ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ

Hλεκτρονικές Επικοινωνίες, Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, Ενέργεια & Δημόσιες Επιβατικές Μεταφορές

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 15€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 40,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14310
Μενγκ Παπαντώνη Μ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Γκόρτσος Χ., Στεφάνου Κ.

Ο όρος «υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος» δεν ήταν γνωστός στην Ελλάδα πριν από το 1981, όπως, επίσης, δεν ήταν γνωστός πριν το 1958, στα κράτη - μέλη που συμμετείχαν στην ίδρυση της ΕΟΚ το 1957. Το βιβλίο «Οι Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος» επιδιώκει να αποσαφηνίσει το περιεχόμενο του ευρωπαϊκού όρου «υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος».

Το εγχειρίδιο «Οι Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος» επικεντρώνεται στο ενδιαφέρον που επιδεικνύει το ευρωπαϊκό δίκαιο για τις εν λόγω υπηρεσίες και στα αποτελέσματα αυτής της συσχέτισης. Η έρευνα της συγγραφέα δεν περιορίζεται μόνο στη μελέτη των κανόνων του ευρωπαϊκού ουσιαστικού δικαίου για τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος (ΥΓΟΣ) αλλά, επίσης, επεκτείνεται και στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Ένωση και τα κράτη - μέλη σχετικά με τις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος.

Αξίζει να σημειωθεί πως, επειδή προεξέχουσα θέση ανάμεσα στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος καταλαμβάνουν αυτές που παρέχονται από τις επιχειρήσεις εκτεταμένου δικτύου, το βιβλίο «Οι Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος» επικεντρώνεται στις αντίστοιχες υπηρεσίες των τομέων των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των ταχυδρομικών υπηρεσιών, της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και των δημόσιων επιβατικών επίγειων μεταφορών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από το 7% του ΑΕΠ και 5% της συνολικής απασχόλησης της ΕΕ και υπόκεινται σε αυτόνομο ρυθμιστικό καθεστώς στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναλύοντας δε την ιδιαιτερότητα του ρυθμιστικού πλαισίου των επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν στις εθνικές έννομες τάξεις ως κρατικά μονοπώλια ή ως δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις με ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, αναδεικνύεται το ρυθμιστικό πλαίσιο των επιχειρήσεων παροχής ΥΓΟΣ, όπως αυτό ίσχυε από την αρχή της συγκρότησης του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Τέλος, τα συμπεράσματα σχετικά με το καθεστώς των ΥΓΟΣ εξάγονται κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τη λειτουργία των επιχειρήσεων ΥΓΟΣ, σύμφωνα με τις αρχές για τις θεμελιώδεις ελευθερίες καθώς και με τους κανόνες του ανταγωνισμού.

