ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΟΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Επωφεληθείτε της Έκπτωσης 40% για τη συνδυαστική αγορά εντύπου & e-book και αποκτήστε όλα τα Υποδείγματα σε επεξεργάσιμα αρχεία

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 53€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 95,00 € Ειδική Τιμή 66,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16051
Καράκωστας Ι.
Βαρσάνης Κ., Λάμπου Φ., Πραγιάννη Ε., Ράμμου Μ.
  • Έκδοση: 2017
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Σκληρόδετη
  • Σελίδες: 1144
  • ISBN: 978-960-622-138-5
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Τα Υποδείγματα Ειδικού Ενοχικού Δικαίου περιλαμβάνουν εκατόν δεκατρία (113) δικόγραφα που άπτονται της ύλης του Ειδικού Ενοχικού Δικαίου.

Το έργο απαρτίζεται από αγωγές, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, προτάσεις ενάγοντα και εναγόμενου, εξώδικα, συμφωνητικά, αιτήσεις και αποφάσεις διαταγών πληρωμής. Κανένα δικόγραφο δεν είναι φανταστικό. Όλα αποτελούν υποθέσεις που απασχόλησαν τους συγγραφείς κατά την άσκηση της δικηγορίας τους ή υποθέσεις που απασχόλησαν το δικαστήριο του Αρείου Πάγου.

Η ύλη του έργου διαιρείται σε 23 ενότητες - κεφάλαια: Δωρεά, Πώληση, Μίσθωση, Σύμβαση έργου, Μεσιτεία, Προκήρυξη, Εντολή, Διοίκηση αλλοτρίων, Κοινωνία δικαιώματος, Δάνειο, Χρησιδάνειο, Παρακαταθήκη-Μεσεγγύηση, Ευθύνη ξενοδόχων, Ισόβια πρόσοδος, Παίγνιο-στοίχημα, Εγγύηση, Εξώδικος συμβιβασμός, Αναγνώριση χρέους, Ανώνυμα χρεόγραφα, Επίδειξη πράγματος, Αδικαιολόγητος πλουτισμός, Αδικοπραξίες και Καταδολίευση δανειστών.

Σχεδόν κάθε δικόγραφο συνοδεύεται από παρατηρήσεις με σχετική θεωρία, πρόσφατη νομολογία και εν γένει κατευθύνσεις για τον τρόπο επίλυσης επιμέρους ή ανάλογων ζητημάτων.

Η θεματολογία είναι μοντέρνα, πλήρως ενημερωμένη με τις νέες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αλλά και τις τροποποιήσεις σύγχρονων Ειδικών Αστικών Νόμων. Δικονομικά θέματα (όπως αρμοδιότητα, αοριστία δικογράφων, βάση αγωγής και βάρος απόδειξης, ενστάσεις και εν γένει άμυνα εναγομένου, δεδικασμένο κ.λπ.) αναλύονται διεξοδικά.

Το έργο ολοκληρώνεται με ενιαίο αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο, που διευκολύνει τον αναγνώστη στην αναζήτησή του.

Τα Υποδείγματα Ειδικού Ενοχικού Δικαίου ανήκουν στην σειρά Υποδειγμάτων Αστικού Δικαίου, η οποία ως στόχο έχει να αποτελέσει ένα από τα πλέον πολύτιμα βοηθήματα του μαχόμενου δικηγόρου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX
Α. ΔΩΡΕΑ
1. Αγωγή αποζημίωσης λόγω ελαττώματος του δωρηθέντος Σελ. 3
Παρατηρήσεις Σελ. 8
2. Αγωγή του δωρητή κατά του δωρεοδόχου για εκπλήρωση του τρόπου Σελ. 11
Παρατηρήσεις Σελ. 16
3. Εξώδικη δήλωση ανάκλησης δωρεάς λόγω μη εκτέλεσης του τρόπου Σελ. 20
Παρατηρήσεις Σελ. 24
4. Αναγνωριστική αγωγή ανάκλησης δωρεάς λόγω αχαριστίας και απόδοσης του δωρηθέντος Σελ. 27
Παρατηρήσεις Σελ. 34
5. Αναγνωριστική αγωγή περί μη ανάκλησης της δωρεάς που έγινε από ιδιαίτερο ηθικό καθήκον Σελ. 39
