ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11835
Μήτσου Α.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.
  • Έκδοση: 2007
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 488
  • ISBN: 978-960-272-473-6
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα μελέτη ερευνά τα νομικά ζητήματα και τα εμπόδια νομικής φύσης που ανακύπτουν στις διασυνοριακές συναλλαγές σε χρηματιστηριακές αγορές αξιών από τη σκοπιά του κοινοτικού και του ελληνικού δικαίου. Στην αρχή οριοθετείται η έννοια των διασυνοριακών συναλλαγών σε χρηματιστήρια και αναλύονται τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν, κυρίως λόγω της διαμεσολάβησης περισσότερων ενδιάμεσων κατά το στάδιο της κατάρτισης, της εκκαθάρισης και του διακανονισμού των εν λόγω συναλλαγών. Στη συνέχεια, επισημαίνονται οι ρυθμίσεις της ελληνικής χρηματιστηριακής νομοθεσίας που είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι δυσχεραίνουν τους ξένους συναλλασσομένους κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών στο ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ προτείνεται η θεσμοθέτηση της λειτουργίας Συλλογικών Λογαριασμών Αξιών προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης των συναλλαγών των ξένων επενδυτών. Περαιτέρω, εξετάζεται το ειδικό ζήτημα της διαβίβασης εντολών για την πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω διαδικτύου, η πολιτική της Κοινότητας για την υλοποίηση του στόχου της ενιαίας ευρωπαϊκής Κεφαλαιαγοράς και η συμβολή των διατάξεων της Οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ στην αντιμετώπιση των εμποδίων που υφίστανται στις διασυνοριακές συναλλαγές σε αγορές κινητών αξιών. Τέλος, παρουσιάζονται οι πρόσφατες πρωτοβουλίες της Κοινότητας στον τομέα της εκκαθάρισης και του διακανονισμού των διασυνοριακών συναλλαγών σε κινητές αξίες. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξένη) και αλφαβητικό ευρετήριο.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1. Συνοπτική παρουσίαση του θέματοςΣελ. 1
2. Οι στόχοι και η πορεία της έρευναςΣελ. 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΣελ. 7
Διασυνοριακές συναλλαγές σε χρηματιστήρια αξιών της Ευρώπης-Βασικές έννοιες και σημασιολογική προσέγγισή τουςΣελ. 7
1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 7
2. Το χρηματιστήριο ως «ρυθμιζόμενη» αγορά (regulated market)Σελ. 10
2.1. Τα βασικά χαρακτηριστικά της χρηματιστηριακής αγοράς Σελ. 10
2.2. Η έννοια της «ρυθμιζόμενης» αγοράς και οι κανόνες λειτουργίας της σύμφωνα με την οδηγία 93/22/ΕΚ Σελ. 13
2.3. Οι εξελίξεις στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές Σελ. 16
2.3.1.Η ιδιωτικοποίηση των χρηματιστηρίωνΣελ. 16
2.3.2. Η δημιουργία πανευρωπαϊκών χρηματιστηρίωνΣελ. 19
2.3.3. Η εμφάνιση νέων τόπων εκτέλεσης εντολών που λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τα χρηματιστήριαΣελ. 21
2.3.3.1. Πολυμερείς Μηχανισμοί Διαπραγμάτευσης Σελ. 22
2.3.3.2. Η «εσωτερικοποίηση» των εντολών από τις επιχειρήσεις επενδύσεων (internalization)Σελ. 25
2.4. Ο νέος ορισμός της «ρυθμιζόμενης αγοράς» της οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ ("MIFID")Σελ. 28
2.5 Οι ρυθμιζόμενες αγορές που λειτουργούν στην ΕλλάδαΣελ. 30
2.6 H ιδιωτικοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ως ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 32
