ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS)


Εταιρικοί και Καλυμμένοι

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 26.27€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 106,00 € Ειδική Τιμή 63,07 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16261
Λιναρίτης Ι.
Περάκης Ε.

Το έργο «Τίτλοι Κτήσης Μετοχών (Warrants) – Εταιρικοί και Καλυμμένοι», επιχειρεί μια εις βάθος έρευνα του φαινομένου των warrants, που βυθίζει σταδιακά σε έντονη επιστημονική δραστηριότητα τους οικονομολόγους, αλλά και τους νομικούς.

Οι τίτλοι κτήσης μετοχών, εταιρικοί (stock warrants) και καλυμμένοι (covered warrants), αποτελούν σύνθετο χρηματοπιστωτικό εργαλείο με διεθνώς αυξανόμενη καθιέρωση. Βασίζονται στην αυτόνομη τιτλοποίηση ενός δικαιώματος προαίρεσης για την απόκτηση μετοχών ορισμένης ανώνυμης εταιρίας από τον κομιστή. Χαρακτηρίζονται από ασύμμετρες επενδυτικές αποδόσεις, εκρηκτική χρηματοοικονομική μόχλευση και περιορισμένο χρονικό ορίζοντα. Η ακραία ριψοκίνδυνη φύση, οι περίτεχνοι συμβατικοί όροι και η ποικιλία των μέσων διάθεσης καθιστούν αυτούς τους τίτλους περιζήτητους στην κεφαλαιαγορά, αλλά και στις μη εισηγμένες εταιρίες. Επιτυγχάνουν τη σταδιακή κεφαλαιοδότηση παραδοσιακών και νεοφυών επιχειρήσεων, ακόμη και υπό συνθήκες αφερεγγυότητας ή ραγδαίας ανάπτυξης, σαγηνεύουν τους επενδυτές, συγκροτούν αποτελεσματικό αμυντικό μέτρο έναντι επιθετικών εξαγορών, αξιοποιούνται σε τραπεζικές και βιομηχανικές διασώσεις.

Η μελέτη επιχειρεί την ένταξη των επιμέρους νομικών πτυχών των τίτλων κτήσης μετοχών στο ενωσιακό και ημεδαπό ρυθμιστικό περιβάλλον και την απάντηση σειράς δογματικών και πρακτικών ερωτημάτων. Πώς συμβιβάζεται η τυπική λειτουργία του μοντέλου της α.ε. και ο στατικός θεσμός του μετοχικού κεφαλαίου, με τη δυναμική δημιουργία νέων μετοχικών σχέσεων κατά το δοκούν, υπέρ ορισμένων αντισυμβαλλόμενων της εκδότριας; Πώς επηρεάζουν τα πολύπλοκα οικονομικά χαρακτηριστικά αυτών των απομονωμένων («γυμνών») χρηματοπιστωτικών μέσων, την εφαρμογή των κανόνων δικαίου και των θεωρητικών απόψεων για τις μετοχές, το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών, το δικαίωμα προτίμησης στην κοινή αύξηση κεφαλαίου, τα stock options των εταιρικών διοικητών, την αρμοδιότητα και ευθύνη των εταιρικών οργάνων και άλλους ρυθμισμένους θεσμούς; Ποια είναι τα ακρότατα όρια διαμόρφωσης μιας «οιονεί εταιρικής θέσης» των κατόχων των εταιρικών τίτλων, μέσω της αξιοποίησης του συμβατικού μηχανισμού; Πώς επιλύονται οι πολυδιάστατες θυελλώδεις συγκρούσεις συμφερόντων, στο εσωτερικό οικοσύστημα της ανώνυμης εταιρίας, ανάμεσα στους κομιστές των εταιρικών τίτλων, στους μετόχους, στους εταιρικούς διοικητές και στους πιστωτές; Για υποστήριξη κατάλληλων ερμηνευτικών λύσεων επιχειρείται να αξιοποιηθεί, από κοινού με τη συστηματική και τελολογική ερμηνεία των υφιστάμενων κανόνων του εταιρικού, αστικού δικαίου και δικαίου κεφαλαιαγοράς, η διεθνής νομική εμπειρία. Αξιολογείται το «νομοθετικό πείραμα» των καλυμμένων «παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών», που εκδόθηκαν κατά την «πρώτη ανακεφαλαιοποίηση» των ελληνικών τραπεζών (Ν 3864/2010, ΠΥΣ 38/2012), καθώς και η προτεινόμενη ολοκληρωμένη ρύθμιση για τους εταιρικούς τίτλους κτήσης μετοχών που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο νόμου για τις ανώνυμες εταιρίες. Όσον αφορά στη διαπραγμάτευση των τίτλων στις αγορές κεφαλαίων λαμβάνονται υπόψη και οι ρυθμίσεις της MiFiD II (Ν 4514/2018).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 47
§ 1. Αντικειμενο της Ερευνας και Μεθοδολογικη Προσεγγιση Σελ. 47
Ι. Αντικείμενο του ερευνητικού προβληματισμού και ορολογικές διευκρινίσεις Σελ. 47
ΙΙ. Η μέθοδος της έρευνας Σελ. 50
ΙΙΙ. Η διάρθρωση της ύλης Σελ. 53
§ 2. Το Χρηματοοικονομικο Υποβαθρο Των Τιτλων Κτησης Μετοχων Σελ. 57
Ι. Οικονομικά χαρακτηριστικά των τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 57
ΙΙ. Η αξιοποίηση των τίτλων κτήσης μετοχών στην ανώνυμη εταιρία και στις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές Σελ. 69
ΙΙΙ. Η αποτίμηση της αξίας των τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 87
§ 3. ΣυγκριτικΕς παρατηρΗσεις: Τα Warrants Στις Διεθνεις Εννομες Ταξεις Σελ. 97
I. Εισαγωγή Σελ. 97
II. Τα Warrants στις κατ’ ιδίαν έννομες τάξεις Σελ. 98
§ 4. Το Θεσμικο Υπoβαθρο Για Την Αναγνωριση Των Εταιρικων Και Των Καλυμμενων Τιτλων Κτησησ Μετοχων Απo Το Ημεδαπο Δικαιο Σελ. 114
Ι. Οι εταιρικοί τίτλοι κτήσης μετοχών ως δομική παραλλαγή των μετοχών και των μετατρέψιμων ομολογιών της α.ε. Σελ. 114
ΙΙ. Ο δικαιούχος εταιρικού τίτλου κτήσης μετοχών ως συμ-μέτοχος στο «δυνητικό μετοχικό κεφάλαιο» της α.ε. Σελ. 123
ΙΙΙ. Οι εταιρικοί τίτλοι κτήσης μετοχών και οι υποκείμενες μετοχές ως αντικείμενα παράλληλης διαπραγμάτευσης στην κεφαλαιαγορά Σελ. 130
ΙV. Βασικές αρχές και περιορισμοί για την αξιοποίηση των τίτλων κτήσης μετοχών στην ανώνυμη εταιρία Σελ. 134
V. Η προτεινόμενη αναγνώριση και ρύθμιση των εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών στο Σχέδιο Νόμου για τις Ανώνυμες Εταιρίες (ΣχΝΑΕ). Σελ. 155
ΜEρος ΠΡΩΤΟ: Το παρAδειγμα των «ΤIτλων παραστατικΩν ΔικαιωμΑτων ΚτΗσης ΜετοχΩν» των ανακεφαλαιοποιημΕνων ελληνικΩν τραπεζΩν
§ 5. Το νομοθετικο πλαισιο των ειδικων τραπεζικων τιτλων κτησης μετοχων Σελ. 161
Ι. Οι συνθήκες και η ρύθμιση της «πρώτης ανακεφαλαιοποίησης» (2012-2013) Σελ. 161
ΙΙ. Οι Τίτλοι Παραστατικοί Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (Warrants) των ελληνικών τραπεζών Σελ. 164
§ 6. Ζητηματα απΟ την εισαγωγη και διαθεση των ειδικων τραπεζικων τίτλων κτησης μετοχων Σελ. 167
Ι. Ζητήματα από τη συνταγματική αρχή της ισότητας Σελ. 168
ΙΙ. Συμβατότητα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων Σελ. 170
ΙΙΙ. Αλληλεπίδραση των αυξήσεων κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος κατά το Ν. 3864/2010 με την έκδοση των Τϊτλων Σελ. 175
IV. Οι νόμιμοι δικαιούχοι των Τίτλων Σελ. 177
