωρ Τµήµατος Πληροφορικής Οικονοµικού Παν/µίου Αθηνών, Ερευνητής Νοµικής Σχολής Παν/µίου Κύπρου
Άννα Μαρία Πισκοπάνη, ΔΝ, Συνταγµατικού Δικαίου
Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος, ΔΝ, LLM (Commercial and Media Law-LSE), Δικηγόρος
Χάρις Συµεωνίδου, Δικηγόρος, LLM, Ειδ. Επιστήµων ΑΠΔΠΧ
Γρηγόριος Τσόλιας, ΜΔ Ποινικών Επιστηµών, Μέλος (αν.) ΑΠΔΠΧ
Σταυρούλα Φίκαρη, Δικηγόρος DEA, Σύµβουλος Νοµικής Πληροφορικής
Στέφανος Χαρακτινιώτης, Λέκτορας Παν/µίου Αιγαίου, Δικηγόρος
Θεόδωρος Χίου, ΔΝ, Δικηγόρος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ
Back to Top