Δίκαιο Τεχνολογίας & Επικοινωνίας
Τριμηνιαία έκδοση - Κυκλοφορεί από το 2004
Διεύθυνση Σύνταξης:
Λ. Μήτρου
Συντακτική Επιτροπή:
Χ. Βρεττού, Π. Δρογκάρης, Α. Κουσουνή, Ε. Μαργαρίτης, Φ. Μίτλεττον, Α. Οικονόµου, Ε. Σταµατούδη, Σπ. Τάσσης
Συντονισμός & Επιμέλεια έκδοσης:
Μ. Νάνου
Επιστημονική Επιτροπή:
Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ν. Αλιβιζάτος, Σπ. Βλαχόπουλος, Γ. Γιαννόπουλος, Στέφανος Γκρίτζαλης, Καθηγητής, Ι. Ιγγλεζάκης, Π. Καβάσαλης, Δ. Καλλινίκου, Ιφ. Καµτσίδου, Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη, Γ. Καραβοκύρης, Ι. Καράκωστας, Σ. Κάτσικας, Ι. Κική, Κ. Κόµνιος, Β. Κονδύλης, Λ. Κοτσαλής, Χ. Κουµπλή, Ε. Κώστα, Κ. Λαµπρινουδάκης, Μ.-Θ. Μαρίνος, Κ. Μενουδάκος, Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Ε. Παπακωνσταντίνου, Α. Πελλένη - Παπαγεωργίου, Ε. Περάκης, Δ. Σπινέλλης, Ε. Σταµατούδη, Τ.-Ε. Συνοδινού, Α. Τασίκας, Γ. Τασόπουλος, Δ. Τζουγανάτος, Α. Τσεβάς, Α. Χιωτέλλης, Κ. Χριστοδούλου, Ph. Jougleux
Επιστημονικοί συνεργάτες:
Χ. Ακριβοπούλου, Ε. Αναστασιάδου, Κ. Αργυρόπουλος, Κ. Βαβούσης, Α. Βενέρης, Π. Βογιατζής, Α. Βόρρας, Κ. Βόσσος, Γ. Γιαννακόπουλος, Π. Δηµητρόπουλος, Μ. Ζούλοβιτς, Δ. Ζωγραφόπουλος, Π. Καλογήρου, Γ. Κανέλλος, Λ. Κανέλλος, Β. Kαρκατζούνης, Ε. Κατσιρέα, Π. Κοντογεώργου, Ν. Λουκάς, Ζ. Μαυροσκότη, Ε. Μιχαηλίδου, Χ. Μιχαηλίδου, Ι. Μοροζίνης, Ε. Παναγιωτίδου, Μ.-Δ. Παπαδοπούλου, Α. Παπανικολάου, Γ. Παραµυθιώτης, Κ. Πιπύρος, Α.-Μ. Πισκοπάνη, Α. Σπυρίδωνος, Χ. Συµεωνίδου, Γ. Τσόλιας, Σ. Φίκαρη, Σ. Χαρακτινιώτης, Θ. Χίου
ISSN: 2732-6209 Κωδικός Προϊόντος: 20053

Το «Δίκαιο Τεχνολογίας & Επικοινωνίας» (ΔΙTE), που αποτελεί τη μετεξέλιξη του περιοδικού «Δίκαιο Μέσων Ενημέρωσης & Επικοινωνίας» (ΔiMEE), είναι το μοναδικό επιστημονικό περιοδικό που προσφέρει στους αναγνώστες όλες τις τελευταίες νομικές εξελίξεις και τάσεις που σχετίζονται με τον συνεχώς εξελισσόμενο χώρο της Τεχνολογίας και της Επικοινωνίας.

Καλύπτει τις εξής θεματικές ενότητες:

 • ιδιωτικότητα και προστασία προσωπικών δεδομένων
 • κυβερνοσφάλεια και κυβερνοέγκλημα
 • διανοητική Ιδιοκτησία και ονόματα τομέα
 • ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών
 • νέες τεχνολογίες και legal tech
 • ηλεκτρονικές επικοινωνίες
 • ραδιοτηλεόραση & Τύπος
 • προσβολή της προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και διαδικτύου.

Το ΔΙΤΕ παρέχει ένα βήμα για συζήτηση θεωρητικών και πρακτικών προβλημάτων που ανακύπτουν στον ευρύ αυτόν δικαιικό κόσμο, μέσα από Μελέτες (και ξενόγλωσσες) και ιδιωτικές Γνωμοδοτήσεις επιφανών επιστημόνων από τον χώρο της Νομικής, της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας, και αναλυτικά Σχόλια & Παρατηρήσεις επί πρόσφατων και κρίσιμων δικαστικών αποφάσεων διακεκριμένων εκπροσώπων της νομικής επιστήμης και πράξης· ενώ μέσα από τη στήλη “Forum”, αναγνώστες αλλά και συνεργάτες του περιοδικού να ανταλλάσσουν επιστημονικές απόψεις και προβληματισμούς τους σε επίκαιρα ή γενικού ενδιαφέροντος προβλήματα των σχετικών επιστημονικών κλάδων. Επίσης, οι στήλες «Επικαιρότητα» και «Βιβλιοπαρουσιάσεις» παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις από τον εθνικό και διεθνή χώρο και τις βιβλιογραφικές αναφορές επί των σχετικών θεματικών.

