ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΚΑΛΟΠΙΣΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 17€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 45,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14718
Νικολάου Φ.
Δωρής Φ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Καράκωστας Ι.

Το βιβλίο «Κτήση κυριότητας κινητού από καλόπιστο συναλλασσόμενο» στοχεύει σε μία συμβολή στη δικαιολόγηση και οριοθέτηση της προστασίας της εμπιστοσύνης του καλόπιστου συναλλασσομένου, όπως αυτή απεικονίζεται στη ρύθμιση των άρθρων 1036-1040 του ΑΚ. Η προσπάθεια αυτή οικοδομείται πάνω στην ερμηνεία των άρθρων αυτών, έτσι ώστε να φωτιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα η δικαιοπολιτική επιλογή του Έλληνα νομοθέτη να επιτρέψει την καλόπιστη κτήση της κυριότητας του κινητού, από την κατοχή του οποίου ο αληθινός κύριος αποξενώθηκε εκουσίως, καθώς και των χρημάτων, των ανώνυμων τίτλων και των κινητών, των εκποιηθέντων σε δημόσιο πλειστηριασμό, εμποροπανήγυρη ή αγορά, ανεξάρτητα από τον τρόπο, με τον οποίο ο πραγματικός κύριος αποξενώθηκε από την κατοχή τους. Η νομοθετική διάπλαση των ΑΚ 1036-1040, κατά την οποία καθίσταται νομικά δυνατή η απώλεια της κυριότητας για τον πραγματικό κύριο και η πρωτότυπη κτήση της κυριότητας από τον καλόπιστο συναλλασσόμενο, προσεγγίζεται μέσα από τη σκοπιά του συνταγματικού δικαίου ως μία προσπάθεια στάθμισης και αμοιβαίας εξισορρόπησης δύο συγκρουόμενων συμφερόντων με συνταγματική κάλυψη, τα οποία τελούν σε σχέση αμοιβαίου αποκλεισμού: αφενός, του ατομικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας του πραγματικού κυρίου (17 Σ) και αφετέρου, του δικαιώματος του καλόπιστου αποκτώντος να προστατεύεται η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του σε ένα φαινόμενο δικαίωμα ως ειδικότερη εκδήλωση της συνταγματικής αρχής του κράτους δικαίου (άρθρο 25 § 1 εδ. α΄ Σ). Η νομοθετική εναρμόνιση των ως άνω συγκρουόμενων συμφερόντων, που έχουν έρεισμα σε αντίθετης φοράς ισοδύναμους κατʼ αρχήν συνταγματικούς κανόνες, επιβάλλει την αμοιβαία υποχώρηση των συμφερόντων αυτών με αναγωγή στις επιταγές της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 § 1 εδ. δ΄ Σ), η οποία διατρέχει, ως θεμελιώδης εναρμονιστική αρχή, όχι μόνο τη νομοθετική διάπλαση των ΑΚ 1036 επ., αλλά ολόκληρο το εσωτερικό σύστημα του ΑΚ, όπως και κάθε άλλο κλάδο δικαίου. Για την εμβάθυνση στο θέμα της κτήσης κυριότητας κινητού από καλόπιστο συναλλασσόμενο κρίθηκε απαραίτητη η αξιοποίηση της πλούσιας γερμανικής θεωρίας και νομολογίας λόγω της στενής συγγένειας και του κοινού πολιτισμικού υποβάθρου που έχει το γερμανικό δίκαιο με το ημέτερο. Μερικές από τις ποικίλες πτυχές του ζητήματος που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της μελέτης είναι το περιεχόμενο της καλής πίστης του