Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Απόσπαση πελατών, εργαζομένων, μελών δικτύων διανομής

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14851
Σωτηρόπουλος Γ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.

Η παρέμβαση τρίτων σε συμβατικές σχέσεις ανταγωνιστών αποτελεί ένα συχνότατο φαινόμενο στη συναλλακτική ζωή.

Κάθε επιχείρηση, που επιθυμεί να αναπτυχθεί, έχει ανάγκη πρόσβασης σε επιπλέον πόρους και πελάτες, πράγμα που πρακτικά σημαίνει ανάγκη σύναψης νέων συμβάσεων. Η απόκτηση νέων συναλλακτικών σχέσεων συχνά προϋποθέτει την απόσπαση των κατάλληλων αντισυμβαλλομένων από κάποια τρίτη επιχείρηση, οπότε κανείς βρίσκεται ενώπιον του προβλήματος της νομικής αξιολόγησης του φαινομένου αυτού, που μπορεί να εμφανιστεί με πολλές ειδικότερες μορφές στην πράξη.

Το έργο «Η παρέμβαση τρίτων σε συμβατικές σχέσεις ανταγωνιστών στο δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού» προσπαθεί να οριοθετήσει τους χώρους, όπου παρατηρείται η αθέμιτη παρέμβαση των τρίτων, και οι οποίοι είναι συνήθως οι εργασιακοί χώροι (απόσπαση εργαζομένων) και η εν γένει συναλλακτική ζωή (απόσπαση πελατών, προμηθευτών και μελών δικτύων διανομής). Παράλληλα ερευνώνται οι έννομες συνέπειες της κινητικότητας αυτής. Η κινητικότητα αυτή είναι σύμφυτη με τον υγιή ανταγωνισμό έστω κι αν πλήττεται κάποια επιχείρηση. Κατʼ εξαίρεση η απόσπαση αντισυμβαλλομένων αποκτά αθέμιτο χαρακτήρα, όταν επιδιώκεται αθέμιτος σκοπός ή γίνεται χρήση αθέμιτων μέσων, πράγμα που θα κριθεί με βάση τις επιπτώσεις της απόσπασης στον ανταγωνισμό ως μηχανισμό λειτουργίας της αγοράς. Όπως προκύπτει από την ανάλυση των μορφών εμφάνισης της απόσπασης στην πράξη, ο αθέμιτος χαρακτήρας του σκοπού ή του μέσου αποτελεί την εξαίρεση, καθώς πρακτικές, που παραδοσιακά θεωρούνται αθέμιτες με κριτήριο στην ουσία τις επιπτώσεις τους στους ανταγωνιστές, ορθότερο είναι να θεωρούνται θεμιτές με κριτήριο τη μη πρόκληση στρεβλώσεων στην αγορά. Με αφορμή την ενδιαφέρουσα προβληματική της απόσπασης αντισυμβαλλομένων επιχειρείται και μια ενδοσκόπηση στο δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού, το οποίο συμπληρώνει 100 έτη ζωής.

Το έργο συμπληρώνεται με ευρετήριο και πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και αλλοδαπή) και φιλοδοξεί να αποτελέσει για τους νομικούς ένα χρηστικό εργαλείο γύρω από τη νομική θεώρηση του αθέμιτου ανταγωνισμού.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XVII
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ  
Κεφάλαιο Πρώτο 
Το αντικείμενο της εργασίας 
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 1
ΙΙ. Είδη συμβάσεων 
Α. Σύμβαση εργασίαςΣελ. 3
B. Συμβάσεις με πελάτες και προμηθευτέςΣελ. 7
Γ. Συμβάσεις δικτύου διανομήςΣελ. 10
Δ. Λοιπές συμβάσειςΣελ. 17
ΙΙΙ. Ο κοινός παρανομαστής: οι διαρκείς συμβάσεις ως στοιχείο της επιχείρησηςΣελ. 19
Κεφάλαιο Δεύτερο 
Οι διαρκείς συμβατικές σχέσεις ως τόπος συνάντησης του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού & του αστικού δικαίου 
Ι. Περί της τελολογίας του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού 
Α. Το αντικείμενο προστασίας του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμούΣελ. 21
1. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 21
2. Ατομικιστικές προσεγγίσειςΣελ. 23
3. Θεσμικές προσεγγίσειςΣελ. 24
4. Ίδια θέση: προστασία του ανταγωνισμού ως μηχανισμού λειτουργίας της αγοράςΣελ. 26
B. To δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού & η Οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικέςΣελ. 31
Γ. Η κατηγοριοποίηση των πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού και η σημασία της για την προβληματική της παρούσας εργασίαςΣελ. 34
 