Το βιβλίο «Οι Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος» αποτελεί πολύτιμη συνεισφορά στον ακαδημαϊκό διάλογο για το οικονομικό σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την εναρμόνιση των εθνικών δικαιοταξιών με το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς πραγματεύεται κρίσιμα θέματα του ουσιαστικού και του θεσμικού δικαίου της Ένωσης αντίστοιχα.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XIII
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ  
Η ΕΝΝΟΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ» (ΥΓΟΣ) ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ, ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΤΑΞΕΙΣ  
1. Η ΕΝΝΟΙΑ «ΥΓΟΣ» ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗΣελ. 5
Α. Στο άρθρο 14 ΣΛΕΕΣελ. 5
Β. Στο πρωτόκολλο (αριθμ. 26) σχετικά με τις Υπηρεσίες Γενικού ΣυμφέροντοςΣελ. 10
Γ. Οι ΥΓΟΣ σε σχέση με τις συναφείς υπηρεσίες (τις «Υπηρεσίες Γενικού Συμφέροντος» (εφεξής «οι ΥΓΣ»), τις «Υπηρεσίες Γενικού μη Οικονομικού Συμφέροντος (εφεξής «οι ΥΓΜΟΣ») και τις «Κοινωνικές Υπηρεσίες Γενικού Συμφέροντος» (εφεξής «οι ΚΥΓΣ»)Σελ. 11
α. Τα κοινά στοιχεία 
i. Η «Υπηρεσία»Σελ. 13
ii. Το «Γενικό Συμφέρον»Σελ. 16
β. Τα διακριτικά γνωρίσματα των ΥΓΟΣ 
i. Ο οικονομικός σκοπόςΣελ. 17
ii. Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της παροχής ΥΓΟΣ Σελ. 28
Δ. Οι «Καθολικές Υπηρεσίες» και οι «Υποχρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας» Σελ. 31
2. ΟΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝΣελ. 35
Α. Η "Service Public" στη ΓαλλίαΣελ. 36
Β. Η "Daseinsvorsorge" στη ΓερμανίαΣελ. 39
Γ. Η «Δημόσια ή Κοινωφελής Υπηρεσία» στο Ελληνικό ΔίκαιοΣελ. 42
Δ. Η "Public Service" - "Public Utility" στο Ηνωμένο ΒασίλειοΣελ. 44
3. Η ΕΝΝΟΙΑ «ΥΓΟΣ» ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Π.Ο.Ε)Σελ. 47
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ  
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΟΣ  
1. ΩΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣελ. 51
2. ΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ή ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑΣελ. 55
3. ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ/ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Σελ. 58
4. Η ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΓΟΣΣελ. 63
Α. Των τρίτων εταιρειώνΣελ. 65
Β. Των in-house προμηθευτώνΣελ. 74
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ  
ΟΙ ΥΓΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
1. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΟΣ 
Α. Οι θεμελιώδεις ελευθερίες στις ΥΓΟΣΣελ. 79
α. Η αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιώνΣελ. 80
i. Η εναρμόνιση στις υπηρεσίεςΣελ. 83
ii. Η εξαίρεση των ΥΓΜΟΣΣελ. 86
β. Η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίωνΣελ. 87
Β. Οι κανόνες του ανταγωνισμού στις ΥΓΟΣΣελ. 92
α. Η απαγόρευση των αντιαγωνιστικών συμπράξεωνΣελ. 94
β. Η απαγόρευση της κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσηςΣελ. 98
γ. Οι κρατικές ενισχύσεις Σελ. 103
2. Η ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΟΣΣελ. 112
Α. Η αρχή της ισοδυναμίαςΣελ. 119
Β. Τα όρια της αρχής της ισοδυναμίαςΣελ. 123
α. Η αρχή της αναλογικότηταςΣελ. 123
β. Η επίδραση στις συναλλαγέςΣελ. 130
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ  
ΟΙ ΥΓΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
1. Η ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΟΣΣελ. 136
Α. Βάσει του άρθρου 53 παρ. 1 ΣΛΕΕ (εκ παραπομπής από το άρθρο 62 ΣΛΕΕ)Σελ. 136
Β. Βάσει του άρθρου 114 ΣΛΕΕΣελ. 138
Γ. Βάσει του άρθρου 106 παρ. 3 ΣΛΕΕΣελ. 143
Δ. Βάσει του άρθρου 14 ΣΛΕΕΣελ. 147
2. ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΟΣΣελ. 155
3. Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΓΟΣΣελ. 160
Α. Στις ηλεκτρονικές επικοινωνίεςΣελ. 160
Β. Στις ταχυδρομικές υπηρεσίεςΣελ. 165
Γ. Στην ενέργειαΣελ. 167
Δ. Στις δημόσιες επιβατικές, σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορέςΣελ. 172
4. ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΓΟΣ Σελ. 175
Α. Η μετάβαση από την απουσία ανταγωνισμού στον ανταγωνισμόΣελ. 176
Β. Η «ρύθμιση»Σελ. 180
5. Ο ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝΣελ. 187
 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣελ. 193
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 195
1. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣελ. 195
Β. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣελ. 196
2. ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣελ. 197
Β. ΑΛΛΟΔΑΠΗΣελ. 201
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣελ. 213
ΠΗΓΕΣΣελ. 221
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 225
Back to Top