Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Θεωρία - Νομολογία
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11475
Γασπαρινάτος Γ.
Περάκης Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.
  • Έκδοση: 2006
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 212
  • ISBN: 960-272-348-3
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Με την παρούσα έκδοση εγκαινιάζεται η νέα «Σειρά Μελετών Δικαίου Επιχειρήσεων και Εταιριών», η οποία στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας του εταιρικού δικαίου και των ελληνικών επιστημονικών δυνάμεων στον κλάδο αυτό.

Η παρούσα μονογραφία αφορά στο κρίσιμο και πάντα επίκαιρο θέμα της ευθύνης της εταιρικής διοίκησης απέναντι σε τρίτους.

Στην αρχή, αναπτύσσεται η προσωπική έναντι τρίτων αδικοπρακτική ευθύνη των διοικούντων τις κεφαλαιουχικές εταιρίες, με ειδικότερη αναφορά στη νομική θεμελίωση της ευθύνης, στο υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής του άρθρου 71 ΑΚ και στη σχετική νομολογία.

Στη συνέχεια, αναλύονται οι κίνδυνοι εξωτερικής ευθύνης για τους διοικούντες στο δικαιοπρακτικό πεδίο, όπου εξετάζεται η θέση της θεωρίας και η κριτική επ΄ αυτής, τα ζητήματα προσυμβατικής ευθύνης, η ευθύνη των διοικούντων για δικαιοπραξίες καταρτιζόμενες εκτός των ορίων της εκπροσωπευτικής εξουσίας, η αρχή του εμφανούς και οι κίνδυνοι από την παραβίασή της.

Η άριστα δομημένη μελέτη, χάρη στην πρωτοτυπία της, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον μελετητή του δικαίου των εταιριών και για τον νομικό της πράξης, αλλά και ένα έναυσμα για περαιτέρω έρευνα.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η προσωπική έναντι τρίτων ευθύνη των διοικούντων τις κεφαλαιουχικές εταιρίες από αδικοπραξία 
Εισαγωγή Σελ. 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η νομική θεμελίωση της έναντι τρίτων προσωπικής αδικοπρακτικής ευθύνης των διοικούντων οργάνων Σελ. 9
1.1. Οι εφαρμοστέες διατάξεις – Η ευθύνη που προβλέπεται στο άρθρο 26 ν. 3190/1955 Σελ. 9
1.2. Η αδικοπρακτική ευθύνη των οργάνων βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα – Το άρθρο 71 εδ. α΄ ΑΚ Σελ. 13
1.3. Το εδ. β΄ 71 ΑΚ ως νομική βάση της προσωπικής αδικοπρακτικής ευθύνης των οργάνων Σελ. 15
1.4. Το άρθρο 71 ΑΚ ως έκφραση της οργανικής θεωρίας Σελ. 18
1.5. Η διάγνωση και ο καταλογισμός της ευθύνης από τις αδικοπραξίες των οργάνων με βάση το άρθρο 71 ΑΚ Σελ. 22
1.6. Το εδ. β΄ 71 ΑΚ ως αυτοτελής λόγος ευθύνης των οργάνων Σελ. 26
1.7. Η αδικοπρακτική ευθύνη των διοικούντων οργάνων ως αποτέλεσμα συνδυασμού διατάξεων Σελ. 29
1.8. Συνοπτικά οι προϋποθέσεις της αδικοπρακτικής ευθύνης των διοικούντων οργάνων Σελ. 30
1.9. Η εσωτερική συνάφεια μεταξύ της αδικοπραξίας του διοικούντος οργάνου και των καθηκόντων του Σελ. 34
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής του άρθρου 71 ΑΚ – Το περιεχόμενο του όρου «όργανο» στις κεφαλαιουχικές εμπορικές εταιρίες Σελ. 38
2.1. Η έννοια των «αντιπροσωπευόντων οργάνων» του άρθρου 71 ΑΚ Σελ. 38
2.2. Τα καταστατικά όργανα της α.ε. και της ε.π.ε. Σελ. 40
