Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 58,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 58,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12651
Βαγενά Ε.
Καλλινίκου Δ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Καράκωστας Ι.
  • Έκδοση: 2010
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 464
  • ISBN: 978-960-272-767-6
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Στο έργο Η τεχνολογική προστασία και η ψηφιακή διαχείριση της πνευματικής ιδιοκτησίας» αναπτύσσεται το ιδιαίτερα ενδιαφέρον ζήτημα της τεχνολογικής replique montre προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και η εξισορρόπηση των συμφερόντων των εμπλεκόμενων μερών στο σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Παρουσιάζει καταρχήν τα τεχνολογικά μέτρα προστασίας και τις πληροφορίες για το καθεστώς των δικαιωμάτων, καθώς και το πλαίσιο προστασίας του εντός του δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας. Περαιτέρω αναπτύσσεται διεξοδικά η θεμελίωση και η έκταση της έννομης προστασίας της τεχνολογικής προστασίας και διαχείρισης του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας δυνάμει των ηθικών εξουσιών των δικαιούχων. Επιπλέον αναζητά τους δικαϊκούς περιορισμούς στη δυνατότητα φύλαξης και διαχείρισης των έργων πνευματικής ιδιοκτησίας, τόσο εντός όσο και εκτός δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας.

Πρόλογος Δ. ΚαλλινίκουΣελ. VII
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣΣελ. 7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η εισδοχή των τεχνολογικών μέτρων στο δίκαιο  
της πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 9
Ι. Η τεχνολογία σε αρωγή του δικαίουΣελ. 9
Α. Το ζήτημα της αποτελεσματικής προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στην κοινωνία της πληροφορίαςΣελ. 10
Β. Η λύση της «εικονικής περίφραξης»Σελ. 13
Γ. Επισημάνσεις ορολογίας: τεχνολογικά μέτρα προστασίας, πληροφορίες για το καθεστώς των δικαιωμάτων και συστήματα ψηφιακής διαχείρισης (TPΜs, RMI & DRMs)Σελ. 15
Δ. Τυπολογία των ΤΜΣελ. 17
1. Κατηγορίες τεχνολογικών μέτρων προστασίας και διαχείρισηςΣελ. 17
α. Τα τεχνολογικά μέτρα ελέγχου πρόσβασης σε ένα έργοΣελ. 18
β. Τεχνολογικά μέτρα ελέγχου χρήσης ενός έργουΣελ. 19
γ. Τεχνολογικά μέτρα πληροφόρησης και ταυτοποίησης ενός έργουΣελ. 20
2. Τα μέσα και οι τεχνολογίες οι οποίες χρησιμοποιούνταιΣελ. 21
α. ΚρυπτογράφησηΣελ. 21
β. Τεχνολογίες απόκρυψης δεδομένωνΣελ. 24
γ. Γλώσσες περιγραφής δικαιωμάτωνΣελ. 25
δ. Έμπιστα συστήματα (trusted systems)Σελ. 26
ε. Ταυτοποίηση περιεχομένου και μεταδεδομέναΣελ. 26
στ. Τεχνολογικά μέτρα βασισμένα στον βασικό υλικό εξοπλισμό ενός Η/Υ (hardware)Σελ. 29
ΙΙ. Το δίκαιο σε αρωγή της τεχνολογίας - Θεσμικό πλαίσιο προστασίαςΣελ. 29
Α. Η νομοθετική ρύθμιση της προστασίας των ΤΜΣελ. 29
1. Οι Συνθήκες Ίντερνετ του ΠΟΔΙ (WIPO)Σελ. 30
α. Το προϋπάρχον διεθνές συμβατικό πλαίσιοΣελ. 30
β. Πλαίσιο διαμόρφωσηςΣελ. 32
γ. Υιοθετημένες ρυθμίσειςΣελ. 35
i. Σχετικά με τα τεχνολογικά μέτραΣελ. 35
