Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΟΓΩ ΈΛΛΕΙΨΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 53,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 53,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12578
Χριστιανοπούλου Ε.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Καράκωστας Ι.
  • Έκδοση: 2010
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 400
  • ISBN: 978-960-272-727-0
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν έργο πραγματεύεται ένα σημαντικότατο κομμάτι του δικαίου της πώλησης και συγκεκριμένα την ευθύνη του πωλητή κατά τη διάρκεια της πώλησης λόγω έλλειψης ανταπόκρισης του πράγματος στη σύμβαση. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το δίκαιο της πώλησης μετά την Οδηγία 1999/44/ΕΚ και το Ν 3043/2002 και αναλύονται θέματα όπως το υποκειμενικό και αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, ο όρος «πώληση», η έννοια των καταναλωτικών αγαθών, η αρχή της συμμόρφωσης με τους όρους της σύμβασης στην ανωτέρω Οδηγία, τα δικαιώματα του καταναλωτή κατά την Οδηγία 1999/44/ΕΚ καθώς και τα δικαιώματα του αγοραστή κατά τη Σύμβαση της Βιέννης. Ακολουθεί μια γενική θεώρηση του Ν 3043/2002 με τον οποίο η Οδηγία 1999/44/ΕΚ μεταφέρθηκε στο εσωτερικό δίκαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται η νομική φύση και οι προϋποθέσεις γένεσης της ευθύνης του πωλητή και συγκεκριμένα η έγκυρη σύμβαση πώλησης ως προϋπόθεση γένεσης της ευθύνης του πωλητή, η έλλειψη ανταπόκρισης του πράγματος στους όρους της σύμβασης πώλησης, θέματα απόδειξης καθώς και περιπτώσεις απαλλαγής του πωλητή από την ευθύνη. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια γενική παρουσίαση των δικαιωμάτων του αγοραστή για να αναλυθούν διεξοδικά στο τέταρτο κεφάλαιο οι αξιώσεις του αγοραστή για διόρθωση και αντικατάσταση του πράγματος, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης στο πέμπτο κεφάλαιο, το δικαίωμα του αγοραστή για μείωση του τιμήματος του πράγματος στο έκτο κεφάλαιο, καθώς και οι αξιώσεις του αγοραστή για αποζημίωση οι οποίες απορρέουν από τη σύμβαση πώλησης. Μεταξύ των θεμάτων που αναλύονται στα ανωτέρω κεφάλαια περιλαμβάνονται η αξίωση εκπλήρωσης και τα δικαιώματα του αγοραστή, το δικαίωμα επιλογής του αγοραστή, η μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πωλητή για διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος, η νομική φύση, οι προϋποθέσεις άσκησης και η άσκηση της υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης από τον αγοραστή, η νομική φύση, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της άσκησης του δικαιώματος του