Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14158
Βελεγράκης Μ.
Φορτσάκης Θ.
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Φορτσάκης Θ.
Ως δημόσια κτήση νοούνται τα πράγματα που ανήκουν κατά κυριότητα στη Διοίκηση και είτε είναι κοινόχρηστα είτε προορίζονται στην εξυπηρέτηση δημοσίων ή δημοτικών υπηρεσιών. Παρόλο που βασικές διατάξεις του δικαίου της δημόσιας κτήσης απαντώνται στον Αστικό Κώδικα, στην πραγματικότητα πρόκειται για ύλη εντασσόμενη από συστηματικής και επιστημονικής σκοπιάς στο διοικητικό δίκαιο. Οι νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις σχετικά με τη δημόσια κτήση είναι ιδιαίτερα ευρείες. Η επιστημονική επεξεργασία της δημόσιας κτήσης δεν αντιστοιχεί ωστόσο προς τη μεγάλη σημασία της για την κοινωνική συμβίωση και την έκταση των σχετικών διατάξεων και της νομολογίας.

Το έργο είναι δομημένο σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύεται η καταγωγή και η σύγχρονη σημασία της έννοιας της δημόσιας κτήσης και στο δεύτερο μέρος η έννομη σχέση της Διοίκησης με τη δημόσια κτήση. Σε όλο το έργο διερευνάται το σημαντικό ιστορικό βάθος και το συγκριτικό ενδιαφέρον της δημόσιας κτήσης. Εκτίθενται αναλυτικά τα στοιχεία της έννοιας (κυριότητα της Διοίκησης και ιδιαίτερος δημόσιος προορισμός). Ακόμη αναλύεται η φύση της έννομης σχέσης της Πολιτείας προς τη δημόσια κτήση, περιλαμβανομένου του ειδικότερου ζητήματος της συνταγματικής προστασίας της κυριότητας επί της δημόσιας κτήσης. Τέλος, παρουσιάζονται οι δικονομικές διαστάσεις της έννοιας.

Ο συγγραφέας εύστοχα θέτει το ερώτημα αν δικαιολογείται από τη μια πλευρά να κρατεί η θεωρία της αστικής κυριότητας και από την άλλη η κρατούσα άποψη να αρνείται τη συνταγματική προστασία της κυριότητας αυτής. Στο έργο του τα δύο ζητήματα συνδέονται με πρωτότυπο τρόπο. Επίσης με πρωτότυπο τρόπο προσλαμβάνονται και κατατάσσονται οι διάφορες θεωρίες και απόψεις που έχουν υποστηριχθεί σχετικά με τη συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας του δημοσίου. Σε ιδιαίτερο τμήμα του έργου παρουσιάζονται πρωτότυπα επιχειρήματα υπέρ της άποψης για την κατʼ αρχήν παροχή συνταγματικής προστασίας στην ιδιοκτησία του Δημοσίου, το περιεχόμενό της ενόψει και της ευχέρειας του νομοθέτη να οργανώνει τη διοικητική δράση. Ο συγγραφέας αναφέρεται στις πλέον πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις και καταδεικνύει την ανάγκη αποκρυστάλλωσης της επιστημονικής συζήτησης για το θέμα αυτό.

Επίσης σταθμίζονται στο έργο από τη μια η θέση του συγγραφέα, σύμφωνα με την οποία η κυριότητα της Διοίκησης στη δημόσια κτήση είναι κυριότητα αστικού δικαίου και από την άλλη η άποψή του ότι το δίκαιο της δημόσιας κτήσης εντάσσεται στο διοικητικό δίκαιο, ότι δηλαδή αποτελεί ύλη διοικητική. Για το λόγο αυτό αναλυτικά περιγράφεται το διοικητικό καθεστώς διαχείρισης και προστασίας της δημόσιας κτήσης (όργανα, αρμοδιότητες, διαδικασίες).

Το έργο συνοδεύεται από εκτεταμένη βιβλιογραφική έρευνα, με παραπομπές σε μεγάλο αριθμό συστηματικών συγγραμμάτων, μονογραφιών και άρθρων, ελληνικών, αλλά και γαλλικών, αγγλικών, γερμανικών, ιταλικών. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η έρευνα στη νομολογία και τη νομοθεσία πριν από την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα, που επιτρέπει στο συγγραφέα να συνθέσει και παρουσιάσει μια πλήρη εικόνα του δικαίου της δημόσιας κτήσης από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους ως σήμερα.

