Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ


  • Δογματική θεμελίωση
  • Άσκηση δικαιώματος ψήφου και λοιπών μετοχικών δικαιωμάτων
  • Έννομες συνέπειες

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14.7€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 42,00 € Ειδική Τιμή 35,70 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14432
Καραμανάκου Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Περάκης Ε.

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η υποχρέωση πίστης των μετόχων στην ανώνυμη εταιρία τόσο απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρίας, όσο και απέναντι στους λοιπούς μετόχους.

Η υποχρέωση πίστης των εταίρων, ενώ θεωρείται δεδομένη στο δίκαιο των προσωπικών εταιριών λόγω του συμβατικού τους χαρακτήρα, γεννά αρκετές αμφισβητήσεις και προβληματισμούς ως προς την αποδοχή της στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας λόγω των τυπολογικών χαρακτηριστικών αυτής, που δεν επιτρέπουν τη γέννηση συμβατικού χαρακτήρα σχέσεων μεταξύ των μετόχων.

Παρʼ όλα αυτά σε όλες τις αναπτυγμένες έννομες τάξεις έχει διαγνωστεί εδώ και αρκετό καιρό η ανάγκη, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε νομολογιακό επίπεδο, για αναγνώριση κάποιας μορφής υποχρέωσης πίστης και στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, ενώ τα τελευταία χρόνια η ύπαρξη υποχρέωσης πίστης των μετόχων έχει αρχίσει να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικού διαλόγου και στην ελληνική έννομη τάξη.

Η διερεύνηση της δυνατότητας θεμελίωσης της υποχρέωσης πίστης ως μηχανισμού ελέγχου της μετοχικής συμπεριφοράς, αλλά και τα υποκείμενα, η έκταση και οι πιθανές περιπτώσεις εφαρμογής αυτής στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας συνιστούν τα ειδικότερα σημεία έρευνας της παρούσας μελέτης.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XIX
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ι. Η προβληματική της παρούσας μελέτηςΣελ. 1
ΙΙ. Διάγραμμα μελέτης - Ερευνώμενα ζητήματαΣελ. 1
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ  
Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Η ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 
Ι. Οι μορφές εμφάνισης της ανώνυμης εταιρίας 
Α. Ο «ιδεατός τύπος» της ανώνυμης εταιρίας και η «μικρή» ανώνυμη εταιρία 
1. Η «μεγάλη» ή «ανοιχτού τύπου» ανώνυμη εταιρίαΣελ. 5
2. Η «μικρή» ή «κλειστή» ή «προσωποπαγής» ανώνυμη εταιρίαΣελ. 7
α. Μορφολογικά χαρακτηριστικά και οργανωτική διάρθρωση της «μικρής» ή «κλειστής» ΑΕΣελ. 8
β. Αξιολόγηση της μεταχείρισης των «μικρών» ΑΕ από τον έλληνα νομοθέτηΣελ. 9
Β. 'Αλλες «άτυπες» μορφές εμφάνισης της ανώνυμης εταιρίας 
1. Η έννοια του «Τύπου»Σελ. 12
2. H «μεικτή» δημόσια ΑΕΣελ. 14
3. Η εξαρτημένη ανώνυμη εταιρία (όμιλοι επιχειρήσεων)Σελ. 15