3. Συναλλασσόμενοι στις χρηματιστηριακές αγορές αξιώνΣελ. 36
3.1. Τα μέλη των χρηματιστηρίων: οι επιχειρήσεις επενδύσεων της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ και τα πιστωτικά ιδρύματα της Οδηγίας 2000/12/ΕΟΚΣελ. 36
3.1.1. Τα μέλη του Χ.ΑΣελ. 38
3.1.1.1. Οι ΑΧΕ και τα Πιστωτικά ΙδρύματαΣελ. 40
3.1.1.2. Οι κοινοτικές επιχειρήσεις επενδύσεωνΣελ. 41
3.1.1.3. Οι μη κοινοτικές επιχειρήσεις επενδύσεωνΣελ. 41
3.1.2. Διακρίσεις των μελών στην Αγορά Αξιών του Χ.ΑΣελ. 42
3.1.2.1. ΠαραγγελιοδόχοιΣελ. 42
3.1.2.2. ΔιαπραγματευτέςΣελ. 43
3.1.2.3. Ειδικοί ΔιαπραγματευτέςΣελ. 44
3.2. Οι επενδυτές ως «έμμεσα συναλλασσόμενοι» στις χρηματιστηριακές αγορέςΣελ. 46
3.3. Οι υποχρεώσεις των ΕΠΕΥ έναντι των επενδυτώνΣελ. 49
4. Αντικείμενα διαπραγμάτευσης στις χρηματιστηριακές αγορές αξιώνΣελ. 52
4.1. Ορισμός της έννοιας των κινητών αξιώνΣελ. 52
4.2. Είδη κινητών αξιώνΣελ. 54
4.2.1. ΜετοχέςΣελ. 54
4.2.2. Πιστοποιητικά κατάθεσης μετοχών (Depositary Receipts)Σελ. 55
4.2.3. Ομόλογα-ομολογίεςΣελ. 56
4.2.3.1. Η έκδοση ομολόγων ως τρόπος χρηματοδότησης του εκδότηΣελ. 56
4.2.3.2. Ομόλογα που εκδίδονται στα πλαίσια τιτλοποίησης απαιτήσεωνΣελ. 57
4.2.4. Τίτλοι επιλογής (warrants)Σελ. 58
4.2.5. Εxchange Τraded FundsΣελ. 58
4.3. Η ακινητοποίηση και αποϋλοποίηση των κινητών αξιών Σελ. 59
5. Οι συναλλαγές στις αγορές αξιών των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίωνΣελ. 62
5.1. Χρηματιστηριακές συναλλαγές στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ)Σελ. 63
5.2. Πράξεις τοις μετρητοίς στην Αγορά Αξιών του ΧΑΣελ. 64
5.3. Η Σύμβαση Χρηματιστηριακής ΠαραγγελίαςΣελ. 65
6. Η εκκαθάριση και ο διακανονισμός των συναλλαγών σε κινητές αξίεςΣελ. 70
6.1. Εννοιολογική ΟριοθέτησηΣελ. 70
6.2. Η εκκαθάριση των συναλλαγών στο Χ.Α και η ιδιαιτερότητατου ελληνικού συστήματος καταχώρισης αξιώνΣελ. 73
7. Διασυνοριακές συναλλαγές σε χρηματιστηριακές αγορές αξιώνΣελ. 75
7.1. Ορισμός της έννοιαςΣελ. 75
7.2. Βασικά χαρακτηριστικά των διασυνοριακών συναλλαγών σε χρηματιστηριακές αγορές Σελ. 76
7.3. H προβληματική των διασυνοριακών συναλλαγών στα χρηματιστήρια της ΕυρώπηςΣελ. 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΣελ. 81
Τα νομικά ζητήματα και τα εμπόδια που ανακύπτουν κατά την πραγματοποίηση συναλλαγών για λογαριασμό ελλήνων επενδυτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αξιών 
1. Νομικά ζητήματα και εμπόδια κατά την σύναψη σύμβασης μεταξύ επενδυτή και ΕΠΕΥ για την κατάρτιση συναλλαγών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αξιώνΣελ. 81
1.1. Περίπτωση Α': Εκτέλεση εντολών ελλήνων επενδυτών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια αξιών από κοινοτική επιχείρηση επενδύσεων με τη μεσολάβηση ημεδαπής ΕΠΕΥΣελ. 81
1.1.1. Η ΕΠΕΥ λαμβάνει και διαβιβάζει τις εντολές των πελατών της στην εκτελούσα επιχείρηση επενδύσεων Σελ. 83
1.1.1.1. Η ύπαρξη ή μη της υποχρέωσης τήρησης των κανόνων συμπεριφοράς από την εκτελούσα επιχείρηση επενδύσεων έναντι του επενδυτήΣελ. 83
1.1.1.1.1. Η διάταξη του άρθρου 11 παρ.3 της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ Σελ. 83
1.1.1.1.2. Η νομική φύση των κανόνων συμπεριφοράς του άρθρου 11 της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ και οι έννομες συνέπειες από την παραβίασή τουςΣελ. 86
