Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ


Η αστική ευθύνη του επόπτη προς αποζημίωση λόγω πλημμελούς εποπτείας
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 58,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 58,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12953
Φλώρος Ν.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.
Η μονογραφία «Η ευθύνη των εποπτικών αρχών στο χρηματοπιστωτικό τομέα – Η αστική ευθύνη του επόπτη προς αποζημίωση λόγω πλημμελούς εποπτείας», συνιστά μια επίκαιρη και στιβαρή συνεισφορά σε ένα ιδιαιτέρως κρίσιμο ζήτημα του χρηματοπιστωτικού δικαίου. Η μονογραφία, μετά από το εισαγωγικό κεφάλαιο για την σταδιακή διαμόρφωση ενός οργανωμένου εποπτικού πλαισίου στον χρηματοπιστωτικό τομέα, διαρθρώνεται σε τέσσερα μείζονα μέρη: i) στο πρώτο μέρος εξετάζεται η μεταβολή του ρόλου των σύγχρονων εποπτικών αρχών του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπου μεταξύ άλλων τίθεται και το ζήτημα της οριοθέτησης των στόχων του επόπτη και η ανάγκη θέσης προτεραιοτήτων, ii) το δεύτερο μέρος αφορά στην εποπτική ευθύνη ως μέρος της εποπτικής λογοδοσίας, με έμφαση στο εννοιολογικό περιεχόμενο και τη νομικοπολιτική θεμελίωση, iii) το τρίτο μέρος πραγματεύεται τις προϋποθέσεις και τα προβλήματα της ελληνικής ρύθμισης της ευθύνης του επόπτη προς αποζημίωση, ειδικότερα δε σε σχέση με τα άρθρα 105-105 του ΕισΝΑΚ, και iv) στο τέταρτο και τελευταίο μέρος επιχειρείται η κατάστρωση των τελικών προτάσεων συστηματοποίησης του ελληνικού δικαίου, αφού πρώτα έχουν παρουσιαστεί οι αντίστοιχες απόπειρες περιορισμού της έκτασης της ευθύνης του επόπτη προς αποζημίωση σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Η μονογραφία εμπλουτίζεται από πίνακες βιβλιογραφίας, νομολογίας, νομοθεσίας, καθώς και θεματικό ευρετήριο.
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XIX
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
1. Ιστορικές εξελίξεις και μεταβολές στις αγορές του χρηματοπιστωτικού τομέα Σελ. 1
2. Η αυξημένη ανάγκη εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων ως κινητήριος μοχλός των εξελίξεων Σελ. 7
2.1. Ο ιδιαίτερος ρόλος των τραπεζών για την οικονομία και η αυξημένη ανάγκη εποπτείας τους λόγω της ευαισθησίας τους στο συστημικό κίνδυνοΣελ. 7
2.2. Τραπεζικές και γενικότερες χρηματοπιστωτικές κρίσεις του παρελθόντος και τα προβλήματα εποπτείας που αποκάλυψανΣελ. 11
3. Προς τη δημιουργία ενός πλήρους ρυθμιστικού πλαισίου άσκησης της εποπτικής λειτουργίας Σελ. 20
3.1. Η μεταστροφή της αντιμετώπισης των εποπτικών θεσμών σε διεθνές επίπεδο με αφορμή το έργο της Επιτροπής της Βασιλείας Σελ. 20
3.2. Η πολύτιμη συμβολή του ευρωπαϊκού δικαίου στην εναρμόνιση του σύγχρονου ουσιαστικού εποπτικού πλαισίουΣελ. 26
4. Οριοθέτηση του αντικειμένου της παρούσας μελέτηςΣελ. 29
ΜΕΡΟΣ Ι  
Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  
Κεφάλαιο Α' 
Η δυσχέρανση της εποπτικής λειτουργίας λόγω της διεύρυνσης της έννοιας και του αντικειμένου της 
1. Η αύξηση της πολυπλοκότητας της εποπτικής λειτουργίας μέσα από τη διεύρυνση της έννοιας και του αντικειμένου της εποπτείαςΣελ. 35
