ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ


Η Αγγλοσαξονική επίδραση στην Ηπειρωτική Ευρώπη του 18ου και 19ου αιώνα

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 19.03€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 53,00 € Ειδική Τιμή 48,03 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14897
Αντωνίου Θ., Γεραπετρίτης Γ.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Αντωνίου Θ.

Το παρόν έργο «Ευρωπαϊκή Συνταγματική Ιστορία» αποτελεί τον τρίτο τόμο της σειράς της Νομικής Βιβλιοθήκης «Εγχειρίδια Δημοσίου Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δημοσίου Δικαίου». Σκοπός του παρόντος έργου είναι, πρωτίστως, να αναδειχτούν οι ιστορικοί θεσμοί των εννόμων τάξεων που άσκησαν τη μεγαλύτερη επίδραση στη διαμόρφωση του δικαίου και μέσα σε αυτές οι τρεις μεγάλοι πυλώνες, δηλαδή η συνταγματική ιστορία, τα συνταγματικά κείμενα και η συνταγματική θεωρία.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται στο έργο τέσσερις έννομες τάξεις: η Αγγλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Γαλλία και η Γερμανία. Η επιλογή των συγγραφέων ήταν η έρευνα να αναδειχτεί ανά χώρα, αν και σε πολλά σημεία αναδεικνύεται η αλληλεπίδραση των θεσμών περισσοτέρων εννόμων τάξεων ακόμη και εκτός των τεσσάρων. Ο λόγος είναι ότι κάθε χώρα έχει τέτοιας έκτασης διαφορετικά χαρακτηριστικά, ώστε να είναι απολύτως απαραίτητο να εξηγηθούν αυτά πριν ο μελετητής προχωρήσει σε ανάλυση της ιστορίας των θεσμών της. Οι έννομες τάξεις της Γαλλίας και της Γερμανίας εξετάζονται από την άποψη της γένεσης και σταθεροποίησης του συνταγματικού κράτους και γιʼ αυτό η έρευνα εντοπίζεται στον 18ο και 19ο αιώνα. Έτσι στη μεν Γαλλία η έρευνα σταματά στη Γ΄ Γαλλική Δημοκρατία ενώ στη Γερμανία στη δημιουργία του ενωμένου γερμανικού κράτους από τον Bismarck με το Σύνταγμα της Αυτοκρατορίας του 1871.

Ειδικότερα, στο εγχειρίδιο προηγείται η ανάλυση των τεσσάρων εννόμων τάξεων και ακολουθεί το παράρτημα με τις βασικές πρωτογενείς πηγές τους. Για μεν την Αγγλία και τις ΗΠΑ τα κείμενα διατηρήθηκαν στην αγγλική γλώσσα (εκτός από το αμερικανικό Σύνταγμα, που παρουσιάζεται και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα), δεδομένου ότι, αφενός, είναι εξαιρετικά ευρέως διαδεδομένη ώστε να μη δημιουργεί προβλήματα κατανόησης και, αφετέρου, είναι πάντοτε προτιμότερο να προσφεύγει ο μελετητής στη γλώσσα σύνταξης του νομικού κειμένου για την καλύτερη κατανόησή του αλλά και την καλύτερη αίσθηση της γλωσσικής υφής του πρωτότυπου κειμένου. Το γερμανικό Σύνταγμα του 1849 καθώς και τα γαλλικά Συντάγματα 1791 και 1793 παρατίθενται παράλληλα και σε μετάφραση στην ελληνικά.