αποκτώντος και ο συσχετισμός της με τη βαριά αμέλειά του (με παράθεση τυπολογίας περιπτώσεων), η συμβατότητα των τρόπων μεταβίβασης της νομής κατά ΑΚ 1034 με τη φύση και τη δικαιολογητική βάση της καλόπιστης κτήσης, η κατά την ΑΚ 1038 έννοια της απώλειας και το ευρύ φάσμα των περιπτώσεων που καταλαμβάνει η έννοια της αγοράς στο πλαίσιο της ΑΚ 1039, το πλέγμα των αξιώσεων των προσώπων που συμμετέχουν στην καλόπιστη κτήση στην περίπτωση της μεταβίβασης της κυριότητας είτε από επαχθή είτε από χαριστική αιτία, η απόσβεση των δικαιωμάτων τρίτων πάνω στο πράγμα κατά ΑΚ 1040.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Φιλίππου ΔωρήΣελ. IX
ΠΡΟΛΟΓΟΣ συγγραφέαΣελ. XIII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΕλληνικέςΣελ. XXIII
ΞενόγλωσσεςΣελ. XXV
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
§ 1. Αντικείμενο και στόχος, μέθοδος και διάρθρωση της μελέτηςΣελ. 1
Ι. Αντικείμενο και στόχος της μελέτηςΣελ. 1
ΙΙ. Μέθοδος προσέγγισης του ζητήματοςΣελ. 6
ΙΙΙ. Διάρθρωση της μελέτηςΣελ. 8
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΚΥΡΙΟ 
§ 2. Το ρωμαϊκό δίκαιο: Η λύση της απεριόριστης άσκησης της διεκδικητικής αγωγής από τον κύριοΣελ. 11
§ 3. Μέση οδόςΣελ. 12
I. Το γερμανικό δίκαιοΣελ. 12
II. Το ελβετικό δίκαιοΣελ. 14
III. Το αυστριακό δίκαιοΣελ. 16
IV. Το γαλλικό δίκαιοΣελ. 18
 
V. Το αγγλικό δίκαιοΣελ. 19
VI. Το αμερικανικό δίκαιοΣελ. 20
§ 4. To ιταλικό δίκαιο: Απεριόριστη κτήση από τον καλόπιστο αποκτώνταΣελ. 22
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΩΝ ΑΚ 1036-1040 
§ 5. Το συμφέρον των συναλλαγώνΣελ. 25
§ 6. Στάθμιση ιδιωτικών συμφερόντωνΣελ. 27
I. Υπαιτιότητα του κυρίουΣελ. 27
II. Ανάληψη του κινδύνου από τον κύριοΣελ. 28
III. Φαινόμενο δικαίου καταλογιστό στον κύριοΣελ. 29
IV. H εδώ υποστηριζόμενη θέση: H δικαιολογητική βάση της καλόπιστης κτήσης έγκειται στον συνδυασμό της ανάγκης προστασίας των συναλλαγών με την αρχή του φαινομένου δικαίουΣελ. 33
§ 7. Η νομοθετική ρύθμιση της καλόπιστης κτήσης από τη σκοπιά του συνταγματικού δικαίουΣελ. 35
Ι. Οι ΑΚ 1036 επ. ως πεδίο σύγκρουσης συμφερόντων με συνταγματική κάλυψηΣελ. 35
ΙΙ. Οι ΑΚ 1036 επ. ως περιορισμός ή εκδήλωση της κοινωνικής δέσμευσης της κυριότηταςΣελ. 41
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΚΥΡΙΟ (ΑΚ 1036-1039) 
§ 8. Αντικείμενο καλόπιστης κτήσηςΣελ. 45
I. Πράγμα κινητόΣελ. 45
A. ΟρισμόςΣελ. 45
Β. Τα ζώαΣελ. 48
Γ. Το ανθρώπινο σώμαΣελ. 48
Δ. Τα αξιόγραφαΣελ. 50
Ε. Αεροσκάφη και πλοίαΣελ. 54
ΣΤ. ΑυτοκίνηταΣελ. 55
Ζ. Πράγματα απαγορευμένης συναλλαγής και πράγματα εκτός συναλλαγήςΣελ. 61
ΙΙ. Ιδανικό μερίδιο σε κινητόΣελ. 64
ΙΙΙ. Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίαςΣελ. 65
ΙV. Προσδοκία δικαιώματοςΣελ. 69
V. ΑπαίτησηΣελ. 74
§ 9. Συμφωνία μεταβίβασης της κυριότηταςΣελ. 74
I. Μεταβιβαστική συμφωνία της ΑΚ 1034Σελ. 74