1.1. Οι έννοιες της ρύθμισης και της εποπτείας και η μεταξύ τους σχέσηΣελ. 35
1.2. Η διεύρυνση του περιεχομένου της εποπτείαςΣελ. 38
1.2.1. Τα τέσσερα στάδια της εποπτείας και η αρχή της συνέχειας της εποπτικής λειτουργίαςΣελ. 39
1.2.2. Η πρόληψη κινδύνων στο επίκεντρο της εποπτείαςΣελ. 42
1.2.3. Εποπτεία της «οικονομικής ασφάλειας και της υγείας» και «εποπτεία της συναλλακτικής συμπεριφοράς» των παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιώνΣελ. 43
2. Η διεύρυνση των εξουσιών του επόπτη και τα προβλήματα που δημιουργείΣελ. 45
3. Η επίδραση της τάσης ιδιωτικοποίησης του δικαίου στο πεδίο της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέαΣελ. 50
4. Η επίδραση της τελευταίας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης στη θεώρηση της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα και της αποστολής των εποπτικών αρχών Σελ. 57
Κεφάλαιο Β' 
Οι σύγχρονες οργανωτικές τάσεις του επόπτη 
1. Η ανακατανομή των εποπτικών αρμοδιοτήτωνΣελ. 61
1.1.«Κλαδικά» (institutional), «λειτουργικά» (functional) και «τελολογικά» (objective-based) μοντέλα κατανομής των εποπτικών αρμοδιοτήτωνΣελ. 61
1.2. Η στροφή προς «συγκεντρωτικά» μοντέλα κατανομής αρμοδιοτήτωνΣελ. 64
1.3. Το ελληνικό μοντέλο κατανομής αρμοδιοτήτωνΣελ. 70
2. Η μεταβολή της σχέσης των εποπτικών αρχών με τη δημόσια εξουσίαΣελ. 73
2.1. Η τάση δημιουργίας εποπτικών αρχών εκτός του ν.π. του κράτουςΣελ. 73
2.2. Το ζήτημα του «διφυούς» χαρακτήρα της ΤτΕΣελ. 75
2.3. Η τάση παραχώρησης ευρείας ανεξαρτησίας στις εποπτικές αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέαΣελ. 78
2.3.1. Η σημασία της ανεξαρτησίας των εποπτικών αρχών του χρηματοπιστωτικού τομέα και οι τέσσερεις διαστάσεις τηςΣελ. 78
2.3.2. Η ανεξαρτησία των ελληνικών εποπτικών αρχώνΣελ. 82
2.4. Οι ελληνικές εποπτικές αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα ως ανεξάρτητες (διοικητικές) αρχέςΣελ. 85
Κεφάλαιο Γ' 
Το ουσιαστικό πρόβλημα της οριοθέτησης των στόχων του επόπτη και η ανάγκη θέσης προτεραιοτήτων 
1. Ο «πολιτικός» χαρακτήρας της επιλογής των εποπτικών στόχων, η αρχή της πλειονότητάς τους και η σημασία του σαφούς προσδιορισμού τους Σελ. 89
2. Η ανάγκη ρεαλιστικού προσδιορισμού των εποπτικών στόχων από τον εθνικό νομοθέτη: η αρχή ότι «η εποπτεία δεν αποσκοπεί στην εξάλειψη κάθε αποτυχίας»Σελ. 92
3. Οι θεμελιώδεις στόχοι της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα και 
η μεταξύ τους σχέσηΣελ. 95
3.1. Η προστασία της οικονομικής ασφάλειας και υγείας των παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσω του περιορισμού των αναλαμβανόμενων κινδύνωνΣελ. 96
3.2. Η προστασία των τρίτων αποδεκτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τα όριά τηςΣελ. 98
3.2.1. Δικαιολογητικοί λόγοι της προστασίας τουςΣελ. 99
3.2.2. Τα όρια της προστασίας τουςΣελ. 101
3.3. Η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και οι επιμέρους εκφάνσεις τηςΣελ. 105
3.4. Η σχέση των εποπτικών στόχων μεταξύ τουςΣελ. 108
