ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η πρόσβαση στο δικαστή υπό το φως των άρθρων 20 παρ.1 του Συντάγματος
και 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 17.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 39,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18415
Κουβαράς Η.
Λαζαράτος Π.
ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Λαζαράτος Π., Πρεβεδούρου Ε.

Η μελέτη Το παραδεκτό στη Διοικητική Δίκη», η οποία διακρίθηκε με Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, προβαίνει σε συστηματικό έλεγχο του παραδεκτού της διοικητικής δίκης σε σχέση με το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, διερευνώντας την αληθή κανονιστική εμβέλεια του άρθρου 20 παρ.1 του Συντάγματος. Πρόκειται για ένα θεωρητικής και πρακτικής σημασίας εγχειρίδιο για το δικονομικό αντικείμενο της διοικητικής δίκης, δηλαδή για τις διαδικαστικές προϋποθέσεις, τα διαδικαστικά κωλύματα και τις προϋποθέσεις του παραδεκτού των ενδίκων βοηθημάτων της διοικητικής δικαιοσύνης. Αποτελεί απαραίτητο βοήθημα για δικηγόρους, διοικητικούς δικαστές, ερευνητές και φοιτητές, διότι μεταξύ άλλων προσφέρει πληροφόρηση βάσει νεότερης νομολογίας και θεωρίας του ελληνικού, γαλλικού, γερμανικού και αγγλοσαξωνικού δικαίου, καθώς και του ΕΔΔΑ, αλλά και γιατί μέσα από την εξαντλητική εξέταση των ζητημάτων παραδεκτού που ταλανίζουν την ελληνική θεωρία και νομολογία προτείνει λύσεις και πρακτικές σε οριακά και βασικά ζητήματα.

Πρόλογος Σελ. ΙΧ
Αντί προλόγου Σελ. XV
Εισαγωγή
Το πρόβλημα του παραδεκτού στη διοικητική δίκη
Α. Το δυσβάσταχτο διαδικαστικό άχθος της διοικητικής δίκης Σελ. 1
Β. Η αναγκαιότητα μιας γενικής θεωρίας για το παραδεκτό της διοικητικής δίκης Σελ. 3
Γ. Οδικός χάρτης της μελέτης Σελ. 5
Κεφάλαιο Ι
Το παραδεκτό ως συνταγματικό πρόβλημα
Α. Το παραδεκτό ως πρόβλημα πρόσβασης στη δικαιοσύνη Σελ. 9
1. Οι περιορισμοί στο δικαίωμα δικαστικής προστασίας Σελ. 10
α) Επέκεινα της δικαστικής προστασίας Σελ. 10
β) Η φύση των ανεκτών περιορισμών Σελ. 21
γ) Το δικονομικό αντικείμενο της δίκης Σελ. 24
2. Η θέσπιση περιορισμών στην πρόσβαση υπό τον έλεγχο των τριών σταδίων της αρχής της αναλογικότητας Σελ. 28
α) Περί της αναγκαιότητας Σελ. 28
i) Χάριν αποτροπής της καταχρηστικής προσφυγής στη δικαιοσύνη Σελ. 28
ii) Προϋπόθεση καλής λειτουργίας της δικαιοσύνης Σελ. 30
iii) Η ιστορική διαμόρφωση των δικονομικών θεσμών με βάση το πεπερασμένο των δικαστικών πόρων Σελ. 32
β) Η καταλληλότητα Σελ. 35
i) Η σύνδεση του περιορισμού με λειτουργικούς για τη δικαιοσύνη σκοπούς Σελ. 35
ii) Η αρχή της θεμιτής συνάφειας Σελ. 40
γ) Η stricto sensu αναλογικότητα Σελ. 44
i) Η περιπτωσιολογική αξιολόγηση των περιορισμών Σελ. 44