Η μελέτη εκδίδεται σε μια περίοδο κατά την οποία η δημόσια κτήση επανήλθε με ορμή στο προσκήνιο του δημόσιου διαλόγου, πέραν του νομικού προβληματισμού, καθώς εντείνεται η πίεση για οικονομική εκμετάλλευσή της και η ανησυχία για ενδεχόμενη υπεγγυότητά της σε περίπτωση περαιτέρω όξυνσης της δημοσιονομικής κρίσης.

Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται ότι το έργο αποτελεί όχι σημαντική, συνολική και πρωτότυπη, συνεισφορά στη μελέτη του συγκεκριμένου θέματος που πραγματεύεται, αλλά και γενικότερα εμπεριστατωμένη και νεωτεριστική συμβολή στο ευρύτερο επιστημονικό πεδίο του διοικητικού δικαίου.
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣελ. IX
ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XXV
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
§1. - ΠρολεγόμεναΣελ. 1
§2. - Ορισμός της δημόσιας κτήσηςΣελ. 2
§3. - Δημόσια κτήση, επικράτεια και κυριαρχίαΣελ. 6
§4. - Διάγραμμα ανάπτυξηςΣελ. 10
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
Καταγωγή και σύγχρονη σημασία της έννοιας της δημόσιας κτήσης  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣΣελ. 13
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 
Ιστορική διαμόρφωση της έννοιας της δημόσιας κτήσηςΣελ. 14
ΤΜΗΜΑ Ι 
Η δημόσια κτήση στη δυτική νομική παράδοσηΣελ. 14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Οι απαρχές της δημόσιας κτήσης στο ρωμαϊκό δίκαιοΣελ. 14
§1. - Σημασία του ρωμαϊκού δικαίου για το δίκαιο της δημόσιας κτήσηςΣελ. 14
§2. - Τα πράγματα εκτός συναλλαγής στο ρωμαϊκό δίκαιοΣελ. 16
§3. - Περιορισμοί των συναλλαγών επί των δημοσίων πραγμάτων στο ρωμαϊκό δίκαιοΣελ. 18
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Δημόσια κτήση και μοναρχική εξουσία κατά το ΜεσαίωναΣελ. 19
§1. - Οι κανόνες προστασίας της βασιλικής περιουσίαςΣελ. 19
§2. - Δημόσια κτήση, κυριαρχία και μεσαιωνική θεολογίαΣελ. 23
§3. - Η διαχείριση της βασιλικής περιουσίας στο δυτικό ΜεσαίωναΣελ. 24
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Η αποκρυστάλλωση της έννοιας domaine public από τη γαλλική επιστήμη του διοικητικού δικαίουΣελ. 26
§1. - Η έννοια του domaine public από τη Γαλλική Επανάσταση στον code civilΣελ. 26
§2. - Ανάπτυξη του διοικητικού δικαίου, αυτονόμηση της έννοιας της δημόσιας κτήσηςΣελ. 28
ΤΜΗΜΑ ΙΙ 
Η δημόσια κτήση στην ελληνική νομική παράδοσηΣελ. 33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Η δημόσια κτήση στη βυζαντινή περίοδοΣελ. 33
§1. - ΠεριοδολόγησηΣελ. 33
§2. - Οι αυτοκρατορικές γαίεςΣελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Δημόσιες και κοινόχρηστες γαίες στο οθωμανικό δίκαιο και η συγκρότηση της δημόσιας κτήσης του ελληνικού Κράτους κατά τη σύστασή τουΣελ. 36
§1. - Η σημασία του οθωμανικού δικαίου περί γαιών για το ισχύον εμπράγματο δίκαιοΣελ. 36
α) Εφαρμογή του οθωμανικού δικαίου πριν και μετά την ίδρυση του Ελληνικού ΚράτουςΣελ. 36
