Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η ρύθμιση του άρθρου 34 του Ν. 2121/1993 και συγκριτική επισκόπηση (Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία)

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 37,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15733
Κοντουμά Ε Λ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
  • Έκδοση: 2016
  • Σχήμα: 17x24
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 296
  • ISBN: 978-960-562-567-2
  • ISBN: 978-960-562-567-2
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Το έργο «Η σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής» εντάσσεται στη σειρά μελετών Αστικού Δικαίου.  Τα οπτικοακουστικά έργα, με τις σημερινές πολλαπλές εκφάνσεις τους, έχουν ιδιαίτερη πολιτιστική και οικονομική βαρύτητα, συνιστώντας έναν από τους κυριότερους μοχλούς ανάπτυξης στο πλαίσιο της σύγχρονης μεταβιομηχανικής κοινωνίας. Παρά τη μεγάλη σπουδαιότητα του αντικειμένου, στον χώρο της ελληνικής νομικής βιβλιογραφίας έλειπε μια συνολική, μονογραφική αντιμετώπιση των σχετικών ρυθμίσεων. Το κενό αυτό έρχεται πλέον να καλύψει το βιβλίο αυτό, το οποίο αναλύει σε βάθος και αναδεικνύει ιστορικώς, συγκριτικώς και με βάση το ισχύον ελληνικό δίκαιο τα κρίσιμα εκείνα στοιχεία που πρέπει να συντρέχουν για να γίνει δεκτή η ύπαρξη οπτικοακουστικού έργου και να θεμελιωθεί η σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής, προβαίνοντας αφενός μεν σε λεπτές εννοιολογικές διαφοροποιήσεις και κατηγοριοποιήσεις, αφετέρου δε δίνοντας ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες λύσεις για τα υφιστάμενα προβλήματα.

Αναλύονται διεξοδικά και με επιστημονική ενάργεια και πληρότητα τα θέματα των υποκειμένων της οπτικοακουστικής σύμβασης (παραγωγός, σκηνοθέτης, δημιουργοί των επί μέρους συμβολών), το διττό αντικείμενο της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής (σύμβαση δημιουργίας και σύμβαση εκμετάλλευσης), το περιεχόμενό της και οι ως προς αυτό υφιστάμενοι νόμιμοι και συμβατικοί περιορισμοί κ.λπ.

Εξαιρετικά πρωτότυπες είναι οι κατηγοριοποιήσεις που γίνονται και οι λύσεις που προτείνονται αναφορικά με τις περιπτώσεις ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης δε θα κατατοπιστεί μόνον σε πλάτος και βάθος για τα θιγόμενα ζητήματα, αλλά και θα οπλιστεί με όλα τα απαραίτητα δογματικά και μεθοδολογικά εργαλεία για τις περαιτέρω έρευνές του.

Το έργο συνοδεύεται από εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  Σελ. 1
1. Αντικείμενο της μελέτης Σελ. 2
2. Δομή της μελέτης Σελ. 4
3. Μεθοδολογική προσέγγιση Σελ. 4
3.1. Γενικά Σελ. 4
3.2. Η συμβολή του συγκριτικού δικαίου Σελ. 5
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
Ιστορικά και συγκριτικά στοιχεία για τον κινηματογράφο  
Ι. Ιστορικά στοιχεία για τον κινηματογράφο Σελ. 9
1. H γέννηση του κινηματογράφου Σελ. 9
2. Βιομηχανική ανάπτυξη του κινηματογράφου Σελ. 10
ΙΙ. Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας του κινηματογραφικού/ οπτικοακουστικού έργου στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας Σελ. 12
