ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ IN-HOUSE

Οι συμβάσεις IN-HOUSE κατά την κοινοτική νομολογία. Η σημασία των συμβάσεων IN-HOUSE για το δίκαιο των διοικητικών συμβάσεων.
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 32,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 32,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12600
Οικονόμου Μ.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Χρυσανθάκης Χ.
  • Έκδοση: 2010
  • Σελίδες: 96
  • ISBN: 978-960-272-746-1
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι συμβάσεις in-house, ένας ολοένα εξελισσόμενος θεσμός του οικονομικού διοικητικού δικαίου. Το νομικό μόρφωμα των συμβάσεων in-house εντάσσεται στο δαιδαλώδες πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις που συνάπτει ο δημόσιος τομέας. Ερωτήματα όπως πού τελειώνει η ανεξαρτησία και πού αρχίζει η διαφάνεια για κάθε διοικητικό οργανισμό αναφύονται συνεχώς για τον ερευνητή. Οι έννοια της αυτονομίας για κάθε διοικητικό οργανισμό και δημόσιο  φορέα χρήζει αποσαφήνισης.

Το ενδιαφέρον στην παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην προσπάθεια παρουσίασης  συγκεκριμένων πορισμάτων αναφορικά με τη θεματική των συμβάσεων in-house, υπό τη μορφή θεσφάτων, που αν μη τι άλλο θεωρείται ουτοπική δεδομένης της δυναμικής κοινοτικής νομολογίας που διευρύνει συνεχώς την εν λόγω έννοια. Πιο συγκεκριμένα ο συγγραφέας εξηγεί ότι οι μορφές της συμβατικής δράσης της διοίκησης λαμβάνουν αδιάλειπτα νέες μορφές σε μια προσπάθεια συμμόρφωσης με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και ότι οι συμβάσεις  in-house, που έχουν απασχολήσει έντονα την κοινοτική νομολογία, αποτελούν μία από τις παραπάνω. Στη συνέχεια οριοθετείται η έννοια του θεσμού και αναφέρεται ότι οι συμβάσεις in-house είναι πράξεις με τις οποίες ένας οργανισμός δημοσίου δικαίου αναθέτει το αντικείμενο της σύμβασης σε μία από τις υπηρεσίες του, η οποία δεν διαθέτει νομική προσωπικότητα. Στις in-house αναθέσεις όμως περιλαμβάνονται και περιπτώσεις στις οποίες οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν συμβάσεις με εταιρίες τις οποίες ελέγχουν οι ίδιες και οι οποίες διαθέτουν νομική προσωπικότητα. Οι συμβάσεις in-house αποτελούν δημόσιες συμβάσεις και υπάγονται στο καθεστώς αυτών. Η κοινοτική νομολογία παρέχει στέρεα βάση νομικού προβληματισμού στις συμβάσεις in-house, που αποτελούν σημαντικό μέρος της κρατικής συμβατικής και οικονομικής δραστηριότητας. Η μελέτη των συμβάσεων in-house επικουρεί στην αποσαφήνιση θεμελιωδών εννοιών που αφορούν το διοικητικό οικονομικό δίκαιο όπως οι π.χ. εταιρίες μικτής οικονομίας, οι Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα, η έννοια της αναθέτουσας αρχής.

Η μονογραφία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αποσαφηνίζονται οι συμβάσεις in-house μέσα από την κοινοτική νομολογία και παρουσιάζονται οι εννοιολογικές τους δυσχέρειες. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η προσφορά των συμβάσεων in-house στο δίκαιο των διοικητικών συμβάσεων και εν γένει στο διοικητικό οικονομικό δίκαιο. Συγκεκριμένα ο συγγραφέας εστιάζει στις συνέπειες της σύναψης συμβάσεων in-house  στην οργάνωση του δημόσιου τομέα  και παρουσιάζει τον κομβικό ρόλο που επιτελούν οι συμβάσεις in-house στις εταιρίες μικτής οικονομίας, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αλληλεπίδραση των τελευταίων με τις Συμπράξεις Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα.

