ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

e-book   + 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15879
Κυριακόπουλος Γ., Μπρεδήμας Α.
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ρούκουνας Ε.

Η ανά χείρας έκδοση «Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών» ανήκει στην σειρά Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και αποτελεί βελτιωμένη και εμπλουτισμένη απόδοση παλαιότερης έκδοσης του βιβλίου. Στην νεώτερη αυτή έκδοση έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι σημαντικές εξελίξεις που μεσολάβησαν σε σχέση με το νομικό πλαίσιο που διέπει τους διεθνείς οργανισμούς, ενώ έχει ενταχθεί ένα «εισαγωγικό κεφάλαιο» το οποίο τοποθετεί το φαινόμενο των διεθνών οργανισμών στο πλαίσιο – πραγματικό και νομικό – της διεθνούς κοινωνίας.

Το κύριο σώμα της παρούσας έκδοσης εστιάζει στη γενική θεωρία των διεθνών οργανισμών, στην βάση της συγκριτικής μελέτης των θεσμών και λειτουργιών τους, αποτελεί δηλαδή μια ανάλυση βασικά νομική. Πιο συγκεκριμένα, στο εισαγωγικό κεφάλαιο αναλύεται η διεθνής συνεργασία και οι διεθνείς οργανισμοί (π.χ. οι φάσεις εξέλιξης των διεθνών οργανισμών, η τυπολογία τους) και κατά σειρά στα επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται και αναλύονται το γενικό νομικό πλαίσιο των διεθνών οργανισμών (Κεφάλαιο Πρώτο), η ίδρυση και διάλυση του διεθνούς οργανισμού (Κεφάλαιο Δεύτερο), η νομική προσωπικότητα των διεθνών οργανισμών (Κεφάλαιο Τρίτο), η συμμετοχή στους διεθνείς οργανισμούς (Κεφάλαιο Τέταρτο) και τέλος η οργανωτική διάρθρωση και λειτουργία τους (Κεφάλαιο Πέμπτο).

Το Δίκαιο των Διεθνών Οργανισμών αποσκοπεί να δώσει την δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο αναγνώστη (φοιτητή, δικηγόρο, νομικό, ερευνητή) να ενσκύψει στις διάφορες πτυχές του φαινομένου αυτού, επιβοηθούμενος από μία εκτεταμένη και εκσυγχρονισμένη βιβλιογραφία.   

Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. 5
Συντομογραφίες Σελ. 13
Συντομογραφίες επιθεωρήσεων Σελ. 18
Γενική βιβλιογραφία Σελ. 21
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διεθνής συνεργασία και διεθνείς οργανισμοί
Α. Φύση της διεθνούς κοινωνίας και διεθνείς οργανισμοί Σελ. 25
Β. Παράγοντες ανάπτυξης της διεθνούς κοινωνίας και συνεργασίας των διεθνών οργανισμών Σελ. 27
1. Οι τεχνικοί παράγοντες Σελ. 27
2. Οι ψυχολογικοί παράγοντες Σελ. 28
3. Οι οικονομικοί παράγοντες Σελ. 28
4. Πολιτικοί παράγοντες Σελ. 28
Γ. Οι «ιδιωτικού» χαρακτήρα διεθνείς οργανισμοί Σελ. 29
1. Οι θρησκευτικές «διεθνείς» Σελ. 30
2. Οι πολιτικές διεθνείς Σελ. 30
