ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (Άρθρο 256 ΠΚ)

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15984
Παντρευτής Α.
Αποστολίδου Α.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Στο έργο «Απιστία σχετική με την υπηρεσία» προσεγγίζεται το οικείο έγκλημα με βάση τη συστηματική ένταξή του στον Ποινικό Κώδικα. Εισαγωγικά, επιχειρείται η οριοθέτηση της σχέσης του εγκλήματος αυτού με τα εγκλήματα διαφθοράς και η νομοθετική εξέλιξη της ποινικής ρύθμισης, με παράλληλη αναφορά σε ανάλογες αλλοδαπές ρυθμίσεις. Ακολουθεί ο εντοπισμός και ο εννοιολογικός προσδιορισμός του εννόμου αγαθού που προσβάλλεται με το έγκλημα αυτό.

Στη συνέχεια επιχειρείται αρχικά η οριοθέτηση του εννοιολογικού εύρους του «δημοσίου υπαλλήλου», παρακολουθώντας κριτικά τις νομολογιακές παραδοχές μετά την ΑΠ Ολ 9/1998. Ελέγχοντας την υπερβολική διεύρυνση της σχετικής έννοιας στο άρθρο 263Α ΠΚ, σε βαθμό που διαστρεβλώνει την έννοια του «δημοσίου τομέα», προτείνεται στη μελέτη ο περιορισμός του πεδίου εφαρμογής της περ. ε’ του άρθρου 263Α ΠΚ. Στην εννοιολογική προσέγγιση της «δημόσιας περιουσίας» με την οργανική της έννοια, ως στοιχείου της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος, προτείνεται η αποδοχή ως δημόσιας περιουσίας κάθε φορέα που αναγράφεται στο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ιδιαίτερη ερμηνευτική σημασία στην ανάπτυξη του εγκλήματος κατέχει η εννοιολογική οριοθέτηση των όρων «διαχείριση εσόδων και δαπανών». Κατά την κρατούσα άποψη στη θεωρία και νομολογία, στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 256 ΠΚ δεν υπάγεται οποιαδήποτε ζημιογόνα πράξη του δράστη, αλλά μόνον πράξεις που αφορούν στον προσδιορισμό, την είσπραξη ή τη διαχείριση εσόδων, ενώ πράξεις που αφορούν στη διαχείριση δαπανών υπάγονται στο άρθρο 390 ΠΚ. Κατά τον συγγραφέα, η πιο πάνω θέση ερμηνεύει το άρθρο 256 ΠΚ de lege ferenda και όχι de lege lata, διαστρεβλώνει το γραμματικό-λεκτικό νόημα της κείμενης διάταξης, αγγίζει τα όρια της απαγορευμένης αναλογικής εφαρμογής των ποινικών νόμων, παραβλέπει τη συστηματική σχέση των άρθρων 256 και 390 ΠΚ, ενώ η αναφορά στον ιστορικό νομοθέτη είναι ελλιπής.

Η ερμηνευτική προσέγγιση του εγκλήματος της απιστίας στην υπηρεσία ολοκληρώνεται με την εξέταση αναφυόμενων στη δικαστηριακή πρακτική δικονομικών ζητημάτων και την παρουσίαση της ρύθμισης που επιφυλάσσει στα εγκλήματα της (κοινής) απιστίας και της απιστίας σχετικής με την υπηρεσία το Σχέδιο Ποινικού Κώδικα της Επιτροπής Συμεωνίδου-Καστανίδου. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 7
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Σελ. 13
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. 19
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 23
2. Ιστορική προσέγγιση και νομοθετικές μεταβολές Σελ. 27
2.1. Ιστορική προσέγγιση Σελ. 27
2.2. Νομοθετικές μεταβολές Σελ. 28
3. Συγκριτική επισκόπηση της αλλοδαπής νομοθεσίας Σελ. 30
4. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό Σελ. 35
4.1. Το έννομο αγαθό της «καλής λειτουργίας της δημόσιας
υπηρεσίας» ή της «εμπιστοσύνης των πολιτών
στην καλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας» Σελ. 36
4.2. Το έννομο αγαθό της «δημόσιας περιουσίας» Σελ. 39
5. Τυποποίηση και νομοτυπικός χαρακτήρας του εγκλήματος Σελ. 42
6. Η ποινική υπόσταση του εγκλήματος Σελ. 47
6.1. Αντικειμενική υπόσταση Σελ. 47
6.1.1. Το υποκείμενο τέλεσης Σελ. 48
6.1.1.1. Η έννοια του «υπαλλήλου» κατ’ άρθρο 13 περ. α΄ ΠΚ Σελ. 48
6.1.1.2. Η διεύρυνση της έννοιας του «υπαλλήλου»
με το άρθρο 263Α ΠΚ Σελ. 51
6.1.1.3. Η ιδιότητα του «διαπεπιστευμένου» στην διαχείριση
δημόσιας, δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας
ή περιουσίας νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου Σελ. 58
6.1.2. Το αντικείμενο προσβολής Σελ. 60
6.1.2.1. Η περιουσία των νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου Σελ. 61
6.1.2.2. Η περιουσία των αναφερόμενων στο άρθρο 263Α ΠΚ
νομικών προσώπων Σελ. 62
6.1.2.3. Η οριοθέτηση της έννοιας της «δημόσιας περιουσίας» Σελ. 67
6.1.3. Η εγκληματική συμπεριφορά Σελ. 76
6.1.4. Το αποτέλεσμα της εγκληματικής συμπεριφοράς
και η μεταξύ τους αιτιώδης συνάφεια Σελ. 87
6.2. Υποκειμενική υπόσταση Σελ. 90
6.3. Μορφές εμφάνισης του εγκλήματος Σελ. 92
6.3.1. Απόπειρα Σελ. 92
6.3.2. Συμμετοχή Σελ. 92
6.3.2.1. Η εφαρμογή του άρθρου 49 ΠΚ Σελ. 92
6.3.2.2. Η ρύθμιση του άρθρου 261 ΠΚ Σελ. 98
6.3.3. Συρροή Σελ. 99
6.4. Ποινική κύρωση Σελ. 106
6.4.1. Οι προβλεπόμενες ποινές Σελ. 106
6.4.1.1. Κύριες ποινές Σελ. 106
6.4.1.2. Παρεπόμενες ποινές Σελ. 107
6.4.2. Λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου Σελ. 108
6.4.2.1. Έμπρακτη μετάνοια Σελ. 108
6.4.2.2. Η ρύθμιση του άρθρου 263Β ΠΚ Σελ. 111
6.5. Οι παραλλαγές του εγκλήματος Σελ. 116
6.5.1. Η απλά διακεκριμένη παραλλαγή της περ. β΄
του άρθρου 256 ΠΚ Σελ. 117
6.5.2. Η ιδιαίτερα διακεκριμένη παραλλαγή της υποπερ. α΄
της περ. γ΄ του άρθρου 256 ΠΚ Σελ. 117
6.5.3. Η ιδιαίτερα διακεκριμένη παραλλαγή της υποπερ. β΄
της περ. γ΄ του άρθρου 256 ΠΚ Σελ. 128
6.5.4. Όταν συντρέχει η επιβαρυντική περίπτωση
του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν 1608/1950 Σελ. 128
7. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 133
Επίλογος Σελ. 145
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Σελ. 149
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 153
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 161
Back to Top