Η ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12109
Τσενέ Χρ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.
  • Έκδοση: 2008
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 216
  • ISBN: 978-960-272-533-7
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Θέμα της παρούσας μονογραφίας αποτελεί η διερεύνηση της εξωσυμβατικής ευθύνης των Τραπεζών στο πεδίο της άσκησης εμπορικών τραπεζικών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, στο Πρώτο Μέρος του έργου με τίτλο «Η οριοθέτηση της ευθύνης στο πλαίσιο της τραπεζικής σχέσης» παρουσιάζονται οι ιδιαιτερότητες της τραπεζικής σχέσης και οι ειδικές υποχρεώσεις επιμέλειας και πρόνοιας των Τραπεζών, ενώ στο Δεύτερο Μέρος με τίτλο «Η νομοθετική θεμελίωση της ευθύνης των Τραπεζών» διερευνούνται ζητήματα σχετικά με τη γενική αδικοπρακτική ευθύνη  (άρθρα 914 και 919 ΑΚ) αλλά και την ειδική ευθύνη (άρ. 8 Ν 2251/1994) των Τραπεζών. Το έργο συμπληρώνεται με χρήσιμες υποσημειώσεις, πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική - ξενόγλωσση) και αλφαβητικό ευρετήριο.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
Η ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Oι ιδιαιτερότητες της τραπεζικής σχέσης  
Α. Τα αξιολογικά κριτήρια λειτουργίας της τραπεζικής σχέσηςΣελ. 3
Ι. Η τραπεζική πίστηΣελ. 3
1. Η τραπεζική πίστη ως εγγενές χαρακτηριστικό γνώρισμα των πιστωτικών συμβάσεωνΣελ. 3
2. Η επέκταση της τραπεζικής πίστης σε όλες τις τραπεζικές συναλλαγέςΣελ. 5
ΙΙ. Η οικονομική υπεροχή των τραπεζών σε μακροοικονομικό και μικροοικονομικό επίπεδοΣελ. 7
1. Η ευρεία θεώρηση της τραπεζικής δραστηριότητας ως άσκηση δημόσιας λειτουργίαςΣελ. 7
2. Οι εκδηλώσεις της οικονομικής υπεροχής των τραπεζών στο πλαίσιο της συναλλακτικής σχέσης τράπεζας-πελάτηΣελ. 9
ΙΙΙ. Το κριτήριο της επαγγελματικής ευθύνηςΣελ. 12
1. Η επίταση του επαγγελματικού ρόλου των τραπεζώνΣελ. 12
2. Η σημασία του επαγγελματικού ρόλου των τραπεζών για την οριοθέτηση της αδικοπρακτικής τους ευθύνηςΣελ. 14
Β. Η νομική προσέγγιση της τραπεζικής σχέσηςΣελ. 16
Ι. Η διερεύνηση του συμβατικού χαρακτήρα της τραπεζικής σχέσηςΣελ. 16
1. Η θεωρητική κατασκευή της «γενικής τραπεζικής σύμβασης»Σελ. 16
2. Η θεωρία της «ενιαίας τραπεζικής σύμβασης» Σελ. 19
ΙΙ. Η υπαγωγή της τραπεζικής σχέσης στη γενικότερη κατηγορία των ενοχών χωρίς πρωτογενή υποχρέωση για παροχήΣελ. 20
ΙΙΙ. Η ευρεία θεώρηση της τραπεζικής σχέσης ως τραπεζικός μηχανισμόςΣελ. 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Οι ειδικές υποχρεώσεις επιμέλειας και πρόνοιας των τραπεζών ως παράγοντας λειτουργίας της τραπεζικής σχέσης  
Α. Η θεώρηση των «υποχρεώσεων προστασίας» στη γερμανική και ελληνική έννομη τάξη Σελ. 25