Παρατηρήσεις Σελ. 45
Β. ΠΩΛΗΣΗ
6. Αγωγή αγοραστή για αποζημίωση λόγω υπερημερίας του πωλητή Σελ. 51
7. Προτάσεις εναγομένου πωλητή σε αγωγή αποζημίωσης λόγω υπερημερίας του Σελ. 54
Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 6-7 Σελ. 58
8. Αγωγή του πωλητή κατά του αγοραστή για καταβολή του τιμήματος Σελ. 62
Παρατηρήσεις Σελ. 69
9. Αγωγή αποζημίωσης αγοραστή λόγω νομικών ελαττωμάτων του πωληθέντος Σελ. 76
Παρατηρήσεις Σελ. 81
10. Αγωγή αποζημίωσης αγοραστή λόγω έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων Σελ. 86
Παρατηρήσεις Σελ. 92
11. Εξώδικη δήλωση υπαναχώρησης του αγοραστή λόγω πραγματικού ελαττώματος Σελ. 96
Παρατηρήσεις Σελ. 99
12. Εξώδικη δήλωση αντικατάστασης του πωληθέντος λόγω πραγματικού ελαττώματος Σελ. 105
Παρατηρήσεις Σελ. 108
13. Αγωγή κατά του προμηθευτή ελαττωματικού προϊόντος Σελ. 110
Παρατηρήσεις Σελ. 116
14. Εξώδικη δήλωση, με την οποία τάσσεται εύλογη προθεσμία στον αγοραστή για έγκριση ή μη της πώλησης με δοκιμή Σελ. 122
Παρατηρήσεις Σελ. 125
15. Εξώδικη δήλωση άσκησης δικαιώματος επαναπώλησης Σελ. 127
Παρατηρήσεις Σελ. 131
Γ. ΜΙΣΘΩΣΗ
16. Αγωγή απόδοσης του μισθίου (άρθρο 597 ΑΚ) Σελ. 137
Παρατηρήσεις Σελ. 140
17. Αγωγή απόδοσης του μισθίου και καταβολής μισθωμάτων λόγω καθυστέρησης του μισθώματος από δυστροπία (άρθρο 66 ΕισΝΚΠολΔ) Σελ. 159
Παρατηρήσεις Σελ. 163
18. Αγωγή καταγγελίας μίσθωσης (άρθρα 608-609 ΑΚ) Σελ. 170
Παρατηρήσεις Σελ. 173
19. Αγωγή καταβολής μισθωμάτων λόγω εγκατάλειψης του μισθίου (άρθρο 596 ΑΚ) Σελ. 182
Παρατηρήσεις Σελ. 185
20. Αγωγή απόδοσης οικογενειακής στέγης (άρθρα 608-612Α ΑΚ) Σελ. 190
Παρατηρήσεις Σελ. 193
21. Αγωγή αποζημίωσης χρήσης μισθίου (άρθρο 601 ΑΚ) Σελ. 201
Παρατηρήσεις Σελ. 204
22. Αγωγή για πραγματικό ελάττωμα μισθίου (άρθρα 576 επ. ΑΚ) Σελ. 211
Παρατηρήσεις Σελ. 216
23. Αγωγή αποζημίωσης για φθορές και κακή χρήση του μισθίου (άρθρα 592-594 ΑΚ) Σελ. 229
Παρατηρήσεις Σελ. 241
24. Εξώδικη δήλωση για την είσπραξη οφειλομένων μισθωμάτων Σελ. 249
25. Αίτηση για την έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου ακινήτου και καταβολής μισθωμάτων Σελ. 252
26. Διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου και καταβολής μισθωμάτων Σελ. 256
27. Ανακοπή κατά διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου Σελ. 260
28. Αίτηση αναστολής κατά διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου Σελ. 265
Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 24-28 Σελ. 268
29. Αγωγή αναπροσαρμογής μισθώματος (άρθρα 288, 388 ΑΚ) Σελ. 279
Παρατηρήσεις Σελ. 293
Δ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
30. Αγωγή αποζημίωσης λόγω υπερημερίας εργολάβου (άρθρα 686-687 ΑΚ) Σελ. 307
Παρατηρήσεις Σελ. 312
31. Αγωγή μείωσης αμοιβής εργολάβου λόγω ελαττωμάτων έργου (άρθρα 688-689 ΑΚ) Σελ. 324
Παρατηρήσεις Σελ. 328
32. Αγωγή αποζημίωσης εργοδότη λόγω ελαττωμάτων έργου (άρθρο 690 ΑΚ) Σελ. 341
33. Αγωγή αποζημίωσης εργοδότη λόγω ελαττωμάτων έργου και αδικοπραξίας εργολάβου (άρθρα 690, 914 επ. ΑΚ) Σελ. 345
Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 32-33 Σελ. 368
34. Αγωγή καταβολής αμοιβής εργολάβου (άρθρο 694 ΑΚ) Σελ. 377
Παρατηρήσεις Σελ. 381
35. Αγωγή καταβολής αμοιβής εργολάβου λόγω καταγγελίας του εργοδότη (άρθρο 700 ΑΚ) Σελ. 392
Παρατηρήσεις Σελ. 396
36. Αγωγή αποζημίωσης (αμοιβής) εργολάβου λόγω χειροτέρευσης του έργου από ελάττωμα ύλης (άρθρα 698-699 ΑΚ) Σελ. 403
Παρατηρήσεις Σελ. 408
Ε. ΜΕΣΙΤΕΙΑ
37. Ιδιωτικό συμφωνητικό αποκλειστικής μεσιτείας Σελ. 417
Παρατηρήσεις Σελ. 419
38. Αγωγή καταβολής μεσιτικής αμοιβής Σελ. 422
Παρατηρήσεις Σελ. 427
ΣΤ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
39. Αγωγή καταβολής της προκηρυχθείσας αμοιβής Σελ. 433
Παρατηρήσεις Σελ. 436
40. Αγωγή καταβολής του προκηρυχθέντος επάθλου Σελ. 440
Παρατηρήσεις Σελ. 444
Ζ. ΕΝΤΟΛΗ
41. Αγωγή εντολέα κατά εντολοδόχου για αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη από την εκτέλεση της εντολής Σελ. 449
Παρατηρήσεις Σελ. 456
42. Αγωγή εντολέα για απόδοση όσων απέκτησε ο εντολοδόχος Σελ. 460
Παρατηρήσεις Σελ. 465
43. Αγωγή λογοδοσίας εντολοδόχου Σελ. 468
Παρατηρήσεις Σελ. 472
44. Αγωγή εντολοδόχου για απόδοση δαπανών, στις οποίες υποβλήθηκε για την εκτέλεση της εντολής Σελ. 475
Παρατηρήσεις Σελ. 480
45. Αγωγή εντολέα κατά εντολοδόχου και υποκαταστάτου Σελ. 483
Παρατηρήσεις Σελ. 489
Η. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ
46. Αγωγή αποζημίωσης του κυρίου της υπόθεσης και απόδοσης των καρπών κατά του διοικητή Σελ. 495
Παρατηρήσεις Σελ. 499
47. Αγωγή του διοικητή κατά του κυρίου της υπόθεσης για απόδοση δαπανών Σελ. 504
Παρατηρήσεις Σελ. 510
Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ
48. Αγωγή απόδοσης ωφελημάτων Σελ. 515
Παρατηρήσεις Σελ. 522
49. Αγωγή αποζημίωσης επί παράνομης αποστέρησης από τη χρήση του κοινού Σελ. 525
Παρατηρήσεις Σελ. 530
50. Αγωγή κανονισμού της διοίκησης του κοινού από το δικαστήριο Σελ. 532
Παρατηρήσεις Σελ. 538
51. Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας απόφασης της πλειοψηφίας και επιδίκασης αποζημίωσης Σελ. 542
Παρατηρήσεις Σελ. 547
52. Αγωγή κατά του ενός κοινωνού για δαπάνες του κοινού Σελ. 549
Παρατηρήσεις Σελ. 556
53. Αγωγή διανομής του κοινού πράγματος Σελ. 558
Παρατηρήσεις Σελ. 563
54. Δικαστική επιδίκαση επιχείρησης Σελ. 568
Παρατηρήσεις Σελ. 574
Ι. ΔΑΝΕΙΟ
55. Εξώδικη δήλωση καταγγελίας σύμβασης δανείου λόγω υπερημερίας Σελ. 579
Παρατηρήσεις Σελ. 582
56. Αγωγή απόδοσης δανείου Σελ. 585
Παρατηρήσεις Σελ. 588
ΙΑ. ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ
57. Εξώδικη δήλωση καταγγελίας της σύμβασης χρησιδανείου Σελ. 595
Παρατηρήσεις Σελ. 598
58. Αγωγή απόδοσης του πράγματος μετά τη λήξη του χρησιδανείου Σελ. 600
Παρατηρήσεις Σελ. 603
59. Αγωγή αποζημίωσης κατά του χρήστη λόγω απόκρυψης ελαττωμάτων του πράγματος Σελ. 605
Παρατηρήσεις Σελ. 609
60. Αγωγή για απόδοση δαπανών του χρησαμένου Σελ. 610
Παρατηρήσεις Σελ. 614
61. Αγωγή αποζημίωσης του χρήστη λόγω φθορών που προκλήθηκαν από αμέλεια του χρησαμένου Σελ. 616
Παρατηρήσεις Σελ. 622