β) Ειδικές περιπτώσεις: Κρήτη, Σάμος, ΔωδεκάνησαΣελ. 38
§2. - Οι κατηγορίες των γαιών στο οθωμανικό δίκαιοΣελ. 39
§3. - Η παραχώρηση δημοσίων γαιών κατά το οθωμανικό δίκαιοΣελ. 40
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Το νομικό καθεστώς της δημόσιας κτήσης ανάμεσα στο αστικό και το δημόσιο δίκαιο μέχρι την εισαγωγή του Αστικού ΚώδικαΣελ. 43
§1. - Εφαρμογή του βυζαντινορωμαϊκού δικαίουΣελ. 43
α) Γενικά χαρακτηριστικάΣελ. 43
β) Χρησιμοποίηση των όρων domaine public - domaine priv? στη νομολογίαΣελ. 44
γ) Βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο και νεότεροι διοικητικοί νόμοιΣελ. 45
§2. - Διοικητική νομοθεσία περί δημοσίων κτημάτωνΣελ. 51
α) Ο Νόμος της 21 Ιουνίου/10 Ιουλίου 1837 «περί διακρίσεως των κτημάτων» και η εφαρμογή του από τη νομολογίαΣελ. 51
β) Η ιδιαίτερη σημασία του Νόμου του 1834 περί συστάσεως των ΔήμωνΣελ. 55
γ) Η Αεροπορική 'ΑμυναΣελ. 57
δ) Η Διοίκηση Δημοσίων Κτημάτων - Η Διεύθυνση Δημοσίων ΚτημάτωνΣελ. 58
§3. - Διαχείριση της δημόσιας κτήσηςΣελ. 58
α) Παραχώρηση ιδιαίτερων δικαιωμάτων στη δημόσια κτήσηΣελ. 58
β) Δημόσια κτήση και ανάπτυξη υποδομών του Ελληνικού ΚράτουςΣελ. 60
γ) Πρόσοδοι από τη δημόσια κτήσηΣελ. 64
§4. - Η εισαγωγή του Αστικού Κώδικα και η ισχύς των προηγούμενων διατάξεων για τη δημόσια κτήσηΣελ. 67
ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
Σύγχρονες αντιλήψεις για τη δημόσια κτήσηΣελ. 69
ΤΜΗΜΑ Ι 
Δημόσια κτήση: μια συγκριτική και διεπιστημονική επισκόπησηΣελ. 69
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Η γαλλική θεωρία του domaine public και η σύγχρονη αμφισβήτησή τηςΣελ. 70
§1. - Το δημόσιο δίκαιο ως αποκλειστικό νομικό καθεστώς της δημόσιας κτήσηςΣελ. 70
§2. - Τα κριτήρια της δημόσιας κτήσης και η ένταξη των πραγμάτων σε αυτήΣελ. 71
§3. - Οι θεμελιώδεις κανόνες του νομικού καθεστώτος της δημόσιας κτήσηςΣελ. 74
§4. - Η εισαγωγή του Γενικού Κώδικα για την ιδιοκτησία των δημοσίων νομικών προσώπων (2006)Σελ. 81
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Η λειτουργική προσέγγιση των δημοσίων πραγμάτωνΣελ. 84
§1. - Γερμανικό δίκαιοΣελ. 84
§2. - Βρετανικό δίκαιοΣελ. 85
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Η κοινωνιολογική και οικονομολογική διάσταση της δημόσιας κτήσηςΣελ. 87
§1. - Η έννοια των δημόσιων αγαθών και η αντιδιαστολή τους προς τα ιδιωτικά αγαθάΣελ. 87
α) Η θεώρηση του ζητήματος στις κοινωνικές επιστήμεςΣελ. 87
β) Η σύνδεση των πορισμάτων των λοιπών κοινωνικών επιστημών με τη νομική θεώρησή τους στην πρόσφατη ελληνική βιβλιογραφίαΣελ. 91
§2. - Η λεγόμενη «τραγωδία των κοινών» (The tragedy of the commons) και το πρόβλημα των «αντίκοινων» (The drama of the anti-commons)Σελ. 93
α) Σε τί συνίσταται η «τραγωδία των κοινών»Σελ. 93
β) Η αντίστροφη όψη: Η «τραγωδία των αντίκοινων»Σελ. 96