αγοραστή για μείωση του τιμήματος του πράγματος, οι προϋποθέσεις γένεσης της αξίωσης για αποζημίωση, ο αποκλεισμός της αξίωσης λόγω έλλειψης υπαιτιότητας του πωλητή, τα γενικά χαρακτηριστικά της αξίωσης, η σωρευτική άσκησή της με άλλα δικαιώματα του αγοραστή καθώς και το συντρέχον πταίσμα του αγοραστή. Στο όγδοο κεφάλαιο αναλύονται εξαντλητικά όλα τα θέματα για το χρόνο παραγραφής των δικαιωμάτων του αγοραστή που απορρέουν από τη σύμβαση πώλησης. Κατόπιν παρατίθενται τα συμπεράσματα της συγγραφέως σχετικά με τις διαφοροποιήσεις στα δικαιώματα του αγοραστή λόγω έλλειψης ανταπόκρισης του πωλητή στους όρους της σύμβασης πώλησης οι οποίες επήλθαν μετά την τροποποίηση του Αστικού Κώδικα από το Ν 3043/2002. Παρατίθεται τέλος πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, η οποία μαζί με το εύληπτο και αναλυτικό αυτό πόνημα,  αποτελούν χρήσιμο βοήθημα για κάθε εφαρμοστή και μελετητή του δικαίου της πώλησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Το δίκαιο της πώλησης μετά την Οδηγία 1999/44/ΕΚ και το Ν 3043/2002  
§ 1. ΕισαγωγήΣελ. 1
§ 2. Πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 1999/44/ΕΚΣελ. 2
Ι. Προσωπικό (υποκειμενικό) πεδίο εφαρμογήςΣελ. 3
ΙΙ. Αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής Σελ. 6
Α. Ο όρος «πώληση» Σελ. 6
Β. Η έννοια των καταναλωτικών αγαθώνΣελ. 7
ΙΙΙ. Σύμβαση της ΒιέννηςΣελ. 8
IV. Μικτές συμβάσειςΣελ. 10
§ 3. Η αρχή της συμμόρφωσης με τους όρους της σύμβασης στην Οδηγία 1999/44/ΕΚΣελ. 18
I. Η βασική αρχήΣελ. 18
II. Τα τεκμήρια συμμόρφωσης Σελ. 18
III. Σύμβαση της ΒιέννηςΣελ. 20
§ 4. Δικαιώματα του καταναλωτή κατά την Οδηγία 1999/44/ΕΚΣελ. 22
I. Ευθύνη του πωλητή λόγω έλλειψης ανταπόκρισης (έλλειψης συμμόρφωσης) και δικαιώματα του καταναλωτή Σελ. 22
II. Δικαίωμα επισκευής ή αντικατάστασης Σελ. 23
III. Δικαίωμα μείωσης του τιμήματος και δικαίωμα υπαναχώρησης Σελ. 24
§ 5. Δικαιώματα του αγοραστή κατά τη Σύμβαση της ΒιέννηςΣελ. 26
Ι. Αξίωση αυτούσιας εκπλήρωσης της παροχήςΣελ. 26
II. Δικαίωμα υπαναχώρησηςΣελ. 27
III. Δικαίωμα μείωσης του τιμήματοςΣελ. 29
IV. Αξίωση αποζημίωσηςΣελ. 29
§ 6. Σύγκριση των δικαιωμάτων του καταναλωτή κατά την Οδηγία 1999/44/ΕΚ με τα δικαιώματα του αγοραστή κατά τη Σύμβαση της ΒιέννηςΣελ. 29
§ 7. Ο κρίσιμος χρόνος κατά την Οδηγία 1999/44/ΕΚΣελ. 31
Ι. Χρόνος παράδοσης Σελ. 31
ΙΙ. Τεκμήριο του άρθρου 5 § 3 Σελ. 31
§ 8. Αποκλεισμός της ευθύνης του πωλητή κατά την Οδηγία 1999/44/ΕΚΣελ. 32
§ 9. Αναγωγή και προθεσμίες στην Οδηγία 1999/44/ΕΚΣελ. 33
Ι. ΑναγωγήΣελ. 33
Α. ΠροϋποθέσειςΣελ. 33
Β. Δυνατότητα απόκλισης από την Οδηγία 1999/44/ΕΚΣελ. 35
II. ΠροθεσμίεςΣελ. 36