1. Διεθνής Συνθήκη της Βέρνης - Παρισίου Σελ. 13
2. Ελληνική έννομη τάξη Σελ. 14
3. Γαλλική έννομη τάξη Σελ. 18
3.1. Πρώτα βήματα προστασίας από την νομολογία Σελ. 18
3.2. Η νομοθεσία του 1957 Σελ. 21
3.3. Η νομοθεσία του 1985 (νόμος 85-660 της 3ης Ιουλίου 1985  
σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και  
συγγενικά δικαιώματα) και ο Κώδικας για την Διανοητική  
Ιδιοκτησία του 1992 Σελ. 21
4. Γερμανική έννομη τάξη Σελ. 22
4.1. Πρώτα βήματα προστασίας Σελ. 22
4.2. Οι νομοθεσίες του 1910 Σελ. 22
4.3. Η νομοθεσία του 1965 (Urhebergesetz) Σελ. 23
5. Μεγάλη Βρετανία Σελ. 23
5.1. Πρώτα βήματα προστασίας Σελ. 23
5.2. Η νομοθεσία του 1911 Σελ. 24
5.3. Η νομοθεσία του 1956 Σελ. 27
5.4. Η νομοθεσία του 1988: The Copyright Designs  
and Patents Act 1988 Σελ. 28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
Το νομικό καθεστώς του κινηματογραφικού/οπτικοακουστικού έργου ως έργου, αντικειμένου της πνευματικής ιδιοκτησίας  
Ι. Από το κινηματογραφικό έργο στο οπτικοακουστικό έργο: ορισμοί και εννοιολογικές παρατηρήσεις Σελ. 29
1. Ο όρος «οπτικοακουστικό έργο» στις διατάξεις  
διεθνών συμβάσεων Σελ. 30
2. Ο όρος «οπτικοακουστικό έργο» στο ευρωπαϊκό δίκαιο Σελ. 31
3. Το «οπτικοακουστικό έργο» στην ελληνική έννομη τάξη Σελ. 33
4. Το «οπτικοακουστικό έργο» (oeuvre audiovisuelle)  
στην γαλλική έννομη τάξη Σελ. 38
5. Το «Filmwerk» στην γερμανική έννομη τάξη Σελ. 40
6. Ορολογία στην αγγλική έννομη τάξη Σελ. 41
7. Συμπερασματικά Σελ. 43
ΙΙ. Προϋποθέσεις προστασίας του οπτικοακουστικού έργου από τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 και συγκριτικές αναφορές Σελ. 44
1. Η πρωτοτυπία Σελ. 44
2. Η μορφή του οπτικοακουστικού έργου Σελ. 50
3. Αποτελεί προϋπόθεση για τα οπτικοακουστικά έργα  
η εγγραφή σε υλικό φορέα; Σελ. 51
4. Η αρχή της μη διατύπωσης Σελ. 54
5. Συμπέρασμα Σελ. 55
ΙΙΙ. Νομικός χαρακτηρισμός του οπτικοακουστικού έργου ως αντικειμένου της πνευματικής ιδιοκτησίας που δημιουργείται με την συμβολή περισσότερων πνευματικών δημιουργών - Συγκριτικές αναφορές Σελ. 55
1. Κατηγορίες που ορίζονται από τον νόμο για τα έργα  
που δημιουργούνται με την συμβολή περισσότερων  
πνευματικών δημιουργών Σελ. 55
1.1. Έργο συνεργασίας Σελ. 56
1.2. Συλλογικό έργο Σελ. 58
1.3. Έργο σύνθετο Σελ. 60
1.4. Συλλεκτικό έργο Σελ. 63
2. Η υπαγωγή του οπτικοακουστικού έργου στις κατηγορίες  
που προβλέπονται από τον νόμο Σελ. 64
2.1. Το οπτικοακουστικό έργο ως συλλογικό έργο Σελ. 67
2.1.1. Νομική θεμελίωση Σελ. 67
2.1.2. Η ανατροπή του τεκμηρίου του άρθρου 9  
του νόμου 2121/1993 Σελ. 68
2.1.3. Το άρθρο 34 § 2 του νόμου 2121/1993 ως δικλείδα  
ασφαλείας κατά της ανατροπής του τεκμηρίου του άρθρου 9  
του νόμου 2121/1993 Σελ. 71
2.2. Το οπτικοακουστικό έργο, ένα σύνθετο έργο; Σελ. 72
2.2.1. Η κοινή έμπνευση στην περίπτωση παραγγελίας  
οπτικοακουστικού έργου Σελ. 73
2.2.2. Η ενσωμάτωση του προϋπάρχοντος αυτόνομου έργου  
ως επιμέρους συμβολή στο οπτικοακουστικό έργο Σελ. 74
2.3. Όταν το σχήμα δημιουργίας υπολείπεται των ορίων μιας  