4. Οι ανώνυμες εταιρίες με ίσες συμμετοχές (50:50) και η μονοπρόσωπη ΑΕΣελ. 16
II. Ενδοεταιρικές συγκρούσεις συμφερόντων 
Α. Συγκρούσεις συμφερόντων στις ενώσεις προσώπων εν γένειΣελ. 17
Β. Συγκρούσεις μετοχικών συμφερόντων στην ανώνυμη εταιρία 
1. Η AE ως τόπος συνάντησης ετερόκλητων συμφερόντωνΣελ. 18
2. Οι κατηγορίες των μετόχωνΣελ. 19
Γ. Συγκρούσεις μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας 
1. Το δίπολο πλειοψηφίας - μειοψηφίας εντός γενικής συνέλευσης 
α. Περιγραφή και αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας του πλειοψηφικού συστήματος στις ΑΕΣελ. 23
β. Η πρωτοκαθεδρία της πλειοψηφίας στη γενική συνέλευσηΣελ. 25
γ. Περιπτώσεις ανάδειξης της δύναμης της μειοψηφίας έναντι της πλειοψηφίας 
i. «Παρακωλύουσα μειοψηφία»Σελ. 26
ii. Δυνατότητες επιρροής των μικρομετόχωνΣελ. 28
iii. Λόγοι, που ωθούν τους μειοψηφούντες μετόχους σε καταχρηστικές συμπεριφορέςΣελ. 30
2. Η επιρροή των μετόχων στη διοίκηση και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίαςΣελ. 30
ΙΙΙ. Αναγκαιότητα θεμελίωσης της υποχρέωσης πίστης των μετόχωνΣελ. 32
Α. Η διατύπωση της προβληματικής και η αναζήτηση λύσηςΣελ. 32
Β. Η προσφυγή στη λύση της υποχρέωσης πίστης και η σημασία τηςΣελ. 34
Γ. Η ανάγκη για συναγωγή ενός καθήκοντος εταιρικής πίστης μέσα από τη θεώρηση της «agency»Σελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Ι. Η παραδοσιακή θέση της ελληνικής θεωρίας και νομολογίας 
Α. Περιορισμός της υποχρέωσης πίστης μόνο στις προσωπικές εταιρίεςΣελ. 38
Β. Μη αποδοχή της υποχρέωσης πίστης στις ανώνυμες εταιρίες 
1. Έλλειψη συμβατικών σχέσεων μεταξύ των μετόχωνΣελ. 39
2. Περιορισμός της ευθύνης των μετόχων μέχρι το ύψος της εισφοράς τουςΣελ. 42
ΙΙ. Κριτική της παραδοσιακής θέσης και νεώτερες θεωρητικές και νομολογιακές εξελίξειςΣελ. 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 
Ι. Η στάση της γερμανικής θεωρίας και νομολογίας 
Α. Ιστορική αναδρομή στη νομολογιακή και θεωρητική εξέλιξη του θεσμού μέχρι και το τέλος του β' παγκοσμίου πολέμου 
1. Αναγνώριση της υποχρέωσης πίστης μόνο στις προσωπικές εταιρίες και στην εταιρία περιορισμένης ευθύνηςΣελ. 48
2. Η υποχρέωση πίστης στην ανώνυμη εταιρίαΣελ. 49
Β. Σύγχρονη θεωρητική και νομολογιακή αντιμετώπιση του ζητήματος (τέλος β' παγκοσμίου πολέμου μέχρι σήμερα)Σελ. 52
ΙI. H εμπειρία της γαλλικής έννομης τάξης 
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσειςΣελ. 54
Β. Η καταχρηστική συμπεριφορά της πλειοψηφίας (abus de majorit?)Σελ. 56
Γ. Η καταχρηστική συμπεριφορά της μειοψηφίας (abus de minorit?)Σελ. 60
IIΙ. Η υποχρέωση πίστης των μετόχων στα νομικά συστήματα του αγγλοσαξονικού δικαίουΣελ. 61
ΙV. Συμπέρασμα δικαιοσυγκριτικής μελέτηςΣελ. 64
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 
Ι. Διάκριση ενός εταιρικού καθήκοντος πίστης από άλλες συναφείς έννοιες 
Α. Διάκριση από τη γενική αρχή της καλής πίστης των άρθρ. 200 και 288 ΑΚΣελ. 65
