ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δίκαιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 17€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 46,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16561
Γουργουρίνης Α., Μπρεδήμας Α.
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ρούκουνας Ε.

Το ανά χείρας πόνημα εξετάζει τις πολλαπλές εκφάνσεις και προκλήσεις του δικαίου που διέπει τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις, αυτό δηλαδή που διέπεται κυρίως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και το οποίο βρίσκεται στον πυρήνα του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου.

Στο πλαίσιο μίας γενικής εισαγωγής προσδιορίζεται η έννοια του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, ενώ αναλύονται οι παράγοντες των διεθνών οικονομικών σχέσεων (κράτος, διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί, πολυεθνικές επιχειρήσεις), οι φάσεις εξέλιξης της διεθνούς οικονομικής τάξης και η Νέα Διεθνής Οικονομική Τάξη.

Στο κυρίως μέρος του βιβλίου εκτίθεται αναλυτικά το δίκαιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου κατανεμημένο σε επτά επιμέρους ενότητες. Εισαγωγικά, παρουσιάζεται το ιστορικό εξελικτικό πλαίσιο από την GATT στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ενότητα Α.), ακολούθως (ενότητα Β.) αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο του ΠΟΕ (ενδεικτικά θέματα: λειτουργίες, δομή, λήψη αποφάσεων κ.λπ.), οι πολυμερείς συμφωνίες για τα εμπορεύματα (ενότητα Γ.), όπως η GATT του 1994, η Συμφωνία για τα Μέτρα Αντιντάμπινγκ», οι Συμφωνίες SCM, ΤΒΤ, SPS κ.ά. Περαιτέρω, στην ενότητα Δ. αναλύεται η Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS), ενώ στην ενότητα Ε. η Συμφωνία για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον τομέα του Εμπορίου (TRIPS). Στις δύο τελευταίες ενότητες του βιβλίου (ενότητες ΣΤ. και Ζ.) περιλαμβάνονται το Μνημόνιο Συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την επίλυση των διαφορών (ενδεικτικά θέματα: οι παλαιότερες ρυθμίσεις και το πλαίσιο διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, τα θεσμικά όργανα, η διαδικασία επίλυσης των διαφορών κ.ά.) και οι Τομείς που δεν έχουν αντιμετωπισθεί από τον ΠΟΕ (ανθρώπινα δικαιώματα, διεθνές εμπόριο και ανταγωνισμός, πολιτιστική πολυμορφία).

Για την διευκόλυνση του αναγνώστη και την περαιτέρω εμβάθυνση η ανάλυση κάθε θέματος συνοδεύεται από μία συνοπτική σχετική βιβλιογραφία, ενώ στην αρχή του βιβλίου μετά τον πίνακα περιεχομένων και τις συντομογραφίες παρατίθεται Πίνακας Νομολογίας με τις αποφάσεις των οργάνων επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ που αναφέρονται στο βιβλίο.

Η δεύτερη παρούσα έκδοση του βιβλίου είναι πλήρως επικαιροποιημένη με όλες τις τρέχουσες εξελίξεις.

