Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ


Μία ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 78 παρ. 2 Συντ. ως προς τα φορολογικά βάρη

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16.8€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Πληρώστε σε 3 άτοκες δόσεις των με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Μάθετε περισσότερα

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 48,00 € Ειδική Τιμή 40,80 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14295
Φατούρου Χρ.
Δρόσος Γ., Φορτσάκης Θ.
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Φορτσάκης Θ.

Η παρούσα μονογραφία, μεταξύ όλων των θεματικών που άπτονται του γενικότερου ζητήματος της αναδρομικότητας των νόμων, εστιάζει ακριβώς στο ειδικότερο μέρος που αφορά στη θέσπιση αναδρομικού φορολογικού νόμου.

Το ισχύον ελληνικό Σύνταγμα περιλαμβάνει ρητή συνταγματική διάταξη προς ρύθμιση του θέματος της αναδρομικότητας των νόμων. Πρόκειται για τη ρύθμιση του άρθρου 78 § 2 του Συντάγματος.

Ο συντακτικός νομοθέτης, θεσπίζοντας τη ρύθμιση αυτή, εμφανίζεται καταρχήν να επιλέγει μία ενδιάμεση οδό για την επίλυση του ζητήματος, επιτρέποντας σε κάθε περίπτωση μία περιορισμένης έκτασης αναδρομική ισχύ και, άρα, αποκλείοντας τόσο την οδό της απόλυτης απαγόρευσης της αναδρομικότητας των φορολογικών νόμων, όσο και εκείνη της απόλυτης αποδοχής της.

Η παρούσα μελέτη θέτει στο επίκεντρο της έρευνάς της τη διάταξη του άρθρου 78 § 2 Συντ. και τον μέσω αυτής συνταγματικό τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος της νομοθετικής θέσπισης αναδρομικής φορολογίας. Η αναδρομικότητα των φορολογικών νόμων απαγορεύεται κατʼ αρχήν σε κάθε περίπτωση, με την εξαίρεση της συνδρομής ορισμένων εξαιρετικών περιστάσεων, οπότε και ενεργοποιείται η ρητώς οριζόμενη μέγιστη χρονική έκταση της αναδρομικότητας.

Από το συνδυασμό αυτών των παραμέτρων συνάγεται μία συγκεκριμένου τύπου και περιεχομένου «συνταγματική προστασία των φορολογουμένων έναντι της θέσπισης αναδρομικής φορολογίας», η οποία αποκαλείται «συνταγματική προστασία του περιουσιακού προγραμματισμού των φορολογουμένων». Η «ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 78 § 2 Συντ.» ακριβώς υπό το πρίσμα της τελευταίας αυτής συνταγματικής προστασίας είναι που υποδεικνύει μία διαφορετική από τη μέχρι σήμερα καθιερωμένη νοηματική απόδοση της ερμηνευόμενης συνταγματικής διάταξης.