1.1.1.2. Οι υποχρεώσεις της μεσολαβούσας ΕΠΕΥ έναντι του επενδυτήΣελ. 88
1.1.1.2.1. Υποχρέωση πληροφόρησηςΣελ. 88
1.1.1.2.2.Υποχρέωση πίστης, επιμέλειας και αμεροληψίαςΣελ. 92
1.1.1.2.3. Υποχρέωση κατάρτισης αναλυτικής σύμβασηςΣελ. 93
1.1.1.2.4. Ενημέρωση του επενδυτή μετά την κατάρτιση της συναλλαγήςΣελ. 96
1.1.1.3. Νομική φύση της σχέσης μεταξύ μεσολαβούσας ΕΠΕΥ και επενδυτή και η ύπαρξη ή μη ευθύνης της μεσολαβούσας ΕΠΕΥ για το πταίσμα της εκτελούσας επιχείρησης επενδύσεωνΣελ. 96
1.1.1.3.1. Κατάρτιση Σύμβασης Χρηματιστηριακής ΠαραγγελίαςΣελ. 97
1.1.1.3.2. Κατάρτιση Σύμβασης λήψης και διαβίβασης εντολών Σελ. 99
1.1.1.4. Η εγκυρότητα της ρήτρας αποκλεισμού ή μετριασμού της ευθύνης της μεσολαβούσας ΕΠΕΥ για το πταίσμα της εκτελούσας επιχείρησης επενδύσεωνΣελ. 104
1.1.1.4.1. Έλεγχος βάσει των διατάξεων του αστικού κώδικαΣελ. 104
1.1.1.4.2. Έλεγχος βάσει των διατάξεων του δικαίου του καταναλωτήΣελ. 105
1.1.2. Η μεσολαβούσα ΕΠΕΥ ενεργεί στα πλαίσια διαχείρισης χαρτοφυλακίουΣελ. 107
1.1.2.1. Υποχρεώσεις της ΕΠΕΥ που διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια πελατώνΣελ. 108
1.1.2.1.1.Υποχρέωση παροχής συμβουλώνΣελ. 108
1.1.2.1.2.Υποχρέωση κατάρτισης αναλυτικής σύμβασηςΣελ. 109
1.1.2.1.3. Κατάρτιση ενιαίων συναλλαγών και υποχρέωση ίσης μεταχείρισης των πελατώνΣελ. 109
1.1.2.1.4. Υποχρέωση τακτικής ενημέρωσης του πελάτη Σελ. 110
1.1.2.2. Νομική φύση της σχέσης μεταξύ διαχειριστή χαρτοφυλακίου και πελάτη και η ύπαρξη ή μη ευθύνης του διαχειριστή για το πταίσμα της εκτελούσας επιχείρησης επενδύσεωνΣελ. 110
1.1.3. Νόμιμες βάσεις για την θεμελίωση αξίωσης αποζημίωσης του επενδυτή στις δημιουργούμενες τριμερείς σχέσειςΣελ. 112
1.1.4. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίουΣελ. 115
1.1.4.1. Ιδιωτικό Διεθνές ΔίκαιοΣελ. 115
1.1.4.2. Δικονομικό Διεθνές ΔίκαιοΣελ. 118
1.1.5. Φορολόγηση των συναλλαγών στα ξένα χρηματιστήριαΣελ. 119
1.2. Περίπτωση Β': Εκτέλεση εντολών ελλήνων επενδυτών σε αλλοδαπά χρηματιστήρια απευθείας από κοινοτική επιχείρηση επενδύσεων, χωρίς τη μεσολάβηση ημεδαπής ΕΠΕΥΣελ. 121
1.2.1. Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών με εγκατάσταση και χωρίς εγκατάσταση στο κράτος υποδοχής Σελ. 122
1.2.1.1. Περιεχόμενο και διάκριση μεταξύ των δύο ελευθεριών της ΣυνθήκηςΣελ. 122
1.2.1.2. Υποχρέωση γνωστοποίησης της έναρξης δραστηριοτήτων στο κράτος υποδοχήςΣελ. 125
1.2.1.3. Χρησιμοποίηση των υπηρεσιών ανεξάρτητων ενδιαμέσων και αντιπροσώπων για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στην ΕλλάδαΣελ. 128
1.2.2. Εμπόδια στις κοινοτικές επιχειρήσεις επενδύσεων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, ως κράτος υποδοχής με την επίκληση λόγων «γενικού συμφέροντος»Σελ. 132
1.2.2.1. Η έννοια του γενικού συμφέροντοςΣελ. 132
1.2.2.2. Τομείς στους οποίους είναι δυνατή η επίκληση της ρήτρας του γενικού συμφέροντος από το ελληνικό κράτος, ως κράτος υποδοχήςΣελ. 137
1.2.2.2.1. Διαφήμιση στην Ελλάδα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιώνΣελ. 138
1.2.2.2.2. Η εφαρμογή των κανόνων συμπεριφοράς της ελληνικής νομοθεσίας Σελ. 140
1.2.2.2.3. Κανόνες αναγκαστικού δικαίου της ελληνικής νομοθεσίας που αποβλέπουν στη διασφάλιση του γενικού συμφέροντος Σελ. 143
