ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 35,00 € Ειδική Τιμή 29,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15347
Χρυσανθάκης Χ.
Πανταζόπουλος Π.
ΘΕΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Χρυσανθάκης Χ.

Στην παρούσα εμπλουτισμένη και ενημερωμένη δεύτερη έκδοση των «Εισηγήσεων Διοικητικού Δικαίου» αναλύονται οι βασικοί θεσμοί του διοικητικού δικαίου καθώς και οι κανόνες που τους διέπουν. Συγκεκριμένα, προσεγγίζονται οι κανόνες, με τους οποίους ρυθμίζεται η διοικητική δράση, και ειδικότερα τα όργανα, οι προϋποθέσεις, η τηρητέα διαδικασία καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών πράξεων και λοιπών ενεργειών της διοίκησης. Στο παρόν έργο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κεφάλαια: Η δημόσια διοίκηση, Το διοικητικό δίκαιο, Οι πηγές του διοικητικού δικαίου, Οι αρχές που διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης, Η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης, Οι νομικές πράξεις της διοίκησης, Η διοικητική σύμβαση, Η εξωσυμβατική (αστική) ευθύνη της δημόσιας διοίκησης, Ο διοικητικός καταναγκασμός και Τα δημόσια πράγματα - Η αναγκαστική απαλλοτρίωση. Το έργο έχει ενημερωθεί με τις νεότερες νομοθετικές εξελίξεις του Καλλικράτη (Ν 3852/2010) καθώς επίσης και του Ν 4281/2014 σχετικά με τις διοικητικές συμβάσεις.

Οι «Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου» απευθύνονται τόσο στον μη ιδιαιτέρως ενημερωμένο αναγνώστη όσο και, ιδίως, στον εξοικειωμένο νομικό, ο οποίος επιζητεί ενημέρωση για τις ρυθμίσεις του διοικητικού δικαίου.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΣελ. VII
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
§ 1. H έννοια της δημόσιας διοίκησηςΣελ. 1
§ 2. Η εξέλιξη της δημόσιας διοίκησης - Δημόσια υπηρεσία - Δημόσιος τομέαςΣελ. 3
§ 3. Δημόσια διοίκηση και αρχή διάκρισης των λειτουργιώνΣελ. 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
§ 1. Η διάκριση του δικαίου σε δημόσιο και ιδιωτικό Σελ. 13
§ 2. Το διοικητικό δίκαιο ως κλάδος του δημόσιου δικαίουΣελ. 16
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
§ 1. Εισαγωγή - Η έννοια των πηγών του διοικητικού δικαίουΣελ. 19
§ 2. Οι ενδοκρατικές πηγές του διοικητικού δικαίουΣελ. 23
2.1. Σύνταγμα - Ψηφίσματα - Συντακτικές πράξεις Σελ. 25
2.2. Νομοθετικές πράξειςΣελ. 27
2.3. Κανονιστικές διοικητικές πράξεις Σελ. 31
2.4. Γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου Σελ. 38
2.5. Συλλογική σύμβαση εργασίαςΣελ. 39
2.6. ΝομολογίαΣελ. 40
2.7. ΈθιμοΣελ. 40
2.8. Διοικητική πρακτική - Εγκύκλιοι - Άλλες μόρφες ρυθμιστικών πράξεωνΣελ. 41
§ 3. Οι διακρατικές πηγές του διοικητικού δικαίουΣελ. 42
3.1. Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιοΣελ. 43
3.2. Διεθνές δίκαιοΣελ. 46
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΣελ. 47
§ 1. Η αρχή της νομιμότηταςΣελ. 47
§ 2. Η αρχή του δημόσιου συμφέροντοςΣελ. 48
§ 3. Η αρχή της προστασίας του ενδιαφερομένουΣελ. 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
§ 1. Γενικές αρχές οργάνωσηςΣελ. 57
§ 2. Τα όργανα της κεντρικής διοίκησης του ΚράτουςΣελ. 65
2.1. Ο Πρόεδρος της ΔημοκρατίαςΣελ. 66
2.2. Η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι γενικοί γραμματείς Σελ. 67
2.3. Ειδικά όργανα και αρχέςΣελ. 72
§ 3. Τα όργανα της περιφερειακής διοίκησης του ΚράτουςΣελ. 74
§ 4. Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχέςΣελ. 76
§ 5. Η τοπική αυτοδιοίκησηΣελ. 77
5.1. Ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης - Οι δήμοιΣελ. 79
5.2. Ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης: Οι περιφέρειεςΣελ. 90
§ 6. Η ειδική ή καθʼ ύλην αυτοδιοίκησηΣελ. 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΟΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Ι. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΣελ. 99
§ 1. ΈννοιαΣελ. 99
§ 2. Διακρίσεις των διοικητικών πράξεωνΣελ. 107
§ 3. Πρόσθετοι ορισμοί της διοικητικής πράξηςΣελ. 111
§ 4. Όργανα και διαδικασία παραγωγής της διοικητικής πράξης - Τύπος, ισχύς, αιτιολογίαΣελ. 114
§ 5. Μορφές συμμετοχής του ενδιαφερομένου στη διοικητική διαδικασίαΣελ. 126
§ 6. Η «πλημμελής» διοικητική πράξηΣελ. 134
§ 7. Η κατάργηση και η ανάκληση των διοικητικών πράξεων Σελ. 137
ΙΙ. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣελ. 142
§ 8. Έννοια, φύση και διακρίσεις - Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήριαΣελ. 143
§ 9. Τύπος, διαδικασία και σύναψηΣελ. 147
§ 10. Εκτέλεση, τροποποίηση και λύσηΣελ. 150
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ Η ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ (ΑΣΤΙΚΗ) ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
§ 1. Έννοια και προϋποθέσεις ευθύνης κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίαςΣελ. 153
§ 2. Αποζημίωση - Έννομη προστασίαΣελ. 160
§ 3. Προσωπική ευθύνη του οργάνουΣελ. 161
§ 4. Η ευθύνη του δημοσίου κατά το ιδιωτικό δίκαιοΣελ. 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ  
§ 1. Έννοια, πεδίο εφαρμογής, περιορισμοί Σελ. 167
§ 2. Είδη διοικητικού καταναγκασμούΣελ. 171
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ - Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ  
§ 1. Τα δημόσια πράγματαΣελ. 177
§ 2. Η συνταγματική προστασία της ατομικής ιδιοκτησίαςΣελ. 179
§ 3. Αντικείμενο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσηςΣελ. 182
§ 4. Συνταγματικές προϋποθέσεις της αναγκαστικής απαλλοτρίωσηςΣελ. 184
§ 5. Διαδικασία της αναγκαστικής απαλλοτρίωσηςΣελ. 190
§ 6. Ειδικές περιπτώσεις απαλλοτρίωσης - Συγγενείς μορφές στέρησης της ιδιοκτησίαςΣελ. 197
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 201
 
Back to Top