3.4.1. Η ατελής εποπτική στοχοθεσία του ελληνικού χρηματοπιστωτικού δικαίου: η σχέση της προστασίας του συστήματος με την προστασία μεμονωμένων ιδιωτικών συμφερόντων σε μία πρώτη προσέγγισηΣελ. 109
4. Η προστασία του χρηματοπιστωτικού καταναλωτή stricto sensu ως εποπτικός στόχος;Σελ. 113
4.1. Η δυνατότητα ένταξης των τρίτων αποδεκτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη στενή έννοια του καταναλωτήΣελ. 113
4.2. Η προστασία των καταναλωτών stricto sensu εκτός των εποπτικών στόχωνΣελ. 118
4.3. Μελλοντικές προοπτικές ανάθεσης της εποπτείας της τήρησης του δικαίου του καταναλωτή στις εποπτικές αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέαΣελ. 121
Τελικά Συμπεράσματα Πρώτου ΜέρουςΣελ. 123
ΜΕΡΟΣ ΙΙ  
Η ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ - ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ  
Κεφάλαιο Α' 
Εννοιολογικά χαρακτηριστικά και θεμελιώδεις διακρίσεις της εποπτικής λογοδοσίας και της εποπτικής ευθύνης 
1. Η λογοδοσία (accountability) των εποπτικών αρχών Σελ. 125
1.1. Σχέση με συναφείς έννοιες και θεμελιώδεις διακρίσεις της λογοδοσίαςΣελ. 127
1.2. Η διάκριση με βάση τον αποδέκτη της λογοδοσίαςΣελ. 129
1.2.1. Λογοδοσία προς το ΚοινοβούλιοΣελ. 130
1.2.2. Λογοδοσία προς τη ΔιοίκησηΣελ. 131
1.2.3. Λογοδοσία προς την αγοράΣελ. 134
1.2.4. Λογοδοσία προς τους εποπτευομένους και τους τρίτους αποδέκτες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή λογοδοσία «μέσω της δικαστικής εξουσίας»Σελ. 136
2. Η έννοια της ευθύνης των εποπτικών αρχών του χρηματοπιστωτικού τομέακαι οι βασικές της διακρίσειςΣελ. 138
2.1. Δικαιοπολιτική και νομική έννοια της εποπτικής ευθύνης Σελ. 138
2.2. Ποινική, πειθαρχική και αστική εποπτική ευθύνη και η μεταξύ τους σχέσηΣελ. 140
2.3. Η διπλή λειτουργία της αστικής εποπτικής ευθύνης και οι θεμελιώδεις διακρίσεις τηςΣελ. 142
2.4. Η σχέση της εποπτικής ευθύνης προς αποζημίωση με τη δικαστική αναθεώρηση των εποπτικών αποφάσεωνΣελ. 144
Κεφάλαιο Β' 
Δικαιοπολιτικά επιχειρήματα υπέρ και κατά της αποζημιωτικής ευθύνης των εποπτικών αρχών 
1. Επιχειρήματα υπέρ της ευθύνης Σελ. 149
1.1. Η ευθύνη ως απάντηση στο έλλειμμα δημοκρατικής νομιμοποίησης του επόπτηΣελ. 149
1.2. Η λειτουργία της ευθύνης ως κινήτρου επιμελούς εποπτείας και βελτίωσης της εποπτικής αποτελεσματικότηταςΣελ. 150
1.3. Η προστασία της «δικαιολογημένης» εμπιστοσύνης στην επιμελή άσκηση της εποπτείαςΣελ. 153
1.4. 'Αλλα επιχειρήματαΣελ. 157
2. Επιχειρήματα κατά της ευθύνηςΣελ. 159
2.1. Διατάραξη της ορθής κατανομής των επιχειρηματικών κινδύνων: ο «περιφερειακός αδικοπραγήσας» (peripheral tortfeasor)Σελ. 159
2.2. Η θεωρία της «οικονομικής ανάλυσης του δικαίου» και η προτεραιότητα της προστασίας του μηχανισμού της αγοράςΣελ. 162
2.3. Η ιδιαίτερη φύση της εποπτείας ως λειτουργίας πολύπλοκης και με αβέβαιο αποτέλεσμαΣελ. 166
2.4. Η αποφυγή υποκατάστασης της διακριτικής ευχέρειας του εξειδικευμένου επόπτη από τη δικανική κρίση Σελ. 168
2.5. Η καταλληλότητα του «ανειδίκευτου» δικαστή να ελέγξει τις εξειδικευμένες εποπτικές αποφάσειςΣελ. 170
2.6. Ο κίνδυνος κατάχρησης της παρεχόμενης έννομης προστασίαςΣελ. 172