Β. Η διάπλαση μιας διευρυμένης θεώρησης των υποχρεώσεων επιμέλειας και πρόνοιας των τραπεζών με βάση τα αξιολογικά κριτήρια λειτουργίας της τραπεζικής σχέσης Σελ. 28
Γ. Η ιδιάζουσα νομική φύση των υποχρεώσεων επιμέλειας και πρόνοιας των τραπεζών Σελ. 30
Ι. Η διερεύνηση της νομικής φύσης των υποχρεώσεων επιμέλειας και πρόνοιας των τραπεζών, με βάση τη γενική θεώρηση των «υποχρεώσεων προστασίας»Σελ. 31
1. Η κρατούσα αντίληψη εφαρμογής των κανόνων της προσυμβατικής και της ενδοσυμβατικής ευθύνης Σελ. 31
2. Κριτική προσέγγιση της κρατούσας αντίληψης: Η διαφοροποίηση του διαφέροντος ακεραιότητας από το αρνητικό διαφέρον και το διαφέρον εκπληρώσεωςΣελ. 33
ΙΙ. Η προβληματική της επέκτασης του προστατευτικού πεδίου της ενδοσυμβατικής ευθύνης με βάση το θεσμό των συμβάσεων με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτου Σελ. 36
ΙΙΙ. Η διερεύνηση του αυτόνομου νομικού χαρακτήρα των υποχρεώσεων επιμέλειας και πρόνοιας των τραπεζών με βάση τη θεωρία περί της «ενοχής προστασίας»Σελ. 39
ΙV. Η συστηματική ένταξη των υποχρεώσεων επιμέλειας και πρόνοιας των τραπεζών στην ευρύτερη κατηγορία των αδικοπρακτικών υποχρεώσεων πρόνοιαςΣελ. 42
1. H προτεινόμενη θεώρηση: πλεονεκτήματα και ατέλειες ως προς το εύρος προστασίας του ζημιωθέντα, ως ασθενέστερου μέρους της τραπεζικής σχέσης Σελ. 42
2. Οι ειδικές προϋποθέσεις εφαρμογής των κανόνων της αδικοπρακτικής ευθύνης Σελ. 45
Δ. Η θεμελίωση των υποχρεώσεων επιμέλειας και πρόνοιας των τραπεζών στην αρχή της συναλλακτικής καλής πίστης Σελ. 46
I. Η συμπληρωματική λειτουργία της αρχής της καλής πίστης ως θεμέλιου των παρεπόμενων συμβατικών υποχρεώσεων επιμέλειας και πρόνοιας των τραπεζών Σελ. 46
II. Η σημασία της αρχής της καλής πίστης ως θεμέλιου της ευρύτερης κατηγορίας των υποχρεώσεων επιμέλειας και πρόνοιας των τραπεζών Σελ. 47
Ε. Η εξειδίκευση των υποχρεώσεων επιμέλειας και πρόνοιας των τραπεζών στο πλαίσιο οριοθέτησης της τραπεζικής σχέσηςΣελ. 49
Ι. Η υποχρέωση γενικής τραπεζικής πληροφόρησης Σελ. 49
1. Η νομοθετική κατοχύρωση της γενικής τραπεζικής ενημέρωσης (ΠΔ /ΤΕ 2501/02, ΦΕΚ Α' 227) Σελ. 50
2. Η διάπλαση της υποχρέωσης τραπεζικής πληροφόρησης προς την κατεύθυνση της διαφώτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης κατά την παροχή γενικών τραπεζικών υπηρεσιών Σελ. 52
α. Η οριοθέτηση των υποχρεώσεων διαφώτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης των συναλλασσόμενων με τις τράπεζες Σελ. 52
β. Η νομική φύση της ευθύνης από την παραβίαση των υποχρεώσεων διαφώτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης Σελ. 55
ΙΙ. Οι υποχρεώσεις επιμέλειας και πρόνοιας των τραπεζών στο πεδίο των πιστωτικών συμβάσεων Σελ. 56
1. Η αναγνώριση των υποχρεώσεων επιμέλειας της τράπεζας κατά την άσκηση της πιστωτικής λειτουργίας, στη γαλλική έννομη τάξη Σελ. 57