§3. - Η κριτική άρνηση της αναπόφευκτης «τραγωδίας των κοινών» και εναλλακτικοί τρόποι κοινοτικής διαχείρισης των κοινών πόρωνΣελ. 97
§4. - Απόπειρα σύνδεσης της συζήτησης περί δημοσίων αγαθών με τη νομική έννοια της δημόσιας κτήσηςΣελ. 100
ΤΜΗΜΑ IΙ 
Τα στοιχεία της έννοιας της δημόσιας κτήσης στο θετικό ελληνικό δίκαιοΣελ. 106
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Η θέση των κανόνων για τη δημόσιας κτήσης στο ελληνικό δίκαιοΣελ. 106
§1. - Οι πηγές του δικαίου της δημόσιας κτήσηςΣελ. 107
α) Το ΣύνταγμαΣελ. 107
i) Ισότητα, ελευθερία, ιδιοκτησία και δημόσια κτήσηΣελ. 107
ii) Συνταγματική κατοχύρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και δημόσια κτήσηΣελ. 110
β) Διεθνές και κοινοτικό δίκαιοΣελ. 110
γ) ΝόμοςΣελ. 112
i) Ο Αστικός Κώδικας, βάση του δικαίου της δημόσιας κτήσηςΣελ. 112
ii) Λοιπά νομοθετήματα σχετικά με τη δημόσια κτήσηΣελ. 113
 
§2. - Βασικές παραδοχές σχετικά με τη διάκριση δημοσίου και ιδιωτικού δικαίουΣελ. 118
α) Αυτονομία του δημοσίου και του διοικητικού δικαίου έναντι του ιδιωτικού δικαίουΣελ. 118
β) Προταθέντα κριτήρια και ορισμός του διοικητικού δικαίουΣελ. 123
§3. - Η δημόσια κτήση ως έννοια και αντικείμενο του διοικητικού δικαίουΣελ. 126
α) Το παράδοξο των διατάξεων των άρθρων 966-971 του Αστικού ΚώδικαΣελ. 126
i) Η εισαγωγή των διατάξεων στον Αστικό ΚώδικαΣελ. 126
ii) Η θέση της νομολογίας των πολιτικών δικαστηρίωνΣελ. 127
iii) Η θέση της νομολογίας του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 128
iv) Η θέση της θεωρίαςΣελ. 130
β) Η κατάταξη των ειδικών νομοθετικών διατάξεων στο διοικητικό δίκαιοΣελ. 131
§4. - Η επικαιρότητα της δημόσιας κτήσηςΣελ. 133
α) Κοινωνική πρόσληψη του δημόσιου χώρου και ελλιπής καλλιέργεια της θεωρίας της δημόσιας κτήσης στην ελληνική νομική επιστήμηΣελ. 133
β) Η διαρκής επικαιρότητα της δημόσιας κτήσης στη νομολογίαΣελ. 134
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Κυριότητα του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησηςΣελ. 139
§1. - Εισαγωγική προσέγγισηΣελ. 140
§2. - Νομοθετική προσέγγιση του οργανικού κριτηρίου της δημόσιας κτήσηςΣελ. 141
α) Σημασία και έννομες συνέπειες της υπαγωγής των κοινοχρήστων πραγμάτων στη δημόσια κτήσηΣελ. 142
β) Η διάταξη του άρθρου 968 ΑΚΣελ. 144
γ) Η κυριότητα των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πάνω στα κοινόχρησταΣελ. 145
δ) Οργανικό κριτήριο της δημόσιας κτήσης και πολεοδομική νομοθεσίαΣελ. 147
ε) Λοιπές ειδικές διατάξεις σχετικές με το οργανικό κριτήριο της δημόσιας κτήσηςΣελ. 150
στ) Η κυριότητα των ιδιόχρηστων πραγμάτωνΣελ. 152
§3. - Νομολογιακή προσέγγιση του οργανικού κριτηρίου της δημόσιας κτήσηςΣελ. 155
α) ΓενικάΣελ. 155
β) Οι τρόποι υπαγωγής στη δημόσια κτήσηΣελ. 156
i) Καθιέρωση με διοικητική διαδικασίαΣελ. 156
ii) Σχηματισμός με ιδιωτική βούληση - ΠεριορισμοίΣελ. 157