2.7. Η έλλειψη ασφάλισης του επόπτη κατά της αστικής του ευθύνηςΣελ. 174
2.8. Η επάρκεια της υπάρχουσας προστασίας των ζημιωθέντων από πλημμελή εποπτεία Σελ. 175
2.8.1. Η δυνατότητα δικαστικής αναθεώρησης των εποπτικών αποφάσεων και η ύπαρξη εναλλακτικών μηχανισμών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορώνΣελ. 175
2.8.2. Ειδικά η επάρκεια της προστασίας τρίτων αποδεκτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιώνΣελ. 177
3. Ενδιάμεσο συμπέρασμα: η αναγκαιότητα της ευθύνης και το αίτημα περιορισμούτης στο εύλογο μέτροΣελ. 181
Κεφάλαιο Γ' 
Η νομική θεμελίωση της ευθύνης του επόπτη προς αποζημίωση 
1. Έλλειψη ρύθμισης στο διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο Σελ. 184
2. Η νομική βάση της αστικής εποπτικής ευθύνης στο ελληνικό δίκαιοΣελ. 187
2.1. Η θεμελίωση της γνήσιας εποπτικής ευθύνης προς αποζημίωση στα άρθρα 105-106 του ΕισΝΑΚ και η εξωδικαιοπρακτική της φύσηΣελ. 187
2.2. Σχέση εποπτικής και αδικοπρακτικής ευθύνης: η εποπτική ευθύνη στο μεταίχμιο μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού δικαίουΣελ. 189
2.3. Η συνταγματική θεμελίωση της αστικής εποπτικής ευθύνηςΣελ. 191
2.4. Οι συνέπειες της συνταγματικής θεμελίωσης της εποπτικής ευθύνηςΣελ. 196
3. 'Αλλες πιθανές νομικές βάσεις της αστικής εποπτικής ευθύνηςΣελ. 199
3.1. Η απόρριψη της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 2251/1994 για την ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίεςΣελ. 199
3.2. Η δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 729 του ΑΚ. Ευθύνη του επόπτη για παροχή συμβουλής ή σύστασηςΣελ. 204
Τελικά Συμπεράσματα Δεύτερου ΜέρουςΣελ. 207
ΜΕΡΟΣ ΙΙI  
ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  
Κεφάλαιο Α' 
Τα αντικειμενικά όρια της αστικής εποπτικής ευθύνης μέσα από τις προϋποθέσεις των άρθρων 105 και 106 του ΕισΝΑΚ 
1. Πράξη, παράλειψη ή υλική ενέργεια από όργανο της εποπτικής αρχής ως δημόσιουνομικού προσώπουΣελ. 210
2. Εσωτερική και άμεση συνάφεια της ζημιογόνου συμπεριφοράς με την άσκησηδημόσιας εξουσίαςΣελ. 213
3. Η προϋπόθεση του παρανόμουΣελ. 217
3.1. Η διεύρυνση της έννοιας του παρανόμου σε θεωρία και νομολογίαΣελ. 217
3.2. Ο προσδιορισμός της παράβασης του οφειλόμενου υπηρεσιακού καθήκοντος ως παράνομης σε ευρεία έννοια συμπεριφοράς μέσω της γαλλικής θεωρίας των υποχρεώσεων μέσου (obligations de moyen)Σελ. 221
3.3. Έλεγχος νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας: αρχές και κριτήρια ελέγχου της νομιμότητας των εποπτικών αποφάσεωνΣελ. 223
3.4. Δέσμια αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια. Το πρόβλημα του ελέγχου των ορίων της διακριτικής ευχέρειας του επόπτηΣελ. 229
3.5. Το χρονικό σημείο της κρίσης του παρανόμου και η έναρξη της υποχρέωσης εποπτείαςΣελ. 233
3.5.1. Τα πραγματικά περιστατικά και η κρίση της απόφασης ΔΕφΑθ 1367/2008 και της πρωτόδικης ΤρΔΠρΑθ 15526/2003Σελ. 233
3.5.2. Η γνώση ή η δυνατότητα γνώσης της παρανομίας ως εναρκτήριο χρονικό σημείο διερεύνησης παράνομων εποπτικών παραλείψεωνΣελ. 236
