Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12593
Παλιού Ε.
Χριστιανός Β.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Χριστιανός Β.
  • Έκδοση: 2010
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 552
  • ISBN: 978-960-272-736-2
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα μονογραφία «Η αρχή του ανταγωνισμού στην ενωσιακή ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων» , δεύτερη στη σειρά «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», πραγματεύεται τη συνάντηση και αλληλεπίδραση και δύο δικαιικών πεδίων εκ των πλέον δυναμικών της εποχής, αυτό του ανταγωνισμού και εκείνο των δημοσίων συμβάσεων.

Το έργο δομείται μετά την κατατοπιστική εισαγωγή σε δύο μέρη: Το α΄ μέρος αφορά στη διείσδυση της αρχής του ανταγωνισμού στη ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων. Η συγγραφέας εξετάζει στο πρώτο κεφάλαιο την ανεπάρκεια της ρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας, ενώ στο δεύτερο πραγματεύεται τη συμπλήρωση της ρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων από την αρχή του ανταγωνισμού. Το β΄ μέρος αφορά στη διασπορά της αρχής του ανταγωνισμού κατά την εφαρμογή της ρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων και διακρίνεται σε δύο επιμέρους κεφάλαια. Στο πρώτο εξετάζεται η εφαρμογή της αρχής του ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις, ενώ στο δεύτερο η εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις. Η μονογραφία «Η αρχή του ανταγωνισμού στην ενωσιακή ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων» ολοκληρώνεται με γενικά συμπεράσματα της συγγραφέως, ενώ στα πλούσια παραρτήματα περιλαμβάνονται η βιβλιογραφία/αρθρογραφία, το ευρετήριο νομολογίας του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ευρετήριο νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τέλος το αλφαβητικό ευρετήριο.

Η μονογραφία ««Η αρχή του ανταγωνισμού στην ενωσιακή ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων» αποτελεί μια πρωτότυπη, καινοτόμο προσέγγιση ενός ιδιαιτέρως ενδιαφέροντος ζητήματος, της τομής μεταξύ της αρχής του ανταγωνισμού και του θεμελίου των δημοσίων συμβάσεων που είναι η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας.
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
1. Έννοια και καταγωγή των δημοσίων συμβάσεων και το «ρυθμιστικό δίλημμα» του κράτουςΣελ. 3
Α. Έννοια, χαρακτηριστικά και διακρίσεις των δημοσίων συμβάσεωνΣελ. 3
Β. Λειτουργία που επιτελούν οι δημόσιες συμβάσεις Σελ. 8
Γ. Το ρυθμιστικό δίλημμα του κράτους Σελ. 10
2. Δημόσιες συμβάσεις και ενωσιακό δίκαιοΣελ. 12
Α. Γενικές παρατηρήσεις και οριοθέτηση της μελέτης Σελ. 12
Β. Ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων από τις ενωσιακές οδηγίεςΣελ. 16
Γ. Ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων πέρα από τις ενωσιακές οδηγίες Σελ. 21
3. Υπόθεση εργασίας Σελ. 25
Α' ΜΕΡΟΣ Η διείσδυση της αρχής του ανταγωνισμού στη ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων 
Κεφάλαιο 1ο: Η ανεπάρκεια της ρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίαςΣελ. 31
1. Η ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίαςΣελ. 31
A. Η θεωρητική σύνδεση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας με τη ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεωνΣελ. 31
α) Αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας και ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεωνΣελ. 32
(ι) Εισαγωγικές παρατηρήσεις για την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίαςΣελ. 32
(ιι) Σύνδεση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας με τις δημόσιες συμβάσειςΣελ. 35
