ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Πληρώστε σε 3 άτοκες δόσεις των με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Μάθετε περισσότερα

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12692
Μαργαρίτης Λ.
Αδάμπας Β.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Αντικείμενο της παρούσας μονογραφίας αποτελεί η απαγόρευση χειροτερεύσεως της θέσης του κατηγορουμένου (non reformation in pejus), η οποία συνιστά μια από τις βασικότερες αρχές που διέπουν την ποινική διαδικασία και εξακολουθεί να αποτελεί βασικό άξονα αναφοράς στην όλη προβληματική των ενδίκων μέσων.

Ειδικότερα, το έργο, αποτελείται από δεκατρία κεφάλαια, όπου μετά από μια ιστορική αναδρομή της αρχής της απαγόρευσης χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου στο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, μια προσέγγιση του θεσμού στην πολιτική δίκη, στην εκκλησιαστική δίκη και στο φορολογικό δικονομικό δίκαιο καθώς και κάποιες συγκριτικού χαρακτήρα επισημάνσεις σχετικά με το τι ισχύει στις έννομες τάξεις της Ιταλίας, Γερμανίας και Γαλλίας, ο συγγραφέας αναλύει τον απόλυτο και τον σχετικό χαρακτήρα της απαγόρευσης χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου, παραθέτοντας πλούσιες βιβλιογραφικές και νομολογιακές παραπομπές.

Τα υποκειμενικά και τα αντικειμενικά όρια της αρχής non reformation in pejus αποτελούν αντικείμενο των πέμπτου και έκτου κεφαλαίου αντίστοιχα, όπου εξετάζονται θέματα σχετικά με την άσκηση ενδίκων μέσων από τον κατηγορούμενο, τον πολιτικώς ενάγοντα, τον συνήγορο, τον αστικώς υπεύθυνο και τον εισαγγελέα, τα οιονεί ένδικα μέσα, την επανάληψη της διαδικασίας, την αναρμοδιότητα, τις αποφάσεις και τα βουλεύματα.

Στα όγδοο και ένατο κεφάλαια αναλύεται η έννοια της έμμεσης - νομικής και άμεσης - πραγματικής χειροτερεύσεως της θέσης του κατηγορουμένου, όπου εξετάζονται, μεταξύ άλλων, η απλή - διακεκριμένη μορφή του εγκλήματος, η συμμετοχή και η μεταβολή του τρόπου, η συρροή εγκλημάτων, η απόπειρα, τα άκυρα αποδεικτικά μέσα, οι ελαφρυντικές περιστάσεις καθώς και θέματα που αφορούν στην ποινή και στην προσωρινή κράτηση.

Η ανάκληση των χορηγηθέντων ευεργετημάτων και οι αλλαγές που επήλθαν με τον νέο Ν 3904/2010, παρουσιάζονται στο δέκατο κεφάλαιο, οι περιπτώσεις κάμψης της αρχής της μη απαγόρευσης της θέσης του κατηγορουμένου, στο ενδέκατο κεφάλαιο, το ζήτημα της άσκησης του ενδίκου μέσου της αναίρεσης (αυτεπάγγελτη εξέταση λόγων αναίρεσης, δικαστήριο παραπομπής), στο δωδέκατο κεφάλαιο και ολοκληρώνεται με την παράθεση των συνεπειών παραβιάσεως της αρχής της απαγόρευσης χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου.