Β. Διάκριση από την «οργανική» υποχρέωση πίστης των μελών του δ.σ.Σελ. 68
II. Παράμετροι της υποχρέωσης πίστης 
Α. Η λειτουργία και οι εκδηλώσεις της υποχρέωσης πίστηςΣελ. 70
Β. Το προστατευτικό πεδίο της υποχρέωσης πίστης: η εταιρία και τα μέλη τηςΣελ. 72
ΙΙΙ. Το εταιρικό συμφέρον ως κατευθυντήρια γραμμή της υποχρέωσης πίστης 
Α. Σύντομη παρουσίαση της έννοιας του εταιρικού συμφέροντος και διάκρισή του από τα μετοχικά συμφέρονταΣελ. 74
Β. Η λειτουργία του εταιρικού συμφέροντος κατά τη δράση των μετόχωνΣελ. 77
ΙV. Υποχρέωση πίστης και αρχή της ίσης μεταχείρισης των μετόχωνΣελ. 79
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ  
ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΗΣ: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 
Ι. Προσφυγή σε διατάξεις του δικαίου των αδικοπραξιών 
Α. Ευθύνη του μετόχου με βάση το άρθρ. 914 ΑΚ 
1. Ο προβληματισμόςΣελ. 85
2. Το «παράνομο» στο πλαίσιο του άρθρ. 914 ΑΚΣελ. 86
3. Η συνδρομή του «παρανόμου» σε περίπτωση προσβολής του μετοχικού δικαιώματοςΣελ. 87
B. Ευθύνη μετόχου με βάση το άρθρ. 919 ΑΚ 
1. Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του άρθρ. 919 ΑΚΣελ. 93
2. Δυσχέρειες επίκλησης του άρθρ. 919 ΑΚ για τη θεμελίωση ευθύνης του μετόχουΣελ. 94
ΙΙ. Το άρθρ. 281 ΑΚ ως όριο στις καταχρηστικές συμπεριφορές των μετόχων 
A. Η κατάχρηση δικαιώματος κατά το άρθρ. 281 ΑΚ και οι εκφάνσεις του στην ανώνυμη εταιρίαΣελ. 95
Β. Περιορισμένη προστασία από την εφαρμογή του άρθρ. 281 ΑΚΣελ. 96
ΙΙΙ. Προσφυγή σε άλλους θεσμούς του αστικού δικαίουΣελ. 98
Α. Έννομη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των μετόχων και «culpa in contrahendo» 
1. Η υποχρέωση των μερών για επίδειξη συναλλακτικής πίστης κατά το προσυμβατικό στάδιοΣελ. 99
2. Η ακαταλληλότητα της προσυμβατικής ευθύνης για τη συναγωγή σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μετόχωνΣελ. 100
Β. Έννομη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των μετόχων και σύμβαση με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτουΣελ. 102
1. Έννοια και σκοπός της σύμβασης με προστατευτική τριτενέργειαΣελ. 103
2. Προϋποθέσεις κατάφασης της σύμβασης με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτουΣελ. 104
3. Εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής της σύμβασης με προστατευτική τριτενέργεια στις σχέσεις των μετόχωνΣελ. 106
IV. ΣυμπέρασμαΣελ. 108
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝΤΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Ι. Παρουσίαση της προβληματικής 
Α. Η υποχρέωσης πίστης ως απόρροια της καταχρηστικής επιρροής του μετόχου στη διοίκηση της εταιρίαςΣελ. 109
Β. Η έννοια του κυριαρχούντος μετόχουΣελ. 111
IΙ. Η θεώρηση του κυριαρχούντος μετόχου ως εν τοις πράγμασι διοικητή 
Α. Η άποψη περί δέσμευσης του κυριαρχούντος μετόχου από τα καθήκοντα πίστης των μελών του ΔΣΣελ. 113