3.6. Το παράνομο ως στοιχείο των ενεργειών των εποπτικών οργάνων στην πράξη Σελ. 242
3.6.1. Παρανομία κατά το στάδιο της αδειοδότησηςΣελ. 242
3.6.2. Παρανομία κατά την εποπτεία της λειτουργίας των εποπτευομένων: πλημμελής διενέργεια ή παράλειψή εποπτικού ελέγχουΣελ. 244
3.6.3. Πλημμελής άσκηση κατασταλτικού ελέγχουΣελ. 248
3.6.4. Ειδικές περιπτώσεις ευθύνηςΣελ. 251
3.6.4.1. Ευθύνη για πράξεις επιτρόπου παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιώνΣελ. 251
3.6.4.2. Ευθύνη από πλημμελή έλεγχο της «ακρίβειας και της πληρότητας» του ενημερωτικού ή του πληροφοριακού δελτίουΣελ. 254
3.6.4.3. Ευθύνη έναντι του εποπτευομένου για παραπλανητικές συμβουλέςΣελ. 258
4. Η έλλειψη υπαιτιότητας: ζήτημα ακαταλληλότητας των ελληνικών διατάξεωνΣελ. 261
5. Ο αιτιώδης σύνδεσμος ως προϋπόθεση της εποπτικής ευθύνηςΣελ. 266
6. Ζημία και επιμέτρησή της: η δυνατότητα κάμψης της αρχής της πλήρουςαποζημίωσηςΣελ. 269
7. Οι αποδεικτικές δυσχέρειες του ζημιωθέντος και η συνυπαιτιότηταως μέσα περιορισμού της εποπτικής ευθύνηςΣελ. 277
7.1. Το πρόβλημα της πρόσβασης του ζημιωθέντος σε αποδεικτικά στοιχεία θεμελιωτικά της ευθύνηςΣελ. 277
7.2. Η συνυπαιτιότητα του ζημιωθέντος ως παράγοντας που αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνηΣελ. 278
8. Η αρνητική προϋπόθεση της μη παραβίασης διάταξης που έχει τεθεί χάριντου γενικού συμφέροντοςΣελ. 281
8.1. Η ερμηνευτική προσέγγιση της προϋπόθεσης από την ελληνική θεωρία και νομολογίαΣελ. 281
8.2. Η σύνδεση της αρνητικής προϋπόθεσης του άρθρου 105 ΕισΝΑΚ με τη θεωρία του «προστατευτικού σκοπού του κανόνα δικαίου» (Normzwecklehre)Σελ. 287
Κεφάλαιο Β' 
Το θεμελιώδες ζήτημα των υποκειμενικών ορίων της αστικής εποπτικής ευθύνης 
1. Η διάκριση της αστικής εποπτικής ευθύνης ανάλογα με τα παθητικώςνομιμοποιούμενα πρόσωπαΣελ. 293
1.1. Αστική ευθύνη του κράτους ή της ίδιας της εποπτικής αρχής; Σελ. 293
1.2. Η ανάγκη προστασίας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν την εποπτική αρχή από την καταβολή υπέρογκων αποζημιώσεωνΣελ. 297
2. Η θεμελιώδης διάκριση της αστικής εποπτικής ευθύνης ανάλογα μετα ενεργητικώς νομιμοποιούμενα πρόσωπαΣελ. 302
2.1. Η ευθύνη έναντι των άμεσα εποπτευόμενων παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιώνΣελ. 302
2.2. Η ευθύνη έναντι «τρίτων» (μη άμεσα εποπτευομένων)Σελ. 307
2.2.1. Η αναγκαιότητα της τελολογικής συστολής της έννοιας του «τρίτου»: προτεινόμενα κριτήριαΣελ. 308
2.2.2. Το ζήτημα της ενεργητικής νομιμοποίησης των προσώπων που ελέγχουν τη δραστηριότητα του παρόχου χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ως τρίτωνΣελ. 311
2.2.3. Η αβέβαιη σχέση του εταιρικού δικαίου με το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και η επίδρασή της στην αντιμετώπιση της ευθύνης έναντι μετόχων-επενδυτώνΣελ. 317
2.2.4. Η ευθύνη έναντι τρίτων αποδεκτών των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (καταθετών-επενδυτών-ασφαλισμένων)Σελ. 319
2.2.4.1. Η θεωρητική διαμάχη: «αντανακλαστική» ή «αυτοτελής» προστασία των οικονομικών συμφερόντων τρίτων αποδεκτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών; Σελ. 320