Το έργο συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο, ενώ οι πλούσιες βιβλιογραφικές και νομολογιακές παραπομπές, το καθιστούν ένα πλήρες εγχειρίδιο για όλο το νομικό κόσμο τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
Εισαγωγικές παρατηρήσεις  
1) Non reformatio in pejus: προέλευση του όρουΣελ. 1
2) Ιστορική διαδρομή της αρχής «non reformatio in pejus»: Ευρωπαϊκό δίκαιοΣελ. 5
3) Ιστορική διαδρομή της αρχής «non reformatio in pejus»: Ελληνικό δίκαιοΣελ. 16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Διακλαδική προσέγγιση του θεσμού  
1) Η αρχή της non reformatio in pejus στην πολιτική δίκηΣελ. 27
2) Η αρχή της non reformatio in pejus στο φορολογικό δικονομικό δίκαιοΣελ. 36
3) Η αρχή της non reformatio in pejus στην εκκλησιαστική δίκηΣελ. 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
Συγκριτικού χαρακτήρα επισημάνσεις  
1) Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 70
2) Ιταλικό ΔίκαιοΣελ. 70
3) Γερμανικό ΔίκαιοΣελ. 73
4) Γαλλικό ΔίκαιοΣελ. 79
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
Θεωρητική θεμελίωση της αρχής  
non reformatio in pejusΣελ. 83
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  
Απόλυτος - σχετικός χαρακτήρας απαγορεύσεωςΣελ. 113
ΚΕΦΑΛΑΙΟ EKΤΟ  
Υποκειμενικά όρια αρχής  
Ι. Υποκειμενική έκταση της αρχής της non reformatio in pejusΣελ. 139
Ι.Ι. 'Ασκηση του ενδίκου μέσο από ή υπέρ του κατηγορουμένου  
Ι.Ια. Αυτοπρόσωπη άσκηση του ενδίκου μέσου από τον κατηγορούμενοΣελ. 139
Ι.Ιβ. 'Ασκηση ενδίκου μέσου υπέρ του κατηγορουμένου από τρίτα πρόσωπαΣελ. 142
Ι.Ιβ.1 'Ασκηση του ενδίκου μέσου υπέρ του κατηγορουμένου από τον παραστάντα στη συζήτηση συνήγορο (: άρθρο 465 παρ. 2 εδ. α' ΚΠΔ), το νόμιμο συμπαραστάτη (: άρθρο 465 παρ. 2 εδ. α' περ. β' ΚΠΔ) και τους συγγενείς (: άρθρο 465 παρ. 2 εδ. β' ΚΠΔ) τουΣελ. 142
Ι.Ιβ.2 Η άσκηση του ενδίκου μέσου από τον εισαγγελέα υπέρ του κατηγορουμένουΣελ. 145
Ι.ΙΙ. 'Ασκηση του ενδίκου μέσου από λοιπούς διαδίκους ή τρίτουςΣελ. 150
Ι.ΙΙα. 'Ασκηση ενδίκου μέσου από τον πολιτικώς ενάγονταΣελ. 152
Ι.ΙΙβ. 'Ασκηση ενδίκου μέσου από τρίτο-μη διάδικοΣελ. 162
Ι.ΙΙγ. 'Ασκηση ενδίκου μέσου από τον αστικώς υπεύθυνοΣελ. 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ EΒΔΟΜΟ  
Αντικειμενικά όρια αρχής  
1. Το πρόβλημαΣελ. 169
2. Ένδικα μέσα: εννοιολογικός προσδιορισμός - διακρίσειςΣελ. 170
3. Απαγόρευση χειροτερεύσεως της θέσεως του κατηγορουμένου: η εφαρμογή ή όχι του άρθρου 470 ΚΠΔ στα «οιονεί» ένδικα μέσα και «ένδικα βοηθήματα»Σελ. 193
4. Επανάληψη της διαδικασίας και απαγόρευση χειροτερεύσεως της θέσεως του κατηγορουμένουΣελ. 200
5. Ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων και εφαρμογή ή όχι της αρχής της non reformatio in pejusΣελ. 207
6. Μη οριστικές αποφάσεις και χειροτέρευση θέσεως κατηγορουμένουΣελ. 237
7. Non reformatio in pejus και αποφάσεις κηρύσσουσες καθ' ύλη αναρμοδιότητα του δικαστηρίουΣελ. 238
8. Ένδικα μέσα κατά αποφάσεων λόγω αναρμοδιότητας του δικάσαντος δικαστηρίου και χειροτέρευση της θέσεως του κατηγορουμένουΣελ. 244
9. Non reformatio in pejus και ένδικα μέσα κατά αποφάσεων που κηρύσσουν απαράδεκτη ή παύουν οριστικά την ποινική δίωξηΣελ. 253
10. Ένδικα μέσα κατά αθωωτικών αποφάσεων και χειροτέρευση της θέσεως του κατηγορουμένουΣελ. 255
11. Επανάκριση υποθέσεως κατ' άρθρο 432 § 2 ΚΠΔ και χειροτέρευση της θέσεως του κατηγορουμένουΣελ. 259
12. Η αρχή της non reformatio in pejus στο χώρο του στρατιωτικού ποινικού δικαίουΣελ. 266
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ  
Έννοια έμμεσης - νομικής χειροτερεύσεως  
ΙΙ. Η έννοια της έμμεσης-νομικής χειροτέρευσηςΣελ. 270
ΙΙ.Α. Η προς το βαρύτερο μεταβολή του νομικού χαρακτηρισμού της πράξηςΣελ. 283