Σημείωμα 2ης έκδοσης Σελ. V
Πρόλογος 1ης έκδοσης Σελ. VII
Συντομογραφίες Σελ. XVII
Πίνακας Νομολογίας Σελ. XXI
Γενική Εισαγωγή: Έννοια και πλαίσιο του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου
1. Προσδιορισμός του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Σελ. 1
(α) Σχέσεις διεθνούς οικονομικού και κλασικού διεθνούς δικαίου Σελ. 1
(β) Το περιεχόμενο του διεθνούς οικονομικού δικαίου Σελ. 3
2. Οι παράγοντες των διεθνών οικονομικών σχέσεων Σελ. 4
(α) Το κράτος Σελ. 5
(β) Οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί Σελ. 6
(γ) Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις Σελ. 7
3. Οι φάσεις εξέλιξης της διεθνούς οικονομικής τάξης Σελ. 10
(α) Η φιλελεύθερη οικονομική τάξη: 1815-1914 Σελ. 10
(β) Ο Μεσοπόλεμος και οι προστατευτικές πολιτικές Σελ. 11
(γ) Η νέο-φιλελεύθερη οικονομική τάξη: 1945-1974 Σελ. 12
4. Η Νέα Διεθνής Οικονομική Τάξη Σελ. 13
Το δίκαιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ)
Α. Εισαγωγή: από την GATT στον ΠΟΕ Σελ. 15
Β. Το θεσμικό πλαίσιο του ΠΟΕ Σελ. 20
I. Οι λειτουργίες του ΠΟΕ Σελ. 20
II. Η δομή Σελ. 20
III. Η λήψη αποφάσεων Σελ. 21
IV. Ορισμένες άλλες ρυθμίσεις Σελ. 22
V. Η νομική σχέση ανάμεσα στη συμφωνία για τον ΠΟΕ και τις άλλες συμφωνίες του Γύρου της Ουρουγουάης Σελ. 23
VI. Ο Μηχανισμός Εξέτασης της Εμπορικής Πολιτικής (Trade Policy Review Mechanism) Σελ. 23
Γ. Οι πολυμερείς συμφωνίες για τα εμπορεύματα Σελ. 25
Ι. Η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994 Σελ. 27
1. Διάρθρωση και πεδίο εφαρμογής της GATT 1994 Σελ. 29
2. Σχέση της GATT 1994 με άλλες συμφωνίες του ΠΟΕ Σελ. 30
3. Πρόσβαση στην αγορά και εμπόδια στο εμπόριο στο πλαίσιο της GATT 1994 Σελ. 31
(α) Διάκριση μεταξύ δασμολογικών και μη δασμολογικών εμποδίων στο εμπόριο Σελ. 31
(β) Δασμοί Σελ. 31
(i) Η γενική και προοδευτική κατάργηση των δασμών Σελ. 32
(ii) Η ανάληψη δασμολογικών παραχωρήσεων μέσω πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων Σελ. 34
(iii) Τροποποίηση ή απόσυρση δασμολογικών παραχωρήσεων ως προς το εμπόριο προϊόντων Σελ. 34
(γ) Ποσοτικοί περιορισμοί Σελ. 36
(i) Η γενική απαγόρευση επιβολής ποσοτικών περιορισμών Σελ. 36
(ii) Εξαιρέσεις Σελ. 39
(δ) Άλλα μη δασμολογικά εμπόδια στο εμπόριο Σελ. 40
4. Η αρχή της μη διάκρισης στο πλαίσιο της GATT 1994 Σελ. 41
(α) Η ρήτρα του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΡΜΕΚ) Σελ. 42
(β) Εξαιρέσεις εφαρμογής Σελ. 46
(γ) Η ρήτρα της εθνικής μεταχείρισης Σελ. 47
(i) Άρθρο ΙΙΙ: 2 πρώτο εδάφιο της GATT 1994 Σελ. 49
(ii) Άρθρο ΙΙΙ: 2 δεύτερο εδάφιο της GATT 1994 Σελ. 50
(iii) Άρθρο ΙΙΙ:4 της GATT 1994 Σελ. 52
5. Η αρχή της διαφάνειας στο πλαίσιο της GATT 1994 Σελ. 54
6. Εξαιρέσεις και επιτρεπόμενες παρεκκλίσεις στο πλαίσιο της GATT 1994 Σελ. 56
(α) Γενικές εξαιρέσεις βάσει του Άρθρου ΧΧ της GATT 1994 Σελ. 56
