Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Συμβολή στην αποτελεσματικότητα της Διοικητικής Δικαιοσύνης

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 23€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 61,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15399
Κουβαράς Η.
Φορτσάκης Θ.
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Φορτσάκης Θ.

Το δίκαιο που διέπει την υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης στις αποφάσεις των Διοικητικών Δικαστηρίων, συνιστά ένα ειδικό διοικητικό δίκαιο στο μέτρο που συγκροτείται από νομολογιακά διαμορφωμένους κανόνες και αρχές που αποκλίνουν από αυτούς που ρυθμίζουν την άσκηση το πρώτον διοικητικής αρμοδιότητας.

Η μελέτη αυτή αντιμετωπίζει από πρακτική αλλά και θεωρητική άποψη, συνολικά τη διαδικασία για την υλοποίηση των δικαστικών αποφάσεων στην εγχώρια έννομη τάξη, από την έκδοση αυτών μέχρι την εφαρμογή των διοικητικών πράξεων σε εκτέλεση του δεδικασμένου.

Στη μελέτη συστηματοποιείται το σύνολο της συναφούς νομολογίας του ΣτΕ, των ΤΔΔ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα Πρακτικά και οι Αποφάσεις των Τριμελών Συμβουλίων του Ν 3068/2002 των δικαστηρίων αυτών, καθώς και οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως προς τον ενδεδειγμένο τρόπο συμμόρφωσης, ανάλογα με το ειδικότερο πεδίο δικαστικής προστασίας (ακυρωτικές-ουσιαστικές διαφορές, προσωρινή δικαστική προστασία κ.λπ.), αλλά και το ειδικότερο πεδίο διαφορών (υπαλληλικές, περιβαλλοντικές κ.λπ.)

Επιμέρους προβληματικές της μελέτης αποτελούν, μεταξύ άλλων, η έκταση των υποχρεώσεων της Διοίκησης από τη δικαστική απόφαση ως συνάρτηση του δεδικασμένου, η αναγκαστική εκτέλεση κατά του Δημοσίου, η αδυναμία της Διοίκησης να συμμορφωθεί και η αντιμετώπιση του ζητήματος στο συγκριτικό δίκαιο.

Η μονογραφία αποτελεί έναν ιδιαίτερα χρήσιμο οδοδείκτη για κάθε ζήτημα συμμόρφωσης που ανακύπτει στην πράξη και επιτρέπει την αξιοποίηση, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, των εργαλείων τα οποία διαθέτει ο δικαιωθείς δικαστικά διάδικος για την επίτευξή της.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX
ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣΣελ. XIII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XXVII
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
Εισαγωγή-Παρουσίαση Σελ. 11
Τμήμα I 
Η υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης στην εγχώρια έννομη τάξη 
Ενότητα Ι 
Οι νομοθετικές επιλογές για τη διασφάλιση συμμόρφωσης της ΔιοίκησηςΣελ. 13
Υποενότητα Ι 
Ο εκτελεστικός του Συντάγματος Ν 3068/2002Σελ. 15
§ Ι: Επί διαπλαστικού ενδίκου βοηθήματος (άρθρα 2 και 3)Σελ. 15
Α. Το κανονιστικό προηγούμενοΣελ. 15
1. Ένας ανεπαρκής μηχανισμός: Η «ειδική επιτροπή» του Ν 1470/1984Σελ. 15
2. Ένα αναβαπτισμένο συνταγματικό έρεισμα Σελ. 18
Β. Ο εκτελεστικός του Συντάγματος Ν 3068/2002 και το ΠΔ 61/2004Σελ. 22
1. Ο διττός ρόλος του Τριμελούς Συμβουλίου του άρθρου 2 του Ν 3068/2002Σελ. 22
α. Η ελεγκτική αρμοδιότητα Σελ. 25
β. Η κυρωτική αρμοδιότηταΣελ. 27
2. Οι αρμοί της ρύθμισηςΣελ. 34
α. Το αντικείμενο της υποχρέωσης συμμόρφωσηςΣελ. 34
β. Τα εμπλεκόμενα μέρηΣελ. 40
ι) Η υπόχρεη προς συμμόρφωση αρχή Σελ. 40
ιι) Ο νομιμοποιούμενος στην υποβολή αιτήματος: Η έννοια του ενδιαφερομένουΣελ. 43
Συμπερασματικές ΠαρατηρήσειςΣελ. 49
 