ΙΙ.Α.1. Κριτήριο επιλογής ενός νομικού χαρακτηρισμού ως βαρύτερου ή ελαφρότερου άλλου αντίστοιχουΣελ. 289
ΙΙ.Α.2. Η άποψη της θεωρίας ως προς την ένταξη ή μη της επί τα χείρω μεταβολή του νομικού χαρακτηρισμού στην αρχή της μη χειροτέρευσηςΣελ. 297
ΙΙ.Α.3. Η προσέγγιση της νομολογίαςΣελ. 299
ΙΙ.Α.4. Έμμεση χειροτέρευση και καθ' ύλην αναρμοδιότηταΣελ. 303
ΙΙ.Α.5. Η απαγόρευση δυσμενέστερου χαρακτηρισμού της πράξης από το δικαστήριο του ενδίκου μέσου και η αιτιολογία της απόφασηςΣελ. 310
ΙΙ.Α.6. Απλή-διακεκριμένη μορφή του εγκλήματοςΣελ. 314
ΙΙ.Α.7. Μεταβολή της υποκειμενικής κάλυψης του εγκλήματοςΣελ. 317
ΙΙ.Α.8. Μεταβολή του τρόπου συμμετοχής στο έγκλημαΣελ. 322
ΙΙ.Α.9. Απόπειρα-τετελεσμένο έγκλημαΣελ. 327
ΙΙ.Β. Παραδοχή εκ μέρους του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου νέων πραγματικών περιστατικών χωρίς μεταβολή νομικού χαρακτηρισμούΣελ. 329
ΙΙ.Γ. Η εκ μέρους του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου ή του δικαστηρίου της παραπομπής καταδίκη του κατηγορουμένου για πράξεις για τις οποίες ο τελευταίος είχε κριθεί αθώοςΣελ. 333
ΙΙ.Δ. Η αποδοχή βαρύτερου είδους αληθινής συρροής εγκλημάτωνΣελ. 338
ΙΙ.Ε. Ο χαρακτηρισμός μίας πράξης ως αυτεπάγγελτα διωκόμενης, ενώ πρωτόδικα είχε χαρακτηριστεί ως κατ' έγκληση διωκόμενηΣελ. 341
ΙΙ.ΣΤ. Η μη αποδοχή ελαφρυντικών περιστάσεων ή λόγων μείωσης της ποινής που τη συνδρομή τους αναγνώρισε το πρωτοβάθμιο δικαστήριοΣελ. 341
ΙΙΙ. Ειδικό ζήτημα: Αποτελεί χειροτέρευση της θέσης του κατηγορουμένου η εκ μέρους του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου στήριξη της κατηγορίας με άκυρα, πλείονα ή διάφορα αποδεικτικά μέσα των ανάλογων του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου;Σελ. 347
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ  
Η έννοια της άμεσης-πραγματικής χειροτερεύσεως  
1) Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 349
2) Κατ' είδος μεταβολή της ποινήςΣελ. 349
3) Καθ' ύψος επαύξηση της ποινήςΣελ. 372
4) Μη υπολογισμός του χρόνου προσωρινής κρατήσεωςΣελ. 381
5) Η επίταση των αστικών συνεπειών της καταδίκης (= χειροτέρευση ως προς την πολιτική αγωγή)Σελ. 408
6) Η μεταβολή του χρόνου τελέσεως της πράξεωςΣελ. 478
7) Συρροή εγκλημάτων και συνολική ποινήΣελ. 497
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ  
Ανάκληση χορηγηθέντων ευεργετημάτων  
1) Έννοια του όρου «ευεργέτημα» στο άρθρο 470 ΚΠΔΣελ. 571
2) Χειροτέρευση θέσεως του κατηγορουμένου και αναστολή εκτελέσεως της ποινήςΣελ. 584
3) Μετατροπή της ποινής και χειροτέρευση της θέσεως του κατηγορουμένουΣελ. 603
4) Σύντομη παρουσίαση των μεταβολών που επήλθαν με το Ν 3904/2010Σελ. 630
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ  
Εξαιρέσεις  
ΓενικάΣελ. 634
ΙV.Α. 'Ασκηση αυτοτελούς αντίθετης έφεσης ή αναίρεσηςΣελ. 635
ΙV.Β. Η επιβολή παρεπόμενης ποινής που από παραδρομή δεν επιβλήθηκε, αν και σύμφωνα με το νόμο έπρεπε υποχρεωτικά να επιβληθεί (: άρθρο 470 εδ. β' ΚΠΔ)Σελ. 640
ΙV.Γ. Η επιβολή μέτρου ασφαλείας προβλεπομένου από τον Ποινικό Κώδικα (: άρθρο 470 εδ. β' ΚΠΔ)Σελ. 651
IV.Δ. Ο κατηργημένος θεσμός της αντέφεσης και η επίδρασή του στην αρχή της μη χειροτέρευσηςΣελ. 655
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ  
Αναίρεση και μη χειροτέρευση  
1) Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 656
2) Ο γενικός κανόνας του άρθρου 470 ΚΠΔ και η αναίρεσηΣελ. 656
3) Αυτεπάγγελτη εξέταση λόγων αναιρέσεως και χειροτέρευση της θέσεως του κατηγορουμένουΣελ. 661
4) Η αρχή non reformatio in pejus και δικαστήριο παραπομπήςΣελ. 673
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ  
Συνέπειες παραβιάσεωςΣελ. 692
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 703
Back to Top