ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ


Κανονισμός 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11781
Μιχαλόπουλος Γ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.
  • Έκδοση: 2007
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 240
  • ISBN: 978-960-272-452-1
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Θέμα της παρούσας μονογραφίας είναι το ρυθμιστικό σύστημα της ενδοκοινοτικής διασυνοριακής πτώχευσης. Κύρια ρύθμιση της κοινοτικής διαδικασίας αφερεγγυότητας είναι η περιεχόμενη στον Κανονισμό 1346/2000, το κείμενο του οποίου παρατίθεται αυτούσιο, όπως ισχύει. Μετά από μία ιστορική περιήγηση στον δύσβατο χώρο των διασυνοριακών πτωχεύσεων, ακολουθεί η οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής της κοινοτικής ρύθμισης (καθʼ ύλην, κατʼ έκταση, κατά τόπον και κατά χρόνο). Αναλύονται ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας, με ειδικότερη αναφορά στη διάκριση μεταξύ κύριας και τοπικών διαδικασιών αφερεγγυότητας καθώς και στην έννοια του κέντρου των κυρίων συμφερόντων του οφειλέτη, με παράθεση πλούσιας νομολογίας του ΔΕΚ και των εθνικών δικαστηρίων. Εξετάζεται επίσης το ζήτημα της αναγνώρισης των διαδικασιών αφερεγγυότητας και των συνεπειών της. Η ανάλυση ολοκληρώνεται με τη μελέτη των μέτρων συντονισμού και εναρμόνισης των διαδικασιών αφερεγγυότητας. Την έκδοση συμπληρώνει η εξαντλητική ελληνική και αλλοδαπή βιβλιογραφία. Πρόκειται για ένα εύχρηστο θεωρητικό και πρακτικό εργαλείο για δικηγόρους και νομικούς, που συμβάλλει στην ενημέρωση για τα νέα δεδομένα του πτωχευτικού δικαίου σε εσωτερικό και ταυτόχρονα ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ι. ΔιάγραμμαΣελ. 7
II. H κοινοτική ρύθμιση: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότηταςΣελ. 13
ΙΙΙ. Βιβλιογραφία 
Α. ΗμεδαπήΣελ. 47
Β. ΑλλοδαπήΣελ. 50
IV. Ιστορική περιήγηση στον δύσβατο χώρο των διασυνοριακών πτωχεύσεωνΣελ. 55
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 55
Β. Η Σύμβαση των Βρυξελλών του 1968 και ο αποκλεισμός των πτωχευτικών διαδικασιών από το πεδίο εφαρμογής τηςΣελ. 60
Γ. Η πρώτη περίοδος κύησης της κοινοτικής ρύθμισης (1960-1980) και τα πρώτα συμβατικά σχέδιαΣελ. 62
1. Το δύστροπο σχέδιο σύμβασης του 1970Σελ. 62
2. Η αναθεωρημένη εκδοχή του σχεδίου σύμβασης του 1980Σελ. 63
3. Η διακοπή της κύησης και το τέλος της πρώτης περιόδουΣελ. 64
Δ. Η παρεμβολή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης επί ορισμένων διεθνών πτυχών της πτώχευσης (Σύμβαση Κωνσταντινουπόλεως, 1990)Σελ. 64
Ε. Η δεύτερη περίοδος κύησης της κοινοτικής ρύθμισης (1989-1995) και η δυστοκία του δεύτερου σχεδίου σύμβασηςΣελ. 68
ΣΤ. Η παροχέτευση της κοινοτικής ρύθμισης στον Κανονισμό 1346/2000 περί των διαδικασιών αφερεγγυότηταςΣελ. 70
Ζ. Η συντρέχουσα πρωτοβουλία εκπόνησης του Πρότυπου Νόμου της UncitralΣελ. 71
Η. Τελικές παρατηρήσειςΣελ. 74
1. Συσχετισμός των διεθνών νομοθετικών κειμένωνΣελ. 74
