Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15836
Νικολαΐδης Χ.
Λεβέντης Γ.
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Λεβέντης Γ., Παπαδημητρίου Κ.

«H αρχή της αναλογικότητας στο εργατικό δίκαιο» αποτελεί το τρίτο έργο της νέας σειράς «Βιβλιοθήκη Θεωρίας & Πράξης Εργατικού Δικαίου», τη διεύθυνση της οποίας έχουν οι Καθηγητές κκ. Παπαδημητρίου Κώστας και Λεβέντης Γεώργιος, στην οποία δημοσιεύονται αξιόλογες μονογραφίες, ως επί το πλείστον διδακτορικές διατριβές, του εργατικού δικαίου.

Στο παρόν έργο ο συγγραφέας προχωρά σε μία σε βάθος εξέταση της αρχής της αναλογικότητας, εκκινώντας από την αφετηρία αυτής, δηλαδή από την εφαρμογή της στο δημόσιο δίκαιο και προβαίνοντας σε μία πλήρη και συστηματική έρευνα της εφαρμογής της σε όλους τους χώρους του εργατικού δικαίου. Ειδικότερα, εξετάζει την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στον έλεγχο των νομοθετικών περιορισμών της συνδικαλιστικής ελευθερίας, του περιεχομένου της σύμβασης εργασίας, του διευθυντικού δικαιώματος, της άσκησης της εργοδοτικής καταγγελίας, της άσκησης της επίσχεσης εργασίας, καθώς και την εφαρμογή της στο δίκαιο της απεργίας. Διαθέτοντας στέρεη θεωρητική υποδομή και αξιοποιώντας με επιμέλεια την πλούσια ελληνική και γερμανική βιβλιογραφία και νομολογία, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα πολύτιμο βοήθημα για κάθε ασχολούμενο με το εργατικό δίκαιο.

Το έργο συμπληρώνεται με αλφαβητικό ευρετήριο, το οποίο διευκολύνει σημαντικά τον αναγνώστη στην έρευνά του.

Πρόλογος

Σελ. VII
Προλογικό σημείωμα συγγραφέα Σελ. XI
Κυριότερες συντομογραφίες Σελ. XXIII
   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Η αρχή της αναλογικότητας ως γενική αρχή του δικαίου  
Α. Γενικά περί αρχών του δικαίου - Η αναλογικότητα ως δικαιοηθική αρχή Σελ. 1
Β. Η έννοια και το περιεχόμενο της αρχής της αναλογικότητας Σελ. 6
1. Η αφηρημένη και η νομική έννοια της «αναλογικότητας» Σελ. 6
2. Η εξειδίκευση («Konkretisierung») του περιεχομένου  
της αρχής της αναλογικότητας Σελ. 9
3. Οι τρεις ειδικότερες αρχές («Unterprinzipien») της αρχής  
της αναλογικότητας υπό ευρεία έννοια Σελ. 13
α. Η αρχή της προσφορότητας ή καταλληλότητας  
(«Grundsatz der Geeignetheit») Σελ. 13
β. Η αρχή της αναγκαιότητας («Grundsatz der Erforderlichkeit»  
ή «Grundsatz der Notwendigkeit») ή αρχή του εσχάτου  
μέσου («ultima ratio») Σελ. 16
γ. Η αρχή της αναλογικότητας υπό στενή έννοια («Grundsatz  
der Verh?ltnism?ssigkeit im engeren Sinne» ή  
«Grundsatz der Proportionalit?t») Σελ. 19
Γ. Η πορεία της διαμόρφωσης της αρχής της αναλογικότητας από την αρχαιότητα έως σήμερα Σελ. 24
1ο ΜΕΡΟΣ  
Η αρχή της αναλογικότητας στο δημόσιο δίκαιο  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
Η αναλογικότητα ως γενική αρχή του δημοσίου δικαίου  
Α. Εισαγωγικά Σελ. 35
Β. Η αναγνώριση της αρχής της αναλογικότητας στο ελληνικό δημόσιο δίκαιο και η ρητή συνταγματική της κατοχύρωση Σελ. 38
Γ. Η αρχή της αναλογικότητας στο κοινοτικό δίκαιο Σελ. 39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Ο έλεγχος των νομοθετικών περιορισμών της συνδικαλιστικής ελευθερίας με βάση την αρχή της αναλογικότητας  
Α. Το περιεχόμενο της συνδικαλιστικής ελευθερίας Σελ. 42
Β. Ειδικότερα για τη συλλογική αυτονομία. Τα όρια μεταξύ συλλογικής αυτονομίας και κρατικής ρύθμισης Σελ. 47