Τα κεφάλαια Αʼ (Αγγλία) και Βʼ (ΗΠΑ) έχει συγγράψει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος έχει επιμεληθεί και τη συλλογή των πρωτότυπων πηγών των δύο αυτών εννόμων τάξεων, ενώ τα κεφάλαια Γʼ (Γαλλία) και Δʼ (Γερμανία) έχει συγγράψει η Θεοδώρα Αντωνίου, η οποία έχει επιμεληθεί και τη συλλογή των πηγών των δύο αυτών εννόμων τάξεων. Το έργο συμπληρώνεται από καθʼ ύλην αλφαβητικό ευρετήριο ανά χώρα, καθώς και ευρετήριο ονομάτων προς διευκόλυνση των αναγνωστών.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. V
MΕΡΟΣ Α΄ Οι Αγγλοσαξoνικές έννομες τάξεις 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αʼ Αγγλία και Ηνωμένο Βασίλειο 
1. Πολιτική και συνταγματική ιστορίαΣελ. 3
1.1 Η αγγλική ιστορία πριν τη νορμανδική εισβολή (1066)Σελ. 4
1.2 Η εδραίωση του κοινοβουλευτικού και αντιπροσωπευτικού συστήματος (13ος-17ος αιώνας)Σελ. 5
1.3 Ο «μεγάλος» 17ος αιώνας των θεσμώνΣελ. 9
1.4 Η αυτοκρατορία και η βιομηχανική επανάσταση (18ος αιώνας - 19ος αιώνας)Σελ. 14
1.5 Ο 20ός αιώνας της θεσμικής υπαναχώρησηςΣελ. 16
1.6 Οι σταθερές στην ιστορία των αγγλικών θεσμώνΣελ. 25
2. Συνταγματικά κείμενα και συνταγματικοί θεσμοίΣελ. 28
2.1 Χάρτα των Ελευθεριών (Carta Libertatum, 1100)Σελ. 29
2.2 Η Μεγάλη Χάρτα των Ελευθεριών (Magna Carta Libertatum, 1215)Σελ. 30
2.3 Αίτημα περί Δικαιωμάτων (Petition of Rights, 1628)Σελ. 31
2.4 Εγχειρίδιο Διακυβέρνησης (Instrument of Government, 1653)Σελ. 32
2.5 Habeas Corpus Act (1679)Σελ. 32
2.6 Bill of Rights (1689)Σελ. 33
2.7 Πράξη Διευθέτησης (Act of Settlement, 1701)Σελ. 34
2.8 Συνθήκη της Ένωσης (Treaty of Union, 1707)Σελ. 35
3. Συνταγματική θεωρίαΣελ. 36
3.1 O Coke και η απαρχή της περιορισμένης διακυβέρνησηςΣελ. 37
3.2 Η πολιτειολογική σκέψη των Hobbes και Locke και των Levellers τον 17ο αιώνα για τη σχέση εξουσίας και υποκειμένων Σελ. 39
3.3 Burke, Bentham και John Stuart Mill: Κριτική και εδραίωση του φιλελευθερισμού στη Βρετανία Σελ. 41
3.4 Blackstone, Hume, Austin και Hart: Η βρετανική εκδοχή του νομικού θετικισμούΣελ. 44
3.5 Ο Dicey και η εδραίωση των βάσεων του βρετανικού πολιτεύματοςΣελ. 48
3.6 Ο May και η κωδικοποίηση των κοινοβουλευτικών παραδόσεωνΣελ. 51
ΕπίλογοςΣελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Βʼ ΗΠΑ 
1. Πολιτική και συνταγματική ιστορία  
1.1 Η Αμερική ως αποικία πριν την ανεξαρτησία από τον 15ο αιώνα έως τον 17ο αιώναΣελ. 55
1.2 Η πορεία προς τη συγκρότηση του κράτους τον 18ο αιώνα: αφύπνιση, επανάσταση, συνομοσπονδία και ομοσπονδίαΣελ. 57
1.3 Η διαμόρφωση του συνταγματισμού στο πρώτο μισό του 19ου αιώναΣελ. 65
1.4 Η διαμόρφωση του ρεπουμπλικανισμού στο δεύτερο μισό του 19ου αιώναΣελ. 69
1.5 Η επικράτηση της δημοκρατικής ανάγνωσης του Συντάγματος στο πρώτο μισό του 20ού αιώναΣελ. 73
1.6 Η εδραίωση των συνταγματικών δικαιωμάτων στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα Σελ. 80
1.7 Η κρίση των συνταγματικών δικαιωμάτων στον 21ο αιώναΣελ. 88
2. Συνταγματικά κείμενα και συνταγματικοί θεσμοί  
2.1 Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας (1776)Σελ. 95
2.2 Άρθρα της Συνομοσπονδίας (1776, 1781)Σελ. 96
2.3 Σύνταγμα των ΗΠΑ (1787)Σελ. 99
2.4 Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό ΔικαστήριοΣελ. 102
2.5 Marbury v. Madison (1803)Σελ. 115
3. Συνταγματική θεωρία  
3.1 O Paine και η αντιπαράθεση Φεντεραλιστών και Ρεπουμπλικάνων για το πολιτειακό ζήτημαΣελ. 120
3.2 Holmes, Cardoso, Pound και Llevellyn: Ο αμερικανικός νομικός ρεαλισμόςΣελ. 121
3.3 Kennedy, Unger, Gordon, MacKinnon: Κριτική Σχολή του ΔικαίουΣελ. 126
3.4 Coase, Becker και Posner: Η οικονομική ανάλυση του δικαίουΣελ. 129
3.5 Rawls και Dworkin: Ο σύγχρονος αμερικανικός φιλελευθερισμόςΣελ. 132