2.2.1. Το διοικητικό συμβούλιο και οι διαχειριστές Σελ. 40
2.2.2. Οι εκκαθαριστές – Η κατ’ άρθρο 69 ΑΚ προσωρινή διοίκηση – Τα «υποκατάστατα όργανα» Σελ. 42
2.2.3. Τα «εν τοις πράγμασι» ή «de facto» όργανα Σελ. 48
2.3. Ο καταλογισμός της ευθύνης στα πολυμελή διοικητικά όργανα Σελ. 52
2.4. Ζητήματα αναγωγής Σελ. 57
2.4.1. Η «εξωτερική σχέση» μεταξύ του τρίτου δανειστή και των συνοφειλετών εταιρίας – διοικούντων Σελ. 57
2.4.2. Η «εσωτερική σχέση» - Δικαίωμα αναγωγής του οφειλέτη που κατέβαλε κατά των λοιπών συνοφειλετών Σελ. 58
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η αδικοπρακτική ευθύνη των διοικούντων στη νομολογία – Σκιαγράφηση και οριοθέτηση των περιπτώσεων ευθύνης Σελ. 62
3.1. Εισαγωγικά Σελ. 62
3.2. Ευθύνη των διοικούντων από αδικοπραξίες που τελούνται διά πράξεως Σελ. 64
α) Ευθύνη διοικούντων για την έκδοση ακάλυπτης επιταγής Σελ. 64
β) Ευθύνη διοικούντων για εξαπάτηση του αντισυμβαλλομένου Σελ. 65
γ) Ευθύνη διοικούντων για την προσβολή της κυριότητας τρίτων Σελ. 66
δ) Ευθύνη διοικούντων για παραβίαση κατάσχεσης Σελ. 67
ε) Ευθύνη διοικούντων για υπεξαίρεση Σελ. 67
στ) Ευθύνη διοικούντων για προσβολή της προσωπικότητας τρίτων Σελ. 68
στ1) Προσβολή προσωπικότητας μέσω δημοσιεύματος Σελ. 68
στ2) Προσβολή προσωπικότητας μέσω δικογράφου Σελ. 69
στ3) Προσβολή προσωπικότητας από εσφαλμένη αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 69
στ4) Προσβολή προσωπικότητας στον εργασιακό τομέα Σελ. 70
ζ) Ευθύνη διοικούντων για παράβαση της νομοθεσίας κεφαλαιαγοράς Σελ. 71
η) Ευθύνη διοικούντων για αθέμιτο ανταγωνισμό Σελ. 72
θ) Ευθύνη διοικούντων με βάση το άρθρο 919 ΑΚ Σελ. 72
ι) Συμπέρασμα Σελ. 73
3.3. Ευθύνη των διοικούντων για αδικοπραξίες που τελούνται διά παραλείψεως Σελ. 74
3.3.1. Γενικά Σελ. 74
3.3.2. Η ευθύνη των διοικούντων για παράλειψη θετικής ενέργειας επιτασσόμενης από το νόμο Σελ. 75
α) Ευθύνη διοικούντων για εργατικά ατυχήματα Σελ. 75
β) Ευθύνη διοικούντων για τη μη καταβολή αποδοχών των εργαζομένων Σελ. 76
3.3.3. Η ευθύνη των διοικούντων για παράλειψη θετικής ενέργειας επιτασσόμενης από την καλή πίστη Σελ. 79
3.3.4. Ανάλυση και κριτική της διαγραφόμενης θέσης της νομολογίας Σελ. 81
3.3.4.1. Τα χαρακτηριστικά των αποφάσεων που παρατέθηκαν Σελ. 81
3.3.4.2. Παραλληλισμός της νομολογίας προς την υπόθεση “Baustoff” Σελ. 83
3.3.4.3. Τοποθέτηση επί της διαγραφόμενης θέσης της νομολογίας Σελ. 88
Ανακεφαλαίωση του πρώτου μέρους – Συμπεράσματα Σελ. 97
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Κίνδυνοι εξωτερικής ευθύνης για τους διοικούντες στο δικαιοπρακτικό πεδίο 
Εισαγωγή Σελ. 99
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Το ζήτημα της έναντι τρίτων ευθύνης των διοικούντων κεφαλαιουχικές εταιρίες στο δικαιοπρακτικό πεδίο Σελ. 101
4.1. Η θέση της θεωρίας Σελ. 101
4.2. Αντιρρήσεις για τηv αποδοχή της δικαιοπρακτικής ευθύνης των διοικούντων οργάνων Σελ. 105
4.3. Εξέταση του ζητήματος της δικαιοπρακτικής ευθύνης των διοικούντων με βάση τις διατάξεις – πρότυπα του άρθρου 71 ΑΚ Σελ. 109
