ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε.


Τόμος Ι - Όψεις της ακυρωσίας
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12883
Γιοβαννόπουλος Ρ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.
Το παρόν έργο αποσκοπεί στο να θίξει την προβληματική των άρθρων 35α επ. του ΚΝ 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών.

Επιδιώκεται να υποβοηθηθεί ο εφαρμοστής του εμπορικού δικαίου, ώστε να αναζητήσει εντοπισμένα τη σχετική ενημέρωση σε θέματα που ενδεχομένως να τον απασχολούν και κυρίως σε θέματα που προκύπτουν από τις ελαττωματικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της ΑΕ και τους λόγους ακυρωσίας τους.  

Συγκεκριμένα θίγονται ζητήματα όπως: Η σημασία του πρακτικού ΓΣ για τον προσδιορισμό του περιεχομένου της απόφασης, οι λόγοι ακυρωσίας του άρθρου 35α παρ. 1 ΚΝ 2190/1920 και η οριοθέτησή τους  από τους λόγους ακυρότητας και ανυποστάτου. Θίγονται ακόμα και τα ζητήματα ακυρωσίας της απόφασης ΓΣ λόγω μη παροχής οφειλομένων πληροφοριών, ζητήματα σχετικά με τα νομιμοποιούμενα πρόσωπα και τη διαδικασία της ακύρωσης καθώς και ζητήματα σχετικά με τις αξιώσεις αποζημίωσης του άρθρου 35α παρ. 4 ΚΝ 2190/1920.
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΩΝΣελ. XXI
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Oριοθέτηση του αντικειμένου της παρούσας μελέτης-Μεθοδολογικά προλεγόμενα  
Ι. Η τριχοτόμηση των ελαττωμάτων της απόφασης γενικής συνέλευσης στον ισχύοντα ΚΝ 2190/1920 και τα χαρακτηριστικά της ακυρωσίας των εν λόγω αποφάσεων κατά το ισχύον άρθρο 35αΣελ. 1
ΙΙ. Αντικείμενο εξέτασης και πορεία της έρευνας στον ανά χείρας τόμο-Μεθοδολογικά προλεγόμεναΣελ. 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
H ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΑΚΥΡΩΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γ.Σ. ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
Υποκεφάλαιο 1 
Οι διατυπωθείσες μομφές κατά της συστηματικής συνέπειας των άρθρων 35α-35γ ΚΝ 2190/1920 
Ι. Η μομφή της αξιολογικά ασυνεπούς ακολουθίας των ρυθμίσεωνΣελ. 11
1. Η θέση των επικριτώνΣελ. 11
2. ΑντίκρουσηΣελ. 11
ΙΙ. Η μομφή της συστηματικής ανακολουθίας του άρθρου 35α ΚΝ 2190/1920Σελ. 14
1. Η θέση των επικριτώνΣελ. 14
2. Προκείμενες της θέσης των υπέρμαχων της δυνητικής ακυρωσίαςΣελ. 16
Υποκεφάλαιο 2 
Οι ιστορικές καταβολές της ακυρωσίας αποφάσεων γ.σ. στο δίκαιο της α.ε. 