ii) Η σαφήνεια του κανόνα ως παράμετρος στην εξίσωση της αναλογικότητας Σελ. 49
Β. Ο χάρτης και ο πήχης προσβασιμότητας στο δικαστή Σελ. 50
1. Τα εμπόδια για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη Σελ. 50
α) Διαδικαστικές διατυπώσεις Σελ. 51
i) Εκκαθάριση της υπόθεσης ενώπιον της Διοίκησης μέσω της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής Σελ. 51
ii) Η επίτευξη ασφάλειας δικαίου μέσω των σύντομων προθεσμιών Σελ. 52
iii) Υπαγωγή των ένδικων ζητημάτων ενώπιον του δικαστηρίου με πρόσφορο τρόπο Σελ. 58
β) Οικονομικά βάρη Σελ. 59
i) Η κρισιμότητα των οικονομικών βαρών για την εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης Σελ. 59
ι) Η αντίληψη του ευρωπαίου δικαστή για τα δικαστικά δαπανήματα Σελ. 59
ιι) Η λειτουργία των δαπανημάτων στην εγχώρια δικαιοδοτική πράξη Σελ. 62
ii) Η υποχρέωση καταβολής παραβόλου Σελ. 64
ι) Πάγιου Σελ. 64
ιι) Αναλογικού Σελ. 71
iii) Η δυνατότητα απαλλαγής από τα δαπανήματα Σελ. 72
ι) Η δωρεάν παροχή νομικής βοήθειας στον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό Σελ. 72
ιι) Το εγχώριο πλαίσιο απονομής ευεργετήματος πενίας Σελ. 77
2. Ένας κυμαινόμενος πήχης του παραδεκτού Σελ. 80
α) Η διακύμανση του πήχη με βάση το είδος της διαφοράς Σελ. 82
i) Η ειδική δικονομία της φορολογικής δίκης Σελ. 82
ii) Διαφορές από δημόσιες συμβάσεις Σελ. 89
iii) Εκλογικές διαφορές Σελ. 93
β) Η κλιμάκωση του πήχη κατά την άσκηση ενδίκων μέσων Σελ. 97
i) Ο αποκλεισμός του δεύτερου βαθμού Σελ. 97
ii) Η ιδιαιτερότητα των προϋποθέσεων του παραδεκτού στον δεύτερο βαθμό Σελ. 99
ι) Στις διαφορές ουσίας Σελ. 99
ιι) Στις ακυρωτικές διαφορές Σελ. 103
iii) Η αποκλειστική πρόβλεψη των έκτακτων ενδίκων μέσων στους δικονομικούς κώδικες Σελ. 104
Κεφάλαιο ΙΙ
Δικονομισμός, η παιδική ασθένεια του παραδεκτού
A. Προλεγόμενα
1. Δικονομία και δικονομισμός Σελ. 109
α) Η ανάγκη ερμηνείας των κανόνων του παραδεκτού Σελ. 109
β) Αναζητώντας λειτουργικά κριτήρια για το δικονομισμό Σελ. 110
γ) Ο κυμαινόμενος πήχης της τυπικότητας Σελ. 115
δ) «Πάσης φύσεως δικονομικά τεχνάσματα…» Σελ. 117
ε) Ο απευκταίος δικονομισμός ως δυναμικά εξελισσόμενη έννοια Σελ. 120
2. Οι ενδότερες αιτίες του δικονομισμού Σελ. 122
α) Μια αθέμιτη άμυνα στην επιβάρυνση της δικαιοσύνης Σελ. 123
β) Η χαμηλή δικαστική ενσυναίσθηση Σελ. 127
γ) Η ανομολόγητη αδυναμία του δικαστή να προσπελάσει την ουσία διαφορών Σελ. 128
Β. Η διαπάλη δικονομικής φόρμας και ουσίας στην πρόσφατη νομολογιακή ιστορία
1. Η καταλυτική συμβολή του ΕΔΔΑ στην καταπολέμηση του εγχώριου δικονομισμού Σελ. 131
α) Η επίρριψη σφάλματος του διοικητικού οργάνου στο διάδικο Σελ. 132
β) Η «ανακάλυψη» αοριστιών Σελ. 135
γ) Η απαίτηση για επιτηδευμένη προβολή των αναιρετικών λόγων Σελ. 137