§ ΙΙ: Επί καταψηφιστικού ενδίκου βοηθήματος: η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου (άρθρο 4)Σελ. 51
Α. Η αναγκαστική εκτέλεση ως δραστική μορφή συμμόρφωσηςΣελ. 52
1. Η διάκριση προς την υποχρέωση συμμόρφωσης εν ευρεία έννοιαΣελ. 52
2. Η διαδρομή για την εμπέδωση Σελ. 55
α. Η νομολογιακή αναγνώριση της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του ΔημοσίουΣελ. 55
β. Η θετικοποίηση της αναγκαστικής εκτέλεσης υπό συνταγματικό έρεισμαΣελ. 58
B. Το εκτελεστικό κεκτημένο σήμερα: μεταξύ νομοθετικής αντιμεταρρύθμισης και νομολογιακής αποκατάστασηςΣελ. 59
1. Ως προς τη δεκτική κατάσχεσης περιουσίαΣελ. 59
2. Ως προς το εύρος των εκτελεστών τίτλωνΣελ. 64
3. Ως προς τις δικονομικές προϋποθέσεις Σελ. 67
Συμπερασματικές ΠαρατηρήσειςΣελ. 72
 
Υποενότητα ΙΙ 
Τα αναγκαία συμπληρώματα για την επίτευξη της συμμόρφωσηςΣελ. 75
§ Ι: Η ποινική και πειθαρχική ευθύνη Σελ. 75
Α. Του αρμοδίου υπαλλήλουΣελ. 75
Β. Του αρμοδίου ΥπουργούΣελ. 80
§ ΙΙ: Η αστική ευθύνη του ΔημοσίουΣελ. 82
Α. Ως συμπληρωματικό εργαλείο αποκατάστασηςΣελ. 83
Β. Ως μέσο πίεσης προς τον αρμόδιο υπάλληλοΣελ. 89
Συμπερασματικές ΠαρατηρήσειςΣελ. 93
 
Ενότητα ΙΙ: 
Η υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης στον αστερισμό των νομικών εννοιώνΣελ. 96
Υποενότητα Ι 
Η σχέση της υποχρέωσης συμμόρφωσης προς τις λοιπές συνέπειες των δικαστικών αποφάσεωνΣελ. 96
§ Ι: Διάκριση και ετεροπροσδιορισμός της υποχρέωσης συμμόρφωσης από τις λοιπές συνέπειες των δικαστικών αποφάσεωνΣελ. 96
Α. Η διαπλαστική φύση των δικαστικών αποφάσεων ως αιτία της υποχρέωσης συμμόρφωσηςΣελ. 96
Β. Η σχέση της υποχρέωσης συμμόρφωσης με το δεδικασμένοΣελ. 104
1. Οι όροι συνδρομής και οι συνέπειες των δύο εννοιώνΣελ. 104
2. Ο αντίλογος στη σύνδεση δεδικασμένου με την υποχρέωση προς συμμόρφωσηΣελ. 108
§ ΙΙ: Η έκταση του δεδικασμένου ως έκταση της υποχρέωσης συμμόρφωσηςΣελ. 111
Α. Τα αντικειμενικά όρια του δεδικασμένουΣελ. 111
1. Προσδιορισμός με βάση το «διοικητικής φύσεως ζήτημα» Σελ. 111
2. Προσδιορισμός με βάση το αντικείμενο της δίκηςΣελ. 114
Β. Οι αιτιολογίες της απόφασης ως άρρηκτο τμήμα του δεδικασμένουΣελ. 118
 