(i) Άρθρο ΧΧ(α) της GATT 1994: Προστασία των δημοσίων ηθών Σελ. 58
(ii) Άρθρο ΧΧ(β) της GATT 1994: Προστασία της ζωής ή της υγείας ανθρώπων, ζώων ή φυτών Σελ. 59
(iii) Άρθρο ΧΧ(δ) της GATT 1994: Εξασφάλιση της συμμόρφωσης με νόμους και κανονισμούς Σελ. 60
(iv) Άρθρο ΧΧ(ζ) της GATT 1994: Προστασία του περιβάλλοντος Σελ. 62
(v) Εισαγωγική πρόταση (“chapeau”) του Άρθρου ΧΧ της GATT 1994 Σελ. 63
(β) Εξαιρέσεις για λόγους ασφαλείας βάσει του Άρθρου ΧΧΙ της GATT 1994 Σελ. 66
(γ) Εξαιρέσεις για τη διασφάλιση του ισοζυγίου πληρωμών Σελ. 68
(δ) Εξαιρέσεις για την προστασία της εγχώριας παραγωγής Σελ. 70
(ε) Εξαιρέσεις σχετικά με τελωνειακές ενώσεις και ζώνες ελευθέρων συναλλαγών Σελ. 71
7. Ειδικές διατάξεις της GATT 1994 για τις αναπτυσσόμενες χώρες Σελ. 71
ΙΙ. Η Συμφωνία για την εφαρμογή του άρθρου VI της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 («Συμφωνία για τα Μέτρα Αντιντάμπινγκ») Σελ. 71
1. Εισαγωγή Σελ. 73
2. Διάρθρωση και πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας για τα Μέτρα Αντιντάμπινγκ Σελ. 74
3. Σχέση της Συμφωνίας για τα Μέτρα Αντιντάμπινγκ με άλλες συμφωνίες του ΠΟΕ Σελ. 74
4. Γενικές αρχές της Συμφωνίας για τα Μέτρα Αντιντάμπινγκ Σελ. 75
(α) Καθορισμός του ντάμπινγκ Σελ. 76
(β) Προσδιορισμός της ζημίας του εγχώριου κλάδου παραγωγής ομοειδούς προϊόντος στη χώρα εισαγωγής και αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του ντάμπινγκ και της ζημίας Σελ. 78
(γ) Έναρξη και διεξαγωγή της έρευνας αντιντάμπινγκ Σελ. 81
(δ) Προσωρινά μέτρα και οριστικοί δασμοί αντιντάμπινγκ Σελ. 83
5. Επίλυση διαφορών αναφυομένων από τη Συμφωνία για τα Μέτρα Αντιντάμπινγκ Σελ. 84
6. Ειδικές διατάξεις της Συμφωνίας για τα Μέτρα Αντιντάμπινγκ για τις αναπτυσσόμενες χώρες Σελ. 85
ΙΙΙ. Η Συμφωνία για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα («Συμφωνία SCM») Σελ. 85
1. Εισαγωγή Σελ. 87
2. Διάρθρωση και πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας SCM Σελ. 87
3. Σχέση της Συμφωνίας SCM με άλλες συμφωνίες του ΠΟΕ Σελ. 88
4. Γενικές αρχές της Συμφωνίας SCM Σελ. 89
(α) Ορισμός της έννοιας «επιδότηση» Σελ. 89
(β) Απαγορευμένες επιδοτήσεις Σελ. 92
(γ) Επιδοτήσεις για τις οποίες μπορεί να ζητηθεί έννομη προστασία Σελ. 93
(δ) Προσωρινά και οριστικά αντισταθμιστικά μέτρα Σελ. 94
5. Επίλυση διαφορών αναφυομένων από τη Συμφωνία SCM και θεσμικές ρυθμίσεις Σελ. 97
6. Ειδικές διατάξεις της Συμφωνίας SCM για τις αναπτυσσόμενες χώρες Σελ. 98
IV. Η Συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο («Συμφωνία TBT») Σελ. 98
1. Εισαγωγή Σελ. 100
2. Πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας ΤΒΤ Σελ. 100
3. Σχέση της Συμφωνίας ΤΒΤ με άλλες συμφωνίες του ΠΟΕ Σελ. 102
4. Γενικές αρχές της Συμφωνίας ΤΒΤ Σελ. 102
(α) Η αρχή της μη διάκρισης Σελ. 103
(β) Η απαγόρευση δημιουργίας περιττών εμποδίων στο διεθνές εμπόριο Σελ. 105