Ι. Ελληνικό δίκαιοΣελ. 18
1. Η ακυρωσία των αποφάσεων γ.σ. στον αρχικό νόμο 2190/1920 μέχρι το 1962Σελ. 18
2. Η ακυρωσία στο Ν 2190/1920 μετά την τροποποίησή του με το ΝΔ 4237/1962Σελ. 24
3. ΣυμπέρασμαΣελ. 30
ΙΙ. Οι ιστορικές-δογματικές καταβολές της ακυρωσίας των αποφάσεων γ.σ. στα αλλοδαπά πρότυπα των ελληνικών ρυθμίσεων Σελ. 31
1. Γερμανικό δίκαιοΣελ. 31
1.1. Η πρώιμη γερμανική θεωρία και νομολογία μέχρι το 1884Σελ. 31
1.2. Η τροποποίηση του Γενικού Γερμανικού Εμπορικού Κώδικα (ADHGB) του 1884 Σελ. 37
1.3. Ο νέος Εμπορικός Κώδικας (HGB) του 1897 και οι νόμοι περί α.ε. του 1937 και του 1965Σελ. 47
1.4. Ενδιάμεσο συμπέρασμαΣελ. 50
2. Ελβετικό δίκαιοΣελ. 54
3. Προϊσχύσαν ιταλικό δίκαιοΣελ. 57
4. ΣυμπέρασμαΣελ. 60
Υποκεφάλαιο 3 
Η ακυρωσία των αποφάσεων γ.σ. στο σύστημα της ακυρωσίας του ιδιωτικού δικαίου 
Ι. Ακυρώσιμες αποφάσεις γ.σ. και ακυρώσιμες δικαιοπραξίες γενικά: σημεία ετερότητας και ταυτότηταςΣελ. 61
ΙΙ. Το σύστημα της ακυρωσίας στο ιδιωτικό δίκαιοΣελ. 63
ΙΙΙ. Ενδιάμεσο συμπέρασμαΣελ. 78
ΙV. Η συστηματική κατάταξη της απόφασης γ.σ. ως νομικής πράξηςΣελ. 80
1. ΕισαγωγικάΣελ. 80
2. Οι παράμετροι της προβληματικήςΣελ. 80
2.1. Εμπειρικά δεδομέναΣελ. 81
2.2. Νομοθετικά δεδομέναΣελ. 84
3. Η εξελικτική πορεία της συζήτησης και οι διατυπωθείσες θέσειςΣελ. 90
3.1. Η σύλληψη της απόφασης ως μη δικαιοπρακτικής πράξης- Oι κανονιστικές θεωρίεςΣελ. 91
3.1.1. Η θεωρία της εταιρικού δικαίου πράξης σχηματισμού συλλογικής/κοινής βούλησηςΣελ. 91
3.1.2. Η θεωρία της εταιρικής πράξηςΣελ. 96
3.1.3. Κριτική αποτίμησηΣελ. 100
3.2. Οι δικαιοπρακτικές θεωρίεςΣελ. 101
3.2.1. ΓενικάΣελ. 101
3.2.2. Οι διχογνωμίες σχετικά με την ένταξη της απόφασης σε ειδικότερες κατηγορίες δικαιοπραξιών και οι επιπτώσεις τους στην ακυρωσία της απόφασηςΣελ. 105
3.2.2.1. Η απόφαση ως πολυμελής δικαιοπραξία- Η εξαίρεση των μονοπρόσωπων αποφάσεωνΣελ. 106
3.2.2.2. Η απόφαση ως μονομερής δικαιoπραξία ή ως δήλωση βουλήσεως του νομικού προσώπουΣελ. 108
3.2.2.3. Οι συνδυαστικές θεωρίες περί διττού χαρακτήρα της απόφασηςΣελ. 113
3.2.2.4. Η θέση υπέρ του συμβατικού χαρακτήρα της απόφασηςΣελ. 114
3.3. Ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας των αποφάσεων και το απρόσφορο των διατάξεων του κοινού δικαίου περί ανισχύρου των δικαιοπραξιών να συλλάβουν το σύνολο των κατά το νόμο κρίσιμων ελαττωμάτων της απόφασηςΣελ. 120
3.3.1. Ο χαρακτήρας της απόφασης ως ιδιόρρυθμης δικαιοπραξίας στο παράδειγμα των διατάξεων περί ακυρότητας των δικαιοπραξιώνΣελ. 120