V. Οι Τίτλοι ως σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα - Προστασία των επενδυτών Σελ. 185
VΙ. Οι Τίτλοι ως μηχανισμός απόκτησης τραπεζικού ελέγχου Σελ. 187
§ 7. Η διαχρονικη εξελιξη των ειδικων τραπεζικων τίτλων κτησης μετοχων - κριτικη αξιολογηση και συμπερασματα της περιστασιακησ ρυθμισησ Σελ. 190
Ι. Τα οικονομικά αποτελέσματα της προσφοράς των Τίτλων στους νέους μετόχους των ελληνικών τραπεζών Σελ. 190
ΙΙ. Η διαχρονική εξέλιξη των Τίτλων Σελ. 191
ΙΙΙ. Κριτική αξιολόγηση και χρησιμότητα της περιστασιακής ρύθμισης των Τίτλων - Συμπεράσματα Σελ. 196
ΜEρος ΔΕΥΤΕΡΟ: η ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ των εταιρικων ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
§ 8. H ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Σελ. 201
Ι. Η εταιρική απόφαση για την έκδοση των τίτλων Σελ. 201
ΙΙ. To δικαίωμα προτίμησης στην έκδοση των εταιρικών τίτλων Σελ. 248
ΙΙΙ. Η διαδικασία διάθεσης και κάλυψης των εταιρικών τίτλων Σελ. 277
§ 9. Η συμβαση των εταιρικων τIτλων κτHσης μετοχΩν Σελ. 294
Ι. Το ενοχικό υπόβαθρο των εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 294
ΙΙ. Οι όροι και φυσιολογία της σύμβασης των τίτλων Σελ. 301
ΙII. Το εμπράγματο υπόβαθρο των εταιρικών τίτλων Σελ. 358
§ 10. H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Σελ. 360
Ι. Η άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης των εταιρικών τίτλων Σελ. 360
ΙΙ. Η μεταβίβαση των εταιρικών τίτλων Σελ. 391
ΙΙΙ. Η εξαγορά («ανάκληση») και η ακύρωση των εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 407
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Εισαγωγή Σελ. 423
§11. H ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Σελ. 424
Ι. Η ελαττωματική έκδοση των εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 424
ΙΙ. Η παθολογία της σύμβασης των τίτλων Σελ. 435
§12. ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Α.Ε. Σελ. 483
Ι. Πολυεπίπεδη σύγκρουση συμφερόντων στο εσωτερικό της α.ε. Σελ. 483
ΙΙ. Δράση και ευθύνη των εταιρικών διοικητών έναντι των δικαιούχων εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 489
ΙΙΙ. Η υπεράσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων εταιρικών τίτλων έναντι των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 525
§13. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ Σελ. 533
Ι. Η έννομη θέση του δικαιούχου στις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας Σελ. 533
ΙΙ. Η έννομη θέση του δικαιούχου ενώπιον των εταιρικών μετασχηματισμών της εκδότριας Σελ. 591
ΙΙΙ. Η έννομη θέση του δικαιούχου ενώπιον της λύσης και της αφερεγγυότητας της εκδότριας Σελ. 653
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
§ 14. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ως ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Σελ. 665
Ι. Η λειτουργία της κεφαλαιαγοράς ως θεσμικού μηχανισμού για την προστασία των επενδυτών σε μετοχές και εταιρικούς τίτλους Σελ. 665
II. «Τόποι διαπραγμάτευσης» των εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 666
III. Υποχρεώσεις διαφάνειας των εκδοτών εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 673
ΙV. Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών με αντικείμενο εταιρικούς τίτλους κτήσης μετοχών Σελ. 682
V. Οι εταιρικοί τίτλοι κτήσης μετοχών ως μέσο και ως αντικείμενο πράξεων κατάχρησης της αγοράς Σελ. 693
§15. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Σελ. 711
I. Η φυσιολογία των καλυμμένων τίτλων κτήσης μετοχών ως διαπραγματεύσιμων αξιών (listed equity covered warrants) Σελ. 711
ΙΙ. Η ειδική ρύθμιση των καλυμμένων τίτλων κτήσης μετοχών από το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς Σελ. 714
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
§ 16. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Σελ. 721
Ι. Γενικά Σελ. 721
ΙΙ. Ανακεφαλαίωση και αποτίμηση των συμπερασμάτων Σελ. 722
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Ε. (Δεκέμβριοσ 2014) Σελ. 777
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ WARRANTS Σελ. 780
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Σελ. 797
Πρόλογος Σελ. 9
Αντί Προλόγου Σελ. 11
Κυριότερες συντομογραφίες Σελ. 41
Ελληνικές Σελ. 41
Ξενόγλωσσες Σελ. 42
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 47
§ 1. Αντικειμενο της Ερευνας και Μεθοδολογικη Προσεγγιση Σελ. 47
Ι. Αντικείμενο του ερευνητικού προβληματισμού και ορολογικές διευκρινίσεις Σελ. 47
ΙΙ. Η μέθοδος της έρευνας Σελ. 50
ΙΙΙ. Η διάρθρωση της ύλης Σελ. 53
§ 2. Το Χρηματοοικονομικο Υποβαθρο Των Τιτλων Κτησης Μετοχων Σελ. 57
Ι. Οικονομικά χαρακτηριστικά των τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 57
1. Εμπειρικές παρατηρήσεις Σελ. 57
2. Προσδιοριστικά στοιχεία, όροι και λειτουργία των τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 60
2.1. Προσδιοριστικά στοιχεία και όροι των τίτλων Σελ. 60
2.2. Η χρηματοοικονομική σύνδεση των τίτλων με την εκδότρια των ίδιων και των υποκείμενων μετοχών Σελ. 61
3. Διακρίσεις των τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 62
3.1. Είδη των τίτλων με βάση το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης Σελ. 62
3.2. Χαρακτηρισμοί των τίτλων με βάση την τρέχουσα τιμή των υποκείμενων μετοχών Σελ. 62
3.3. Είδη των καλυμμένων τίτλων κτήσης μετοχών με βάση τη φύση του δικαιώματος προαίρεσης Σελ. 63
4. Σύγκριση των τίτλων κτήσης μετοχών με συναφή χρηματοπιστωτικά μέσα Σελ. 64
4.1. Ομοιότητες και διαφορές των εταιρικών τίτλων σε σχέση με τις μετατρέψιμες ομολογίες και με τις ομολογίες με ενσωματωμένα δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών Σελ. 64
4.2. Ομοιότητες και διαφορές των εταιρικών και των καλυμμένων τίτλων σε σχέση με τα εισηγμένα «συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών» Σελ. 65
4.3. Ομοιότητες και διαφορές των εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών σε σχέση με τους τίτλους δικαιωμάτων προτίμησης Σελ. 67