Εξάλλου στο έργο αναπτύσσονται εκτενώς σκέψεις πρόσφατων αποφάσεων του ΔΕΕ με ιδιαίτερο νομολογιακό ενδιαφέρον. Η έκδοση επίσης πλαισιώνεται από ελληνική, διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και από αριθμητικό πίνακα κοινοτικής νομολογίας με σχετικές αποφάσεις του ΔΕΕ.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
Η έννοια της αυτεπιστασίας στο ελληνικό δίκαιο και οι πρακτικές εφαρμογές αυτήςΣελ. 1
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ  
Η χαοτική εννοιολογική κατασκευή των συμβάσεων ΙΝ-HOUSE κατά την Κοινοτική ΝομολογίαΣελ. 11
Α. Η πρακτική σημασία της νομολογίας TeckalΣελ. 13
α. Αποσαφήνιση του κριτηρίου του αναλόγου ελέγχου από την κοινοτική νομολογίαΣελ. 14
1. Οι λύσεις που δόθηκαν από τη νομολογία του ΔΕΕ κατά το έτος 2005Σελ. 14
i. H απόφαση ConameΣελ. 17
ii. Η απόφαση Parking BrixenΣελ. 17
2. Το περιεχόμενο της κοινοτικής νομολογίαςΣελ. 20
3. Οι μέθοδοι νομολογιακής αξιολόγησης της έννοιας του αναλόγου ελέγχου Σελ. 22
β. Αποσαφήνιση του κριτηρίου της άσκησης των αναγκαίων δραστηριοτήτων από την κοινοτική νομολογίαΣελ. 22
1. Η απόφαση του ΔΕΕ Carbotermo Σελ. 22
Β. Οι εννοιολογικές δυσχέρειες των συμβάσεων in-houseΣελ. 23
α. Εσωτερικές αναθέσεις και οι οργανισμοί δημοσίου δικαίουΣελ. 24
i. Η έννοια του οργανισμού δημοσίου δικαίου Σελ. 24
ii. Η εξάρτηση της σύμβασης από τον οργανισμό δημοσίου δικαίουΣελ. 26
β. Εσωτερικές αναθέσεις και οι δημόσιες επιχειρήσειςΣελ. 27
γ. Η περίπτωση της κατοχής του συνόλου του κεφαλαίου της εταιρίας από την δημόσια αρχήΣελ. 30
δ. Οι ΣΔΙΤΣελ. 31
ε. Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου των δημόσιων συμβάσεων και των συμβάσεων παραχώρησης στις Θεσμοθετημένες Συμπράξεις Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΘΣΔΙΤ)Σελ. 33
Συμπέρασμα πρώτου μέρους Σελ. 35
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ  
Η προσφορά των συμβάσεων ΙΝ-ΗΟUSE στο Δίκαιο των Διοικητικών ΣυμβάσεωνΣελ. 36
Α. Οι συνέπειες της σύναψης συμβάσεων in-house στην οργάνωση του δημόσιου τομέαΣελ. 36
α. Οι φορείς του δημόσιου τομέα ως φορείς σύναψης των συμβάσεων in-houseΣελ. 36
B. O κομβικός ρόλος των εταιριών μικτής οικονομίας στις συμβάσεις in-houseΣελ. 38
α. Οι επιχειρήσεις μικτής οικονομίας ως φορείς κρατικής οικονομικής παρέμβασης και η αλληλεπίδρασή τους με τις ΣΔΙΤΣελ. 38
β. Η προφανής λύση της νομολογίας Stadt HalleΣελ. 40
1. Οι επιπτώσεις της νομολογίας Stadt Halle σχετικά με τη διάρθρωση των εταιριών μικτής οικονομίαςΣελ. 40
2. Οι συμβάσεις in-house, ένα εμπόδιο για την τήρηση της διαφάνειας στις διοικητικές συμβάσεις; Σελ. 42
i. Oι εναλλακτικές λύσεις που προβλέπονται από το γαλλικό δίκαιο Σελ. 45
ii. O ευεργετικός ρόλος των ΣΔΙΤ για την αποκέντρωση των διοικητικών λειτουργιώνΣελ. 46
Γ. Η πρόσφατη εξέλιξη της νομολογίας του ΔΕΕ Επιτροπή κατά ΓερμανίαςΣελ. 47
α. Προϋποθέσεις ανάθεσης σύuβασης in-houseΣελ. 48
β. Η οριζόντια συνεργασία uεταξύ δηuοσίων αρχών δεν θίγει τον κύριο σκοπό των κοινοτικών κανόνων στον τοuέα των δηuοσίων συuβάσεωνΣελ. 49
Συμπεράσματα δευτέρου μέρουςΣελ. 53
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥΣελ. 54
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣελ. 61
Α. Γενικά έργα - ΜονογραφίεςΣελ. 61
Β. 'Αρθρα - Μελέτες - Σχολιασμός ΝομολογίαςΣελ. 62
ΙΙ. ΔΙΕΘΝΗΣΣελ. 65
Α. ΜονογραφίεςΣελ. 65
Β. 'Αρθρα - ΜελέτεςΣελ. 65
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ  
Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΕΕΣελ. 73
ΙΙ. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑΣελ. 75
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 77
Back to Top