(γ) Εναρμόνιση και χρήση διεθνών προτύπων Σελ. 106
(δ) Ισοδυναμία και αμοιβαία αναγνώριση Σελ. 108
5. Επίλυση διαφορών αναφυομένων από τη Συμφωνία ΤΒΤ και θεσμικές ρυθμίσεις Σελ. 108
6. Ειδικές διατάξεις της Συμφωνίας ΤΒΤ για τις αναπτυσσόμενες χώρες Σελ. 108
V. Η Συμφωνία για τα Υγειονομικά και Φυτοϋγειονομικά Μέτρα (SPS) Σελ. 109
VI. Λοιπές συμφωνίες για το εμπόριο προϊόντων Σελ. 112
1. Η Συμφωνία για τη Γεωργία Σελ. 112
(α) Εισαγωγικά στοιχεία Σελ. 113
(β) Γενικές ρυθμίσεις Σελ. 115
(γ) Οι δασμολογικές μειώσεις Σελ. 116
(δ) Οι εσωτερικές ενισχύσεις Σελ. 118
(i) Πεδίο εφαρμογής Σελ. 118
(ii) Εξαιρέσεις Σελ. 119
(ε) Εξαγωγικές επιδοτήσεις Σελ. 120
(i) Οι γενικές ρυθμίσεις Σελ. 120
(ii) Η πρόληψη της καταστρατήγησης των δεσμεύσεων Σελ. 122
(στ) Το ζήτημα της βοήθειας σε τρόφιμα Σελ. 122
(ζ) Η ρήτρα της δέουσας μετριοπάθειας (due restraint) Σελ. 122
(η) Θεσμικά και άλλα μέτρα. Επίλυση διαφορών Σελ. 123
2. Η Συμφωνία για τα επενδυτικά μέτρα στον τομέα του εμπορίου (TRIMs) Σελ. 124
(α) Γενικά Σελ. 124
(β) Πεδίο εφαρμογής Σελ. 126
(γ) Εξαίρεση, παρέκκλιση, μεταβατική περίοδος Σελ. 127
(δ) Η διαφάνεια Σελ. 129
(ε) Άλλες διατάξεις Σελ. 129
3. Συμφωνία για τις διαδικασίες χορήγησης αδειών εισαγωγής (Agreement on Import Licensing Procedures) Σελ. 130
4. Συμφωνία για την εφαρμογή του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 (Συμφωνία για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας - Customs Valuation Agreement) Σελ. 131
5. Συμφωνία για τους κανόνες καταγωγής (Rules of Origin Agreement) Σελ. 134
6. Συμφωνία για τον έλεγχο πριν από την αποστολή (Preshipment Inspection Agreement) Σελ. 138
7. Συμφωνία για τη διευκόλυνση των συναλλαγών (Trade Facilitation Agreement) Σελ. 140
VII. Η Συμφωνία για τα μέτρα διασφάλισης Σελ. 142
1. Εισαγωγικά στοιχεία Σελ. 143
2. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης Σελ. 144
(α) Οι «απρόβλεπτες εξελίξεις» Σελ. 145
(β) Η αύξηση των εισαγωγών Σελ. 145
(γ) Οι εγχώριοι παραγωγοί «ομοειδούς ή ευθέως ανταγωνιστικού προϊόντος» Σελ. 146
(δ) Η ύπαρξη «σοβαρής ζημίας» ή «ο κίνδυνος πρόκλησης τέτοιας ζημίας» Σελ. 147
3. Η διαδικασία έρευνας Σελ. 148
4. Η εφαρμογή των μέτρων διασφάλισης Σελ. 149
(α) Το πρόβλημα της «επιλεκτικής» εφαρμογής Σελ. 149
(β) Τα μέτρα «γκρίζας ζώνης Σελ. 151
5. Η διάρκεια ισχύος και η επανεξέταση των μέτρων διασφάλισης Σελ. 152
6. Η «βαθμιαία επιστροφή» (degressivity) Σελ. 153
7. Τα προσωρινά μέτρα διασφάλισης Σελ. 153
8. Τα αντισταθμιστικά ανταλλάγματα και τα ανταποδοτικά μέτρα Σελ. 154
9. Τα μέτρα διασφάλισης και οι αναπτυσσόμενες χώρες Σελ. 155
10. Η εξασφάλιση της διαφάνειας (transparency) Σελ. 155
(α) Οι διαδικασίες γνωστοποίησης και διαβούλευσης Σελ. 155
(β) Η επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης Σελ. 156