ΙΙ. Η αξιοποίηση των τίτλων κτήσης μετοχών στην ανώνυμη εταιρία και στις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές Σελ. 69
1. Οι εταιρικοί τίτλοι κτήσης μετοχών ως συστατικό μέρος των ιδανικών χρηματοοικονομικών συμφωνιών (optimal financial contracts) της κεφαλαιουχικής ταιρίας Σελ. 69
2. Η σημασία των εταιρικών τίτλων για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων με προβλήματα ρευστότητας και φερεγγυότητας Σελ. 71
2.1. Αδυναμία εξωτερικής χρηματοδότησης Σελ. 72
2.2. Δυσχέρεια άντλησης ιδίων κεφαλαίων Σελ. 72
2.3. Οι εταιρικοί τίτλοι κτήσης μετοχών ως πλεονεκτική εναλλακτική επιλογή άμεσης και μελλοντικής κεφαλαιοδότησης Σελ. 73
3. Η αξιοποίηση των εταιρικών τίτλων στην κεφαλαιοδότηση νεοφυών και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων (start-ups) και στις επενδύσεις κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital) Σελ. 75
4. Οι εταιρικοί τίτλοι ως εργαλείο μακροπρόθεσμης κεφαλαιακής ενίσχυσης υγιών επιχειρήσεων Σελ. 78
5. Οι εταιρικοί τίτλοι ως μέσο εξόφλησης εταιρικών υποχρεώσεων και εταιρική παροχή Σελ. 79
6. Οι τίτλοι ως επενδυτικό αγαθό Σελ. 81
6.1. Υψηλή μεταβλητότητα και συνθήκες μόχλευσης των επενδυτικών αποδόσεων των τίτλων Σελ. 81
6.2. Εφαρμογή σύνθετων επενδυτικών στρατηγικών Σελ. 83
6.3. Προσανατολισμός των επενδυτών στην απώτατη προθεσμία άσκησης δικαιωμάτων Σελ. 84
6.4. Ενδιαφέρον για τη δυνατότητα χρηματικού διακανονισμού, αντί αυτούσιας εκπλήρωσης, των υποχρεώσεων του εκδότη κατά τη λήξη των τίτλων Σελ. 85
6.5. Υποβάθμιση της σημασίας απόκτησης μετοχών μέσω των τίτλων - Συνέπειες Σελ. 86
7. Οι τίτλοι ως αντικείμενο εμπορικής διαμεσολάβησης χρηματοοικονομικών οργανισμών Σελ. 86
ΙΙΙ. Η αποτίμηση της αξίας των τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 87
1. Η αξία των υποκείμενων μετοχών ως κρίσιμο στοιχείο για την αποτίμηση των τίτλων κατά τη λήξη τους Σελ. 87
2. Το μαθηματικό υπόδειγμα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης (“Black-Scholes model”) - Οι πρόσθετες παράμετροι αποτίμησης των τίτλων Σελ. 88
3. Περιορισμοί εφαρμογής του υποδείγματος “Black-Scholes” ειδικά για τους εταιρικούς τίτλους κτήσης μετοχών - Προτεινόμενες αναπροσαρμογές και αξία για τη συμβατική πρακτική Σελ. 92
4. Εμπειρικά πορίσματα της Χρηματοοικονομικής Συμπεριφορικής (Behavioral Finance) για την προσέγγιση της αξίας των εταιρικών τίτλων από τους συναλλασσόμενους Σελ. 93
5. Οικονομικές συνέπειες της δωρεάν διάθεσης εταιρικών τίτλων στο πλαίσιο συνδυασμένων προσφορών Σελ. 96
§ 3. ΣυγκριτικΕς παρατηρΗσεις: Τα Warrants Στις Διεθνεις Εννομες Ταξεις Σελ. 97
I. Εισαγωγή Σελ. 97
II. Τα Warrants στις κατ’ ιδίαν έννομες τάξεις Σελ. 98
1. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Σελ. 98
2. Γαλλία Σελ. 101
3. Μεγάλη Βρετανία Σελ. 103
4. Γερμανία Σελ. 105
5. Ελβετία, Αυστρία Σελ. 109
6. Σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Σουηδία, Φινλανδία) Σελ. 109
7. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο Σελ. 110
8. Ιταλία Σελ. 111
9. Ισπανία, Πορτογαλία Σελ. 112
10. Ιαπωνία Σελ. 112
11. Κίνα, Χονγκ Κόνγκ Σελ. 113
12. Λοιπές χώρες (Καναδάς, Ινδία, Βραζιλία, Ν. Κορέα) Σελ. 114
§ 4. Το Θεσμικο Υπoβαθρο Για Την Αναγνωριση Των Εταιρικων Και Των Καλυμμενων Τιτλων Κτησησ Μετοχων Απo Το Ημεδαπο Δικαιο Σελ. 114
Ι. Οι εταιρικοί τίτλοι κτήσης μετοχών ως δομική παραλλαγή των μετοχών και των μετατρέψιμων ομολογιών της α.ε. Σελ. 114
1. Η μετοχή ως εργαλείο για τη συγκέντρωση κεφαλαίων στην ανώνυμη εταιρία Σελ. 114
2. Η σχετικοποίηση της παραδοσιακής οριοθέτησης των τίτλων της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 116
3. Οι εταιρικοί τίτλοι κτήσης μετοχών ως εργαλείο δομικής επίτασης των οικονομικών χαρακτηριστικών της μετοχής Σελ. 118
4. Οι εταιρικοί τίτλοι κτήσης μετοχών ως δομική απομόνωση του δικαιώματος μετατροπής της μετατρέψιμης ομολογίας; Σελ. 120
5. Ενδείξεις ρυθμιστικής προσέγγισης των εταιρικών warrants με τις μετοχές: Προς ένα διακριτό «συμμετοχικό αξιόγραφο» της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 121
ΙΙ. Ο δικαιούχος εταιρικού τίτλου κτήσης μετοχών ως συμ-μέτοχος στο «δυνητικό μετοχικό κεφάλαιο» της α.ε. Σελ. 123
1. Στοιχεία του μετοχικού δεσμού Σελ. 123
2. Η αρχή της σταθερότητας του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 125
3. Σύμφωνο προαιρέσεως με αντικείμενο την ενδεχόμενη ίδρυση μετοχικών δικαιωμάτων Σελ. 126
4. Το «δυνητικό μετοχικό κεφάλαιο» της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 128
ΙΙΙ. Οι εταιρικοί τίτλοι κτήσης μετοχών και οι υποκείμενες μετοχές ως αντικείμενα παράλληλης διαπραγμάτευσης στην κεφαλαιαγορά Σελ. 130
1. Η αποτελεσματικότητα και η προστασία των επενδυτών ως παράλληλοι στόχοι του δικαίου κεφαλαιαγοράς Σελ. 130
2. Τα warrants ως κινητή αξία Σελ. 131
3. Επενέργεια των εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών στην α.ε. με εισηγμένες μετοχές Σελ. 132
4. Η παράλληλη διαπραγμάτευση μετοχών και εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών στην κεφαλαιαγορά Σελ. 133
ΙV. Βασικές αρχές και περιορισμοί για την αξιοποίηση των τίτλων κτήσης μετοχών στην ανώνυμη εταιρία Σελ. 134
1. Καταρχήν συνθήκες για την ίδρυση δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών με βάση το δίκαιο της α.ε. Σελ. 134
1.1. Καλυμμένοι τίτλοι κτήσης μετοχών Σελ. 134
1.2. Εταιρικοί τίτλοι κτήσης μετοχών Σελ. 136
1.3. Εταιρικοί τίτλοι κτήσης μετοχών με αντικείμενο ίδιες μετοχές Σελ. 138
2. Περιθώρια αξιογραφικής ενσωμάτωσης Σελ. 139
3. Καταρχήν συνθήκες για την ίδρυση δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών με βάση το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς Σελ. 141
4. Περιθώρια αξιολόγησης των κατόχων εταιρικών και καλυμμένων τίτλων κτήσης μετοχών ως φορέων προσδοκίας μετοχικού δικαιώματος Σελ. 143
5. Η προβληματική αναλογικής εφαρμογής της ρύθμισης για τα προγράμματα διάθεσης μετοχών, κατά το άρθρο 13 παρ. 13-14 Κ.Ν. 2190/1920 Σελ. 147
