ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 36,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17752
Βλάχου Βλαχοπούλου Μ. Χ.
Σπυρόπουλος Φ.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Λαζαράτος Π., Πρεβεδούρου Ε.

Το έργο «Οι Πηγές του Δημοσίου Δικαίου» παρουσιάζει τις επιμέρους Πηγές του Δημοσίου Δικαίου επί τη βάσει της διάκρισης αυτών σε ενδοκρατικές και διακρατικές, ενώ να καταπιάνεται και τις νέες μορφές Πηγών του Δημοσίου Δικαίου, όπως το ήπιο δίκαιο. Το πόνημα αναδεικνύει την εξέλιξη της εν λόγω νευραλγικής για το Δίκαιο προβληματικής με την πάροδο των χρόνων. Το έργο αποτελεί ιδιαιτέρως χρήσιμο βοήθημα για κάθε νομικό, εφαρμοστή του δικαίου, φοιτητές αλλά και δικηγόρους της πράξης.

Πρόλογος Σελ. VII
Προλογικό σημείωμα συγγραφέως Σελ. IX
Συντομογραφίες Σελ. XVII
Εισαγωγή
§1 Γενική θεωρία περί των Πηγών του Δικαίου Σελ. 1
I. «Το πρόβλημα των Πηγών του Δικαίου», κατά τη διδασκαλία του Κωνσταντίνου Τσάτσου Σελ. 1
II. Εννοιολογικές επισημάνσεις ως προς τον όρο «Πηγή του Δικαίου» Σελ. 4
III. Ισχύς των κανόνων δικαίου Σελ. 6
IV. Η ιεραρχία των Πηγών του Δικαίου Σελ. 6
V. Διακρίσεις και είδη των Πηγών του Δικαίου Σελ. 8
Α΄ Μέρος
Οι ενδοκρατικές Πηγές του Δικαίου Σελ. 13
§2 Το Σύνταγμα Σελ. 13
I. Έννοια, αντικείμενο, διακρίσεις και λειτουργίες Σελ. 13
1. Περιγραφική και κανονιστική προσέγγιση του Συντάγματος Σελ. 14
α. Εισαγωγικές επισημάνσεις Σελ. 14
β. Η περιγραφική προσέγγιση του Συντάγματος Σελ. 16
γ. Η νομικο-κανονιστική πρόσληψη του Συντάγματος Σελ. 19
δ. Η ανάδυση του κανονιστικού χαρακτήρα του θεμελιώδους νόμου στο πλαίσιο της ελληνικής νομικής πραγματικότητας Σελ. 19
2. Οι νομικές σημασίες του όρου «Σύνταγμα» στο πλαίσιο της νομικο-κανονιστικής του πρόσληψης Σελ. 26
α. Τυπικό και ουσιαστικό Σύνταγμα Σελ. 26
3. Η διάκριση των Συνταγμάτων με κριτήριο την κανονιστική ποιότητά τους και η αρχή του κανονιστικού Συντάγματος Σελ. 29
4. Οι λειτουργίες του Συντάγματος Σελ. 38
ΙΙ. Η θέσπιση του Συντάγματος – Συντακτική εξουσία Σελ. 41
1. Χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις άσκησης της συντακτικής εξουσίας Σελ. 42
2. Φορέας άσκησης της συντακτικής εξουσίας Σελ. 43
3. Συντακτικές Πράξεις και Ψηφίσματα Σελ. 45
4. Ουσιαστικά όρια της συντακτικής εξουσίας Σελ. 47
5. Συντακτική εξουσία και συντεταγμένες εξουσίες Σελ. 47
ΙΙΙ. Η εξέλιξη του Συντάγματος ως έννοια γένους Σελ. 48
1. Τυπική αναθεώρηση του Συντάγματος Σελ. 49
α. Τα όρια της τυπικής συνταγματικής αναθεώρησης Σελ. 55
β. Τα ρητά όρια της τυπικής συνταγματικής αναθεώρησης Σελ. 55