προσωπικής πνευματικής συμβολής Σελ. 78
2.4. Συγκριτικές αναφορές Σελ. 79
2.4.1. Γαλλία Σελ. 79
2.4.2. Γερμανία Σελ. 80
2.4.3. Μεγάλη Βρετανία Σελ. 82
2.4.4. Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο Σελ. 83
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
Η κατάρτιση της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής  
Ι. Γενικές παρατηρήσεις συγκριτικού δικαίου για τις συμβάσεις οπτικοακουστικής παραγωγής Σελ. 86
ΙΙ. Τα μέρη στην σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής Σελ. 88
1. Ο παραγωγός Σελ. 88
1.1. Ορισμός και καθήκοντα Σελ. 88
1.2. Απαιτούμενα προσόντα από τον νόμο Σελ. 92
1.3. Η επιχειρησιακή δραστηριότητα Σελ. 93
1.4. Συγκριτικές αναφορές Σελ. 94
2. Ο πνευματικός δημιουργός του οπτικοακουστικού έργου Σελ. 96
2.1. Ο πνευματικός δημιουργός του ενιαίου οπτικοακουστικού  
έργου (άρθρο 34 §1 του νόμου 2121/1993) Σελ. 96
2.2. Οι πνευματικοί δημιουργοί των επιμέρους συμβολών  
που ενσωματώνονται στο οπτικοακουστικό έργο  
(άρθρο 34 §2 του νόμου 2121/1993) Σελ. 98
2.2.1. Οι κατηγορίες πνευματικών δημιουργών επιμέρους  
συμβολών που ενσωματώνονται σε οπτικοακουστικό έργο Σελ. 99
2.2.1.1. Διάκριση ανάλογα με το αν οι επιμέρους συμβολές  
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ξεχωριστής  
εκμετάλλευσης Σελ. 99
2.2.1.2. Διάκριση ανάλογα με το αν οι επιμέρους συμβολές  
προϋπήρχαν του οπτικοακουστικού έργου ή  
δημιουργήθηκαν ειδικά για να ενσωματωθούν σε αυτό Σελ. 101
2.2.1.3. Αποτελεί κριτήριο ο βαθμός πνευματικής  
συμβολής της επιμέρους συμβολής  
στο ενιαίο έργο; Σελ. 104
2.2.2. Μπορεί η επιμέρους συμβολή να χαρακτηριστεί  
ως «έργο» με την έννοια της διάταξης του άρθρου 2  
του νόμου 2121/1993; Σελ. 105
3. Τελικές συγκριτικές παρατηρήσεις για τα μέρη στη σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής Σελ. 107
4. Άλλοι συντελεστές του οπτικοακουστικού έργου, οι οποίοι αποκλείονται ως μέρη στην σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής Σελ. 109
5. Η σημασία του προσώπου του αντισυμβαλλόμενου στην κατάρτιση της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής Σελ. 109
ΙΙΙ. Το διττό αντικείμενο της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής Σελ. 113
1. Η σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής ως σύμβαση δημιουργίας Σελ. 115
2. Η σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής ως σύμβαση εκμετάλλευσης Σελ. 118
ΙV. Το περιεχόμενο της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής Σελ. 120
1. Η συμφωνία για την δημιουργία - παραγωγή (34 § 1 εδ. α΄ και 34 § 2 εδ. α΄) Σελ. 121
2. Ο καθορισμός των εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος που μεταβιβάζονται στον παραγωγό κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 §1 εδ. α΄ και 34 § 2 εδ. α΄ Σελ. 122
2.1. Το περιεχόμενο των εξουσιών που πρέπει να ορίζονται  
στην σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής σύμφωνα  
με το άρθρο 34 §1 εδ. α΄ και 34 §2 εδ. α΄ Σελ. 125
2.1.1. Η εξουσία εγγραφής του έργου (άρθρο 3 §1 περιπτ. α.  