II. Μεταβίβαση και κτήση μέσω αντιπροσώπουΣελ. 79
III. Κτήση από μεταβιβάζοντα περιορισμένης δικαιοπρακτικής ικανότηταςΣελ. 81
A. Θεωρία της επιζήμιας δικαιοπραξίας (Theorie des nachteiligen Gesch?fts)Σελ. 81
Β. Θεωρία της (τελολογικής) συστολής (Restriktionstheorie)Σελ. 82
Γ. Θεωρία της αναγνώρισης της προστασίας της καλής πίστης (Theorie der Zubilligung des Gutglaubensschutzes)Σελ. 83
Δ. Η εδώ υποστηριζόμενη θέσηΣελ. 85
IV. Κτήση βάσει διατάξεως νόμου, λόγω κληρονομικής διαδοχής ή αναγκαστικής εκτέλεσηςΣελ. 86
V. Απαγόρευση ταυτότητας μεταβιβάζοντος μη κυρίου και καλόπιστου αποκτώντοςΣελ. 87
§ 10. Μεταβίβαση της νομήςΣελ. 88
I. Το πρόβλημα της συμβατότητας των τρόπων μεταβίβασης της νομής κατά ΑΚ 1034 με τη φύση και τη δικαιολογητική βάση της καλόπιστης κτήσης από μη κύριοΣελ. 88
A. Υλική/σωματική παράδοση (ΑΚ 976 εδ. α΄)Σελ. 89
1. Έννοια και φύση της υλικής/σωματικής παράδοσηςΣελ. 89
2. Υλική παράδοση/παραλαβή από αντιπρόσωπο του μεταβιβάζοντος/του αποκτώντοςΣελ. 91
3. Υλική παράδοση από τρίτο, ο οποίος δεν έχει τη θέση κατόχου ή βοηθού νομής του μεταβιβάζοντοςΣελ. 92
α. Θεωρία της υποταγής (Unterwerfungstheorie)Σελ. 93
β. Η εδώ υποστηριζόμενη άποψη: Θεωρία της εξουσίας μεταβίβασης της νομής (Besitzverschaffungsmachttheorie)Σελ. 96
Β. Υποκατάστατα της υλικής παράδοσης της νομήςΣελ. 98
1. «Μακρά χειρί» παράδοση (ΑΚ 976 εδ. β΄)Σελ. 99
2. «Βραχεία χειρί» παράδοσηΣελ. 101
3. Μεταβίβαση του αποθετηρίου εγγράφου ή της φορτωτικής (ΑΚ 978)Σελ. 102
4. Αντιφώνηση νομής (ΑΚ 977 εδ. α΄ περίπτ. 1)Σελ. 105
5. Έκταξη νομής (ΑΚ 977 εδ. α΄ περίπτ. 2 και εδ. β΄)Σελ. 109
α. Απόψεις περί συμβατότητας της έκταξης με τη φύση της καλόπιστης κτήσηςΣελ. 109
β. Η § 934 του γερμανικού Αστικού Κώδικα (BGB)Σελ. 110
γ. Η εδώ υποστηριζόμενη θέση: Ανεπάρκεια της έκταξης ως τρόπου παράδοσης της νομής στο πλαίσιο της κτήσης κυριότητας κινητού από μη κύριοΣελ. 117
ΙΙ. Ανάγκη συσταλτικής ερμηνείας της ΑΚ 1036 αναφορικά με τους τρόπους παράδοσης της νομήςΣελ. 121
§ 11. Έλλειψη κυριότητας του μεταβιβάζοντοςΣελ. 123
Ι. Θεραπεία μόνο της έλλειψης κυριότητας από την καλή πίστη του αποκτώντοςΣελ. 123
ΙΙ. Περιπτώσεις έλλειψης εξουσίας διαθέσεως του μεταβιβάζοντος (δικαιούχου ή μη) καλυπτόμενες ή μη από την καλή πίστη του αποκτώντοςΣελ. 127
Α. Έλλειψη συναίνεσηςΣελ. 127
Β. Έλλειψη πληρεξουσιότηταςΣελ. 128
Γ. Έλλειψη εξουσιοδότησης προς διάθεσηΣελ. 131
Δ. Έλλειψη εξουσίας διαθέσεως λόγω απαγόρευσης τεθειμένης από το νόμο, από δικαστική απόφαση ή από δικαιοπραξία (ΑΚ 175, 176, 177)Σελ. 133
1. Απόλυτη και σχετική (υπέρ ορισμένων προσώπων τεθειμένη) απαγόρευση διαθέσεωςΣελ. 133
2. Αδυναμία κάλυψης της σχετικής απαγόρευσης διαθέσεως (ΑΚ 175 εδ. β΄) από την καλή πίστη του αποκτώντος κατά το γράμμα του νόμουΣελ. 134