iii) Χρησικτησία - «Αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότης»Σελ. 160
γ) Κοινοχρησία, εξυπηρέτηση δημόσιων σκοπών και πράγματα που ανήκουν κατά κυριότητα σε ιδιώτεςΣελ. 160
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Ο προορισμός του πράγματος ως λειτουργικό κριτήριο της δημόσιας κτήσηςΣελ. 162
§1. - Προορισμός και διακρίσεις της δημόσιας κτήσηςΣελ. 162
§2. - Τα κοινόχρηστα δημόσια πράγματαΣελ. 164
α) Η θαλάσσια δημόσια κτήσηΣελ. 164
β) Ποτάμια δημόσια κτήσηΣελ. 169
γ) Η χερσαία δημόσια κτήσηΣελ. 172
§3. - Ιδιόχρηστα δημόσια πράγματαΣελ. 175
α) ΟρισμόςΣελ. 175
i) Ελλειπτικότητα των σχετικών διατάξεων του ΑΚ και προβλήματα ορισμούΣελ. 175
ii) Διάκριση από τα κοινόχρηστα πράγματαΣελ. 177
β) Ειδικότερα η έννοια του δημόσιου ή δημοτικού ή κοινοτικού σκοπούΣελ. 178
i) Διάκριση δημόσιου-δημοτικού-κοινοτικού σκοπούΣελ. 178
ii) Οι μεταλλάξεις της δημόσιας υπηρεσίας και η δημόσια κτήσηΣελ. 179
iii) Χρηματικά διαθέσιμα και αξιώσεις του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από δημοσιονομικά βάρηΣελ. 192
γ) Σχετικά με τον απαιτούμενο βαθμό σύνδεσης του πράγματος με την εξυπηρέτηση δημόσιου ή δημοτικού ή κοινοτικού σκοπούΣελ. 193
i) Ανάγκη εξειδίκευσης του κριτηρίου του προορισμού σε δημόσιο ή δημοτικό ή κοινοτικό ή θρησκευτικό σκοπό (άρθρο 966 ΑΚ)Σελ. 193
ii) Αναζήτηση κριτηρίου εξειδίκευσης-περιορισμού της δημόσιας κτήσης στο γαλλικό διοικητικό δίκαιοΣελ. 194
iii) Βασικές αρχές επίλυσης του ζητήματος στο πλαίσιο της γενικής θεωρίας της δημόσιας κτήσηςΣελ. 196
iv) Πρώτο επιμέρους ζήτημα: Απαιτείται υλοποίηση του δημόσιου σκοπού;Σελ. 197
v) Δεύτερο επιμέρους ζήτημα: 'Αμεση ή απλή εξυπηρέτηση του δημόσιου σκοπού;Σελ. 200
§4. - Φυσική και τεχνητή δημόσια κτήσηΣελ. 205
α) Κριτήριο της διάκρισηςΣελ. 205
β) Συνέπειες της διάκρισηςΣελ. 207
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 
§1. - Αποκλίσεις και συγκρίσεις των επιρροών κατά τη διαμόρφωση της σύγχρονης έννοιας της δημόσιας κτήσηςΣελ. 209
§2. Η δημόσια κτήση ανάμεσα στο διοικητικό και το αστικό δίκαιοΣελ. 210
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η έννομη σχέση της διοίκησης με τη δημόσια κτήση  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣΣελ. 215
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ 
Το περιουσιακό δικαίωμα της διοίκησης επί της δημόσιας κτήσηςΣελ. 216
ΤΜΗΜΑ Ι 
Η κυριότητα της διοίκησης επί της δημόσιας κτήσηςΣελ. 217
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Αμφισβήτηση της ύπαρξης κυριότητας της Διοίκησης επί της δημόσιας κτήσηςΣελ. 217
§1. - Η φύση της έννομης σχέσης της πολιτείας με τα δημόσια πράγματα κατά το ρωμαϊκό δίκαιοΣελ. 218
α) Το πρόβλημαΣελ. 218
β) Το παράδειγμα των τειχών της ελβετικής πόλης ΒασιλείαςΣελ. 219
γ) Η θεωρία της κυριαρχίαςΣελ. 220
δ) Η θεωρία της διοικητικής κυριότηταςΣελ. 221
ε) Η ιδιοκτησιακή θεωρίαΣελ. 221
