ΕΜΜΕΣΗ ΚΑΤΟΧΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 15€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 39,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15523
Σιβιτανίδης Αλ. Π.
Βρέλλης Σ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Παμπούκης Χ.

Το παρόν βιβλίο «Έμμεση κατοχή κινητών αξιών στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο» επιχειρεί να προσεγγίσει, υπό το πρίσμα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, μια σύγχρονη και ευρέως διαδεδομένη μορφή κατοχής χρηματοπιστωτικών τίτλων, η οποία έχει επικρατήσει να αποκαλείται έμμεση κατοχή τίτλων ή κατοχή τίτλων μέσω ενδιάμεσων προσώπων. Το ζήτημα αυτό έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτενούς επιστημονικής συζήτησης, αλλά και ενός σχεδίου Σύμβασης εκπονηθείσας από τη Συνδιάσκεψη της Χάγης. Πλην όμως, μέχρι σήμερα δεν έχει καταστεί εφικτή συμφωνία για την προσήκουσα αντιμετώπισή του.

Στόχος του βιβλίου είναι η προσέγγιση της έμμεσης κατοχής τίτλων υπό το ερώτημα του προσήκοντος εφαρμοστέου επʼ αυτής δικαίου, με σκοπό αφενός τη βαθύτερη κατανόηση της σχετικής προβληματικής και αφετέρου την υποβολή της θέσης του γράφοντος ως προς την ορθή αντιμετώπιση του ζητήματος. Ο διττός σκοπός επιχειρείται να αποτυπωθεί στη δομή της μελέτης. Στο πρώτο μέρος αναπτύσσεται το υπό εξέταση πρόβλημα, ενώ στο δεύτερο παρα­τίθεται η προτεινόμενη επίλυση αυτού. Η διάταξη αυτή βασίζεται στη σκέψη ότι η ορθή απά­ντηση στο πρόβλημα εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο με τον οποίο αυτό έχει τεθεί και από το πόσο σαφές και κατανοητό έχει καταστεί. Η εξέταση του προβλήματος αρχίζει με την κατά το δυνατό νομικά αποχαρακτηρισμένη σκιαγράφηση των σχέσεων έμμεσης κατοχής τίτλων στη σύγχρονη διεθνή πρακτική. Ακολούθως, παρατίθεται η ιδιαίτερη προβληματική που εγείρεται αναφορικά με τις σχέσεις αυτές, όταν αναπτύσσονται σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι προσεγγί­σεις της επίλυσης του προβλήματος, παρατίθενται στο δεύτερο μέρος. Εκεί γίνεται ιδιαίτερη προσπάθεια, προκειμένου η προτεινόμενη λύση να αντανακλά δικαιοπολιτικές θεωρήσεις και σταθμίσεις που λαμβάνουν πλήρως υπόψη τη λειτουργία και τον παγκοσμιοποιημένο χαρα­κτήρα των σχέσεων έμμεσης κατοχής, χωρίς όμως να επεμβαίνει, ούτε να προκαταλαμβάνει, την αντιμετώπιση των σχέσεων αυτών σε επίπεδο ουσιαστικού δικαίου.

Όπως αναφέρει στον πρόλογό του ο ομότιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, κ.Σπυρίδων Βρέλλης, «η ενασχόληση με την έμμεση κατοχή κινητών αξιών στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο αποτελεί εγχεί­ρημα δυσχερές, που προϋποθέτει νομική εμβρίθεια, στέρεη γνώση πολλών κλάδων του δικαίου (αστικού, εμπορικού, ιδιωτικού διεθνούς) αλλά και οικονομίας, σκέψη καθαρή και συστηματι­κή, μεγάλη ικανότητα ακριβούς, λεπτής και βαθειάς αναλύσεως των οικονομικών φαινομένων, αξιολογήσεώς τους και υπαγωγής τους -με δύναμη συνθέσεως που λίγοι διαθέτουν- σε συγκε­κριμένες νομικές κατηγορίες. Ο κ.Σιβιτανίδης, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρι­τείου Πανεπιστημίου Θράκης με μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics and Political Science, διαθέτει πλούσια όλα αυτά τα προσόντα».

