Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14169
Πρεβεδούρου Ε. Β.
Χρυσανθάκης Χ.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Χρυσανθάκης Χ.
Είναι γεγονός ότι στην ευρωπαϊκή ήπειρο συγκροτείται για πρώτη φορά με ιδιαίτερες αξιώσεις «ευρωπαϊκό δίκαιο». Τις δύο κύριες πτυχές του συνιστούν αναμφίβολα το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Πρόκειται για δύο συστήματα δικαίου, τα οποία βαίνουν παραλλήλως και οδηγούν σε μία νέα σύνθεση, δηλαδή στο «ευρωπαϊκό δίκαιο». Η δημιουργία ενός ενιαίου νομικού καθεστώτος μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην καλλιέργεια πνεύματος ενότητας, αλληλεγγύης και ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών.

Η συγγραφέας ασχολείται με την επιρροή τόσο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μας έχει ήδη επηρεαστεί σημαντικά από τα εν λόγω δύο συστήματα δικαίου, τα οποία καλείται να εφαρμόζει δυνάμει της αρχής της επικουρικότητας. Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας αναμφίβολα μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην καλλιέργεια του προαναφερθέντος στόχου, δηλαδή της δημιουργίας ενός ενιαίου ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου.

Το έργο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύεται η επίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δίκη  ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ στο δεύτερο μέρος η επίδραση της ΕΣΔΑ σε αυτήν.  

Κατεξοχήν στα ως άνω μέρη ερμηνεύεται η διείσδυση του ευρωπαϊκού δικαίου, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) στην εθνική έννομη τάξη και εξηγείται πώς ολοκληρώνεται η διείσδυση με την παρέμβαση του εθνικού δικαστή, η οποία διασφαλίζει την πλήρη εφαρμογή  και την πραγμάτωση του περιεχομένου του κανόνα δικαίου. Η συγγραφέας εστιάζει στη νέα αντίληψη της «δίκης ευρωπαϊκών προδιαγραφών» και αναδεικνύει μέσω των πλούσιων νομολογιακών αναφορών τον τρόπο με τον οποίο η «δίκη ευρωπαϊκών προδιαγραφών» καταλαμβάνει και την ακυρωτική δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω της σημασίας της διοικητικής δράσης για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ευρωπαϊκή δικαιοταξία.

Η μελέτη στο σύνολό της παρουσιάζει τις επιρροές του ευρωπαϊκού δικαίου στο διοικητικό δικονομικό δίκαιο. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζει ουσιωδώς τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι ιδιώτες μπορούν να προστατευθούν δικαστικά έναντι πράξεων οι οποίες θίγουν τα δικαιώματα που τους απονέμει. Καθοριστικός για την ερμηνεία και εφαρμογή των εθνικών δικονομικών κανόνων είναι ο ρόλος της νομολογίας των δικαστηρίων της Ένωσης, σαφώς προσανατολισμένης στην εξασφάλιση της πρακτικής αποτελεσματικότητας αλλά και της ευρύτερης δυνατής εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου.