Υποενότητα ΙΙ 
Η υποχρέωση συμμόρφωσης ως εξωδικαστική εκδήλωση του δεδικασμένουΣελ. 123
§ Ι: Η αποθετική συμμόρφωση (ως αρνητική εξωδικαστική εκδήλωση του δεδικασμένου)Σελ. 124
A. Η υποχρέωση παύσης εκτέλεσης της ακυρωθείσας πράξηςΣελ. 124
Β. Η απαγόρευση έκδοσης πράξης όμοιας με την ακυρωθείσαςΣελ. 126
§ ΙΙ: Η θετική συμμόρφωση ή συμμόρφωση υπό στενή έννοια (ως θετική εξωδικαστική εκδήλωση του δεδικασμένου)Σελ. 129
Α. Η στατική αποκατάστασηΣελ. 131
Β. Η πλήρης ή δυναμική αποκατάστασηΣελ. 135
Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 137
Τμήμα ΙΙ 
Η πρόσληψη των κανονιστικών εργαλείων από τους εγχώριους θεσμούς: ανάδειξη και αυτοπεριορισμός 
Ενότητα Ι 
Η διαμόρφωση του περιεχομένου της υποχρέωσης συμμόρφωσης της Διοίκησης από το ΔικαστήΣελ. 140
Υποενότητα Ι 
Γενικό ΜέροςΣελ. 140
§ Ι: Ο πυρήνας: η αποκαταστατική διοικητική πράξηΣελ. 140
Α. Ο ετεροπροσδιορισμός του περιεχομένου τηςΣελ. 142
1. Από το είδος της ακυρωθείσας πράξηςΣελ. 142
α. Με βάση το χαρακτήρα της ακυρωθείσαςΣελ. 142
β. Επί σύνθετης διοικητικής ενέργειαςΣελ. 145
2. Από το είδος της διαπιστωθείσας πλημμέλειαςΣελ. 148
α. Επί πλημμέλειας της αιτιολογίαςΣελ. 148
β. Επί τυπικής πλημμέλειαςΣελ. 154
Β. Το κρίσιμο νομικό καθεστώςΣελ. 158
1. Ο κανόνας της αναδρομής στο χρόνο έκδοσης της ακυρωθείσας πράξης Σελ. 158
α. Το περιεχόμενο και η έκταση του κανόναΣελ. 158
β. Προβληματισμοί και επιπλοκέςΣελ. 163
2. Η κάμψη του κανόναΣελ. 164
α. Στο οργανωτικό δίκαιοΣελ. 164
β. Όταν το νεότερο νομοθέτημα δεν ανέχεται το παλαιό καθεστώςΣελ. 167
§ ΙΙ: Η περιφέρεια της υποχρέωσης συμμόρφωσηςΣελ. 170
Α. Ως περιεχόμενο των υποχρεώσεωνΣελ. 170
1. Τα εγγενή όρια από το διοικητικής φύσεως ζήτημαΣελ. 170
α. Στη μεθόριο του διοικητικής φύσεως ζητήματοςΣελ. 170
β. Η διοικητική δράση εκτός της υποχρέωσης Σελ. 173
ι) H μεταβολή στο σύμπλεγμα νομικού πραγματικούΣελ. 173
ιι) Μη επέκταση της υποχρέωσης συμμόρφωσης σε όμοιες πράξειςΣελ. 177
2. Τα νομοθετικά όρια της υποχρέωσης συμμόρφωσηςΣελ. 182
α. Προληπτικά με in abstracto ρύθμισηΣελ. 183
β. Κατασταλτικά - ως επέμβαση για τον περιορισμό των υποχρεώσεων της ΔιοίκησηςΣελ. 186
Β. Ως πεδίο δικαστικού ελέγχουΣελ. 190
1. Τα όρια της αρμοδιότητας ελέγχουΣελ. 190
α. Το ορόσημο της διακριτής διαφοράςΣελ. 190
β. Η διαπλοκή των επιλαμβανόμενων δικαιοδοτικών σχηματισμώνΣελ. 193
2. Ο αυτοπεριορισμός των Τριμελών Συμβουλίων σε έλεγχο των «καταρχήν» πλημμελειώνΣελ. 195
Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 198
 