ii. Σχετικά με τις πληροφορίες για τη διαχείριση των δικαιωμάτωνΣελ. 37
δ. Η «κατάλληλη» έννομη προστασίαΣελ. 38
i. Η έννοια της κατάλληλης έννομης προστασίαςΣελ. 38
ii. Η επιλογή της κατάλληλης έννομης προστασίας στο δίκαιο  
της πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 41
(αα) Προστασία με βάση το αστικό δίκαιοΣελ. 42
(ββ) Προστασία με βάση το δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμούΣελ. 43
(γγ) Προστασία με βάση το ποινικό δίκαιοΣελ. 43
(δδ) Προστασία με βάση το θεσμικό πλαίσιο για τις συνδρομητικές υπηρεσίεςΣελ. 46
(εε) Προστασία με βάση τις ρυθμίσεις της προϋπάρχουσας νομοθεσίας για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 49
(στστ) Υιοθέτηση ειδικών προβλέψεων στη νομοθεσία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 50
2. Νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των ΗΠΑΣελ. 51
α. Πλαίσιο διαμόρφωσηςΣελ. 51
β. Η προστασία των τεχνολογικών μέτρων με βάση τον αμερικανικό νόμο DMCAΣελ. 53
γ. Εξαιρέσεις στην απαγόρευση της εξουδετέρωσης με βάση τον αμερικανικό νόμο DMCAΣελ. 56
δ. Η προστασία των πληροφοριών για το καθεστώς των δικαιωμάτων στον νόμο DMCAΣελ. 58
ε. Εξαίρεση στον κανόνα της απαγόρευσης επέμβασης στις πληροφορίες για το καθεστώς των δικαιωμάτωνΣελ. 59
στ. Οι κυρώσεις του νόμου DMCAΣελ. 60
3. Κοινοτικό κεκτημένοΣελ. 60
α. Πλαίσιο διαμόρφωσηςΣελ. 61
β. Υιοθετημένες ρυθμίσειςΣελ. 66
i. Οδηγία 91/250Σελ. 66
ii. Οδηγία 29/2001Σελ. 69
(αα) Οι προβλέψεις σχετικά με τα τεχνολογικά μέτραΣελ. 70
(ββ) Οι προβλέψεις σχετικά με τις πληροφορίες για το καθεστώς των δικαιωμάτωνΣελ. 72
4. To ελληνικό νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 73
α. Πλαίσιο διαμόρφωσηςΣελ. 73
β. Υιοθετημένες ρυθμίσειςΣελ. 73
i. Τα τεχνολογικά μέτρα ως προληπτικά μέτρα προστασίας - κεφ. 10 ν. 2121/1993Σελ. 73
ii. Η εναρμόνιση με τις κοινοτικές ΟδηγίεςΣελ. 75
(αα) Η εναρμόνιση με τις προβλέψεις του α. 7 § 1γ της Οδηγίας 91/250/ΕΟΚΣελ. 75
(ββ) Η εναρμόνιση με τις προβλέψεις του α. 6 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚΣελ. 76
(γγ) Η εναρμόνιση με τις προβλέψεις του α. 7 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚΣελ. 77
Β. Τα χαρακτηριστικά της νομικής προστασίας  
των τεχνολογικών μέτρωνΣελ. 78
1. Αντικείμενο και έκταση προστασίας των τεχνολογικών μέτρωνΣελ. 78
α. Το αντικείμενο προστασίαςΣελ. 78
i. Ύπαρξη έργου ή άλλου προστατευομένου αντικειμένουΣελ. 79
ii. Αποτροπή διενέργειας πράξης μη επιτραπείσας από δικαιούχοΣελ. 80
iii. Έλεγχος χρήσης έργου με τεχνολογικά μέτρα  
από τον δικαιούχοΣελ. 81
iv. Τα «αποτελεσματικά» ΤΜΠΣελ. 81
(αα) Η αποτελεσματικότητα σε σχέση με τη δυνατότητα εξουδετέρωσηςΣελ. 82
(ββ) Η αποτελεσματικότητα σε σχέση με την ικανότητα αναπαραγωγής του φορέα προστατευομένου έργουΣελ. 85
β. Η έκταση της προστασίας: ενέργεια και προπαρασκευή εξουδετέρωσηςΣελ. 86
i. Προπαρασκευή εξουδετέρωσηςΣελ. 87
ii. Ενέργεια εξουδετέρωσης: το στοιχείο της πρόθεσηςΣελ. 88
γ. Οι περιορισμοί της προστασίας στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 89