3.3.2. Ο χαρακτήρας της απόφασης ως ιδιόμορφης δικαιοπραξίας στο παράδειγμα των διατάξεων περί ακυρωσίας των δικαιοπραξιώνΣελ. 131
3.3.3. ΣυμπέρασμαΣελ. 135
3.4. Η ειδικότητα του συστήματος ελαττωματικότητας των αποφάσεων γ.σ. έναντι του συστήματος ελαττωματικότητας των κοινών δικαιοπραξιώνΣελ. 136
3.5. Η λειτουργική αντιστοιχία ακυρωσίας των αποφάσεων γ.σ. και κοινής δικαιοπρακτικής ακυρωσίας και η αντίκρουση της θέσης περί δυνητικής ακυρότητας Σελ. 147
3.5.1. Συνάφεια ακυρωσίας αποφάσεων και κοινών δικαιοπραξιώνΣελ. 147
3.5.2. Απόκλιση ακυρωσίας αποφάσεων και δυνητικής ακυρότητας των κοινών δικαιοπραξιώνΣελ. 158
3.6. Συμπέρασμα Σελ. 159
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΩΣ ANTIKEIMENO AKΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35α ΚΝ 2190/1920  
Ι. ΓενικάΣελ. 163
ΙΙ. Η σημασία του πρακτικού γ.σ. για τον προσδιορισμό του περιεχομένου της απόφασηςΣελ. 166
ΙΙΙ. Κατηγορίες αποφάσεων που η ακύρωσή τους εμφανίζει ιδιαιτερότητες Σελ. 179
1. Ατελείς αποφάσεις- Αποφάσεις υποκείμενες σε διοικητική έγκρισηΣελ. 179
2. Αποφάσεις ληφθείσες με συνυπογραφή πρακτικούΣελ. 187
3. Αρνητικές αποφάσειςΣελ. 190
4. Σύνθετες αποφάσειςΣελ. 194
5. Μονοπρόσωπες αποφάσειςΣελ. 197
6. Πολλαπλώς ελαττωματικές αποφάσειςΣελ. 198
7. Αποφάσεις της γ.σ. των μετόχων που εγκρίνουν τη συγχώνευση ανωνύμων εταιριώνΣελ. 199
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΩΣ ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΙΑΣ  
Υποκεφάλαιο 1 
Οι λόγοι ακυρωσίας του άρθρου 35α παρ. 1 και η οριοθέτησή τους από τους λόγους ακυρότητας και ανυποστάτου 
Ι. Εισαγωγικά: Η διεύρυνση των λόγων ακυρωσίας σε σύγκριση με το προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 207
ΙΙ. Η λήψη της απόφασης με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό-Λήψη απόφασης από γ.σ. που δεν έχει νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί (άρθρο 35α §1, εδ. α' και β')Σελ. 213
1. Γενικά Σελ. 213
2. Λήψη της απόφασης με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικόΣελ. 214
2.1. Αντίθεση στο νόμοΣελ. 218
2.2. Αντίθεση στο καταστατικόΣελ. 219
2.3. Εφαρμογή του άρθρου 35α παρ. 1 περ. α? σε περίπτωση απόφασης που λαμβάνεται κατά τρόπο αντίθετο προς εσωτερικό κανονισμό;Σελ. 220
2.4. Εφαρμογή του άρθρου 35α παρ. 1 περ. α' σε περίπτωση απόφασης που λαμβάνεται κατά τρόπο αντίθετο προς εξωεταιρική συμφωνία των μετόχων;Σελ. 220
5. Ελαττώματα της σύγκλησης και της συγκρότησης της γ.σ.Σελ. 226
5.1. Ελαττωματική σύγκλησηΣελ. 226