Α. Η ρύθμιση της Οδηγίας 1999/44/ΕΚΣελ. 36
Β. Δυνατότητα απόκλισης από την Οδηγία 1999/44/ΕΚ Σελ. 37
§ 10. Ο αναγκαστικός χαρακτήρας των ρυθμίσεων της Οδηγίας 1999/44/ΕΚΣελ. 39
Ι. Οδηγία 1999/44/ΕΚΣελ. 39
ΙΙ. Σύμβαση της ΒιέννηςΣελ. 40
ΙΙΙ. Αγωγές του εσωτερικού δικαίου των κρατών - μελών Σελ. 41
§ 11. Η Οδηγία 1999/44/ΕΚ υπό αναθεώρησηΣελ. 42
§ 12. Ο Ν 3043/2002. Γενική ΘεώρησηΣελ. 44
I. Η μεταφορά της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ στο εσωτερικό δίκαιο Σελ. 44
II. Πρώτη προσέγγιση του Ν 3043/2002Σελ. 45
III. Οι τροποποιήσεις συνοπτικά Σελ. 47
§ 13. Η ερμηνεία των διατάξεων του Ν 3043/2002 υπό το φως της Οδηγίας 1999/44/ΕΚΣελ. 49
I. Ερμηνεία της ΟδηγίαςΣελ. 49
Α. Υπεροχή του κοινοτικού δικαίουΣελ. 49
Β. «Σύμφωνη με την Οδηγία» ερμηνείαΣελ. 50
Γ. Κανόνες ερμηνείας Σελ. 51
II. Ο σκοπός της ΟδηγίαςΣελ. 52
III. Σύμβαση της Βιέννης και ερμηνεία των νέων διατάξεων Σελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η νομική φύση και οι προϋποθέσεις γένεσης της ευθύνης του πωλητή  
§ 14. Νομική φύσηΣελ. 57
I. Δίκαιο πριν την τροποποίηση με το Ν 3043/2002 Σελ. 57
ΙΙ. Ευθύνη του πωλητή λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης της παροχήςΣελ. 58
ΙΙΙ. Ευθύνη του πωλητή κατά τη Σύμβαση της Βιέννης Σελ. 59
§ 15. Η έγκυρη σύμβαση πώλησης, ως προϋπόθεση γένεσης της ευθύνης του πωλητήΣελ. 60
Ι. Έγκυρη και ενεργός πώλησηΣελ. 60
ΙΙ. Ειδικά το προσύμφωνο πώλησηςΣελ. 62
ΙΙΙ. Το αντικείμενο της πώλησηςΣελ. 62
§ 16. Έλλειψη ανταπόκρισης στους όρους της σύμβασηςΣελ. 66
Ι. Η έννοια της έλλειψης ανταπόκρισης στους όρους της σύμβασηςΣελ. 66
Α. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 66
Β. Η έννοια της ιδιότηταςΣελ. 67
Γ. Ελάττωμα συσκευασίας Σελ. 68
α. Το ελάττωμα συσκευασίας και ο Αστικός ΚώδικαςΣελ. 68
β. Σύμβαση της ΒιέννηςΣελ. 69
Δ. Κριτήρια του άρθρου 535 ΑΚ Σελ. 69
Ε. Διάταξη ενδοτικού δικαίου Σελ. 70
§ 17. Έλλειψη ανταπόκρισης του πράγματος στην περιγραφή, στο δείγμα ή στο υπόδειγμαΣελ. 70
Ι. ΠροϋποθέσειςΣελ. 70
II. Σύμβαση της ΒιέννηςΣελ. 73
ΙΙΙ. Μικρές αποκλίσεις μεταξύ της περιγραφής και του πράγματοςΣελ. 73
§ 18. Ακαταλληλότητα του πράγματος για το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασηςΣελ. 74
Ι. ΠροϋποθέσειςΣελ. 75
ΙΙ. Σύμβαση της ΒιέννηςΣελ. 78
§ 19. Ακαταλληλότητα του πράγματος για τη συνήθη χρήσηΣελ. 79
Ι. Κριτήριο: ο συνήθης προορισμός - η ίδια κατηγορίαΣελ. 79
ΙΙ. Ειδικά η δυνατότητα μεταπώλησηςΣελ. 80
ΙΙΙ. Συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στον τόπο του πωλητή ή του αγοραστή;Σελ. 81
IV. Απαλλαγή του πωλητή από την ευθύνηΣελ. 82
V. Σύμβαση της ΒιέννηςΣελ. 82