ΙΒ. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ - ΜΕΣΕΓΓΥΗΣΗ
62. Αγωγή απόδοσης ανώμαλης παρακαταθήκης Σελ. 625
Παρατηρήσεις Σελ. 630
63. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδυναμίας απόδοσης Σελ. 634
Παρατηρήσεις Σελ. 639
64. Αγωγή κατά του παρακαταθέτη για καταβολή δαπανών Σελ. 645
Παρατηρήσεις Σελ. 651
65. Αγωγή απόδοσης κατά του θεματοφύλακα και του τρίτου Σελ. 653
Παρατηρήσεις Σελ. 658
66. Αγωγή απόδοσης κατά του μεσεγγυούχου Σελ. 660
Παρατηρήσεις Σελ. 664
ΙΓ. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ
67. Αγωγή αποζημίωσης λόγω βλάβης/απώλειας των εισκομισθέντων Σελ. 669
Παρατηρήσεις Σελ. 673
ΙΔ. ΙΣΟΒΙΑ ΠΡΟΣΟΔΟΣ
68. Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας ισόβιας προσόδου λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη Σελ. 679
Παρατηρήσεις Σελ. 683
ΙΕ. ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
69. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής που εκδόθηκε δυνάμει συναλλαγματικής, αιτία της οποίας αποτελεί σύμβαση απαγορευμένου παιγνίου Σελ. 689
Παρατηρήσεις Σελ. 693
ΙΣΤ. ΕΓΓΥΗΣΗ
70. Αίτηση διαταγής πληρωμής δανειστή κατά πρωτοφειλέτη και εγγυητή Σελ. 697
71. Απόφαση διαταγής πληρωμής κατά πρωτοφειλέτη και εγγυητή Σελ. 701
Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 70-71 Σελ. 705
72. Αγωγή αναγωγής του εγγυητή κατά του πρωτοφειλέτη Σελ. 715
Παρατηρήσεις Σελ. 719
73. Αγωγή του εκδότη εγγυητικής επιστολής κατά του πρωτοφειλέτη λόγω κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής Σελ. 722
Παρατηρήσεις Σελ. 726
74. Αγωγή αναγωγής του εγγυητή κατά των συνεγγυητών Σελ. 731
Παρατηρήσεις Σελ. 735
75. Εξώδικη πρόσκληση του εγγυητή προς το δανειστή για δικαστική επιδίωξη της απαίτησης Σελ. 738
Παρατηρήσεις Σελ. 741
ΙΖ. ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ
76. Αναγνωριστική αγωγή ακυρότητας εξώδικου συμβιβασμού λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη Σελ. 747
Παρατηρήσεις Σελ. 752
77. Αγωγή διάρρηξης συμβιβασμού λόγω κοινής πλάνης των μερών κατ’ άρθρο 872 ΑΚ Σελ. 756
Παρατηρήσεις Σελ. 762
ΙΗ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ
78. Διαταγή πληρωμής από ιδιωτικό συμφωνητικό αναγνώρισης χρέους Σελ. 767
Παρατηρήσεις Σελ. 771
79. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής από αναγνώριση χρέους λόγω ακυρότητας της υποκείμενης αιτίας Σελ. 775
Παρατηρήσεις Σελ. 778
80. Διαταγή πληρωμής από άκυρη συναλλαγματική που λειτουργεί ως αφηρημένη αναγνώριση χρέους Σελ. 780
Παρατηρήσεις Σελ. 783
81. Αίτηση διαταγής πληρωμής από σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού που έκλεισε με χρεωστικό υπόλοιπο Σελ. 785
Παρατηρήσεις Σελ. 788
ΙΘ. ΑΝΩΝΥΜΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
82. Αίτηση κήρυξης τίτλου ως ανίσχυρου Σελ. 793
Παρατηρήσεις Σελ. 796
Κ. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
83. Αγωγή επίδειξης εγγράφου Σελ. 801
Παρατηρήσεις Σελ. 806
84. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για επίδειξη εγγράφου Σελ. 810