Η διατριβή είναι διαρθρωμένη σε ένα εισαγωγικό και δύο βασικά μέρη και αντιμετωπίζει, κατά βάση, τα εξής ζητήματα: Πρώτον, τη θεμελίωση της ερμηνευτικής εκδοχής υπέρ της συναγωγής εκ του άρθρου 78 § 2 Συντ. μίας κατά κανόνα απόλυτης απαγόρευσης της αναδρομικότητας των δυσμενών φορολογικών νόμων και μίας κατʼ εξαίρεση επιτρεπόμενης χρονικά οριοθετημένης αναδρομικότητας [Πρώτο Μέρος]. Η εν λόγω θεμελίωση περιλαμβάνει αφενός μεν την περιγραφή της προστασίας υπέρ των φορολογουμένων βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου και του δικαίου της Ε.Ε. [Πρώτο Κεφάλαιο] και βάσει του Συντάγματος [Δεύτερο Κεφάλαιο], αφετέρου δε την ανίχνευση των ορίων της ίδιας αυτής προστασίας. Τα όρια αυτά ανάγονται, περαιτέρω, στις ουσιαστικές προϋποθέσεις ενεργοποίησης της συνταγματικής εξαίρεσης [Τρίτο Κεφάλαιο], δηλαδή στις συνθήκες εκείνες, η συνδρομή των οποίων είναι ικανή να δικαιολογήσει την αναδρομικότητα ενός φορολογικού νόμου, αλλά πάντως μόνο για το οριζόμενο χρονικό διάστημα. Δεύτερον, η μελέτη καταπιάνεται με τον προσδιορισμό των χρονικών ορίων που η διάταξη του άρθρου 78 § 2 Συντ. διαγράφει τόσο για τον συνταγματικό κανόνα όσο και για την εξαίρεση από αυτόν [Δεύτερο Μέρος]. Προς έρευνα τίθενται, συγκεκριμένα, ως προς μεν τον κανόνα, τα χρονικά εκείνα πλαίσια, μέσα στα οποία δεν τίθεται καν θέμα αναδρομής και πέρα από τα οποία αποκτά ο φορολογικός νόμος αναδρομικότητα [Πρώτο Κεφάλαιο], ως προς τη δε εξαίρεση, τα χρονικά πλαίσια που διακρίνουν τον επιτρεπόμενο από τον μη επιτρεπόμενο χρόνο αναδρομικότητας ενός φορολογικού νόμου [Δεύτερο Κεφάλαιο].

Η θεματική της μελέτης περιορίζεται, αποκλειστικά και μόνο στους αναδρομικούς φορολογικούς νόμους, οι οποίοι τροποποιούν το ισχύον φορολογικό καθεστώς εις βάρος των φορολογουμένων, όχι δε και προς όφελός τους. Λέγοντας φορολογική επιβάρυνση, εννοούμε τόσο την θέσπιση ενός νέου φορολογικού βάρους, όσο και την περαιτέρω αύξηση ήδη θεσπισμένου φόρου και τούτο για το λόγο ότι συνιστούν διαφορετικές μορφές του αυτού πράγματος, κάτι που επιβεβαιώνεται και στη βάση της ενιαίας συνταγματικής ρύθμισής τους στο άρθρο 78 § 2 Συντ. Όσον αφορά δε στον τρόπο αναδρομικής επιβολής φορολογικού βάρους, τούτο είναι, κατʼ αποτέλεσμα, δυνατό να πραγματοποιείται με κάθε δυνατό τρόπο θέσπισης ή επιβάρυνσης της φορολογίας. Η φορολογική επιβάρυνση, αναλυτικότερα, μπορεί να αφορά είτε στο φορολογικό υποκείμενο είτε στο φορολογικό αντικείμενο, όπως, για παράδειγμα, η μεταβολή του τρόπου εξεύρεσης της φορολογητέας ύλης, είτε να πραγματοποιείται, λόγου χάρη, δια κατάργησης ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος ή φορολογικής απαλλαγής ή άλλης ελάφρυνσης ή δια απαγόρευσης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου, είτε επιμηκύνοντας τον χρόνο παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων.