β) Η φύση της σύνδεσης της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας με τη ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεωνΣελ. 44
(ι) Η θεωρητική εγγύτητα της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας με την ενωσιακή ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεωνΣελ. 44
(ιι) Η θεωρητική διάσταση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας από τις ενωσιακές οδηγίες περί δημοσίων συμβάσεωνΣελ. 54
Β. Η κανονιστική σύνδεση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας με τη ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεωνΣελ. 64
α) Η ρύθμιση των ενωσιακών οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσεις και η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίαςΣελ. 64
(ι) Το προοίμιο των ενωσιακών οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσειςΣελ. 64
(ιι) Το περιεχόμενο της ρύθμισης των ενωσιακών οδηγιών για τις δημόσιες συμβάσειςΣελ. 70
β) Η ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων πέρα από τις ενωσιακές οδηγίες και η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίαςΣελ. 77
(ι) Αποκλειστική ρύθμιση από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίαςΣελ. 77
(ιι) Παράλληλη ρύθμιση από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίαςΣελ. 85
Γ. Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 89
2. Η ανεπάρκεια της ρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων μόνο από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίαςΣελ. 90
Α. Η ατέλεια της ρύθμισης των δημοσίων συμβάσεωνΣελ. 91
α) Η τυπική ατέλεια της ρύθμισηςΣελ. 91
(ι) Μη υπαγωγή στο πεδίο εφαρμογής των ενωσιακών οδηγιώνΣελ. 91
(ιι) Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής των ενωσιακών οδηγιώνΣελ. 96
β) Η ουσιαστική ατέλεια της ρύθμισηςΣελ. 103
(ι) Η ratione personae ατέλεια της ρύθμισηςΣελ. 103
(ιι) Η ratione materiae ατέλεια της ρύθμισηςΣελ. 113
Β. Το περιεχόμενο της ανεπάρκειας της ρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίαςΣελ. 121
α) Το όριο της εγγενούς αδυναμίας της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας Σελ. 121
(ι) Το θεωρητικό όριο της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίαςΣελ. 122
(ιι) Το ρυθμιστικό όριο της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίαςΣελ. 126
β) Το όριο της ιδιαιτερότητας των δημοσίων συμβάσεωνΣελ. 128
(ι) Το κράτος ως αναθέτουσα αρχήΣελ. 129
(ιι) Το κράτος ως αντισυμβαλλόμενοςΣελ. 133
Γ. Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 136
Κεφάλαιο 2ο : Η συμπλήρωση της ρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων από την αρχή του ανταγωνισμούΣελ. 139
1. Η συμπλήρωση της ρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων από την έννοια του ανταγωνισμούΣελ. 139
Α. Η θεωρητική σύνδεση του ανταγωνισμού με τη ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεωνΣελ. 139
α) Έννοια του ανταγωνισμού και ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεωνΣελ. 140
(ι) Εισαγωγικές παρατηρήσεις για την έννοια του ανταγωνισμούΣελ. 140
(ιι) Σύνδεση της έννοιας του ανταγωνισμού με τις δημόσιες συμβάσειςΣελ. 148
β) Η φύση της σύνδεσης του ανταγωνισμού με τη ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεωνΣελ. 155
(ι) Η δογματική σχέση του ανταγωνισμού με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας και η ρήξη τηςΣελ. 155
(ιι) Η νέα σχέση του ανταγωνισμού και της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας στη ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεωνΣελ. 161
Β. Η κανονιστική σύνδεση του ανταγωνισμού με τη ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεωνΣελ. 165
α) Ο ανταγωνισμός ως σκοπός της ρύθμισης των δημοσίων συμβάσεωνΣελ. 166