11. Η επίλυση των διαφορών Σελ. 157
VIII. Οι προτιμησιακές περιφερειακές συμφωνίες Σελ. 158
1. Οι ορισμοί και οι κανόνες Σελ. 158
(α) Οι γενικές ρυθμίσεις Σελ. 158
(β) Η πρακτική της GATT 1947 στον έλεγχο των Τ.Ε. Σελ. 161
2. Οι μεταγενέστερες εξελίξεις Σελ. 164
(α) Η ερμηνεία των κανόνων Σελ. 165
(β) Ο έλεγχος των περιφερειακών εμπορικών συμφωνιών Σελ. 166
(γ) H GATS Σελ. 167
(δ) Οι αναπτυσσόμενες χώρες Σελ. 167
ΙΧ. Οι εμπορικές σχέσεις των αναπτυσσόμενων χωρών Σελ. 168
1. Το Μέρος IV της GATT Σελ. 169
(α) Η αρχή της μη-αμοιβαιότητας Σελ. 169
(β) Η αρχή της κοινής δράσης Σελ. 170
(γ) Οι νέες διαδικασίες διαβουλεύσεων Σελ. 171
(δ) Μεταγενέστερες εξελίξεις Σελ. 172
2. Ο Γύρος του Τόκυο Σελ. 174
(α) Η ρήτρα «πρόσδωσης ικανότητας» (enabling clause) Σελ. 174
(β) Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις Σελ. 175
(i) Τα δασμολογικά εμπόδια Σελ. 176
(ii) Τα μη-δασμολογικά εμπόδια Σελ. 176
3. Ο Γύρος της Ουρουγουάης και της Doha Σελ. 179
4. Ρυθμίσεις για το εμπόριο των αναπτυσσόμενων χωρών έξω από το πλαίσιο της GATT / ΠΟΕ: το Γενικευμένο Σύστημα Προτιμήσεων (ΓΣΠ) Σελ. 181
(α) Τα βασικά χαρακτηριστικά του ΓΣΠ Σελ. 181
(β) Αποτελέσματα και κριτική του ΓΣΠ Σελ. 183
Δ. Η Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS)
I. Το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο σύναψης της Γενικής Συμφωνίας Σελ. 184
II. Οι στόχοι Σελ. 187
III. Το πεδίο εφαρμογής Σελ. 188
IV. Οι γενικές υποχρεώσεις και πειθαρχίες Σελ. 190
1. Η μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους Σελ. 190
2. Η διαφάνεια Σελ. 192
3. Η αυξανόμενη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών Σελ. 192
4. Οι οικονομικές ολοκληρώσεις Σελ. 193
5. Οι εσωτερικές ρυθμίσεις και οι αναγνωρίσεις Σελ. 194
6. Τα μονοπώλια και η κατ’ αποκλειστικότητα παροχή υπηρεσιών Σελ. 196
7. Οι επιχειρηματικές πρακτικές Σελ. 196
8. Οι πληρωμές και μεταβιβάσεις. Η διασφάλιση του ισοζυγίου πληρωμών Σελ. 196
9. Οι κρατικές προμήθειες και οι επιδοτήσεις Σελ. 197
10. Τα επείγοντα μέτρα διασφάλισης Σελ. 198
11. Οι εξαιρέσεις Σελ. 198
V. Οι ειδικές αναλήψεις υποχρεώσεων (specific commitments) Σελ. 199
1. Η πρόσβαση στην αγορά Σελ. 199
2. Η εθνική μεταχείριση Σελ. 200
VI. Ο μηχανισμός της προοδευτικής απελευθέρωσης Σελ. 201
VII. Θεσμικές ρυθμίσεις Σελ. 202
VIII. Τα Παραρτήματα και τα συνημμένα κείμενα Σελ. 203
1. Η κυκλοφορία φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες Σελ. 204
2. Οι υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών Σελ. 205
3. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Σελ. 206
4. Οι τηλεπικοινωνίες Σελ. 209
5. Οι υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών Σελ. 213
IX. Άλλα θέματα του διεθνούς εμπορίου υπηρεσιών Σελ. 213
1. Η απελευθέρωση των υπηρεσιών Ανώτατης Εκπαίδευσης Σελ. 214