1.2.3. Κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας μη συμβατοί με το κοινοτικό δίκαιο Σελ. 144
1.2.3.1. Κανόνες από την χρηματιστηριακή νομοθεσίαΣελ. 144
1.2.3.2. Η διεύρυνση της έννοιας του «καταναλωτή» στο ν.2251/94 σε σύγκριση με τον ορισμό που δίνεται στις κοινοτικές οδηγίεςΣελ. 148
1.2.3.2.1. Η θέση της θεωρίαςΣελ. 150
1.2.3.2.2. Η θέση της νομολογίαςΣελ. 153
1.2.3.2.3. Τα προβλήματα που ανακύπτουν από την ευρεία διατύπωση του άρθρου 1 ν.2251/1994Σελ. 155
1.2.3.2.4. Έννοια καταναλωτή στο κοινοτικό δίκαιοΣελ. 156
1.2.4. Καταχρηστικοί όροι στις επενδυτικές συμβάσεις μεταξύ επενδυτή και κοινοτικής επιχείρησης επενδύσεωνΣελ. 162
1.2.5. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίουΣελ. 164
1.2.5.1. Ιδιωτικό Διεθνές ΔίκαιοΣελ. 164
1.2.5.2. Δικονομικό Διεθνές ΔίκαιοΣελ. 165
2. Νομικά ζητήματα και εμπόδια κατά το στάδιο της εκκαθάρισης και του διακανονισμού των διασυνοριακών χρηματιστηριακών συναλλαγών Σελ. 167
2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 167
2.2. Σύστηματα έμμεσης κατοχής αξιώνΣελ. 169
2.2.1. Η δομή των συστημάτων έμμεσης κατοχής αξιώνΣελ. 169
2.2.2. Οι διατάξεις του ελληνικού δικαίου για τα συστήματα έμμεσης κατοχής τίτλωνΣελ. 172
2.2.3. Τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν από την τήρηση κινητών αξίων σε συστήματα έμμεσης κατοχής Σελ. 175
2.3. Εμπόδια Νομικής Φύσης στην διαδικασία της διασυνοριακής εκκαθάρισης και του διακανονισμούΣελ. 177
2.3.1. Διαφοροποίηση των εσωτερικών νομοθεσιών όσον αφορά την νομική φύση των δικαιωμάτων του δικαιούχου ενός λογαριασμού αξιών. Σελ. 178
2.3.1.1. Οι τρείς περιπτώσειςΣελ. 178
2.3.1.2. Νομική φύση των άυλων αξιών στο ελληνικό δίκαιοΣελ. 184
2.3.2. Ο «Κίνδυνος του θεματοφύλακα» και ο «κίνδυνος του απώτερου ενδιαμέσου»Σελ. 190
2.3.2.1. Το περιεχόμενο των εννοιώνΣελ. 190
2.3.1.2. Αντιμετώ πιση του «κινδύνου του θεματοφύλακα» και του απώτερου ενδιαμέσου στο ελληνικό δίκαιο Σελ. 191
2.3.1.2.1. Οι Υποχρεώσεις της ΕΠΕΥ που παρέχει την υπηρεσία φύλαξης και διαχείρισης κινητών αξιών έναντι του επενδυτήΣελ. 192
2.3.1.2.3. Η νομική φύση της σχέσης μεταξύ επενδυτή-θεματοφύλακα- υποθεματοφύλακαΣελ. 194
2.3.1.2.4. Βοηθός εκπλήρωσης ή υποκατάστατος ο τρίτος ενδιάμεσος;Σελ. 196
2.3.3. Αβεβαιότητα ως προς το δίκαιο που εφαρμόζεται στις κινητές αξίες που έχουν καταχωρηθεί σε ηλεκτρονική μορφή σε λογαριασμούς αξιώνΣελ. 197
2.3.3.1. Η υιοθέτηση της αρχής PRIMA από τις κοινοτικές Οδηγίες Σελ. 200
2.3.3.2. Εφαρμοστέο δίκαιο στην παραχώρηση ασφάλειας επί άυλων αξιών από έλληνα επενδυτή για την εξασφάλιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εκκαθάριση των διασυνοριακών συναλλαγώνΣελ. 202
2.3.4. Διαφοροποίηση των εσωτερικών νομοθεσιών όσον αφορά την νομική φύση της εγγραφής σε λογαριασμό αξιών, την χρονική στιγμή της μεταβίβασης της κυριότητας των κινητών αξιών και την αντιμετώπιση του καλόπιστου τρίτου Σελ. 204
2.3.5. Προβλήματα εταιρικού και χρηματιστηριακού δικαίου που σχετίζονται με την δυσχέρεια αναγνώρισης του τελικού δικαιούχου σε ένα σύστημα έμμεσης κατοχήςΣελ. 205
2.3.5.1 Η άσκηση του δικαιώματος ψήφουΣελ. 205
2.3.5.1.1. Η πρόταση οδηγίας για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου από μετόχους εταιριώνΣελ. 206
2.3.5.1.2. Η θέση του ελληνικού δικαίου Σελ. 209