Β. Κριτική 
1. Ως προς την εξίσωση του κυριαρχούντος μετόχου με εν τοις πράγμασι διοικητήΣελ. 118
2. Ως προς το πεδίο εφαρμογήςΣελ. 122
3. Ως προς τη σύνδεση της θεμελίωσης της μετοχικής πίστης με μια «οιοινεί» οργανική θέση του μετόχουΣελ. 124
ΙΙI. Η θεώρηση του κυριαρχούντος μετόχου ως «εμπιστευματοδόχου» ή «καταπιστευματούχου»Σελ. 125
Α. Εννοιολογική και λειτουργική προσέγγιση 
1. Έννοια, σκοπός και επιτρεπτό της καταπιστευτικής δικαιοπραξίαςΣελ. 125
2. Ο θεσμός του «trust» του αγγλοσαξονικoύ δικαίουΣελ. 127
3. Ο μέτοχος ως «διαχειριστής καταπιστεύματος»Σελ. 128
Β. ΚριτικήΣελ. 130
Γ. Εξέταση της συνδρομής των διατάξεων περί διοίκησης αλλοτρίωνΣελ. 133
ΙV. ΣυμπέρασμαΣελ. 135
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕ 
I. Η θεωρία για την «προσωποπαγή δομή της ανώνυμης εταιρίας» 
A. Ο θεωρητικός συλλογισμόςΣελ. 136
B. ΚριτικήΣελ. 137
ΙΙ. Η σύσταση «παράλληλης προσωπικής εταιρίας» 
Α. Προέλευση του συλλογισμούΣελ. 139
Β. Μορφολογική παρουσίασηΣελ. 140
Γ. Έννοια, φύση και λειτουργία των εξωεταιρικών συμφωνιώνΣελ. 141
Δ. Η νομιμότητα της σύστασης «παράλληλης προσωπικής εταιρίας» από τους μετόχουςΣελ. 143
Ε. Προβληματισμοί από την εφαρμογή της κατασκευής της «παράλληλης αστικής εταιρίας» 
1. Στενή αλληλεξάρτηση του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας και του δικαίου των προσωπικών εταιριώνΣελ. 145
2. Μεταβολές στο πρόσωπο των μελώνΣελ. 145
3. Έννομες συνέπειες από την παράβαση της εξωεταιρικής συμφωνίαςΣελ. 148
4. Εξωεταιρικές συμφωνίες και ελαττωματικότητα των αποφάσεων της γ.σ.Σελ. 149
5. Η «παράλληλη προσωπική εταιρία» ως κατασκευή ανάγκηςΣελ. 153
ΙΙΙ. ΣυμπέρασμαΣελ. 154
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
Η «ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ» ΩΣ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 
Ι. Η μετοχική σχέση ως θεμέλιο της υποχρέωσης πίστης των μετόχων απέναντι στο νομικό πρόσωπο της ΑΕΣελ. 156
Α. Έννοια και νομική φύση του καταστατικού 
1. Καταστατικό με την ευρεία και τη στενή του όρου έννοιαΣελ. 157
2. Διερεύνηση της νομικής φύσης του καταστατικού (υπό στενή έννοια) 
α. Το καταστατικό ως κανονιστική πράξηΣελ. 160
β. Το καταστατικό ως δικαιοπραξίαΣελ. 163
i. Η «συμβατική» θεωρίαΣελ. 164
ii. Το καταστατικό ως μονομερής (πολυπρόσωπη ή μονοπρόσωπη) δικαιοπραξίαΣελ. 166
γ. Ο διφυής χαρακτήρας του καταστατικούΣελ. 168
δ. Κριτική των θεωριών - συμπέρασμα 
i. Αδυναμίες της «συμβατικής» θεωρίαςΣελ. 171
ii. Αντιρρήσεις ως προς το χαρακτήρα του καταστατικού ως αμιγώς μονομερούς ιδρυτικής πράξηςΣελ. 173
iii. Κριτική της «κανονιστικής» θεωρίαςΣελ. 174
iv. Το καταστατικό ως οργανωτική σύμβαση με στοιχεία ενοχικής και κανονιστικής φύσηςΣελ. 176
Β. Η υπαγωγή των μετόχων στο καταστατικό και η δέσμευσή τους προς επίδειξη πίστης απέναντι στο νομικό πρόσωπο της ΑΕ 