2. Η ενίσχυση των υποχρεώσεων προστασίας των πιστούχων κατά το προσυμβατικό στάδιο στον τομέα της καταναλωτικής πίστης Σελ. 61
α. Οι ρυθμίσεις της Οδηγίας 2008/48 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23.4.2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης Σελ. 61
αα. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 61
ββ. Η θεσμοθέτηση της προσυμβατικής υποχρέωσης ενημέρωσης του καταναλωτή-πιστούχουΣελ. 62
γγ. Η θεσμοθέτηση της προσυμβατικής υποχρέωσης ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας του καταναλωτή- πιστούχου Σελ. 64
β. Η υπαγωγή των προσυμβατικών υποχρεώσεων προστασίας των καταναλωτών - πιστούχων στην ευρύτερη κατηγορία των υποχρεώσεων επιμέλειας και πρόνοιας των τραπεζών Σελ. 66
3. Η οριοθέτηση της ειδικής υποχρέωσης συμβουλευτικής υποστήριξης των πιστούχων Σελ. 68
4. Οι υποχρεώσεις επιμέλειας και πρόνοιας της τράπεζας έναντι των εγγυητών Σελ. 70
α. Η υποχρέωση προσυμβατικής ενημέρωσης του εγγυητήΣελ. 70
β. Η υποχρέωση πρόνοιας στο πλαίσιο της απελευθέρωσης του εγγυητή λόγω πταισματικής συμπεριφοράς της τράπεζας, κατά την ΑΚ 862 Σελ. 72
5. Η ευθύνη της τράπεζας έναντι τρίτων κατά την άσκηση της πιστωτικής λειτουργίαςΣελ. 75
α. Η θεμελίωση της αδικοπρακτικής ευθύνης των τραπεζών έναντι των δανειστών των πιστούχων στη γαλλική έννομη τάξη Σελ. 75
β. Η οριοθέτηση της αδικοπρακτικής ευθύνης των τραπεζών έναντι των δανειστών των πιστούχων στην ελληνική έννομη τάξη Σελ. 78
αα. Η προβληματική της θεμελίωσης της αδικοπρακτικής ευθύνης των τραπεζών λόγω παραβίασης των υποχρεώσεων επιμέλειας και πρόνοιας Σελ. 78
ββ. Οι ειδικές προϋποθέσεις θεμελίωσης της ευθύνης των τραπεζών έναντι τρίτων Σελ. 80
γ. Δικονομικά ζητήματα αποκατάστασης της ζημίαςΣελ. 82
ΙΙΙ. Η υποχρέωση εχεμύθειαςΣελ. 84
1. Οι γενικές προϋποθέσεις του τραπεζικού απορρήτου Γενικό τραπεζικό απόρρητο και απόρρητο καταθέσεων Σελ. 84
2. Οι νομοθετικές βάσεις θεμελίωσης του γενικού τραπεζικού απορρήτου Σελ. 85
3. H άρση του τραπεζικού απορρήτου Σελ. 87
α. Οι προϋποθέσεις άρσης του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων Σελ. 87
β. Οι προϋποθέσεις άρσης του γενικού τραπεζικού απορρήτου λόγω θεμελίωσης της υποχρέωσης τραπεζικής πληροφόρησης Σελ. 90
IV. Oι υποχρεώσεις επιμέλειας κατά τη διενέργεια τραπεζικών πληρωμών Σελ. 91
1. Η υποχρέωση ταυτοποίησης του δικαιούχου τραπεζικής κατάθεσης Σελ. 91
2. Οι υποχρεώσεις επιμέλειας της τράπεζας από τη σύμβαση τραπεζικής επιταγής Σελ. 95
α. Η οριοθέτηση των υποχρεώσεων επιμέλειας της τράπεζας κατά την εξόφληση επιταγής στον κομιστή Σελ. 95
β. Οι υποχρεώσεις επιμέλειας της τράπεζας κατά την εκτέλεση εντολής πληρωμής από επιταγή Σελ. 98