του νόμου 2121/1993), αναγκαία για την δημιουργία -  
παραγωγή του έργου Σελ. 125
2.1.2. Πράξεις εκμετάλλευσης με την «δημόσια εκτέλεση» και  
την «παρουσίαση στο κοινό» του οπτικοακουστικού έργου Σελ. 128
2.1.3. Η εκμετάλλευση των αντιτύπων του υλικού υποστρώματος  
του οπτικοακουστικού έργου Σελ. 130
2.1.4. Η εξουσία ψηφιακής εκμετάλλευσης, μία νέα εξουσία; Σελ. 131
2.1.5. Παρατηρήσεις συγκριτικού δικαίου σχετικά με  
τις εξουσίες του περιουσιακού δικαιώματος επί  
του οπτικοακουστικού έργου Σελ. 132
2.2. Οι περιορισμοί της ελευθερίας μεταβίβασης των εξουσιών  
του περιουσιακού δικαιώματος από τον πνευματικό  
δημιουργό στον παραγωγό Σελ. 135
2.2.1. Οι εκ του νόμου περιορισμοί Σελ. 136
2.2.1.1. Απαγόρευση μεταβίβασης εξουσιών για μελλοντικούς  
άγνωστους τρόπους εκμετάλλευσης Σελ. 136
2.2.1.2. Απαγόρευση μεταβίβασης εξουσιών επί  
του συνόλου των μελλοντικών έργων  
του πνευματικού δημιουργού Σελ. 140
2.2.2. Οι περιορισμοί από την βούληση των μερών Σελ. 141
3. Ο καθορισμός της έκτασης της συμφωνίας (χρόνος/χώρος) Σελ. 142
4. Ο καθορισμός του ποσοστού της αμοιβής του πνευματικού δημιουργού (διατάξεις των άρθρων 34 § 3 εδ. α΄ και β΄ και 32 του νόμου 2121/1993) Σελ. 143
5. Απαγόρευση παραίτησης του πνευματικού δημιουργού από το δικαίωμα σε εύλογη αμοιβή του άρθρου 34 § 4 του νόμου 2121/1993 Σελ. 153
V. Τυπικές προϋποθέσεις για την κατάρτιση της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής Σελ. 155
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
Η ομαλή λειτουργία της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής  
Ι. Δικαιώματα και υποχρεώσεις που γεννώνται στα πρόσωπα των συμβαλλομένων Σελ. 164
1. Δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά την δημιουργία του οπτικοακουστικού έργου Σελ. 164
1.1. Στην σύμβαση του άρθρου 34 §1 του νόμου 2121/1993 Σελ. 164
1.2. Στην σύμβαση του άρθρου 34 §2 του νόμου 2121/1993 Σελ. 165
1.3. Έννομες σχέσεις μεταξύ πνευματικού δημιουργού  
του άρθρου 34 §1 και πνευματικού δημιουργού του άρθρου 34 §2 Σελ. 167
1.3.1. Έννομες σχέσεις κατά το αστικό δίκαιο Σελ. 167
1.3.2. Έννομες σχέσεις κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας Σελ. 169
2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά την περάτωση του οπτικοακουστικού έργου Σελ. 170
2.1. Η συντέλεση της περάτωσης του οπτικοακουστικού έργου Σελ. 170
2.1.1. Η έγκριση του πρωτοτύπου και οι συνέπειές της  
ως προς τον περιορισμό του ηθικού δικαιώματος  
των πνευματικών δημιουργών των επιμέρους συμβολών  
που ενσωματώνονται στο οπτικοακουστικό έργο Σελ. 170
2.1.2. Η «σύμπραξη» του παραγωγού στην τεχνική περάτωση  
του οπτικοακουστικού έργου Σελ. 173
2.2. Η συντέλεση της μεταβίβασης των εξουσιών του περιουσιακού  
δικαιώματος στο πρόσωπο του παραγωγού Σελ. 173
2.2.1. Χρόνος συντέλεσης της μεταβίβασης των εξουσιών  
που ορίστηκαν στην σύμβαση κατά τα άρθρα 34 §1 εδ. α΄  
και 34 §2 εδ. α΄ Σελ. 173