δ) Η «εθελοτυφλία» του δικαστή ως προς το κρίσιμο για το παραδεκτό στοιχείο Σελ. 138
ε) Και όμως, ο διάδικος υποχρεούται στο αδύνατο Σελ. 139
στ) Η καταδικαστική νομολογία του ΕΔΔΑ ως ενδεικτικό απλώς κριτήριο του εγχώριου φορμαλισμού Σελ. 139
2. Ο διοικητικός δικαστής ως κλειδοκράτορας του παραδεκτού
α) Φορμαλιστικές εμμονές σε διατυπώσεις Σελ. 142
i) Ως προς την νομιμοποίηση και εκπροσώπηση φυσικού προσώπου Σελ. 143
ii) Ως προς την νομιμοποίηση νομικού προσώπου Σελ. 147
iii) Ως προς την εκπροσώπηση αλλοδαπών νομικών προσώπων Σελ. 155
iv) H εκπροσώπηση του πτωχού Σελ. 156
β) Διορθωτική ερμηνεία των κανόνων του παραδεκτού Σελ. 159
i) Ελαστικότητα ως προς τα απαιτούμενα στοιχεία του δικογράφου Σελ. 160
ii) Ελαστικότητα ως προς τις κοινοποιήσεις των δικογράφων Σελ. 161
iii) Επί καινοφανούς ζητήματος παραδεκτού Σελ. 163
iv) Επί μεταβολής της νομολογίας Σελ. 165
v) Αποκλίσεις από τους κανόνες του παραδεκτού «λόγω των περιστάσεων» Σελ. 168
vi) Διεύρυνση του παραδεκτού χάριν οικονομίας της δίκης Σελ. 172
3. Το περιθώριο ερμηνείας του δικαστή για τη διάσωση του παραδεκτού
α) Ερμηνεία και εκτίμηση του δικογράφου Σελ. 173
β) Διακυμάνσεις στην ερμηνευτική ευχέρεια του δικαστή Σελ. 179
i) Επί διαπλαστικών ενδίκων βοηθημάτων Σελ. 179
ii) Επί αγωγής Σελ. 182
γ) Τα όρια της δικαστικής επέμβασης Σελ. 187
Κεφάλαιο ΙΙΙ
Η θεραπεία του τυπικού απαραδέκτου στη διοικητική δίκη
A. Τα δικονομικά απαράδεκτα Σελ. 191
1. Η νομολογιακή συστολή των διατάξεων για την προληπτική κάλυψη των δικονομικών απαραδέκτων Σελ. 191
2. Ο κανόνας της άπαξ άσκησης ενδίκου βοηθήματος Σελ. 195
B. Η θεραπεία της απόρριψης λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας
1. Το εύρος της ρύθμισης Σελ. 201
2. Η τελεσιδικία ως απώτατος χρόνος επανάσκησης Σελ. 205
3. Η έννοια του αντίστοιχου ενδίκου βοηθήματος Σελ. 206
4. Επιτρεπτές και ανεπίτρεπτες διαφοροποιήσεις στη δεύτερη αγωγή Σελ. 208
5. Ο υψηλός κίνδυνος καταστρατήγησης της διάταξης Σελ. 209
Γ. Άσκηση δεύτερης αγωγής
1. Πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης Σελ. 211
2. Το πρόβλημα της ταυτότητας των δύο αγωγών Σελ. 213
3. Η έννοια του τυπικού λόγου απόρριψης Σελ. 215
Δ. Άσκηση δεύτερης προσφυγής
1. Η εξελικτική διαδρομή του άρθρου 70 παρ.1 του Κ.Δ.Δ. Σελ. 217
2. Η συντέλεση της τελεσιδικίας Σελ. 221
3. Η έννοια της δεύτερης προσφυγής Σελ. 222
4. Οι δεκτικές θεραπείας πλημμέλειες Σελ. 223
5. Το αποδεικτικό βάρος συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 70 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ. Σελ. 225
Ε. Η αναδιαμόρφωση του κανόνα της άπαξ άσκησης ενδίκου βοηθήματος
1. Άσκηση εκ νέου αίτησης αναστολής Σελ. 228
2. Οι ιδιαιτερότητες των ενδίκων βοηθημάτων σε σχέση με τη δυνατότητα εκ νέου άσκησής τους Σελ. 230