δ. Ενδεχόμενες εξαιρέσεις στην απαγόρευση εξουδετέρωσηςΣελ. 90
2. Αντικείμενο και έκταση προστασίας των πληροφοριών για το καθεστώς των δικαιωμάτωνΣελ. 91
α. Το αντικείμενο προστασίαςΣελ. 91
β. Η έκταση της προστασίας: αλλοίωση πληροφοριών και διάθεση έργων με αλλοιωμένες πληροφορίεςΣελ. 92
i. Υπόθεση Kelly v. Arriba softΣελ. 94
ii. Υπόθεση εξουδετέρωσης συστήματος SDMIΣελ. 95
3. Οι κυρώσεις της εξουδετέρωσης των τεχνολογικών μέτρων και της αλλοίωσης των πληροφοριών για το καθεστώς των δικαιωμάτωνΣελ. 96
α. Αστικές κυρώσειςΣελ. 97
i. ΑπόδειξηΣελ. 97
ii. ΝομιμοποίησηΣελ. 98
iii. Αναγνωριστική αγωγή & αξίωση για άρση και παράλειψηΣελ. 99
iv. ΥπαιτιότηταΣελ. 99
v. Ελάχιστο ύψος αποζημίωσηςΣελ. 100
vi. Ικανοποίηση ηθικής βλάβηςΣελ. 101
vii. Αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμούΣελ. 102
viii. Μη γνήσια διοίκηση αλλοτρίων Σελ. 103
ix. Παροχή πληροφοριών - λογοδοσίαΣελ. 104
x. Πιθανές ενστάσεις αντιδίκουΣελ. 105
xi. Αρμοδιότητα δικαστηρίουΣελ. 105
xii. ΠαραγραφήΣελ. 105
xiii. Ασφαλιστικά μέτραΣελ. 106
(αα) Βάσει του α. 64 ν. 2121/1993Σελ. 106
(ββ) Βάσει του α. 64Α ν. 2121/1993Σελ. 109
xiv. Ζητήματα απόδειξηςΣελ. 110
β. Ποινικές κυρώσεις Σελ. 113
i. Αντικειμενική υπόστασηΣελ. 113
ii. Χαρακτηρισμός εγκλήματοςΣελ. 114
iii. Υποκειμενική υπόστασηΣελ. 114
iv. ΣυρροήΣελ. 115
v. Αρμοδιότητα ΔικαστηρίωνΣελ. 116
vi. Πολιτική ΑγωγήΣελ. 116
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η θεμελίωση και η έκταση της έννομης προστασίας της τεχνολογικης προστασίας και διαχείρισης στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 117
Ι. Ο αντίκτυπος της προστασίας των τεχνολογικών μέτρων και των πληροφοριών για το καθεστώς των δικαιωμάτων πρόσβασης του κοινού στο έργοΣελ. 117
Α. Η έκταση του τεχνολογικού ελέγχου με βάση το αντικείμενο προστασίαςΣελ. 118
Β. Ο έλεγχος της πρόσβασης στο έργοΣελ. 120
Γ. Ένα νέο δικαίωμα πρόσβασης συνεπεία των τεχνολογικών εξελίξεων (;)Σελ. 123
Δ. Ο αντίλογος στον επεκτεινόμενο έλεγχο πρόσβασης: προτάσεις ανοιχτού περιεχομένουΣελ. 126
1. Ανοιχτό λογισμικόΣελ. 127
2. Creative CommonsΣελ. 131
ΣυμπερασματικάΣελ. 134
ΙΙ. Η δυνατότητα απόλυτης εξουσίασης του έργου μέσω των ΤΜΠ, στο πλαίσιο του απολύτου χαρακτήρα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 136
Α. Τα όρια της εξουσίασης του έργου υπό το πρίσμα της θεμελίωσης της πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 136
1. Φιλοσοφική και ιστορική θεμελίωσηΣελ. 136
α. Ιστορική προέλευσηΣελ. 136
β. Η θεωρία του John Locke περί ιδιοκτησίας Σελ. 137
γ. Η έννοια της δημοσίας σφαίρας στον ΔιαφωτισμόΣελ. 138
δ. Η επίδραση της φιλοσοφικής θεμελίωσης της πνευματικής ιδιοκτησίας στην οριοθέτηση της εξουσίασης του έργουΣελ. 139
2. Οικονομική θεμελίωσηΣελ. 142
α. ΕισαγωγήΣελ. 142
β. Η θεώρηση του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας βάσει της οικονομικής ανάλυσης του δικαίου Σελ. 143
γ. Η γενικότερη επίδραση της οικονομικής θεμελίωσης της πνευματικής ιδιοκτησίας στην οριοθέτηση της εξουσίασης του έργου Σελ. 145