Η έρευνα από τη συγγραφέα του μείζονος σημασίας αντικειμένου της αναδρομικότητας των φορολογικών νόμων μέσα στα πλαίσια της παρούσας διατριβής καθίσταται διεξοδική, αναδεικνύοντας τους ενδεικνυόμενους τρόπους κατανόησης της ρύθμισης του άρθρου 78 § 2 Συντ. έτσι ώστε να τελεί σε δογματική ακολουθία προς τις θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩςΣελ. XV
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XXV
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
I. Η Αναδρομικοτητα των Νομων ΔιαχρονικαΣελ. 1
IΙ. Στοχος, Μεθοδος, Διαγραμμα και Οριοθετηση του Αντικειμενου της ΜελετηςΣελ. 2
EIΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
Η Αναδρομικη Ισχυς των Νομων  
ΠρολοΓΟΣΣελ. 9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
Η εννοια της Αναδρομικής Ισχύος των Νομων ΓενικαΣελ. 10
I. To Προβλημα Ορισμου Της Αναδρομικοτητας Με Αφορμη Μια Προσπαθεια Ερμηνειας Του Αρθρου 2 Α.Κ.Σελ. 10
ΙI. Θεωριες για την Αναδρομικοτητα Των ΝομωνΣελ. 13
A. Η Θεωρια ΤΩΝ «Κεκτημενων» ΔικαιωματωνΣελ. 14
Β. Η Θεωρια Της γνησιασ αναδρομικοτητασΣελ. 18
Γ. Το ΚριτΗριο Του ΧρΟνου Εναρξης Της ΟυσιαστικΗς ΙσχΥος ΕνΟς ΝΟμουΣελ. 19
ΙΙI. Οι ΧρονικοΙ ΣυντελεστΕς Της ΑναδρομικΟτητας Στο ΔημΟσιο ΔΙκαιοΣελ. 23
IV. ΣυμπΕρασμα Σελ. 25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
Η Αναδρομικη ΙσχΥς Των Φορολογικων ΝομωνΣελ. 26
I. Η ΙδιαιτερΟτητα Του ΖητΗματοςΣελ. 26
ΙI. Η Ιστορική ΕξΕλιξη Της ΑντιμετΩπισης Του ΖητΗματοςΣελ. 27
A. Στα Προϊσχύσαντα ΕλληνικΑ ΣυντΑγματαΣελ. 27
Β. Στη ΝομολογιαΣελ. 30
ΙIΙ. Η Ρυθμιση Του αρθρου 78§2 Του Συνταγματος 1975/86/01/08Σελ. 35
A. Η ΠορεΙα Προς Την ΨΗφιση Της ΔιΑταξης Στην Ε' ΑναθεωρητικΗ ΒουλΗΣελ. 35
Β. Οι Δυο Δυνατες Ερμηνευτικες Προσεγγισεις Της ΔιαταξηςΣελ. 38
ΑνακεφαλαιωσηΣελ. 41
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ  
Το Περιεχομενο Της Συνταγματικης Προστασιας εναντι Της Θεσπισης Αναδρομικης Φορολογιας  
ΠρολΟγοΣΣελ. 45
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
Η ΑντιμετΩπιση Της ΑναδρομικΗς ΙσχΥος Των ΦορολογικΩν ΝΟμων Στο ΕυρωπαϊκΟ ΔΙκαιο & Το ΔΙκαιο Της Ε.Ε.Σελ. 47
Ι. Η ΕυρωπαϊκΗ Προστασια εναντι Της Αναδρομικης ΦορολογιαςΣελ. 47
Α. Η Επιβολη Φορολογιας Εντος Του Ρυθμιστικου Πεδιου Της ΕΣΔΑΣελ. 48
Β. Η Θεμελιωση & Το Περιεχομενο Της Προστασιας εναντι Της Θεσπισης Αναδρομικης ΦορολογιαςΣελ. 52
Γ. Συγκριτικα Συμπερασματα Ως Προς Το αρθρο 78§2 Συντ.Σελ. 57
ΙΙ. Η Προστασια εναντι Της Αναδρομικης Φορολογιας ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Σελ. 59
Α. Η Νομολογια Ως Προς Την Αναδρομικη Ισχυ Πραξεων Του Δικαιου Της Ε.Ε.Σελ. 60