5.2. Η οριοθέτηση της ελαττωματικής μεν αλλά υποστατής από την ανυπόστατη σύγκληση της γενικής συνέλευσηςΣελ. 232
5.2.1. Πρόσκληση προς διεξαγωγή γ.σ.Σελ. 234
5.2.2. Πρόσκληση περιέχουσα τουλάχιστον ένδειξη της ημερομηνίας και του τόπου συνεδρίασης της γ.σ.Σελ. 236
5.2.3. Η εξαιρετική περίπτωση της πρόσκλησης στις αποφάσεις μείωσης κεφαλαίουΣελ. 237
5.3.4. Προέλευση της πρόσκλησης από την εταιρίαΣελ. 239
5.3.5. Ειδικά η περίπτωση της σύγκλησης από τους μετόχους της μειοψηφίαςΣελ. 251
5.3.6. Κατά νόμο δημοσίευση της πρόσκλησηςΣελ. 256
5.3.7. Ειδικά η περίπτωση της σύγκλησης με τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2αΣελ. 259
5.3. Oριοθέτηση των ελαττωμάτων της σύγκλησης από τα ελαττώματα της διαδικασίας λήψης της απόφασηςΣελ. 260
5.4. Ελαττωματική συγκρότησηΣελ. 261
5.5. Η οριοθέτηση της παράνομης συγκρότησης της γ.σ. (περίπτωση ακυρωσίας) από τη λήψη απόφασης από μη μετόχους (περίπτωση ανυποστάτου)Σελ. 262
Υποκεφάλαιο 2 
Οι περιορισμοί της ακυρωσίας λόγω διαδικαστικών ελαττωμάτων 
Ι. Οι ρητοί περιορισμοί της ακυρωσίας: οι εξαιρέσεις του άρθρου 35α παρ. 5Σελ. 265
1. Η συμμετοχή μη νομιμοποιούμενων στη γ.σ.Σελ. 265
2. Εξαίρεση από την κύρωση της ακυρωσίας σε περίπτωση ανισχύρου των ψήφωνΣελ. 266
3. Εξαίρεση από την κύρωση της ακυρωσίας σε περίπτωση ανακρίβειας, αοριστίας ή πλημμελειών τήρησης του πρακτικού της γ.σ.Σελ. 266
4. Ελαττώματα της απόφασης δ.σ. για τη σύγκληση της γ.σ.Σελ. 267
ΙΙ. Οι άγραφοι περιορισμοί της ακυρωσίαςΣελ. 268
1. Η θεωρία του αιτιώδους συνδέσμουΣελ. 268
2. Η θεωρία της δυνητικής αιτιότητας και η «θεωρία της βαρύτητας των παρανομιών»Σελ. 276
3. Ίδια θέση ως προς τον προκριτέο μηχανισμό εγγενούς περιορισμού της ακυρωσίας σε περίπτωση διαδικαστικών ελαττωμάτωνΣελ. 282
Υποκεφάλαιο 3 
Ενδεικτική περιπτωσιολογία λόγων ακυρωσίας κατά το άρθρο 35α παρ. 1 
Ι. Πλημμέλειες που αφορούν στη σύγκληση της γ.σ.Σελ. 285
ΙΙ. Πλημμέλειες που αφορούν στη συγκρότηση της γ.σ.Σελ. 290
ΙΙΙ. Λοιπές διαδικαστικές πλημμέλειεςΣελ. 294
ΙV. Ιδίως η περίπτωση της έλλειψης έγκρισης των προνομιούχων μετόχων Σελ. 297
V. Ιδίως η περίπτωση της έλλειψης απαρτίας και/ή πλειοψηφίαςΣελ. 300
1. ΓενικάΣελ. 300
2. Η έλλειψη πλειοψηφίας λόγω ελαττωματικότητας των ψήφωνΣελ. 301
2.1. Προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 301
2.1. Ζητήματα που επιλύει αυθεντικά το άρθρο 35α παρ. 5 περ. β'Σελ. 306
2.2. Εκκρεμή ερμηνευτικά ζητήματαΣελ. 311
2.2.1. Η ακυρότητα των ψήφωνΣελ. 312
2.2.2. Η ακυρωσία των ψήφωνΣελ. 313
2.2.2.1. Οι λόγοι ακυρωσίας της ψήφουΣελ. 313
2.2.2.2. Η διαδικασία της ακύρωσης των ψήφωνΣελ. 317