4.4. Πρόταση για μία διαφορετική ερμηνεία του άρθρου 71 ΑΚ συνολικά Σελ. 113
4.5. Συμπέρασμα Σελ. 115
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Κίνδυνοι προσωπικής ευθύνης των διοικούντων έναντι τρίτων από πταίσμα κατά τις διαπραγματεύσεις Σελ. 117
5.1. Γενικά Σελ. 117
5.2. Κανόνας ο αποκλεισμός της προσωπικής προσυμβατικής ευθύνης των διοικούντων οργάνων Σελ. 122
5.3. Εξαιρέσεις από τον κανόνα του αποκλεισμού της προσωπικής ευθύνης των διοικούντων οργάνων Σελ. 128
5.3.1. Γενικά Σελ. 128
5.3.2. Η προσωπική προσυμβατική ευθύνη των διοικούντων λόγω προκλήσεως «ιδιαίτερης εμπιστοσύνης» στο πρόσωπό τους Σελ. 130
5.3.3. Η προσωπική προσυμβατική ευθύνη των διοικούντων λόγω «προσωπικού οικονομικού συμφέροντος» Σελ. 134
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Η προσωπική ευθύνη των διοικούντων για δικαιοπραξίες που καταρτίζουν εκτός των ορίων της εκπροσωπευτικής εξουσίας τους Σελ. 140
6.1. Γενικά Σελ. 140
6.2. Τα υποκειμενικά όρια της εκπροσωπευτικής εξουσίας των διοικούντων Σελ. τις κεφαλα
6.2.1. Τα συστήματα διοίκησης των ανωνύμων εταιριών και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης Σελ. 142
6.2.2. Οι συνέπειες της υπέρβασης των υποκειμενικών ορίων – Η μη δέσμευση της εταιρίας και η προστασία των τρίτων Σελ. 147
6.2.3. Κίνδυνοι προσωπικής ευθύνης για τους διοικούντες από την υπέρβαση των υποκειμενικών ορίων της εκπροσωπευτικής τους εξουσίας Σελ. 152
6.3. Τα αντικειμενικά όρια της εκπροσωπευτικής εξουσίας των διοικούντων τις κεφαλαιουχικές εταιρίες Σελ. 155
6.3.1. Οι δύο αντίθετες θεωρίες Σελ. 155
6.3.2. Η ρύθμιση του ΑΚ – Η εφαρμογή της στο εταιρικό δίκαιο μέχρι την έκδοση των π.δ. 409/1986 και 419/1986 Σελ. 158
6.3.3. Η ευθύνη των διοικούντων από την υπέρβαση των αντικειμενικών ορίων της εκπροσωπευτικής εξουσίας προ της εναρμόνισης της νομοθεσίας Σελ. 160
6.3.4. Το ισχύον καθεστώς μετά την εναρμόνιση της νομοθεσίας με τα π.δ. 419/1986 και 409/1986 Σελ. 162
6.3.5. Οι συνέπειες της εναρμόνισης ως προς τα αντικειμενικά όρια της εκπροσωπευτικής εξουσίας των διοικούντων Σελ. 164
6.3.6. Η προσωπική ευθύνη των διοικούντων με βάση την εναρμονισμένη νομοθεσία Σελ. 167
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Κατάρτιση δικαιοπραξιών από τους διοικούντες στο όνομα της εταιρίας – Αρχή του εμφανούς – Κίνδυνοι προσωπικής ευθύνης των διοικούντων από την παραβίασή της Σελ. 170
7.1. Εισαγωγικά – Η αρχή του εμφανούς του άρθρου 211 παρ. 1 ΑΚ Σελ. 170
7.2. Η αναλογική εφαρμογή της αρχής του εμφανούς και των άρθρων 211 – 212 ΑΚ στις εμπορικές κεφαλαιουχικές εταιρίες Σελ. 173
7.3. Η αρχή του εμφανούς στις έγγραφες δικαιοπραξίες ειδικότερα – Ο τρόπος υπογραφής που ορίζεται στο άρθρο 21 ν. 3190/1955 Σελ. 175
7.4. Ευθύνη από την παράλειψη της ένδειξης «ανώνυμη εταιρία» ή «εταιρία περιορισμένης ευθύνης» κατά την υπογραφή δικαιοπραξίας Σελ. 177
7.5. Η κατάρτιση της δικαιοπραξίας μόνο με την υπογραφή του διοικούντος Σελ. 180
7.6. Συμπέρασμα Σελ. 186
Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα Σελ. 187
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 191
Back to Top