ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ, ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 11,99 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 11,99 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18772
Αθανασίου Λ., Σωτηρόπουλος Γ.
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA
  • Εκδοση: 12η 2023
  • Σχήμα: 10x13
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 704
  • ISBN: 978-618-08-0015-9

Η 12η έκδοση του κώδικα τσέπης «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα - Αθέμιτος Ανταγωνισμός» (ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 5019/2023) περιλαμβάνει τις σημαντικότερες ισχύουσες διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Ν 4919/2022 (Υ.Μ.Σ. και Γ.Ε.ΜΗ, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν 5019/2023), του Ν 1733/1987 (ευρεσιτεχνία, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν 4982/2022), του N 4679/2020 (σήματα, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν 4982/2022 ), τις διατάξεις για τα βιομηχανικά σχέδια, τις διατάξεις του Ν 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία (όπως τροποποιήθηκε από τον Ν 4996/2022), του Ν 4481/2017 (συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν 4996/2022), καθώς και τις διατάξεις των Ν 5325/1932 και Ν 5960/1933 για τη συναλλαγματική και την επιταγή αντίστοιχα.

IX

Α. Γενικό μέρος Εμπορικού Δικαίου

[1] ΒΔ της 19.4/1.5.1835

Περί του Εμπορικού Νόμου

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ

Περί των Εμπόρων [Άρθρα 1-7] 1

TMHMA ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Περί Εμπορικών Βιβλίων [Άρθρα 8-17] 2

TMHMA ΤΡΙΤΟΝ

Περί εταιριών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Περί διαφόρων εταιριών και των κανόνων αυτών
[Άρθρα 18-50] 4

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Περί των μεταξύ συνεταίρων διαφορών
και περί του τρόπου της κρίσεως αυτών [Άρθρα 51-64] 6

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Περί χωρισμού υπαρχόντων [Άρθρα 65-69] 6

X

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ

Περί παραγγελιοδόχων [Άρθρα 90-101]

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Περί των παραγγελιοδόχων εν γένει [Άρθρα 90-94] 7

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Περί των παραγγελιοδόχων των αναδεχομένων
την διά γης ή δι’ ύδατος μετακόμισιν
[Άρθρα 95-101] 8

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ

Περί του αγωγιάτου [Άρθρα 102-107] 10

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ

Περί Αγοράς και Πωλήσεως [Άρθρο 108] 11

[2] ΒΔ της 2/14.5.1835

Περί αρμοδιότητος Εμποροδικείων

[Άρθρα 1-8] 12

XI

[3] Ν 4919/2022

Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)
και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019
για την τροποποίηση της Oδηγίας (ΕΕ) 2017/1132,
όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄

Εισαγωγικές διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σκοπός και αντικείμενο [Άρθρα 1-2] 14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Κοινές διατάξεις για τις υπηρεσίες μια στάσης
και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο [Άρθρα 3-6] 16

ΜΕΡΟΣ Β΄

Υπηρεσία μιας στάσης και Γενικό Εμπορικό Μητρώο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Υπηρεσίες μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών
[Άρθρα 7-14] 23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) [Άρθρα 15-19] 38

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. και πληροφοριακό σύστημα
[Άρθρα 20-24] 43

XII

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διαδικασία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
[Άρθρα 25-32] 54

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε εμπορική
δημοσιότητα [Άρθρα 33-35] 64

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Εμπορική δημοσιότητα υποκαταστημάτων αλλοδαπών
εταιρειών [Άρθρα 36-45] 69

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Πρόσβαση στο Γ.Ε.ΜΗ. [Άρθρα 46-48] 80

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Τέλη και κυρώσεις [Άρθρα 49-51] 84

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Τήρηση άλλων μητρώων στο πληροφοριακό σύστημα
Γ.Ε.ΜΗ. [Άρθρα 52-56] 91

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

Εξουσιοδοτικές, μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις
[Άρθρα 57-59] 97

XIII


Β. Βιομηχανική ιδιοκτησία

[4] Ν 1733/1987

Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις,
τεχνολογική καινοτομία και σύσταση
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας

ΜΕΡΟΣ Α΄

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) [Άρθρο 1] 107

ΜΕΡΟΣ Β΄

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Γενικές Διατάξεις - Δικαιούχοι [Άρθρα 5-6] 110

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Διαδικασία χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας
[Άρθρα 7-9] 114

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Δικαιώματα από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
και διάρκεια ισχύος του [Άρθρα 10-11] 122