3. Οι συνδικαλιστικές διεθνείς Σελ. 31
4. Οι Μη-Κυβερνητικοί Διεθνείς Οργανισμοί (ΜΚΟ) Σελ. 32
Δ. Φάσεις εξέλιξης των διεθνών οργανισμών Σελ. 32
1. Αρχαιότητα, Μεσαίωνας Σελ. 33
2. Από το Συνέδριο της Βιέννης στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο Σελ. 33
3. Οι διεθνείς Συνδιασκέψεις της Χάγης Σελ. 34
4. Οι Διεθνείς Επιτροπές Ποταμών Σελ. 34
5. Οι Διεθνείς Επιτροπές Οικονομικού Ελέγχου Σελ. 35
6. Οι Διοικητικές Ενώσεις (Unions Administratives) Σελ. 35
7. Η Παναμερικανική Ένωση Σελ. 37
8. Η Κοινωνία των Εθνών (ΚτΕ) Σελ. 38
Ε. Η τυπολογία των διεθνών οργανισμών Σελ. 41
1. Γενικά Σελ. 41
2. Το λειτουργικό κριτήριο ταξινόμησης Σελ. 42
α) Παγκόσμιοι και περιορισμένης συμμετοχής οργανισμοί Σελ. 42
β) Γενικοί και ειδικοί οργανισμοί Σελ. 43
γ) Επιστημονικοί και πολιτιστικοί οργανισμοί Σελ. 44
δ) Στρατιωτικοί οργανισμοί Σελ. 45
ε) Οι πολιτικοί οργανισμοί εν στενή εννοία Σελ. 46
στ) Κανονιστικοί, επιχειρησιακοί και υπερεθνικοί οργανισμοί Σελ. 47
i) Κανονιστικοί οργανισμοί (organisations normatives) Σελ. 48
ii) Επιχειρησιακοί οργανισμοί Σελ. 49
iii) Οι υπερεθνικοί οργανισμοί Σελ. 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Το γενικό νομικό πλαίσιο των διεθνών οργανισμών
Α. Διεθνής οργανισμός και κρατικό φαινόμενο Σελ. 53
1. Διεθνής οργανισμός και κράτος Σελ. 53
2. Διεθνής οργανισμός και ομοσπονδιακό φαινόμενο Σελ. 55
Β. Ορισμός και στοιχεία Σελ. 57
1. Ένωση υποκειμένων διεθνούς δικαίου Σελ. 57
2. Ίδρυση με διεθνή συνθήκη Σελ. 59
3. Μόνιμα όργανα Σελ. 61
4. Αυτονομία («ιδία βούληση») Σελ. 62
5. Ορισμένος σκοπός Σελ. 62
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Ίδρυση και διάλυση του διεθνούς οργανισμού
Α. Η Ίδρυση Σελ. 65
1. Οι θεωρίες για την ίδρυση του διεθνούς οργανισμού Σελ. 65
α) Η θεσμική θεωρία Σελ. 65
β) Η συμβατική θεωρία Σελ. 65
2. Η ιδρυτική συνθήκη Σελ. 67
α) Η προπαρασκευαστική φάση Σελ. 67
β) Έννοια και φύση Σελ. 69
i) Έννοια Σελ. 69
ii) Φύση Σελ. 70
iii) Χαρακτηριστικά Σελ. 74
iv) Οι επιφυλάξεις Σελ. 74
v) Η ερμηνεία Σελ. 75
1) Ποιος ερμηνεύει την ιδρυτική συνθήκη; Σελ. 76
2) Μέθοδοι ερμηνείας της ιδρυτικής συνθήκης Σελ. 77
vi) Η αναθεώρηση Σελ. 78
1) Διαδικασία Σελ. 79
2) Το αποτέλεσμα της αναθεώρησης Σελ. 80
vii) Η έναρξη ισχύος Σελ. 81
3. Η πραγματική σύσταση του διεθνούς οργανισμού και τα προπαρασκευαστικά όργανα Σελ. 82
Β. Η διάλυση Σελ. 83
1. Οι λόγοι διάλυσης Σελ. 84
2. Οι μέθοδοι διάλυσης Σελ. 85
α) Πρόβλεψη από την ιδρυτική Συνθήκη Σελ. 86
β) Πρόβλεψη από άλλη διεθνή συνθήκη Σελ. 86
γ) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Σελ. 87
δ) Αχρησία Σελ. 87