6. Η προβληματική αναλογικής επέκτασης των κανόνων για τις μετοχές και για το δικαίωμα μετατροπής ομολογιών στους εταιρικούς τίτλους κτήσης μετοχών Σελ. 148
7. Η ιδιαιτερότητα και σπουδαιότητα της συμβατικής ρύθμισης των εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 152
V. Η προτεινόμενη αναγνώριση και ρύθμιση των εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών στο Σχέδιο Νόμου για τις Ανώνυμες Εταιρίες (ΣχΝΑΕ). Σελ. 155
1. Το Σχέδιο του νέου Νόμου για τις Ανώνυμες Εταιρίες (Δεκέμβριος 2014) Σελ. 155
2. Η ρύθμιση των εταιρικών τίτλων στο Σχέδιο Νόμου Σελ. 156
ΜEρος ΠΡΩΤΟ Το παρAδειγμα των «ΤIτλων παραστατικΩν ΔικαιωμΑτων ΚτΗσης ΜετοχΩν» των ανακεφαλαιοποιημΕνων ελληνικΩν τραπεζΩν
§ 5. Το νομοθετικο πλαισιο των ειδικων τραπεζικων τιτλων κτησης μετοχων Σελ. 161
Ι. Οι συνθήκες και η ρύθμιση της «πρώτης ανακεφαλαιοποίησης» (2012-2013) Σελ. 161
1. Οι συνθήκες για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών Σελ. 161
2. Ρυθμίσεις με στόχο την ενθάρρυνση της μερικής συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών Σελ. 163
ΙΙ. Οι Τίτλοι Παραστατικοί Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (Warrants) των ελληνικών τραπεζών Σελ. 164
1. Νομική φύση και χαρακτηριστικά των Τίτλων Σελ. 164
2. Όροι των δικαιωμάτων προαίρεσης των Τίτλων Σελ. 166
3. Περιορισμοί μεταβίβασης των υποκείμενων μετοχών των Τίτλων Σελ. 166
§ 6. Ζητηματα απΟ την εισαγωγη και διαθεση των ειδικων τραπεζικων τίτλων κτησης μετοχων Σελ. 167
Ι. Ζητήματα από τη συνταγματική αρχή της ισότητας Σελ. 168
1. Διαφοροποιημένα ρυθμιστικά καθεστώτα ανακεφαλαιοποίησης - Προνομιακή θέση των κατόχων Τίτλων και των αντίστοιχων τραπεζών Σελ. 168
2. Εύλογα κριτήρια διακρίσεων και υπαγωγής στο εξαιρετικό ρυθμιστικό καθεστώς των Τίτλων Σελ. 169
ΙΙ. Συμβατότητα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων Σελ. 170
1. Το ενωσιακό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων τραπεζών Σελ. 170
2. Οι Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα των ανακεφαλαιοποιούμενων τραπεζών Σελ. 171
3. Αξιολόγηση των Τίτλων και της πρώτης ανακεφαλαιοποίησης με βάση τους ενωσιακούς κανόνες και τις Ανακοινώσεις της Ε.Ε. Σελ. 172
ΙΙΙ. Αλληλεπίδραση των αυξήσεων κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος κατά το Ν. 3864/2010 με την έκδοση των Τϊτλων Σελ. 175
1. Συμμετοχή επενδυτών στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, υπό την αίρεση επίτευξης της ελάχιστης συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση, με στόχο την απόκτηση των Τίτλων Σελ. 175
2. Οι Τίτλοι ως εργαλείο μεσοπρόθεσμης αύξησης της συμμετοχής των ιδιωτών στην ανακεφαλαιοποιημένη τράπεζα Σελ. 176
IV. Οι νόμιμοι δικαιούχοι των Τίτλων Σελ. 177
1. Οριοθέτηση του «ιδιωτικού τομέα» με βάση την ειδική ρύθμιση των Τίτλων (Ν. 3864/2010, ΠΥΣ 38/2012, ΠΥΣ 6/2013) Σελ. 177
2. Ευρύτερη ερμηνεία του «ιδιωτικού τομέα» με βάση το σκοπό των ενωσιακών κανόνων κρατικών ενισχύσεων Σελ. 178
3. Έλεγχος της επιλεκτικής διάθεσης των Τίτλων, με βάση την ενωσιακή αρχή της ίσης μεταχείρισης και το κατοχυρωμένο δικαίωμα προτίμησης των μετόχων Σελ. 180
4. Ελαττωμένη τιμή άσκησης των δικαιωμάτων προαίρεσης των Τίτλων - Αξιολόγηση από τη σκοπιά των κανόνων κρατικών ενισχύσεων Σελ. 183
V. Οι Τίτλοι ως σύνθετα χρηματοπιστωτικά μέσα - Προστασία των επενδυτών Σελ. 185
1. Νομική αξιολόγηση των Τίτλων με βάση τον αυξημένο επενδυτικό κίνδυνο Σελ. 185
2. Αυξημένη προστασία των επενδυτών κατά την παράγωγη απόκτηση και επιγενόμενες διαθέσεις Τίτλων στη δευτερογενή αγορά Σελ. 186
VΙ. Οι Τίτλοι ως μηχανισμός απόκτησης τραπεζικού ελέγχου Σελ. 187
1. Όροι για την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης εξαγοράς και τον έλεγχο καταλληλότητας κατόχων Τίτλων Σελ. 187
2. Υποχρεώσεις διαφάνειας των κατόχων Τίτλων και των ανακεφαλαιοποιημένων τραπεζών Σελ. 189
§ 7. Η διαχρονικη εξελιξη των ειδικων τραπεζικων τίτλων κτησης μετοχων - κριτικη αξιολογηση και συμπερασματα της περιστασιακησ ρυθμισησ Σελ. 190
Ι. Τα οικονομικά αποτελέσματα της προσφοράς των Τίτλων παραστατικών Δικαιωμάτων κτήσης μετοχών στους νέους μετόχους των ελληνικών τραπεζών Σελ. 190
ΙΙ. Η διαχρονική εξέλιξη των Τίτλων Σελ. 191
1. Από την ακμή στην αφάνεια Σελ. 191
2. Περαιτέρω νομοθετικές επεμβάσεις στο καθεστώς των Τίτλων Σελ. 193
3. Οι επιπτώσεις των εταιρικών πράξεων των τραπεζών στους Τίτλους Σελ. 195
ΙΙΙ. Κριτική αξιολόγηση και χρησιμότητα της περιστασιακής ρύθμισης των Τίτλων - Συμπεράσματα Σελ. 196
ΜEρος ΔΕΥΤΕΡΟ η ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ των εταιρικων ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
§ 8. H ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Σελ. 201
Ι. Η εταιρική απόφαση για την έκδοση των τίτλων Σελ. 201
1. Συνθήκες διαμόρφωσης της εταιρικής βούλησης Σελ. 201
1.1. Τα παραγωγικά αίτια Σελ. 201
1.2. Επηρεαζόμενα από την απόφαση πρόσωπα Σελ. 202
1.3. Καταρχήν προϋποθέσεις σύννομης εταιρικής δικαιοπραξίας Σελ. 203
1.4. Το αίτημα ασφάλειας δικαίου ως προς τη νομιμότητα της δικαιοπραξίας έκδοσης εταιρικών τίτλων Σελ. 203
2. Η φύση της εταιρικής απόφασης για την έκδοση των τίτλων Σελ. 204
2.1. Καταστατική φύση Σελ. 204
2.2. Θεμελιώδεις όροι και ιδιαίτερες συνθήκες της απόφασης Σελ. 206
3. Η τακτική έκδοση των εταιρικών τίτλων Σελ. 207
3.1. Η ενωσιακή αξιολόγηση της αρμοδιότητας έκδοσης εν γένει «μετοχικών αξιογράφων» και οι συνέπειές της Σελ. 207
3.2. Ο κανόνας για την έκδοση εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών με απόφαση της εξαιρετικής γενικής συνέλευσης της α.ε. Σελ. 211
3.3 Το ελάχιστο περιεχόμενο της απόφασης Σελ. 212
3.4. Υποχρεώσεις επιμέλειας του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 214
3.5. Η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου για την έκδοση εταιρικών τίτλων στις εισηγμένες εταιρίες Σελ. 217
3.6. Η δυνατότητα εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης και άσκησης των δικαιωμάτων των τίτλων ή άλλων όρων της έκδοσης Σελ. 219
3.7. Η έγκριση περισσότερων κατηγοριών μετόχων Σελ. 222