Υποενότητα ΙΙ 
Ειδικό ΜέροςΣελ. 203
§ Ι: Με βάση το είδος δικαστικής προστασίαςΣελ. 203
Α. Εκφάνσεις της ακυρωτικής δίκηςΣελ. 203
1. Επί ακύρωσης κανονιστικής πράξηςΣελ. 203
α. Η διαφοροποίηση με βάση το είδος του δικαστικού ελέγχουΣελ. 203
β. Οι συνέπειες για τη ΔιοίκησηΣελ. 206
2. Επί ακύρωσης παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας Σελ. 210
a. Το περιεχόμενο των υποχρεώσεωνΣελ. 210
β. Η αντιμετώπιση της εμμονής στην πνοεΣελ. 213
3. Προς απορριπτικές αποφάσειςΣελ. 216
α. Απορριπτικές ενδίκων βοηθημάτωνΣελ. 216
β. Απορριπτικές ενδίκων μέσωνΣελ. 221
Β. Στις ουσιαστικές διαφορέςΣελ. 223
1. Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις αποφάσεις του Ελεγκτικού ΣυνεδρίουΣελ. 223
α. Το Ελεγκτικό Συνέδριο εγγυητής της συμμόρφωσης της ΔιοίκησηςΣελ. 223
ι) Οι ιδιαιτερότητες των πράξεων-αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελ. 223
ιι) Οι μαζικές διαστάσεις του φαινόμενου στο πεδίο του Ελεγκτικού ΣυνεδρίουΣελ. 228
β. Το Ελεγκτικό Συνέδριο αμφισβητίας της υποχρέωσης συμμόρφωσηςΣελ. 232
2. Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις αποφάσεις των τακτικών διοικητικών δικαστηρίωνΣελ. 235
α. Φαινομενολογία και πεδία υποθέσεωνΣελ. 235
β. Το εύρος των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη δικαστική απόφασηΣελ. 239
Γ. Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις αποφάσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας Σελ. 244
1. Οι συνέπειες του ανασταλτικού αποτελέσματοςΣελ. 244
α. H ένταξη στην υποχρέωση συμμόρφωσηςΣελ. 244
β. Περιεχόμενο και έκτασηΣελ. 248
2. Πρόσφατες νομοθετικές επεμβάσεις για την περιστολή τουΣελ. 251
§ ΙΙ: Με βάση την κατηγορία διαφορώνΣελ. 255
Α. Το φαινόμενο της μη συμμόρφωσης σε ζητήματα υπηρεσιακής καταστάσεως δημοσίων υπαλλήλωνΣελ. 258
1. Το περιεχόμενο των υποχρεώσεωνΣελ. 259
α. Η συνθετότητα των διοικητικών υποχρεώσεων Σελ. 259
β. Η έκταση των υποχρεώσεωνΣελ. 262
2. Οι υπαλληλικές διαφορές ως αιχμή του δικαίου της συμμόρφωσηςΣελ. 265
α. Οι νομοθετικές επεμβάσειςΣελ. 265
ι) Ο νομοθέτης αρωγός στη συμμόρφωσηΣελ. 265
ιι) Ο νομοθέτης περιστέλλων συμμόρφωσηΣελ. 267
β. Η νομολογιακή πρωτοπορίαΣελ. 268
Β. Το φαινόμενο της μη συμμόρφωσης στο πεδίο του περιβάλλοντοςΣελ. 270
1. Επί διαφορών από περιβαλλοντικές και οικοδομικές άδειεςΣελ. 272
2. Επί άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσηςΣελ. 277
Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 283
 