2.2.3. Η περίπτωση της καθολικής ακυρότητας/ακύρωσης όλων των ψήφωνΣελ. 326
2.2.4. Τα ελαττώματα της ψηφοδοσίας σε περίπτωση μονοπρόσωπης απόφασηςΣελ. 326
2.2.5. Τα ελαττώματα της βούλησης κατά την υπογραφή πρακτικού γ.σ. κατά το άρθρο 32 παρ. 3Σελ. 327
Υποκεφάλαιο 4 
Zητήματα ακυρωσίας της απόφασης γ.σ. λόγω μη παροχής οφειλομένων πληροφοριών (άρθρο 35α παρ. 2 περ. α') 
Ι. Η μη παροχή οφειλομένων πληροφοριών ως διαδικαστικό ελάττωμαΣελ. 329
ΙΙ. Το πεδίο εφαρμογής του σχετικού λόγου ακυρωσίαςΣελ. 335
1. Οι καλυπτόμενες από το άρθρο 35α παρ. 2 περ. α' περιπτώσειςΣελ. 335
1.1. Οι περιπτώσεις πληροφόρησης του άρθρου 39Σελ. 335
1.2. Οι λοιπές περιπτώσεις παροχής πληροφοριών Σελ. 338
3. Προϋποθέσεις ακυρωσίας Σελ. 339
4. Συσχετισμός της αγωγής ακύρωσης με τα ένδικα βοηθήματα του άρθρου 39 παρ. 6Σελ. 343
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ  
Υποκεφάλαιο 1 
Ενεργητική νομιμοποίηση-έννομο συμφέρον προς άσκηση της αγωγής ακύρωσης 
Ι. ΓενικάΣελ. 345
ΙΙ. Το δικαίωμα ακύρωσης των μετόχωνΣελ. 347
1. ΓενικάΣελ. 347
2. Έννοια των όρων «μέτοχος, κάτοχος μετοχών»Σελ. 348
3. Η διαμόρφωση του δικαιώματος ακύρωσης ως δικαιώματος μειοψηφίαςΣελ. 350
4. Η νομική φύση της νομιμοποίησης του μετόχου να ασκήσει αγωγή ακύρωσηςΣελ. 355
4.1. Οι θέσεις της ελληνικής θεωρίας και νομολογίαςΣελ. 355
4.2. Η σχετική συζήτηση στο πλαίσιο της γερμανικής επιστήμης και νομολογίαςΣελ. 357
4.3. Ίδια θέσηΣελ. 365
4.4. Η ιδιαιτερότητα της αγωγής ακύρωσης λόγω μη χορήγησης πληροφοριών Σελ. 372
5. Αρνητικές ουσιαστικές προϋποθέσεις του δικαιώματος ακύρωσης του μετόχουΣελ. 373
5.1. Λόγοι ακυρωσίας πλην της άρνησης πληροφόρησηςΣελ. 373
5.1.1. Μη παράσταση στη συνέλευσηΣελ. 373
5.1.2. Εναντίωση στην απόφασηΣελ. 374
5.2. Ακυρωσία λόγω άρνησης πληροφόρησηςΣελ. 377
6. Εκκρεμή ερμηνευτικά ζητήματαΣελ. 378
6.1. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας και της κατοχής του αναγκαίου αριθμού μετοχώνΣελ. 378
6.2. Μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα ακύρωσης από συνασπισμό μετόχων;Σελ. 384
6.3. Αναφέρεται το ποσοστό του άρθρου 35α παρ. 3 στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο;Σελ. 386
6.4. Η νομιμοποίηση τρίτων προσώπων που έχουν εμπράγματα δικαιώματα επί μετοχής να ασκήσουν αγωγή ακύρωσηςΣελ. 387
6.5. Κρίσιμος χρόνος ως προς την μετοχική ιδιότητα και το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιοΣελ. 390
6.6. Διαδοχή στο δικαίωμα ακύρωσηςΣελ. 396
6.7. Μεταγενέστερες αναγκαστικές μεταβολές του ποσοστού συμμετοχής του ενάγοντος μετόχουΣελ. 402