i. Τα ουσιαστικά όρια Σελ. 55
ii. Η αναθεωρητική διαδικασία (τα διαδικαστικά όρια της τυπικής συνταγματικής αναθεώρησης) Σελ. 58
iii. Η δέσμευση (;) της Αναθεωρητικής Βουλής από τις κατευθύνσεις της προτείνουσας Σελ. 60
γ. Τα σιωπηρά όρια της τυπικής συνταγματικής αναθεώρησης Σελ. 62
δ. Ο δικαστικός έλεγχος (;) της συνταγματικής αναθεώρησης Σελ. 63
2. Άτυπη συνταγματική αναθεώρηση Σελ. 68
α. Το συνταγματικό έθιμο, η συνταγματική πρακτική και οι συνθήκες του πολιτεύματος Σελ. 69
β. Η δυναμική ερμηνεία του Συντάγματος ως μορφή άτυπης συνταγματικής αναθεώρησης. Σελ. 71
i. Η Δυναμική ερμηνεία υπό το πρίσμα αλλοδαπών εννόμων τάξεων και της ΕΣΔΑ Σελ. 72
ii. Επιχειρήματα υπέρ και κατά της δυναμικής ερμηνείας του Συντάγματος Σελ. 75
iii. Το υποκείμενο της προσαρμογής του Συντάγματος στις μεταβαλλόμενες συνθήκες Σελ. 76
iv. Η προσαρμογή του Συντάγματος στα νέα νομικά δεδομένα Σελ. 77
v. Η προσαρμογή του Συντάγματος στα μεταβαλλόμενα εξωνομικά δεδομένα και, ιδίως, η περίπτωση της οικονομικής κρίσης Σελ. 83
γ. Τα όρια της άτυπης συνταγματικής αναθεώρησης Σελ. 88
§3 Οι πράξεις των νομοθετικών οργάνων Σελ. 89
Ι. Τυπικοί και ουσιαστικοί νόμοι Σελ. 89
ΙΙ. Ο προϋπολογισμός και η σημασία του υπό το πρίσμα της νέας ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Σελ. 91
ΙΙΙ. Νομοθετικά όργανα και τεκμήριο αρμοδιότητας Σελ. 95
IV. Διαδικασία παραγωγής των τυπικών νόμων Σελ. 97
V. Τυπική και ουσιαστική ισχύς του νόμου Σελ. 98
VI. Αναδρομικότητα του νόμου Σελ. 99
VII. Ειδικές μορφές τυπικών νόμων Σελ. 100
VIII. Νομοθετικά διατάγματα και αναγκαστικοί νόμοι Σελ. 102
IX. Καλή νομοθέτηση Σελ. 102
X. Η οικονομική κρίση και η επιρροή της στην άσκηση της νομοθετικής λειτουργίας Σελ. 110
§4 Οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου (ΠΝΠ) Σελ. 114
Ι. Το δίκαιο της ανάγκης Σελ. 114
ΙΙ. Οι ΠΝΠ του άρθρου 44§1 Σ Σελ. 115
ΙΙΙ. Οι ΠΝΠ του άρθρου 48§5 Σ Σελ. 117
IV. Η ενίσχυση του ρόλου του κανονιστικού νομοθέτη δια της έκδοσης ΠΝΠ εν καιρώ οικονομικής κρίσης. Σελ. 119
§5 Ο Κανονισμός της Βουλής (ΚτΒ): το αντικείμενο, η νομική του φύση και η σχέση του με τις υπόλοιπες Πηγές του Δικαίου Σελ. 122
§6 Το έθιμο Σελ. 124
§7 Οι κανονιστικές πράξεις της εκτελεστικής εξουσίας ή διοικητικές κανονιστικές πράξεις Σελ. 127
Ι. Κανονιστική αρμοδιότητα και εξουσιοδότηση Σελ. 127
ΙΙ. Κανονιστική αρμοδιότητα απευθείας από το Σύνταγμα Σελ. 128
ΙΙΙ. Κανονιστικές διοικητικές πράξεις κατά το άρθρο 43 Σ Σελ. 129
1. Ειδική και ορισμένη εξουσιοδότηση Σελ. 130
2. Κανονιστικά διατάγματα κατά το άρθρο 43§2 Σ Σελ. 131
3. Έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα όργανα της Διοίκησης Σελ. 132
4. Κανονιστικά διατάγματα κατά το άρθρο 43§4 Σ - Νόμος-πλαίσιο Σελ. 133
IV. Η ισχύς των κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης Σελ. 134
V. Τρόπος άσκησης της κανονιστικής αρμοδιότητας Σελ. 134
VI. Υπεξουσιοδότηση Σελ. 135
VII. Αντικείμενο της κανονιστικής αρμοδιότητας της Διοίκησης Σελ. 136
VIII. Οι αυθαίρετες κανονιστικές διοικητικές πράξεις υπό το ισχύον Σύνταγμα Σελ. 136
IX. Η θεωρία των κυβερνητικών πράξεων Σελ. 137
§8 Οι δικαιοπραξίες Σελ. 142
Ι. Οι μονομερείς δικαιοπραξίες ως κανόνες δικαίου, κατά τη διδασκαλία του Κ. Τσάτσου Σελ. 142
ΙΙ. Η διοικητική σύμβαση ως κανόνας δικαίου Σελ. 143
§9 Οι γενικές αρχές του δικαίου Σελ. 145
§10 Η νομολογία Σελ. 149
Ι. Ο κανόνας στην ελληνική έννομη τάξη Σελ. 150
ΙΙ. Εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η νομολογία θεωρείται Πηγή του Δικαίου Σελ. 150
ΙΙΙ. Συγκριτικό Δίκαιο Σελ. 153
§11 Η νομική επιστήμη και το επιστημονικό δίκαιο Σελ. 154
§12 Η Συνταγματική Πραγματικότητα (;) Σελ. 156
§13 Δευτερογενείς Πηγές του Δικαίου Σελ. 160
Ι. Οι Δευτερογενείς Πηγές του Δικαίου στην εθνική έννομη τάξη Σελ. 161
1. Η καλή πίστη Σελ. 161
2. Τα συναλλακτικά ήθη Σελ. 162
3. Τα χρηστά ήθη Σελ. 163
4. Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) και Διαιτητικές Αποφάσεις Σελ. 164
ΙΙ. Οι Δευτερογενείς Πηγές του Δικαίου στη διεθνή και την ενωσιακή έννομη τάξη Σελ. 165
Β΄ Μέρος
Οι διακρατικές Πηγές του Δικαίου Σελ. 167
§14 Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) Σελ. 167
Ι. Η ιστορική διαδρομή της Ε.Ε. Σελ. 167
ΙΙ. Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Σελ. 168
1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σελ. 168
2. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Σελ. 169
3. Το Συμβούλιο των Υπουργών Σελ. 169
4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σελ. 169
α. Η επιτροπολογία Σελ. 170
5. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 172
6. Το Ελεγκτικό Συνέδριο Σελ. 172
7. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) Σελ. 173
ΙΙΙ. Πηγές του Δικαίου της Ένωσης Σελ. 174
1. Πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο Σελ. 174
α. Γραπτό πρωτογενές δίκαιο Σελ. 174
β. Άγραφο πρωτογενές δίκαιο Σελ. 176
2. Δευτερογενές ενωσιακό δίκαιο Σελ. 178
α. Νομοθετικές και μη νομοθετικές πράξεις Σελ. 178
β. Οι διαδικασίες θέσπισης του δευτερογενούς ενωσιακού δικαίου και οι σχετικές με αυτές εγγυήσεις Σελ. 180