Γ. Οι νομοθετικοί περιορισμοί της συνδικαλιστικής ελευθερίας Σελ. 53
1. Περιορισμοί της συνδικαλιστικής ελευθερίας γενικά Σελ. 53
2. Περιορισμοί της συλλογικής αυτονομίας ειδικότερα -  
Μέτρα εισοδηματικής πολιτικής Σελ. 55
Δ. Ο έλεγχος των περιορισμών της συνδικαλιστικής ελευθερίας με βάση την αρχή της αναλογικότητας Σελ. 60
1. Γενικά Σελ. 60
2. Η επιδίωξη από το νομοθέτη ενός συνταγματικού σκοπού -  
Το «γενικό συμφέρον» ως λόγος περιορισμού  
της συνδικαλιστικής ελευθερίας Σελ. 61
3. Η προσφορότητα του περιορισμού Σελ. 67
4. Η αρχή της αναγκαιότητας - ο περιορισμός της συνδικαλιστικής  
ελευθερίας ως ultima ratio Σελ. 69
5. Η αρχή της αναλογικότητας υπό στενή έννοια - Απαγόρευση  
προφανούς δυσαναλογίας μεταξύ περιορισμού  
της συνδικαλιστικής ελευθερίας και σκοπού της κρατικής  
δραστηριότητας Σελ. 71
6. Η πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας  
σχετικά με τη συνταγματικότητα των εισοδηματικών μέτρων  
της Π.Υ.Σ. 6/2012 (Ν 4046/2012) Σελ. 76
Ε. Η αρχή της μη προσβολής του πυρήνα της συνδικαλιστικής ελευθερίας Σελ. 78
2ο ΜΕΡΟΣ  
Γενικά περί της ισχύος της αρχής της αναλογικότητας στο ιδιωτικό δίκαιο  
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 83
Β. Οι επιφυλάξεις απέναντι στη γενική εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στο ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 84
Γ. Οι διάφορες εκδηλώσεις της αρχής της αναλογικότητας σε διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου Σελ. 85
1. Αστικό δίκαιο Σελ. 87
α. Αυτοδικία - Κατάσταση ανάγκης - Άμυνα Σελ. 87
β. Έλεγχος του περιεχομένου των συμβάσεων Σελ. 87
γ. Έλεγχος της καταχρηστικής άσκησης των ιδιωτικού  
δικαίου δικαιωμάτων Σελ. 88
2. Δίκαιο εταιρειών Σελ. 89
3. Δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης Σελ. 91
Δ. Η θεμελίωση της εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας στο ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 93
1. Η αρχή της αναλογικότητας ως αρχή που διατρέχει όλη  
την έννομη τάξη Σελ. 93
2. Η ανάγκη προστασίας του ασθενέστερου μέρους σε σχέσεις  
εξουσίας - υποταγής μεταξύ ιδιωτών και η αυτούσια μεταφορά  
της δημοσίου δικαίου αρχής της αναλογικότητας  
στο ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 95
3. Η ανάγκη προστασίας του προσώπου από την άσκηση  
δικαιωμάτων και εξουσιών που προκαλούν μονομερή  
επέμβαση στην έννομη σφαίρα του, ως δικαιολογητικός  
λόγος ισχύος της αρχής της αναλογικότητας  
στο ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 101
Ε. Ο τρόπος εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας στο ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 104
1. Η αρχή της αναλογικότητας ως εξειδίκευση της απαγόρευσης  
κατάχρησης δικαιώματος και ειδικότερα της καλής πίστης Σελ. 104
2. Τα περιθώρια άμεσης και ευθείας εφαρμογής της αρχής  
της αναλογικότητας από το δικαστή σε περιπτώσεις  
όπου η αρχή της αναλογικότητας έχει άμεσα ή έμμεσα  
εξειδικευθεί από το νομοθέτη Σελ. 108
3ο ΜΕΡΟΣ  
Η αρχή της αναλογικότητας κατά τον έλεγχο της άσκησης δικαιωμάτων και εξουσιών του εργοδότη  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
Ο έλεγχος του περιεχομένου της σύμβασης εργασίας με βάση την αρχή της αναλογικότητας  
Α. Ο έλεγχος της άσκησης της συμβατικής ελευθερίας με βάση την αρχή της αναλογικότητας Σελ. 113
1. Η συμβατική ελευθερία ως έκφανση της αρχής  
