Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Δίκαιο Εξυγίανσης & Οικονομική Κρίση

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 18€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 48,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15786
Χριστοπούλου Χ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.

Το έργο «Η διαδικασία εξυγίανσης ως διαχρονικός θεσμός του ελληνικού δικαίου. Δίκαιο Εξυγίανσης & Οικονομική Κρίση» αποτελεί μία μελέτη που επικεντρώνεται στη διαδικασία εξυγίανσης του Πτωχευτικού Κώδικα.

Ο θεσμός της εξυγίανσης, διαρκώς μεταβαλλόμενος και προσαρμοζόμενος στις εκάστοτε κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, έχει καταστεί αρκετά δημοφιλής, προφανώς λόγω του ολοένα αυξανόμενου αριθμού υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, που πασχίζουν να διατηρηθούν σε λειτουργία προσφεύγοντας για τον σκοπό αυτόν στις παρεχόμενες από τον νόμο δυνατότητες. Το νομοθετικό, όμως, πλαίσιο της εξυγίανσης δεν συνιστά πανάκεια για τα προβλήματα της επιχείρησης, αφού προϋποθέτει την ύπαρξη δύο βασικών στοιχείων, δηλαδή τη βιωσιμότητά της και τη θετική στάση και ειλικρινή συνεργασία των πιστωτών, η μη συνδρομή των οποίων καθιστά την εξυγίανση εξαρχής ανώφελη.

Σκοπός της μελέτης δεν είναι η αποσπασματική περιγραφή των σχετικών διατάξεων, αλλά η ανάδειξη αυτών μέσα από ένα ευρύτερο σύμπλεγμα εξυγιαντικών ή συναφών ρυθμίσεων.

Το έργο αναλύει και προσδιορίζει με εύληπτο τρόπο την έννοια της εξυγίανσης σε περίοδο οικονομικής κρίσης και επισημαίνει τη σημαντική επιρροή που δύναται να ασκήσει αυτή, ως θεσμοθετημένη και οργανωμένη διαδικασία, στην επίτευξη θετικής πορείας της εθνικής οικονομίας.

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 9
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σελ. 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α  
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ  
Ι. Η φυσιογνωμία του θεσμού - Η διφυής μορφή του Σελ. 29
II. Ο σκοπός της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης Σελ. 32
IIΙ. Χρονική αφετηρία και προϋποθέσεις υπαγωγής στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης Σελ. 35
Α. Διαδικασία εξυγίανσης Σελ. 35
Β. Ειδική Εκκαθάριση Σελ. 49
IV. Νομική φύση της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης Σελ. 59
Α. Διαδικασία εξυγίανσης Σελ. 59
Β. Ειδική Εκκαθάριση Σελ. 67
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β  
Η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ  
Ι. Η αίτηση για το άνοιγμα της διαδικασίας Σελ. 69
ΙΙ. Τα προληπτικά μέτρα Σελ. 72
ΙΙΙ. Το άνοιγμα και η εξέλιξη της διαδικασίας Σελ. 89
Α. Η δικαστική απόφαση για την έναρξη της διαδικασίας Σελ. 89
Β. Τα όργανα της διαδικασίας Σελ. 94
1. Ο εμπειρογνώμονας Σελ. 94
2. Ο μεσολαβητής Σελ. 109
3. Ο ειδικός εντολοδόχος Σελ. 117
IV. Η θέση των εργαζομένων στην εξυγιαντική διαδικασία Σελ. 119
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ  
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ  
Ι. Οι εκ του Νόμου παρεχόμενες δυνατότητες Σελ. 133
Α. Με σύγκληση της συνέλευσης πιστωτών Σελ. 135
Β. Χωρίς σύγκληση της συνέλευσης πιστωτών Σελ. 148
Γ. Με απευθείας επικύρωση από το δικαστήριο Σελ. 150
ΙI. Σύμπραξη μετόχων, εταίρων και τρίτων Σελ. 156
ΙII. Συμμετοχή Δημοσίου και Δημόσιων Φορέων Σελ. 166
ΙV. Περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης Σελ. 180
A. Γενικά Σελ. 180
Β. Ενδεικτικά προβλεπόμενα μέτρα εξυγίανσης Σελ. 183
1. Εξωτερικά μέτρα εξυγίανσης Σελ. 184
α. Μεταβολή των όρων των υποχρεώσεων του οφειλέτη Σελ. 184
β. Ρύθμιση των σχέσεων των πιστωτών μεταξύ τους Σελ. 185
γ. Μείωση των απαιτήσεων έναντι του οφειλέτη Σελ. 186
δ. Αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών Σελ. 190
ε. Καταβολή υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών ποσών προς εξόφληση των πιστωτών Σελ. 191
2. Εσωτερικά μέτρα εξυγίανσης Σελ. 192
α. Κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων του οφειλέτη Σελ. 192
β. Εκποιήσεις της περιουσίας του οφειλέτη Σελ. 197
γ. Ανάθεση της διαχείρισης της επιχείρησης του οφειλέτη σε τρίτο Σελ. 204
Γ. Λύση της συμφωνίας εξυγίανσης Σελ. 205
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ  
Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ  
Ι. Η αίτηση για την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης Σελ. 215
ΙΙ. Η δικαστική απόφαση για την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης Σελ. 219
ΙΙI. Αποτελέσματα της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης Σελ. 241
IV. Μέσα άμυνας και προστασίας - Άσκηση τριτανακοπής Σελ. 254
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε  
Η ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  
Ι. Η οργάνωση της διαδικασίας Σελ. 259
ΙΙ. Η αίτηση για την υπαγωγή σε ειδική εκκαθάριση Σελ. 261
ΙΙΙ. Τα προληπτικά μέτρα Σελ. 263
ΙV. Η δικαστική απόφαση επί της αίτησης υπαγωγής Σελ. 267
V. Ο εκκαθαριστής Σελ. 271
VI. Οι κατΑ ιδίαν διαδικαστικές πράξεις του εκκαθαριστή Σελ. 276
VII. Η δικαστική απόφαση επί της έκθεσης του εκκαθαριστή Σελ. 283
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ  
ΟΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 4307/2014  
Ι. Εισαγωγή Σελ. 285
ΙΙ. Έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων (άρθρα 62 επ. ν. 4307/2014) Σελ. 288
1. Χαρακτηριστικά της διαδικασίας Σελ. 288
2. Η αίτηση υπαγωγής Σελ. 291
3. Η απόφαση του δικαστηρίου Σελ. 300
4. Τα αποτελέσματα της επικυρωτικής απόφασης Σελ. 305
5. Η ανατροπή της συμφωνίας Σελ. 310
6. Το δικαίωμα αποζημίωσης Σελ. 311
ΙΙΙ. Έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης (άρθρα 68 επ. ν. 4307/2014) Σελ. 314
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Σελ. 319
Ι. Βιβλιογραφία Σελ. 333
ΙΙ. Διαδικτυακές πηγές Σελ. 344
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 347
Back to Top