Το πρωτοποριακό αυτό περιοδικό αποτελεί χρήσιμο εργαλείο και βασική πηγή πληροφοριών για τον πλέον απαιτητικό δικηγόρο της πράξης, δικαστή, ακαδημαϊκό, αλλά και επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ και της τεχνολογίας παρέχοντάς τους την εγκυρότερη δυνατή ενημέρωση.

Διεύθυνση Σύνταξης

Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια Πολυτεχνικής Σχολής Παν/µίου Αιγαίου, Δικηγόρος

 

Επιστημονική Επιτροπή

Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Καθηγήτρια Δικαίου Πληροφορικής, Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ, Ερευνητική Οµάδα Δικαίου Πληροφορικής, Διευθύντρια Διιδρυµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Δίκαιο & Πληροφορική

Νίκος Κ. Αλιβιζάτος, Οµ. Καθηγητής Συνταγµατικού Δικαίου Παν/µίου Αθηνών

Σπύρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ

Γεώργιος Γιαννόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής Παν/µίου Αθηνών

Στέφανος Γκρίτζαλης, Καθηγητής, Διευθυντής Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών», Εργαστήριο Ασφάλειας Συστηµάτων, Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων, Παν/µιο Πειραιώς

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

Πέτρος Καβάσαλης, Αναπλ. Καθηγητής, Παν/µιο Αιγαίου, Πολυτεχνική Σχολή

Διονυσία Καλλινίκου, Οµ. Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ιφιγένεια Καµτσίδου, Αναπλ. Καθηγήτρια ΑΠΘ

Μαρία Κανελλοπούλου-Μπότη, Αναπλ. Καθηγήτρια Ιονίου Παν/µίου, Δικηγόρος

Γιώργος Καραβοκύρης, Επίκ. Καθηγητής Νοµικής Σχολής ΑΠΘ

Ιωάννης Καράκωστας, Οµ. Καθηγητής Αστικού Δικαίου Παν/µίου Αθηνών

Σωκράτης Κάτσικας, Καθηγητής, Πρύτανης Ανοιχτού Παν/µίου Κύπρου

Ιωάννα Κική, Αναπλ. Καθηγήτρια Παντείου Παν/µίου

Κοµνηνός Γ. Κόµνιος, Επίκ. Καθηγητής ΔΙΠΑΕ, Δικηγόρος

Βασίλειος Κονδύλης, Δικηγόρος, Αναπλ. Καθηγητής Παν/µίου Αθηνών, Νοµικός Σύµβουλος ΕΕΤΤ

Λεωνίδας Κοτσαλής, Οµ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Καθηγητής ΕΠΚ, τέως Τακτικό Μέλος ΑΠΔΠΧ

Χριστίνα Κουµπλή, Επίκ. Καθηγήτρια Δηµοσίου Δικαίου Νέων Τεχνολογιών (Université d΄ Avignon - France)

Ελένη Κώστα, Καθηγήτρια, Technology Law and Human Rights Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT) - Tilburg Law School

Κωνσταντίνος Λαµπρινουδάκης, Καθηγητής, Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων - Παν/µιο Πειραιώς, Τακτικό µέλος ΑΠΔΠΧ

Μιχαήλ-Θεόδωρος Μαρίνος, Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος

Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος ΑΠΔΠΧ, Πρόεδρος ΣτΕ ε.τ.

Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Επίκ. Καθηγήτρια Παντείου Παν/µίου

Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου, Καθηγητής Νοµικής Σχολής Παν/µίου Βρυξελλών, Δικηγόρος

Ανθή Πελλένη - Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νοµικής Σχολής Παν/µίου Αθηνών

Ευάγγελος Περάκης, Οµ. Καθηγητής Εµπορικού Δικαίου Παν/µίου Αθηνών

Διοµήδης Σπινέλλης, Καθηγητής Τεχνολογίας Λογισµικού, Τµήµα Διοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, ΟΠΑ

Ειρήνη Σταµατούδη, Δικηγόρος, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής Παν/µίου Λευκωσίας

Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού, Αναπλ. Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής Παν/µίου Κύπρου

Απόστολος Τασίκας, Λέκτορας Νοµικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος

Γιάννης Α. Τασόπουλος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος

Δηµήτρης Τζουγανάτος, Καθηγητής Παν/µίου Αθηνών, Δικηγόρος

Αθανάσιος Τσεβάς, Αναπλ. Καθηγητής Τµ. Επικοινωνίας και ΜΜΕ Παν/µίου Αθηνών, Δικηγόρος

Αριστείδης Χιωτέλλης, Επίκ. Καθηγητής Παν/µίου Αθηνών, Δικηγόρος

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Καθηγητής Παν/µίου Αθηνών, Δικηγόρος

Philippe Jougleux, Αναπλ. Κοσµήτορας, Aναπλ. Kαθηγητής Νοµικής Σχολής Ευρωπαϊκού Παν/µίου Κύπρου

 

Συντακτική Επιτροπή

Χριστίνα Βρεττού, Δικηγόρος, ΔΝ

Προκόπιος Δρογκάρης, Διδάκτωρ Ασφάλειας ΠΣ, Υπάλληλος Ευρωπαϊκού Οργανισµού για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA)

Αφροδίτη Κουσουνή, ΔΝ, Δικηγόρος, LLM

Ευάγγελος Μαργαρίτης, Δικηγόρος, ΔΝ

Φίλιππος Μίτλεττον, DEA, Δικηγόρος, τέως Προϊστ. Ειδ. Επιστηµόνων ΑΠΔΠΧ

Αλέξανδρος Οικονόµου, Δικηγόρος, ΔΝ, Ειδ. Επιστήµων ΕΣΡ

Ειρήνη Σταµατούδη, Δικηγόρος, Καθηγήτρια, Νοµική Σχολή, Παν/µιο Λευκωσίας

Σπύρος Τάσσης, Δικηγόρος, LLM, Πρόεδρος Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων και Ιδιωτικότητας, συνιδρυτής Athens Legal Tech

 

Επιστημονικοί συνεργάτες

Χριστίνα Ακριβοπούλου, Δικηγόρος, ΔΝ

Ελισώ Αναστασιάδου, Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του ΑΣΕΠ, ΔΝ, ΣΕΠ του ΕΑΠ

Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, Διευθυντής Νοµικών Υπηρεσιών SPACE HELLAS

Κωνσταντίνος Βαβούσης, Information Security Consultant, MSc, PhDc

Αντώνης Βενέρης, ΔΝ ΑΠΘ, Ειδ. Επιστήµων Εθνικής Επιτροπής Δικαιωµάτων του Ανθρώπου

Παναγιώτης Βογιατζής, Phd, Référendaire, General Court of the European Union

Απόστολος Βόρρας, LLM mult, PhD(c), CIPP/E

Κωνσταντίνος Βόσσος, Δικηγόρος, DEA Propriété Intellectuelle

Γιώργος Γιαννακόπουλος, PhD, Συνεργαζόµενος ερευνητής τεχνητής νοηµοσύνης ΕΚΕΦΕ «Δηµόκριτος», Συνιδρυτής και διευθύνων σύµβουλος SciFY ΑΜΚΕ

Παναγιώτης Δηµητρόπουλος, Δικηγόρος, ΔΜΣ Δηµοσίου Δικαίου και Φιλοσοφίας Δικαίου

Μίνα Ζούλοβιτς, Δικηγόρος, LLM

Δηµήτρης Ζωγραφόπουλος, ΔN, Δικηγόρος, Ειδ. Επιστήµων ΑΠΔΠΧ, DPO Υπουργείο Υγείας

Πέπη Καλογήρου, Δικηγόρος, Σύµβουλος ΜΜΕ, Υπεύθυνη Νοµικών θεµάτων του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων

Γεώργιος Κανέλλος, Δικηγόρος, LLM, Master 2

Λεωνίδας Κανέλλος, Δικηγόρος, ΔΝ, Πιστοποιηµένος DPO

Βασίλης Kαρκατζούνης, Δικηγόρος, LLM, PhD (c)

Dr. Ειρήνη Κατσιρέα, LLM (Leicester), PhD (Cambridge), Department of Journalism Studies, Reader in International Media Law

Πέννυ Κοντογεώργου, Δικηγόρος, LLM

Νίκος Λουκάς, MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy

Ζωή Μαυροσκότη, ΔΝ, Δικηγόρος

Έρση Μιχαηλίδου, Δικηγόρος, LLM, Υπ. ΔΝ

Χρυσούλα Μιχαηλίδου, Δικηγόρος, ΔΝ Πανεπιστηµίου Χαϊδελβέργης

Ιωάννης Μοροζίνης, ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδ. Επιστήµων Νοµικής Σχολής ΔΠΘ

Ευφηµία Παναγιωτίδου, ΔΝ, Δικηγόρος

Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου, ΔN, Δικηγόρος

Αικατερίνα Παπανικολάου, ΔΝ Δηµοσίου Δικαίου (Paris II), Μέλος ΑΔΑΕ

Γιάννος Παραµυθιώτης, ΔΝ, LLM, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νοµικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος