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Διαδοχή και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 12-14Α] 124

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Ακυρότητα - Έκπτωση - Προστασία [Άρθρα 15-17Ζ] 133

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Δίπλωμα τροποποίησης [Άρθρο 18] 144

XIV

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Τεχνολογική καινοτομία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας [Άρθρο 19] 145

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Τεχνικοί νεωτερισμοί και βραβεία [Άρθρο 20] 146

ΜΕΡΟΣ Δ΄

Μεταφορά τεχνολογίας [Άρθρα 21-22Λ] 148

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Εφαρμογή της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας [Άρθρο 23] 169

[5] Ν 4679/2020

Εμπορικά σήματα - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών
των κρατών-μελών περί σημάτων και της
Οδηγίας 2004/48/ΕΚ
σχετικά με την επιβολή
των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
και άλλες
διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας [Άρθρα 1-6] 172

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Περιεχόμενο του δικαιώματος - Έκταση προστασίας
[Άρθρα 7-15] 185

XV

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Το σήμα ως περιουσιακό αγαθό [Άρθρα 16-19] 193

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Διαδικασία καταχώρισης [Άρθρα 20-37] 196

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

Προσβολή σήματος [Άρθρα 38-48] 225

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Παραίτηση, έκπτωση από το δικαίωμα, ακυρότητα
[Άρθρα 49-55] 239

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

Σήματα πιστοποίησης και συλλογικά σήματα
[Άρθρα 56-70] 249

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Διεθνή σήματα [Άρθρα 71-82] 258

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Άρθρα 83-84] 266

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

Σήματα αλλοδαπών καταθετών [Άρθρο 85] 268

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

Ειδικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις
[Άρθρα 86-90] 269

XVI


[6] Ν 2417/1996

Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων
της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης
της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967,
όπως τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη
στις 28 Σεπτεμβρίου 1979

[Άρθρο πρώτο] 274

ΔΙΑKΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΓΙA ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚAΤAΘΕΣΗ
ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣXΕΔΙΩΝ ΚAΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ 6ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1925

ΠΡAΞΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΝOΕΜΒΡΙΟΥ 1960
[Άρθρα 1-33] 274

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ
ΤΗΣ 14ΗΣ ΙΟΥΛΙΟY 1967, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠOΙΗΘΗΚΕ
ΣΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙOY 1979

[Άρθρα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο] 296

XVII


[7] ΠΔ 259/1997

Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης
για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων
και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996
και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-2] 298

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Εφαρμογή του διακανονισμού της Χάγης που κυρώθηκε
με το Ν 2417/1996 - Διεθνής αίτηση - Προστασία
[Άρθρα 3-11] 300

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Εθνικός τίτλος προστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Εθνική Προστασία - Ακυρότητα [Άρθρα 12-16] 303

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Δικαιούχοι - Μεταβίβαση [Άρθρα 17-19] 309

ΚεφΑλαιο τρΙτο

Διαδικασία καταχώρισης - Πιστοποιητικό - Βιβλία
[Άρθρα 20-25] 310

ΚεφΑλαιο τΕταρτο

Δικαιώματα που παρέχει το σχέδιο ή υπόδειγμα
[Άρθρα 26-29Α] 317

ΚεφΑλαιο πΕμπτο

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 30-31] 322

XVIII


Γ. Πνευματική ιδιοκτησία

[8] Ν 2121/1993

Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα
και πολιτιστικά θέματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Αντικείμενο και περιεχόμενο του δικαιώματος
της πνευματικής ιδιοκτησίας [Άρθρα 1-5Α] 323

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Το αρχικό υποκείμενο του δικαιώματος [Άρθρα 6-11] 332

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Μεταβίβαση, εκμετάλλευση, άσκηση [Άρθρα 12-17] 341

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος
[Άρθρα 18-28Γ] 347

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Διάρκεια της προστασίας [Άρθρα 29-31] 379

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

Ρυθμίσεις για συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης
[Άρθρα 32-39Α] 380

ΚΕΦΑΛΑΙΟ εβδομο

Ειδικές διατάξεις για τα προγράμματα ηλεκτρονικών
υπολογιστών και το δικαίωμα ειδικής φύσης
του κατασκευαστή βάσης δεδομένων [Άρθρα 40-45Α] 395