ΙΙ. Η προστασία των συμβατικών σχέσεων ως αποστολή του αστικού δικαίου 
Α. Η αρχή της σχετικότητας των ενοχώνΣελ. 37
Β. Η παρέμβαση τρίτων σε συμβατικές σχέσεις ως αδικοπραξίαΣελ. 40
Γ. Η σχέση του δικαίου των αδικοπραξιών με το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμούΣελ. 44
Κεφάλαιο Τρίτο 
Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της γενικής ρήτρας του άρθρ. 1 Ν. 146/1914 & η θέση της νομολογίας και της θεωρίας στο ζήτημα της αθέμιτης παρέμβασης τρίτων σε συμβατικές σχέσεις ανταγωνιστών 
Ι. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της γενικής ρήτρας του άρθρ. 1 Ν. 146/1914 
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 47
Β. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρ. 1 Ν. 146/1914 κατʼ ιδίανΣελ. 48
1. Το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογήςΣελ. 48
2. Πράξη ανταγωνισμούΣελ. 50
3. Σκοπός ανταγωνισμούΣελ. 51
4. Αντίθεση στα χρηστά ήθηΣελ. 56
ΙΙ. Η θέση της νομολογίας και της θεωρίας στο ζήτημα της αθέμιτης παρέμβασης τρίτων σε συναλλακτικές σχέσεις ανταγωνιστών 
Α. Η νομολογίαΣελ. 64
Β. Η θεωρίαΣελ. 67
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Ο ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ  
Κεφάλαιο Τέταρτο 
Μέθοδος προσέγγισης του προβλήματος & κριτική της παραδοσιακής τριχοτόμησης των περιπτώσεων 
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 69
ΙΙ. Η υποκίνηση σε αθέτηση υφιστάμενης σύμβασης 
Α. Η έννοια της υποκίνησηςΣελ. 71
Β. Η σύμβασηΣελ. 76
Γ. Η αθέτηση της σύμβασηςΣελ. 78
Δ. Υποκειμενικά στοιχείαΣελ. 79
ΙΙΙ. Η εκμετάλλευση αθετηθείσας σύμβασηςΣελ. 80
ΙV. Η υποκίνηση σε νόμιμη λύση υφιστάμενης σύμβασηςΣελ. 82
V. Κριτική της παραδοσιακής μεθόδου τριχοτόμησης 
Α. Η αφετηρία του προβλήματος: η αδυναμία ασφαλούς διάκρισης μεταξύ παρότρυνσης προς αθέτηση σύμβασης και εκμετάλλευσης αθετηθείσας σύμβασηςΣελ. 83
Β. Η έλλειψη δικαιολογητικής βάσης για την ιδιαίτερη μεταχείριση της υποκίνησης σε αθέτηση σύμβασηςΣελ. 85
Γ. Επί του ενδεδειγμένου τρόπου αξιολόγησης του φαινομένου της απόσπασης αντισυμβαλλομένωνΣελ. 88
Κεφάλαιο Πέμπτο 
Η απόσπαση αντισυμβαλλομένων ως μέσο παρεμπόδισης ανταγωνιστών 
Ι. Ο γενικός κανόνας: ο θεμιτός χαρακτήρας της απόσπασης αντισυμβαλλομένωνΣελ. 91
ΙΙ. Πιθανές εξαιρέσεις αθέμιτης παρεμπόδισης ανταγωνιστών 
Α. Σκοπός παρεμπόδισηςΣελ. 92
B. Η συστηματικότητα της απόσπασηςΣελ. 97
Κεφάλαιο Έκτο 