ΠρόλογοςΣελ. VII
Σημείωμα του συγγραφέαΣελ. XI
ΣυντομογραφίεςΣελ. XIX
 
 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
Η έμμεση κατοχή τίτλων κατά το ουσιαστικό δίκαιο 
Τίτλος 1: Συστήματα κατοχής τίτλων στο πλαίσιο των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων 
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 1
ΙΙ. Επενδυτικά αξιόγραφα και άμεση κατοχή τίτλωνΣελ. 7
ΙΙΙ. Η εξάλειψη της χρήσης του χαρτίου Σελ. 10
ΙV. Η δομή της έμμεσης κατοχής τίτλων Σελ. 15
V. Κίνδυνοι λόγω της μετάβασης από την άμεση στην έμμεση κατοχή τίτλων Σελ. 21
Τίτλος 2: Συγκριτική θεώρηση των ουσιαστικών ρυθμίσεων της έμμεσης κατοχής τίτλων 
Ι. Το ελληνικό δίκαιο Σελ. 23
Α. Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με Λογιστική Μορφή Σελ. 24
Β. Σύστημα Άυλων Τίτλων Σελ. 27
Γ. Το αστικό και εμπορικό δίκαιο Σελ. 28
ΙΙ. Τα αλλοδαπά δίκαια Σελ. 34
Α. ΓερμανίαΣελ. 34
Β. ΟλλανδίαΣελ. 38
Γ. ΒραζιλίαΣελ. 40
Δ. ΙσπανίαΣελ. 40
Ε. ΓαλλίαΣελ. 41
ΣΤ. Βέλγιο, ΛουξεμβούργοΣελ. 41
Ζ. ΑγγλίαΣελ. 42
Η. Ηνωμένες Πολιτείες ΑμερικήςΣελ. 45
ΙΙΙ. Συμπέρασμα από την επισκόπηση των ρυθμίσεων των διαφόρων 
εννόμων τάξεων Σελ. 48
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
Ο προβληματισμός στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου 
Τίτλος 1: Διασυνοριακές συναλλαγές επί τίτλων 
Ι. Κατοχή τίτλων και διασυνοριακές συναλλαγέςΣελ. 53
ΙΙ. Οι παραδοσιακοί κανόνες σύγκρουσης και η απόρριψη της εφαρμογής τους 
στην έμμεση κατοχή τίτλωνΣελ. 58
Τίτλος 2: Η προσήκουσα μέθοδος ρύθμισης στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο 
Ι. Επιλογή της καταλληλότερης μεθόδουΣελ. 65
ΙΙ. Η ανάγκη ύπαρξης αυτόνομου κανόνα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Σελ. 70
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
Ο κατάλληλος κανόνας σύγκρουσης 
Τίτλος 1: Η ρυθμιστέα σχέση και ζητήματα νομικού χαρακτηρισμού 
Ι. Η ρυθμιστέα σχέσηΣελ. 73
Α. Γνήσια έμμεση κατοχή τίτλωνΣελ. 74
Β. Μη γνήσια ή καταχρηστική έμμεση κατοχή τίτλωνΣελ. 80
ΙΙ. Ο νομικός χαρακτηρισμόςΣελ. 90
Τίτλος 2: Το εφαρμοστέο δίκαιο 
Ι. Ο προβληματισμός ως προς το εφαρμοστέο δίκαιοΣελ. 94
Α. Εφαρμογή του δικαίου που διέπει τα δικαιώματα επί των υποκείμενων τίτλων 
(look-through approach) Σελ. 94
Β. Εφαρμογή της lex rei sitae Σελ. 96
Γ. Εφαρμογή του δικαίου του συστήματος - η lex creationis του έμμεσου 
δικαιώματος Σελ. 100
Δ. Λύσεις βασιζόμενες στην αρχή του τόπου του οικείου ενδιάμεσου (PRIMA) Σελ. 104
§1. Ο προσδιορισμός του οικείου ενδιάμεσου (PRIMA) Σελ. 106
α. Η κατάτμηση της αλυσίδας κατοχήςΣελ. 106
β. Super-PRIMAΣελ. 107
§2. Ο προσδιορισμός του τόπου του οικείου ενδιάμεσου Σελ. 109
α. Η εξεύρεση του εφαρμοστέου δικαίου χωρίς προσφυγή στη συμφωνία 
των μερών Σελ. 110
β. Η επίδραση της συμφωνίας των μερών στο εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 117
ΙΙ. Η προσήκουσα λύση Σελ. 121
Α. Το απρόσφορο κάποιων κανόνων σύγκρουσης να επιλύσουν κρίσιμα 
ζητήματα Σελ. 122
Β. Καταστρατήγηση δικαίου Σελ. 131
Γ. Conflits mobiles Σελ. 134
Δ. Το προτεινόμενο συνδετικό στοιχείο Σελ. 138
§1. Νομικά πρόσωπα: το δίκαιο της συσσωμάτωσης του νομικού προσώπου Σελ. 138
§2. Φυσικά πρόσωπα: το δίκαιο του τόπου της επαγγελματικής δραστηριότηταςΣελ. 145
ΙΙΙ. Συμπέρασμα - Ο προτεινόμενος κανόνας σύγκρουσης Σελ. 147
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
Πεδίο εφαρμογής 
Τίτλος 1: Ζητήματα που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του κανόνα σύγκρουσης Σελ. 148
Τίτλος 2: Ζητήματα που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του κανόνα σύγκρουσης 
I. Η συμβατική σχέση μεταξύ ενδιάμεσου και επενδυτήΣελ. 153
ΙΙ. Οι υποσχετικές συμβάσεις με αντικείμενο έμμεσα δικαιώματα επί τίτλων Σελ. 157
ΙΙΙ. Άμεσα δικαιώματα επί τίτλων Σελ. 158
IV. Ζητήματα που διέπονται από τη lex concursus Σελ. 165
ΣυμπέρασμαΣελ. 171
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΕλληνόγλωσσηΣελ. 179
ΞενόγλωσσηΣελ. 184
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 197
 
Back to Top