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

Συγγενικά δικαιώματα [Άρθρα 46-53] 402

XIX

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων [Άρθρα 54-58] 423

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

Μέτρα πρόληψης της προσβολής του δικαιώματος
[Άρθρα 59-63] 427

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

Έννομη προστασία [Άρθρα 63Α-66ΣΤ] 429

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 67-72] 467

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Έναρξη ισχύος [Άρθρο 77] 481

[9] Ν 4481/2017

Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Συλλογική διαχείριση και άλλες ρυθμίσεις [Άρθρα 1-54, 81] 482

XX


Δ. Αξιόγραφα

[10] Ν 5325/1932

Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν

ΤΙΤΛΟΣ Ι

Περί συναλλαγματικής

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

Περί εκδόσεως και τύπου συναλλαγματικής [Άρθρα 1-10] 579

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

Περί οπισθογραφήσεως [Άρθρα 11-20] 582

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’

Περί αποδοχής [Άρθρα 21-29] 585

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 30-32] 587

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’

Περί λήξεως [Άρθρα 33-37] 588

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’

Περί πληρωμής [Άρθρα 38-42] 590

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’

Περί αναγωγής ελλείψει αποδοχής και ελλείψει
πληρωμής [Άρθρα 43-54] 592

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’

Περί παρεμβάσεως [Άρθρα 55-63] 599

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’

Περί πλειόνων αντιτύπων και αντιγράφων [Άρθρα 64-68] 602

XXI

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’

Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 69] 604

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’

Περί παραγραφής [Άρθρα 70-71] 604

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’

Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 72-74] 605

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Περί γραμματίου εις διαταγήν [Άρθρα 75-78] 606

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

Ειδικαί διατάξεις [Άρθρα 79-89] 608

ΤΙΤΛΟΣ ΙV

Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 90-100] 610

[11] Ν 5960/1933

Περί Επιταγής

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

Περί εκδόσεως και τύπου της επιταγής [Άρθρα 1-13] 613

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

Περί μεταβιβάσεως [Άρθρα 14-24] 616

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’

Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 25-27] 619

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’

Περί εμφανίσεως και πληρωμής [Άρθρα 28-36] 620

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’

Περί διγράμμου επιταγής και περί επιταγής
εις λογαριασμόν [Άρθρα 37-39] 622

XXII

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’

Περί αναγωγής ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 40-48] 624

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄

Περί πλειόνων αντιτύπων [Άρθρα 49-50] 628

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 51] 629

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄

Περί παραγραφής [Άρθρα 52-53] 629

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’

Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 54-57] 630

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’

Πρόσθετοι διατάξεις [Άρθρα 58-69] 630

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’

Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 70-76] 632

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ’

Δικονομικαί, φορολογικαί και ποινικαί διατάξεις
[Άρθρα 77-80] 634

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’

Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 81-82] 636

[12] ΝΔ της 17.7./13.8.1923

Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄

Περί δικαιογράφων εις τον κομιστήν και εις διαταγήν

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ

Γενικαί διατάξεις [Άρθρον 68] 637

XXIII

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Περί ανωνύμων χρεωγράφων [Άρθρα 69-75] 638

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ

Περί δικαιογράφων εις διαταγήν [Άρθρα 76-80] 638

[13] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΔ 456/1984

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ

Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900] 640

Ε. Αθέμιτος ανταγωνισμός

[14] Ν 146/1914

Περί αθεμίτου ανταγωνισμού

[Άρθρα 1-24] 645

Αλφαβητικό ευρετήριο 659

١

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

[1] ΒΔ της 19.4/1.5.1835*

Περί του Εμπορικού Νόμου

Όπως δημοσιεύθηκε με το ΒΔ της 19 Απριλίου/1 Μαΐου 1835, αναδημοσιεύθηκε –μετά τις τροποποιήσεις του με τους νόμους ΨΛΣΤ/1878 (περί πτωχεύσεως και χρεωκοπίας), ΓΦΟΔ/1910 και ΓΨΙΖ/1910– με το ΒΔ 16.6.1910 και τροποποιήθηκε με μεταγενέστερους νόμους, αναφερόμενους στην τροποποιούμενη διάταξη.

[Άρθρα 1-69, 90-101]

ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ

Περί των Εμπόρων

Άρθ. 1 Έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικάς και κύριον επάγγελμα έχουν την εμπορίαν.

Άρθ. 2.-7 [Καταργήθηκαν με το άρθρο 31 Ν 1329/1983.]