Ενότητα ΙΙ 
Η αντιμετώπιση της υποχρέωσης συμμόρφωσης από τη Διοίκηση: μεταξύ αφομοίωσης και «μεταβολισμού» του διατακτικού των δικαστικών αποφάσεων Σελ. 289
Υποενότητα Ι 
Το πρόβλημα της εφαρμογής της απόφασηςΣελ. 289
§ Ι: Πηγές των δυσχερειών στην υλοποίηση της συμμόρφωσηςΣελ. 291
Α. Οι φυσικές επιπλοκές της ακύρωσης Σελ. 291
1. Ως προς άλλες πράξειςΣελ. 291
α. Η διαπλοκή των διοικητικών πράξεων στο νομικό κόσμοΣελ. 291
β. Η Διοίκηση αντιμέτωπη με τη διαπλοκή των πράξεωνΣελ. 295
2. Ως προς τα κεκτημένα δικαιώματα τρίτωνΣελ. 298
Β. Η διάστρωση της αιτιολογίας της απόφασηςΣελ. 303
1. Οι ασάφειες της αιτιολογίαςΣελ. 303
2. Επί συνδρομής πλείονων γνωμώνΣελ. 306
§ ΙΙ: Παράμετροι στην αντιμετώπισηΣελ. 309
Α. Η αρχή της ασφάλειας δικαίου Σελ. 310
1. Μια διαδεδομένη αρχή στον ευρωπαϊκό χώροΣελ. 310
2. Οι εκφάνσεις της αρχής στην εγχώρια έννομη τάξηΣελ. 313
Β. Το εφικτό της συμμόρφωσηςΣελ. 317
1. Αδικαιολόγητη παράλειψηΣελ. 318
2. Δικαιολογημένη αδυναμίαΣελ. 321
Συμπερασματικές ΠαρατηρήσειςΣελ. 329
 
Υποενότητα ΙΙ 
Οι λύσεις της εγχώριας Διοίκησης 
§ Ι: Το πεδίο δράσης της Διοίκησης  
Α. Η φύση της λειτουργίας εφαρμογής της δικαστικής απόφασης 
1. Η εκτέλεση της δικαστικής απόφασης ως πεδίο τομής δικαστικής και εκτελεστικής λειτουργίας Σελ. 332
2. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ως αρωγός της Διοίκησης Σελ. 337
Β. Η προσέγγιση του Νομικού Συμβουλίου του ΚράτουςΣελ. 340
1. Τα πλεονεκτήματα και η συνεπής αξιοποίησή τους από το ΝΣΚΣελ. 340
2. Μια αναπόφευκτη αδυναμία: η διχογνωμία στις γνωμοδοτήσεις ως έκφραση των δυσκολιώνΣελ. 345
§ ΙΙ: Οι λύσεις στο πρόβλημα της συμμόρφωσης από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους  
Α. Το ΝΣΚ ως ειδήμων εφαρμοστής της νομολογίας 
1. Η κατανόηση πτυχών του διοικητικής φύσεως ζητήματος 
α. Σε ακυρωτικές διαφορέςΣελ. 348
β. Σε διαφορές ουσίαςΣελ. 351
2. Η αποσαφήνιση των επιπλοκών στο πεδίο αιχμής των υπαλληλικών διαφορών Σελ. 353
α. Επί διαδικασιών για την επιλογή υποψηφίωνΣελ. 353
β. Επί της δυναμικής αποκατάστασης του υπαλλήλουΣελ. 357
Β. Το ΝΣΚ ως συνδιαμορφωτής/διαπλαστής της εφαρμοστέας λύσης Σελ. 360
1. Μεταξύ πραγματισμού...Σελ. 360
2. ...και αναγνώρισης της αδυναμίας της Διοίκησης να συμμορφωθείΣελ. 364
Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 367
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Εισαγωγή-Παρουσίαση Σελ. 371
Τμήμα Ι 
Η αναμόρφωση του συστήματος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις: Τα εργαλεία του Γάλλου δικαστή και η μεταφορά τους στην εγχώρια έννομη τάξη 
377 
Ενότητα Ι: 
Η αναβάθμιση της εξουσίας επιβολής χρηματικών κυρώσεων ως μέσο εξαναγκασμού της Διοίκησης 
Υποενότητα Ι 
Η εξουσία επιβολής χρηματικών κυρώσεων (astreinte) από το δικαστή στη γαλλική έννομη τάξη 
§ Ι: Το περιεχόμενο της εξουσίας επιβολής χρηματικών κυρώσεωνΣελ. 382
§ ΙΙ: Η εξασφάλιση της καταβολής τουςΣελ. 389
Υποενότητα ΙΙ 
Τα διδάγματα για την εθνική ρύθμιση 
§ Ι: Αυξάνοντας τη δραστικότητα της χρηματικής κύρωσης: προληπτική απειλή επιβολής, αύξηση του ύψους της και σταδιακή κλιμάκωση Σελ. 393
§ ΙΙ: Διευρύνοντας τις εγγυήσεις καταβολής της χρηματικής κύρωσηςΣελ. 397
 