§ 20. Έλλειψη ανταπόκρισης του πράγματος στις εύλογες προσδοκίες του αγοραστήΣελ. 83
Ι. ΠροϋποθέσειςΣελ. 83
ΙΙ. Απαλλαγή του πωλητή από την ευθύνηΣελ. 86
ΙΙΙ. Ειδικό ζήτημα: ανταπόκριση του πράγματος στη σήμανση CEΣελ. 87
§ 21. Πλημμελής εγκατάστασηΣελ. 89
Ι. Προϋποθέσεις (536 εδ. α' ΑΚ)Σελ. 89
ΙΙ. Μη παροχή ή πλημμελής παροχή οδηγιών - προϋποθέσεις ευθύνηςΣελ. 91
ΙΙΙ. ΣυνέπειεςΣελ. 92
§ 22. Αλληλεπίδραση των κριτηρίων έλλειψης ανταπόκρισηςΣελ. 92
§ 23. Η έλλειψη ανταπόκρισης στους όρους της σύμβασης, σε σχέση με την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων και την ύπαρξη πραγματικών ελαττωμάτωνΣελ. 95
I. Η έννοια της συνομολογημένης ιδιότηταςΣελ. 97
II. Η έννοια του πραγματικού ελαττώματοςΣελ. 98
Α. Δίκαιο πριν την τροποποίηση με το Ν 3043/2002Σελ. 98
Β. Πραγματικό ελάττωμα και έλλειψη ανταπόκρισης Σελ. 100
Γ. Πραγματικό ελάττωμα και κριτήρια του άρθρου 535 ΑΚ Σελ. 101
III. Ειδικό ζήτημα: aliud pro alioΣελ. 102
Α. Περιγραφή του προβλήματος Σελ. 102
Β. Aliud pro alio στην πώληση είδους Σελ. 103
Γ. Aliud pro alio στην πώληση γένους Σελ. 104
Δ. Η προτεινόμενη θέσηΣελ. 106
IV. Ελάττωμα ποσότηταςΣελ. 106
§ 24. Ο κρίσιμος χρόνοςΣελ. 108
Ι. Γενική αρχή: κρίσιμος ο χρόνος μετάθεσης του κινδύνουΣελ. 108
ΙΙ. Ειδικές περιπτώσειςΣελ. 109
Α. Πώληση γένουςΣελ. 109
Β. Πώληση ακινήτουΣελ. 109
Γ. Πλημμελής εγκατάσταση Σελ. 109
Δ. Πώληση επιχείρησηςΣελ. 110
Ε. Πώληση με συμφωνία αποστολής Σελ. 110
Στ. Κρυμμένο ελάττωμα Σελ. 111
ΙΙΙ. Σύμβαση της ΒιέννηςΣελ. 113
§ 25. Θέματα απόδειξηςΣελ. 115
I. ΓενικάΣελ. 115
II. Τεκμήριο έλλειψης ανταπόκρισηςΣελ. 115
ΙΙΙ. Σύμβαση της ΒιέννηςΣελ. 116
§ 26. Απαλλαγή του πωλητή από την ευθύνηΣελ. 119
I. Γνώση του αγοραστήΣελ. 119
II. Υλικά που χορηγήθηκαν από τον αγοραστήΣελ. 121
III. Ανεπιφύλακτη παραλαβήΣελ. 121
IV. Απαλλακτικές ρήτρεςΣελ. 123
V. Υπαιτιότητα ή υπερημερία του αγοραστήΣελ. 126
VI. Πώληση με αναγκαστικό πλειστηριασμόΣελ. 127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Τα δικαιώματα του αγοραστή - γενική παρουσίαση  
§ 27. ΕισαγωγικάΣελ. 129
Ι. Δίκαιο πριν την τροποποίηση με το Ν 3043/2002Σελ. 129
ΙΙ. Ισχύον δίκαιο Σελ. 129
§ 28. Η αξίωση εκπλήρωσης και τα δικαιώματα του αγοραστή Σελ. 130
Ι. Αξίωση εκπλήρωσηςΣελ. 130
ΙΙ. Συμπληρωματική εφαρμογή των γενικών διατάξεωνΣελ. 131
ΙΙΙ. Δικαιώματα του αγοραστή και δικαιώματά του ως δανειστήΣελ. 134
IV. Ένσταση μη εκπληρωθέντος συναλλάγματοςΣελ. 136
V. ΠαραγραφήΣελ. 138
§ 29. Το δικαίωμα επιλογής του αγοραστήΣελ. 138
I. Ελεύθερη επιλογή του αγοραστή Σελ. 138
ΙΙ. Δυνατότητα σώρευσηςΣελ. 142
Α. Α' άποψη: Διαζευκτική συρροή Σελ. 142
Β. Β' άποψη: Ανάλωση του δικαιώματος με την ικανοποίηση του αγοραστήΣελ. 143
