ΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ


  • Γενική προσέγγιση
  • Στο Δίκαιο GATT/ΠΟΕ
  • Στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο
  • Στην εθνική έννομη τάξη
  • Σε σημαντικούς εμπορικούς εταίρους της ΕΕ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 20.3€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 58,00 € Ειδική Τιμή 49,30 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14321
Γρηγοριάδης Λ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Η παρούσα μονογραφία για την ανάλωση του δικαιώματοςστο σήμα και τη νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών αποτελεί την πρώτη μελέτη, η οποία, αφού αναλύει το πρόβλημα της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών στη γενική του διάσταση και τις θεωρίες που έχουν προταθεί για την επίλυση του ζητήματος της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων προϊόντων, ασχολείται με τη νομική μεταχείριση του φαινομένου των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων προϊόντων υπό το πρίσμα του Δικαίου GATT/ΠΟΕ, του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δικαίου κρατών–σημαντικών εμπορικών εταίρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, αναλύει τις οικονομικές προεκτάσεις του φαινομένου των παράλληλων εισαγωγών και αξιοποιεί τα πορίσματα της οικονομικής ανάλυσης για την τεκμηρίωση των θέσεών της. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη διαφοροποιείται από μελέτες που έχουν εκπονηθεί σχετικά με τη νομική μεταχείριση των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων προϊόντων υπό το πρίσμα του Δικαίου GATT/ΠΟΕ κατά το ότι, στηριζόμενη στα πορίσματα της οικονομικής ανάλυσης βάσει των οποίων κρίνεται αμφίβολη η επίδραση της ελεύθερης διεξαγωγής του παράλληλου εμπορίου στην παγκόσμια κοινωνικοοικονομική ευημερία, επιδοκιμάζει τη θέση του ως άνω δικαίου, σύμφωνα με την οποία απόκειται στην κυρίαρχη αρμοδιότητα των κρατών/ενώσεων κρατών να ρυθμίσουν το ζήτημα της ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα. Εξάλλου, η πρωτοτυπία του παρόντος έργου επεκτείνεται και στο ότι ερμηνεύονται σε βάθος οι κανόνες των άρθρων 7 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και 13 παρ. 1 και 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 207/2009, λαμβανομένης υπόψη και της πλέον πρόσφατης νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει να τονιστεί ότι ο συγγραφέας δεν περιορίζεται απλώς στην παράθεση των θέσεων της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά συχνά παραθέτει και τη δική του άποψη επί των εξεταζόμενων θεμάτων, ενώ επιπλέον εξετάζει και ζητήματα επί των οποίων δεν αποφάνθηκε μέχρι σήμερα το ως άνω Δικαστήριο. Τέλος, το παρόν έργο ξεχωρίζει για τον πλούτο των χρησιμοποιούμενων μεθόδων ερμηνείας και εφαρμογής του δικαίου αλλά και για την πλούσια βιβλιογραφική του τεκμηρίωση.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Β. Αντωνόπουλου)Σελ. IX
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣελ. XI
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XXV
ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣελ. 1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
Το ζήτημα των παράλληλων εισαγωγών προστατευόμενων με δικαίωμα επί σήματος προϊόντων  
Α. Το φαινόμενο των παράλληλων εισαγωγών Σελ. 13
Β. Ευνοϊκές συνθήκες για τη διενέργεια της πρακτικής των παράλληλων εισαγωγώνΣελ. 26
I. Διαφορετικό ύψος των τιμών του ίδιου προϊόντος μεταξύ δύο αγορώνΣελ. 27