2. Οι νομικές υπηρεσίες Σελ. 214
3. Οι υπηρεσίες υγείας Σελ. 215
Ε. Η Συμφωνία για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας στον Τομέα του Εμπορίου (TRIPS) Σελ. 216
I. Διάρθρωση και πεδίο εφαρμογής της Συμφωνίας TRIPs Σελ. 220
II. Γενικές διατάξεις και βασικές αρχές της Συμφωνίας TRIPs Σελ. 220
III. Ουσιαστικές ρυθμίσεις της Συμφωνίας TRIPs Σελ. 221
1. Δικαιώματα δημιουργού και συγγενικά δικαιώματα Σελ. 222
2. Εμπορικά σήματα Σελ. 223
3. Γεωγραφικές ενδείξεις Σελ. 224
4. Βιομηχανικά σχέδια Σελ. 225
5. Διπλώματα ευρεσιτεχνίας Σελ. 225
6. Διατάξεις (τοπογραφίες) ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Σελ. 226
7. Προστασία μη-αποκαλυφθεισών πληροφοριών Σελ. 227
8. Έλεγχος πρακτικών που συνεπάγονται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στο πλαίσιο αδειών εκμετάλλευσης Σελ. 227
IV. Επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Σελ. 227
V. Η απόκτηση και διατήρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετικές inter-partes διαδικασίες Σελ. 230
VI. Πρόληψη και επίλυση διαφορών Σελ. 230
VII. Επίλυση διαφορών αναφυομένων από τη Συμφωνία TRIPs και θεσμικές ρυθμίσεις Σελ. 231
VIII. Ειδικές διατάξεις της Συμφωνίας TRIPs για τις αναπτυσσόμενες χώρες Σελ. 232
ΣΤ. Μνημόνιο Συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την επίλυση των διαφορών Σελ. 233
I. Οι παλαιότερες ρυθμίσεις και το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης Σελ. 235
II. Σχέση του Μνημονίου Συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών με άλλες συμφωνίες του ΠΟΕ Σελ. 237
III. Γενικές διατάξεις του Μνημονίου Συμφωνίας για την επίλυση των διαφορών Σελ. 238
IV. Θεσμικά όργανα Σελ. 241
1. Τα Όργανα Επίλυσης Διαφορών Σελ. 241
2. Οι ειδικές ομάδες εμπειρογνωμόνων Σελ. 241
3. Το μόνιμο Εφετειακό Σώμα Σελ. 242
V. Η διαδικασία επίλυσης των διαφορών Σελ. 242
1. Οι διαδικασίες διαβουλεύσεων και άλλες εκούσιες διαδικασίες Σελ. 242
2. Εργασίες της ειδικής ομάδας Σελ. 243
3. Κατ’ έφεση εξέταση των υποθέσεων Σελ. 245
4. Οι συστάσεις και αποφάσεις και η παρακολούθηση της εφαρμογής τους Σελ. 246
5. Παροχή αντισταθμιστικών ανταλλαγμάτων και αναστολή των παραχωρήσεων Σελ. 247
VI. Η επίλυση των διαφορών σε περίπτωση μη-παραβίασης των καλυπτόμενων συμφωνιών Σελ. 247
VII. Ειδικές διαδικασίες όσον αφορά τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες Σελ. 248
Ζ. Τομείς που δεν έχουν αντιμετωπισθεί από τον ΠΟΕ Σελ. 249
I. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ειδικότερα οι εργασιακές σχέσεις Σελ. 249
1. Τα ανθρώπινα δικαιώματα Σελ. 249
2. Οι εργασιακές σχέσεις και το διεθνές εμπόριο Σελ. 250
II. Διεθνές εμπόριο και ανταγωνισμός Σελ. 252
1. Οι de lege lata ρυθμίσεις Σελ. 253
2. Ο προβληματισμός για το μέλλον Σελ. 254
III. Πολιτιστική πολυμορφία και οι κανόνες του ΠΟΕ Σελ. 255
Back to Top