ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ


Τετραμηνιαία έκδοση

Νομικό Περιοδικό Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου

Εκδίδεται από το 2020

Σε απόθεμα

Ετήσια Συνδρομή 80,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17900
Κουκούλης Α.-Ν.
Κατσιμπρή Ε.-Μ.
Το νομικό περιοδικό του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου «Δωδεκανησιακή Νομολογία» αποτελείται από 3 επιμέρους στήλες και συγκεκριμένα από α) Μελέτες, β) Νομολογία και γ) Νομική Ορολογία. Η νομολογία είναι κατανεμημένη ανά κλάδο δικαίου: Αστικό Δίκαιο, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο. Συγκεντρώνει όλες τις κρίσιμες αποφάσεις που εκδίδονται από τα δικαστήρια των Δωδεκάνησων και περιλαμβάνει επίκαιρη θεματολογία για τον σύγχρονο νομικό.
Back to Top