3. Η καλή πίστη του αποκτώντος θεραπεύει την έλλειψη εξουσίας διαθέσεως του μεταβιβάζοντος λόγω σχετικής απαγόρευσης διαθέσεωςΣελ. 135
4. Η εδώ υποστηριζόμενη άποψη: Διαφοροποίηση της λύσης στο ζήτημα της σύγκρουσης της σχετικής απαγόρευσης διαθέσεως με τις διατάξεις των άρθρων 1036 επ. ΑΚ ανάλογα με τον σκοπό της απαγόρευσης διαθέσεωςΣελ. 136
5. Απαγόρευση διαθέσεως τεθειμένη από δικαιοπραξία (ΑΚ 177)Σελ. 140
Ε. Μετακλητή κυριότητα του μεταβιβάζοντος λόγω ύπαρξης αιρέσεως (ΑΚ 206)Σελ. 141
§ 12. Καλή πίστη του αποκτώντοςΣελ. 144
Ι. Ο δικονομικός σκοπός της διατύπωσης των ΑΚ 1036 § 1 και 1037Σελ. 144
II. Έννοια της καλής πίστηςΣελ. 146
A. Η καλή πίστη ως ενδιάθετη συνειδησιακή κατάστασηΣελ. 146
B. H έννοια της βαριάς αμέλειαςΣελ. 150
Γ. Τυπολογία περιπτώσεων γενεσιουργών της υποχρέωσης του αποκτώντος προς διεξαγωγή έρευνας ως προς την κυριότητα του μεταβιβάζοντοςΣελ. 153
1. Είδος κινητού και συνθήκες πώλησηςΣελ. 153
2. Διαθεσιμότητα/ποιότητα πηγών πληροφόρησης και πρόσωπο του μεταβιβάζοντοςΣελ. 156
Δ. Μη αναγκαία η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ παράλειψης της έρευνας και άγνοιας του αποκτώντοςΣελ. 157
ΙΙΙ. Πρόσωπο, στο οποίο εντοπίζεται η καλή πίστηΣελ. 158
IV. Κρίσιμο χρονικό σημείο για την ύπαρξη της καλής πίστηςΣελ. 163
§ 13. Τα κλοπιμαία και απολωλότα (ΑΚ 1038-1039)Σελ. 166
Ι. ΑΚ 1038Σελ. 166
Α. Δικαιοπολιτικό υπόβαθρο της εξαίρεσης των κλοπιμαίων ή απολωλότων από την καλόπιστη κτήσηΣελ. 166
Β. Η έννοια της κλοπής στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 1038 ΑΚΣελ. 170
Γ. Η έννοια της απώλειας κατά την ΑΚ 1038Σελ. 174
1. Ακούσια απώλεια της νομήςΣελ. 174
2. Εγκατάλειψη ή εκποίηση του κινητού από τον βοηθό νομήςΣελ. 176
3. ΑΚ 983 και απώλεια νομής του αληθινού κληρονόμουΣελ. 181
4. Εκούσια παράδοση ή εγκατάλειψη του κινητού από κύριο στερούμενο πραγματικής βούλησηςΣελ. 182
5. Εκούσια παράδοση του κινητού από τον κύριο συνεπεία πλάνης, απάτης ή απειλήςΣελ. 183
6. Εφαρμογή ή μη της ΑΚ 1038 στην περίπτωση της καρποκτησίας κατά ΑΚ 1066, 1068Σελ. 185
7. Άλλες περιπτώσεις απώλειας νομής κατά ΑΚ 1038Σελ. 187
Δ. Τρόποι κάθαρσης του κινητού από το στίγμα του κλοπιμαίου ή απολωλότοςΣελ. 188
Ε. Βάρος απόδειξης της ιδιότητας του κινητού ως κλοπιμαίου ή απολωλότοςΣελ. 189
ΙΙ. ΑΚ 1039Σελ. 191
Α. Δικαιοπολιτικό θεμέλιο της ΑΚ 1039Σελ. 191
Β. Χρήματα και ανώνυμοι τίτλοι στο πλαίσιο της ΑΚ 1039Σελ. 195
Γ. Η έννοια του δημοσίου πλειστηριασμού, της εμποροπανήγυρης και της αγοράς κατά ΑΚ 1039Σελ. 199
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΟΠΙΣΤΗ ΚΤΗΣΗ ΕΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
§ 14. Η κυριότητα του καλόπιστου αποκτώντοςΣελ. 203
I. Η απόσβεση της κυριότητας του τέως κυρίου και η νέα κυριότητα του καλόπιστου κτήτοραΣελ. 203
II. Η (πρωτότυπη ή παράγωγη) φύση της καλόπιστης κτήσηςΣελ. 204