1.3.5.2. Η υποχρέωση της αναγγελίας της απόκτησης σημαντικής συμμετοχής στο κεφάλαιο του εκδότη κινητών αξιώνΣελ. 210
1.3.5.2.1. Η Οδηγία για τη ΔιαφάνειαΣελ. 211
1.3.5.2.2. Η θέση του ελληνικού δικαίουΣελ. 212
2.4. Τεχνικά και φορολογικά εμπόδια Σελ. 213
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Νομικά ζητήματα και εμπόδια στις συναλλαγές αλλοδαπών επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 216
2. Περιγραφή της διαδικασίας πραγματοποίησης συναλλαγών ξένων επενδυτών στο ΧΑΣελ. 218
2.1. Πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω ΑΧΕ ή πιστωτικού ιδρύματος που έχουν την ιδιότητα μέλους του ΧΑΣελ. 218
2.2. Πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω κοινοτικής επιχείρησης επενδύσεων που έχει την ιδιότητα μέλους του ΧΑΣελ. 219
3. Βελτιωτικές ρυθμίσεις αναφορικά με την κατάρτιση συναλλαγών στο ΧΑΣελ. 222
3.1. Συναλλαγές Προσυμφωνημένων ΠακέτωνΣελ. 222
3.2. Κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών με πίστωση και η ρύθμιση της «άτυπης πίστωσης»Σελ. 226
3.2.1. Χρηματιστηριακές συναλλαγές χωρίς πίστωσηΣελ. 226
3.2.2. Αγορά και πώληση μετοχών εντός του Τ+3, χορήγηση άτυπης πίστωσηςΣελ. 228
3.2.3. Χρηματιστηριακές συναλλαγές με χορήγηση πίστωσηςΣελ. 230
3.3. Η ρύθμιση των ανοικτών πωλήσεων στην αγορά αξιών του ΧΑΣελ. 233
3.3.1. Χρηματοοικονομική λειτουργία των ανοικτών πωλήσεων (short selling)Σελ. 234
3.3.2. Η αντιμετώπιση των ανοικτών πωλήσεων από την ελληνική νομοθεσίαΣελ. 235
3.3.3. Τα προβλήματα που είχαν ανακύψει υπό το προηγούμενο καθεστώς, ιδίως στην περίπτωση των συναλλαγών με αλλοδαπούς επενδυτές Σελ. 237
3.3.3.1. Μη έγκαιρη γνωστοποίηση της ταυτότητας του εντολέα-πελάτηΣελ. 237
3.3.3.2. Οι περιορισμοί στην κατάρτιση ανοικτών πωλήσεωνΣελ. 238
3.3.4. Η ρύθμιση των ανοικτών πωλήσεων με την υπ'αρ. 5/403/8.11.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σελ. 239
4. Βελτιωτικές ρυθμίσεις κατά την εκκαθάριση των συναλλαγών των ξένων επενδυτώνΣελ. 241
4.1. Η μετάθεση της πράξης στο θεματοφύλακα προς εκκαθάρισηΣελ. 241
4.2. Οι νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των συναλλαγών που δεν εκκαθαρίσθηκαν από τον θεματοφύλακα (failed trades)Σελ. 243
4.2.1.Τα προβλήματα του προηγούμενου καθεστώτοςΣελ. 243
4.2.2. Καινοτομίες των νέων ρυθμίσεωνΣελ. 244
4.2.2.1. Tα Πακέτα ΔιακανονισμούΣελ. 245
4.2.2.2.Το Πακέτο ΑποκατάστασηςΣελ. 246
4.2.2.3. Τα Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου (ΣΕΕΤ) της Αγοράς Παραγώγων του ΧΑ (Special Type Repurchase Agreements-STRAs)Σελ. 247
4.2.2.4. Τα Πινακίδια που εκδίδονται στην περίπτωση καθυστερημένης γνωστοποίησης της ταυτότητας του επενδυτήΣελ. 247
5. Οι περιορισμοί κατά το στάδιο της κατάρτισης των συναλλαγών Σελ. 248
5.1. Η ρύθμιση των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών Σελ. 249
5.1.1. Οι διατάξεις του άρθρου 14 της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚΣελ. 249
5.1.2.Οι διατάξεις του ελληνικού δικαίουΣελ. 251
5.1.3. Αξιολόγηση της συμβατότητας ή μη του άρθρου 15 παρ.4. Ν.3632/28 με τη διάταξη του άρθρου 14 της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚΣελ. 254
5.2. Οι εκτός κύκλου χρηματιστηριακές συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του ΧΑ Σελ. 256