3. Τα αποτελέσματα της διάλυσης Σελ. 88
Γ. Η διαδοχή των διεθνών οργανισμών Σελ. 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η νομική προσωπικότητα των διεθνών οργανισμών Σελ. 93
Α. Η νομική προσωπικότητα στο πλαίσιο της έννομης τάξης των κρατών Σελ. 94
1. Η έννομη τάξη των κρατών μελών Σελ. 95
2. Η έννομη τάξη των τρίτων κρατών Σελ. 95
3. Το περιεχόμενο της νομικής προσωπικότητας Σελ. 96
Β. Η διεθνής νομική προσωπικότητα (ΔΝΠ) Σελ. 97
1. Θεωρητικές αντιλήψεις για τη ΔΝΠ Σελ. 98
α) Η άρνηση της ΔΝΠ Σελ. 98
β) Η θεωρία της «αντικειμενικής» ΔΝΠ Σελ. 100
γ) Η «ενδιάμεση» θεωρία Σελ. 100
2. Η απόκτηση της ΔΝΠ Σελ. 101
α) Σε σχέση με τα κράτη μέλη Σελ. 101
β) Σε σχέση με τα τρίτα κράτη Σελ. 103
3. Η ΔΝΠ ορισμένων διεθνών οργανισμών Σελ. 104
4. Ιδιότητες της ΔΝΠ Σελ. 105
α) Ικανότητα σύναψης διεθνών συνθηκών Σελ. 106
β) Προνόμια και ασυλίες Σελ. 108
i) Έννοια και φύση Σελ. 109
ii) Κατηγορίες προνομίων και ασυλιών Σελ. 112
1) Η δικαιοδοτική ασυλία Σελ. 112
2) Το απαραβίαστο των κτηρίων και αρχείων Σελ. 114
3) Φορολογικές, δασμολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις Σελ. 115
4) Διευκολύνσεις στις επικοινωνίες Σελ. 116
iii) Ενεργητικό και παθητικό δικαίωμα αντιπροσώπευσης Σελ. 116
1) Η παθητική αντιπροσώπευση Σελ. 117
2) Η ενεργητική αντιπροσώπευση Σελ. 119
5. Η ευθύνη των διεθνών οργανισμών Σελ. 122
α) Γενικά Σελ. 124
β) Το σχέδιο σύμβασης της ΕΔΔ του ΟΗΕ Σελ. 125
i) Η αρχή της ειδικότητας Σελ. 125
ii) Οι πράξεις για τις οποίες ο διεθνής οργανισμός φέρει ευθύνη Σελ. 125
1) Ο καταλογισμός Σελ. 125
2) Η παράνομη πράξη Σελ. 126
γ) Ευθύνη των διεθνών οργανισμών και ευθύνη των κρατών Σελ. 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ H συμμετοχή στους διεθνείς οργανισμούς Σελ. 129
Α. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών Σελ. 130
Β. Κατηγορίες μελών Σελ. 131
1. Πλήρη μέλη Σελ. 132
α) Προσδιορισμός Σελ. 132
β) Πλήρη μέλη: νομική ισότητα και εξαιρέσεις Σελ. 134
γ) Το πρόβλημα των πολύ μικρών κρατών (Mini-States) Σελ. 136
2. Τα συνδεδεμένα μέλη (associate members) Σελ. 138
3. Τα ατελή μέλη Σελ. 139
4. Οι παρατηρητές (observers) Σελ. 140
5. Ιδιώτες ως μέλη δ. Οργανισμών; Σελ. 144
Γ. Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Σελ. 145
1. Χαρακτήρας - Διαδοχή κρατών Σελ. 145
2. Η διαδικασία και οι όροι ένταξης Σελ. 147
Δ. Η αναστολή των δικαιωμάτων των μελών Σελ. 150
1. Αναστολή του δικαιώματος ψήφου Σελ. 151
2. Αναστολή του δικαιώματος εκπροσώπησης Σελ. 152
3. Αναστολή του δικαιώματος στις υπηρεσίες του δ. Οργανισμού Σελ. 153
Ε. Η λήξη της ιδιότητας του μέλους Σελ. 154