1. Γενεσιουργοί λόγοι εκτός της σφαίρας ελέγχου των παραγωγών Σελ. 27
2. Διαφορετικός βαθμός ζήτησης - Διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισμούΣελ. 29
3. Διαφορετικές στρατηγικές marketing Σελ. 30
4. Διακριτική τιμολόγησηΣελ. 30
II. Διακυμάνσεις των ισοτιμιών συναλλάγματοςΣελ. 32
III. Παράβαση των συμβατικών δεσμεύσεων των εξουσιοδοτημένων εμπόρωνΣελ. 35
IV. Υπερπαραγωγή των προϊόντωνΣελ. 35
Γ. Το φαινόμενο των παράλληλων εισαγωγών ως αντικείμενο έρευνας της οικονομικής και της νομικής επιστήμης Σελ. 36
I. Το φαινόμενο των παράλληλων εισαγωγών ως αντικείμενο έρευνας της οικονομικής επιστήμηςΣελ. 36
1. ΕισαγωγικάΣελ. 36
2. Η συζήτηση σχετικά με τον αντίκτυπο της ελεύθερης διεξαγωγής του παράλληλου εμπορίου στην παγκόσμια κοινωνικοοικονομική ευημερία - Θεματικοί άξονεςΣελ. 37
α) Διακριτική τιμολόγηση Σελ. 37
β) Ενδοσηματικός ανταγωνισμόςΣελ. 41
γ) Παραπλάνηση των καταναλωτώνΣελ. 43
δ) Free ridingΣελ. 43
3. ΣυμπέρασμαΣελ. 44
II. Το φαινόμενο των παράλληλων εισαγωγών ως αντικείμενο έρευνας της νομικής επιστήμηςΣελ. 45
1. Εισαγωγικά Σελ. 45
2. Η συζήτηση σχετικά με τη νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών - Θεματικοί άξονεςΣελ. 48
α) "Free riding"Σελ. 48
β) Παραπλάνηση των καταναλωτώνΣελ. 51
γ) Μείωση της οικονομικής αξίας του σήματοςΣελ. 53
δ) Το πρόβλημα της νομιμότητας των κάθετων μη τιμολογιακών περιορισμών διανομήςΣελ. 54
ε) ΑνεργίαΣελ. 56
3. Ενδιάμεσες πολιτικές: Αποδοχή της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών υπό προϋποθέσειςΣελ. 56
4. Συμπεράσματα - ΕκτιμήσειςΣελ. 60
Δ. Χρησιμοποίηση του δικαιώματος στο σήμα ως μέσου απαγόρευσης των παράλληλων εισαγωγών Σελ. 62
I. Το πρόβλημα - Κατηγοριοποίηση των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων προϊόντωνΣελ. 62
II. Προταθείσες για την επίλυση του ζητήματος της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων εμπορευμάτων θεωρίες Σελ. 66
1. Έλεγχος της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών υπό το φως των λειτουργιών του σήματος Σελ. 66
2. Έλεγχος νομιμότητας των συμβάσεων αποκλειστικής διανομής και αδειών χρήσης σήματος υπό το πρίσμα του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμούΣελ. 70
3. Οι αρχές της παγκοσμιότητας και της εδαφικότητας του δικαιώματοςΣελ. 71
4. Η αρχή της ανάλωσης του δικαιώματοςΣελ. 73
III. Κριτική και σύνθεση: πρόκριση της αρχής της ανάλωσης του δικαιώματοςΣελ. 85
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στο Δίκαιο GATT/ΠΟΕΣελ. 91
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών υπό το πρίσμα της Συμφωνίας TRIPs 
Α. Γενικό περίγραμμα της Συμφωνίας TRIPsΣελ. 94
Β. Η περί ανάλωσης του δικαιώματος διάταξη της Συμφωνίας TRIPsΣελ. 96
I. Η διχογνωμία σχετικά με τη φύση της διάταξης του άρθρου 6 της Συμφωνίας TRIPsΣελ. 96
II. Ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 6 της Συμφωνίας TRIPsΣελ. 100
1. Γραμματική ερμηνεία του άρθρου 6 της Συμφωνίας TRIPs Σελ. 100
2. Συστηματική ερμηνεία του άρθρου 6 της Συμφωνίας TRIPsΣελ. 100
3. Ιστορική ερμηνεία του άρθρου 6 της Συμφωνίας TRIPsΣελ. 101
4. Τελεολογική ερμηνεία του άρθρου 6 της Συμφωνίας TRIPs Σελ. 105
5. Συμπέρασμα εκ της ερμηνείας του άρθρου 6 της Συμφωνίας TRIPsΣελ. 106
Γ. Οι ουσιαστικές (περί σημάτων) προβλέψεις της Συμφωνίας TRIPsΣελ. 106
Δ. Γενικές Διατάξεις και Θεμελιώδεις Αρχές της Συμφωνίας TRIPsΣελ. 110
I. Τα άρθρα 3 και 4 της Συμφωνίας TRIPs Σελ. 110
II. Το άρθρο 7 της Συμφωνίας TRIPsΣελ. 113
E. Προοίμιο και προπαρασκευαστικές εργασίες της Συμφωνίας TRIPsΣελ. 114