Παρατηρήσεις Σελ. 814
ΚΑ. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ
85. Αγωγή επί αχρεώστητης παροχής (ΑΚ 904) Σελ. 819
Παρατηρήσεις Σελ. 822
86. Προτάσεις εναγομένου κατά αγωγής επί αχρεώστητης παροχής (ΑΚ 904) Σελ. 827
Παρατηρήσεις Σελ. 831
87. Αγωγή για αιτία που δεν επακολούθησε Σελ. 834
Παρατηρήσεις Σελ. 836
88. Προτάσεις εναγομένου κατά αγωγής για αιτία που δεν επακολούθησε Σελ. 844
Παρατηρήσεις Σελ. 847
89. Αγωγή για αιτία που έληξε Σελ. 850
Παρατηρήσεις Σελ. 852
90. Αγωγή επί παράνομης αιτίας Σελ. 859
Παρατηρήσεις Σελ. 862
91. Αγωγή επί ανήθικης αιτίας Σελ. 868
Παρατηρήσεις Σελ. 870
92. Προτάσεις εναγομένου κατά αγωγής επί ανήθικης αιτίας Σελ. 876
Παρατηρήσεις Σελ. 879
93. Αγωγή κατά τρίτου που απέκτησε από χαριστική αιτία (ΑΚ 913) Σελ. 883
Παρατηρήσεις Σελ. 886
ΚB. ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ
94. Αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία (αποκατάσταση ζημιών σε ακίνητο - ΑΚ 914) Σελ. 895
95. Προτάσεις εναγομένου σε αγωγή από αδικοπραξία Σελ. 899
96. Αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία (χρήση ελαττωματικού προϊόντος) Σελ. 902
97. Προτάσεις ενάγοντος σε αγωγή από αδικοπραξία Σελ. 907
98. Προτάσεις εναγομένου σε αγωγή από αδικοπραξία Σελ. 910
99. Ανακοίνωση δίκης - Προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση - Παρεμπίπτουσα αγωγή Σελ. 913
Παρατηρήσεις επί των Υποδειγμάτων 94-99 Σελ. 917
100. Αγωγή καταβολής εύλογης αποζημίωσης (ΑΚ 918) Σελ. 934
Παρατηρήσεις Σελ. 937
101. Αγωγή αποζημίωσης λόγω προσβολής των χρηστών ηθών και αναληθών δυσφημιστικών διαδόσεων (ΑΚ 919, 920) Σελ. 943
Παρατηρήσεις Σελ. 948
102. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας του προστηθέντος (ΑΚ 922) Σελ. 957
Παρατηρήσεις Σελ. 962
103. Αγωγή αποζημίωσης κατά του εποπτεύοντος (ΑΚ 923) Σελ. 973
Παρατηρήσεις Σελ. 977
104. Αγωγή αποζημίωσης κατά κατόχου ζώου (ΑΚ 924) Σελ. 981
Παρατηρήσεις Σελ. 984
105. Αγωγή αποζημίωσης από πτώση κτίσματος ή άλλου έργου (ΑΚ 925) Σελ. 990
Παρατηρήσεις Σελ. 994
106. Αγωγή αναγωγής μεταξύ περισσοτέρων (ΑΚ 927) Σελ. 1000
Παρατηρήσεις Σελ. 1003
107. Αγωγή αποζημίωσης λόγω θανάτωσης προσώπου (ΑΚ 928) Σελ. 1012
Παρατηρήσεις Σελ. 1018
108. Αγωγή αποζημίωσης λόγω βλάβης του σώματος ή της υγείας (και αναπηρία ή παραμόρφωση) (ΑΚ 929-931) Σελ. 1031
Παρατηρήσεις Σελ. 1037
109. Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης (ΑΚ 932) Σελ. 1050
Παρατηρήσεις Σελ. 1054
110. Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης (ΑΚ 932) Σελ. 1063
Παρατηρήσεις Σελ. 1069
111. Αγωγή αποζημίωσης λόγω παράνομης αφαίρεσης πράγματος (ΑΚ 934-936) Σελ. 1079
Παρατηρήσεις Σελ. 1082
ΚΓ. ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ
112. Αγωγή διάρρηξης χαριστικής καταδολιευτικής δικαιοπραξίας Σελ. 1089
Παρατηρήσεις Σελ. 1095
113. Αγωγή διάρρηξης επαχθούς καταδολιευτικής δικαιοπραξίας που στρέφεται και κατά του ειδικού διαδόχου του τρίτου Σελ. 1103
Παρατηρήσεις Σελ. 1110
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 1113
Back to Top