1. Έννοια, θεμελίωση και νομική φύση της μετοχικής σχέσηςΣελ. 178
2. Ο ουσιαστικός χαρακτήρας της μετοχικής σχέσηςΣελ. 180
3. Η μετοχική σχέση ως δηλωτική της συμμετοχής σε μία κοινότητα σκοπού 
α. Η ΑΕ ως εταιρία με την ευρεία έννοια του όρουΣελ. 182
β. Το άρθρ. 741 ΑΚ ως θεμελιώδης διάταξη του εταιρικού δικαίουΣελ. 183
4. Η υποχρέωση πίστης ως εγγενές στοιχείο της δέσμευσης του μετόχου προς επιδίωξη του εταιρικού σκοπούΣελ. 185
5. Οι διαφορές στην ένταση του μετοχικού δεσμού και οι διαβαθμίσεις στην έκταση της υποχρέωσης πίστηςΣελ. 188
ΙΙ. Εταιρική πίστη μεταξύ των μελών της ΑΕ και μετοχική ισχύς 
Α. Το ζήτημα της συναγωγής εταιρικής φύσεως δεσμών μεταξύ των μετόχωνΣελ. 191
1. Η θεωρία περί ειδικού νομικού δεσμού μεταξύ των μετόχων ως θεμέλιο της υποχρέωσης πίστηςΣελ. 191
2. Ανυπαρξία εταιρικών δεσμών μεταξύ των μετόχωνΣελ. 193
Β. Η αμοιβαία εταιρική πίστη ως «αντίβαρο» στην εκμετάλλευση της (de jure και de facto) εξουσίας του μετόχου 
1. Η αρχή της αντιστοίχισης μεταξύ εξουσίας και ευθύνηςΣελ. 194
2. Η εξουσία που απορρέει από τη μετοχική σχέση και τα όρια αυτήςΣελ. 197
3. Οι κλιμακώσεις της «μετοχικής εξουσίας» ως κριτήριο της έντασης της υποχρέωσης πίστηςΣελ. 200
4. Τα λοιπά κριτήρια καθορισμού της έντασης της υποχρέωσης πίστης 
α. Η πραγματική δομή της εταιρίαςΣελ. 202
β. Ο βαθμός εγγύτητας με τον εταιρικό σκοπόΣελ. 204
5. Τα όρια της υποχρέωσης πίστηςΣελ. 206
III. ΣυμπέρασμαΣελ. 209
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ  
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ 
Ι. Γενικές παρατηρήσεις 
A. Η σημασία του δικαιώματος ψήφου και η ανάγκη θέσης ορίων κατά την άσκησή τουΣελ. 213
Β. Η έννοια της αρνητικής και της θετικής δέσμευσης του δικαιώματος ψήφουΣελ. 217
Γ. Υποκειμενικό πεδίο της υποχρέωσης πίστης κατά την άσκηση του δικαιώματος ψήφου 
1. Μέτοχος πλειοψηφίας, μέτοχος μειοψηφίας, μικρομέτοχοςΣελ. 221
2. Το ζήτημα της «τυχαίας» ή «συμπτωματικής» πλειοψηφίας/μειοψηφίαςΣελ. 223
Δ. Το περιεχόμενο της υποχρέωσης πίστης κατά την άσκηση του δικαιώματος ψήφου 
1. Γενικές κατευθύνσειςΣελ. 226
2. Η αρχή της αναλογικότητας (υπό ευρεία έννοια)Σελ. 231
Ε. O δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης 
1. Η υποχρέωση πίστης ως νομικό θεμέλιο του ουσιαστικού ελέγχου των αποφάσεωνΣελ. 234
2. Ο έλεγχος της «επιχειρηματικής κρίσης» των μετόχωνΣελ. 237
3. Η κατηγοριοποίηση σε ομάδες ως πυξίδα της δικανικής κρίσηςΣελ. 241
ΙΙ. Ειδικές περιπτώσεις 
Α. Αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση της εταιρίαςΣελ. 242
Β. Η εκλογή και η ανάκληση των μελών του δ.σ.Σελ. 244
Γ. Η λύση της ανώνυμης εταιρίαςΣελ. 246
Δ. Αποφάσεις σχετικά με τις μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου 
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 253
2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίουΣελ. 255