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Οι αξιώσεις διόρθωσης και αντικατάστασης  
§ 30. ΓενικάΣελ. 145
Ι. Προϊσχύσαν δίκαιοΣελ. 145
ΙΙ. Ισχύον δίκαιο - γενικές παρατηρήσεις Σελ. 146
ΙΙΙ. Νομική φύση Σελ. 147
IV. Σύμβαση της ΒιέννηςΣελ. 148
§ 31. Η αξίωση διόρθωσηςΣελ. 148
I. ΠεριεχόμενοΣελ. 149
II. Αξίωση διόρθωσης του πωλητήΣελ. 149
Α. Στον Αστικό ΚώδικαΣελ. 149
Β. Στη Σύμβαση της Βιέννης Σελ. 150
ΙΙΙ. 'ΑσκησηΣελ. 152
IV. Παράβαση της υποχρέωσης του πωλητή να διορθώσει το πράγμαΣελ. 152
A. Αποτυχημένη προσπάθεια διόρθωσηςΣελ. 152
α. Προϊσχύσαν δίκαιο Σελ. 152
β. Ισχύον δίκαιοΣελ. 152
Β. Αδικαιολόγητη άρνηση του πωλητήΣελ. 154
§ 32. Η αξίωση αντικατάστασηςΣελ. 155
Ι. ΠεριεχόμενοΣελ. 155
ΙΙ. 'ΑσκησηΣελ. 155
ΙΙΙ. ΑποτελέσματαΣελ. 156
IV. Παράβαση της υποχρέωσης του πωλητή να διορθώσει το πράγμαΣελ. 152
Α. Υποχρεώσεις του αγοραστήΣελ. 156
Β. Υποχρεώσεις του πωλητήΣελ. 157
Γ. Σχέση αλληλεξάρτησηςΣελ. 158
IV. Μη εκπλήρωση της υποχρέωσης του πωλητή να αντικαταστήσει το πράγμαΣελ. 159
Α. 'Αρνηση ή υπαίτια αποτυχημένη προσπάθεια του πωλητήΣελ. 159
Β. Ανυπαίτια αποτυχημένη προσπάθεια του πωλητήΣελ. 159
§ 33. Δικαίωμα αντικατάστασης του πωλητήΣελ. 160
Ι. ΠροϋποθέσειςΣελ. 160
ΙΙ. 'ΑσκησηΣελ. 160
ΙΙΙ. ΑποτελέσματαΣελ. 161
ΙV. Ζητήματα από την παράλληλη άσκηση με κάποιο δικαίωμα του αγοραστήΣελ. 161
V. Σύμβαση της ΒιέννηςΣελ. 162
§ 34. Μη προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πωλητή για διόρθωση ή αντικατάστασηΣελ. 162
Ι. Διόρθωση ή αντικατάσταση καθυστερημένη ή με σημαντική ενόχληση του αγοραστήΣελ. 162
ΙΙ. Διόρθωση ή αντικατάσταση με επιβάρυνση του αγοραστήΣελ. 163
Α. Ανέξοδη διόρθωση ή αντικατάσταση - η νομολογία του ΔΕΚΣελ. 163
Β. Η αξίωση του αγοραστήΣελ. 165
§ 35. Αποκλεισμός της αξίωσης διόρθωσης ή αντικατάστασηςΣελ. 165
Ι. Στις πωλήσεις είδουςΣελ. 165
ΙΙ. Ενέργεια αδύνατη ή απαιτούσα δυσανάλογες δαπάνεςΣελ. 170
ΙΙΙ. 'Ασκηση δικαιώματος του άρθρου 546 § 2 ΑΚΣελ. 171
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Δικαίωμα υπαναχώρησης  
§ 36. ΕισαγωγικάΣελ. 173
I. Πρόσφατες θεωρητικές προσεγγίσειςΣελ. 173
ΙΙ. Η υπαναχώρηση από την πώληση, ως ειδική περίπτωση νόμιμης υπαναχώρησηςΣελ. 174
ΙΙΙ. Ρήτρα κράτησης της παροχήςΣελ. 175
§ 37. Νομική φύσηΣελ. 177
Ι. Απόψεις υπό το προϊσχύσαν δίκαιο Σελ. 177
ΙΙ. Απόψεις υπό το ισχύον δίκαιοΣελ. 177
§ 38. Προϋποθέσεις άσκησηςΣελ. 178
Ι. Κατά τον Αστικό ΚώδικαΣελ. 178
ΙΙ. Κατά τη Σύμβαση της ΒιέννηςΣελ. 180
§ 39. 'Ασκηση του δικαιώματος υπαναχώρησηςΣελ. 182
Ι. Δήλωση του αγοραστή Σελ. 182
ΙΙ. Βάρος απόδειξηςΣελ. 184
ΙΙΙ. Δήλωση ανεπίδεκτη αίρεσης ή προθεσμίαςΣελ. 184