2. Η ένταξη του Κανονισμού 1346/2000 στο κοινοτικό σύστημα ρυθμίσεων για τη διασυνοριακή αφερεγγυότηταΣελ. 79
V. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής της κοινοτικής ρύθμισηςΣελ. 83
Α. Η καθ' ύλην οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού: οι υπαγόμενες στη ρύθμιση διαδικασίες αφερεγγυότηταςΣελ. 83
1. Ο γενικός ορισμός της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ΚανονισμούΣελ. 83
2. Η απαρίθμηση των εθνικών διαδικασιών αφερεγγυότητας σε παραρτήματαΣελ. 87
Β. Η κατ’ έκταση οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού: οι εξαιρούμενες από τη ρύθμιση επιχειρήσεις Σελ. 93
1. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 93
2. Η οδηγία 2001/17/19.3.2001 για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεωνΣελ. 95
3. Η οδηγία 2001/24/4.4.2001 για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτωνΣελ. 96
4. Οι ιδιαιτερότητες των ρυθμίσεων για την εξυγίανση και την εκκαθάριση ασφαλιστικών επιχειρήσεων και πιστωτικών ιδρυμάτωνΣελ. 97
Γ. Η κατά τόπον οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του ΚανονισμούΣελ. 100
Δ. Η χρονική οριοθέτηση της εφαρμογής του ΚανονισμούΣελ. 100
VΙ. Ο εντοπισμός της διεθνούς δικαιοδοσίας: κύρια και τοπικές διαδικασίες αφερεγγυότηταςΣελ. 105
Α. Συνθετικές παρατηρήσειςΣελ. 105
B. Το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του οφειλέτη και η κήρυξη κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας, εξυγίανσης ή εκκαθάρισηςΣελ. 107
1. Το κέντρο των κυρίων συμφερόντων ως κριτήριο απονομής της διεθνούς αποκλειστικής δικαιοδοσίαςΣελ. 107
α. Η ρύθμιση της διεθνούς δικαιοδοσίας και η φυσιογνωμία της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότηταςΣελ. 107
β. Το κέντρο των κυρίων συμφερόντων φυσικού προσώπουΣελ. 109
γ. Το κέντρο των κυρίων συμφερόντων νομικού προσώπου: η υπεροχή της πραγματικής έδραςΣελ. 110
δ. Χρονικός καθορισμός του κέντρου των κυρίων συμφερόντωνΣελ. 112
ε. Θετικές και αρνητικές συγκρούσεις διεθνούς δικαιοδοσίαςΣελ. 113
2. H έννοια του κέντρου των κυρίων συμφερόντων στη νομολογίαΣελ. 115
α. Η θετική συνεισφορά της νομολογίαςΣελ. 115
αα. Η νομολογιακή επιβεβαίωση του κανόνα της διεθνούς δικαιοδοσίαςΣελ. 115
αβ. Επισκόπηση της νομολογίαςΣελ. 116
i. Η απόφαση της 16.5.2003 του High Court of Justice του Leeds και η απόφαση της 4.9.2003 της Cour d’ Appel de VersaillesΣελ. 116
ii. Η απόφαση της 8.4.2005 του High Court of Justice του Birmingham και η απόφαση της 19.5.2005 του Tribunal de commerce de NanterreΣελ. 118
iii. Η ιρλανδική διαδικασία δικαστικής εκκαθάρισης και η ιταλική διαδικασία έκτακτης διαχείρισης της ιρλανδικής εταιρίας Eurofood IFSC Ltd. H απόφαση ΔΕΚ της 2.5.2006Σελ. 119
iv. Συμπερασματική κατάληξηΣελ. 121
β. Η αρνητική πτυχή της νομολογίας 
βα. Η υπέρμετρη νομολογιακή διεύρυνση της έννοιας του κέντρου των κυρίων συμφερόντων οφειλέτηΣελ. 121
ββ. H διαφαινόμενη νομολογιακή τάση εκλογίκευσης της έννοιας του κέντρου των κυρίων συμφερόντων: η απόφαση ΔΕΚ της 2.5.2006 και οι επακολουθήσασες κατ’ εφαρμογήν της γαλλικές αποφάσειςΣελ. 126