3.8. Η δημοσιότητα της απόφασης Σελ. 224
4. Η έκτακτη έκδοση των εταιρικών τίτλων Σελ. 228
4.1. Λόγοι και προβληματισμοί της έκτακτης έκδοσης εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 228
4.2 Έλλειψη ειδικής αρμοδιότητας του δ.σ. για έκδοση εταιρικών τίτλων υπό τυπικές συνθήκες αφερεγγυότητας ή εξυγίανσης - Η νέα ρύθμιση του άρθρου 101 ΠτΚ Σελ. 230
4.3 H έκδοση εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών από το διοικητικό συμβούλιο της α.ε. Σελ. 232
4.4. Ιδιαίτερες συνθήκες για την έκτακτη έκδοση εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών από πιστωτικά ιδρύματα Σελ. 242
ΙΙ. To δικαίωμα προτίμησης στην έκδοση των εταιρικών τίτλων Σελ. 248
1. Οι κίνδυνοι της έκδοσης εταιρικών τίτλων για τα συμφέροντα των υφιστάμενων μετόχων και το δικαίωμα προτίμησης Σελ. 248
2. Η υπερνομοθετική θεμελίωση του δικαιώματος προτίμησης στην έκδοση των εταιρικών τίτλων Σελ. 251
2.1. Η ρύθμιση του ενωσιακού δικαίου Σελ. 251
2.2. Εξαιρετικές διατάξεις για τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης σε πιστωτικά ιδρύματα υπό καθεστώς εξυγίανσης Σελ. 253
2.3. Η προτεινόμενη ρύθμιση του ημεδαπού δικαίου Σελ. 254
2.4. Δημοσιότητα, άσκηση και μεταβίβαση του δικαιώματος προτίμησης - Διάθεση αδιάθετων τίτλων Σελ. 262
3. Εταιρική απόφαση για τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης στην έκδοση των εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 264
3.1. Οικονομικοί λόγοι για τον αποκλεισμό και τον περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης Σελ. 264
3.2. Αρμοδιότητα και διαδικαστικές προϋποθέσεις για τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης Σελ. 266
3.3. Ουσιαστικοί όροι για τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης Σελ. 274
ΙΙΙ. Η διαδικασία διάθεσης και κάλυψης των εταιρικών τίτλων Σελ. 277
1. Τρόποι διάθεσης Σελ. 277
1.1. Δημόσια προσφορά Σελ. 277
1.2. Ιδιωτική τοποθέτηση Σελ. 282
2. Η κάλυψη της έκδοσης των εταιρικών τίτλων Σελ. 287
2.1. Έννοια και χρόνος της κάλυψης της έκδοσης Σελ. 287
2.2. Μερική κάλυψη Σελ. 288
2.3. Απαγόρευση κάλυψης ιδίων εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 288
2.4. Περιορισμοί χρηματοδότησης τρίτων για την απόκτηση εταιρικών warrants Σελ. 289
3. Η καταβολή της έκδοσης των εταιρικών τίτλων Σελ. 291
3.1. Έννοια και προθεσμία καταβολής Σελ. 291
3.2. Λογιστικός σχηματισμός ειδικού αποθεματικού Σελ. 292
3.3. Πιστοποίηση της καταβολής και δημοσιότητα Σελ. 293
§ 9. Η συμβαση των εταιρικων τIτλων κτHσης μετοχΩν Σελ. 294
Ι. Το ενοχικό υπόβαθρο των εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 294
1. Ένταξη σε ευρύτερο συμβατικό πλαίσιο Σελ. 294
2. Οριστική σύμβαση υπό αναβλητική αίρεση Σελ. 295
3. Αμφοτεροβαρής σύμβαση ενδεχόμενης ανάληψης (ή μεταβίβασης) μετοχών Σελ. 296
4. Ενιαία (πολυμερής) σύμβαση - Αξιογραφική ενσωμάτωση (τιτλοποίηση) και διαίρεση των συμβατικών δικαιωμάτων Σελ. 298
5. Από την εταιρική απόφαση έκδοσης των τίτλων έως τη σύμβαση ανάληψής τους - Σύμβαση προσχώρησης Σελ. 299
ΙΙ. Οι όροι και φυσιολογία της σύμβασης των τίτλων Σελ. 301
1. Οι κύριες υποχρεώσεις των συμβαλλομένων - Τα ουσιώδη στοιχεία της ενοχικής σχέσης Σελ. 301
2. Η υποχρέωση για χορήγηση συγκεκριμένων τίτλων κτήσης μετοχών - Τα απαραίτητα στοιχεία των τίτλων Σελ. 303
2.1. Οι μετοχές στην απόκτηση των οποίων αφορούν οι τίτλοι Σελ. 303
2.2 Ο πολλαπλασιαστής ή αναλογία μετοχών ανά τίτλο κτήσης μετοχών Σελ. 311
2.3. Το διαπλαστικό δικαίωμα προαιρέσεως του δικαιούχου για την απόκτηση των μετοχών - Η αντίστροφη δέσμευση και υποχρέωση της εκδότριας Σελ. 316
2.4. Ο χρόνος απόκτησης των μετοχών Σελ. 318
2.5. Το τίμημα απόκτησης κάθε μετοχής (η «τιμή άσκησης») Σελ. 324
2.6. Η καταβολή του τιμήματος των μετοχών Σελ. 331
2.7. Τα αξιογραφικά χαρακτηριστικά των τίτλων Σελ. 335
3. Η υποχρέωση του δικαιούχου για το αντάλλαγμα (τίμημα) των τίτλων Σελ. 340
3.1. Η φύση και το ενδεχόμενο έλλειψης της υποχρέωσης χρηματικού ανταλλάγματος Σελ. 340
3.2. Ο καθορισμός του ανταλλάγματος των τίτλων Σελ. 341
3.3. Η λειτουργία του ανταλλάγματος ως εσόδου της εκδότριας στην πρωτογενή διάθεση εταιρικών τίτλων Σελ. 345
4. Επουσιώδη (accidentalia) στοιχεία της σύμβασης Σελ. 347
4.1 Διαβεβαιώσεις της εκδότριας έναντι των δικαιούχων Σελ. 347
4.2 Ρήτρες για τη διασφάλιση της απόκτησης υφιστάμενων μετοχών της εκδότριας Σελ. 347
4.3 Παροχή πληρεξουσιότητας προς το δικαιούχο Σελ. 349
4.4. Ρήτρες σχετικά με περιορισμούς, διατυπώσεις και αποτελέσματα άσκησης του διαπλαστικού δικαιώματος προαίρεσης ή για την καθιέρωση δικαιώματος εξαγοράς των τίτλων από την εκδότρια Σελ. 350
4.5. Ρήτρες σχετικά με την αναπροσαρμογή των οικονομικών όρων των τίτλων, απαγορεύσεις για την εκδότρια και εξαιρετικά δικαιώματα των δικαιούχων Σελ. 351
4.6. Ρήτρες διαιτητικής πραγματογνωμοσύνης ή δεσμευτικής επαγγελματικής γνωμοδότησης Σελ. 352
5. Παρεπόμενες (δευτερεύουσες) συμβατικές υποχρεώσεις Σελ. 353
6. Συμπεράσματα ως προς τις εφαρμοστέες διατάξεις Σελ. 356
ΙII. Το εμπράγματο υπόβαθρο των εταιρικών τίτλων Σελ. 358
1. Οι τίτλοι κτήσης μετοχών και οι υποκείμενες μετοχές ως πράγματα (κινητές αξίες) Σελ. 358
2. Ο χρόνος απόκτησης των εμπράγματων δικαιωμάτων Σελ. 359
§ 10. H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ Σελ. 360
Ι. Η άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης των εταιρικών τίτλων Σελ. 360
1. Εισαγωγικά - Λόγοι και συνθήκες άσκησης Σελ. 360
2. Η δήλωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης Σελ. 362
2.1. Νομική φύση Σελ. 362
2.2. Τύπος της δήλωσης - Ενημέρωση των δικαιούχων Σελ. 363
2.3. Δυνατότητες ανάκλησης της δήλωσης άσκησης Σελ. 364
2.4. Αποτελέσματα της δήλωσης άσκησης ως προς την έννομη θέση του δικαιούχου Σελ. 365
3. Πρόσθετοι όροι για την απόκτηση των μετοχών Σελ. 366
3.1. Η καταβολή του τιμήματος των μετοχών Σελ. 366
3.2. Η παράδοση ή δέσμευση των τίτλων προς ακύρωση Σελ. 368
3.3. Η υλοποίηση εκποιητικής δικαιοπραξίας Σελ. 369