Ε. Η εξυγίανση της επιχείρησηςΣελ. 258
ΣΤ. Λοιπές αποφάσεις τροποποιητικές του καταστατικού 
1. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 265
2. Το παράδειγμα της απόφασης περί μεταβολής του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησηςΣελ. 267
Ζ. Η απόφαση περί αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησηςΣελ. 270
Η. Η απόφαση περί διάθεσης των εταιρικών κερδώνΣελ. 276
Θ. Αποφάσεις με αντικείμενο δομικές εταιρικές μεταβολέςΣελ. 278
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ 
I. Ελαττωματικότητα απόφασης και ψήφων 
Α. Η ακυρότητα των διδόμενων ψήφωνΣελ. 281
Β. Η ακυρωσία της απόφασης της γενικής συνέλευσης 
1. Η «κατάχρηση της εξουσίας» ως λόγος ακυρωσίας της απόφασηςΣελ. 285
2. Πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρ. 35α § 2 περ. β' κ.ν. 2190/1920Σελ. 288
3. Αγωγή ακύρωσης και ασφαλιστικά μέτραΣελ. 292
4. Η αξίωση αποζημίωσης του άρθρ. 35α § 4 εδ. 1 κ.ν. 2190/1920Σελ. 293
II. Αξίωση αποζημίωσης κατά το κοινό δίκαιο 
Α. Θεμελίωση της αποζημιωτικής ευθύνης του μετόχουΣελ. 295
Β. ΥπαιτιότηταΣελ. 298
Γ. Δικαιούχοι της αξίωσης αποζημίωσηςΣελ. 300
ΙΙI. Προτεινόμενα μέσα παροχής έννομης προστασίας σε περίπτωση παράβασης της θετικής υποχρέωσης ψήφου 
Α. Το απρόσφορο της αγωγής ακύρωσης στην περίπτωση των «αρνητικών» αποφάσεων της γ.σ.Σελ. 304
Β. Η άσκηση καταψηφιστικής αγωγής για καταδίκη σε δήλωση βούλησηςΣελ. 306
Γ. 'Ασκηση «αναγνωριστικής αγωγής» σε συνδυασμό με την αγωγή ακύρωσηςΣελ. 309
ΙV. Η δυνατότητα δικαστικής λύσης της ΑΕ για σπουδαίο λόγο 
Α. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρ. 48α § 1 κ.ν. 2190/1920Σελ. 312
Β. Η παράβαση της υποχρέωσης πίστης ως «σπουδαίος λόγος»Σελ. 313
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Ι. Η υποχρέωση πίστης κατά την άσκηση των λοιπών μετοχικών δικαιωμάτων 
Α. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 317
Β. Τα δικαιώματα των άρθρ. 35β § 4 και 35α § 3 κ.ν. 2190/1920Σελ. 319
Γ. Το δικαίωμα του μετόχου για παροχή πληροφοριώνΣελ. 327
ΙΙ. Η υποχρέωση πίστης κατά την εξωθεσμική δράση του μετόχου 
Α. Η επιρροή του μετόχου στα μέλη της διοίκησης 
1. Προϋποθέσεις διαπίστωσης της ασκούμενης επιρροής στη διοίκησηΣελ. 330
2. Η περίπτωση των «κεκρυμμένων διανομών της εταιρικής περιουσίας» 
α. Η προβληματικήΣελ. 332
β. Το πραγματικό των συγκεκαλυμμένων καταβολώνΣελ. 334
γ. Έννομες συνέπειεςΣελ. 336
Β. Η υποχρέωση μη ανταγωνισμού 
1. Έννοια, σκοπός και θεμελίωσηΣελ. 338
2. Πεδίο εφαρμογής 
α. Πράξεις που υπάγονται στον εταιρικό σκοπόΣελ. 344
β. Περιπτώσεις απαγορευμένης ανταγωνιστικής δραστηριότηταςΣελ. 345
3. Έννομες συνέπειεςΣελ. 350
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΣελ. 353
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 359
ΕλληνικήΣελ. 359
ΞενόγλωσσηΣελ. 370
Back to Top