3. Ειδικότερα οι πράξεις του άρθρου 288 ΣΛΕΕ (Κανονισμός, Οδηγία, Απόφαση, Συστάσεις και Γνώμες) Σελ. 185
α. Ο Κανονισμός Σελ. 185
β. Η Οδηγία Σελ. 186
γ. Η Απόφαση Σελ. 190
δ. Η Σύσταση Σελ. 191
ε. Η Γνώμη Σελ. 192
4. Η σύμφωνη προς το Δίκαιο της Ένωσης ερμηνεία των κανόνων του εθνικού δικαίου Σελ. 192
5. Η προβληματική της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου έναντι του δικαίου των κρατών μελών - Το άρθρο 28 Σ. Σελ. 193
§15 Το Διεθνές Δίκαιο Σελ. 196
Ι. Διακρίσεις του Διεθνούς Δικαίου Σελ. 196
ΙΙ. Γενικώς παραδεδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου και οι διεθνείς συμβάσεις κατά το άρθρο 28§1 Σ Σελ. 197
ΙΙΙ. Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) Σελ. 198
IV. Το Διεθνές Δίκαιο στο πλαίσιο και υπό το πρίσμα του ισχύοντος Συντάγματος Σελ. 199
1. Διεθνές δίκαιο και οι σχετικές με αυτό συνταγματικές διατάξεις Σελ. 200
2. Ιεράρχηση μεταξύ Διεθνούς Δικαίου και Συντάγματος Σελ. 201
Γ΄ Μέρος
Το ήπιο δίκαιο και η συμβολή του στην εξέλιξη της έννοιας της κανονιστικότητας Σελ. 203
§16 Το ήπιο δίκαιο Σελ. 203
I. Οι εκφάνσεις του Soft Law στην εθνική έννομη τάξη Σελ. 204
1. Οι εγκύκλιοι Σελ. 204
2. Οι οδηγίες ή κατευθυντήριες γραμμές Σελ. 205
3. Οι κανόνες τεχνικής φύσης Σελ. 207
4. Κώδικες Δεοντολογίας και Χάρτες Υποχρεώσεων Σελ. 209
ΙΙ. Οι λειτουργίες του Soft Law υπό το πρίσμα του εθνικού δικαίου Σελ. 211
ΙΙΙ. Το ήπιο δίκαιο στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 217
1. Οι νομικές βάσεις που νομιμοποιούν την προσφυγή των ενωσιακών οργάνων στο ήπιο δίκαιο. Σελ. 217
2. Οι εκφάνσεις του ηπίου ενωσιακού δικαίου Σελ. 223
α. Ρητώς προβλεπόμενες μορφές ηπίου ενωσιακού δικαίου Σελ. 223
β. Διαμορφωθείσες από την πρακτική των ενωσιακών θεσμικών οργάνων μορφές του ηπίου δικαίου της Ένωσης Σελ. 226
3. Η λειτουργία του ηπίου δικαίου στην έννομη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 231
α. Η συμπληρωματική λειτουργία του ηπίου ενωσιακού δικαίου Σελ. 232
i. Η προπαρασκευαστική λειτουργία Σελ. 232
ii. Η ερμηνευτική λειτουργία Σελ. 239
β. Η εναλλακτική λειτουργία του ηπίου ενωσιακού δικαίου Σελ. 245
ΙV. Το ήπιο διεθνές δίκαιο Σελ. 250
1. Ορισμός και εκδηλώσεις του ηπίου διεθνούς δικαίου Σελ. 250
2. Κύριοι τομείς εμφάνισης του ηπίου διεθνούς δικαίου Σελ. 254
3. Οι λειτουργίες του ηπίου διεθνούς δικαίου Σελ. 256
V. Δικαστικός έλεγχος του soft law Σελ. 258
§17 Αντί επιλόγου: Η εξέλιξη της έννοιας της «κανονιστικότητας» (normativité) Σελ. 261
Βιβλιογραφία - Αρθρογραφία Σελ. 265
Αλφαβητικό Ευρετήριο Όρων Σελ. 279
Back to Top