Ενότητα ΙΙ 
Η απονομή στο δικαστή μιας εξουσίας έκδοσης διαταγών προς τη Διοίκηση (injonction)Σελ. 400
 
Υποενότητα Ι: 
Η εξουσία έκδοσης από το Δικαστή injonction στη γαλλική έννομη τάξη 
§ Ι: Η απονομή της εξουσίας  
Α. Το πλαίσιο εισαγωγής της ρύθμισηςΣελ. 402
Β. Το περιεχόμενο της εξουσίας έκδοσης injonctionΣελ. 406
§ ΙΙ: Η συμβολή της injonction στην αναβάθμιση της δικαστικής προστασίας  
Α. Η δραστικότητα του μέτρουΣελ. 410
Β. Τα εγγενή όρια και οι επιπλοκέςΣελ. 414
 
Υποενότητα ΙΙ: 
Η υιοθέτηση μιας εξουσίας έκδοσης διαταγών προς τη Διοίκηση στην εγχώρια έννομη τάξηΣελ. 418
§ Ι: Προϋποθέσεις εισαγωγής της ρύθμισης Σελ. 418
Α. Η καταλληλότητα του μέτρουΣελ. 419
Β. Η αναγκαιότητα Σελ. 420
Γ. Η stricto sensu αναλογικότητα του μέτρου: κριτήριο η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών Σελ. 422
§ ΙΙ: Οι όροι άσκησης της εξουσίας από τον εγχώριο δικαστήΣελ. 427
Α. Η διαταγή ως άμεση απόρροια της ακυρωτικής κρίσηςΣελ. 427
Β. Η στάθμιση κόστους- οφέλους (bilan co?ts-avantages) για την επιλογή της ενδεδειγμένης injonctionΣελ. 430
Συμπερασματικές ΠαρατηρήσειςΣελ. 433
Τμήμα IΙ: 
Σε αναζήτηση διαρθρωτικών λύσεων 
Ενότητα Ι: 
Η διεύρυνση των εξουσιών του διοικητικού δικαστή στα όρια της δικαστικής λειτουργίας 
Υποενότητα Ι 
Το διαχρονικό έλλειμμα δικαστικής προστασίας κατά την προσβολή παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειαςΣελ. 435
§ Ι: Η υιοθέτηση ενός καταψηφιστικού ενδίκου βοηθήματος: Η γερμανική καταψηφιστική αγωγήΣελ. 438
Α. Επί δέσμιας αρμοδιότηταςΣελ. 441
Β. Επί διακριτικής ευχέρειας Σελ. 443
§ ΙΙ: Η συμβολή μιας καταψηφιστικής αγωγής στο έλλειμμα δικαστικής προστασίας  
Α. Η υπεροχή σε σχέση με την αίτηση ακύρωσηςΣελ. 445
Β. Η αληθής έκταση της συμβολήςΣελ. 447
 