3. Οι υποχρεώσεις επιμέλειας της τράπεζας κατά τη διενέργεια πληρωμών από τις συμβάσεις τραπεζικού εμβάσματος και γύρου Σελ. 99
α. Οι υποχρεώσεις επιμέλειας της ανταποκρίτριας τράπεζας Σελ. 99
β. Οι υποχρεώσεις επιμέλειας της τράπεζας κατά τη διεκπεραίωση των εντολών πληρωμής Σελ. 102
V. Οι υποχρεώσεις ασφάλειας της σωματικής, προσωπικής και περιουσιακής ακεραιότητας των συναλλασσόμενων με τις τράπεζες Σελ. 104
1. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 104
2. Η προβληματική θεμελίωσης ειδικής υποχρέωσης ασφάλειας των φυλασσόμενων σε θυρίδα αντικειμένων Σελ. 105
VΙ. Η υποχρέωση επιμέλειας και πρόνοιας κατά τη διαφημιστική προβολή τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών Σελ. 106
VIΙ. Η υποχρέωση πρόνοιας στον τομέα των πιστωτικών καρτών Σελ. 108
1. Η υποχρέωση ενημέρωσης του κατόχου της κάρτας Σελ. 109
2. Οι υποχρεώσεις επιμέλειας της τράπεζας έναντι του κατόχου από τη χρήση της κάρτας Σελ. 110
ΣΤ. Οι υποχρεώσεις επιμέλειας και πρόνοιας των τραπεζών και η σύγκρουση συμφερόντων Σελ. 112
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η γενική αδικοπρακτική ευθύνη ως νόμιμος λόγος ευθύνης των τραπεζών  
Α. Οι ιδιαιτερότητες της γενικής ρήτρας ΑΚ 914 υπό το πρίσμα της διευρυμένης αντίληψης του παράνομου Σελ. 119
Ι. Η διευρυμένη αντικειμενική θεώρηση της έννοιας του παράνομου Σελ. 120
1. Η σημασία της γενικής υποχρέωσης πρόνοιας ως προς τον προσδιορισμό του παραβιαζόμενου κανόνα δικαίου Σελ. 121
2. Η επίδραση της διευρυμένης αντίληψης του παράνομου στη λειτουργία της αμέλειαςΣελ. 124
3. Η οριοθέτηση της έννοιας του παράνομου στο πεδίο των τραπεζικών συναλλαγών Σελ. 125
α. Η επέκταση του προστατευτικού πεδίου της ΑΚ 914 υπό το πρίσμα της διευρυμένης θεώρησης του παράνομου Σελ. 126
β. Η αξιολόγηση των κανόνων τραπεζικής δεοντολογίας, υπό το πρίσμα της διευρυμένης θεώρησης του παράνομουΣελ. 128
ΙΙ. Η διευρυμένη θεώρηση της τυπολογίας του παράνομουΣελ. 129
1. Η προσβολή της περιουσίας ως προστατευόμενο αγαθό Σελ. 130
2. Η προβληματική της προσβολής ενοχικού δικαιώματοςΣελ. 133
Β. Η περιορισμένη αξία της ΑΚ 914 ως νομοθετικό θεμέλιο προστασίας του ζημιωθέντος - πελάτη της τράπεζαςΣελ. 135
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η αδικοπρακτική ευθύνη της τράπεζας λόγω δόλιας ανηθικότητας (ΑΚ 919)  
Α. Η παραδοσιακή αντίληψη των προϋποθέσεων της ΑΚ 919 Σελ. 138
Β. Η τυπολογία της ανήθικης συμπεριφοράς των τραπεζώνΣελ. 139
Γ. Η υπαγωγή της τραπεζικής ευθύνης στην ΑΚ 919 κατά τη σύναψη και την καταγγελία των πιστωτικών συμβάσεωνΣελ. 141
Ι. Η γενικότερη προβληματική του ελέγχου της συμβατικής ελευθερίας της τράπεζας κατά τη σύναψη και καταγγελία των συμβάσεων πίστωσηςΣελ. 141