Β. Η Νομολογια Ως Προς Τη Θεσπιση Αναδρομικης ΦορολογιαςΣελ. 63
Γ. Δυσαρμονια Με Την Καθιερωμενη ΕΡΜΗΝΕΙΑ Του αρθρου 78§2 Συντ.Σελ. 66
ΙΙΙ. Η Ερμηνευτικη Εναρμονιση ΤΗς Συνταγματικης, ΤΗς Ευρωπαϊκης & ΤΗς Προστασιας ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε.Σελ. 72
ΙV. Συμπερασμα Ως Προς Το Ρυθμιστικο Περιεχομενο Του αρ. 78§2 Συντ.Σελ. 76
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
Η Συνταγματικη Θεμελιωση Της Κατα Κανονα Απολυτης Απαγορευσης Της Θεσπισης Αναδρομικης ΦορολογιαςΣελ. 78
Ι. Τα Δομικα Συστατικα Της Συνταγματικης Προστασιας εναντι Της Θεσπισης Αναδρομικης ΦορολογιαςΣελ. 80
A. Η Επαυξημενη Ασφαλεια Δικαιου Στο Φορολογικο ΔικαιοΣελ. 81
Α.1. Η αρχή της ασφάλειας δικαίουΣελ. 81
Α.2. Τα ερείσματα της συνταγματικής επιταγής για επαυξημένη ασφάλεια δικαίου στο φορολογικό δίκαιοΣελ. 83
Α.2.α. Το δικαιοκρατικό περιεχόμενο των αρχών της νομιμότητας & της βεβαιότητας των φόρωνΣελ. 84
Α.2.β. Ο κυρωτικός χαρακτήρας της αθέτησης των φορολογικών υποχρεώσεωνΣελ. 90
Α.3. ΣυμπέρασμαΣελ. 98
Β. Η Αρχη Της Προστατευομενης Εμπιστοσυνης ΤΟΥ ΦορολογουμενΟΥΣελ. 99
Β.1. Η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνηςΣελ. 100
Β.2. Σχέση προστατευόμενης εμπιστοσύνης & ασφάλειας δικαίου στην προστασία έναντι των αναδρομικών νόμωνΣελ. 103
Β.2.α. Η αντικειμενική εγγύηση της ασφάλειας δικαίου & η υποκειμενική προστασία της εμπιστοσύνης του ιδιώτηΣελ. 103
Β.2.β. Ο υποκειμενικός χαρακτήρας της προστασίας έναντι των αναδρομικών νόμων εν γένειΣελ. 105
Β.3. Σχέση προστατευόμενης εμπιστοσύνης & ασφάλειας δικαίου στην προστασία έναντι της θέσπισης αναδρομικής φορολογίαςΣελ. 108
Β.3.α. Η αντικειμενική θεμελίωση της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των φορολογουμένων στον φορολογικό νόμοΣελ. 109
Β.3.β. Από την εμπιστοσύνη του ιδιώτη στην εμπιστοσύνη των φορολογουμένων: επιβεβαίωση (εκ) του άρθρου 78§2 Συντ.Σελ. 116
Γ. τΟ Δικαιωμα Στην Ιδιοκτησια ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ Φορολογικου ΔικαιουΣελ. 120
Γ.1. Η φορολόγηση ως περιορισμός του δικαιώματος στην ιδιοκτησίαΣελ. 120
Γ.2. Ο δια του φορολογικού δικαίου προσδιορισμός της ελεύθερης φορολογικών βαρών ιδιοκτησίαςΣελ. 123
ΙI. Η Συνταγματικη Προστασια Του Περιουσιακου Προγραμματισμου Του Φορολογουμενου εναντι Της Θεσπισης Αναδρομικης ΦορολογιαςΣελ. 127
Α. Η Προστασια Του Περιουσιακου Προγραμματισμου Των ΦορολογουμενωνΣελ. 127
Α.1. Το δικαίωμα προς ελεύθερη χρήση & διάθεση της καθαρής φορολογικών βαρών ιδιοκτησίαςΣελ. 127
Α.2. Η προβλεψιμότητα της εκ των υστέρων αναδρομικής φορολόγησηςΣελ. 131
Α.3. Σύγκριση με τις ευρωπαϊκές πηγές προστασίαςΣελ. 137