4. Συμβατικοί περιορισμοί της άσκησης του δικαιώματος Σελ. 370
4.1. Γενικά Σελ. 370
4.2. Προσωρινή αναστολή της άσκησης του δικαιώματος με απόφαση της εκδότριας - Προϋποθέσεις Σελ. 371
5. Ρήτρες εξαιρετικής «άσκησης» του δικαιώματος προαίρεσης χωρίς καταβολή τιμήματος Σελ. 373
5.1 «Αυτόματη άσκηση» των δικαιωμάτων των τίτλων κατά τη λήξη Σελ. 373
5.2. Η «εξαιρετική άσκηση» δικαιωμάτων χωρίς καταβολή τιμήματος για σπουδαίο λόγο Σελ. 377
5.3. Έλεγχος νομιμότητας αντίστοιχων ρητρών με βάση τις διατάξεις για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου α.ε. Σελ. 379
5.4 Η αποκαταστατική απόδοση μετοχών α.ε. στο δικαιούχο έναντι των τίτλων Σελ. 380
6. Αποτελέσματα της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης Σελ. 384
6.1. Κάλυψη και καταβολή της υπό αίρεση αύξησης κεφαλαίου - Διάθεση ιδίων μετοχών - Χρόνος δημιουργίας των μετοχικών σχέσεων Σελ. 384
6.2. Έκδοση μετοχικών τίτλων, καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, ακύρωση ή αντικατάσταση τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 385
6.3. Εκπλήρωση εταιρικών διατυπώσεων Σελ. 388
6.4. Συνέπειες για το δυνητικό μετοχικό κεφάλαιο Σελ. 390
ΙΙ. Η μεταβίβαση των εταιρικών τίτλων Σελ. 391
1. Προϋποθέσεις έγκυρης μεταβίβασης Σελ. 391
2. Παρεπόμενες υποχρεώσεις της εκδότριας Σελ. 393
3. Περιορισμοί στη μεταβίβαση ονομαστικών τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 393
4. Η απόκτηση ιδίων εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 397
4.1. Λόγοι για την παράγωγη απόκτηση τίτλων και κίνδυνοι για την εκδότρια Σελ. 397
4.2. Περιθώρια και αντενδείξεις για την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τις ίδιες μετοχές και τις ίδιες μετατρέψιμες ομολογίες Σελ. 399
4.3. Αποκλεισμός της δυνατότητας άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης - Συμπεράσματα ως προς την αξιολόγηση της επιχειρηματικής απόφασης της εκδότριας Σελ. 400
4.4. Η νομοθετική πρόταση ρύθμισης του καθεστώτος απόκτησης ιδίων τίτλων Σελ. 402
4.5. Λοιπά ζητήματα Σελ. 403
5. Η εμπράγματη επιβάρυνση (ιδίως ενεχύραση) των εταιρικών τίτλων Σελ. 403
5.1. Η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί των τίτλων Σελ. 403
5.2. Συνέπειες της έλλειψης συμβατικής ρύθμισης ως προς το πρόσωπο που θα ασκεί το δικαίωμα προαίρεσης Σελ. 404
5.3. Η θέση του ενεχυρούχου δανειστή επί εταιρικών τίτλων Σελ. 406
ΙΙΙ. Η εξαγορά («ανάκληση») και η ακύρωση των εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 407
1. Γενικά Σελ. 407
2. Η φυσιολογία του δικαιώματος εξαγοράς των τίτλων Σελ. 409
2.1. Δικαίωμα προαίρεσης της εκδότριας για την εξαγορά Σελ. 409
2.2. Το τίμημα της εξαγοράς και η καταβολή του Σελ. 410
3. Η χορήγηση πρόωρης δυνατότητας άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης του δικαιούχου πριν από την εξαγορά των τίτλων Σελ. 413
3.1. Η επιδείνωση της οικονομικής θέσης του δικαιούχου εξαιτίας του δικαιώματος εξαγοράς Σελ. 413
3.2. Η αναγνώριση πρόωρου δικαιώματος προαίρεσης του δικαιούχου για την απόκτηση των υποκείμενων μετοχών ενόψει της διαδικασίας εξαγοράς Σελ. 414
4. Η εναλλακτική δυνατότητα αγοράς ή υποβολής δημόσιας πρότασης αγοράς των τίτλων από την εκδότρια Σελ. 416
4.1. Η εξουσιαστική θέση του δικαιούχου των τίτλων εν απουσία συμβατικής ρήτρας εξαγοράς Σελ. 416
4.2. Συνθήκες για την αγορά και την υλοποίηση δημόσιας πρότασης αγοράς των τίτλων από την εκδότρια Σελ. 417
5. Η επαναδιάθεση των εταιρικών τίτλων μετά την εξαγορά τους Σελ. 418
6. Η ακύρωση των τίτλων και η απόσβεση των δικαιωμάτων προαίρεσης Σελ. 419
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Εισαγωγή Σελ. 423
§11. H ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Σελ. 424
Ι. Η ελαττωματική έκδοση των εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 424
1. Γενικά - Τυπολογία Σελ. 424
2. Οι ελαττωματικές εταιρικές αποφάσεις σχετικά με την έκδοση και τη διάθεση των τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 424
2.1. Ακυρότητα απόφασης γενικής συνέλευσης Σελ. 424
2.2. Ακυρωσία απόφασης γενικής συνέλευσης Σελ. 427
2.3. Ακυρότητα και ακυρωσία των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου σχετικά με την έκδοση και τη διάθεση των εταιρικών τίτλων Σελ. 428
3. Οι συνέπειες της ακυρότητας και ακυρωσίας της έκδοσης εταιρικών τίτλων Σελ. 431
3.1. Γενικά Σελ. 431
3.2. Το πρόβλημα της ακύρωσης των εισηγμένων μετοχών και των εισηγμένων εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών και η προτεινόμενη νομοθετική αντιμετώπισή του Σελ. 432
ΙΙ. Η παθολογία της σύμβασης των τίτλων Σελ. 435
1. Η ελαττωματική διάθεση των τίτλων Σελ. 435
1.1. Γενικά Σελ. 435
1.2. Δικαιώματα του αντισυμβαλλομένου Σελ. 435
1.3. Όροι της αποζημίωσης Σελ. 437
2. Η ελαττωματική καταβολή του τιμήματος των τίτλων Σελ. 438
2.1. Γενικά Σελ. 438
2.2. Μη καταβολή του τιμήματος Σελ. 438
2.3 Εκπρόθεσμη καταβολή Σελ. 442
3. Η ελαττωματική καταβολή του τιμήματος των μετοχών Σελ. 443
3.1 Η πλημμελής καταβολή του τιμήματος των μετοχών ως λόγος αποκλεισμού της μετοχικής σχέσης Σελ. 443
3.2 Καταβολή από τρίτον Σελ. 445
3.3 Καταβολή με μονομερή συμψηφισμό Σελ. 447
4. Η ελαττωματική παράδοση ή μεταβίβαση των μετοχών Σελ. 449
4.1. Εισαγωγικά Σελ. 449
4.2. Παράβαση των υποχρεώσεων της εκδότριας ως προς την αναγνώριση μετοχικών δικαιωμάτων Σελ. 450
4.3. Παράβαση της υποχρέωσης της εκδότριας ως προς τη μεταβίβαση ιδίων μετοχών Σελ. 455
5. Ευθύνη της εκδότριας για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των τίτλων και των μετοχών Σελ. 458
5.1 Εισαγωγικά Σελ. 458
5.2 Η έλλειψη ανταπόκρισης των τίτλων και των μετοχών στο σκοπό και στους όρους της συμφωνίας Σελ. 459
5.3. Δικαιώματα του αντισυμβαλλόμενου Σελ. 464
6. Έννομη προστασία του αντισυμβαλλόμενου με βάση άλλες διατάξεις νόμου Σελ. 467
6.1. Δικαίωμα ακύρωσης λόγω πλάνης Σελ. 467
6.2. Δικαίωμα ακύρωσης και αξίωση αποζημίωσης λόγω απάτης Σελ. 468
6.3. Αδικοπρακτική ευθύνη Σελ. 468
6.4. Ευθύνη από διαπραγματεύσεις Σελ. 469