3. Η άπαξ δυνατότητα θεραπείας του τυπικού απαραδέκτου ως δικονομικός κανόνας Σελ. 232
Κεφάλαιο IV
Η πρόσβαση στον αναιρετικό δικαστή
Α. Η εξαιρετικότητα της αναίρεσης στο σύστημα της διοικητικής δικαιοσύνης
1. Η εξελικτική διαδρομή της πρόσβασης στον αναιρετικό δικαστή Σελ. 237
α) Το προϊσχύον καθεστώς Σελ. 238
β) Η άσκηση της αναίρεσης μετά τον Ν 3900/2010 Σελ. 241
2. Η διαμόρφωση των προϋποθέσεων του παραδεκτού από το δικαστή Σελ. 244
α) Αυστηρές προσεγγίσεις της διάταξης Σελ. 245
i) Η «αιφνιδιαστική» εφαρμογή του άρθρου 12 Σελ. 245
ii) Κρίσιμος χρόνος για τη συνδρομή των προϋποθέσεων του παραδεκτού Σελ. 247
iii) Κατά τον προσδιορισμό του κρισίμου νομικού ζητήματος Σελ. 249
β) Επιεικείς προσεγγίσεις της διάταξης Σελ. 250
i) Κατά τον προσδιορισμό του κρισίμου νομικού ζητήματος Σελ. 250
ii) Ερμηνευτικές συστολές του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 12 του Ν 3900/2010 Σελ. 255
Β. Το διαδικαστικό πλαίσιο της αναίρεσης απέναντι στο άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγματος Σελ. 260
1. Η νομολογιακή κατάφαση της συμβατότητας των προϋποθέσεων του παραδεκτού Σελ. 260
α) Προς το Σύνταγμα Σελ. 260
β) Προς την ΕΣΔΑ Σελ. 262
γ) Προς το ενωσιακό δίκαιο (;) Σελ. 264
2. Το εύρος του παραδεκτού της αναίρεσης ως συνάρτηση της θεσμικής λειτουργίας της Σελ. 267
α) Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της αναίρεσης υπό το πρίσμα του λειτουργικού σκοπού της Σελ. 267
β) Η εξέλιξη της νομολογίας μετά τον Ν 3900/2010 Σελ. 275
i) Απολιθώθηκε η νομολογία την 1η.1.2011; Σελ. 275
ii) Υπαρκτές και εν δυνάμει δίοδοι για τη μεταβολή της νομολογίας Σελ. 277
iii) Η εξέλιξη του περιεχομένου των αορίστων νομικών εννοιών Σελ. 282
3. Το εύρος του παραδεκτού της αναίρεσης σε σχέση με το δικαίωμα δικαστικής προστασίας
α) Η έκταση της συρρίκνωσης του αναιρετικού ελέγχου Σελ. 284
i) Καταργήθηκαν de facto κατηγορίες λόγων αναίρεσης; Σελ. 284
ii) Το αληθές πεδίο εξέτασης των προβλεπόμενων στο άρθρο 56 του ΠΔ 18/1989 λόγων Σελ. 287
β) Θεμιτό και αφόρητο διαδικαστικό βάρος Σελ. 291
i) Η αυστηρότητα των διαδικαστικών διατυπώσεων για την υποβολή αναιρετικού λόγου Σελ. 291
ii) Ο αποκλεισμός των πληρεξουσίων δικηγόρων από το συλλογικό κεφάλαιο νομολογιακής γνώσης Σελ. 293
γ) Ο πήχης της αναίρεσης υπό επανεξέταση Σελ. 297
i) Σημειακές νομοθετικές επεμβάσεις στο σύστημα του Ν 3900/2010 Σελ. 297
ii) Πεδία αναστοχασμού της νομολογίας Σελ. 298
Κεφάλαιο V
Η εξελικτικότητα του παραδεκτού
Α. Δογματικές μετατοπίσεις: Η άμβλυνση του παραδεκτού ως φραγμού
1. Η γραμμική εξέταση παραδεκτού και βάσιμου: μια σχετική διάκριση Σελ. 303
2. Η άμβλυνση της γραμμικής εξέτασης επί απορριπτικής απόφασης Σελ. 305
