ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11966
Λιβαδά Χ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.
  • Έκδοση: 2008
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 160
  • ISBN: 978-960-272-520-7
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Θέμα της παρούσας μονογραφίας αποτελεί η εισαγωγή στη θεματική των διεθνών τραπεζικών συναλλαγών μέσα από το πρίσμα των κανόνων του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου. Αρχικά παρουσιάζονται οι κανόνες του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου που ενεργοποιούνται για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου στις διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές και στη συνέχεια εξετάζονται οι λύσεις που προτείνονται σχετικά με τα ζητήματα που, κατά περίπτωση, ανακύπτουν σε σχέση με το εφαρμοστέο δίκαιο με σημείο αναφοράς ιδίως, αλλά όχι μόνο, τη Σύμβαση της Ρώμης του 1980 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές. Παράλληλα ερευνάται η αλληλεπίδραση των κανόνων άμεσης εφαρμογής και των ουσιαστικών κανόνων Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου στις διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση), νομολογία (εθνική και κοινοτική) και αλφαβητικό ευρετήριο.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
Α. Εννοιολογική οριοθέτηση, κατηγοριοποιήσεις και εξέλιξη της διεθνούς τραπεζικής στο σύγχρονο περιβάλλον  
1. Οι τραπεζικές συναλλαγέςΣελ. 7
1.1 Με βάση τα συμβαλλόμενα μέρηΣελ. 7
1.1.1 Διατραπεζικές συναλλαγέςΣελ. 8
1.1.2 Συναλλαγές με την πελατείαΣελ. 9
1.2 Με βάση τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτωνΣελ. 10
1.2.1 Έμμεση χρηματοδότησηΣελ. 12
1.2.2 'Αμεση χρηματοδότησηΣελ. 13
1.2.3 Υπηρεσίες που παρέχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης πληρωμών χωρίς τη χρήση μετρητώνΣελ. 15
1.2.4 Παρεπόμενες υπηρεσίεςΣελ. 16
2. Οι διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές Σελ. 17
2.1 Ορισμός της έννοιας των διεθνών συναλλαγών Σελ. 17
2.2 Κατηγοριοποίηση Σελ. 20
3. Εξέλιξη της διεθνούς τραπεζικής στο σύγχρονο περιβάλλονΣελ. 23
3.1 Επισκόπηση της εξέλιξης της διεθνούς τραπεζικήςΣελ. 23
3.2 Βαθμός διεθνοποίησης των τραπεζικών συναλλαγώνΣελ. 26
3.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 26
3.2.2 Τραπεζικές συναλλαγές που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση των αναγκών του διεθνούς εμπορίου Σελ. 26
3.2.3 Ειδικά: τραπεζικές συναλλαγές προς ιδιώτες/καταναλωτέςΣελ. 28
Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 30
Β. Πηγές του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στις διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές  
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 33
2. Κανόνες σύγκρουσηςΣελ. 35
2.1 Υπαγωγή των τραπεζικών συμβάσεων στη Σύμβαση της Ρώμης του 1980 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές Σελ. 35
2.2 Κανόνας της αυτονομίας της βούλησης Σελ. 37
2.2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 37
2.2.2 Ο οικουμενικός χαρακτήρας της Σύμβασης της ΡώμηςΣελ. 38
2.2.3 Υποχρέωση επιλογής ως εφαρμοστέου ενός εθνικού δικαίουΣελ. 40
2.2.4 Ελευθερίες που απολαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη κατά την εφαρμογή του κανόνα της αυτονομίας της βούλησηςΣελ. 42
2.3 Απουσία επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου από τα μέρηΣελ. 44
2.3.1 Ο γενικός κανόνας και το τεκμήριο της χαρακτηριστικής παροχής Σελ. 44
2.3.2 Η έκταση εφαρμογής των καθιερούμενων στη Σύμβαση της Ρώμης τεκμηρίωνΣελ. 45
2.3.3 Η εφαρμογή του τεκμηρίου της χαρακτηριστικής παροχής στις διεθνείς τραπεζικές συναλλαγέςΣελ. 47
2.3.4 Η προσέγγιση της πρότασης Κανονισμού για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι)Σελ. 48
2.4 Έκταση εφαρμογής της lex contractus Σελ. 49
2.4.1 Γενικά σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που καλύπτει η lex contractusΣελ. 49
2.4.2 Ειδικά σε ό,τι αφορά τους τρόπους εκπλήρωσης της παροχήςΣελ. 52
2.5 Κανόνες σύγκρουσης καθιερούμενοι με άλλες -εκτός της Σύμβασης της Ρώμης- διεθνείς συμβάσειςΣελ. 53
3. Κανόνες άμεσης εφαρμογήςΣελ. 55
3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 55