IV. 'Ασκηση με αγωγή ή ένστασηΣελ. 185
V. Συμφωνία των μερών Σελ. 189
VI. Περισσότεροι πωλητές ή αγοραστές Σελ. 189
VII. Σύμβαση της ΒιέννηςΣελ. 191
§ 40. Συνέπειες από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησηςΣελ. 191
I. Ενοχική μόνο ενέργειαΣελ. 192
II. Σύγκριση με την υπαναχώρηση κατά τις γενικές διατάξειςΣελ. 193
ΙΙΙ. Σύγκριση με την υπαναχώρηση κατά τη Σύμβαση της ΒιέννηςΣελ. 194
ΙV. Υπαναχώρηση και εμπράγματα δικαιώματα επί του ελαττωματικού πράγματοςΣελ. 195
§ 41. Οι υποχρεώσεις των μερών, στο πλαίσιο της σχέσης εκκαθάρισηςΣελ. 199
I. Οι υποχρεώσεις του αγοραστήΣελ. 199
Α. Παράδοση του πράγματοςΣελ. 199
α. Παράδοση κυριότητας, νομής και κατοχής Σελ. 199
β. Παράδοση πράγματος ελεύθερου από βάρηΣελ. 201
γ. 'Αρνηση αγοραστή ή πωλητήΣελ. 202
δ. Τόπος παράδοσηςΣελ. 202
Β. Απόδοση ωφελημάτωνΣελ. 203
α. Απόδοση εξαχθέντων ωφελημάτωνΣελ. 203
β. Απόδοση ωφελημάτων in natura Σελ. 204
II. Οι υποχρεώσεις του πωλητήΣελ. 204
Α. Επιστροφή του τιμήματος που καταβλήθηκεΣελ. 204
Β. Επιστροφή των εξόδων της πώλησης και των δαπανών για το πράγμαΣελ. 206
III. Πώληση ακινήτου με εικονικό τίμημαΣελ. 209
IV. Σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ των εκατέρωθεν αξιώσεωνΣελ. 211
V. Αναδρομικότητα των αποτελεσμάτων ή ισχύς για το μέλλονΣελ. 212
Α. Κρατούσα στη νομολογία άποψηΣελ. 212
Β. Αντίθετες απόψειςΣελ. 214
§ 42. Αποκλεισμός του δικαιώματος υπαναχώρησηςΣελ. 218
Ι. Επουσιώδες πραγματικό ελάττωμαΣελ. 218
Α. Εισαγωγικά Σελ. 218
Β. Διάκριση μεταξύ ουσιώδους και επουσιώδους ελαττώματοςΣελ. 219
Γ. Επουσιώδες ελάττωμα και δικαιώματα του αγοραστήΣελ. 222
ΙΙ. Πάροδος της προθεσμίας που έταξε ο πωλητήςΣελ. 222
ΙΙΙ. Καταστροφή ή χειροτέρευση του πράγματοςΣελ. 223
Α. Καταστροφή ή χειροτέρευση εξαιτίας του ελαττώματος Σελ. 223
α. ΠροϋποθέσειςΣελ. 223
β. Υποχρεώσεις του πωλητήΣελ. 224
γ. Ειδικό ζήτημαΣελ. 225
Β. Καταστροφή ή χειροτέρευση οφειλόμενη σε τυχαίο γεγονόςΣελ. 227
§ 43. Μείωση του τιμήματος ή αντικατάσταση αντί της υπαναχώρησης (542 ΑΚ)Σελ. 229
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 229
ΙΙ. ΠροϋποθέσειςΣελ. 230
ΙΙΙ. Εφαρμογή από το δικαστήριοΣελ. 231
IV. Υποβολή αιτήματος από τον πωλητή Σελ. 231
V. Αποκλεισμός του άρθρου 542 ΑΚΣελ. 234
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ Δικαίωμα μείωσης του τιμήματος  
§ 44. Νομική φύσηΣελ. 235
§ 45. 'ΑσκησηΣελ. 236
§ 46. ΠεριεχόμενοΣελ. 237
Ι. Μέθοδος του σχετικού υπολογισμούΣελ. 237
ΙΙ. Χρόνος υπολογισμούΣελ. 239
§ 47. ΑποτελέσματαΣελ. 240
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ Αξίωση αποζημίωσης  
§ 48. Εισαγωγικά Σελ. 243