6.5. Ανατροπή του δικαιοπρακτικού θεμελίου - Περιθώρια δικαστικής αναπροσαρμογής με βάση την καλή πίστη Σελ. 470
6.6. Δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας για σπουδαίο λόγο Σελ. 472
6.7. Ευθύνη από το ενημερωτικό δελτίο Σελ. 473
7. Ειδικότερα ζητήματα Σελ. 475
7.1. Η αξίωση αποζημίωσης για ελαττωματική (μεταβίβαση και) παράδοση τίτλων και μετοχών εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά Σελ. 475
7.2. Η συμπεριφορά του αντισυμβαλλομένου μετά την εκτέλεση της σύμβασης των τίτλων, ανάλογα με τις διακυμάνσεις των τιμών των εταιρικών τίτλων και των μετοχών Σελ. 481
§12. ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ Α.Ε. Σελ. 483
Ι. Πολυεπίπεδη σύγκρουση συμφερόντων στο εσωτερικό της α.ε. Σελ. 483
1. Τα διαφοροποιημένα συμφέροντα των δικαιούχων εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών σε σχέση με τους μετόχους και πιστωτές Σελ. 483
2. Πεδία σύγκρουσης συμφερόντων Σελ. 485
2.1. Αποφάσεις της εκδότριας σε σχέση με την εξαγορά ή με τη μονομερή τροποποίηση ή αναπροσαρμογή των όρων των εταιρικών τίτλων Σελ. 485
2.2. Στρατηγικές ή σημαντικές επιχειρηματικές αποφάσεις με υπολογίσιμο κίνδυνο Σελ. 486
2.3. Μεταβολές της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης της εκδότριας Σελ. 487
2.4. Εταιρικοί μετασχηματισμοί Σελ. 488
ΙΙ. Δράση και ευθύνη των εταιρικών διοικητών έναντι των δικαιούχων εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 489
1. Η δράση των εταιρικών διοικητών υπό το πρίσμα της οικονομικής θεωρίας της διαχείρισης αλλότριων συμφερόντων (agency theory) Σελ. 489
2. Ο ουσιαστικός (de facto) προσανατολισμός της δράσης και ευθύνης των οργάνων διοίκησης της εκδότριας α.ε. Σελ. 491
2.1. Ο προσανατολισμός των εταιρικών διοικητών, κατά την επιδίωξη του εταιρικού συμφέροντος, προς τους υφιστάμενους μετόχους Σελ. 491
2.2. Ο αναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων των εταιρικών διοικητών στην κρίση της α.ε. Σελ. 494
2.3. Ο ετεροπροσανατολισμός των εταιρικών διοικητών ειδικών εποπτευόμενων επιχειρήσεων, ιδίως τραπεζών Σελ. 495
3. Αναζήτηση αυτοτελών υποχρεώσεων συμπεριφοράς της διοίκησης της α.ε. έναντι των δικαιούχων Σελ. 496
3.1. Η εταιρική νομοθεσία και τα μετοχικά δικαιώματα ως σημείο αναφοράς των προσδοκιών των δικαιούχων ενόψει άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης των τίτλων Σελ. 496
3.2. Συνθήκες ενδεδειγμένης πρόνοιας του διαχειριστικού οργάνου για τα συμφέροντα των δικαιούχων με βάση την αρχή της καλής πίστης Σελ. 500
3.3. Ειδικές ρυθμίσεις της κεφαλαιαγοράς ως βάση ιδιαίτερων δικαιωμάτων πληροφόρησης και αξιώσεων των δικαιούχων Σελ. 502
4. Η σύμβαση των τίτλων ως πρωταγωνιστικό εργαλείο εγκαθίδρυσης της οιονεί «εταιρικής θέσης» των δικαιούχων Σελ. 506
4.1. Η δεσμευτικότητα της σύμβασης ως γνώμονας κατεύθυνσης και ανάσχεσης δράσεων της διοίκησης Σελ. 506
4.2. Η μερική διαφύλαξη της οικονομικής αξίας των τίτλων Σελ. 507
4.3. Μέτρο ισχύος των συμβατικών περιορισμών και δεσμεύσεων της εκδότριας Σελ. 508
5. Η οργάνωση των συμφερόντων των δικαιούχων εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών έναντι της α.ε., ως μηχανισμός περαιτέρω ενδοεταιρικής ανάδειξής τους Σελ. 509
5.1. Εισαγωγικά - Η ανάγκη οργάνωσης των συμφερόντων των δικαιούχων Σελ. 509
5.2. Συλλογική (έναντι ατομικής) επιδίωξη των συμφερόντων των δικαιούχων μέσω οργάνωσης σε ομάδα Σελ. 509
5.3. Πλαγιαστική άσκηση από τους δικαιούχους των αξιώσεων της εκδότριας κατά των εταιρικών διοικητών Σελ. 522
ΙΙΙ. Η υπεράσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων εταιρικών τίτλων έναντι των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας Σελ. 525
1. Η ανάγκη προστασίας των δικαιούχων από τη δράση εξίσου των μετόχων της α.ε. Σελ. 525
2. Αναζήτηση βάσεων αστικής ευθύνης των μετόχων για δράσεις της α.ε. και των εταιρικών διοικητών Σελ. 526
2.1. Ο προσανατολισμός του δικαίου της α.ε. προς το ανεύθυνο των μετόχων Σελ. 526
2.2. Συνθήκες για τη στοιχειοθέτηση υποχρέωσης πίστης των μετόχων της α.ε. και για την ευθύνη του κυρίαρχου μετόχου έναντι των λοιπών Σελ. 527
3. Θεμελίωση γενικών ενοχικών υποχρεώσεων των μετόχων έναντι των δικαιούχων εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών και έννομες συνέπειες της παράβασής τους Σελ. 529
3.1. Αδικοπρακτική ευθύνη των μετόχων - Περιθώρια προσβολής καταχρηστικών αποφάσεων γενικής συνέλευσης Σελ. 529
3.2. Έλλειψη υποχρέωσης πίστης των μετόχων έναντι των δυνητικών μελλοντικών συμ-μετόχων στην α.ε. Σελ. 531
3.3 Οριοθέτηση του γενικού καθήκοντος πρόνοιας των μετόχων με βάση την αρχή της αναλογικότητας Σελ. 531
§13. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ Σελ. 533
Ι. Η έννομη θέση του δικαιούχου στις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας Σελ. 533
1. Εισαγωγικά - Ο κίνδυνος διττής απομείωσης της δυνητικής μετοχικής συμμετοχής των δικαιούχων και της οικονομικής αξίας των τίτλων, εξαιτίας μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου της εκδότριας Σελ. 533
2. Οριοθέτηση των συνθηκών και των μέσων προστασίας του δικαιούχου από τους κινδύνους απίσχνασης της συμμετοχής και υποτίμησης της αξίας των τίτλων Σελ. 535
2.1 Αφηρημένη στάθμιση των συμφερόντων της εκδότριας και των δικαιούχων εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 535
2.2. Συστηματική αξιολόγηση των εταιρικών μεταβολών του κεφαλαίου σε σχέση με τα εύλογα συμφέροντα του δικαιούχου εταιρικών τίτλων ως εν δυνάμει μετόχου Σελ. 536
2.3. Δυνατότητες διασφάλισης της οικονομικής αξίας των ενσωματωμένων δικαιωμάτων προαίρεσης των τίτλων Σελ. 538
2.4. Δικαιοσυγκριτικές παρατηρήσεις Σελ. 543
3. Η συμβατική κατάστρωση της προστασίας του δικαιούχου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας και στην έκδοση μετατρέψιμων τίτλων Σελ. 546
3.1. Αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (ή έκδοση μετατρέψιμων τίτλων) Σελ. 547
3.2. Αύξηση κεφαλαίου με εισφορές σε είδος Σελ. 564
3.3. Αύξηση κεφαλαίου με ίδια εταιρικά μέσα Σελ. 567