της ιδιωτικής αυτονομίας Σελ. 113
2. Η «δυσλειτουργία» της συμβατικής ελευθερίας και η ανάγκη  
περιορισμού της κατΑ επιταγή της iustitia correctiva Σελ. 116
3. Η συνταγματική διάσταση του ελέγχου της συμβατικής  
ελευθερίας Σελ. 120
Β. Η διενέργεια του δικαστικού ελέγχου του περιεχομένου της σύμβασης εργασίας Σελ. 123
1. Η απαγόρευση των ανήθικων και καταδυναστευτικών  
ρητρών (178 και 179 ΑΚ) Σελ. 123
2. Η δυνατότητα δικαστικού ελέγχου του περιεχομένου  
της σύμβασης εργασίας με βάση την ΑΚ 281 Σελ. 125
3. Η αρχή της αναλογικότητας ως κριτήριο ελέγχου του  
περιεχομένου της σύμβασης εργασίας κατΑ άρθρο 281 ΑΚ Σελ. 133
4. Ο έμμεσος έλεγχος του περιεχομένου της σύμβασης  
εργασίας μέσω της ερμηνείας (173 και 200 ΑΚ) και  
ο ρόλος της αρχής της αναλογικότητας Σελ. 134
Γ. Διάφορες ρήτρες της σύμβασης εργασίας που συχνά υποκρύπτουν καταχρηστικότητα και ο έλεγχός τους με βάση την αρχή της αναλογικότητας Σελ. 137
1. Ρήτρες που περιορίζουν την επαγγελματική ελευθερία  
των μισθωτών Σελ. 137
α. Ρήτρες μετασυμβατικής απαγόρευσης του ανταγωνισμού Σελ. 137
i. Εισαγωγικά: Η απαγόρευση του ανταγωνισμού κατά  
τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης ως απόρροια  
της υποχρέωσης πίστης. Η αρχή της αναλογικότητας  
ως ερμηνευτικό εργαλείο Σελ. 137
ii. Η απαγόρευση του ανταγωνισμού μετά τη λήξη της εργασιακής  
σχέσης ως δέσμευση από συμβατική ρήτρα Σελ. 139
iii. Ο έλεγχος των ρητρών με βάση την αρχή της αναλογικότητας Σελ. 141
iii.1. Γενικά Σελ. 141
iii.2. Η προστασία ενός δικαιολογημένου συμφέροντος  
της επιχείρησης Σελ. 142
iii.3. Η απαγόρευση των ρητρών που, λόγω της έντασης,  
έκτασης και διάρκειάς τους, βλάπτουν προφανώς  
δυσανάλογα τα συμφέροντα του εργαζομένου. Έλεγχος  
της αναλογικότητας υπό στενή έννοια Σελ. 143
β. Ρήτρες απαγόρευσης της παράλληλης απασχόλησης κατά  
τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης Σελ. 147
γ. Ρήτρες επιστροφής εξόδων επιμόρφωσης Σελ. 148
2. Ρήτρες που παρέχουν στον εργοδότη το δικαίωμα  
να μεταβάλει μονομερώς τους όρους εργασίας Σελ. 149
α. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 149
β. Ρήτρες διεύρυνσης του διευθυντικού δικαιώματος Σελ. 153
γ. Ρήτρες με επιφύλαξη ανάκλησης των πρόσθετα  
καταβαλλόμενων παροχών και ρήτρες με επιφύλαξη  
ελευθεριότητας Σελ. 155
3. Ποινικές ρήτρες Σελ. 160
Δ. Ο έλεγχος του περιεχομένου της συλλογικής σύμβασης εργασίας με βάση την αρχή της αναλογικότητας Σελ. 161
1. Η διαπραγματευτική ισορροπία των μερών της συλλογικής  
σύμβασης εργασίας Σελ. 161
2. Τα περιθώρια και οι δυνατότητες ελέγχου του περιεχομένου  
της συλλογικής σύμβασης εργασίας Σελ. 163
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η αρχή της αναλογικότητας ως περιορισμός στην άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος  
Α. Η άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος μέσα στα όρια της ΑΚ 281 Σελ. 167
Β. Η ικανοποίηση του αντικειμενικού συμφέροντος της επιχείρησης ως νόμιμος δικαιολογητικός λόγος της άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος Σελ. 170
Γ. Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας κατά την άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος, όταν με αυτό προσδιορίζονται μονομερώς οι όροι παροχής της εργασίας («einseitige Leistungsbestimmung») Σελ. 171
1. Γενικά Σελ. 171
