ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 13€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 35,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15897
Σπυροπούλου Α. Μ.
Τσούκα Χ.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
Τσούκα Χ.
Το έργο Οι Ασυνόδευτοι Ανήλικοι ως Πρόσφυγες και Μετανάστες» εξετάζει το εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων, το οποίο αναλύεται σε όλες τις επιμέρους πτυχές του, πραγματικές, νομικές και διοικητικές. Παρουσιάζονται: α) το φαινόμενο της ύπαρξης ασυνόδευτων ανηλίκων ως αιτούντων άσυλο και μεταναστών και ειδικότερα οι λόγοι φυγής και δίωξης από τις χώρες προέλευσης και οι κίνδυνοι που απορρέουν από την ιδιότητα του ανηλίκου ως ασυνόδευτου, β) το ισχύον νομικό πλαίσιο για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, όπως οι διεθνείς συμβάσεις, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και η ελληνική νομοθεσία, καθώς και η ενδεικτική αλλά χαρακτηριστική νομολογία του ΕΔΔΑ, του ΔΕΕ και των ημεδαπών δικαστηρίων, γ) η διοικητική πρακτική σχετικά με τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Την έκδοση πλαισιώνουν και ενισχύουν ξεχωριστά παραρτήματα με την ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία επί του θέματος, κατάλογος δικαστικών αποφάσεων και ένα εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο με καταγραφή όλων των κρίσιμων όρων που σχετίζονται με το ζήτημα.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Σελ. XΙ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XVΙΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σελ. 1
ΚEΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Το φαινόμενο της ύπαρξης ασυνόδευτων ανηλίκων ως αιτούντων άσυλο και ως μεταναστών: Λόγοι φυγής και δίωξης από τις χώρες προέλευσης και κίνδυνοι που απορρέουν από την ιδιότητα του ανηλίκου ως ασυνόδευτου
1.1 Ορισμός, κατηγορίες και λόγοι φυγής των ασυνόδευτων ανηλίκων Σελ. 15
1.2 Έλεγχος της συνδρομής των προϋποθέσεων για την αναγνώριση του ασυνόδευτου ανηλίκου ως δικαιούχου διεθνούς προστασίας Σελ. 22
1.2.1 Η διαδικασία καθορισμού του καθεστώτος του πρόσφυγα Σελ. 22
1.2.2 Aνάλυση των ουσιαστικών προϋποθέσεων για την υπαγωγή του ανηλίκου στον ορισμό του πρόσφυγα Σελ. 25
a) Ο βάσιμος & δικαιολογημένος φόβος δίωξης Σελ. 27
β) Οι εκδηλώσεις και οι μορφές της δίωξης Σελ. 28
γ) Οι φορείς δίωξης Σελ. 30
δ) Οι λόγοι δίωξης σύμφωνα με τη Σύμβαση του 1951 για το καθεστώς των Προσφύγων σε περιπτώσεις αιτημάτων ασύλου των παιδιών Σελ. 31
i) Φυλή και εθνικότητα ή εθνοτική καταγωγή Σελ. 31
ii) Θρησκεία Σελ. 32
iii) Πολιτικές πεποιθήσεις Σελ. 32
iv) Συμμετοχή σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα Σελ. 33
1.3 Μορφές δίωξης των ανηλίκων στη χώρα καταγωγής και κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι Σελ. 36
1.3.1 Μορφές δίωξης που ενδέχεται να έχει υποστεί ο ανήλικος στη χώρα καταγωγής του και που θεμελιώνουν το αίτημα ασύλου του Σελ. 36
α) Στρατολόγηση σε νεαρή ηλικία Σελ. 37
β) Εμπορία παιδιών και καταναγκαστική εργασία Σελ. 41
γ) Ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων (κλειτοριδεκτομή) Σελ. 46
δ) Ενδο-οικογενειακή βία κατά των παιδιών Σελ. 47
ε) Παραβιάσεις των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων Σελ. 48
1.3.2 Κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι ανήλικοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους ή στη χώρα υποδοχής λόγω του ότι είναι ασυνόδευτοι Σελ. 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Νομικό πλαίσιο, νομολογία και πληροφορίες διεθνών φορέων για τους ασυνόδευτους ανηλίκους
2.1 Το νομικό πλαίσιο για τους ασυνόδευτους ανηλίκους: Διεθνείς Συμβάσεις - Ευρωπαϊκές Οδηγίες - Προεδρικά Διατάγματα και Νόμοι (σε συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες) Σελ. 59
2.1.1 Διεθνείς Συμβάσεις που εφαρμόζονται (και) στους ασυνόδευτους ανηλίκους Σελ. 62
α) Διεθνείς Συμβάσεις περί προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εφαρμόζονται ως προς τους ασυνόδευτους ανηλίκους Σελ. 62
i) Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Σελ. 62
ii) Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης Σελ. 63
iii) Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα Σελ. 63
iv) Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών. Σελ. 64
β) Η Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων Σελ. 64
γ) Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του Παιδιού Σελ. 66
2.1.2 Το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο Σελ. 85
α) Πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο: o Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ Σελ. 85
β) Παράγωγο ενωσιακό δίκαιο- Οι ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμοί Σελ. 86
2.1.3 Το εθνικό νομικό πλαίσιο Σελ. 105
2.2 Ενδεικτική νομολογία ΕΔΔΑ, ΔΕΕ, εθνικών δικαστηρίων & πληροφορίες διεθνών φορέων για τις χώρες καταγωγής των ασυνόδευτων ανηλίκων Σελ. 119
2.2.1 Ενδεικτική νομολογία ΕΔΔΑ Σελ. 119
2.2.2 Ενδεικτική νομολογία ΔΕΕ Σελ. 128
2.2.3 Αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων Σελ. 131
2.2.4 Πληροφορίες διεθνών φορέων για τις χώρες καταγωγής (Country of Origin Information, C.O.I) - Ένας χρήσιμος Οδηγός για την υπαγωγή ή μη του ανηλίκου σε καθεστώς διεθνούς προστασίας Σελ. 143
2.3 Ασυνόδευτοι ανήλικοι και αναγνώριση «ανθρωπιστικού καθεστώτος» - οι συστημικές δυσλειτουργίες Σελ. 163
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η διοικητική πρακτική σχετικά με τους ασυνόδευτους ανηλίκους
3.1 Τα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα - Η στέγαση των ασυνόδευτων ανηλίκων Σελ. 169
3.2 Η κράτηση των ασυνόδευτων ανηλίκων Σελ. 176
3.3 Ο διορισμός Επιτρόπου στην πράξη Σελ. 182
3.4 Ο υπολογισμός της ηλικίας των ανηλίκων (age assessment) Σελ. 185
3.5 Πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασυνόδευτων ανηλίκων Σελ. 189
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ. 195
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 197
ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 203
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σελ. 211
ΑΛΛΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ Σελ. 213
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 215
Back to Top