2.2.4.2. Κριτική επισκόπηση των σημαντικότερων εκατέρωθεν επιχειρημάτωνΣελ. 325
2.3. Η απόπειρα έμμεσου νομοθετικού αποκλεισμού της εποπτικής ευθύνης έναντι τρίτων στον κλάδο της κεφαλαιαγοράςΣελ. 329
2.3.1. Η λογική ανακολουθία του άρθρου 76Α ν. 1969/1991: εσωτερική αντίφαση του νομοθέτη και δυσαρμονία με το σύστημα των επιμέρους εποπτικών διατάξεων του χρηματοπιστωτικού τομέαΣελ. 330
2.3.2. Ζητήματα συνταγματικότηταςΣελ. 333
2.3.3. Η νομιμότητα του άρθρου 76Α του ν. 1969/1991 από τη σκοπιά του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 340
2.3.4. Η νομιμότητα του αποκλεισμού της εποπτικής ευθύνης έναντι τρίτων σε σχέση με το δικαίωμα της δίκαιη δίκης (άρ. 6 ΕΣΔΑ)Σελ. 341
2.4. Η ανάγκη περιπτωσιολογικής προσέγγισης του προστατευτικού πεδίου της εκάστοτε παραβιαζόμενης διάταξης βάσει της «θεωρίας του σκοπού του κανόνα δικαίου» ως προκριτέα de lege lata λύσηΣελ. 343
Τελικά Συμπεράσματα Τρίτου ΜέρουςΣελ. 344
ΜΕΡΟΣ ΙV  
ΟΙ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
Κεφάλαιο Α' 
Ο περιορισμένος ρόλος του ευρωπαϊκού δικαίου στο ζήτημα της αστικής εποπτικής ευθύνης 
1. Η έμμεση επίδραση της αρχής της αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού δικαίουστο εθνικό δίκαιο της εποπτικής ευθύνης των κρατών μελώνΣελ. 347
2. Η ευθύνη των εποπτικών αρχών του χρηματοπιστωτικού τομέα βάσειτου ευρωπαϊκού δικαίου ως μη γνήσια εποπτική ευθύνηΣελ. 354
3. Οι δύο ευρωπαϊκές νομικές οδοί προστασίας των ιδιωτών που ζημιώνονταιαπό πλημμελείς εποπτικές αποφάσειςΣελ. 357
3.1. Το άμεσο αποτέλεσμα των διατάξεων των οδηγιών του χρηματοπιστωτικού τομέαΣελ. 357
3.2. Η εξωσυμβατική ευθύνη των κρατών μελών προς αποζημίωση ιδιωτών για παράβαση του ευρωπαϊκού δικαίου ή ευθύνη FrancovichΣελ. 360
3.3. Η σχέση μεταξύ των δύο ευρωπαϊκών νομικών βάσεων προστασίας των ιδιωτώνΣελ. 365
4. Η χρήση των παραπάνω νομικών βάσεων στην πράξηΣελ. 366
4.1. Η αγγλική υπόθεση Three Rivers District Council κατά Bank of England: η ευρωπαϊκή βάση της αγωγής και η απόφαση της Βουλής των ΛόρδωνΣελ. 367
4.2. Κριτική της απόφασηςΣελ. 369
5. Η απόφαση Peter PaulΣελ. 371
5.1. Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσηςΣελ. 372
5.2. Η αρνητική απάντηση του ΔΕΚ ως προς τη δυνατότητα χρήσης του ευρωπαϊκού δικαίου ως μέσου διαμόρφωσης της εποπτικής ευθύνης έναντι τρίτων καταθετώνΣελ. 375
5.3. Η στενή ερμηνεία της έννοιας της απονομής δικαιωμάτων σε ιδιώτεςΣελ. 378
5.4. Η προοπτική μεταβολής της στάσης του ΔΕΚ ενόψει των σύγχρονων εξελίξεων του ευρωπαϊκού δικαίουΣελ. 383
6. Η προοπτική εξέλιξής του ευρωπαϊκού δικαίου σε εναρμονιστικό παράγοντατων εθνικών καθεστώτων της εποπτικής ευθύνης και η ανασχετικήλειτουργία της απόφασης Peter PaulΣελ. 387
Κεφάλαιο Β' 
Οι προσπάθειες περιορισμού της έκτασης της εποπτικής ευθύνης στις κυριότερες εθνικές έννομες τάξεις 
1. Δίκαια του common lawΣελ. 390
1.1. Το εποπτικό καθήκον επιμέλειας (duty of care) και η συντηρητική αντίληψη του αγγλικού δικαίουΣελ. 390