Το εν λόγω έργο συνεισφέρει στην καλλιέργεια και στην περαιτέρω εμβάθυνση των ευρωπαϊκών θεσμών και εντέλει της ευρωπαϊκής ιδέας, η οποία φαίνεται να δοκιμάζεται λόγω της σημερινής δυσμενούς δημοσιονομικής συγκυρίας.
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΣελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XVII
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΣελ. 1
Ι. ΓενικάΣελ. 3
ΙΙ. Η επίδραση του ενωσιακού δικαίου στις έννοιες του διοικητικού δικονομικού δικαίουΣελ. 9
Α. Συνύπαρξη εθνικού και ενωσιακού δικαίουΣελ. 9
1. Η σχέση ενωσιακού και εθνικού δικαίουΣελ. 9
2. Aλλαγή του κανονιστικού πλαισίου αναφοράςΣελ. 13
3. Σχέση ενωσιακού δικαίου και ΕΣΔΑΣελ. 17
Β. Η έμμεση ή αποκεντρωμένη εκτέλεση του ενωσιακού δικαίουΣελ. 19
Γ. Η συνεργασία των δικαστώνΣελ. 21
1. Η έννοια και τα όρια της δικονομικής αυτονομίαςΣελ. 21
2. Aποτελεσματική δικαστική προστασίαΣελ. 24
3. Οι δικονομικές λεπτομέρειεςΣελ. 31
4. Έννομη προστασία σε περίπτωση διακρατικής έννομης σχέσηςΣελ. 33
5. H χρήση της προδικαστικής παραπομπήςΣελ. 36
ΙII. H νομολογία του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 44
Α. Πρόσβαση στον δικαστή - προϋποθέσεις άσκησης ενδίκων βοηθημάτωνΣελ. 44
1. Έννομο συμφέρον ΝΠΔΔ προς άσκηση αίτησης ακύρωσηςΣελ. 44
i. Έμφαση στην αρχή της δικονομικής αυτονομίαςΣελ. 44
ii. To καθήκον έντιμης συνεργασίας ως περιορισμός της δικονομικής αυτονομίαςΣελ. 45
2. Διασταλτική ερμηνεία των προϋποθέσεων ενεργητικής νομιμοποίησηςΣελ. 47
i. Ενεργητική νομιμοποίηση κοινοπραξίας Σελ. 47
3. Διασταλτική ερμηνεία της έννοιας της εκτελεστής διοικητικής πράξης ως προϋπόθεσης του παραδεκτού της αίτησης ακύρωσηςΣελ. 56
i. Συνάρθρωση συνταγματικότητας, συμβατικότητας και συμβατότητας προς το κοινοτικό δίκαιοΣελ. 56
ii. Ένταξη της προβληματικής της έννομης προστασίας και στο πεδίο του κοινοτικού δικαίουΣελ. 61
4. Δυνατότητα ελέγχου πράξεων του Ελεγκτικού ΣυνεδρίουΣελ. 64
B. Δικονομικές διατυπώσεις και προϋποθέσεις για την πρόοδο της δίκηςΣελ. 66
1. Αυστηρή ερμηνεία της νόμιμης εκπροσώπησηςΣελ. 66
2. ΑπόδειξηΣελ. 67
3. Κατάργηση της δίκηςΣελ. 70
Γ. Η προσωρινή δικαστική προστασίαΣελ. 71
1. Νομολογιακή εναρμόνισηΣελ. 71
i. Αναστολή εκτέλεσης αντίθετης προς το κοινοτικό δίκαιο εθνικής διάταξηςΣελ. 71
ii. Αναστολή εκτέλεσης εθνικής διάταξης, η οποία εφαρμόζει κοινοτική ρύθμιση της οποίας αμφισβητείται η νομιμότηταΣελ. 72
2. Νομοθετική εναρμόνιση των δικονομικών κανόνων περί προσωρινής προστασίας κατά το προσυμβατικό στάδιοΣελ. 74
Δ. Αυτεπάγγελτη εξέταση της τήρησης του κοινοτικού δικαίουΣελ. 81
Ε. Χρήση της προδικαστικής παραπομπήςΣελ. 83
1. Λελογισμένη χρήση της προδικαστικής παραπομπής χωρίς να θίγεται η ενότητα του κοινοτικού δικαίουΣελ. 83
2. Το αντικείμενο της προδικαστικής παραπομπήςΣελ. 85
3. Ταχεία διαδικασία απάντησηςΣελ. 87
IV. EπίλογοςΣελ. 89
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η EΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΣελ. 93
Ι. ΓενικάΣελ. 95
ΙΙ. Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 EΣΔΑΣελ. 102
IΙΙ. Προσβαλλόμενες πράξεις Σελ. 108
Α. Aδυναμία ασκήσεως ένδικου βοηθήματος κατά νόμουΣελ. 108
Β. Kυβερνητικές πράξειςΣελ. 115
1. Η δικονομική ασυλία των κυβερνητικών πράξεωνΣελ. 115
2. Δυνατότητα αποζημιώσεως κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 5 του ΣυντάγματοςΣελ. 118
3. Περιορισμός του πεδίου εφαρμογής της δικονομικής ασυλίαςΣελ. 119
i. Aμιγώς κυβερνητικές πράξεις Σελ. 119
ii. Aντανάκλαση στην άσκηση ατομικού δικαιώματοςΣελ. 119