ΣΤ. ΣυμπέρασμαΣελ. 117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών υπό το πρίσμα της GATT του 1994 
Α. Γενικό περίγραμμα της GATT του 1994Σελ. 118
Β. Παράλληλη εφαρμογή της Συμφωνίας TRIPS και της GATT του 1994;Σελ. 120
Γ. Εξέταση της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών υπό το πρίσμα της GATT του 1994 Σελ. 122
I. Το άρθρο XI της GATT του 1994Σελ. 122
II. Το άρθρο XIX της GATT του 1994Σελ. 124
III. Το άρθρο III.4 της GATT του 1994 Σελ. 125
IV. Το άρθρο XX στ. (δ) της GATT του 1994Σελ. 126
V. Το άρθρο XXIV της GATT του 1994 Σελ. 133
Δ. ΣυμπέρασμαΣελ. 137
Συμπεράσματα Πρώτου ΜέρουςΣελ. 138
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Το ζήτημα της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων προϊόντων υπό το πρίσμα του πρωτογενούς κοινοτικού (νυν ενωσιακού) δικαίου 
Α. Τοποθέτηση του προβλήματοςΣελ. 139
Β. Η νομολογία του Δικαστηρίου - Πρώτη προσέγγιση: Η νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων εμπορευμάτων υπό το πρίσμα των κανόνων περί ανταγωνισμού της ΣυνθΕΟΚ (ήδη ΣΛΕΕ)Σελ. 144
I. Η απόφαση Consten and Grundig / Commission of the EEC Σελ. 144
II. Η νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων εμπορευμάτων υπό το πρίσμα του άρθρου 85 ΣυνθΕΟΚ (ήδη άρθρου 101 ΣΛΕΕ) Σελ. 145
III. Η νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων εμπορευμάτων υπό το πρίσμα του άρθρου 86 ΣυνθΕΟΚ (ήδη άρθρου 102 ΣΛΕΕ)Σελ. 148
IV. Αποτίμηση της συμβολής των άρθρων 85-86 ΣυνθΕΟΚ (ήδη άρθρων 101-102 ΣΛΕΕ) στην επίλυση του προβλήματος της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων εμπορευμάτων - Πρόκριση των άρθρων 30 και 36 ΣυνθΕΟΚ (ήδη άρθρων 34 και 36 ΣΛΕΕ) Σελ. 150
Γ. Η νομολογία του Δικαστηρίου - Δεύτερη προσέγγιση: Η νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων εμπορευμάτων υπό το πρίσμα των κανόνων περί ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων της ΣυνθΕΟΚ (ήδη ΣΛΕΕ) Σελ. 152
I. Η εφαρμογή των άρθρων 30 και 36 ΣυνθΕΟΚ (ήδη άρθρων 34 και 36 ΣΛΕΕ) στον τομέα της βιομηχανικής ιδιοκτησίας - Γενικό περίγραμμαΣελ. 152
II. Η αρχή της διάκρισης μεταξύ της υπόστασης και της άσκησης του δικαιώματοςΣελ. 155
III. Η αρχή της προστασίας του ειδικού αντικειμένου του δικαιώματοςΣελ. 159
1. Οι αποφάσεις Deutsche Grammophon / Metro SB και Centrafarm BV and others / Winthorp BV Σελ. 159
2. Το ειδικό αντικείμενο του δικαιώματος ως εγγύηση για την προστασία της λειτουργίας προέλευσης του σήματος Σελ. 163
α) Εκτίμηση της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών υπό το φως της λειτουργίας προέλευσης του σήματος Σελ. 163
β) Παράλληλες εισαγωγές φαρμακευτικών προϊόντων και προστασία της λειτουργίας προέλευσης του σήματοςΣελ. 167
γ) Επέκταση της σχετικής με τη νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων νομολογίας σε κάθε σηματοδοτημένο προϊόνΣελ. 171
3. Η διάταξη του άρθρου 36 εδαφ. 2 ΣυνθΕΟΚ: Απαγόρευση της χρησιμοποίησης του σήματος ως μέσου συγκεκαλυμμένου περιορισμού του εμπορίου Σελ. 172
4. Το ειδικό αντικείμενο του δικαιώματος ως εγγύηση για την προστασία της διαφημιστικής και της εγγυητικής λειτουργίας του σήματοςΣελ. 178
α) Εκτίμηση της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών υπό το φως της διαφημιστικής λειτουργίας του σήματοςΣελ. 178
β) Εκτίμηση της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών υπό το φως της εγγυητικής λειτουργίας του σήματοςΣελ. 181
5. Συμπέρασμα Σελ. 184
IV. Η αρχή της προστασίας της ουσιώδους λειτουργίας του δικαιώματοςΣελ. 185
V. Η αρχή της κοινής προέλευσης Σελ. 186
1. Τοποθέτηση του προβλήματοςΣελ. 186