Κοσµάς Πιπύρος, Διδάκτωρ Τµήµατος Πληροφορικής Οικονοµικού Παν/µίου Αθηνών, Ερευνητής Νοµικής Σχολής Παν/µίου Κύπρου

Άννα Μαρία Πισκοπάνη, ΔΝ, Συνταγµατικού Δικαίου

Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος, ΔΝ, LLM (Commercial and Media Law-LSE), Δικηγόρος

Χάρις Συµεωνίδου, Δικηγόρος, LLM, Ειδ. Επιστήµων ΑΠΔΠΧ

Γρηγόριος Τσόλιας, Διδάκτωρ Νομικής ΕΚΠΑ, Τακτικό Μέλος ΑΠΔΠΧ

Σταυρούλα Φίκαρη, Δικηγόρος DEA, Σύµβουλος Νοµικής Πληροφορικής

Στέφανος Χαρακτινιώτης, Λέκτορας Παν/µίου Αιγαίου, Δικηγόρος

Θεόδωρος Χίου, ΔΝ, Δικηγόρος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νοµικής Σχολής ΕΚΠΑ

Πατήστε εδώ για να δείτε τις Οδηγίες Συγγραφέων για αυτό το περιοδικό.

Επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Συντονισμού Ύλης (marilena.nanou@nb.org) για περισσότερες πληροφορίες.

Back to Top

 1. Best Value
  Ψηφιακή Συνδρομή
  Τιμή 105,00 € 89,00 €
  / έτος
  8.75€ / μήνα
  Κερδίζετε 16.00€

  12μηνη ψηφιακή πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του περιοδικού από το 2004 μέσω της Qualex

  Επιλέον

  Έκπτωση 15% στη συνδρομή του περιοδικού Συνήγορος

  Έκπτωση 10% σε οποιαδήποτε συνδρομή Qualex

 2. Best Value
  Έντυπη Συνδρομή
  Τιμή 105,00 €
  / έτος
  8.75€ / μήνα
  Κερδίζετε ψηφιακή πρόσβαση σε όλα τα τεύχη

  Ετήσια έντυπη συνδρομή του περιοδικού με δωρεάν αποστολή στο χώρο σας

  Δωρεάν ψηφιακή πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του περιοδικού από το 2004, μέχρι τέλος του έτους

  Επιπλέον

  Έκπτωση 15% στη συνδρομή του περιοδικού Συνήγορος

  Έκπτωση 10% σε οποιαδήποτε συνδρομή Qualex

 3. Best Value
  Starter & ΔΙΤΕ
  Τιμή 337,00 € 248,00 €
  / έτος
  20.67€ / μήνα
  Κερδίζετε 89.00€

  12μηνη ψηφιακή πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του περιοδικού xωρίς χρονοχρεώση

  Πλήρης πρόσβαση 60 ωρών στην Πλατφόρμα Νομικού Περιεχομένου σε Νομοθεσία, Νομολογία, Διοικητικά Έγγραφα, Υποδείγματα

  Υποδείγματα Νομικών εγγράφων σε επεξεργάσιμη μορφή Word™

  Η συνδυαστική προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα

Ειδικές τιμές

Για φοιτητές
20% Έκπτωση στην Έντυπη Συνδρομή
Για Νομικά Πρόσωπα, Δικ. Εταιρείες, Επιχειρήσεις, Δικηγορικούς Συλλόγους, Πανεπιστήμια, Οργανισμοί
Ειδικές τιμές για μεγάλο αριθμό συνδρομών
Μάθετε περισσότερα
Αν είσαι φοιτητής δικαιούσαι έκπτωση 20% στην τιμή του εντύπου*. *Η προσφορά δε συνδυάζεται με άλλη έκπτωση στην τιμή του εντύπου. Για εγγεγραμμένους φοιτητές Για να αποκτήσεις την προσφορά από το eshop μας, συνδέσου στο λογαριασμό σου και η έκπτωση σου θα υπολογιστεί αυτόματα. Για μη εγγεγραμμένους φοιτητές Αν δεν έχεις λογαριασμό, μπορείς να ολοκληρώσεις την εγγραφή σου εδώ και μετά την έγκριση των δικαιολογητικών σου (σε 1-2 εργάσιμες ημέρες), θα μπορείς να απολαμβάνεις μοναδικές εκπτώσεις για φοιτητές. Σημείωση Σε περίπτωση που είσαι εγγεγραμμένος και δεν βλέπεις τις εκπτώσεις που σου αναλογούν, παρακαλώ ενημέρωσέ μας στο sales@nb.org ή τηλεφωνικά στο +30 2103678800.