٢


ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Περί Εμπορικών Βιβλίων

Άρθ. 8 Πας έμπορος, εκτός των άλλων βιβλίων τα οποία είναι μεν εν χρήσει εις το εμπόριον, αλλ’ όχι και απαραιτήτως αναγκαία, οφείλει να έχει εν βιβλίον, ονομαζόμενον ημερολόγιον, παριστάνον αφ’ ημέρας εις ημέραν την περιουσίαν και τα χρέη του, τας εμπορικάς του εργασίας, τας συναλλαγματικάς του διαπραγματεύσεις, τας αποδοχάς ή οπισθογραφήσεις, και εν γένει παν ό,τι λαμβάνει ή πληρώνει εφ’ οιωδήποτε λόγω και φανερώνον κατά μήνα το ποσόν της οικιακής του δαπάνης.

Χρεωστεί να θέτη εις φάκελλον τας οποίας λαμβάνει επιστολάς και ν’ αντιγράφη εις βιβλίον όσας αποστέλλει.

Άρθ. 9 Χρεωστεί να κάμνη κατ’ έτος ιδιόγραφον απογραφήν των κινητών και ακινήτων πραγμάτων του και της περιουσίας και του χρέους του και να την αντιγράφη κατ’ έτος εις ειδικόν επί τούτου βιβλίον.

Άρθ. 10 Το ημερολόγιον και το των απογραφών βιβλίον πρέπει να μονογράφωνται και θεωρώνται άπαξ του ενιαυτού. Το προς αντιγραφήν των επιστολών βιβλίον δεν υπόκειται εις ταύτην την διατύπωσιν.

Όλα δε τα βιβλία πρέπει να συντάσσωνται κατά χρονολογικήν τάξιν, χωρίς άγραφα διαστήματα, χάσματα, ή παραπομπάς εις το περιθώριον.

Άρθ. 11 Τα βιβλία, τα οριζόμενα εν τοις ανωτέρω 8 και 9 άρθροις, πρέπει να αριθμώνται, μονογραφώνται, και θεωρώνται είτε παρά τινός των εμποροδικών, είτε παρά του δημάρχου, ή ενός των παρέδρων του, κατά τον συνήθη τύπον, και δωρεάν.

٣

Οι έμποροι οφείλουν να διατηρούν τα βιβλία ταύτα επί δέκα έτη.

Άρθ. 12 Τα τακτικώς συντεταγμένα εμπορικά βιβλία δύναται να παραδεχθή ο δικαστής ως απόδειξιν εις τας μεταξύ εμπόρων περί εμπορικών υποθέσεων διαφοράς.

Άρθ. 13 Τα βιβλία τα οποία χρεωστούν να έχουν οι μετερχόμενοι το εμπόριον, αν δεν εφυλάχθησαν αι ανωτέρω ορισθείσαι διατυπώσεις, δεν ημπορούν να προσαχθώσιν, ουδέ να παρέξωσι πίστιν ενώπιον δικαστηρίου υπέρ των εχόντων αυτά, μη αθετουμένων εκ τούτου των περί πτωχεύσεως και χρεωκοπίας ωρισμένων.

Άρθ. 14 Το δικαστήριον δεν δύναται να διατάξη την ενώπιον αυτού εμφάνισιν των βιβλίων και των απογραφών, ειμή οσάκις πρόκειται περί κληρονομίας, κοινότητος υπαρχόντων, διαλύσεως εταιρείας, και εν περιπτώσει πτωχεύσεως.

Άρθ. 15 Διαδικαζομένης τινός υποθέσεως, ο δικαστής δύναται και αυτεπαγγέλτως να διατάξη την εμφάνισιν των βιβλίων, διά να λάβη αντίγραφα των αφορώντων την δικαζομένην υπόθεσιν χωρίων.

Άρθ. 16 Εάν τα βιβλία των οποίων η εμφάνισις επροσφέρθη, εζητήθη, ή διετάχθη, ευρίσκωνται μακράν της καθέδρας του δικαστηρίου του επιλαβομένου της υποθέσεως, οι δικασταί δύνανται να παραγγείλουν εις το τοπικόν δικαστήριον των εμποροδικών, ή να διατάξουν ένα των ειρηνοδικών, να εξετάση τα βιβλία ταύτα, και να κάμη έγγραφον έκθεσιν περί του περιεχομένου, και να την στείλη εις το επιλαβόμενον της υποθέσεως δικαστήριον.

Άρθ. 17 Εάν εκείνος, του οποίου τα βιβλία προβάλλονται ως παρεκτικά πίστεως, δεν θέλη να τα εμφανίση, ο δικαστής δύναται να επαγάγη όρκον εις τον άλλον διάδικον.

٤

Back to Top