Β. Τα όρια της εξουσίασης του έργου υπό το πρίσμα των θεωριών για τη νομική φύση του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 148
1. Δικαίωμα κυριότηταςΣελ. 149
α. Διαφοροποίηση της υλικής από την άυλη ιδιοκτησίαΣελ. 149
β. Τα δικαιώματα του κυρίου του υλικού φορέα ενσωμάτωσης, σε σχέση με τη χρήση των τεχνολογικών μέτρωνΣελ. 151
2. Δικαίωμα προσωπικότηταςΣελ. 153
3. Δικαίωμα ειδικής φύσης: ενιαίο ή όχι;Σελ. 154
Γ. Η έκταση των αποκλειστικών-απολύτων δικαιωμάτων  
πνευματικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον και τα ΤΜΣελ. 157
1. Τα περιουσιακά «επιγραμμικά» δικαιώματαΣελ. 157
α. Δικαίωμα αναπαραγωγής Σελ. 159
β. Δικαίωμα παρουσίασης στο κοινό και δικαίωμα διάθεσης Σελ. 166
γ. Δικαίωμα διανομήςΣελ. 171
2. Τo ηθικό δικαίωμα Σελ. 175
α. Εξουσία δημοσίευσης Σελ. 175
β. Η επίδραση των τεχνολογικών μέτρων και των πληροφοριών για το καθεστώς των δικαιωμάτων στις υπόλοιπες εξουσίες του ηθικού δικαιώματοςΣελ. 178
i. Εξουσία πατρότηταςΣελ. 178
ii. Εξουσία διατήρησης ακεραιότητας του έργουΣελ. 181
iii. Εξουσία μετανοίαςΣελ. 182
iv. Εξουσία προσπέλασηςΣελ. 182
ΣυμπερασματικάΣελ. 183
Δ. Η συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων με τη χρήση 
τεχνολογικών μέτρωνΣελ. 184
1. Από τη συλλογική στην ατομική διαχείριση;Σελ. 184
2. Από τη διαχείριση στο αναλογικό περιβάλλον στην ψηφιακή διαχείριση Σελ. 189
3. Από τη συλλογική στην κεντρική διαχείριση των δικαιωμάτων;Σελ. 191
4. Συλλογική διασυνοριακή διαχείριση και νόμιμες επιγραμμικές υπηρεσίεςΣελ. 194
5. Συλλογική διαχείριση και η προοπτική αναγκαστικής αδείας για τις ανταλλαγές έργων μέσω ομότιμων δικτύωνΣελ. 197
ΣυμπερασματικάΣελ. 201
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΣελ. 203
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Τα όρια εντός πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 205
Ι. Οι περιορισμοί των αποκλειστικών δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας ως όρια στην τεχνολογική προστασία και διαχείριση του έργουΣελ. 206
Α. Η τυπολογία και η θεμελίωση των περιορισμώνΣελ. 206
1. Αποσαφηνίσεις ορολογίας: εξαίρεση ή περιορισμός;Σελ. 206
2. Διάκριση με βάση το βαθμό περιορισμού της περιουσιακής εξουσίαςΣελ. 208
3. Διάκριση με βάση το στόχο τον οποίο εξυπηρετούν οι περιορισμοίΣελ. 209
α. Περιορισμοί κοινωνικού προσανατολισμούΣελ. 210
β. Περιορισμοί για τη σύννομη απόλαυση πληροφοριακών έργωνΣελ. 211
γ. Η ιδιαίτερη περίπτωση της ιδιωτικής αναπαραγωγήςΣελ. 211
Β. Η νομοθετική αναγνώριση και ρύθμιση των περιορισμώνΣελ. 213
1. Σε διεθνές επίπεδοΣελ. 213
2. Σε κοινοτικό επίπεδοΣελ. 215
α. Η κάθετη ρύθμιση των περιορισμώνΣελ. 216
β. Η οριζόντια ρύθμιση των περιορισμώνΣελ. 217
3. Σε εθνικό επίπεδοΣελ. 218
Γ. Η νομοθετική ρύθμιση της σχέσης των περιορισμών  
σε σχέση με τη χρήση τεχνολογικών μέτρων Σελ. 220
1. Συνθήκες ΊντερνετΣελ. 220
2. Κοινοτικό κεκτημένοΣελ. 220
α. Η εξισορρόπηση των περιορισμών με την τεχνική προστασία του λογισμικούΣελ. 220
β. Η εξισορρόπηση των περιορισμών με τα τεχνολογικά μέτρα προστασίας της Οδηγίας 2001/29Σελ. 223