Ι. Δίκαιο πριν την τροποποίηση με το Ν 3043/2002Σελ. 243
ΙΙ. Ισχύον δίκαιοΣελ. 244
ΙΙΙ. Επίδραση της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ Σελ. 245
IV. Σύμβαση της ΒιέννηςΣελ. 245
§ 49. Προϋποθέσεις γένεσης της αξίωσηςΣελ. 246
Ι. ΓενικάΣελ. 246
ΙΙ. Αποζημίωση λόγω έλλειψης συνομολογημένης ιδιότηταςΣελ. 246
Α. Ειδικότερα για την έλλειψη συνομολογημένης ιδιότηταςΣελ. 247
Β. Γνήσια αντικειμενική ευθύνηΣελ. 247
Γ. Ειδικότερα για τον αιτιώδη σύνδεσμοΣελ. 249
α. Η θεωρία της πρόσφορης αιτίας - συνοπτική παρουσίασηΣελ. 249
β. Το κριτήριο της προβλεψιμότητας στη Σύμβαση της Βιέννης - συνοπτική παρουσίασηΣελ. 249
γ. Η θεωρία του σκοπού του κανόνα δικαίου - συνοπτική παρουσίασηΣελ. 251
δ. Η λειτουργία του αιτιώδους συνδέσμου στην ευθύνη λόγω έλλειψης ανταπόκρισηςΣελ. 251
ΙΙΙ. Αποζημίωση λόγω πραγματικού ελαττώματοςΣελ. 252
Α. Ειδικά η υπαιτιότητα του πωλητήΣελ. 252
Β. Σε περίπτωση επουσιώδους ελαττώματοςΣελ. 255
§ 50. Αποκλεισμός της αξίωσης λόγω έλλειψης υπαιτιότητας του πωλητήΣελ. 256
Ι. 'Αρθρο 543 εδ. β' ΑΚΣελ. 256
ΙΙ. 'Αρθρο 544 ΑΚΣελ. 256
Α. Δίκαιο πριν την τροποποίηση με το Ν 3043/2002Σελ. 256
Β. Ισχύον δίκαιοΣελ. 257
ΙΙΙ. Δόλια διαβεβαίωση του πωλητήΣελ. 257
§ 51. Γενικά χαρακτηριστικά της αξίωσης αποζημίωσηςΣελ. 258
Ι. Αποκαταστατικός χαρακτήραςΣελ. 258
ΙΙ. Συνυπολογισμός ζημίας και κέρδουςΣελ. 260
ΙΙΙ. Διαφυγόντα κέρδη Σελ. 264
IV. Χρηματικός χαρακτήραςΣελ. 267
V. Σωρευτική και διαζευκτική άσκησηΣελ. 269
§ 52. Υπολογισμός της αποζημίωσηςΣελ. 269
Ι. Χρόνος υπολογισμούΣελ. 269
Α. Κρατούσα άποψη, κρίσιμος ο χρόνος παροχής έννομης προστασίαςΣελ. 269
Β. 'Αλλη άποψη, κρίσιμος ο χρόνος επέλευσης της ζημίαςΣελ. 270
Γ. Ειδικά για την αποζημίωση λόγω έλλειψης ανταπόκρισηςΣελ. 271
Δ. ΑποτελέσματαΣελ. 272
§ 53. Αποζημίωση του αγοραστή (όταν δεν γίνεται σώρευση)Σελ. 273
Ι. ΠεριεχόμενοΣελ. 274
Α. 'Αμεσες ζημίεςΣελ. 274
Β. Περαιτέρω ζημίεςΣελ. 275
ΙΙ. ΥπολογισμόςΣελ. 277
Α. ΓενικάΣελ. 277
Β. Θεωρίες για τον υπολογισμό της αποζημίωσηςΣελ. 278
α. Θεωρία της διαφοράςΣελ. 278
β. Θεωρία της ανταλλαγής ή της υποκαταστάσεως Σελ. 279
γ. Ενδιάμεση θεωρία Σελ. 280
δ. Αποτελέσματα Σελ. 280
Γ. Υπολογισμός της αξίωσης αποζημίωσης λόγω έλλειψης ανταπόκρισης Σελ. 280
Δ. Προτεινόμενη θέση Σελ. 284
§ 54. Σωρευτική άσκησηΣελ. 290
Ι. Διόρθωση και αποζημίωσηΣελ. 291
Α' περίπτωση: ο πωλητής είναι υπερήμερος οφειλέτης, ως προς την υποχρέωση διόρθωσης του πράγματοςΣελ. 291
Β' περίπτωση: ο πωλητής δεν είναι υπερήμερος οφειλέτης, ως προς την υποχρέωση διόρθωσης του πράγματοςΣελ. 292
Γ. Ειδικό ζήτημα: Διόρθωση σε μη εύλογο χρόνο ή με σημαντική ενόχληση του αγοραστήΣελ. 293