ΙΙ. Η διάπλαση αξιολογικών κριτηρίων ελέγχου της συμπεριφοράς των τραπεζών κατά την άσκηση της πιστωτικής δραστηριότητας, στη γαλλική έννομη τάξη Σελ. 143
ΙΙΙ. Η οριοθέτηση της ευθύνης των τραπεζών στην ελληνική έννομη τάξη Σελ. 146
1. Η διάπλαση κριτηρίων αξιολόγησης της έννοιας της ανηθικότητας στη νομολογίαΣελ. 146
2. Οι δογματικές δυσχέρειες εφαρμογής των κριτηρίων αξιολόγησης της ανηθικότηταςΣελ. 147
α. Η εκμετάλλευση της μονοπωλιακής ή δεσπόζουσας θέσης της τράπεζαςΣελ. 147
β. Οι αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας Σελ. 149
γ. Η παραπλάνηση του δανειολήπτη ως προς την παροχή διευκολύνσεωνΣελ. 150
3. Η διευρυμένη θεώρηση της έννοιας της ανηθικότητας, με βάση την αρχή της συναλλακτικής καλής πίστης (ΑΚ 288) Σελ. 152
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ H ειδική ευθύνη της τράπεζας ως παρέχoυσας υπηρεσίες (άρθρο 8 Ν 2251/94)  
Α. Η οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 8 Ν 2251/94 στο πεδίο των τραπεζικών συναλλαγών Σελ. 156
Ι. Η τράπεζα ως παρέχουσα υπηρεσίεςΣελ. 156
ΙΙ. Η υπαγωγή του πελάτη της τράπεζας στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8 Ν 2251/94Σελ. 158
1. Η γενικότερη προβληματική της διευρυμένης έννοιας του καταναλωτή Σελ. 158
2. Η αξιολόγηση του αποδέκτη τραπεζικών υπηρεσιών ως καταναλωτή, υπό το πρίσμα της αρχής προστασίας του ασθενέστερου μέρους της τραπεζικής σχέσης.Σελ. 161
3. Η συναγωγή αξιολογικών κριτηρίων χαρακτηρισμού του καταναλωτή, με βάση τη φύση και το σκοπό της τραπεζικής συναλλαγής Σελ. 164
4. Η επέκταση του προστατευτικού πεδίου του άρθρου 8 Ν 2251/94 στους τραπεζικούς εγγυητές Σελ. 166
Β. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 8 Ν 2251/94 στο πεδίο των τραπεζικών συναλλαγώνΣελ. 168
Ι. Η αυτοτελής νομική φύση της ρύθμισης Σελ. 168
ΙΙ. Τα πλεονεκτήματα της ρύθμισης ως νομοθετικό θεμέλιο της εξωσυμβατικής ευθύνης των τραπεζών Σελ. 170
1. Η οριοθέτηση του παράνομου και της υπαιτιότηταςΣελ. 171
α. Η προβληματική της συναγωγής του στοιχείου του παράνομου πριν την τροποποίηση από το Ν 3587/07Σελ. 171
β. Η αξιολόγηση του παράνομου και της υπαιτιότητας στο πεδίο των τραπεζικών συναλλαγώνΣελ. 173
2. Η καθιέρωση νόθου αντικειμενικής ευθύνης ως προς το βάρος απόδειξηςΣελ. 176
3. Η αποκατάσταση της μη περιουσιακής ζημίαςΣελ. 177
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Ειδικά ζητήματα προσδιορισμού της ευθύνης  
Α. Η ευθύνη της τράπεζας από πρόστηση Σελ. 179
Β. Η αξιολόγηση των απαλλακτικών ρητρών με βάση τις ιδιαιτερότητες της τραπεζικής σχέσηςΣελ. 180
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣελ. 183
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 187
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 199
 
Back to Top