i. Οι "προνομιούχες" εξαιρέσεις Σελ. 225
ii. Τα μέτρα τα οποία οφείλουν να λάβουν τα κράτη μέληΣελ. 226
iii. Τα μέτρα τα οποία οφείλουν να λάβουν οι δικαιούχοιΣελ. 228
iv. Η εξαίρεση των υπηρεσιών κατ' αίτηση Σελ. 229
v. Η ιδιαίτερη περίπτωση του περιορισμού της ιδιωτικής αναπαραγωγήςΣελ. 231
(αα) Η πρόβλεψη της ΟδηγίαςΣελ. 231
(ββ) Η συσχέτιση του περιορισμού με την έκταση χρήσης ΤΜΣελ. 232
vi. Η εφαρμογή του α. 6 παρ. 4 Οδ. 2001/29 στις άλλες κοινοτικές οδηγίεςΣελ. 234
4. Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιοΣελ. 235
Δ. Η θεμελίωση των περιορισμώνΣελ. 239
1. Η κοινωνική θεμελίωσηΣελ. 239
2. Η οικονομική θεμελίωσηΣελ. 241
Ε. Η νομική φύση των περιορισμώνΣελ. 244
1. Δικαίωμα;Σελ. 244
2. Οι περιορισμοί ως εσωτερικά όρια της έκτασης των αποκλειστικών περιουσιακών εξουσιώνΣελ. 248
ΣΤ. Οι προϋποθέσεις απόλαυσης των εξαιρέσεωνΣελ. 249
1. Το τεστ των τριών σταδίωνΣελ. 249
α. Η νομοθετική πρόβλεψηΣελ. 249
β. Κανονιστική εμβέλεια της ρήτραςΣελ. 251
γ. Αποδέκτες της επιταγής της ρήτρας: νομοθέτης ή δικαστής;Σελ. 251
δ. Η ερμηνεία της ρήτρας Σελ. 253
i. Η οικονομική ερμηνεία του τεστ των τριών σταδίων στο πλαίσιο του ΠΟΕΣελ. 256
ii. Προς μια πιο ισορροπημένη ερμηνεία του τεστ των τριών σταδίωνΣελ. 261
2. Το κριτήριο της νομιμότητας κτήσης ή χρήσης του έργουΣελ. 263
α. Η εισαγωγή του κριτηρίου της νόμιμης χρήσης ως προϋπόθεσης απόλαυσης των περιορισμώνΣελ. 263
β. Η αιτιολόγηση της προϋπόθεσης της νόμιμης χρήσηςΣελ. 264
γ. Η προέλευση της νόμιμης χρήσηςΣελ. 265
δ. Η νόμιμη δημοσίευση ως προϋπόθεση του περιορισμού της ιδιωτικής αναπαραγωγήςΣελ. 267
ε. Η έκταση του κριτηρίου της νόμιμης χρήσης Σελ. 271
στ. Το κριτήριο της νόμιμης χρήσης και τα τεχνολογικά μέτρα Σελ. 271
ζ. Η δυνατότητα συμβατικού περιορισμού των περιορισμώνΣελ. 272
ΣυμπερασματικάΣελ. 277
ΙΙ. Τα όρια της χρονικής διάρκειας προστασίας Σελ. 279
Α. Ο δικαιοπολιτικός λόγος θέσπισης του χρονικού περιορισμούΣελ. 279
Β. Η προστασία μετά τη λήξηΣελ. 281
Γ. Η εξάρτηση της προστασίας των τεχνολογικών μέτρων από την ισχύ της διάρκειας προστασίας του έργουΣελ. 282
Δ. Αδυναμία συμβατικής παράκαμψης του χρονικού περιορισμούΣελ. 284
Ε. Τα τεχνολογικά μέτρα ως αρωγοί ενός συστήματος public domain payantΣελ. 284
ΣΤ. Η προοπτική επέκτασης της διάρκειας προστασίας σε σχέση με τα τεχνολογικά μέτραΣελ. 286
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Τα όρια εκτός πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 289
Ι. Τα όρια που θέτει η προστασία του δικαιώματος πληροφόρησηςΣελ. 289
Α. Η αναγνώριση του δικαιώματος στην πληροφόρηση Σελ. 290
Β. Η υπερνομοθετική κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 292
Γ. Αλληλεπίδραση πνευματικής ιδιοκτησίας και ελευθερίας έκφρασηςΣελ. 294
Δ. Διάκριση πληροφορίας από έργοΣελ. 295
Ε. Νομολογιακή αντιμετώπιση του ζητήματος στην ΕυρώπηΣελ. 297
ΣT. Περί ιδιοποίησης της πληροφορίαςΣελ. 301
1.Τεχνολογική φύλαξη γυμνών πληροφοριώνΣελ. 302
2. Τεχνολογική φύλαξη βάσεων δεδομένωνΣελ. 305