4. Η θέση του δικαιούχου στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας Σελ. 575
4.1. Πραγματική μείωση κεφαλαίου με επιστροφή περιουσίας στους μετόχους Σελ. 575
4.2. Ονομαστική μείωση κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών ή με δημιουργία (ειδικού) αποθεματικού Σελ. 581
5. Οι συνέπειες των μεταβολών της διάρθρωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας για το δικαιούχο Σελ. 584
5.1. Διάσπαση των υφιστάμενων μετοχών, λόγω μείωσης της ονομαστικής αξίας (split) Σελ. 585
5.2. Συνένωση των υφιστάμενων μετοχών, λόγω αύξησης της ονομαστικής αξίας (reverse split) Σελ. 588
ΙΙ. Η έννομη θέση του δικαιούχου ενώπιον των εταιρικών μετασχηματισμών της εκδότριας Σελ. 591
1. Μετατροπή του εταιρικού τύπου της εκδότριας Σελ. 591
1.1. Μετατροπή της εκδότριας σε Ε.Π.Ε. Σελ. 593
1.2. Μετατροπή της εκδότριας σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. Σελ. 594
1.3. Μετατροπή της εκδότριας σε Ι.Κ.Ε. Σελ. 595
2. Συγχώνευση της εκδότριας α.ε. Σελ. 597
2.1. Η αναγνώριση δικαιώματος απόκτησης μετοχών της απορροφούσας (ή της νέας) εταιρίας, ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης - Επιτρεπτές συμβατικές αποκλίσεις Σελ. 597
2.2 Τα δικαιώματα των κατόχων εταιρικών τίτλων στο πλαίσιο της σύμβασης συγχώνευσης Σελ. 600
2.3. Η εξάρτηση της συγχώνευσης από την απόφαση συνέλευσης των δικαιούχων εταιρικών τίτλων Σελ. 605
3. Διάσπαση της εκδότριας Σελ. 607
4. Απόσχιση κλάδου της εκδότριας Σελ. 612
4.1. Χαρακτηριστικά της απόσχισης και κίνδυνοι για τους δικαιούχους εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 612
4.2. Συμβατικές επιλογές προστασίας των συμφερόντων των δικαιούχων Σελ. 614
5. Εξαγορά της εκδότριας α.ε. Σελ. 615
5.1. Συγχώνευση με εξαγορά Σελ. 616
5.2. Απόκτηση πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου και μεταβολή εταιρικού ελέγχου της εκδότριας Σελ. 619
5.3. Δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών της εκδότριας Σελ. 622
5.4. Υποχρεωτική εξαγορά των μετοχών μειοψηφίας της εκδότριας Σελ. 645
ΙΙΙ. Η έννομη θέση του δικαιούχου ενώπιον της λύσης και της αφερεγγυότητας της εκδότριας Σελ. 653
1. Λύση και εκκαθάριση της εκδότριας Σελ. 653
2. Πτώχευση της εκδότριας Σελ. 655
3. Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης της εκδότριας Σελ. 658
3.1. Συμφωνία εξυγίανσης με όρους αναβάθμισης της θέσης των δικαιούχων εταιρικών τίτλων Σελ. 659
3.2. Συμφωνία εξυγίανσης με όρους επιδείνωσης της θέσης των δικαιούχων εταιρικών τίτλων Σελ. 660
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
§ 14. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Ως ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Σελ. 665
Ι. Η λειτουργία της κεφαλαιαγοράς ως θεσμικού μηχανισμού για την προστασία των επενδυτών σε μετοχές και εταιρικούς τίτλους Σελ. 665
II. «Τόποι διαπραγμάτευσης» των εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 666
1. Η ενωσιακή ρύθμιση και η επιλογή του τόπου διαπραγμάτευσης των εταιρικών τίτλων Σελ. 666
2. Υποχρεώσεις των διαχειριστών των τόπων διαπραγμάτευσης Σελ. 668
3. Η εισαγωγή των εταιρικών τίτλων σε ρυθμιζόμενη αγορά Σελ. 669
III. Υποχρεώσεις διαφάνειας των εκδοτών εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 673
1. Γενικά Σελ. 673
2. Τακτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση Σελ. 675
3. Έκτακτη πληροφόρηση Σελ. 677
4. Έννομες συνέπειες παράβασης των υποχρεώσεων πληροφόρησης Σελ. 680
ΙV. Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών με αντικείμενο εταιρικούς τίτλους κτήσης μετοχών Σελ. 682
1. Φορείς και αποδέκτες επενδυτικών υπηρεσιών Σελ. 682
2. Κανόνες συμπεριφοράς Σελ. 683
2.1. Προσυμβατική και μετασυμβατική πληροφόρηση Σελ. 684
2.2. Έλεγχος καταλληλότητας Σελ. 685
2.3. Έλεγχος συμβατότητας Σελ. 687
2.4. Βέλτιστη εκτέλεση εντολών Σελ. 688
3. Έννομες συνέπειες Σελ. 689
V. Οι εταιρικοί τίτλοι κτήσης μετοχών ως μέσο και ως αντικείμενο πράξεων κατάχρησης της αγοράς Σελ. 693
1. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 693
2. Κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών Σελ. 694
3. Χειραγώγηση της αγοράς Σελ. 699
3.1 Η προσφορότητα των εταιρικών τίτλων κτήσης μετοχών για την εκδήλωση συμπεριφορών χειραγώγησης Σελ. 699
3.2. Απαγορευμένες πράξεις χειραγώγησης μέσω συναλλαγών Σελ. 701
3.3. Χειραγώγηση μέσω αλγοριθμικών συναλλαγών Σελ. 704
3.4. Χειραγώγηση μέσω διάδοσης πληροφοριών Σελ. 706
3.5. Εξαιρέσεις πράξεων χειραγώγησης Σελ. 708
4. Έννομες συνέπειες Σελ. 710
4.1. Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις Σελ. 710
4.2. Αστική ευθύνη Σελ. 710
§15. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Σελ. 711
I. Η φυσιολογία των καλυμμένων τίτλων κτήσης μετοχών ως διαπραγματεύσιμων αξιών (listed equity covered warrants) Σελ. 711
1. Γενικά - Η διάκριση της εκδότριας των διαπραγματεύσιμων καλυμμένων τίτλων από την εταιρία-εκδότη των υποκείμενων διαπραγματεύσιμων μετοχών Σελ. 711
2. Διαφορές των διαπραγματεύσιμων καλυμμένων τίτλων από τους εταιρικούς τίτλους κτήσης μετοχών και από τις τυποποιημένες χρηματιστηριακές συμβάσεις προαίρεσης Σελ. 713
ΙΙ. Η ειδική ρύθμιση των καλυμμένων τίτλων κτήσης μετοχών από το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς Σελ. 714
1. Δημιουργία (έκδοση) καλυμμένων τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 714
2. Δημόσια προσφορά και εισαγωγή καλυμμένων τίτλων κτήσης μετοχών προς διαπραγμάτευση Σελ. 716
3. Λοιπές ρυθμίσεις Σελ. 719
ΕΠΙΜΕΤΡΟ
§ 16. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ Σελ. 721
Ι. Γενικά Σελ. 721
ΙΙ. Ανακεφαλαίωση και αποτίμηση των συμπερασμάτων Σελ. 722
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Ε. (Δεκέμβριοσ 2014) Σελ. 777
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ WARRANTS Σελ. 780
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Σελ. 797
Βιβλιογραφία Σελ. 805
Ελληνική Σελ. 805
Ξενόγλωση Σελ. 829
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 849
Back to Top