(ι) Ο «διπλός σκοπός» του ανταγωνισμού και της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίαςΣελ. 166
(ιι) Ο ανταγωνισμός ως «πρωταρχικός σκοπός»Σελ. 170
β) Ο ανταγωνισμός ως συμπλήρωση της ρύθμισης των δημοσίων συμβάσεωνΣελ. 173
(ι) Η συμπλήρωση του ρόλου του κράτους ως αναθέτουσας αρχήςΣελ. 173
(ιι) Η συμπλήρωση του ρόλου του κράτους ως αντισυμβαλλομένουΣελ. 178
Γ. Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 180
2. Η ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων από την αρχή του ανταγωνισμού Σελ. 181
Α. Η έννοια του ανταγωνισμού ως αρχή του ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσειςΣελ. 182
α) Η αρχή του ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσειςΣελ. 182
(ι) Η οριοθέτηση του ανταγωνισμού ως αρχής του ανταγωνισμούΣελ. 182
(ιι) Αποκλίσεις από την αρχή του ανταγωνισμούΣελ. 193
β) Σχέση της αρχής του ανταγωνισμού με τις άλλες αρχές του ενωσιακού δικαίουΣελ. 202
(ι) Αρχή της ίσης μεταχείρισηςΣελ. 202
(ιι) Αρχή της διαφάνειας και λοιπές αρχές του ενωσιακού δικαίουΣελ. 211
Β. Το περιεχόμενο της ρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων από την αρχή του ανταγωνισμούΣελ. 218
α) Η ενωσιακή ρύθμιση για τις δημόσιες συμβάσεις και η αρχή του ανταγωνισμούΣελ. 219
(ι) Η ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων μέσα από τις ενωσιακές οδηγίεςΣελ. 219
(ιι) Η ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων πέρα από τις ενωσιακές οδηγίεςΣελ. 223
β) Το περιεχόμενο της ρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων από την αρχή του ανταγωνισμούΣελ. 228
(ι) Η προσυμβατική ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεωνΣελ. 228
(ιι) Η μετασυμβατική ρύθμιση των δημοσίων συμβάσεωνΣελ. 232
Β' ΜΕΡΟΣ Η διασπορά της αρχής του ανταγωνισμού κατά την εφαρμογή της ρύθμισης των δημοσίων συμβάσεων 
Κεφάλαιο 1ο: Η εφαρμογή της αρχής του ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσειςΣελ. 243
1. Η απελευθέρωση των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό μέσα από την ενωσιακή ρύθμισηΣελ. 244
Α. Η απελευθέρωση στον ανταγωνισμό της οδηγίας για τους εξαιρούμενους τομείςΣελ. 244
α) Η αρχή του ανταγωνισμού στο σύστημα των εξαιρούμενων τομέωνΣελ. 244
(ι) Η αρχή του ανταγωνισμού στη ρύθμιση των εξαιρούμενων τομέωνΣελ. 244
(ιι) Η αρχή του ανταγωνισμού και ο κανόνας της ευελιξίαςΣελ. 248
β) Η απελευθέρωση στον ανταγωνισμό της ρύθμισης για τους εξαιρούμενους τομείςΣελ. 252
(ι) Η απελευθέρωση στον ανταγωνισμό της έννοιας του αναθέτοντος φορέαΣελ. 252
(ιι) Οι ευέλικτες διαδικασίες ανάθεσης στο σύστημα των εξαιρούμενων τομέωνΣελ. 256
Β. Η απελευθέρωση στον ανταγωνισμό της οδηγίας για τους κλασικούς τομείςΣελ. 260
α) Η απελευθέρωση στον ανταγωνισμό των βασικών ρυθμίσεων της οδηγίας για τους κλασικούς τομείςΣελ. 261
(ι) Η απελευθέρωση στον ανταγωνισμό της έννοιας της αναθέτουσας αρχήςΣελ. 261
(ιι) Η απελευθέρωση στον ανταγωνισμό των ισχυουσών διαδικασιών ανάθεσης Σελ. 264
β) Η απελευθέρωση στον ανταγωνισμό των νέων συστημάτων ανάθεσης της οδηγίας για τους κλασικούς τομείςΣελ. 270
(ι) Η συμφωνία - πλαίσιοΣελ. 270
(ιι) Ο ανταγωνιστικός διάλογοςΣελ. 275
Γ. Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 280
2. Η απελευθέρωση των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμό πέρα από την ενωσιακή ρύθμισηΣελ. 282
Α. Η απελευθέρωση στον ανταγωνισμό στο όριο και πέρα από την ενωσιακή ρύθμισηΣελ. 282
α) Η απελευθέρωση στον ανταγωνισμό στο όριο της ενωσιακής ρύθμισηςΣελ. 283
(ι) Η διαδικασία απελευθέρωσης στον ανταγωνισμόΣελ. 283
(ιι) Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες, ως παράδειγμα δρομολογούμενης απελευθέρωσηςΣελ. 287
β) Η απελευθέρωση στον ανταγωνισμό πέρα από την ενωσιακή ρύθμισηΣελ. 292