7. Η νομιμοποίηση των μελών του δ.σ. να ασκήσουν αγωγή ακύρωσης Σελ. 405
7.1. ΓενικάΣελ. 405
7.2. Αγωγή ακύρωσης: Ευχέρεια ή υποχρέωση των μελών του δ.σ.;Σελ. 413
7.3. Ορισμός ειδικών εκπροσώπων της εταιρίαςΣελ. 416
8. Νομιμοποιείται το δ.σ. ως όργανο να ασκήσει αγωγή ακύρωσης κατά της εταιρίας;Σελ. 417
8.1. Εισαγωγικά:Σελ. 417
8.2. Μπορεί να θεμελιωθεί η υποστηριζόμενη νομιμοποίηση του δ.σ. σε δικαιοσυγκριτικά επιχειρήματα;Σελ. 418
8.3. Το ζήτημα της αρμοδιότητας και της ικανότητας διαδίκου του δ.σ.Σελ. 418
9. Νομιμοποίηση της εποπτικής αρχής κατά τα άρθρα 51 και 52 κ.ν. 2190/1920;Σελ. 426
10. Παθητική νομιμοποίησηΣελ. 427
Υποκεφάλαιο 2 
Διαδικαστικά ζητήματα της αγωγής ακύρωσης 
Ι. Η υποχρεωτική προβολή των ελαττωμάτων που θεμελιώνουν ακυρωσία μέσω αγωγήςΣελ. 431
ΙΙ. Ζητήματα της προθεσμίας άσκησης της αγωγής ακύρωσηςΣελ. 434
1. ΓενικάΣελ. 434
2. Προθεσμία ουσιαστικού δικαίουΣελ. 438
3. Η εφαρμογή των άρθρων 261 εδ. β' και 263 εδ. β' AK στην αποσβεστική προθεσμία του άρθρου 35α παρ. 7 ΚΝ 2190/1920Σελ. 442
4. Η δυνατότητα προβολής προσθέτων λόγων ακύρωσης σε εκκρεμή εμπρόθεσμη αγωγή μετά την παρέλευση της προθεσμίας του άρθρου 35α παρ. 7 ΚΝ 2190/1920Σελ. 450
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35α ΠΑΡ. 4  
Υποκεφάλαιο 1 
Ο συσχετισμός της ακυρότητας/ακυρωσίας των αποφάσεων γ.σ. με την ευθύνη της εταιρίας στο προϊσχύσαν ελληνικό δίκαιο και σε αλλοδαπές έννομες τάξεις 
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 453
ΙΙ. Ο συσχετισμός της ακυρότητας/ακυρωσίας των αποφάσεων γ.σ. με την ευθύνη της εταιρίας στο προϊσχύσαν ελληνικό δίκαιοΣελ. 454
1. Ο κανόνας της έλλειψης ευθύνης της εταιρίας για αποφάσεις της γ.σ.Σελ. 454
2. Η κατ' εξαίρεση θεμελίωση ευθύνης της εταιρίας για αποφάσεις της γ.σ. ή για πράξεις και παραλείψεις σχετιζόμενες άμεσα με άκυρη ή ακυρώσιμη απόφαση γ.σ.Σελ. 458
ΙΙΙ. Ο συσχετισμός της ακυρότητας/ακυρωσίας των αποφάσεων γ.σ. με την ευθύνη της εταιρίας σε αλλοδαπές έννομες τάξεις Σελ. 464
1. Γερμανικό δίκαιοΣελ. 464
1.1. Θεμελίωση ευθύνης της εταιρίας για ανίσχυρες αποφάσεις της γ.σ. στις γενικές διατάξειςΣελ. 464
1.1.1. Θεμελίωση ευθύνης του/των μετόχων της πλειοψηφίας στην § 117 γερμΝΑΕΣελ. 466
1.1.2. Ευθύνη των μετόχων λόγω παράβασης της υποχρέωσης πίστηςΣελ. 469
1.1.2.1. Οιονεί συμβατική ευθύνη του μετόχου/ευθύνη για παράβαση ενοχικής υποχρέωσηςΣελ. 471
1.1.2.2. Αδικοπρακτική ευθύνη του ψηφίσαντος μετόχου για το περιεχόμενο της απόφασηςΣελ. 472