2. Οι αποφάσεις Van Zuylen / Hag AG και Terrapin / Terranova - Η αρχή της κοινής προέλευσης Σελ. 187
3. Κριτική του κανόνα της κοινής προέλευσηςΣελ. 188
4. Οι αποφάσεις CNL-SUCAL / HAG και IHT Internationale Heiztechnik / Ideal-Standard-η συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος ως κριτήριο για την εφαρμογή του άρθρου 30 ΣΕΟΚ (ήδη άρθρου 34 ΣΛΕΕ)Σελ. 191
VI. Η αρχή της κοινοτικής ανάλωσης του δικαιώματος Σελ. 193
Δ. Παράλληλες εισαγωγές από κράτη εκτός της ΕΟΚ (νυν Ευρωπαϊκή Ένωση)Σελ. 196
I. Παράλληλες εισαγωγές από κράτη μη συνδεδεμένα δυνάμει Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών με την ΕΟΚ (νυν Ευρωπαϊκή Ένωση)Σελ. 196
II. Παράλληλες εισαγωγές από κράτη συνδεδεμένα δυνάμει Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών με την ΕΟΚ (νυν Ευρωπαϊκή Ένωση)Σελ. 198
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Η αρχή της ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών 
Α. Η αρχή της ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 201
I. Το πλαίσιο προβληματισμού για τη ρύθμιση του ζητήματος της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων εμπορευμάτων στο κοινοτικό δίκαιο Σελ. 201
II. Η επιλογή του κοινοτικού νομοθέτη Σελ. 205
IΙΙ. Ερμηνευτική προσέγγιση των άρθρων 7 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και 13 του Κανονισμού (EK) 207/2009 Σελ. 211
1. Ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 7 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚΣελ. 211
α) Υπό το φως του πρωτογενούς δικαίου της ΈνωσηςΣελ. 211
β) Υπό το φως Διεθνών Συνθηκών και ΣυμφωνιώνΣελ. 212
2. Ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 13 του Κανονισμού (EK) 207/2009Σελ. 213
Β. Η αρχή της ενωσιακής ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 214
Ι. Η κατάσταση πριν τη θέσπιση της Οδηγίας 89/104/ΕΟΚΣελ. 214
ΙΙ. Οι περί ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα εθνικές προβλέψεις των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΣελ. 216
ΙΙΙ. Ερμηνεία των περί ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα εθνικών προβλέψεων των κρατών μελώνΣελ. 218
1. Υπό το φως των προϊσχυόντων εθνικών δικαίων των κρατών μελών Σελ. 218
2. Υπό το φως του άρθρου 7 της Οδηγίας 89/104/ΕΟΚ (ήδη άρθρου 7 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ) Σελ. 218
3. Υπό το φως του Δικαίου GATT/ΠΟΕ Σελ. 221
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Το πραγματικό των άρθρων 7 παρ. 1 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και 13 παρ. 1 του Κανονισμού (EK) 207/2009Σελ. 223
Α. Σηματοδοτημένο προϊόν Σελ. 224
Β. Διάθεση σηματοδοτημένου προϊόντος στο εμπόριοΣελ. 230
Γ. Διάθεση στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ Σελ. 239
I. Ο γεωγραφικός περιορισμός των άρθρων 7 παρ. 1 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και 13 παρ. 1 του Κανονισμού (EK) 207/2009 - Αρχή της «ενωσιακής» ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμαΣελ. 239
II. Το πρόβλημα της νομιμότητας της διεθνούς ανάλωσης σε σχέση με το δικαίωμα που παρέχει το εθνικό σήμα - Η συζήτηση στη γερμανική θεωρίαΣελ. 242
III. Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Σελ. 249
IV. Η θέση του Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου ΕΖΕΣΣελ. 250
1. Η πρώτη Συμβουλευτική Γνώμη του Δικαστηρίου ΕΖΕΣ-Απόφαση Mag Instrument Inc. / California Trading Company Norway, UlsteenΣελ. 250
2. Η θέση του Δικαστηρίου Σελ. 253
α) Η απόφαση Silhouette International Schmied / Hartlauer HandelsgesellschaftΣελ. 253