Η απόσπαση αντισυμβαλλομένων μέσω αθέμιτου επηρεασμού της βούλησής τους 
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 101
ΙΙ. Η χρήση παραπλανητικών πρακτικώνΣελ. 102
ΙΙI. Δυσφημιστικές και συγκριτικές αναφορές στον ανταγωνιστήΣελ. 105
ΙV. Η παροχή υπερβολικά δελεαστικών οικονομικών κινήτρωνΣελ. 108
V. Η δωροδοκίαΣελ. 110
VI. Η χρήση επιθετικών πρακτικών 
Α. ΓενικάΣελ. 111
Β. Περιπτώσεις έμμεσου εξαναγκασμούΣελ. 112
1. Επίσκεψη στον ιδιωτικό ή επαγγελματικό χώροΣελ. 112
2. Εξ αποστάσεως επικοινωνίαΣελ. 116
α. Τηλεφωνική επικοινωνία στο χώρο εργασίαςΣελ. 116
β. Τηλεφωνική επικοινωνία στον ιδιωτικό χώροΣελ. 126
γ. Άλλες μορφές εξ αποστάσεως επικοινωνίαςΣελ. 128
3. Χρησιμοποίηση των υπηρεσιών ενδιαμέσων μη επαγγελματιώνΣελ. 129
4. Εκμετάλλευση της κατάστασης σχετικής δικαιοπρακτικής ανικανότητας του υπό απόσπαση αντισυμβαλλομένουΣελ. 133
5. Παροχή συνδρομής στη λύση της υφιστάμενης σύμβασηςΣελ. 134
Κεφάλαιο Έβδομο 
Ειδικά ζητήματα συνδεόμενα με την απόσπαση αντισυμβαλλομένων 
Ι. Η απόσπαση αντισυμβαλλομένων με σκοπό την εκμετάλλευση της οργάνωσης ανταγωνιστή 
Α. Η απόσπαση αντισυμβαλλομένων ως μέσο απόσπασης και αξιοποίησης επιχειρηματικών απορρήτων ανταγωνιστήΣελ. 139
1. Η προβληματικήΣελ. 139
2. Η έννοια του επιχειρηματικού απορρήτουΣελ. 140
3. Επί του αθέμιτου χαρακτήρα της πρόσβασης σε επιχειρηματικά απόρρητα μέσω απόσπασης αντισυμβαλλομένωνΣελ. 144
α. Το πεδίο εφαρμογής των άρθρ. 16 - 18 Ν. 146/1914Σελ. 144
β. Η εφαρμογή του άρθρ. 1 Ν. 146/1914Σελ. 148
i. Ο γενικός κανόναςΣελ. 148
ii. Η απόσπαση εργαζομένου με αποκλειστικό σκοπό την απόσπαση επιχειρηματικών απορρήτωνΣελ. 151
iii. Η παραβίαση συμβατικού όρου για μετασυμβατική υποχρέωση εχεμύθειαςΣελ. 152
iv. Η παραβίαση της με βάση την υποχρέωση πίστης συναγόμενης μετασυμβατικής υποχρέωσης εχεμύθειαςΣελ. 156
Β. Η απόσπαση αντισυμβαλλομένων από ή μέσω πρώην συνεργατών της θιγόμενης επιχείρησηςΣελ. 158
1. Η προβληματικήΣελ. 158
2. Η απόσπαση αντισυμβαλλομένων από πρώην συνεργάτη για ίδιο λογαριασμόΣελ. 159
3. Η απόσπαση αντισυμβαλλομένων από πρώην συνεργάτη για ίδιο λογαριασμό κατά παράβαση ρήτρας μετασυμβατικής απαγόρευσης ανταγωνισμούΣελ. 162
4. Η απόσπαση αντισυμβαλλομένων από πρώην συνεργάτη για λογαριασμό τρίτουΣελ. 164
Γ. Η απόσπαση αντισυμβαλλομένων κατά παράβαση της υποχρέωσης πίστης ή συμβατικής απαγόρευσης απόσπασηςΣελ. 166
1. Η προβληματικήΣελ. 166
2. Συμβατικές σχέσεις, υποχρέωση πίστης και απαγορεύσεις απόσπασης αντισυμβαλλομένωνΣελ. 167