3.2 Η ταυτοποίηση των κανόνων άμεσης εφαρμογής στις διεθνείς τραπεζικές συναλλαγέςΣελ. 58
3.2.1 Ενδεικτικά παραδείγματα κανόνων άμεσης εφαρμογής στο τραπεζικό δίκαιοΣελ. 58
3.2.2 Οριοθέτηση και κριτήρια προσδιορισμού της έννοιας του γενικού συμφέροντος στον τραπεζικό τομέα κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σελ. 60
3.2.3 Εφαρμογή των κριτηρίων προσδιορισμού του γενικού συμφέροντος στον τραπεζικό τομέα κατά την Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΣελ. 64
4. Ουσιαστικοί κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίουΣελ. 68
4.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 68
4.2 Πηγές των ουσιαστικών κανόνων που εφαρμόζονται στις διεθνείς τραπεζικές συναλλαγέςΣελ. 69
4.2.1 Κύριες πηγές των κανόνων της lex mercatoria στις διεθνείς τραπεζικές συναλλαγέςΣελ. 69
4.2.2 Αντιπροσωπευτικοί διακυβερνητικοί οργανισμοί από τους οποίους εκπορεύονται ουσιαστικοί κανόνες των διεθνών τραπεζικών συναλλαγών Σελ. 72
4.3 Ενδεικτικά παραδείγματα ουσιαστικών κανόνων για τις διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές Σελ. 75
(α) ΔΕΕ: ΟΣΠ 600 «Ομοιόμορφες συνήθειες και πρακτική για τις ενέγγυες πιστώσεις»Σελ. 75
(β) Σύμβαση-πλαίσιο για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές Σελ. 77
4.3.1 Lex mercatoria Σελ. 75
4.3.2 Κανόνες διακυβερνητικών οργανισμώνΣελ. 79
Σύμβαση της Ottawa του 1988 για το διεθνές factoringΣελ. 79
Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 80
Γ. Εφαρμοστέο δίκαιο στις διεθνείς τραπεζικές συναλλαγές με βάση τους κανόνες σύγκρουσης  
1. Διατραπεζικές συναλλαγέςΣελ. 83
1.1. Επιλογή από τα μέρη του εφαρμοστέου δικαίουΣελ. 83
1.1.1 Ρητή επιλογή των μερώνΣελ. 83
1.1.2 Σιωπηρή επιλογή των μερών με βάση τις διατάξεις της σύμβασηςΣελ. 84
1.1.3 Σιωπηρή επιλογή των μερών με βάση τα δεδομένα της υπόθεσηςΣελ. 86
1.2 Απουσία επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου από τα μέρηΣελ. 87
1.2.1 Ο προσδιορισμός του εφαρμοστέου δικαίου με βάση τα καθιερούμενα στη Σύμβαση της Ρώμης κριτήριαΣελ. 87
1.2.1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 87
1.2.1.2 Συναλλαγές στις οποίες συμμετέχουν περισσότερες τράπεζες με τις ίδιες ή παρεμφερείς υποχρεώσειςΣελ. 88
1.2.1.3 Συναλλαγές στις οποίες συμμετέχουν περισσότερες τράπεζες με εναλλασσόμενους ρόλουςΣελ. 91
1.2.1.4 Διατραπεζικές συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο εκπλήρωσης σύνθετων διεθνών εμπορικών συναλλαγών Σελ. 93
1.2.2 Κανόνες σύγκρουσης που καθιερώνονται σε άλλες εκτός της Σύμβασης της Ρώμης νομικές πράξειςΣελ. 95
1.2.2.1 Συναλλαγές που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της Σύμβασης της ΡώμηςΣελ. 96
1.2.2.2 Συναλλαγές που ρυθμίζονται με νομικές πράξεις των οργάνων της Κοινότητας Σελ. 97
1.2.2.3 Συναλλαγές που ρυθμίζονται ειδικά με άλλες εκτός της Σύμβασης της Ρώμης νομικές πράξειςΣελ. 99
2. Συναλλαγές με την πελατείαΣελ. 102
2.1 Ο κανόνας: Εφαρμογή του δικαίου της χώρας στην οποία η τράπεζα έχει την κύρια εγκατάστασή τηςΣελ. 102
2.1.1 Σε περίπτωση που τα μέρη έχουν επιλέξει το εφαρμοστέο στη σύμβασή τους δίκαιοΣελ. 102
2.1.2 Σε περίπτωση μη επιλογής από τα μέρη του εφαρμοστέου στη σύμβασή τους δικαίουΣελ. 104
2.2 Η εξαίρεση των συμβάσεων με καταναλωτέςΣελ. 107
2.2.1 Το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της Σύμβασης της Ρώμης αναφορικά με τις συμβάσεις με καταναλωτέςΣελ. 108
2.2.2 Περιεχόμενο των διατάξεων της Σύμβασης της Ρώμης αναφορικά με τις συμβάσεις με καταναλωτές Σελ. 113
2.2.3 Κανόνες σύγκρουσης για τις συμβάσεις με καταναλωτές εκτός της Σύμβασης της ΡώμηςΣελ. 116
2.2.4 Αλληλεπίδραση ειδικών κανόνων για τις συμβάσεις με καταναλωτές και κανόνων άμεσης εφαρμογής Σελ. 118
3. Αλληλεπίδραση ουσιαστικών κανόνων και κανόνων σύγκρουσηςΣελ. 119
3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 119
3.2 Περιπτώσεις εμπλοκής των κανόνων σύγκρουσης παρουσία ουσιαστικών κανόνωνΣελ. 120
3.3 Ζητήματα κατά την εφαρμογή ουσιαστικών κανόνων της lex mercatoria Σελ. 122
Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 125
Ι. ΠηγέςΣελ. 129
1. Διεθνές επίπεδοΣελ. 129
2. Κοινοτικό επίπεδοΣελ. 130
3. Εθνικό επίπεδοΣελ. 132
ΙΙ. ΝομολογίαΣελ. 133
ΒιβλιογραφίαΣελ. 135
Αλφαβητικό ευρετήριοΣελ. 147
 
Back to Top