βγ. Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 128
Γ. Η εγκατάσταση του οφειλέτη και η δυνατότητα έναρξης τοπικής διαδικασίας αφερεγγυότηταςΣελ. 130
1. Η εγκατάσταση ως κριτήριο απονομής της διεθνούς δικαιοδοσίαςΣελ. 130
α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 130
β. Το ελάχιστο εννοιολογικό περιεχόμενο της εγκατάστασηςΣελ. 132
γ. Το μέγιστο εννοιολογικό περιεχόμενο της εγκατάστασηςΣελ. 134
δ. Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 139
2. Οι τοπικές διαδικασίες αφερεγγυότηταςΣελ. 140
α. Τοπικές διαδικασίες μεταγενέστερες της έναρξης κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας: οι δευτερεύουσες διαδικασίες εκκαθάρισηςΣελ. 140
αα. Η φυσιογνωμία των δευτερευουσών διαδικασιών αφερεγγυότηταςΣελ. 140
αβ. Νομολογιακό παράδειγμα κήρυξης ελληνικής δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας: η ΠΠρΑθ 693/2003Σελ. 143
β. Τοπικές διαδικασίες προγενέστερες της έναρξης κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας: οι ανεξάρτητες διαδικασίες εξυγίανσης ή εκκαθάρισηςΣελ. 145
βα. Προϋποθέσεις κήρυξης ανεξάρτητων διαδικασιών αφερεγγυότηταςΣελ. 145
ββ. Η προσωρινότητα του ανεξάρτητου χαρακτήρα της τοπικής διαδικασίαςΣελ. 147
Δ. Τελικές παρατηρήσεις: παρενέργειες της κοινοτικής ρύθμισης επί των εθνικών δικαίωνΣελ. 148
VIΙ. Η αναγνώριση των διαδικασιών αφερεγγυότητας και οι συνέπειές τηςΣελ. 153
Α. Συνθετικές παρατηρήσειςΣελ. 153
Β. Η αναγνώριση της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότητας και η εξαγωγή της στα κράτη μέληΣελ. 154
1. Η βασική αρχή της άμεσης αναγνώρισηςΣελ. 154
2. Η άνευ ετέρου αναγνώριση αποφάσεωνΣελ. 156
α. Η εξαγωγή της εναρκτήριας απόφασης και των αποτελεσμάτων τηςΣελ. 156
β. Η αναγνώριση και το εκτελεστό άλλων αποφάσεωνΣελ. 157
βα. Η αναγνώριση άλλων αποφάσεωνΣελ. 157
ββ. Το εκτελεστό των αποφάσεωνΣελ. 159
βγ. Εξαιρέσεις για λόγους δημόσιας τάξηςΣελ. 161
γ. Η επιφύλαξη της δημόσιας τάξηςΣελ. 162
γα. Το περιεχόμενο και η έκταση της επιφύλαξηςΣελ. 162
γβ. Το ζήτημα στη νομολογίαΣελ. 164
3. Η εξαγωγή του (εφαρμοστέου) δικαίου του κράτους έναρξηςΣελ. 166
α. Ο γενικός κανόνας σύγκρουσηςΣελ. 166
αα. Ο κανόνας της lex fori concursusΣελ. 166
αβ. Η ενδεικτική περιπτωσιολογίαΣελ. 167
β. Οι εξαιρέσειςΣελ. 170
βα. Ο δικαιολογητικός λόγος εισαγωγής εξαιρέσεωνΣελ. 170
ββ. Συνθετικές κατηγοριοποιήσεις των εξαιρέσεωνΣελ. 171
βγ. Η εξαντλητική απαρίθμηση των εξαιρέσεωνΣελ. 173
i. Εμπράγματα δικαιώματα τρίτωνΣελ. 173
ii. ΣυμψηφισμόςΣελ. 177
iii. Επιφύλαξη κυριότηταςΣελ. 179
iv. Σύμβαση με αντικείμενο ακίνητοΣελ. 180
v. Συστήματα πληρωμής και χρηματαγορέςΣελ. 180
vi. Σύμβαση εργασίαςΣελ. 182
vii. Αποτελέσματα επί των δικαιωμάτων που υπόκεινται σε καταχώρησηΣελ. 182
viii. Κοινοτικό δικαίωμα ευρεσιτεχνίας και κοινοτικό σήμαΣελ. 183
ix. Επιβλαβείς πράξειςΣελ. 183
x. Προστασία του αποκτώντος τρίτουΣελ. 184
xi. Αποτελέσματα της διαδικασίας αφερεγγυότητας επί εκκρεμών δικώνΣελ. 185