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Το διαδίκτυο ως μέσο για την πραγματοποίηση συναλλαγών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια 
1. Xρήσεις του διαδικτύου στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών, ιδίως για την πραγματοποίηση χρηματιστηριακών συναλλαγών (e-trading)Σελ. 279
2. Το νομικό πλαίσιο για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε «απευθείας σύνδεση» (on-line) Σελ. 282
2.1. Η Οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές και το Π.Δ.150/2001Σελ. 282
2.2. Η Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και το Π.Δ.131/2003Σελ. 285
2.3. Η Οδηγία 2002/65/ΕΚ για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση και το άρθρο 4α του ν.2251/1994Σελ. 290
3. Ηλεκτρονικά καταρτιζόμενες επενδυτικές συμβάσεις και οι κίνδυνοι για τους επενδυτέςΣελ. 296
3.1. Σύμβαση λήψης εντολών επενδυτών μέσω διαδικτύου Σελ. 296
3.2. Οι Κίνδυνοι για τους επενδυτέςΣελ. 300
3.3. Καταχρηστικοί Όροι στις συμβάσεις που συνάπτονται μέσω διαδικτύουΣελ. 301
4. Ελεύθερη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών on-line σε αποδέκτες άλλων κρατών μελών και περιορισμοί της ελευθερίαςΣελ. 303
4.1. Η «αρχή του κράτους προέλευσης» στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών on-lineΣελ. 303
4.2. Οι περιορισμοί που δύνανται να επιβληθούν από το κράτος υποδοχής στους παρέχοντες υπηρεσίες on-lineΣελ. 306
5. Ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίουΣελ. 309
5.1. Το εφαρμοστέο δίκαιο στις συναλλαγές μέσω διαδικτύουΣελ. 310
5.2. Ζητήματα Δικονομικού διεθνούς δικαίουΣελ. 312
6. Ζητήματα για τις εποπτικές αρχές κεφαλαιαγοράς Σελ. 313
KEΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
Κοινοτικές εξελίξεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των εμποδίων που υφίστανται στις διασυνοριακές συναλλαγές στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια Σελ. 315
1. Η υλοποίηση του στόχου της ενιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς Σελ. 315
1.1. Η πρώτη φάση του κοινοτικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς: Το πρότυπο της ελάχιστης εναρμόνισης της Λευκής ΒίβλουΣελ. 316
1.2. Η δεύτερη φάση του κοινοτικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς: Το Σχέδιο Δράσης για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες και η μέθοδος LamfalussyΣελ. 319
1.2.1. Το Σχέδιο Δράσης για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες Σελ. 319
1.2.2. Η νέα κανονιστική μέθοδος της Επιτροπής LamfalussyΣελ. 320
1.2.3. Η πρόοδος της εναρμόνισης όσον αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές σε αγορές κινητών αξιών Σελ. 326
1.3. Αξιολόγηση της μεθόδου Lamfalussy, ιδίως στα πλαίσια της εφαρμογής της στην MIFIDΣελ. 329
1.3.1.Διαφάνεια της διαδικασίας και ευρείες διαβουλεύσεις κατά την υιοθέτηση των μέτρων ουσίας και των εκτελεστικών μέτρωνΣελ. 330
1.3.2. Πλήρης εναρμόνιση των εσωτερικών νομοθεσιώνΣελ. 332
1.3.3. Κίνδυνος υπερρύθμισηςΣελ. 333
1.3.4. «Συγκεντρωτισμός» του νομοθετικού έργου σε κοινοτικό επίπεδοΣελ. 335
1.3.5. Ο σημαντικός ρόλος της CESR στη διαδικασία LamfalussyΣελ. 338
1.3.6. Πρόσφατες κοινοτικές εξελίξεις που μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της διαδικασίαςΣελ. 340
2. Η συμβολή της Οδηγίας MIFID στην αντιμετώπιση των εμποδίων που υπάρχουν στις διασυνοριακές συναλλαγές σε χρηματιστήρια Σελ. 341