Β. Επιπροσθετα Επιχειρηματα Εκ Του ΣυνταγματοςΣελ. 140
Β.1. Το πρόταγμα για οικονομική ανάπτυξηΣελ. 141
Β.2. Η προστασία των κεφαλαίων του εξωτερικούΣελ. 144
Β.3. ΣυμπέρασμαΣελ. 149
Γ. Η Διακριση Της Περιπτωσης Της Για Το Μελλον Καταργησης Φορολογικων ΚινητρωνΣελ. 149
Γ.1. Η ιδιάζουσα περίπτωση της κατάργησης φορολογικών κινήτρωνΣελ. 149
Γ.2. Η θεμελίωση & τα βασικά χαρακτηριστικά της προστασίαςΣελ. 152
ΙΙΙ. ΣυμπερασμαΣελ. 154
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 
Οι ΟυσιαστικΕς ΠροϋποθΕσεις ΕφαρμογΗς Της ΧρονικΑ ΠεριορισμΕνης ΑναδρομικΗς ΙσχΥοςΣελ. 155
Ι. ΕκδηλΩσεις Της ΕπαυξημΕνης ΑσφΑλειας Του ΦορολογικοΥ ΔικαΙουΣελ. 155
A. Η Υλοποιηση Των Επιταγων Για Ασφαλεια Δικαιου Επι Θεσπισης Αναδρομικης Φορολογιας Σελ. 156
Α.1. «Καλή νομοθέτηση» & συνταγματικοί τύποι της νομοπαραγωγικής διαδικασίας προς διασφάλιση της ασφάλειας δικαίουΣελ. 156
Α.2. Η υλοποίηση της ασφάλειας δικαίου στο φορολογικό δίκαιοΣελ. 160
Α.2.α. Η συνταγματική απαγόρευση επιψήφισης φορολογικών κωδικοποιήσεων με συνοπτική διαδικασία Σελ. 161
Α.2.β. Η υλοποίηση της ασφάλειας δικαίου επί θέσπισης αναδρομικής φορολογίαςΣελ. 164
Β. Εκδηλωσεις Των Επαυξημενων Υποχρεωσεων Του Φορολογικου Νομοθετη Για Εγγυηση Της Ασφαλειας ΔικαιουΣελ. 166
Β.1. Η βεβαιότητα & η σαφήνεια του φορολογικού νόμουΣελ. 166
Β.2. Η συνταγματικότητα, συμβατότητα & εν γένει νομιμότητα του φορολογικού νόμουΣελ. 171
Β.2.α. Νομιμότητα κατά ασφάλειας δικαίου: περιγραφή του προβλήματοςΣελ. 171
Β.2.β. Η προστασία της εμπιστοσύνης σε αντισυνταγματική ρύθμισηΣελ. 175
Β.2.γ. Η προστασία της εμπιστοσύνης σε ρύθμιση μη συμβατή προς το δίκαιο της Ε.Ε.: Η περίπτωση της ανάκτησης φοροαπαλλαγήςΣελ. 179
Β.3. Η αξιολόγηση των πραγματικών συνεπειών του φορολογικού νόμου: Η περίπτωση της φοροαποφυγήςΣελ. 185
Γ. ΣυμπερασμαΣελ. 190
ΙΙ. Η Συνδρομη Λογων Δημοσιου ΣυμφεροντοςΣελ. 192
A. Δημοσιο Συμφερον & Αναδρομικοτητα Των Διοικητικων ΡυθμισεωνΣελ. 193
Β. Δημοσιο Συμφερον & Αναδρομικοτητα Των Φορολογικων ΡυθμισεωνΣελ. 195
Β.1. Δυνατές προσεγγίσεις Σελ. 195
Β.2. Ο συνταγματικά απαιτούμενος χαρακτήρας δημόσιου συμφέροντοςΣελ. 196
Β.2.α. Η θεμελίωση της απαίτησης συνδρομής «έκτακτων» και «επιτακτικών» λόγων δημοσίου συμφέροντοςΣελ. 197
Β.2.β. Η έννοια των «έκτακτων» και «επιτακτικών» λόγων δημοσίου συμφέροντος - Κριτήρια δικαστικού ελέγχουΣελ. 202
Β.2.γ. Οι περιπτώσεις φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και κατάχρησης δικαίουΣελ. 210
ΑνακεφαλαΙωσηΣελ. 214
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ  
Η ΕπαλΗθευση Των ΧρονικΩν ΠαραμΕτρων Του Αρθρου 78§2 Συντ.  