(ι) Οι μεταφορές, ως παράδειγμα ατελούς απελευθέρωσηςΣελ. 292
(ιι) Οι τηλεπικοινωνίες, ως παράδειγμα πλήρους απελευθέρωσηςΣελ. 295
Β. Ειδικές περιπτώσεις απελευθέρωσης και «απελευθέρωσης» των δημοσίων συμβάσεων στον ανταγωνισμόΣελ. 299
α) Η θετική εφαρμογή του μοντέλου της απελευθέρωσης στον ανταγωνισμόΣελ. 300
(ι) Οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα καθαρά συμβατικού τύπουΣελ. 300
(ιι) Οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θεσμοθετημένου τύπουΣελ. 304
β) Η αρνητική εφαρμογή του μοντέλου της απελευθέρωσης στον ανταγωνισμό Σελ. 307
(ι) Αναθέσεις «in-house» - Αναθέσεις «quasi-in-house»Σελ. 307
(ιι) Η αγορά της άμυνας Σελ. 311
Γ. Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 320
Κεφάλαιο 2ο: Η εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσειςΣελ. 321
1. Η in concreto εφαρμογή των άρθρων 101 επ. ΣΛΕΕ στις δημόσιες συμβάσεις Σελ. 322
Α. Η συμπεριφορά των επιχειρήσεων και οι δημόσιες συμβάσειςΣελ. 322
α) Η συμπεριφορά των επιχειρήσεων και η εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕΣελ. 323
(ι) Εφαρμογή του άρθρου 101 ΣΛΕΕΣελ. 323
(ιι) Εφαρμογή του άρθρου 102 ΣΛΕΕΣελ. 327
β) Κρατικές επιχειρηματικές παρεμβάσεις και η εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕΣελ. 332
(ι) Η εξουδετέρωση της αποτελεσματικότητας των κανόνων του ανταγωνισμούΣελ. 332
(ιι) Η παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμούΣελ. 335
Β. Η συμπεριφορά του κράτους και οι δημόσιες συμβάσειςΣελ. 337
α) Οι δημόσιες επιχειρήσεις του άρθρου 106 ΣΛΕΕ και οι δημόσιες συμβάσειςΣελ. 337
(ι) Η απαγόρευση του άρθρου 106 παρ. 1 ΣΛΕΕΣελ. 337
(ιι) Η εξαίρεση από την απαγόρευση του άρθρου 106 παρ. 2 ΣΛΕΕΣελ. 343
β) Κρατικές ενισχύσεις και δημόσιες συμβάσειςΣελ. 349
(ι) Οι εντός του πεδίου εφαρμογής της ενωσιακής ρύθμισης δημόσιες συμβάσεις Σελ. 349
(ιι) Οι εκτός του πεδίου εφαρμογής της ενωσιακής ρύθμισης δημόσιες συμβάσεις Σελ. 358
Γ. Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 362
2. Η in abstracto μεταφορά των άρθρων 101 επ. ΣΛΕΕ στις δημόσιες συμβάσειςΣελ. 364
Α. Η μεταφορά στο ουσιαστικό δίκαιο των δημοσίων συμβάσεωνΣελ. 364
α) Η μεταφορά των γενικών κανόνων του ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσειςΣελ. 365
(ι) Τα χρηματικά κατώφλια των ενωσιακών οδηγιών ως κανόνας de minimisΣελ. 365
(ιι) Η έννοια της επιχείρησηςΣελ. 368
β) Η μεταφορά των ειδικών διατάξεων του ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσειςΣελ. 374
(ι) Τα ειδικά και αποκλειστικά δικαιώματα του άρθρου 106 παρ. 1 ΣΛΕΕΣελ. 374
(ιι) Οι συζευγμένες συμβάσεις του άρθρου 101 παρ. 1 στοιχείο ε' ΣΛΕΕΣελ. 379
Β. Η μεταφορά της αρχής του ανταγωνισμού στους δικονομικούς κανόνες των δημοσίων συμβάσεωνΣελ. 382
α) Η προληπτική λειτουργία των δικονομικών κανόνωνΣελ. 383
(ι) Η προληπτική λειτουργία των δικονομικών οδηγιώνΣελ. 383
(ιι) Οι προληπτικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςΣελ. 390
β) Η κυρωτική λειτουργία των δικονομικών κανόνωνΣελ. 397
(ι) Η κυρωτική λειτουργία της διαδικασίας της προσφυγής επί παραβάσειΣελ. 397
(ιι) Η ακύρωση της σύμβασης ως το απώτατο όριο της κυρωτικής λειτουργίαςΣελ. 402
Γ. Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 413
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣελ. 415
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Ι. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 423
ΙΙ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΣελ. 451
ΙΙΙ. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΣελ. 495
IV. ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΙΠΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΣελ. 509
V. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 521
Back to Top