2. Περιπτωσιολογία Σελ. 174
α. Μετάθεση του εργαζομένου Σελ. 174
β. Επιβολή διαθεσιμότητας. Η εισαγωγή εκ περιτροπής  
εργασίας ως ultima ratio Σελ. 176
Δ. Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας κατά τον έλεγχο της άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος, όταν με αυτό ο εργοδότης προσβάλλει την προσωπικότητα του μισθωτού Σελ. 178
1. Η προστασία της προσωπικότητας του εργαζομένου Σελ. 178
2. Ο έλεγχος των επεμβάσεων στο δικαίωμα της προσωπικότητας  
του εργαζομένου Σελ. 180
3. Οι κυριότερες περιπτώσεις επεμβάσεων στην προσωπικότητα  
του μισθωτού και ο έλεγχός τους με βάση την αρχή  
της αναλογικότητας Σελ. 183
α. Η παρακολούθηση με οπτικοακουστικά μέσα Σελ. 183
β. Ο έλεγχος εισόδου και εξόδου του εργαζομένου και  
το μέτρο της σωματικής έρευνας Σελ. 190
γ. Η διενέργεια ιατρικών εξετάσεων Σελ. 192
δ. Ο έλεγχος των επιστολών, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  
και των επισκέψεων του εργαζομένου σε ιστοσελίδες  
στο διαδίκτυο Σελ. 193
ε. Οι επεμβάσεις του εργοδότη στην εξωεπαγγελματική  
σφαίρα του μισθωτού Σελ. 195
στ. Οι επεμβάσεις του εργοδότη στην εξωτερική εμφάνιση  
του μισθωτού Σελ. 197
ζ. Η συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων προσωπικού  
χαρακτήρα του εργαζομένου Σελ. 198
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
Ο έλεγχος της άσκησης του δικαιώματος καταγγελίας του εργοδότη με βάση την αρχή της αναλογικότητας  
Α. Η δυνατότητα εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας στο δίκαιο της καταγγελίας Σελ. 203
1. Η καταγγελία ως «αναιτιώδης» δικαιοπραξία και  
ο έλεγχός της με βάση την ΑΚ 281 Σελ. 203
2. Η αρχή της αναλογικότητας ως παράγοντας διεύρυνσης  
του αντικειμενικού ελέγχου της καταγγελίας. Η ενδεχόμενη  
αντίθεση του ελέγχου αυτού με την αρχή του «αναιτιώδους»  
της καταγγελίας Σελ. 210
3. Η προστασία του «δικαιώματος στη θέση εργασίας»  
ως λόγος που επιβάλλει τον αντικειμενικό έλεγχο  
της καταγγελίας με βάση το άρθρο 281 ΑΚ και την αρχή  
της αναλογικότητας Σελ. 212
Β. Η απόλυση ως ultima ratio Σελ. 218
1. Η θεώρηση της καταγγελίας ως «εσχάτου μέσου» και  
η έμμεση κατοχύρωση της αρχής της αναγκαιότητας  
από το νομοθέτη Σελ. 218
2. Η απόλυση για ατομικούς λόγους ως ultima ratio Σελ. 222
α. Ο επιδιωκόμενος σκοπός του εργοδότη Σελ. 222
β. Τα ηπιότερα μέτρα Σελ. 222
i. Προειδοποίηση ή επίπληξη Σελ. 222
ii. Πειθαρχικές ποινές γενικότερα Σελ. 224
iii. Μετάθεση του εργαζoμένου σε μια άλλη θέση Σελ. 225
3. Η απόλυση για οικονομικοτεχνικούς λόγους ως ultima ratio Σελ. 227
α. Γενικά Σελ. 227
β. Η καταγγελία για οικονομικοτεχνικούς λόγους ως συνέπεια  
των δικαστικά ανέλεγκτων επιχειρηματικών αποφάσεων  
του εργοδότη Σελ. 229
γ. Η αρχή της αναγκαιότητας ως παράγοντας διεύρυνσης  
του δικαστικού ελέγχου της καταγγελίας για  
οικονομικοτεχνικούς λόγους Σελ. 231
δ. Τα ηπιότερα της απόλυσης μέτρα Σελ. 233
i. Απασχόληση σε μια άλλη θέση εργασίας (μετάθεση) Σελ. 233
ii. Απασχόληση σε μία άλλη θέση εργασίας με δυσμενέστερους  
όρους - Τροποποιητική καταγγελία Σελ. 234
iii. Απασχόληση του εργαζομένου μετά από κατάλληλη  
επιμόρφωση ή μετεκπαίδευση Σελ. 239
iv. Εισαγωγή μερικής απασχόλησης Σελ. 240
v. Εισαγωγή εκ περιτροπής εργασίας και επιβολή διαθεσιμότητας Σελ. 242
vi. Τα υπόλοιπα εναλλακτικά μέτρα για την αποφυγή  
της καταγγελίας Σελ. 245
