ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ


Μηνιαία έκδοση

Νομοθεσία, Νομολογία, Θεωρία & Πράξη του Ποινικού Δικαίου

Εκδίδεται από το 1998

Σε απόθεμα

Ετήσια Συνδρομή 130,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12004
Μαργαρίτης Λ.
Καϊάφα Γκμπάντι Μ., Μαγγανάς Α., Μαργαρίτης Λ., Παπαδαμάκης Α., Συμεωνίδου Καστανίδου Ε., Φαρσεδάκης Ι.
Μανωλεδάκης ✝ Ι., Μαργαρίτης Λ.
Φαρσεδάκης Ι.

Το Περιοδικό "Ποινική Δικαιοσύνη" εξειδικεύεται στον χώρο του ποινικού δικαίου αποτελώντας ένα ολοκληρωμένο και πλήρες εργαλείο για τον νομικό της πράξης. Οι 55 επιστημονικοί συνεργάτες του -Έλληνες και ξένοι επιστήμονες- παρουσιάζουν τα ποινικά δρώμενα του ελληνικού και διεθνούς χώρου με μελέτες και άρθρα. Το περιοδικό παρακολουθεί κάθε μήνα τις νομοθετικές εξελίξεις του χώρου. Η εθνική νομολογία δίδεται κατά ειδικότερες θεματικές ενότητες με στόχο τη διευκόλυνση του αναγνώστη και καλύπτει τόσο τα δικαστήρια ουσίας όσο και τον Άρειο Πάγο. Επιπλέον περιλαμβάνει αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων, καθώς και αποφάσεις από Ανεξάρτητες Αρχές. Ιδιαίτερη χρησιμότητα έχει η ενότητα του περιοδικού όπου παρουσιάζονται σε συνόψεις όλες οι αποφάσεις του Αρείου Πάγου από την αρχή κάθε έτους. Για την πληρέστερη δε ενημέρωση του αναγνώστη παρουσιάζονται οι τελευταίες επιστημονικές έρευνες του χώρου, διάφορα συνέδρια και εκδηλώσεις, καθώς και η επισκόπηση του νομικού περιοδικού Τύπου.

Back to Top