4. Η «εξαγωγή» του συνδίκου και τα όρια της ενδοκοινοτικής διάχυσης των εξουσιών τουΣελ. 185
α. Διατυπώσεις νομιμοποίησης του συνδίκουΣελ. 185
β. Η άσκηση των εξουσιών του συνδίκουΣελ. 186
γ. Ειδικότερα, η επείγουσα λήψη ασφαλιστικών μέτρων για την διαφύλαξη της περιουσίας του οφειλέτηΣελ. 187
Γ. Το ζήτημα της αναγνώρισης και των συνεπειών της αναγόμενο στην κλίμακα τοπικής διαδικασίας αφερεγγυότηταςΣελ. 189
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 189
2. Κοινές ρυθμίσεις για την κύρια και τις τοπικές διαδικασίες αφερεγγυότηταςΣελ. 190
3. Ιδιαίτερες ρυθμίσεις για τις τοπικές (ανεξάρτητες και δευτερεύουσες) διαδικασίες αφερεγγυότηταςΣελ. 193
α. Αποτελέσματα της αναγνώρισηςΣελ. 193
β. Εξουσίες του συνδίκουΣελ. 194
Δ. Τελικές παρατηρήσειςΣελ. 195
VIII. Η διαλεκτική των διαδικασιών αφερεγγυότητας Σελ. 197
Α. Συνθετικές παρατηρήσεις Σελ. 197
Β. Μέτρα συντονισμού των διαδικασιών αφερεγγυότηταςΣελ. 200
1. Η συντονισμένη διαχείριση της αφερεγγυότητας του οφειλέτη: το καθήκον αμοιβαίας ενημέρωσης και συνεργασίας των συνδίκωνΣελ. 200
2. Η συντονισμένη ικανοποίηση των πιστωτών και το ζήτημα της αρχής της ισότητας Σελ. 203
α. Γενικώς, η σύλληψη της αρχής ως αρχής της διακοινοτικής ισότητας των πιστωτώνΣελ. 203
β. Η άμεση επιδίωξη της αρχής της ισότητας των πιστωτών Σελ. 204
βα. Η ρύθμιση της απόδοσης Σελ. 204
ββ. Ο κανόνας του καταλογισμούΣελ. 205
βγ. Η μεταχείριση του πλεονάζοντος ενεργητικού δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότητας Σελ. 206
γ. Η έμμεση ανάδειξη της αρχής της ισότητας των πιστωτώνΣελ. 207
γα. Η άσκηση των δικαιωμάτων των πιστωτώνΣελ. 207
γβ. Το καθεστώς δημοσιότητας των διαδικασιών αφερεγγυότητας Σελ. 211
i. Οι διατυπώσεις δημοσιότηταςΣελ. 211
ii. Η μη αναγωγή της τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας σε προϋπόθεση αναγνώρισης των διαδικασιών αφερεγγυότητας: η επιλογή του Κανονισμού και η ιστορική εξήγησή τηςΣελ. 213
iii. Η σημασία της τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότηταςΣελ. 215
Γ. Μέτρα εναρμόνισης των διαδικασιών αφερεγγυότητας Σελ. 217
1. Συνθετικές παρατηρήσεις Σελ. 217
2. Μέτρα εναρμόνισης των δευτερευουσών διαδικασιών προς την κύρια διαδικασία αφερεγγυότηταςΣελ. 219
α. Η αναστολή της εκκαθάρισης στο πλαίσιο της δευτερεύουσας διαδικασίας αφερεγγυότηταςΣελ. 219
αα. Η ρύθμιση του άρθρου 33 του Κανονισμού Σελ. 219
αβ. Η συμπλοκή της ρύθμισης του άρθρου 33 με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 34: μέτρα περάτωσης της δευτερεύουσας διαδικασίας διαρκούσης της αναστολής της εκκαθάρισης Σελ. 220
β. Μέτρα περάτωσης της δευτερεύουσας διαδικασίας Σελ. 220
3. Μέτρα εναρμόνισης ανεξάρτητων διαδικασιών αφερεγγυότητας προς την μεταγενέστερη κύρια διαδικασία Σελ. 223
α. Μεταγενέστερη έναρξη της κύριας διαδικασίας αφερεγγυότηταςΣελ. 223
β. Μετατροπή της προγενέστερης εξυγιαντικής διαδικασίας σε διαδικασία εκκαθάρισης Σελ. 224
Δ. Τελικές παρατηρήσειςΣελ. 225
Back to Top