στ) Η εκλεκτική θεωρίαΣελ. 224
§2. - Η διαμόρφωση της γαλλικής θεωρίας του domaine public είχε ως κεντρικό θεωρητικό διακύβευμα την κυριότητα της Πολιτείας επί της δημόσιας κτήσηςΣελ. 224
α) H άρνηση της ύπαρξης κυριότηταςΣελ. 224
β) Η θεωρία της διοικητικής κυριότηταςΣελ. 226
γ) Η πρόσφατη συστηματοποίηση της θεωρίας της δημόσιας ιδιοκτησίας (propri?t? publique)Σελ. 227
§3. - Η μη αναγνώριση της κυριότητας επί της δημόσιας κτήσης στην ΕλλάδαΣελ. 230
α) ΕισαγωγικάΣελ. 230
β) 'Αρνηση και διοικητική θεώρηση της κυριότητας επί της δημοσίας κτήσης στην ελληνική θεωρίαΣελ. 230
 
β) Νομολογία των πολιτικών δικαστηρίωνΣελ. 234
i) ΓενικάΣελ. 234
ii) Πρώιμες αποφάσειςΣελ. 234
iii) Μετά τη θέση σε ισχύ του Αστικού ΚώδικαΣελ. 235
γ) Νομολογία του Συμβουλίου της ΕπικρατείαςΣελ. 240
i) Η ΣτΕ Ολ 41/1929Σελ. 241
ii) Η ΣτΕ Ολ 211/1929Σελ. 243
iii) Μεταγενέστερες αποφάσειςΣελ. 243
iv) Η ΣτΕ Ολ 891/2008: Επανάκαμψη της θεωρίας της διοικητικής κυριότητας;Σελ. 245
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Η κρατούσα άποψη για τη νομική φύση της κυριότητας επί της δημόσιας κτήσηςΣελ. 247
§1. - Η θέση της κοινής κυριότητας της Διοίκησης επί της δημόσιας κτήσης στη θεωρίαΣελ. 248
α) Στη θεωρία του διοικητικού δικαίουΣελ. 248
β) Στη θεωρία του ιδιωτικού δικαίουΣελ. 249
§2. - Η σταδιακή επικράτηση της κοινής κυριότητας στη νομολογίαΣελ. 251
α) Η νομολογία των τακτικών δικαστηρίωνΣελ. 251
i) Υπό το προϊσχύσαν βυζαντινορωμαϊκό δίκαιοΣελ. 251
ii) Υπό το δίκαιο του Αστικού ΚώδικαΣελ. 253
β) Η επικύρωση της ύπαρξης εμπραγμάτου δικαιώματος κυριότητας επί της δημόσιας κτήσης από το ΑΕΔΣελ. 257
i) Οι αποφάσεις ΑΕΔ 4/1989 και ΑΕΔ 85/1991 (νομική φύση διαφορών από την αμφισβήτηση πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής από δάση)Σελ. 257
ii) Η απόφαση ΑΕΔ 12/1992Σελ. 263
§3. - Επιχειρήματα υπέρ της ορθότητας της κρατούσας άποψηςΣελ. 264
α) Συστηματική ερμηνεία των διατάξεων του Αστικού Κώδικα για τα δημόσια πράγματαΣελ. 264
β) Το πρόβλημα υπό το πρίσμα του νόμου περί διακρίσεως των κτημάτων του 1837Σελ. 266
γ) Ειδικά νομοθετήματα σχετικά με τη δημόσια κτήση και αναγνώριση κυριότηταςΣελ. 268
δ) Κυριότητα της Διοίκησης και δικαίωμα στην προσωπικότητα (57 ΑΚ)Σελ. 268
ε) Επιχείρημα από τον ΑΝ 1539/1938 περί προστασίας των δημοσίων κτημάτωνΣελ. 270
§4. - Οι συνέπειες της ταύτισης της κυριότητας επί της δημόσιας κτήσης με την κοινή κυριότητα του ιδιωτικού δικαίουΣελ. 271
ΤΜΗΜΑ ΙΙ 
Συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας επί της δημόσιας κτήσηςΣελ. 273
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Η άρνηση της συνταγματικής προστασίας της κυριότητας της Διοίκησης επί της δημόσιας κτήσηςΣελ. 274
§1. - Αντικειμενική θεωρίαΣελ. 274
α) Επιχειρήματα της αντικειμενικής θεωρίαςΣελ. 274
β) Απήχηση της αντικειμενικής θεωρίας στη νομολογίαΣελ. 275