β) Οι αντιδράσεις της θεωρίας στην απόφαση Silhouette International Schmied / Hartlauer Handelsgesellschaft Σελ. 256
γ) Το ζήτημα των διαδικτυακών πωλήσεωνΣελ. 259
3. Η δεύτερη Συμβουλευτική Γνώμη του Δικαστηρίου ΕΖΕΣ - Απόφαση L' Or?al Norge AS and others v. Per Aarskog AS and othersΣελ. 260
4. Συμπέρασμα Σελ. 264
V. Ερμηνευτική προσέγγιση του χωρικού περιορισμού του άρθρου 7 παρ. 1 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ Σελ. 264
1. Εισαγωγικά Σελ. 264
2. Το γράμμα του άρθρου 7 παρ. 1 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ Σελ. 265
3. Συστηματική της Οδηγίας 2008/95/ΕΚΣελ. 266
4. Οι προπαρασκευαστικές εργασίες της Οδηγίας 89/104/ΕΟΚ και του Κανονισμού (EK) 40/94Σελ. 268
5. Απαγόρευση της διεθνούς ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα ως έκφραση της λειτουργικής μεταβολής του δικαίου των σημάτων;Σελ. 276
6. Ενιαία ρύθμιση της ανάλωσης του δικαιώματος στην Οδηγία 2008/95/ΕΚ και τον Κανονισμό (EK) 207/2009;Σελ. 280
7. Ενιαία ρύθμιση της ανάλωσης ως προς το σύνολο των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας;Σελ. 281
8. Τα άρθρα 34 και 36 ΣΛΕΕΣελ. 285
9. Οι οικονομικές πολιτικές της Ένωσης Σελ. 286
10. Συμπέρασμα εκ της ερμηνείας του άρθρου 7 παρ. 1 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚΣελ. 289
VI. Συμβατότητα της απαγόρευσης της διεθνούς ανάλωσης του δικαιώματος στο εθνικό σήμα με το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο και το Δίκαιο GATT/ΠΟΕ Σελ. 289
1. ΕισαγωγικάΣελ. 289
2. Συμβατότητα της απαγόρευσης της διεθνούς ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα με το πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο - Αρμοδιότητα της Ένωσης για αποκλειστική ρύθμιση του ζητήματος της νομιμότητας των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων προϊόντων; Σελ. 290
α) ΕισαγωγικάΣελ. 290
β) Το άρθρο 95 ΣΕΚ (ήδη άρθρο 114 ΣΛΕΕ) Σελ. 290
γ) Το άρθρο 133 ΣΕΚ (ήδη άρθρο 207 ΣΛΕΕ)Σελ. 294
δ) ΣυμπέρασμαΣελ. 296
3. Συμβατότητα της απαγόρευσης της διεθνούς ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα με το Δίκαιο GATT/ΠΟΕ (Συμφωνία TRIPs και GATT του 1994) Σελ. 297
4. ΣυμπέρασμαΣελ. 298
Δ. Διάθεση στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ από το δικαιούχο του σήματος ή με τη συγκατάθεση αυτούΣελ. 299
I. Διάθεση στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ από το δικαιούχο του σήματοςΣελ. 299
II. Διάθεση στο εμπόριο εντός του ΕΟΧ με τη συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματοςΣελ. 302
1. ΕισαγωγικάΣελ. 302
2. Η απόφαση Zino Davidoff and Levi Strauss-Η «συγκατάθεση» ως έννοια του ενωσιακού δικαίου-Τρόπος δήλωσης της συγκατάθεσης Σελ. 303
α) Το πλαίσιο έκδοσης της απόφασηςΣελ. 303
β) Η συγκατάθεση ως έννοια του ενωσιακού δικαίουΣελ. 304
γ) Τρόπος δήλωσης της συγκατάθεσης Σελ. 306
3. Εύρος της συγκατάθεσης - Απόφαση Sebago and Maison DuboisΣελ. 310
4. Περιπτώσεις συγκατάθεσης Σελ. 312
α) Κριτήριο προσδιορισμούΣελ. 312
β) Ανάλυση των περιπτώσεων συγκατάθεσης Σελ. 313
αα) διάθεση σηματοδοτημένου προϊόντος στο εμπόριο από επιχείρηση του ίδιου ομίλουΣελ. 313
ββ) διάθεση σηματοδοτημένου προϊόντος στο εμπόριο από αδειούχο χρήσης του σήματοςΣελ. 314
γγ) διάθεση σηματοδοτημένου προϊόντος στο εμπόριο από εξουσιοδοτημένο (αποκλειστικό ή επιλεγμένο) διανομέαΣελ. 315
δδ) διάθεση σηματοδοτημένου προϊόντος στο εμπόριο δυνάμει αναγκαστικού πλειστηριασμού τουΣελ. 317
εε) Συνδυασμός περιπτώσεωνΣελ. 317
γ) Συγκατάθεση και παράβαση των τεθέντων σε άδεια χρήσης σήματος συμβατικών περιορισμώνΣελ. 318