Γ. Πράξεις δικαστικών αρχών αναφερόμενες σε θέματα διοικητικής φύσεωςΣελ. 121
IV. Ακυρωτικός και ουσιαστικός δικαστικός έλεγχοςΣελ. 126
Α. Έννοια του δικαστηρίου πλήρους δικαιοδοσίαςΣελ. 126
B. Η συμβατότητα του ακυρωτικού ελέγχου προς το άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑΣελ. 129
Γ. Σύνδεση διαδικαστικών εγγυήσεων εκδόσεως της προσβαλλομένης πράξεως και δικαστικού ελέγχου αυτήςΣελ. 135
1. Πειθαρχικά όργανα επαγγελματικών τάξεωνΣελ. 135
2. Ανεξάρτητες αρχές που ασκούν κυρωτικές αρμοδιότητεςΣελ. 136
Δ. Πλήρης δικαιοδοσία και τεχνικές κρίσειςΣελ. 144
V. Δικονομικές προϋποθέσεις και διατυπώσεις για την πρόοδο της δίκηςΣελ. 146
Α. Περιορισμός στην άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως Σελ. 146
1. Βάσει του χρηματικού αντικειμένου της διαφοράςΣελ. 146
2. Λόγω των προϋποθέσεων του παραδεκτού της αιτήσεως αναιρέσεως κατά το άρθρο 12 του Ν 3900/2010Σελ. 147
Β. Κατάθεση δικογράφουΣελ. 149
1. Διαδικασία καταθέσεωςΣελ. 149
2. Μη αναγκαία η κατάθεση από δικηγόροΣελ. 151
Γ. ΠαράβολοΣελ. 152
Δ. Δικονομικές προθεσμίεςΣελ. 155
1. Αναστολή δικονομικών προθεσμιώνΣελ. 155
2. Έναρξη προθεσμίας ασκήσεως ενδίκων βοηθημάτωνΣελ. 157
Ε. ΚοινοποιήσειςΣελ. 159
ΣΤ. Πρόσβαση του δικαστή σε απόρρητα έγγραφαΣελ. 159
Ζ. Αντικατάσταση του εισηγητή της υποθέσεωςΣελ. 161
VΙ. Διαδικαστικές εγγυήσεις κατά τη διεξαγωγή της δίκηςΣελ. 163
Α. Οι διαδικαστικές εγγυήσεις ως στοιχεία της έννοιας του δικαστηρίουΣελ. 163
B. Δημόσια διεξαγωγή των συνεδριάσεωνΣελ. 163
1. Πειθαρχικά όργαναΣελ. 164
2. Ιδιαίτερη αυστηρότητα στην περίπτωση των ΑΔΑ που ασκούν κυρωτικές αρμοδιότητεςΣελ. 165
Γ. Δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως και συμπαράσταση πληρεξουσίου δικηγόρου ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίουΣελ. 168
Δ. Η αρχή της αμεροληψίαςΣελ. 169
VII. Νομοθετικές παρεμβάσεις στην απονομή της δικαιοσύνηςΣελ. 171
Α. Νομοθετικές κυρώσεις - Οι πρώτες αποφάσεις του ΕΔΔΑΣελ. 171
Β. Αναδρομική κύρωση με νόμο κανονιστικής πράξεως που εκδόθηκε χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση ή καθ' υπέρβαση αυτήςΣελ. 172
Γ. Αναδρομική κύρωση κανονιστικής πράξεως που έχει εκδοθεί κατά παράβαση νομοθετικής εξουσιοδοτήσεωςΣελ. 173
Δ. Προϋποθέσεις εφαρμογής αναδρομικής νομοθετικής διατάξεως σε εκκρεμή δίκηΣελ. 175
Ε. Νόμος που επαναλαμβάνει ατομική διοικητική πράξηΣελ. 177
VIIΙ. Η έννοια του δημοσίου συμφέροντος σε «έκτακτες συνθήκες»Σελ. 179
Α. Το ταμειακό συμφέρον του ΔημοσίουΣελ. 179
Β. Η δημοσιονομική ισορροπία του κράτους ως πτυχή του δημοσίου συμφέροντοςΣελ. 182
IΧ. Κατάργηση της δίκηςΣελ. 185
Α. Παραίτηση - Νομολογία του ΕΔΔΑΣελ. 185
Β. Πλημμελής επίδοση δικογράφουΣελ. 186
Γ. Λήξη ισχύος της προσβαλλομένης πράξεως - Συνέχιση της δίκης σε περίπτωση επικλήσεως ιδιαιτέρου έννομου συμφέροντοςΣελ. 187
Δ. Πράξη περιορισμένης χρονικής ισχύοςΣελ. 189
X. Δέσμευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίωνΣελ. 191
Α. Λήψη υπόψη στοιχείων μεταγενέστερων εκκαλουμένης αποφάσεωςΣελ. 191
Β. Λήψη υπόψη αθωωτικής αποφάσεως ποινικού δικαστηρίουΣελ. 192
ΧΙ. Η διάρκεια της διαδικασίαςΣελ. 198
Α. O χρόνος που λαμβάνεται υπόψηΣελ. 198
Β. Τα κριτήρια του εύλογου χαρακτήρα της διάρκειας της διαδικασίαςΣελ. 200
XΙΙ. Η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεωνΣελ. 207
A. H διαδικασία του N 3068/2002Σελ. 207
B. H σχετική νομολογία του ΕΔΔΑΣελ. 208
Γ. Η συμμόρφωση στις αποφάσεις του ΕΔΔΑΣελ. 209
ΧΙΙΙ. ΕπίλογοςΣελ. 211
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 215
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 235
Back to Top