γ) Κριτική της αντικειμενικής θεωρίαςΣελ. 279
§2. - Υποκειμενική θεωρίαΣελ. 281
α) ΘεωρίαΣελ. 281
β) Απήχηση της υποκειμενικής θεωρίας στη νομολογίαΣελ. 283
γ) Το ζήτημα από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του ΑνθρώπουΣελ. 286
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Κατάφαση και έκταση της συνταγματικής προστασίας της κυριότητας της Διοίκησης επί της δημόσιας κτήσηςΣελ. 288
§1. - Η περιορισμένη αποδοχή της συνταγματικής προστασίας της δημόσιας κτήσηςΣελ. 288
α) Στη θεωρίαΣελ. 288
β) Στη νομολογίαΣελ. 291
§2. - Θεμελίωση και περιεχόμενο της συνταγματικής προστασίας της δημόσιας κτήσηςΣελ. 293
α) Υπέρβαση του ζητήματος του υποκειμένου των ατομικών δικαιώματωνΣελ. 293
β) Θεμελίωση της συνταγματικής προστασίας της δημόσιας κτήσηςΣελ. 294
γ) Σύνδεση της συνταγματικής προστασίας της δημόσιας κτήσης με τα συνταγματικά όρια των ιδιωτικοποιήσεωνΣελ. 297
i) Πράγματα που εξυπηρετούν δημόσιες υπηρεσίεςΣελ. 297
ii) Συνταγματικοί περιορισμοί στη διαχείριση και ενδεχομένως εκποίηση κοινοχρήστων πραγμάτωνΣελ. 298
 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
Η έννομη σχέση της διοίκησης με τη δημόσια κτήση ως άσκηση δημόσιας εξουσίαςΣελ. 303
ΤΜΗΜΑ Ι 
Νομοθετική οργάνωση των αρμοδιοτήτων της διοίκησης επί της δημόσιας κτήσηςΣελ. 303
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Διαδικασίες και κανόνες προστασίας της ακεραιότητας της δημόσιας κτήσηςΣελ. 304
§1. - Γενικές διατάξεις σχετικά με τη διοικητική αποβολή και την προστασία της ακεραιότητας της δημόσιας κτήσηςΣελ. 304
α) Το πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης κατά του αυθαιρέτως κατέχοντος δημόσια κτήματα σύμφωνα με το άρθρο 115 του ΠΔ 11/12 Νοεμβρίου 1929Σελ. 304
β) Το πρωτόκολλο αποβολής του άρθρου 2 του ΑΝ 263/1968Σελ. 305
§2. - Ειδικές διατάξεις περί διοικητικής αποβολήςΣελ. 306
α) Η διαδικασία διοικητικής αποβολής από δάσος (άρθρο 61 του Δασικού Κώδικα)Σελ. 306
β) Η διαδικασία διοικητικής αποβολής από αιγιαλό και παραλίαΣελ. 307
i) Προστασία της χερσαίας ζώνης λιμέναΣελ. 307
ii) Προστασία λοιπών περιπτώσεων (πλην χερσαίας ζώνης λιμένα) αιγιαλού και παραλίαςΣελ. 307
iii) Αυθαίρετες κατασκευές μέσα στη θάλασσαΣελ. 308
§3. - Κανόνες προστασίας της ακεραιότητας της δημόσιας κτήσηςΣελ. 308
α) Η απαγόρευση της χρησικτησίας επί της δημόσιας κτήσηςΣελ. 308
β) Ακατάσχετο της δημόσιας κτήσης (άρθρο 4 Ν 3068/2002)Σελ. 311
γ) Η εμπράγματη δημοσιότητα των περιουσιακών δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των δημοσίων κτημάτων και επί της δημόσιας κτήσης ειδικότεραΣελ. 312
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Διαχείριση της δημόσιας κτήσηςΣελ. 314
§1. - Όργανα διαχείρισης της δημόσιας κτήσηςΣελ. 315
α) Η Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας (Δ10) του Υπουργείου ΟικονομικώνΣελ. 315