ΠρολΟγοΣΣελ. 217
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
Η εννοια Της Κατα Κανονα Απολυτης Απαγορευσης Της Αναδρομικης ΙσχυοςΣελ. 218
Ι. Οι Κρισιμες Για Την εννοια Της Αναδρομικοτητας Γενικες Αρχες Του Φορολογικου ΔικαιουΣελ. 218
A. Το Κρισιμο Εφαρμοστεο Νομοθετικο Καθεστως Στο Φορολογικο ΔικαιοΣελ. 218
Β. Ο Χρονος Γενεσης Της Φορολογικης Υποχρεωσης Κατα ΤοΝ ΝομοθετηΣελ. 222
Γ. Η Θεση Του ΠροβληματοςΣελ. 226
ΙΙ. Ο Τροπος Προσδιορισμου Του «Γεγονοτος Της Αναδρομης» - Μια Συγκριτικη Εξεταση Της Γερμανικης Νομολογιας & ΘεωριαςΣελ. 228
A. Ο Νομοθετικα Καθορισμενος Χρονος Γενεσης Της Φορολογικης ΥποχρεωσηςΣελ. 228
Α.1. Η έννοια της «τελείωσης των πραγματικών περιστατικών» κατά τη θεωρία της γνήσιας αναδρομικότηταςΣελ. 228
Α.2. Ο νομοθετικά καθορισμένος χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσηςΣελ. 229
Α.3. Η διάκριση «γνήσιας» & «μη γνήσιας» αναδρομικότητας στη φορολογία εισοδήματοςΣελ. 232
Α.4. Οι εγγενείς αδυναμίες της διάκρισηςΣελ. 233
Β. Το Νομοθετικα Τυποποιημενο Φορολογικο Περιστατικο Ή Το Πραγματικο Γεγονος;Σελ. 236
Β.1. Το νομοθετικά τυποποιημένο φορολογικό περιστατικόΣελ. 237
Β.1.α. Η «άμεση ισχύς» του νέου φορολογικού νόμου κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδουΣελ. 239
Β.1.β. Η διάσπαση της αρχής της περιοδικότηταςΣελ. 240
Β.1.γ. Μια πρώτη γενική αξιολόγησηΣελ. 241
Β.2. Το πραγματικό γεγονόςΣελ. 242
Β.3. Νομολογιακό παράδειγμαΣελ. 243
Β.4. Τα δύο είδη της προστατευόμενης εμπιστοσύνηςΣελ. 244
ΙΙΙ. Ο Συμφωνος Με Το Συνταγμα Τροπος ΠροσδιορισμουΣελ. 245
A. Επι Θεσπισης Αναδρομικης ΦορολογιαςΣελ. 246
Α.1. Αξιολόγηση της αρχής της περιοδικότητας & της διάσπασής τηςΣελ. 246
Α.2. Η κρίσιμη έννοια της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του φορολογουμένουΣελ. 252
Α.3. Η προτεινόμενη διάκριση μεταξύ αναδρομικών & μη αναδρομικών φορολογικών νόμωνΣελ. 255
Α.3.α. Στη φορολογία εισοδήματοςΣελ. 255
Α.3.β. Στη φορολογία κατοχής περιουσίαςΣελ. 258
Β. Επι Καταργησης Για Το Μελλον Φορολογικων ΚινητρωνΣελ. 261
ΙV. ΣυμπερασμαΣελ. 262
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
Η εκταση Της Κατ' Εξαιρεση Επιτρεπομενης Αναδρομικης ΙσχυοςΣελ. 263
Ι. Η εκταση Της Κατ' Εξαιρεση Επιτρεπομενης Αναδρομικης Ισχυος Κατα Την Ελληνικη Νομολογια & ΘεωριαΣελ. 263