2.1. Οι Βασικοί Στόχοι της Οδηγίας Σελ. 341
2.1.1. Καθιέρωση ενός πραγματικά ενιαίου διαβατηρίου για τις επιχειρήσεις επενδύσεωνΣελ. 341
2.1.2. Διαφάνεια της αγοράς και Ανταγωνισμός μεταξύ των διαφορετικών τόπων εκτέλεσης των εντολώνΣελ. 342
2.1.3. Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας των επιχειρήσεων επενδύσεωνΣελ. 345
2.1.4. Ενίσχυση των εξουσιών των αρμόδιων εποπτικών αρχών σε εθνικό επίπεδο και της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχώνΣελ. 345
2.2. Διατάξεις για τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης διασυνοριακών συναλλαγών σε χρηματιστήρια Σελ. 347
2.2.1. Ενίσχυση της αρχής ελέγχου από το κράτος καταγωγής και διευκόλυνση της άσκησης των προνομίων του κοινοτικού διαβατηρίου στο κράτος υποδοχήςΣελ. 348
2.2.1.1. Ελεύθερη παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στο κράτος υποδοχήςΣελ. 349
2.2.1.2. Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών μέσω υποκαταστήματος στο κράτος υποδοχήςΣελ. 350
2.2.1.3. Η κοινοποίηση προς τις αρμόδιες αρχές του κράτους καταγωγής της έναρξης δραστηριοτήτων σε άλλο κράτος μέλοςΣελ. 352
2.2.2. Δραστηριοποίηση στο κράτος υποδοχής με την χρήση συνδεδεμένων αντιπροσώπωνΣελ. 354
2.2.2.1. Το καθεστώς των συνδεδεμένων αντιπροσώπωνΣελ. 354
2.2.2.2. Προϋποθέσεις για την χρησιμοποίηση «συνδεδεμένων αντιπροσώπων» από τις επιχειρήσεις επενδύσεωνΣελ. 355
2.2.3. Δικαίωμα επιλογής των επιχειρήσεων επενδύσεων του συστήματος εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών τους Σελ. 357
2.2.4. Δυνατότητες της ρυθμιζόμενης αγοράς για την διευκόλυνση της πραγματοποίησης διασυνοριακών συναλλαγών από τα εξ αποστάσεως μέλη τηςΣελ. 358
2.2.5. ΑξιολόγησηΣελ. 360
2.3. Οι κανόνες για την προστασία των επενδυτώνΣελ. 360
2.3.1. Η κατηγοριοποίηση των πελατών στην ΜΙFIDΣελ. 361
2.3.2. Φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων των επενδυτών Σελ. 362
2.3.2.1. Η Φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων (χρηματοπιστωτικών μέσων και χρημάτων) των επενδυτώνΣελ. 363
2.3.2.2. Η χρήση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών από την επιχείρηση επενδύσεωνΣελ. 364
2.3.2.3. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους ιδιώτες πελάτες σχετικά με τη φύλαξη των περιουσιακών του στοιχείωνΣελ. 365
2.3.2.4 ΑξιολόγησηΣελ. 366
2.3.3. Οι κανόνες για την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ της επιχείρησης επενδύσεων και του πελάτηΣελ. 367
2.3.3.1 Εισαγωγικές ΠαρατηρήσειςΣελ. 367
2.3.3.2. H υποχρέωση της υιοθέτησης οργανωτικών ρυθμίσεων από τις επιχειρήσεις επενδύσεων για τη ρύθμιση της σύγκρουσης συμφερόντωνΣελ. 368
2.3.3.3. Υιοθέτηση πολιτικής από τις επιχειρήσεις επενδύσεων για την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντωνΣελ. 370
2.3.3.4. Ειδικές διατάξεις για την περίπτωση των χρηματοοικονομικών αναλυτώνΣελ. 371
2.3.4. Υποχρεώσεις επαγγελματικής δεοντολογίας κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες Σελ. 372
2.3.4.1. Γενικές ΠαρατηρήσειςΣελ. 372
2.3.4.2. Παροχή πληροφοριών προς τους πελάτες πριν την σύναψη της σύμβασηςΣελ. 374
2.3.4.2.1. Διάκριση μεταξύ «διαφημιστικής επικοινωνίας», «σύστασης ή επενδυτικής έρευνας» και «επενδυτικής συμβουλής»Σελ. 375
2.3.4.2.2. Παροχή «κατάλληλης» πληροφόρησηςΣελ. 379