β) Συλλογικά όργανα αρμόδια για τη διαχείριση των δημοσίων κτημάτωνΣελ. 318
 
§2. - Κανόνες διαχείρισης της δημόσιας κτήσηςΣελ. 320
α) Παραχώρηση ιδιαίτερων δικαιωμάτων κατ' άρθρο 970 ΑΚΣελ. 320
β) Ειδικές νομοθετικές διατάξεις για την παραχώρηση ιδιαίτερων δικαιωμάτων στη δημόσια κτήσηΣελ. 321
γ) Πρακτική εφαρμογή της αρχής του αναπαλλοτρίωτου της δημόσιας κτήσηςΣελ. 325
i) Μόνη η 970 AK αποτελεί επαρκές νομοθετικό έρεισμα για την παραχώρηση ιδιαίτερων δικαιωμάτων;Σελ. 325
ii) Η διαχείριση της δημόσιας κτήσης υπό το κράτος της δημοσιονομικής κρίσηςΣελ. 326
ΤΜΗΜΑ ΙΙ 
Δικονομική θεώρηση της έννομης σχέσης της διοίκησης με τη δημόσια κτήσηΣελ. 329
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Διαφορές σχετικές με την προστασία της δημόσιας κτήσηςΣελ. 329
§1. - Οι διαφορές από μονομερείς πράξεις της Διοίκησης για την προστασία της δημόσιας κτήσηςΣελ. 329
α) Η νομολογία του Ανωτάτου Ειδικού ΔικαστηρίουΣελ. 329
β) Νομολογία των τακτικών δικαστηρίωνΣελ. 331
§2. - Προσωρινή ρύθμιση των διαφορών διακατοχής επί της δημόσιας κτήσηςΣελ. 333
α) Λόγος ύπαρξηςΣελ. 333
β) Περιεχόμενο, ισχύς και έκταση εφαρμογήςΣελ. 334
γ) Προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικών μέτρων από τον ΕισαγγελέαΣελ. 339
i) Αμφισβήτηση της διακατοχής ακινήτουΣελ. 339
ii) Δικαίωμα του αιτούντος για την άσκηση νομής ή κατοχήςΣελ. 341
iii) ΚατεπείγονΣελ. 342
δ) Ένδικο μέσοΣελ. 345
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Διαφορές σχετικές με τη διαχείριση της δημόσιας κτήσηςΣελ. 346
§1. - Διαφορές από μονομερείς πράξεις διαχείρισης της δημόσιας κτήσηςΣελ. 346
α) ΓενικάΣελ. 346
β) Η δημόσια κτήση ως κριτήριο διοικητικότητας των σχετικών πράξεων και διαφορώνΣελ. 347
γ) Η εισαγωγή των κριτηρίων του «δημόσιου σκοπού» και της «ειδικής διοικητικής διαδικασίας»Σελ. 349
§2. - Διαφορές από συμβάσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση της δημόσιας κτήσηςΣελ. 352
α) Η νομολογία του Ανωτάτου Ειδικού ΔικαστηρίουΣελ. 352
β) Η νομολογία των τακτικών δικαστηρίωνΣελ. 353
γ) Επιβεβαίωση ή ανατροπή του οργανικού κριτηρίου από την πρόσφατη νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας;Σελ. 353
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
§1. - Η δημόσια κτήση ως νομική έννοια περιγραφική και ρυθμιστικήΣελ. 361
§2. - Συνεκτικότητα και αντιφάσεις στη διαμόρφωση της έννοιας της δημόσιας κτήσης στο ελληνικό δίκαιο - Σημασία αλλά και όρια της θεωρητικής επεξεργασίας της έννοιαςΣελ. 362
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 367
1. Στην ελληνική γλώσσα 
α) Πραγματείες, εγχειρίδια, κατ' άρθρο ερμηνείες, μονογραφίεςΣελ. 367
β) Γνωμοδοτήσεις, άρθρα, σχόλια στο νομικό τύποΣελ. 372
2. Ξενόγλωσση 
α) Πραγματείες, εγχειρίδια, μονογραφίεςΣελ. 377
β) Γνωμοδοτήσεις, άρθρα, σχόλια στο νομικό τύποΣελ. 381
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 387
Back to Top