III. Η αξίωση του καλόπιστου αποκτώντος να ακυρωθεί η μεταβίβαση της κυριότητας λόγω μεταγενέστερης γνώσης της έλλειψης κυριότητας του μεταβιβάζοντοςΣελ. 207
§ 15. Η αναμεταβίβαση στον εκποιήσαντα μη κύριοΣελ. 210
I. H εδώ υποστηριζόμενη θέση: Η λύση της αυτόματης αναβίωσης της κυριότητας του προηγούμενου κυρίουΣελ. 210
ΙΙ. Αντίθετη άποψη: Η λύση της (μεταβατικής) κτήσης της κυριότητας από τον εκποιήσαντα μη κύριοΣελ. 217
§ 16. Οι αξιώσεις του προηγούμενου κυρίου κατά του μεταβιβάζοντος μη δικαιούχου και του καλόπιστου αποκτώντοςΣελ. 218
I. Αξιώσεις κατά του μεταβιβάζοντος μη κυρίουΣελ. 218
II. Αξιώσεις κατά του καλόπιστου αποκτώντοςΣελ. 221
Α. Κατά βάση καμία ενοχική ή εμπράγματη αξίωσηΣελ. 221
Β. Το πλέγμα των αξιώσεων στην περίπτωση ανίσχυρης ενοχικής δικαιοπραξίας μεταξύ εκποιήσαντος μη κυρίου και καλόπιστου αποκτώντοςΣελ. 222
Γ. Προκύπτουσες αξιώσεις στην περίπτωση ανίσχυρης εμπράγματης δικαιοπραξίας μεταξύ εκποιήσαντος μη κυρίου και καλόπιστου αποκτώντοςΣελ. 225
Δ. Αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού του τέως κυρίου κατά του καλόπιστου αποκτώντος από χαριστική αιτίαΣελ. 227
1. Η ΑΚ 913 ως εργαλείο εναρμόνισης των αντιτιθέμενων συμφερόντων του κυρίου και του καλόπιστου αποκτώντος από χαριστική αιτίαΣελ. 227
2. Κάμψη της επικουρικότητας της ευθύνης του τρίτου κατά ΑΚ 913 προς όφελος του ζημιωθέντος τέως κυρίουΣελ. 231
§ 17. Η απόσβεση των δικαιωμάτων τρίτων πάνω στο πράγμα (ΑΚ 1040)Σελ. 236
I. Η ΑΚ 1040 ως μικρογραφία των ΑΚ 1036-1039Σελ. 236
II. Η έννοια των δικαιωμάτων των τρίτων κατά την ΑΚ 1040Σελ. 238
Α. Νόμιμο ενέχυροΣελ. 238
Β. Υποθήκη σε συστατικό ή παράρτημα ενυποθήκου (ΑΚ 1282, 1283)Σελ. 240
Γ. Προσδοκία δικαιώματος στην πώληση με τον όρο διατήρησης της κυριότητας (ΑΚ 532) και στην εξασφαλιστική (ή καταπιστευτική) μεταβίβαση κυριότητας κινητούΣελ. 242
Δ. Ενέχυρο και επικαρπία σε πλειστηριαζόμενο κινητό (ΑΚ 1240)Σελ. 243
Ε. Πλασματικό ενέχυρο (Ν 2844/2000)Σελ. 244
ΣΤ. Υποθήκη επί μηχανημάτων (Ν 4112/1929)Σελ. 247
Ζ. Άλλα δικαιώματαΣελ. 248
III. Εφαρμογή της ΑΚ 1040 στην περίπτωση της κτήσης κυριότητας ή περιορισμένου εμπράγματου δικαιώματος από κύριο ή μη κύριοΣελ. 251
IV. Μεταβίβαση της νομής με υλική παράδοση ή με τρόπο που εξομοιώνεται μʼ αυτήΣελ. 253
V. Καλή πίστη του αποκτώντος ως προς το δικαίωμα του τρίτουΣελ. 256
VI. Αναλογική εφαρμογή των ΑΚ 1038 και 1039 στην απόσβεση δικαιώματος τρίτου πάνω στο κινητόΣελ. 259
VII. Αξιώσεις του τρίτου κατά του εκποιήσαντος κυρίου ή μη κυρίου και του καλόπιστου αποκτώντοςΣελ. 262
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  
ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
§ 18. Συμπεράσματα και σκέψεις de lege ferendaΣελ. 263
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
I. ΕλληνικήΣελ. 271
II. ΞενόγλωσσηΣελ. 283
 
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 291
 
Back to Top