Υποενότητα ΙΙ 
Τα μέσα εκτέλεσης του ιδιωτικού δικαίου ως πηγή έμπνευσης και σημείο σύγκρισης Σελ. 449
§ Ι: Η καταδίκη του διοικητικού οργάνου σε δήλωση βουλήσεωςΣελ. 450
§ ΙΙ: Η απειλή χρηματικών κυρώσεων για την εκπλήρωση της υποχρέωσης Σελ. 453
 
Ενότητα ΙΙ: 
Η χορήγηση στο διοικητικό Δικαστή μιας εξουσίας υποκατάστασης στις πράξεις της Διοίκησης 
Υποενότητα Ι 
Συστήματα δικαστικής υποκατάστασης Σελ. 455
§ Ι: Ένα υπαρκτό μοντέλο στον ευρωπαϊκό νότοΣελ. 456
Α. Ιταλία: ο διορισμός ενός επιτρόπου πράξεων (commissario ad acta) στην θέση της ΔιοίκησηςΣελ. 456
Β. Ιβηρική: η έκδοση της διοικητικής πράξης από το ίδιο το δικαστήριοΣελ. 458
§ ΙΙ: Το αμερικάνικο σύστημα  
Α. Ο αμερικανός δικαστής σε ρόλο κοινωνικού αναμορφωτή: ιστορική διαδρομή και ειδικότερες πρακτικέςΣελ. 460
Β. Προβληματισμοί Σελ. 464
1. Από δικαιοπολιτική άποψη Σελ. 464
2. Από άποψη αποτελεσματικότηταςΣελ. 466
 
Υποενότητα ΙΙ 
Η απονομή μιας εξουσίας υποκατάστασης στον Έλληνα δικαστήΣελ. 468
§ Ι: Η απορριφθείσα εξουσία υποκατάστασης κατά την θέσπιση του Ν 3068/2002Σελ. 470
§ ΙΙ: Οι όροι άσκησης μιας τέτοιας εξουσίας από το δικαστήΣελ. 472
Α. Επί δέσμιας αρμοδιότητας Σελ. 474
Β. Επί διακριτικής ευχέρειαςΣελ. 476
Γ. Επί ελλείψεως αιτιολογίαςΣελ. 478
Συμπερασματικές παρατηρήσειςΣελ. 479
 
ΣΥΝΟΨΗ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Ι. Για μια ανανοηματοδότηση της υποχρέωσης συμμόρφωσηςΣελ. 481
1. Εκφάνσεις/απολήξεις και παράγοντες της δικαιοτελεστικής λειτουργίαςΣελ. 481
2. Αξιολόγηση και αμφισβήτηση του εγχώριου συστήματος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσηςΣελ. 484
ΙΙ. Για μια αναβάθμιση της δικαιοτελεστικής λειτουργίαςΣελ. 486
Α. Το πεδίο δικαιοπλασίας του διοικητικού δικαστή εντός του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίουΣελ. 486
1. Προτάσεις σε επίπεδο Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης:Σελ. 486
2. Προτάσεις σε επίπεδο δικαστικής απόφασης:Σελ. 488
3. Προτάσεις σε επίπεδο συμπληρωματικών μέτρων:Σελ. 490
B. Επεμβάσεις του ΝομοθέτηΣελ. 490
1. Προτάσεις επί της επιβολής χρηματικής κύρωσης:Σελ. 490
2. Επί της απονομής στον διοικητικό δικαστή μιας εξουσίας διαταγών προς τη ΔιοίκησηΣελ. 491
3. Αντιμετώπιση του ελλείμματος δικαστικής προστασίας επί παρανόμων παραλείψεων της ΔιοίκησηςΣελ. 492
4. Επί της απονομής μιας εξουσίας υποκατάστασηςΣελ. 492
5. Ειδικότερες νομοθετικές παρεμβάσειςΣελ. 493
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 495
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 525
 
Back to Top