Γ. Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας υπό στενή έννοια Σελ. 248
1. Η επιδιωκόμενη στάθμιση των συμφερόντων εργαζομένου -  
εργοδότη Σελ. 248
2. Η διενέργεια της στάθμισης των συμφερόντων των μερών  
μέσω της δικαιολόγησης της καταγγελίας  
από αντικειμενικούς λόγους Σελ. 249
3. Η υποκατάσταση της αρχής της αναλογικότητας  
υπό στενή έννοια από την υποχρέωση «κοινωνικής επιλογής»  
του απολυτέου στις καταγγελίες για οικονομικοτεχνικούς  
λόγους Σελ. 250
Δ. Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας σε άλλες περιπτώσεις καταγγελιών Σελ. 253
1. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου χωρίς  
υποχρέωση τήρησης των νομίμων διατυπώσεων Σελ. 253
2. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για  
σπουδαίο λόγο Σελ. 255
3. Ομαδικές απολύσεις Σελ. 257
4ο ΜΕΡΟΣ  
Η αρχή της αναλογικότητας κατά τον έλεγχο της άσκησης των δικαιωμάτων του εργαζόμενου  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
Ο έλεγχος της άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας με βάση την αρχή της αναλογικότητας  
Α. Γενικά για το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας Σελ. 259
Β. Ο έλεγχος της άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας με βάση την ΑΚ 281 και την αρχή της αναλογικότητας Σελ. 260
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στο δίκαιο της απεργίας  
Α. Ο έλεγχος της καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος απεργίας Σελ. 263
1. Γενικά για το δικαίωμα της απεργίας Σελ. 263
2. Η διπλή νομική φύση του δικαιώματος απεργίας και  
η διπλή βάση του ελέγχου της καταχρηστικής άσκησής του,  
κατΑ άρθρα 25 § 3 Συντ. και 281 ΑΚ Σελ. 264
3. Ο καθορισμός των κριτηρίων της κατάχρησης  
του δικαιώματος απεργίας με βάση τη συνδυασμένη  
εφαρμογή των άρθρων 25 § 3 Συντ. και 281 ΑΚ Σελ. 267
Β. Ο έλεγχος της άσκησης του δικαιώματος απεργίας με βάση την αρχή της αναλογικότητας Σελ. 270
1. Γενικά Σελ. 270
2. Η απεργία ως πρόσφορο μέσο για την ικανοποίηση  
των επιδιωκόμενων σκοπών (αρχή της προσφορότητας) Σελ. 271
3. Η απεργία ως έσχατο μέσο («ultima ratio») Σελ. 274
α. Γενικά Σελ. 274
β. Το ηπιότερο μέτρο των διαπραγματεύσεων μεταξύ  
των μερών Σελ. 275
γ. Η αναγκαιότητα της απεργίας μετά την αποτυχία  
των διαπραγματεύσεων Σελ. 278
δ. Η προειδοποιητική απεργία ως εξαίρεση στον κανόνα  
του εσχάτου μέσου Σελ. 279
ε. Η αρχή της αναγκαιότητας της απεργίας μετά τη ρύθμιση  
του άρθρου 4 § 6 Ν 1876/1990 Σελ. 280
4. H δυσαναλογία μεταξύ της ωφέλειας των απεργών και  
της ζημίας του εργοδότη και του κοινωνικού συνόλου  
(αρχή της αναλογικότητας υπό στενή έννοια) Σελ. 282
Γ. Κριτική και αντιρρήσεις απέναντι στην εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στο δίκαιο της απεργίας Σελ. 289
1. Η αρχή της αναλογικότητας ως αρχή του δημοσίου  
δικαίου δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο δίκαιο της απεργίας -  
Η μετατροπή της αρχής της αναλογικότητας από μέσο  
προστασίας ατομικών δικαιωμάτων σε μέσο  
περιορισμού αυτών Σελ. 289
2. Η ανασφάλεια δικαίου ως απόρροια της εφαρμογής  
της αρχής της αναλογικότητας στο δίκαιο της απεργίας Σελ. 291
3. Το αμφίβολο κριτήριο της βλάβης του γενικού συμφέροντος Σελ. 292
Βιβλιογραφία  
I. Ελληνική Σελ. 295
IΙ. Ξενόγλωσση Σελ. 305
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 319
Back to Top