1.2. Συσχετισμός αγωγών αποζημίωσης και ακύρωσηςΣελ. 476
1.3. Ευθύνη των μελών του διαχειριστικού οργάνουΣελ. 477
1.3.1. Θεμελίωση (οιονεί) συμβατικής ευθύνηςΣελ. 478
1.3.2. Θεμελίωση ευθύνης λόγω παράβασης υποχρεώσεων πίστης των μελών δ.σ. έναντι των μετόχωνΣελ. 480
1.3.3. Θεμελίωση αδικοπρακτικής ευθύνης των μελών του δ.σ.Σελ. 481
1.4. Θεμελίωση αντανακλαστικής ευθύνης της εταιρίας για την ψηφοδοσία των μετόχων καθώς και για πράξεις ή παραλείψεις του δ.σ.Σελ. 483
1.5. Συρροή αξιώσεων αποζημίωσης και αξιώσεων άρσης και παράλειψης της προσβολήςΣελ. 485
1.6. Θεμελίωση ευθύνης σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις Σελ. 486
1.7. Ενδοιασμοί κατά της θεμελίωσης αξιώσεων αποζημίωσης σε βάρος της εταιρίαςΣελ. 490
1.8. Συμπέρασμα:Σελ. 498
2. Ιταλικό δίκαιοΣελ. 498
2.1. ΓενικάΣελ. 498
2.2. Δανειστές της αξίωσης αποζημίωσης του άρθρου 2377 παρ. 4 ιταλΑΚΣελ. 505
2.3. Οφειλέτης της αξίωσης αποζημίωσης του άρθρου 2377 παρ. 4 ιταλΑΚΣελ. 507
2.4. Η κατ' άρθρο 2377 παρ. 4 ιταλΑΚ αποκαταστατέα ζημίαΣελ. 507
Υποκεφάλαιο 2 
Ζητήματα της αξίωσης αποζημίωσης κατά το άρθρο 35α παρ. 4 εδ. α' ΚΝ 2190/1920 
Ι. Το δικαίωμα αποζημίωσης του άρθρου 35α παρ. 4 εδ. α' ως υποκατάστατο του δικαιώματος δικαστικής ακύρωσης της ακυρώσιμης απόφασηςΣελ. 510
ΙΙ. Δικαιούχοι και υπόχρεοι αποζημίωσης του άρθρου 35α παρ. 4 εδ. α'Σελ. 514
1. Δανειστές της αξίωσης αποζημίωσης Σελ. 514
2. Οφειλέτης της αξίωσης αποζημίωσης-Συστηματικές αντιρρήσειςΣελ. 520
ΙΙΙ. Κατάστρωση του αποζημιωτικού κανόνα Σελ. 526
1. Είδος ευθύνηςΣελ. 526
2. Προϋποθέσεις ευθύνης Σελ. 528
2.1. Ζημιογόνο γεγονόςΣελ. 528
2.2. ΠαρανομίαΣελ. 532
2.3. ΖημίαΣελ. 533
2.4. Αιτιώδης σύνδεσμοςΣελ. 535
2.5. Υπαιτιότητα;Σελ. 536
3. Αποκατάσταση της ζημίαςΣελ. 537
4. Δικονομικά ζητήματαΣελ. 538
4.1. Διαδικαστικά ζητήματαΣελ. 538
4.2. Η ειδική περίπτωση της τροπής του αιτήματος ακύρωσης σε αίτημα αποζημιωτικό με τις προϋποθέσεις του άρθρου 35α παρ. 8 εδ. β'Σελ. 539
Υποκεφάλαιο 3 
Ο κανόνας του εδαφίου β' της παρ. 4 του άρθρου 35α 
Ι. ΓενικάΣελ. 543
ΙΙ. Ενδεικτικά πραγματικά εξωτερικής ευθύνης κατά τις γενικές διατάξεις για περαιτέρω ζημίες των μετόχων από ακυρώσιμες αποφάσειςΣελ. 546
1. Ευθύνη για ψηφοδοσία που αντιβαίνει στην υποχρέωση πίστηςΣελ. 546
2. Ευθύνη για άρνηση παροχής ή για εσφαλμένη παροχή πληροφοριώνΣελ. 547
3. Ευθύνη των μελών δ.σ. για την πρόκληση λοιπών διαδικαστικών ελαττωμάτωνΣελ. 547
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 551
ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 609
Back to Top