Ζ. Οι ασφαλιστικές δικλείδες του ηπειρωτικού δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 308
ΙΙ. Τα όρια που θέτει η προστασία του καταναλωτήΣελ. 313
Α. Η έννοια του καταναλωτή - χρήστη του έργου Σελ. 313
Β. Πιθανές αιτίες προσβολής των δικαιωμάτων του καταναλωτήΣελ. 315
1. Η απουσία διαλειτουργικότηταςΣελ. 316
2. Αδυναμία ιδιωτικής αναπαραγωγήςΣελ. 319
Γ. Το θεσμικό πλαίσιο προστασίας του και η επίδραση στην τεχνολογική προστασία και διαχείριση του έργουΣελ. 320
1. Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή-χρήστηΣελ. 322
2. Οι συνέπειες των τεχνολογικών μέτρων ως πραγματικό ελάττωμα Σελ. 327
3. Ευθύνη παραγωγού προϊόντοςΣελ. 329
4. Η προστασία του καταναλωτή στο δίκαιο ανταγωνισμού σε σχέση με τη χρήση των τεχνολογικών μέτρωνΣελ. 331
5. Η προβληματική της ιδιωτικής αναπαραγωγής και της εύλογης αμοιβής: παράδειγμα "αντιποίησης" των δικαιωμάτων του καταναλωτή;Σελ. 335
ΙΙΙ. Τα όρια που θέτει η προστασία των προσωπικών δεδομένωνΣελ. 338
Α. Το θεσμικό πλαίσιο προστασίαςΣελ. 338
Β. Βασικά χαρακτηριστικά & αρχές δικαίου προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένωνΣελ. 340
1. ν. 2472/1997Σελ. 340
2. ν. 3471/2006Σελ. 342
Γ. Η αλληλεπίδραση δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας προσωπικών δεδομένωνΣελ. 343
Δ. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω της χρήσης τεχνολογικών μέτρωνΣελ. 345
1. Η προϋπόθεση της συγκατάθεσηςΣελ. 347
2. Το ενδεχόμενο της επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένωνΣελ. 351
3. Η δικαιοπολιτική σκοπιμότητα της επεξεργασίαςΣελ. 353
Ε. Το ζήτημα της αδυναμίας ταυτοποίησης του διαδικτυακού προσβολέαΣελ. 355
Στ. Οι προσπάθειες εξισορρόπησης των δύο δικαιωμάτων στο ψηφιακό περιβάλλονΣελ. 363
1.Υπόθεση PromusicaeΣελ. 363
2. Η γαλλική νομοθετική προσέγγισηΣελ. 366
3. Η αναθεώρηση της κοινοτικής νομοθεσίας για τις τηλεπικοινωνίεςΣελ. 369
ΣυμπερασματικάΣελ. 371
IV. Τα όρια τα οποία θέτει η αρχή της απαγόρευσης κατάχρησης δικαιώματοςΣελ. 373
Α. Το νομοθετικό πλαίσιο της απαγόρευσης κατάχρησης δικαιώματοςΣελ. 373
Β. Τα κριτήρια διάγνωσης της κατάχρησης δικαιώματος κατ' άρθρο 281 ΑΚΣελ. 375
Γ. Η αποδυνάμωση δικαιώματοςΣελ. 376
Δ. Η εφαρμογή του 281 ΑΚ στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 377
Ε. Η εφαρμογή της αρχής στο ειδικότερο ζήτημα της τεχνολογικής προστασίας και διαχείρισης των δικαιωμάτωνΣελ. 382
1. Ο έλεγχος της συμφωνίας με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθηΣελ. 383
2. Ο έλεγχος της εκπλήρωσης του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματοςΣελ. 383
3. Ο ρόλος του υποκειμένου άσκησης των προστατευομένων δικαιωμάτωνΣελ. 386
4. Ο έλεγχος της καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με την ελευθερία έκφρασηςΣελ. 388
5. Ενδεικτική περιπτωσιολογία κατάχρησης δικαιώματος λόγω της χρήσης τεχνολογικών μέτρωνΣελ. 391
ΕΠΙΛΟΓΟΣΣελ. 395
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ΜονογραφίεςΣελ. 405
Αρθρογραφία, μελέτεςΣελ. 413
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 
ΕλληνικάΣελ. 431
ΑλλοδαπάΣελ. 435
Back to Top