α) Για λόγους οικονομίας του δικαιοδοτικού έργου Σελ. 305
β) Χάριν ενίσχυσης των θεσμικών λειτουργιών της αιτιολογίας Σελ. 306
3. Η προσπέλαση της ουσίας της διαφοράς χωρίς παραδεκτώς προσβαλλόμενη πράξη Σελ. 309
4. Η δοκιμασία της διάκρισης παραδεκτού και βάσιμου των ενδίκων μέσων υπό τον Ν 3900/2010 Σελ. 312
Β. Η κίνηση της προθεσμίας προσβολής της πράξης στην εποχή του διαδικτύου Σελ. 315
1. Η αφετηρία της προθεσμίας στις ακυρωτικές διαφορές Σελ. 316
α) Η κλασσική αντίληψη Σελ. 317
i) Μη δημοσιευτέες ατομικές διοικητικές πράξεις Σελ. 317
ii) Δημοσιευτέες ατομικές διοικητικές πράξεις Σελ. 320
β) Επικαιροποίηση των κλασσικών νομολογιακών κανόνων υπό τα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα Σελ. 321
i) Η παράμετρος της δημοσίευσης στη «Διαύγεια» Σελ. 321
ii) Η προηγηθείσα ευρεία διαδικτυακή δημοσιότητα ως παράγοντας κίνησης της προθεσμίας Σελ. 324
iii) Τεκμήριο πλήρους γνώσης από την ανάρτηση πράξης σε ειδικό διαδικτυακό τόπο Σελ. 326
2. Η αφετηρία της προθεσμίας στις διαφορές ουσίας Σελ. 335
α) Το δίκαιο της κοινοποίησης των διοικητικών πράξεων Σελ. 335
i) Η διαπάλη δικαιωμάτων άμυνας και διοικητικής αποτελεσματικότητας στη διαμόρφωση των τύπων της κοινοποίησης Σελ. 335
ii) Η απουσία κοινού κανονιστικού πλαισίου για την κοινοποίηση Σελ. 338
iii) Το πρόσφατο ενοποιητικό εγχείρημα στην φορολογική διαδικασία Σελ. 339
β) Επιπλοκές και αδιέξοδα των παρωχημένων τρόπων κοινοποίησης Σελ. 345
i) Η θέσπιση τεκμηρίων κοινοποίησης στον Κ.Φ.Δ. Σελ. 345
ii) Προβληματικές πτυχές των τεκμηρίων κοινοποίησης Σελ. 347
γ) Η επιτακτική ανάγκη για στροφή σε ηλεκτρονικά μέσα κοινοποίησης Σελ. 357
i) Το κανονιστικό πλαίσιο Σελ. 357
ii) Η συμβατότητα της ηλεκτρονικής κοινοποίησης με υπέρτερης τυπικής ισχύος διατάξεις Σελ. 365
Γ. Η «επινόηση» της εκτελεστής πράξης από το δικαστή Σελ. 370
1. Το τεχνολογικό novum: οι ηλεκτρονικές διοικητικές πράξεις Σελ. 374
2. Η δημιουργική ερμηνεία της σιωπής της Διοίκησης Σελ. 376
3. Συστήματα νόμου που προβλέπουν την επέλευση εννόμων συνεπειών ως ευθεία απόρροια αίτησης του ιδιώτη Σελ. 381
4. Η προσβολή πράξεων του soft law Σελ. 383
Κεφάλαιο Ι: To παραδεκτό ως συνταγματικό πρόβλημα Σελ. 387
Κεφάλαιο ΙI: Δικονομισμός, η παιδική ασθένεια του παραδεκτού Σελ. 391
Κεφάλαιο ΙIΙ: Η θεραπεία του τυπικού απαραδέκτου στη διοικητική δίκη Σελ. 396
Κεφάλαιο ΙV: Η πρόσβαση στον αναιρετικό δικαστή Σελ. 399
Κεφάλαιο V: Η εξελικτικότητα του παραδεκτού Σελ. 404
A. Συγγράμματα – Εγχειρίδια – Μονογραφίες Σελ. 409
B. Άρθρα σε Συλλογικούς Τόμους& Πρακτικά Συνεδρίων Σελ. 413
Γ. Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και ιστοσελίδες Σελ. 415
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 427
Back to Top