3. Η απόσπαση αντισυμβαλλομένων κατά παράβαση της υποχρέωσης πίστης ή συμβατικής απαγόρευσης ως πράξη αθέμιτου ανταγωνισμούΣελ. 171
Κεφάλαιο Όγδοο 
Ειδικές μορφές εκδήλωσης του φαινομένου της παρέμβασης τρίτων σε συμβατικές σχέσεις ανταγωνιστών 
Ι. Η παρέμβαση τρίτων σε δίκτυα διανομής 
Α. Η προβληματικήΣελ. 173
Β. Χρήση απατηλών μεθόδωνΣελ. 175
Γ. Υποκίνηση σε συμβατική παράβασηΣελ. 177
Δ. Εκμετάλλευση συμβατικής παράβασηςΣελ. 178
ΙI. Η σύναψη παράλληλης συμβατικής σχέσηςΣελ. 182
ΙIΙ. Η επαναπόσπαση αντισυμβαλλομένουΣελ. 184
ΙV. Η παράβαση σύμβασης αποκλειστικής ηχογράφησηςΣελ. 186
V. Η παράβαση κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίαςΣελ. 190
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΟΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΘΕΜΙΤΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ  
Κεφάλαιο Ένατο 
Γενικά επί των αξιώσεων της θιγόμενης επιχείρησης 
Ι. Η αξίωση προς παράλειψη της προσβολής 
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 193
Β. Κίνδυνος επανάληψης της προσβολήςΣελ. 194
Γ. Κίνδυνος προσβολής για πρώτη φοράΣελ. 196
ΙΙ. Η αξίωση προς άρση της προσβολήςΣελ. 198
ΙΙΙ. Η αξίωση προς αποζημίωσηΣελ. 199
IV. Η παραγραφή των αξιώσεων 
A. ΓενικάΣελ. 201
B. Ειδικά ζητήματα της παραγραφής των αξιώσεων προς άρση και παράλειψηΣελ. 204
1. Η έναρξη της παραγραφής της αξίωσης προς παράλειψηΣελ. 204
2. Η έναρξη της παραγραφής της αξίωσης προς παράλειψη επί διαρκών προσβολώνΣελ. 205
3. Η έναρξη της παραγραφής της αξίωσης προς αποζημίωσηΣελ. 210
Κεφάλαιο Δέκατο 
Ειδικά ζητήματα 
Ι. Η απαγόρευση συνεργασίας με τον αθεμίτως αποσπασθέντα αντισυμβαλλόμενο 
Α. Το πρόβλημα και η θέση της νομολογίας και της θεωρίας ιδίως στην περίπτωση της αθέμιτης απόσπασης εργαζομένωνΣελ. 213
Β. Ίδια θέσηΣελ. 216
Γ. Το ζήτημα της απαγόρευσης συνεργασίας με άλλου είδους αθεμίτως αποσπασθέντες αντισυμβαλλομένουςΣελ. 224
Δ. Το ζήτημα της προσωρινής απαγόρευσης συνεργασίας μέσω ασφαλιστικών μέτρωνΣελ. 225
ΙΙ. Το ζήτημα του κύρους της συναφθείσας σύμβασης μεταξύ του αποσπάσαντος τρίτου και του αποσπασθέντοςΣελ. 227
ΙΙΙ. Η συμμετοχή περισσοτέρων υποκειμένων στην αθέμιτη απόσπασηΣελ. 229
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣελ. 233
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΕλληνικήΣελ. 243
ΑλλοδαπήΣελ. 249
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 259
 
 
Back to Top