Ε. Ειδικά θέματα γύρω από τα άρθρα 7 παρ. 1 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και 13 παρ. 1 του Κανονισμού (EK) 207/2009 Σελ. 324
Ι. Έννομες συνέπειες του κανόνα της ενωσιακής ανάλωσης των δικαιωμάτων στο εθνικό και στο κοινοτικό σήμαΣελ. 324
II. Επέκταση των κανόνων των άρθρων 7 παρ. 1 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και 13 παρ. 1 του Κανονισμού (EK) 207/2009 σε διατιθέμενα εκτός της Ένωσης προϊόντα δυνάμει Διεθνών Συμφωνιών ή από τον εθνικό δικαστήΣελ. 328
1. Εισαγωγικά Σελ. 328
2. Επέκταση της ανάλωσης των δικαιωμάτων στο εθνικό και στο κοινοτικό σήμα σε τρίτα σε σχέση με την Ένωση κράτη δυνάμει Διεθνών ΣυμφωνιώνΣελ. 329
3. Επέκταση της ανάλωσης των δικαιωμάτων στο εθνικό και στο κοινοτικό σήμα σε τρίτα σε σχέση με την Ένωση κράτη από τον εθνικό δικαστήΣελ. 331
4. ΣυμπέρασμαΣελ. 334
III. Απαγόρευση της διεθνούς ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα και δίκαιο του ανταγωνισμού (άρθρα 101-102 ΣΛΕΕ)Σελ. 334
1. Το πρόβλημαΣελ. 334
2. Απαγόρευση της διεθνούς ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα και άρθρο 101 ΣΛΕΕ-Υπόθεση Javico / Yves Saint Laurent ParfumsΣελ. 335
3. Απαγόρευση της διεθνούς ανάλωσης του δικαιώματος στο σήμα και άρθρο 102 ΣΛΕΕ-Υπόθεση Micro Leader / Commission Σελ. 338
4. ΣυμπέρασμαΣελ. 340
IV. Ζητήματα βάρους απόδειξηςΣελ. 340
1. Το πρόβλημαΣελ. 340
2. Η απόφαση van Doren + Q Σελ. 341
3. Η κατανομή του βάρους απόδειξης σε υποθέσεις με αντικείμενο τη συνδρομή των προϋποθέσεων των άρθρων 7 παρ. 1 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ ή 13 παρ. 1 του Κανονισμού (EK) 207/2009 - Συνολική θεώρηση Σελ. 343
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Νόμιμοι λόγοι αποκλεισμού της ενωσιακής ανάλωσης των δικαιωμάτων στο εθνικό και στο κοινοτικό σήμα - Οι διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 2 της Οδηγίας 2008/95 και 13 παρ. 2 του Κανονισμού (EK) 207/2009 
Α. Εισαγωγικά - Κριτήριο οριοθέτησης του πεδίου εφαρμογής των άρθρων 7 παρ. 2 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και 13 παρ. 2 του Κανονισμού (EK) 207/2009Σελ. 347
Β. Μεταβολή ή αλλοίωση της αρχικής κατάστασης των παράλληλα εισαγόμενων προϊόντωνΣελ. 350
I. Εισαγωγικά - Εννοιολογικές οριοθετήσειςΣελ. 350
II. Μεταβολή ή αλλοίωση στη συσκευασία ή στο σήμα του παράλληλα εισαγόμενου προϊόντος Σελ. 353
1. Τοποθέτηση του προβλήματοςΣελ. 353
2. Ανασυσκευασία και αντικατάσταση του σήματος παράλληλα εισαγόμενου προϊόντοςΣελ. 358
α) Αντικατάσταση της συσκευασίας-μεταβολή της εμφάνισης ή του περιεχομένου της εξωτερικής συσκευασίας και παράλληλη εισαγωγή φαρμακευτικών προϊόντωνΣελ. 358
β) Επικόλληση νέας ετικέτας - προσθήκη νέου φυλλαδίου οδηγιών χρήσης ή ενημερωτικού φυλλαδίου - αντικατάσταση πρόσθετου αντικειμένου και παράλληλη εισαγωγή φαρμακευτικών προϊόντων Σελ. 361
γ) Ανασυσκευασία και παράλληλη εισαγωγή άλλων σηματοδοτημένων προϊόντωνΣελ. 364
δ) Αντικατάσταση του σήματος και παράλληλο εμπόριο φαρμακευτικών και άλλων σηματοδοτημένων προϊόντων Σελ. 365
ε) Ανάλυση των προϋποθέσεων των αποφάσεων MPA Pharma / Rh?ne-Poulenc Pharma, Eurim-Pharm Arzneimittel / Beiersdorf and others και Bristol-Myers Squibb and others / ParanovaΣελ. 367
αα) Πρώτη προϋπόθεση: Η απαγόρευση της παράλληλης εισαγωγής να συντείνει στην τεχνητή στεγανοποίηση των αγορών μεταξύ των κρατών μελών Σελ. 369
ββ) Δεύτερη προϋπόθεση: Η ανασυσκευασία να μην μπορεί να επηρεάσει την αρχική κατάσταση του προϊόντος που περιέχεται στη συσκευασίαΣελ. 382
