ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρίας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Σε απόθεμα

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12030
Γκόρτσος Χρ., Καλλιμόπουλος Γ.
Γκόρτσος Χρ., Καλλιμόπουλος Γ., Κεραμεύς Κ., Περάκης Ε.
Λέκκας Γ., Λιβαδά Χ., Λιναρίτης Ι.
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • ISBN: 1791-9366

Το «Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο» αποτελεί τη νέα περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρίας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς. Φιλοδοξία του περιοδικού είναι να αναδεικνύει ουσιώδη ζητήματα που ανακύπτουν σε ολόκληρο το φάσμα του χρηματοπιστωτικού δικαίου, δημόσιου και ιδιωτικού, σε διεθνές, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο, να συμβάλλει κατά το δυνατόν περισσότερο στην επιστημονική τους επεξεργασία, να παρουσιάζει τη σχετική νομολογία και, ταυτόχρονα, να παρέχει την αναγκαία ενημέρωση για τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον εν λόγω τομέα.

Δημοσιεύονται επιστημονικά άρθρα, γνωμοδοτήσεις και δικαστικές αποφάσεις που άπτονται του χρηματοπιστωτικού δικαίου.

Περιλαμβάνεται επίσης μια τακτική στήλη, στην οποία παρουσιάζονται συνοπτικά οι σημαντικές διεθνείς, κοινοτικές και εθνικές εξελίξεις του χρηματοπιστωτικού δικαίου, καθώς και κατάλογος επίκαιρων νομοθετημάτων.

Πρόκειται για ένα χρήσιμο εργαλείο επιστημονικού αλλά και πρακτικού ενδιαφέροντος για όσους δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Από το 2018 η ύλη του περιοδικού «Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο» ενσωματώνεται στην ύλη του περιοδικού «Δίκαιο Επιχειρήσεων & Εταιριών» (ΔΕΕ), στoν βαθμό που η ύλη του δεν καλύπτεται από το ΔΕΕ.

Back to Top