2.2.2. Η αυτοδίκαιη μεταβίβαση των εξουσιών του περιουσιακού  
δικαιώματος κατά τις διατάξεις των άρθρων  
34 §1 εδ. β΄ και 34 §2 εδ. β΄ Σελ. 174
2.2.2.1. Τα κριτήρια του ερμηνευτικού κανόνα  
των άρθρων 34 §1 εδ. β΄ και 34 § 2 εδ. β΄ για  
τον καθορισμό του περιεχομένου των εξουσιών  
που μεταβιβάζονται αυτοδικαίως Σελ. 174
2.2.2.1.1. Ο εμπορικός προορισμός του οπτικοακουστικού  
έργου (αντικειμενικό κριτήριο) Σελ. 176
2.2.2.1.2. Η θεωρία του σκοπού (υποκειμενικό κριτήριο) Σελ. 177
2.2.2.2. Παρατηρήσεις συγκριτικού δικαίου: λύσεις αλλοδαπών  
έννομων τάξεων σε σύγκριση με την αυτοδίκαιη  
μεταβίβαση των άρθρων 34 § 1 εδ. β΄  
και 34 § 2 εδ. β΄ Σελ. 182
2.2.2.3. Εξουσίες που δεν εμπίπτουν κατά κανόνα  
στην αυτοδίκαιη μεταβίβαση Σελ. 184
2.2.2.3.1. Η δημιουργία παράγωγου έργου (άρθρο 3 §1  
περιπτ. γ΄ του νόμου 2121/1993) Σελ. 184
2.2.2.3.2. Η τηλεοπτική μετάδοση μέσω δορυφόρου  
και η καλωδιακή αναμετάδοση Σελ. 185
2.2.2.3.3. Εξουσίες σχετικά με μελλοντικούς τρόπους  
εκμετάλλευσης του έργου Σελ. 185
2.2.2.3.4. Εξουσίες εκμετάλλευσης μελλοντικών έργων Σελ. 186
2.2.2.3.5. Άλλες χρήσεις των επιμέρους συμβολών που  
ενσωματώθηκαν σε οπτικοακουστικό έργο Σελ. 186
2.2.2.4. Η εφαρμογή του ερμηνευτικού κανόνα στην σύμβαση  
του άρθρου 34 §2 Σελ. 187
2.2.2.5. Τα πρόσωπα που εξαιρούνται από την αυτοδίκαιη  
μεταβίβαση του άρθρου 34 §2 εδ. β΄: οι εξουσίες  
του περιουσιακού δικαιώματος των μουσικοσυνθετών  
και των στιχουργών Σελ. 189
2.2.2.6. Νομική φύση της μεταβίβασης που εισάγεται με  
τον ερμηνευτικό κανόνα των άρθρων 34 § 1 εδ. β΄  
και 34 §2 εδ. β΄ Σελ. 196
2.2.3. Χρονική και γεωγραφική έκταση της μεταβίβασης  
των εξουσιών σύμφωνα με τον ερμηνευτικό κανόνα  
του άρθρου 15 §1 του νόμου 2121/1993 Σελ. 197
3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετά την περάτωση του οπτικοακουστικού έργου Σελ. 198
3.1. Η εμπορική εκμετάλλευση του οπτικοακουστικού έργου Σελ. 198
3.1.1. Αποτελεί η εμπορική εκμετάλλευση του οπτικοακουστικού  
έργου υποχρέωση του παραγωγού προς τον πνευματικό  
δημιουργό; Σελ. 198
3.1.2. Κριτήριο για τον προσδιορισμό της υποχρέωσης  
εκμετάλλευσης Σελ. 201
3.1.3. Η υποχρέωση εκμετάλλευσης στην σύμβαση  
του άρθρου 34 §2 του νόμου 2121/1993 Σελ. 203
3.1.4. Χρόνος κατά τον οποίο ο παραγωγός πρέπει να προβεί  
στην εκμετάλλευση Σελ. 204
3.1.5. Προσδιορισμός των πράξεων εκμετάλλευσης Σελ. 204
3.1.6. Αναφορές συγκριτικού δικαίου Σελ. 205
3.2. Η καταβολή της αμοιβής από τον παραγωγό στον πνευματικό  
δημιουργό / στους πνευματικούς δημιουργούς  
(άρθρο 34 §3 και άρθρο 34 §4) Σελ. 206
3.3. Το δικαίωμα σε ξεχωριστή εκμετάλλευση από τους πνευματικούς  
δημιουργούς των επιμέρους συμβολών Σελ. 208
3.4. Δευτερεύουσες υποχρεώσεις Σελ. 210
3.4.1. Η υποχρέωση ενημέρωσης για την πορεία της εκμετάλλευσης-  
Η διατήρηση του υλικού φορέα - Η αναφορά του ονόματος Σελ. 210
3.4.2. Η υποχρέωση του πνευματικού δημιουργού να μην  