γγ) Τρίτη προϋπόθεση: Να αναφέρεται σαφώς επί της νέας συσκευασίας ποιός έχει ανασυσκευάσει το προϊόν και το όνομα του παρασκευαστή τουΣελ. 385
δδ) Τέταρτη προϋπόθεση: H παρουσίαση του ανασυσκευασμένου προϊόντος να μην μπορεί να βλάψει τη φήμη του σήματος ή του δικαιούχου τουΣελ. 389
εε) Πέμπτη προϋπόθεση: Ειδοποίηση του δικαιούχου του σήματος πριν από τη διάθεση του ανασυσκευασμένου προϊόντος προς πώληση και παράδοση δείγματος του ανασυσκευασμένου προϊόντοςΣελ. 393
3. Αφαίρεση ή εξάλειψη των αριθμών αναγνώρισης και νομιμότητα της παράλληλης εισαγωγής σηματοδοτημένων προϊόντων Σελ. 396
4. Προσθήκη του σήματος του παράλληλου εισαγωγέα και νομιμότητα της παράλληλης εισαγωγής σηματοδοτημένων προϊόντων Σελ. 399
5. Αφαίρεση του σήματος και νομιμότητα της παράλληλης εισαγωγής σηματοδοτημένων προϊόντων Σελ. 401
III. Μεταβολή ή αλλοίωση της αρχικής κατάστασης των παράλληλα εισαγόμενων προϊόντων: Επισκευή - Επανεπεξεργασία των παράλληλα εισαγόμενων προϊόντωνΣελ. 403
1. Ο κανόνας και η εξαίρεσηΣελ. 403
2. Κριτήρια ελέγχου της νομιμότητας της επισκευής ή της επανεπεξεργασίας σηματοδοτημένου προϊόντος υπό το πρίσμα των άρθρων 7 παρ. 2 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και 13 παρ. 2 του Κανονισμού (EK) 207/2009Σελ. 404
α) Έκταση των διεξαχθεισών εργασιώνΣελ. 404
β) Μεταβολή του λειτουργικού προορισμού ή της κατασκευαστικής φιλοσοφίας του προϊόντοςΣελ. 407
γ) Αλλοίωση του επιπέδου ποιότητας του προϊόντοςΣελ. 408
δ) Επίδραση των εργασιών επισκευής στον τρόπο λειτουργίας του προϊόντοςΣελ. 410
ε) Σημασία των αντικατασταθέντων μερών για τη λειτουργία του προϊόντοςΣελ. 411
στ) Μεταβολή του χρώματος ή της απόχρωσης σηματοδοτημένου προϊόντος Σελ. 412
ζ) Η προέλευση των χρησιμοποιούμενων για την επισκευή σηματοδοτημένου προϊόντος ανταλλακτικών ως κριτήριο εφαρμογής των άρθρων 7 παρ. 2 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και 13 παρ. 2 του Κανονισμού (EK) 207/2009;Σελ. 414
η) Η προσθήκη σχετικής ένδειξης ως κριτήριο εφαρμογής των άρθρων 7 παρ. 2 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και 13 παρ. 2 του Κανονισμού (EK) 207/2009 στις περιπτώσεις επισκευής ή επανεπεξεργασίας σηματοδοτημένου προϊόντος; Σελ. 415
θ) ΣυμπέρασμαΣελ. 417
Γ. Βλάβη - κίνδυνος βλάβης - αθέμιτη εκμετάλλευση της φήμης του σήματος των παράλληλα εισαγόμενων προϊόντων Σελ. 418
I. Βλάβη - κίνδυνος βλάβης - αθέμιτη εκμετάλλευση της φήμης του σήματος των παράλληλα εισαγόμενων προϊόντων στο πλαίσιο της διαφήμισης του ανεξάρτητου εμπόρουΣελ. 419
II. Βλάβη-κίνδυνος βλάβης - αθέμιτη εκμετάλλευση της φήμης του σήματος των παράλληλα εισαγόμενων προϊόντων στο πλαίσιο των συνθηκών διάθεσης των προϊόντωνΣελ. 422
III. Συμπεράσματα - τελικές παρατηρήσειςΣελ. 425
Δ. Η παράκαμψη δικτύου επιλεκτικής διανομής ως νόμιμος λόγος κατά την έννοια των άρθρων 7 παρ. 2 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και 13 παρ. 2 του Κανονισμού (EK) 207/2009Σελ. 426
Ε. Ειδικά θέματα γύρω από τα άρθρα 7 παρ. 2 της Οδηγίας 2008/95/ΕΚ και 13 παρ. 2 του Κανονισμού (EK) 207/2009Σελ. 430
I. Έννομες συνέπειεςΣελ. 430
II. Απαγόρευση των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων προϊόντων υπό το πρίσμα του δικαίου περί αθέμιτου ανταγωνισμού ή του δικαίου άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίαςΣελ. 431
1. ΕισαγωγικάΣελ. 431
2. Απαγόρευση των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων προϊόντων υπό το πρίσμα του δικαίου περί αθέμιτου ανταγωνισμούΣελ. 432