A. Το Χρονικο Σημειο Της «Επιβολης Του Φορου» Κατα Το αρ. 78§2 Συντ.Σελ. 263
Β. Η ΕρμηνεΙα Του ορου «Οικονομικο ετος»Σελ. 267
Β.1. Στη φορολόγηση του εισοδήματοςΣελ. 267
Β.1.α. Στη συστηματική φορολόγησηΣελ. 267
Β.1.β. Στην εφάπαξ φορολόγησηΣελ. 273
Β.2. Στη φορολογία κατοχής περιουσίαςΣελ. 282
ΙΙ. Η Επαληθευση Της εκτασης Της Κατ' Εξαιρεση Επιτρεπομενης Αναδρομικης ΙσχυοςΣελ. 288
Α. Υπο Το Πρισμα Της Αρχης Της Φοροδοτικης ΙκανοτηταςΣελ. 289
Β. Υπο Το Πρισμα Της Αρχης Της Προστατευομενης Εμπιστοσυνης Των ΦορολογουμενωνΣελ. 292
Β.1. Φορολογικοί θεσμοί εγγύησης της ασφάλειας δικαίου κατά το διοικητικό στάδιο εξατομίκευσης του φόρουΣελ. 293
Β.1.α. Η φορολογική παραγραφήΣελ. 294
Β.1.β. Η ενισχυμένη οριστικότητα της προσδιοριστικής του φόρου πράξηςΣελ. 300
Β.1.γ. Η αυτοδίκαιη εκ του νόμου αναστολή εκτελέσεως της προσδιοριστικής του φόρου πράξηςΣελ. 306
Β.2. Μια περαιτέρω εξειδίκευση του περιεχομένου της αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης των φορολογουμένωνΣελ. 312
Β.2.α. Η συνάφεια της ασφάλειας δικαίου κατά τη φορολογική διαδικασία με τη νομοθετική θέσπιση αναδρομικής φορολογίαςΣελ. 314
Β.2.β. Η εκ της ασφάλειας δικαίου δεύτερη κρίσιμη για το εφαρμοστέο φορολογικό δίκαιο χρονική στιγμήΣελ. 316
Β.2.γ. Η διεύρυνση του περιεχομένου της «προστατευτέας» εμπιστοσύνης των φορολογουμένων Σελ. 320
Β.3. Η επαλήθευση της οριζόμενης στο άρθρο 78§2 Συντ. έκτασης της επιτρεπόμενης αναδρομής Σελ. 325
Β.4. Ο αποκλεισμός της οριζόμενης στο άρθρο 78§2 Συντ. έκτασης της επιτρεπόμενης αναδρομής Σελ. 328
Β.4.α. Η φορολογία μεταβίβασης ακινήτων Σελ. 330
Β.4.β. Ο Φόρος Προστιθέμενης ΑξίαςΣελ. 331
Β.4.γ. Η φορολογία κληρονομιώνΣελ. 332
Β.4.δ. Η φορολογία δωρεών και γονικών παροχώνΣελ. 336
Β.4.ε. ΣυμπέρασμαΣελ. 337
Γ. Στα Πλαισια Της Σταθμισης Με Το Δημοσιο ΣυμφερονΣελ. 338
ΑνακεφαλαιωσηΣελ. 344
Συνοψη ΣυμπερασματωνΣελ. 345
Λιστα Παραπεμπομeνων ΑποφaσεωνΣελ. 351
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 371
Ελληνογλωσση ΒιβλιογραφιαΣελ. 371
Γερμανοφωνη ΒιβλιογραφιαΣελ. 394
Αγγλοφωνη ΒιβλιογραφιαΣελ. 408
γαλλοφωνη ΒιβλιογραφιαΣελ. 415
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝΣελ. 417
Back to Top