παρεμποδίζει τον παραγωγό στην άσκηση των εξουσιών  
του περιουσιακού δικαιώματος Σελ. 211
ΙΙ. Συμπεράσματα ως προς την νομική φύση της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής Σελ. 212
1. Κοινά χαρακτηριστικά της σύμβασης του άρθρου 34 §1 και της σύμβασης του άρθρου 34 §2 Σελ. 213
1.1. Ως συμβάσεις δημιουργίας Σελ. 213
1.2. Ως συμβάσεις εκμετάλλευσης Σελ. 215
1.3. Υποσχετικές δικαιοπραξίες Σελ. 217
1.4. Διαρκείς συμβάσεις Σελ. 218
1.5. Παρατηρήσεις συγκριτικού δικαίου Σελ. 219
2. Διάκριση του τύπου της σύμβασης του άρθρου 34 §1 από τον τύπο της σύμβασης του άρθρου 34 §2 Σελ. 220
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  
Περιπτώσεις ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής  
Ι. Η ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής οφείλεται σε τυχαία γεγονότα, εκτός σφαίρας επιρροής των μερών Σελ. 223
ΙΙ. Η ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής οφείλεται σε αιτία που εμπίπτει στην σφαίρα επιρροής του πνευματικού δημιουργού Σελ. 226
1. Η εξουσία μετάνοιας του πνευματικού δημιουργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 §1 περιπτ. ε΄ και §2 του νόμου 2121/1993 Σελ. 226
1.1. Η εφαρμογή του άρθρου 4 §1 περιπτ. ε΄ του νόμου  
2121/1993 στην σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής Σελ. 227
1.2. Ο προσδιορισμός της αποζημίωσης Σελ. 231
2. Καθυστέρηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πνευματικού δημιουργού κατά την διαδικασία δημιουργίας - παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου Σελ. 233
2.1. Καθυστέρηση του πνευματικού δημιουργού πριν την επέλευση  
της υπερημερίας (άρθρο 686 εδ. α΄ ΑΚ) Σελ. 233
2.2. Υπαίτια υπερημερία του πνευματικού δημιουργού  
του ενιαίου οπτικοακουστικού έργου Σελ. 235
3. Παράδοση «έργου - επιμέρους συμβολής» με ελαττώματα από τον πνευματικό δημιουργό του άρθρου 34 §2 του νόμου 2121/1993 Σελ. 236
ΙΙΙ. Η ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής οφείλεται σε αιτία που εμπίπτει στην σφαίρα επιρροής του παραγωγού Σελ. 239
1. Αδυναμία του παραγωγού να συνεισφέρει την οικονομική χρηματοδότηση της δημιουργίας - παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου Σελ. 239
2. Ο παραγωγός δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του για την εμπορική εκμετάλλευση του οπτικοακουστικού έργου Σελ. 242
2.1. Ο παραγωγός δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του για  
την καλλίτερη εμπορική εκμετάλλευση του οπτικοακουστικού  
έργου (άρθρο 15 §5) Σελ. 242
2.2. Υπερημερία του παραγωγού για την εκμετάλλευση του έργου Σελ. 243
3. Το δικαίωμα καταγγελίας εργοδότη της διάταξης του άρθρου 700 ΑΚ Σελ. 244
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σελ. 245
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 253
1. Ελληνική Σελ. 253
2. Ξενόγλωσση Σελ. 257
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 263
Back to Top