2.3.4.2.3. Λήψη πληροφοριών από τον πελάτη για την πραγματοποίηση του τεστ καταλληλότητας (suitability and appropriateness test) Σελ. 381
2.3.4.3. Η ρύθμιση για τις επιχειρήσεις που παρέχουν μόνο την υπηρεσία της λήψης και εκτέλεσης εντολών (execution only business) Σελ. 383
2.3.4.4. Υποχρέωση κατάρτισης έγγραφης σύμβασης με τον πελάτη Σελ. 385
2.3.4.5. Γνωστοποιήσεις της επιχείρησης επενδύσεων προς τον πελάτη Σελ. 385
2.3.4.6. Υποχρέωση «βέλτιστης εκτέλεσης» των εντολών των πελατών Σελ. 386
2.3.4.6.1. Η σημασία της αρχής της καλύτερης εκτέλεσης των εντολών των πελατών και το περιεχόμενό της σύμφωνα με την MIFIDΣελ. 386
2.3.4.6.2. Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της αρχής της καλύτερης εκτέλεσηςΣελ. 388
2.3.4.6.3. Ύπαρξη συγκεκριμένων εντολών από τον πελάτηΣελ. 391
2.3.4.6.4. Πολιτική εκτέλεσης των εντολών των επενδυτώνΣελ. 391
2.3.4.6.5. Επιλογή ενός μόνο τόπου για την εκτέλεση των εντολώνΣελ. 392
2.3.4.6.6. Παρακολούθηση και επανεξέταση της πολιτικής εκτέλεσης Σελ. 394
2.3.4.6.7. Παροχή πληροφοριών προς τους πελάτεςΣελ. 394
2.3.4.6.8. Ο ρόλος των εποπτικών αρχώνΣελ. 395
2.3.4.7. Υποχρέωση επίτευξης του βέλτιστου αποτελέσματος για τον πελάτη από τις επιχειρήσεις επενδύσεων που παρέχουν την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών και/ή της διαχείρισης χαρτοφυλακίουΣελ. 396
2.3.4.9. Το καθεστώς των επιλέξιμων αντισυμβαλλομένωνΣελ. 401
2.3.4.10. Παροχή υπηρεσιών μέσω άλλης επιχείρησης επενδύσεωνΣελ. 404
2.3.5. Εξωδικαστική επίλυση των διαφορών των επενδυτώνΣελ. 405
2.3.6. ΑξιολόγησηΣελ. 406
3. Η αντιμετώπιση των νομικών εμποδίων στην διαδικασία της εκκαθάρισης και του διακανονισμού των συναλλαγώνΣελ. 408
3.1. Eισαγωγικές ΠαρατηρήσειςΣελ. 408
3.2. Το πρόγραμμα της Ασφάλειας δικαίου των Λογαριασμών  
Αξιών (Securities Account Certainty Project)Σελ. 409
3.3. Το Προκαταρκτικό Σχέδιο της Σύμβασης της UNIDROITΣελ. 411
3.4. Η ρύθμιση της Σύμβασης της Χάγης σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στους λογαριασμούς αξιώνΣελ. 414
3.4.1. Οι βασικές διατάξεις της Σύμβασης της ΧάγηςΣελ. 415
3.4.1.1. Πεδίο εφαρμογής της ΣύμβασηςΣελ. 415
3.4.1.2. Ο κανόνας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου της ΣύμβασηςΣελ. 416
3.4.2. Αντιδράσεις σχετικά με την λύση που προτείνει η ΣύμβασηΣελ. 419
3.5. Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ιδιωτικών φορέων για την ενοποίηση των συστημάτων εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα Σελ. 423
3.5.1. Εισαγωγικές ΠαρατηρήσειςΣελ. 423
3.5.2. Παρούσα κατάσταση στον τομέα της εκκαθάρισης και του διακανονισμού των συναλλαγών στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορέςΣελ. 423
3.5.3. Στόχοι της ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα της εκκαθάρισης και του διακανονισμού των συναλλαγώνΣελ. 425
3.5.4. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για την Εκκαθάριση και τον Διακανονισμό των Συναλλαγών Σελ. 427
3.5.4.1. Εισαγωγικές ΠαρατηρήσειςΣελ. 427
3.5.4.2. Τα σημαντικότερα σημεία του Κώδικα ΔεοντολογίαςΣελ. 429
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
Επίλογος-Τελικά ΣυμπεράσματαΣελ. 433
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 439
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 461
 
 
Back to Top