Δ. Αποζημίωση λόγω στέρησης χρήσηςΣελ. 295
ΙΙ. Αντικατάσταση και αποζημίωσηΣελ. 296
Α. Δίκαιο πριν την τροποποίηση με το Ν 3043/2002Σελ. 296
Β. Ισχύον δίκαιοΣελ. 297
Γ. Διαφυγόντα κέρδη Σελ. 297
ΙΙΙ. Μείωση του τιμήματος και αποζημίωσηΣελ. 298
IV. Υπαναχώρηση και αποζημίωσηΣελ. 298
A. Γενικά Σελ. 298
Β. Σύμβαση κάλυψηςΣελ. 300
§ 55. Συντρέχον πταίσμαΣελ. 302
Ι. ΕισαγωγικάΣελ. 302
ΙΙ. Προϋποθέσεις Σελ. 303
ΙΙΙ. Κίνδυνος ιδιαίτερα μεγάλης ζημίαςΣελ. 305
IV. ΑποτελέσματαΣελ. 306
V. Δαπάνες του αγοραστήΣελ. 306
VI. Ειδικό ζήτημαΣελ. 306
VII. Δικονομικά Σελ. 307
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Θέματα παραγραφής  
§ 56. ΕισαγωγικάΣελ. 309
Ι. Η τροποποίηση με το Ν 3043/2002Σελ. 309
ΙΙ. Διαχρονικό δίκαιο Σελ. 309
ΙΙΙ. Διεθνείς συμβάσεις Σελ. 310
§ 57. Δικαιολογητικός λόγος των σύντομων προθεσμιώνΣελ. 310
§ 58. Παραγραφή ή αποσβεστική προθεσμίαΣελ. 313
Ι. Ο προβληματισμός Σελ. 313
ΙΙ. Οι υποστηριζόμενες απόψειςΣελ. 314
Α. Πρώτη άποψη-αποσβεστική προθεσμίαΣελ. 314
Β. Δεύτερη άποψη-παραγραφήΣελ. 315
§ 59. Δικαιώματα του αγοραστή και παραγραφήΣελ. 316
Ι. Δικαιώματα που υπάγονται στα χρονικά όρια των άρθρων 554 επ. ΑΚΣελ. 316
ΙΙ. Αξιώσεις που δεν υπόκεινται στη σύντομη παραγραφή Σελ. 317
ΙΙΙ. Ζητήματα από τη συρροή δικαιωμάτων Σελ. 322
§ 60. Έναρξη και υπολογισμός της παραγραφήςΣελ. 323
Ι. ΈναρξηΣελ. 323
Α. ΓενικάΣελ. 323
Β. Μετάθεση του κινδύνου και έναρξη της παραγραφήςΣελ. 323
Γ. ΠαράδοσηΣελ. 325
Δ. Πώληση με υποχρέωση εγκατάστασης ή συναρμολόγησης Σελ. 326
Ε. Κρυμμένο ελάττωμα Σελ. 327
ΙΙ. Διακοπή και αναστολήΣελ. 327
Α. Η κοινοτική ρύθμιση Σελ. 327
Β. ΑναγνώρισηΣελ. 328
Γ. 'Ασκηση αγωγής Σελ. 329
Δ. Συντηρητική απόδειξη Σελ. 329
Ε. Αναστολή και διακοπή της αποσβεστικής προθεσμίαςΣελ. 329
Στ. Επίδραση της αναστολής στις αξιώσειςΣελ. 331
Ζ. Επίδραση της διακοπής στις αξιώσειςΣελ. 331
§ 61. Προθεσμία ευθύνηςΣελ. 333
§ 62. ΠαραίτησηΣελ. 334
§ 63. Δόλια απόκρυψη ή αποσιώπησηΣελ. 335
§ 64. 'Ασκηση των δικαιωμάτων κατ' ένστασηΣελ. 337
Ι. ΓενικάΣελ. 337
ΙΙ. ΠροϋποθέσειςΣελ. 338
ΙΙΙ. Πρόταση της ένστασηςΣελ. 339
IV. Αποτελέσματα Σελ. 341
§ 65. ΑναγωγήΣελ. 342
I. ΕισαγωγικάΣελ. 342
ΙΙ. ΠροϋποθέσειςΣελ. 342
ΙΙΙ. Ειδικά για την αλυσίδα πωλήσεων Σελ. 343
IV. ΑποτελέσματαΣελ. 344
V. ΔικονομικάΣελ. 344
VI. 'Αρθρο 561 ΑΚΣελ. 345
§ 66. Ειδικά θέματαΣελ. 345
Ι. Πώληση κινητών και ακινήτων με την ίδια σύμβασηΣελ. 345
ΙΙ. Παραγραφή κατά του ΔημοσίουΣελ. 346
ΙΙΙ. Ειδοποίηση του πωλητή εντός εύλογου χρόνουΣελ. 346
ΣυμπεράσματαΣελ. 347
ΒιβλιογραφίαΣελ. 353
ΕλληνικήΣελ. 353
ΞενόγλωσσηΣελ. 363
Διαδικτυακοί τόποι - Βάσεις δεδομένωνΣελ. 369
ΕυρετήριοΣελ. 371
Back to Top