1.2. Η εξαίρεση από την ευθύνη της λειτουργίας σε καθεστώς διακριτικής ευχέρειας (discretionary function exception) του αμερικανικού δικαίουΣελ. 399
2. Ηπειρωτικά δίκαιαΣελ. 402
2.1. Η προσπάθεια νομοθετικού αποκλεισμού της ευθύνης από το γερμανικό δίκαιο με βάση τη θεωρία του «σκοπού του κανόνα δικαίου»Σελ. 402
2.2. Η λιγότερο ευθυνόφοβη θέση του γαλλικού δικαίου και ο περιορισμός της ευθύνης στο εύλογο μέτρο μέσα από την ερμηνεία και εφαρμογή του συνόλου των νόμιμων προϋποθέσεών τηςΣελ. 407
2.3. Η ευνοϊκή για τα συμφέροντα των τρίτων μεταστροφή του ιταλικού δικαίουΣελ. 412
3. Η ανάγκη και οι προοπτικές σύγκλισης των εθνικών δικαίων της εποπτικήςευθύνηςΣελ. 413
Κεφάλαιο Γ' 
Τελικές προτάσεις συστηματοποίησης του ελληνικού δικαίου με αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις 
1. Η ανάγκη ανεύρεσης της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ του υπέρμετρουπεριορισμού και της υπερβολικής διεύρυνσης της εποπτικής ευθύνηςστο ελληνικό δίκαιοΣελ. 416
2. Προτάσεις εκλογίκευσης του ελληνικού καθεστώτος της εποπτικής ευθύνηςμε αναφορά στα ξένα δίκαιαΣελ. 418
2.1. Η «εσωτερική πληρότητα» του ελληνικού δικαίου της εποπτικής ευθύνηςΣελ. 419
2.2. Τα νομοθετικά «κενά» του ελληνικού δικαίου της εποπτικής ευθύνης και η ανάγκη ειδικής νομοθετικής παρέμβασης προς πλήρωσή τουςΣελ. 421
2.3. Η ανάγκη αποδεικτικής διευκόλυνσης των ζημιωθέντων από πλημμελή εποπτεία ως αντιστάθμισμα στους προτεινόμενους νομοθετικούς περιορισμούς της ευθύνηςΣελ. 423
2.4. Η de lege ferenda νομολογιακή αξιοποίηση του «γενικού καθήκοντος επιμέλειας» (duty of care) του αγγλοσαξονικού δικαίουΣελ. 425
2.4.1. Θεμελίωση, χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα ενός «γενικού καθήκοντος επιμελούς εποπτείας» στο ελληνικό δίκαιοΣελ. 425
2.4.2. Πιθανές αντιρρήσεις και αντίκρουσή τους: τα μέσα περιορισμού του καθήκοντος επιμελούς εποπτείαςΣελ. 429
3. Η ομαλή ένταξη της εποπτικής ευθύνης στο συνολικό εποπτικό πλαίσιοΣελ. 431
ΕΠΙΛΟΓΟΣΣελ. 435
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 439
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 439
α) Συγγράμματα - Μονογραφίες - Μελέτες - Πρακτικά ΣυνεδρίωνΣελ. 439
β) ΑρθρογραφίαΣελ. 446
Β. ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 463
α) Συγγράμματα - Μονογραφίες - ΜελέτεςΣελ. 463
β) ΑρθρογραφίαΣελ. 472
ΠΙΝΑΚΕΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣΣελ. 489
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 489
α) ΑΕΔ - ΕιδΔικ 88Σ - ΕλΣυνΣελ. 489
β) Πολιτικά ΔικαστήριαΣελ. 489
γ) Διοικητικά ΔικαστήριαΣελ. 492
Β. ΞΕΝΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 498
α) Νομολογία common lawΣελ. 498
β) Γαλλική Νομολογία Σελ. 500
γ) Γερμανική ΝομολογίαΣελ. 500
δ) Ιταλική ΝομολογίαΣελ. 501
Γ. Νομολογία ΔΕΚ και Διεθνών ΔικαστηρίωνΣελ. 502
ΠΙΝΑΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΣελ. 506
Α. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΣελ. 506
α) Νόμοι - π.δ. - ν.δ.Σελ. 506
β) Υπουργικές κ.ά αποφάσειςΣελ. 506
Β. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΣελ. 507
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 511
Back to Top