1. Αποχώρηση από τον δ. Οργανισμό Σελ. 154
α) Ύπαρξη καταστατικής πρόβλεψης Σελ. 155
β) Αποχώρηση χωρίς καταστατική πρόβλεψη Σελ. 157
2. Αποβολή από τον δ. οργανισμό Σελ. 159
3. Απώλεια της διεθνούς προσωπικότητας Σελ. 161
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Oργανωτική διάρθρωση και λειτουργία Σελ. 163
Α. Γενικοί κανόνες Σελ. 164
1. Η αντιπροσώπευση των κρατών μελών Σελ. 164
α) Διορισμός της αντιπροσωπείας. Τα διαπιστευτήρια Σελ. 165
β) Κυβερνητικές οδηγίες Σελ. 167
γ) Σύνθεση των αντιπροσωπειών Σελ. 168
i) Κυβερνητικοί αντιπρόσωποι Σελ. 169
ii) Εξωκυβερνητικές αντιπροσωπείες ιδιωτικών συμφερόντων Σελ. 170
iii) Κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες Σελ. 170
iv) Ιδιώτες ως μέλη οργάνων Σελ. 171
δ) Προνόμια και ασυλίες των αντιπροσώπων Σελ. 172
2. Η λειτουργία Σελ. 174
α) Οι σύνοδοι Σελ. 174
β) Η διαδικασία Σελ. 175
γ) Η απαρτία (quorum) Σελ. 177
Β. Τα όργανα διάσκεψης Σελ. 178
1. Σύνθεση και αρμοδιότητες Σελ. 179
α) Τα πλήρη όργανα Σελ. 179
β) Τα μη πλήρη όργανα Σελ. 181
i) Σύνθεση Σελ. 181
1) Η αρχή της αντιπροσώπευσης των συμφερόντων Σελ. 181
2) Η γεωγραφική αντιπροσώπευση Σελ. 181
3) Η αντιπροσώπευση των «ειδικών συμφερόντων» Σελ. 183
ii) Αρμοδιότητες Σελ. 184
γ) Τα επικουρικά όργανα Σελ. 185
2. Η λήψη αποφάσεων Σελ. 188
α) Η διαδικασία λήψης αποφάσεων Σελ. 191
i) Η πρωτοβουλία προτάσεων Σελ. 191
ii) Η προετοιμασία και συζήτηση Σελ. 192
iii) Πρακτικές μέθοδοι ψηφοφορίας Σελ. 194
β) Οι ψηφοφορίες Σελ. 195
i) Η αρχή της ομοφωνίας Σελ. 196
ii) Απλές και ενισχυμένες πλειοψηφίες Σελ. 196
iii) Ισότητα και ανισότητα στις ψήφους. Η σταθμισμένη ψήφος Σελ. 199
iv) Η συναινετική ψήφος (consensus) Σελ. 203
γ) Η νομική φύση των αποφάσεων των διεθνών οργανισμών Σελ. 205
i) Οι αποφάσεις με δεσμευτικό χαρακτήρα Σελ. 207
1) Κανόνες εσωτερικής λειτουργίας του δ. οργανισμού Σελ. 207
2) Υποχρεωτικοί κανόνες για τα κράτη μέλη Σελ. 208
3) Οι Κανονισμοί (Regulations) Σελ. 210
ii) Οι διεθνείς συμβάσεις Σελ. 211
iii) Οι συστάσεις Σελ. 212
iv) Το πρόβλημα του «άγουρου δικαίου” (soft law) Σελ. 215
Γ. Τα διοικητικά όργανα Σελ. 218
1. Η σύνθεση Σελ. 219
α) Ο επικεφαλής της Γραμματείας Σελ. 220
β) Οι διεθνείς υπάλληλοι Σελ. 222
i) Ορισμός και τρόπος πρόσληψης Σελ. 224
ii) Νομικό Καθεστώς. Δικαιώματα και υποχρεώσεις Σελ. 226
2. Ο ρόλος των διοικητικών οργάνων Σελ. 230
Δ. Η χρηματοδότηση των Διεθνών Οργανισμών Σελ. 233
1. Οι εισφορές των Κρατών μελών και ο προϋπολογισμός του δ. Οργανισμού Σελ. 233
2. Οι εθελοντικές συνεισφορές Σελ. 235
3. Η χρηματοδότηση μέσω «ιδίων πόρων» Σελ. 235
Back to Top