ΕπίλογοςΣελ. 135
MΕΡΟΣ Β΄ H γένεση του συνταγματικού κράτους στην ηπειρωτική Ευρώπη και ειδικότερα στη Γαλλία και τα γερμανικά εδάφη 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 18ος αιώνας - Γαλλία 
1. Τα ιστορικά γεγονότα  
1.1 Προς την Επανάσταση και την ολοκλήρωσή τηςΣελ. 139
1.2 Η Συμβατική ΔημοκρατίαΣελ. 141
1.3 Η Θερμιδοριανή ΔημοκρατίαΣελ. 144
2. Τα κείμενα και οι θεσμοί  
2.1 Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του ΠολίτουΣελ. 145
2.2 Το Σύνταγμα του 1791Σελ. 147
2.3 Το Σύνταγμα του 1793Σελ. 149
2.4 To Σύνταγμα του 1795Σελ. 150
3. Η Συνταγματική θεωρία  
3.1 Ο ΜοntesquieuxΣελ. 152
3.2 Ο Jean Jacques RousseauΣελ. 154
3.3 O Abb? Siey?sΣελ. 155
3.4 Η παραδοσιακή σχολή Joseph de MaistreΣελ. 156
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 18ος αιώνας - Γερμανία 
1. Τα ιστορικά γεγονότα  
1.1 Η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του γερμανικού ΈθνουςΣελ. 159
1.2 Το βασίλειο και τα εδάφηΣελ. 160
1.3 Η πεφωτισμένη δεσποτείαΣελ. 162
1.4 H γένεση της Ομοσπονδίας του ΡήνουΣελ. 163
2. Τα συνταγματικά κείμενα  
Ο Γενικός Νόμος της γης για τα πρωσσικά Κράτη (das Allgemeine Landrecht)Σελ. 164
3. Η συνταγματική θεωρίαΣελ. 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Ο 19ος αιώνας - Γαλλία 
1. Τα ιστορικά γεγονότα  
1.1 Η παλινόρθωση της μοναρχίας το 1814Σελ. 167
1.2 Η Μοναρχία του Ιουλίου 1830-1848Σελ. 168
1.3 Η Επανάσταση του 1848 στη ΓαλλίαΣελ. 170
1.4 Η δημοψηφισματική δημοκρατία και η δεύτερη ΑυτοκρατορίαΣελ. 171
2. Τα κείμενα και οι θεσμοί  
2.1 H Χάρτα της 4ης Ιουνίου 1814Σελ. 173
2.2 Η Αναθεωρημένη Χάρτα της 14ης Αυγούστου 1830Σελ. 174
2.3 Το Σύνταγμα της 4ης Νοεμβρίου 1848Σελ. 176
2.4 Το προεδρικό Σύνταγμα του 1852Σελ. 177
3. Η Συνταγματική Θεωρία  
3.1 Benjamin ConstantΣελ. 179
3.2 O OρλεανισμόςΣελ. 180
3.3 O φιλελευθερισμός του TocquevilleΣελ. 181
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ Ο 19ος αιώνας - Γερμανία 
1. Τα ιστορικά γεγονόταΣελ. 183
2. Τα κείμενα και οι θεσμοίΣελ. 188
2.1 Τα πρώτα συνταγματικά κείμενα στον γερμανόφωνο χώροΣελ. 189
2.2 Το Σύνταγμα του 1849Σελ. 189
2.3 Το Σύνταγμα της Γερμανικής Αυτοκρατορίας της 16ης Απριλίου 1871Σελ. 190
3. Η Συνταγματική ΘεωρίαΣελ. 193
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
A. Αγγλία και Ηνωμένο Βασίλειο  
1. Magna Carta LibertatumΣελ. 199
2. The Petition of RightΣελ. 208
3. Habeas Corpus ActΣελ. 211
4. Bill of RightsΣελ. 214
5. Act of SettlementΣελ. 220
6. Union with England ActΣελ. 223
7. MacCormic v. Lord AdvocateΣελ. 229
8. European Communities ActΣελ. 241
9. Human Rights Act Σελ. 246
Β. ΗΠΑ  
1. Declaration of Independence Σελ. 259
2. Constitution of New Hampshire Σελ. 262
3. Articles of ConfederationΣελ. 264
 
4. The Constitution of the United StatesΣελ. 271
Το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών (μετάφραση)Σελ. 281
5. Bill of RightsΣελ. 293
6. The Constitution: Amendments ΧΙ-ΧΧVΙΙΣελ. 295
7. The Federalist Papers: No. 1Σελ. 303
8. Marbury v. MadisonΣελ. 306
9. Lochner v. New YorkΣελ. 325
Γ. Γαλλία  
1. Constitution de 1791Σελ. 341
Σύνταγμα του 1791 (μετάφραση)Σελ. 367
2. Constitution du 24 juin 1793Σελ. 396
Σύνταγμα της 24ης Ιουνίου 1793 (μετάφραση)Σελ. 407
Δ. Γερμανία  
Verfassung des deutschen Reiches vom 28 M?rz 1849Σελ. 419
Το Σύνταγμα της Γερμανικής Αυτοκρατορίας της 28ης Μαρτίου 1849Σελ. 447
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (Αγγλία και Ηνωμένο Βασίλειο)Σελ. 477
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (Γαλλία και Γερμανία)Σελ. 489
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘʼ ΥΛΗΝΣελ. 491
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝΣελ. 495
 
 
Back to Top