3. Απαγόρευση των παράλληλων εισαγωγών σηματοδοτημένων προϊόντων υπό το πρίσμα του δικαίου άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίαςΣελ. 434
III. Ζητήματα βάρους απόδειξης Σελ. 436
Συμπεράσματα δεύτερου μέρουςΣελ. 439
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλωνεισαγωγών στο ελληνικό δίκαιο  
Α. ΕισαγωγικάΣελ. 445
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Η νομική μεταχείριση των παράλληλων εισαγωγών προστατευόμενων με δικαίωμα επί σήματος εμπορευμάτων υπό το πρίσμα του δικαίου περί αθέμιτου ανταγωνισμού (Ν 146/1914)Σελ. 446
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Η νομική μεταχείριση των παράλληλων εισαγωγών προστατευόμενων με δικαίωμα επί σήματος εμπορευμάτων υπό το πρίσμα του δικαίου των σημάτων 
A. Ιστορική αναδρομή Σελ. 450
B. Η νομική αντιμετώπιση των παράλληλων εισαγωγών υπό το κράτος του ΑΝ 1998/1939 Σελ. 451
Γ. Μεταφορά της διάταξης του άρθρου 7 της Οδηγίας 89/104/ΕΟΚ στο Ν 2239/1994Σελ. 453
Δ. Το ισχύον δίκαιο Σελ. 455
Ε. Η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 παρ. 3 Ν 2239/1994 από τα δικαστήρια Σελ. 458
Συμπεράσματα τρίτου μέρουςΣελ. 460
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών σε άλλα εθνικά δίκαια  
Α. ΕισαγωγικάΣελ. 461
Β. Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στο δίκαιο των ΗΠΑΣελ. 462
I. Ο κανόνας της «πρώτης πώλησης» ("first sale doctrine")Σελ. 462
II. Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στο πλαίσιο του αμερικανικού common lawΣελ. 463
1. Λειτουργία προέλευσης του σήματος και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγώνΣελ. 463
2. Οικονομική αξία του σήματος και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγώνΣελ. 464
III. Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών υπό το πρίσμα του θετικού αμερικανικού δικαίουΣελ. 466
1. Sec. 526 (a) της Tariff Act του 1930Σελ. 467
2. Sec. 42 της Lanham Act του 1946Σελ. 469
3. Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής της Sec. 526 (a) Tariff Act: 19 C.F.R. 133.21 (c) (1972) - Απόφαση K Mart Corp. v. Cartier Inc.Σελ. 470
4. Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής της 19 C.F.R. 133.21 (c) (1972) - Απόφαση Lever Brothers Co. v. United States ("material difference rule")Σελ. 473
5. Τα νομολογιακά προηγούμενα των αποφάσεων K Mart Corp. v. Cartier και Lever Brothers Co. v. United States στο αμερικανικό θετικό δίκαιο- Η Sec. 337 Tariff Act της 1930 Σελ. 478
IV. ΣυμπέρασμαΣελ. 483
Γ. Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στην ΚίναΣελ. 485
Δ. Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στη ΡωσίαΣελ. 486
Ε. Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στην ΕλβετίαΣελ. 486
ΣΤ. Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στη ΝορβηγίαΣελ. 488
Ζ. Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στην ΤουρκίαΣελ. 488
H. Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στην ΙαπωνίαΣελ. 489
Θ. Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στην ΙνδίαΣελ. 490
Ι. Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στη ΒραζιλίαΣελ. 491
ΙΑ. Ανάλωση του δικαιώματος στο σήμα και νομιμότητα των παράλληλων εισαγωγών στη Νότια Κορέα (Δημοκρατία της Κορέας)Σελ. 491
Συμπεράσματα Σελ. 492
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣΣελ. 493
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 499
ΕλληνικήΣελ. 499
ΞενόγλωσσηΣελ. 503
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝΣελ. 533
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΣελ. 549
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 567
Back to Top